Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN SATU
PENGGAL PERTAMA ...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

3/1
13-17
Jan 2014

KEFAHAMAN
AL-QURAN:
AL-QURAN
MENJANA
KECEMERLANG
AN HIDUP...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Aras 3
Menerangkan akibat menyalahi
fitrah kelelakian dan
keperempuanan berda...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Aras 3
Memberi cadangan cara-cara
mempertingkatkan amalan
fardhu ain dan fard...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

semasa bersama bapa
saudaranya dan sewaktu
remaja.
Aras 2
Membandingkan kehid...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

bagaimana amalan fardhu
kifayah boleh mengangkat
martabat Malaysia di peringk...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Merumuskan ciri-ciri sahabat
yang boleh membawa ke
syurga atau ke neraka.
Mem...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

menyucikan diri, pakaian dan
tempat.
Aras 3
Membandingkan amalan orang
yang b...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

laku akidah.

SIRAH :
MASYARAKAT
ARAB SEBELUM
DAN SELEPAS
KELAHIRAN
RASULULLA...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

24-28
Feb
2014

HADIS :
AL-QURAN DAN
HADIS PANDUAN
HIDUP MUKMIN

Sumbang Sara...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

- menunaikan solat
- mengeluarkan zakat
Mengetahui tanggungjawab
semua pihak ...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

RUKUN IMAN
10-14
Mac
2014

rukun iman.
Menyenaraikan akibat tidak
percaya ruk...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

masyarakat Jahiliah yang
wujud pada zaman sekarang
dalam pergaulan harian.
Ar...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Menjelaskan golongan yang
mampu menerima ujian Allah
S.W.T.
Aras 3
Menghuraik...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Tunjuk Cara:
Tunjuk cara berwudhu dengan
menggunakan air dalam botol,
air dal...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Menerangkan implikasi
menderhakai ibubapa.

B6D20E1
Melakukan adab dengan ibu...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

mandi.
Menyenaraikan jenis-jenis
mandi sunat.
Aras 3
Menerangkan perkara suna...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

B4D2E1
Menghafaz ayat 201 daripada surah alBaqarah dengan betul, bertajwid da...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

17/1
28
April
2
Mei
2014

SIRAH:
KEUNGGULAN
PERJUANGAN
TOKOH-TOKOH
ISLAM; ABU...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Aras 2
Menyatakan cara-cara
bertayammum.
Menyatakan sebab-sebab
diharuskan be...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Aras 2
Menerangkan cara
membelanjakan harta ke jalan
yang diredhai Allah S.W....
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

22/2
23-27
Jun 2013

ISLAM;
SAIDATINA
KHADIJAH BT
KHUWAILID

Islam dan sebaga...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

DAN SAMAK
30 Jun6 Julai
2014

dan samak.
Mengenal alat-alat untuk sertu
dan s...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

malam, hidup dan mati

24/2
07 – 11
Julai
2014

TILAWAH
AL-QURAN:
AYAT HAFAZA...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Aras 2
Mengemukakan bukti
kewujudan Allah S.W.T. secara
logik (mantik) dan ke...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Membandingkan antara
penyakit rohani dan jasmani.
KEFAHAMAN
AL-QURAN:
BERPEGA...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Baqarah dengan betul, bertajwid dan
lancar
B5D2E1
Menghafaz ayat 256 daripada...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

solat.
Menjelaskan rukun-rukun solat.
Menerangkan perkara-perkara
yang membat...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

SIRAH:
SUMAIYYAH R.A.
28/2
04-08
Ogos
2014

Menyatakan riwayat hidup dan
peri...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

layak menjadi imam
B6D12E1
Menjadi imam solat berjemaah dengan
sempurna istiq...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

khusyuk dalam solat.
Aras 2
Menerangkan kepentingan
khusyuk dalam solat.
Menj...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

RASULULLAH KE
MADINAH

Menceritakan sebab
berlakunya hijrah.
Menyatakan peris...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

SIRAH:
KEUNGGULAN
PERJUANGAN
TOKOH-TOKOH;
BILAL BIN RABAH
R.A.

peribadi Bila...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

sebalik sifat Allah Maha
Pengampun dan Maha
Penyayang.

TILAWAH
AL-QURAN:
AYA...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

B6D13E1
Menghuraikan perbezaan kaedah
antara golongan mastautin, bermukim
dan...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

dengan betul dan bertajwid
B4D2E1
Menghafaz ayat 285 daripada surah alBaqarah...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

dan fasih
B6D2E1
Menghafaz ayat 286 daripada surah alBaqarah dengan bacaan be...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

37/2

38/2

39/2

40/2

41/2

42/2

TASMI’ AYAT HAFAZAN

PENGUKUHAN JAWI

LAT...
Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Page 39
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Rpt pai t1 2014

