Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Ps7 st kurssiohjeet(20)

Anzeige

Ps7 st kurssiohjeet

  1. KURSSISUORITUS (S= hyväksytty) KOOSTUU: 1) 1) Tunneille osallistumisesta ja aktiivisuudesta Meetissä! 2) 2) Studeon oppimateriaalin kukemisesta. 3) 3) Pakollisten tunti-ja kotiläksytehtävien tekemisestä. 4) 4) Ryhmätöihin osallistumisesta ja ryhmätehtävien tekemisestä.  Suoritusmerkintä ja oppeja YO- kokeita ja elämää varten Tee siis säännöllisesti töitä tuntien aikana ja mahdolliset läksyt ajallaan!
  2. PS7 Sosiaalipsykologiaa ja ihmissuhdetaitoja monikulttuurisessa maailmassa Kurssin tavoitteena on lisätä ja syventää opiskelijan sosiaalipsykologisia tietoja ja ymmärrystä. Opiskelija ymmärtää yksilön merkityksellisyyden ryhmän osana: hahmottaa ryhmän jäsenenä tai johtajana toimimisen vaikutuksia ryhmän tavoitteiden suhteen. Opiskelija ymmärtää ryhmien muodostumiseen ja toimintaan liittyviä prosesseja ja dynamiikkaa ja hän voi ryhmän kautta peilaten lisätä omaa itsetuntemustaan. Opiskelija oppii ymmärtämään vuorovaikutustilanteita monipuolisesti sekä yksilön että ryhmän näkökulmasta. Tänä päivänä tärkeää on myös huomioida ryhmien välisiä suhteita ja kulttuurien erilaisuuteen liittyviä ilmiöitä.
  3. LÄKSY LUE JA ALLEVIIVAA (maalaa hiirellä ja talleta) KAPPALE 1. 1) Etsi tekstistä määritelmä sosiaalipsykologialle. 2) Montako sosiaalipsykologisen tutkimuksen tarkastelutasoa löydät? Nimeä tarkastelutasot jotenkin. Kirjoita vastaukset kappaleen 1. yläpalkista avautuvalle keskustelualueelle. Voitte myös tehdä läksyt kotiryhmässä kurssin suunnittelun jälkeen yhdessä ja laittaa sitten yhteisen vastauksen keskustelukenttään. KESKUSTELUKENTTIIN VOI AINA MYÖS LAITTAA ITSE OPISKELLESSA HERÄNNEITÄ KYSYMYKSIÄ, JOITA HALUAA SEYRAAVAN TUNNIN ALUSSA KÄSITELTÄVÄN!
  4. Eka kotiryhmätehtävä KURSSIN SUUNNITTELU: 1) YKSI kotiryhmäläinen avaa Meetin ja lähettää linkin aktiivisena Wilman kautta toisille JA MINULLE MYÖS. Muut liittyvät sen kautta Koti-Meetiin (ÄLKÄÄ KUITENKAAN SULKEKO TÄTÄ ISOA MEETIÄ!) 2) Keksikää kotiryhmällenne mukava nimi, joka kuvastaa jotain, mikä on teille yhteistä . Jokainen kotiryhmäläinen tallettaa kotiryhmän Meet-linkin itselleen ryhmän keksimällä nimellä. 3) Tutkikaa kotiryhmässä yhdessä keskustellen Studeokurssin teemoja ja valitkaa niistä kolme ryhmää eniten kiinnostavaa. 4) Miettikää, missä järjestyksessä ryhmä haluaa käydä ne kurssin lopputunneilla läpi. Kirjottakaa ne muistiin KAPPALEEN 1. TEHTÄVÄKENTÄN TP1 KESKUSTELUALUEELLE SIINÄ JÄRJESTYKSESSÄ KUN HALUATTE NIITÄ KOTIRYHMÄN KANSSA OPISKELLA. (Yksi vastaus/kotiryhmä riittää. Laittakaa kotiryhmän nimi ja sen jäsenet myös viestiin mukaan.) Ryhmäläiset voivat jo omalla ajallaan tutustua niihin vähän etukäteenkin.Yksi tunti koko teeman läpi lukemiselle voi olla joillekin vähän liian vähän aikaa. 5) Jos ryhmälle jää aikaa, tehkää tämän päivän läksyt kappaleen 1. yläpalkista avautuvalle keskustelualueelle yhdessä! vanhalle koulurakennukselle
Anzeige