 1. 1. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU PENGGAL PERTAMA (02 JANUARI 2013 – 27 MEI 2014) MINGGU BIDANG/TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P PBS ALAT BANTU MENGAJAR PENERAPAN NILAI 1/1 02-03 Jan 2014 MINGGU HALUAN MESRA TINGKATAN 1 PENGENALAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM / PENGGUNAAN BUKU NOTA DAN LATIHAN PENERANGAN PBS TINGKATAN 1 2/1 06-10 Jan 2014 TILAWAH AL-QURAN: AYAT BACAAN; SURAH AL-BAQARAH AYAT 1 - 286 Aras 1 Membaca kalimah dan potongan ayat dengan betul. Membaca ayat yang ditentukan dengan betul. Perbincangan: Adab memegang, membawa, meletak, membaca, mendengar dan menyimpan AlQuran. Aras 2 Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih, lancar dan bertajwid. Membaca ayat dengan pemerhatian yang khusus kepada hukum nun sakinah dan tanwin. Bacaan Contoh: Bacaan guru, alat rakaman atau CD. Aras 3 Membaca ayat yang ditentukan dengan bacaan tartil dan tadwir. Berkumpulan: Semak sebutan kalimah, latihan membaca kalimah secara talaqqi dan mushafahah, bacaan bergilir dengan disemak oleh naqib atau guru Page 1 B1D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah mengikut bacaan guru. B2D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripadasurah al-Baqarah dengan bimbingan guru. B3D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah dengan betul tanpa bimbingan. B4D1E1 Membaca ayat-ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid dengan pemerhatian yang khusus kepada hukum nun sakinah dan tanwin. B5D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid dan lancar. B6D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih. Pita rakaman atau CD. Berusaha memperting katkan pembacaan Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran dengan betul dan bertajwid. Berada dalam keadaan berwudhu setiap waktu.
 2. 2. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 3/1 13-17 Jan 2014 KEFAHAMAN AL-QURAN: AL-QURAN MENJANA KECEMERLANG AN HIDUP ; SURAH AL-BAQARAH AYAT 1 - 5 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH : ADAB MENJAGA FITRAH LELAKI DAN PEREMPUAN Aras 1 Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Menyatakan Al-Quran menjadi hidayah kepada orang yang bertaqwa. Aras 2 Menyatakan huraian lanjut ayat 1 hingga 5 berkaitan: - konsep taqwa kepada Allah S.W.T. - ciri mukmin yang bertaqwa. - ganjaran bagi orang bertaqwa. - ikhlas dalam melakukan ibadat dan amal kebajikan Aras 3 Menjelaskan pengajaran yang difahami daripada ayat. Menghuraikan kelebihan orang yang bersifat taqwa. Perbincangan: Konsep taqwa, ciri mukmin bertaqwa berdasarkan ayat, perkara ghaib, kriteria pelajar mukmin cemerlang, pengajaran ayat. Aras 1 Menjelaskan konsep adab menjaga fitrah kelelakian dan keperempuanan. Menyenaraikan perbuatan yang menyalahi fitrah kejantinaan. Mengetahui larangan dan balasan menyalahi fitrah. Memahami adab bergaul sesama lelaki, sesama perempuan dan lelaki perempuan. Aras 2 Menghuraikan hikmah mematuhi fitrah kejadian lelaki dan perempuan. Menerangkan sebab berlakunya perbuatan menyalahi fitrah. Sumbang saran: Isu lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Senarai semak: Senarai semak amal ibadat harian. Bacaan Ayat: Bacaan ayat dengan fasih dan betul. Perbincangan: Hikmah mematuhi fitrah kejadian manusia. Kajian Perpustakaan: Laknat Allah S.W.T. kepada kaum yang menyalahi fitrah contohnya kaum Nabi Lut. Kajian Kes: Lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya daripada akhbar dan majalah. Penulisan: Menulis sepucuk surat kepada Page 2 B1D3E1 Mengiakan / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat mengenai isikandungan ayat 1-5 surah al-Baqarah B2D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 15surah al-Baqarah dengan betul B3D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat 1-5 daripada surah al-Baqarah B4D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 1-5 daripada surah al-Baqarah dengan betul B5D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 1-5 daripada surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah B6D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat 1-5 daripada surah al-Baqarah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi B1D21E1 Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat tentang adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan B2D21E1 Menyatakan perkara-perkara berkaitan adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan B3D21E1 Melakukan adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan dan melaksanakan ilmu B4D20E1 Melakukan adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan dan memperolehi ilmu dengan betul B5D20E1 Melakukan adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan dan memperolehi ilmu dengan betul dan istiqamah Senarai semak amal ibadat harian. Menunaikan solat pada waktunya. Pita rakaman atau CD. Redha dan bersyukur di atas nikmat Allah S.W.T. Berusaha mengamalkan suruhan Allah S.W.T. dan meninggalkan laranganNya. Gambar menunjukkan adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan Hadis Rasulullah s.a.w.. Menjalani kehidupan seharian mengikut fitrah dan menjauhi zina, liwat dan musahaqah. Bersyukur dan redha dengan ketentuan Allah S.W.T.
 3. 3. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 Aras 3 Menerangkan akibat menyalahi fitrah kelelakian dan keperempuanan berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w.. Menceritakan tentang laknat Allah S.W.T. ke atas kaum yang menyalahi fitrah contohnya kaum Nabi Lut. Mencadangkan langkahlangkah untuk mengelakkan diri daripada melanggar fitrah kelelakian dan keperempuanan. 4/1 AKIDAH : KONSEP AKIDAH 20-24 Jan 2014 IBADAT : FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH; KONSEP FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH seorang kawan menasihatinya supaya menjaga fitrah lelaki atau perempuan. B6D20E1 Melakukan adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan dan memperolehi ilmu dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. Aras 1 Menyatakan pengertian akidah. Memahami ciri-ciri akidah yang betul dan akidah yang salah. Aras 2 Menghuraikan mengapa kita perlu akidah yang betul. Mempertahankan akidah dengan hujah berdasarkan alam syahadah secara ringkas. Aras 3 Memahami perkaitan antara akidah dan syariat. Menjelaskan bagaimana cara membetulkan akidah Nasyid: Mendengar nasyid dan bernasyid lagu kumpulan Raihan. Sumbang Saran: Pengertian akidah dan perkaitan dengan syahadah. Perbincangan: Perkara yang membina akidah, amalan yang merosakkan akidah. Membina Carta: Nama-nama lain bagi akidah. B1D6E1 Menyatakan pengertian akidah. B2D6E1 Menyatakan ciri-ciri akidah yang betul dan akidah yang salah. CD Nasyid kumpulan Raihan Aras 1 Menyatakan maksud fardhu ain dan fardhu kifayah. Memberi contoh fardhu ain dan fardhu kifayah. Aras 2 Menjelaskan perbezaan di antara fardhu ain dan fardhu kifayah. Menerangkan faedah fardhu ain dan fardhu kifayah kepada diri sendiri. Perbincangan: Maksud fardhu ain dan fardhu kifayah. Membina Carta: Menyenaraikan perkara fardhu ain dan fardhu kifayah. Mengumpul Keratan Akhbar dan Majalah: Berkaitan dengan fardhu ain dan fardhu kifayah dan menampalnya di papan kenyataan. B1D10E1 Menyebut pengertian: fardu ain fardu kifayah B2D10E1 Memberi contoh: fardu ain fardu kifayah B3D10E1 Menjelaskan perbezaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Carta fardhu ain dan fardhu kifayah Page 3 Mengamalkan akidah yang benar. Carta namanama lain bagi akidah. Keratan akhbar dan majalah Senarai semak Memperting katkan diri dengan amalan perkaraperkara fardhu ain. Memahami keutamaan dalam perkara fardhu kifayah
 4. 4. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 Aras 3 Memberi cadangan cara-cara mempertingkatkan amalan fardhu ain dan fardhu kifayah. Memahami akibat mengabaikan fardhu kifayah. Menyatakan dalil mengenai fardhu ain dan fardhu kifayah. 5/1 21 Jan – 31 Jan 2013 HADIS : PENGENALAN ASAS TENTANG KONSEP HADIS. SIRAH : RIWAYAT HIDUP RASULULLAH S.A.W. S.A.W Syarahan: ‘Kepentingan Fardhu Kifayah Untuk Memajukan Umat Islam’ Senarai Semak: Perkara fardhu ain dan fardhu kifayah yang dilakukan setiap hari. B4D9E1 Melakukan amalan fardu ain dan fardu kifayah. B5D9E1 Melakukan amalan fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan seharian secara berterusan. B6D9E1 Melakukan amalan fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan seharian secara berterusan dan boleh dicontohi. 14 JANUARI 2014 – CUTI HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD SAW 17 JANUARI 2014 – CUTI THAIPUSAM Aras 1 Perbincangan Dalam B1D4E1 Menyatakan pengertian hadis. Kumpulan: Mengia / menggeleng / diam dengan Mengetahui hadis sebagai Hadis sebagai sumber hukum pergerakan badan (body language) sumber hukum. selepas Al-Quran, maksud memberi isyarat atau menyatakan: Memberi perbezaan antara Aqwal dan Af’al dan cara Pengertian hadis. hadis dan Al-Quran. mempertahankan hadis dari Hadis sebagai sumber hukum Aras 2 sebarang penyelewengan. Menyatakan perbezaan hadis Memberi contoh hadis dari segi Mengumpul Doa: dan Aqwal dan Af’al. Mengumpul doa ringkas dari al-Quran. Membezakan antara hadis hadis. B2D4E1 nabawi, hadis qudsi dan AlPertandingan Menghafaz Boleh menyatakan Quran. Doa: maksud hadis al-Aqwal dan Aras 3 Pertandingan menghafaz doa al-Af’al Menerangkan syarat-syarat dari hadis. Menerangkan syarat-syarat perawi hadis Membuat Nota Dari perawi hadis Pembacaan Di Perpustakaan: B3D4E1 Membuat nota dari pembacaan Menyatakan perbezaan hadis nabawi, di perpustakaan tentang Alhadis qudsi dan al-Quran. Quran, hadis qudsi, hadis nabawi Aras 1 Menyebut nasab keturunan Rasulullah s.a.w. daripada sebelah bapa dan ibunya secara ringkas. Menceritakan kisah Rasulullah s.a.w. semasa kelahiran, semasa bersama ibunya, semasa bersama datuknya, Nasyid: Bernasyid dan berselawat kepada Rasulullah s.a.w.. Pertandingan Bercerita: Kisah Rasulullah s.a.w. semasa remaja dan selepas menjadi rasul. Membina Carta: Membina carta salasilah Page 4 B1D17E1 Menyatakan riwayat hidup Rasulullah SAW. B2D17E1 Menyatakan keturunan Rasulullah SAW. B3D17E1 Menyatakan kisah Rasulullah SAW semasa: dan mengamalkan nya. Nota edaran Hadis-Hadis Nabi CD Nasyid Carta Salasilah Rasulullah s.a.w. VCD Jejak Rasul Mempertahan kan hadis dari sebarang penyeleweng an Mencintai Rasulullah s.a.w. dan berselawat ke atasnya. Sabar dan tabah menghadapi
 5. 5. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 semasa bersama bapa saudaranya dan sewaktu remaja. Aras 2 Membandingkan kehidupan baginda sebelum dan selepas menjadi rasul. Aras 3 Mengenalpasti keturunan Rasulullah s.a.w. sebelah bapa dan ibunya. Menyenaraikan perbezaan sifat Rasulullah s.a.w. dengan manusia biasa. 6/1 03-07 Feb 2014 IBADAT : KEPENTINGAN FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH Aras 1 Menyenaraikan perkara fardhu ain dan fardhu kifayah yang berkaitan dengan individu, masyarakat dan negara. Menyatakan faedah amalan fardhu ain dan fardhu kifayah kepada keluarga dan masyarakat setempat. Aras 2 Menyatakan faedah amalan fardhu kifayah kepada masyarakat dan negara. Memberi beberapa cadangan bagaimana memupuk amalan fardhu kifayah di kalangan warga sekolah. Aras 3 Menjelaskan akibat mengabaikan kewajipan fardhu kifayah kepada masyarakat dan negara. Memberi beberapa cadangan keturunan Rasulullah s.a.w. Pertandingan Syarahan Pendek: ‘ Pendekatan Dakwah Rasulullah s.a.w. s.a.w’ Menonton Video: Menonton video perjuangan umat Islam seperti Jejak Rasul Kajian Perpustakaan: Peristiwa perlantikan Rasulullah s.a.w.. Lawatan Sambil Belajar: Lawatan ke pusat-pusat dakwah. B4D16E1 Menyatakan sanjungan kepada Rasulullah SAW. B4D16E2 Mencontohi sifat-sifat keunggulan Rasulullah SAW. B5D16E1 Beristiqamah dalam mencontohi keperibadian Rasulullah SAW. B6D16E1 Beristiqamah dalam mencontohi keperibadian Rasulullah SAW. 31 JANUARI 2014 – CUTI TAHUN BARU CINA Sumbang saran: Sumbang saran mengenai fardhu ain dan fardhu kifayah yang berkaitan dengan individu. Perbincangan Dalam Kumpulan: Kepentingan fardhu kifayah dalam membangun umat Islam. Membina Jadual Perancangan Masa Hadapan: Membina jadual perancangan masa hadapan mengikut peringkat umur. Page 5 dugaan dan kesusahan hidup. Prihatin dan simpati terhadap anak-anak yatim kelahiran bersama ibunya bersama datuknya bersama bapa saudaranya remaja - Meneladani sifat-sifat Rasulullah s.a.w.. Bertanggung jawab kepada diri, keluarga dan masyarakat. Jadual Perancangan Masa Hadapan Carta fardhu ain dan fardhu kifayah Berusaha memperting katkan amalan fardhu kifayah.
 6. 6. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 bagaimana amalan fardhu kifayah boleh mengangkat martabat Malaysia di peringkat antarabangsa. TILAWAH AL-QURAN: AYAT HAFAZAN; SURAH ALBAQARAH AYAT 1-5 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH : ADAB BERKAWAN Aras 1 Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Menghafaz ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Baqarah. Bacaan Contoh: Bacaan guru, bacaan pelajar, pita rakaman atau CD Aras 1 Memahami garis panduan berkawan menurut Islam. Menerangkan cara-cara beradab dengan rakan. Mengenalpasti ciri-ciri kawan yang baik. Aras 2 Menerangkan sebab perlu berhati-hati memilih kawan. Menghuraikan kepentingan mematuhi adab-adab dalam berkawan. Menerangkan kebaikan berlaku jujur dan ikhlas dalam persahabatan. Aras 3 Simulasi: Simulasi bertaaruf dengan rakan serta menjaga adab. Bercerita: Kisah-kisah Sahabat seperti kisah Abu Bakar bersama Rasulullah s.a.w. di Gua Tsur. Sumbang Saran: Cara untuk merapatkan hubungan sesama kawan. Kajian Perpustakaan: Ciri sahabat yang baik menurut Imam Ghazali Page 6 B1D2E1 Menghafaz kalimah serta potongan ayat 1-5 daripada surah al-Baqarah B2D2E1 Menghafaz ayat 1-5 daripada surah al-Baqarah B3D2E1 Menghafaz ayat 1-5 surah al-Baqarah dengan betul dan bertajwid B4D2E1 Menghafaz ayat 1-5 daripada surah alBaqarah dengan betul, bertajwid dan lancar B5D2E1 Menghafaz ayat 1-5 daripada surah alBaqarah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih B6D2E1 Menghafaz ayat 1-5 daripada surah alBaqarah dengan bacaan betul, bertajwid, lancar, fasih dan bertadwir B1D21E1 Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat tentang adab berkawan B2D21E1 Menyatakan perkara-perkara berkaitan adab berkawan B3D21E1 Melakukan adab berkawan dan melaksanakan ilmu B4D20E1 Melakukan adab berkawan dan memperolehi ilmu dengan betul B5D20E1 Melakukan adab berkawan dan memperolehi ilmu dengan betul dan istiqamah Pita rakaman atau CD Rajin menghafaz Al-Quran. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat, doa, zikir dan wirid. Mengamalkan adab-adab berkawan.
 7. 7. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 Merumuskan ciri-ciri sahabat yang boleh membawa ke syurga atau ke neraka. Memberi ulasan akibat buruk salah memilih kawan dan kelebihan bersahabat dengan orang yang baik. 7/1 10-14 Feb 2014 KEFAHAMAN AL-QURAN: MENCONTOHI KEPATUHAN MALAIKAT ; SURAH ALBAQARAH AYAT 34 - 37 Aras 1 Menyatakan huraian lanjut berkaitan dengan: - ketaatan malaikat kepada Allah S.W.T. - kederhakaan iblis. - ciri-ciri makhluk yang taat dan derhaka kepada Allah S.W.T. - kepentingan taubat Aras 2 Menjelaskan kesalahan yang mendapat keampunan Allah S.W.T. dan sebaliknya. Menjelaskan cara-cara bertaubat. Tunjuk Cara: Adab berkawan B6D20E1 Melakukan adab berkawan dan memperolehi ilmu dengan betul, istiqamahdan boleh dicontohi. Perbincangan: Ketaatan malaikat, kederhakaan iblis. B1D3E1 Mengiakan / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat mengenai isikandungan ayat 34-37 surah alBaqarah B2D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 3437surah al-Baqarah dengan betul B3D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat3437daripada surah al-Baqarah B4D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 3437daripada surah al-Baqarah dengan betul B5D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat3437daripada surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah B6D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat3437daripada surah al-Baqarah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi Nota edaran B1D11E1 Menyebut pengertian bersuci. Gambar benda-benda kotor dan najis. Sumbang saran: Keperluan taubat, pembahagian taubat, cara-cara bertaubat. Muhasabah Diri: Kesalahan yang telah dilakukan dan menghuraikan cara-cara penyelesaiannya. Aras 3 Menjelaskan sebab dan akibat kederhakaan iblis. Menghuraikan ganjaran Allah S.W.T. kepada malaikat dengan sebab ketaatannya. IBADAT : BERSUCI ; KONSEP BERSUCI Aras 1 Memahami konsep bersuci dan pengertian bersuci. Mengetahui faedah bersuci. Memahami benda-benda yang kotor. Aras 2 Menjelaskan kaitan bersuci dengan ibadat. Menunjukkan cara-cara Perbincangan Tentang Isuisu Semasa: Kebersihan tandas awam, kebersihan jasmani, kebersihan rohani, kebersihan pakaian. Gotong-Royong: Membersihkan kawasan sekolah, tandas sekolah, surau Page 7 B2D11E1 Boleh mengenal pasti benda-benda kotor yang najis dan bahanbersuci B3D11E1 Menunjukkan kebolehan membandingkan amalan orang yang bersih dengan pengotor. Carta taubat Beristighfar kepada Allah S.W.T. setiap hari. Debu tanah Sentiasa menyucikan diri, pakaian dan tempat berada dalam keadaan bersih dan suci. Benda kesat Sentiasa Tanah
 8. 8. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 menyucikan diri, pakaian dan tempat. Aras 3 Membandingkan amalan orang yang bersih dengan orang yang pengotor. Menghuraikan akibat buruk mengabaikan kebersihan. 8/1 17-22 Feb 2014 AKIDAH : ASAS AKIDAH ISLAM sekolah, masjid berhampiran Aras 1 Mengetahui akidah Islamiah berasaskan sumber yang betul dan tepat. Memahami akidah Islam mempunyai bukti yang benar dan jelas. Mengetahui tujuan mempelajari ilmu akidah. Memahami segala percakapan, perbuatan dan gerak hati seseorang berkaitan dengan akidah boleh memantap atau menjejaskan akidah. Membina Carta: Sifat-sifat Allah S.W.T. Nasyid: Bernasyid dan mendengar nasyid tentang sifat-sifat Allah S.W.T. Membina Peta Minda: Aspek-aspek akidah Senarai Semak: Perkara-perkara yang menjejaskan akidah. Aras 2 Memahami akidah Islamiah mempunyai tujuan-tujuan yang mulia dan berguna untuk manusia. Aras 3 Mengetahui akidah Islamiah merangkumi perkara-perkara berikut: - Uluhiyyah - Rububiyyah - Nubuwwah - Sam’iyyat Memahami faktor pendorong seseorang melakukan salah Page 8 B4D10E1 Melakukan konsep bersuci dengansentiasa memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat. B5D10E1 Melaksanakan konsep bersuci dengan menjelaskan akibat buruk mengabaikan kebersihan. B6D10E1 Melaksanakan konsep bersuci dengan sentiasa memakai pakaian yang bersih, menutup aurat dan boleh dicontohi. B1D6E2 Menyatakan sumber utama akidah Islamiah B2D6E2 Menyatakan tujuan mempelajari ilmu akidah. B2D6E3 Menyatakan empat aspek akidah Islamiah. B3D6E1 Menyenaraikan perkara-perkara yang merosakkan akidah. B3D6E2 Menyenaraikan perkara-perkara yang memantapkan akidah. B4D5E1 Menyatakan perkara-perkara yang boleh memantapkan akidah. B4D5E2 Mengawal perlakuan dan pertuturan daripada perkara yang merosakkan akidah. B5D5E1 Melakukan perkara yang memantapkan akidah secara berterusan. B5D5E2 Mengawal perlakuan dan pertuturan daripada perkara yang merosakkan akidah secara berterusan. B5D5E3 Melakukan amalan-amalan sunat Tawas Carta sifatsifat Allah S.W.T. CD Nasyid Peta minda aspek akidah Senarai semak Nota edaran memakai pakaian yang bersih dan halal. Berdikari menguruskan diri, pakaian dan tempat. Sentiasa menjaga akidah
 9. 9. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 laku akidah. SIRAH : MASYARAKAT ARAB SEBELUM DAN SELEPAS KELAHIRAN RASULULLAH S.A.W. S.A.W. Aras 1 Menyatakan pengertian jahiliah. Menyatakan keadaan masyarakat jahiliah dari segi kepercayaan, sosial, politik dan ekonomi. Menerangkan keadaan masyarakat Arab selepas kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. Aras 2 Membanding antara masyarakat Arab sebelum dan selepas kerasulan seperti keamanan, keadilan dan pembelaan golongan yang lemah dan kaum wanita. Aras 3 Menyenaraikan akibat keengganan sebahagian masyarakat Arab menerima ajaran Rasulullah s.a.w.. Menyenaraikan kelebihan masyarakat yang menerima ajaran Rasulullah s.a.w. sebagai usaha memantapkan iman. B6D5E1 Melakukan perkara yang memantapkan akidah secara berterusan dan boleh dicontohi. B6D5E2 Mengawal perlakuan dan pertuturan daripada perkara yang merosakkan akidah secara berterusan dan boleh dicontohi. B6D5E3 Melakukan amalan-amalan sunat sebagai usaha memantapkan iman secara berterusan. Bercerita: Kehidupan masyarakat Arab Jahiliah. Soal Jawab: Ciri Jahiliah dan kesan kepada masyarakat. Kuiz: Masyarakat sebelum dan selepas kedatangan Rasulullah s.a.w.. Sumbang Saran: Amalan masyarakat Arab Jahiliah yang menyamai amalan masa kini. Page 9 B1D16E1 Menyatakan pengertian Jahiliah dan keadaan masyarakat Jahiliah B2D16E1 Menyatakan keadaan masyarakat Arab selepas kelahiran Rasulullah SAW. B3D16E1 Menyatakan sifat keji masyarakat Jahiliah. B4D15E1 Melahirkan kebencian kepada amalanamalan Jahiliah. B5D15E1 Beristiqamah dalam menghindari amalan Jahiliah. B6D15E1 Menghindari amalan Jahiliah yang ada masa kini secara beristiqamah dan boleh dicontohi. Nota edaran Gambar orang Arab menjalankan perniagaan Menghindar diri dari pergaulan bebas. Sentiasa membantu kawan dan orang yang memerlukan pertolongan.
 10. 10. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 24-28 Feb 2014 HADIS : AL-QURAN DAN HADIS PANDUAN HIDUP MUKMIN Sumbang Saran: Pengalaman pelajar berkaitan dengan najis dan mengkategorikan jenisjenisnya. Tunjuk Cara: Cara menyuci najis. Penyelesaian Masalah: Hukum najis dan cara menyucikannya. Perbincangan Kumpulan: Hikmah bersuci dari segi rohani dan jasmani. B1D11E2 Menyebut pengertian najis B2D11E1 Boleh mengenal pasti jenis-jenis najis B3D11E1 Menunjukkan kebolehan membezakan jenis-jenis najis dan cara-cara menyucikannya B4D10E1 Melakukan konsep bersuci dengan melaksanakan cara bersuci daripada najis dengan betul Air mutlak Aras 1 Membaca hadis dengan betul. Menyatakan maksud hadis secara keseluruhan. Menyatakan hukum mempercayai dan berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bacaan Hadis: Secara berkumpulan. Forum: ‘Al-Quran Sebagai Panduan Hidup’ B1D5E1 Mengiakan / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat mengenai isi secara ringkas isi kandungan: Hadis 1: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin B2D5E1 Boleh menyatakan isi kandungan hadis B3D5E1 Menjelaskan isi kandungan hadis B4D4E1 Menyatakan isi kandungan hadis dengan betul. B5D4E1 Mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul dan istiqamah B6D4E1 Mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi Hadis Aras 2 Menjelaskan pengajaran hadis. Menyatakan akibat hidup mempersenda dan menolak ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. 9/1 IBADAT: BERSUCI ; BERSUCI DARIPADA NAJIS, CARA DAN HIKMAHNYA. Aras 1 Menyatakan pengertian najis dan bahagian-bahagiannya iaitu mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah. Menjelaskan hikmah bersuci. Menunjuk cara menyuci najis. Aras 2 Membezakan jenis-jenis najis dan cara menyucikannya. Aras 3 Menunjuk cara menyuci najis. B1D3E1 Mengiakan / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat mengenai isikandungan ayat 83 surah al-Baqarah B2D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 83surah al-Baqarah dengan betul B3D3E1 CD Ayat AlQuran Aras 3 Menyatakan rasional orang yang berpegang kepada AlQuran dan Sunnah tidak sesat selama-lamanya. 10/1 03-07 Mac 2014 KEFAHAMAN AL-QURAN: BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN ; SURAH ALBAQARAH AYAT 83 Aras 1 Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Menyatakan perintah Allah S.W.T. berkaitan: - hubungan ibu bapa. - kaum keluarga - jiran tetangga - anak yatim Penerangan Guru: Maksud hadis, kelebihan menghafaz ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah s.a.w.. Perbincangan: Hadis Sebagai Sumber Hukum Selepas Al-Quran. Bacaan Ayat Bacaan ayat berdasarkan CD dan diikuti dengan pengertian ayat. Perbincangan: Cara memelihara iman, cara berbakti kepada ibu bapa, cara berkomunikasi dengan orang Page 10 Memastikan makanan dan minuman yang diambil halal dan bersih. Menjaga kebersihan diri, pakaian dan persekitaran. Nota edaran Contoh Buku Skrap Berusaha mempelajari Al-Quran dan Hadis. Sentiasa ikhlas semasa menderma dan memberi sesuatu kepada kawan. Menjaga
 11. 11. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 - menunaikan solat - mengeluarkan zakat Mengetahui tanggungjawab semua pihak menjaga hubungan baik sesama mereka. Aras 2 Menyenaraikan cara berbakti kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin. Aras 3 Menjelaskan rasional hubungan dengan orang-orang tersebut mesti dijaga. Menjelaskan kenapa kefardhuan zakat mengiringi kefardhuan solat. IBADAT: BERSUCI; ISTINJAK DAN HIKMAHNYA. 11/1 AKIDAH: AKIDAH BERTERASKAN lain, cara berbakti kepada masyarakat. Aras 1 Memahami pengertian istinjak. Menyebut alat-alat beristinjak. Menunjuk cara beristinjak dengan betul dengan menggunakan anak patung iaitu beristinjak dengan air dan beristinjak dengan batu. Aras 2 Menjelaskan tatacara beristinjak dengan menggunakan alat-alat istinjak secara khusus. Menjelaskan implikasi orang yang tidak beristinjak dengan betul. Aras 3 Menjelaskan hukum beristinjak berdasarkan dalil nakli. Menerangkan kesan dan hikmah beristinjak. Sumbang saran: Konsep bersuci. Aras 1 Menyebut rukun iman. Menjelaskan maksud setiap Penyediaan Buku Skrap: Kasih sayang anak terhadap ibu bapa, program kemasyarakatan, penampilan diri remaja Islam. Tunjuk Cara: Berbakti kepada ibu bapa, berkomunikasi dengan guru dan rakan, melayani anak yatim Mengamalkan isi kandungan ayat 83 daripada surah al-Baqarah B4D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 83 daripada surah al-Baqarah dengan betul B5D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 83 daripada surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah B6D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat 83 daripada surah al-Baqarah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi hubungan baik dengan ibu bapa, kaum keluarga, jiran, anak yatim. Anak patung Perbincangan: Kepentingan menjaga kebersihan dan kesihatan diri, isu-isu berkaitan istinjak. B1D11E3 Menyebut pengertian dan hukum istinjak B2D11E1 Boleh mengenal pasti alat-alat istinjak B3D11E1 Menunjukkan kebolehanmenyenaraikan syarat-syarat istinjak dengan bendabenda kesat B4D10E1 Melakukan konsep bersuci dengan melaksanakan cara-cara istinjak menggunakan alat-alat istinjak B5D10E1 Melaksanakan konsep bersuci dengan menjelaskan implikasi orang yang tidak beristinjak dengan betul Kerja Berkumpulan: Menyenaraikan rukun iman, menjelaskan maksud rukun- B1D7E1 Menyatakan rukun iman B2D7E1 Keratan akhbar Kuiz: Mengkategorikan alat-alat yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk beristinjak Tunjuk Cara: Tunjuk cara istinjak secara khusus menggunakan anak patung. Page 11 Batu Air Beristinjak dengan bahan kesat Meyakini terhadap kebersihan diri setelah beristinjak Sentiasa memelihara kebersihan zahir dan batin. Yakin atas nikmat iman yang diberi.
 12. 12. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 RUKUN IMAN 10-14 Mac 2014 rukun iman. Menyenaraikan akibat tidak percaya rukun iman. Aras 2 Menerangkan konsep rukun iman. Menerangkan hikmah percaya rukun iman terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Aras 3 Menjelaskan hubungan antara rukun iman. SIRAH: PERJUANGAN RASULULLAH S.A.W. DI MEKAH DALAM MENGUKUHKAN AKIDAH ISLAM. Aras 1 Memahami bahawa perjuangan Rasulullah s.a.w. di Mekah ialah untuk menyampaikan akidah yang betul. Menjelaskan bentuk ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. kepada umat Islam. Memahami perihal Rasulullah s.a.w. menghadapi ancaman dan cabaran. Memahami Rasulullah s.a.w. tetap dalam perjuangan walaupun ditawarkan dengan ganjaran harta benda dan wang ringgit. Aras 2 Memahami bentuk-bentuk usaha dan tindakan Rasulullah s.a.w. semasa di Mekah. Memahami faktor-faktor yang mendorong kecekalan Rasulullah s.a.w.. Mengenalpasti ciri-ciri rukun iman. Mengumpul Keratan Akhbar: Mengumpul keratan akhbar mengenai gejala sosial. Perbincangan: Cara mengatasi masalah sosial. Menampal Poster: Kelebihan amalan sunat. Penyediaan Buku Skrap: Keturunan Rasulullah s.a.w., Kehidupan Rasulullah s.a.w.. Pertandingan Mengarang Kisah Rasulullah s.a.w.: Rasulullah s.a.w. Pemimpin Umat Islam Yang Unggul. Page 12 Menyatakan maksud rukun iman. B3D7E1 Menyenaraikan akibat tidak mempercayai rukun iman. B4D6E1 Mempamerkan perlakuan dan pertuturan yang menunjukkan beriman dengan rukun-rukun iman dengan betul B5D6E1 Mempamerkan perlakuan dan pertuturan yang menunjukkan beriman dengan rukun-rukun iman dengan betul dan istiqamah. B6D6E1 Mempamerkan perlakuan dan pertuturan yang menunjukkan beriman dengan rukun-rukun iman dengan betul,istiqamah dan boleh dicontohi. Poster Rukun Iman B1D18E1 Menyatakan peristiwa Rasulullah SAW dilantik menjadi rasul B2D18E1 Menyatakan perjuangan Nabi Muhammad SAW di Makkah B3D18E1 Menyatakan strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah B4D17E1 Mencontohi cara pendekatan dakwah Rasulullah SAW di Makkah B5D17E1 Beristiqamah dalam mengaplikasi perjuangan Rasulullah SAW. B5D17E2 Mengaplikasi strategi dakwah Rasulullah SAW dengan istiqamah semasa berdakwah. B6D17E1 Beristiqamah dalam berdakwah dan boleh dicontohi. Buku Skrap Poster kelebihan amalan sunat Bersyukur atas nikmat iman yang diberi. Mengawal perlakuan dan pertuturan daripada perkara yang merosakkan iman. Nota edaran Mencontohi sifat Rasulullah s.a.w. yang cekal dan tabah menegak kebenaran.
 13. 13. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 masyarakat Jahiliah yang wujud pada zaman sekarang dalam pergaulan harian. Aras 3 Menjelaskan kecekalan Rasulullah s.a.w. dalam perjuangan mengembangkan Islam. 12/1 HADIS: GALAKAN MENUNTUT ILMU 17-21 Mac 2014 Aras 1 Membaca hadis. Menyatakan maksud hadis secara menyeluruh. Aras 2 Menyatakan cara untuk mengamalkan saranan hadis. Menyatakan ciri-ciri ilmu yang benar dan digalakkan oleh Islam. Aras 3 Menjelaskan faedah-faedah yang diperolehi oleh keempatempat golongan yang tersebut dalam hadis. Menjelaskan akibat orang yang termasuk dalam kumpulan kelima. KEFAHAMAN AL-QURAN: SABAR MENGHADAPI UJIAN ALLAH S.W.T. ; SURAH AL-BAQARAH AYAT 155 DAN 156. Aras 1 Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Menyatakan bentuk-bentuk ujian Allah S.W.T. seperti perasaan takut, kelaparan, kekurangan harta benda, kematian dan kekurangan pendapatan. Aras 2 Menjelaskan hikmah ujian Allah S.W.T. terhadap manusia. Bacaan Hadis: Bacaan secara berkumpulan atau individu Menulis Semula Pengertian Hadis Perbincangan: Galakan menuntut ilmu, ketinggian martabat orang yang berilmu, akibat mengabaikan ilmu. Sumbang Saran: Kelebihan orang yang menuntut ilmu, kelebihan mendampingi dan kasih kepada ulama, akibat orang yang termasuk dalam golongan kelima. Membuat Kajian: Keperluan ilmu untuk membangun diri dan umat Islam. Tayangan Video: Bencana alam atau gambargambar yang berkaitan. Kemudian buat ulasan dan kaitkan bencana alam dengan kandungan ayat. Bacaan Ayat: Bacaan ayat dan menjelaskan isi kandungan ayat. Aktiviti Berkumpulan: Menyediakan folio tentang Page 13 B1D5E1 Mengiakan / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat mengenai isi secara ringkas isi kandungan: Hadis 2: Galakan Menuntut Ilmu B2D5E1 Boleh menyatakan isi kandungan hadis B3D5E1 Menjelaskan isi kandungan hadis B4D4E1 Menyatakan isi kandungan hadis dengan betul. B5D4E1 Mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul dan istiqamah B6D4E1 Mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi Hadis Nota edaran Berusaha menjadi orang yang berilmu, menuntut ilmu dan orang yang cintakan ilmu. Berusaha mengelak daripada menjadi orang yang termasuk golongan kelima. CUTI PERTENGA HAN PENGGAL PERTAMA 2013 (23 HINGGA 31 MAC 2013) Sentiasa tabah menghadapi ujian. Sentiasa mengakui kelemahan diri. Sentiasa bertawakal kepada Allah
 14. 14. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 Menjelaskan golongan yang mampu menerima ujian Allah S.W.T. Aras 3 Menghuraikan konsep penggunaan Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji’un. 13/1 01-04 April 2014 AKIDAH: KONSEP MUKMIN DAN MUSLIM Aras 1 Memahami pengertian Islam, iman dan ihsan. Membezakan antara mukmin dan muslim. Memahami maksud mukmin dan muslim dari segi syarak dan dari segi penggunaan biasa. Aras 2 Menjelaskan sifat-sifat seorang muslim dan mukmin. Aras 3 Memahami ciri-ciri ihsan dalam kehidupan. Memahami implikasi ihsan dalam kehidupan pelajar. bencana alam, menganalisis ujian Allah S.W.T. dan hikmahnya. S.W.T. Menulis Rencana: Cara mengelakkan kemalangan di rumah atau di sekolah. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 24-28 MAC 2014 Nasyid: B1D8E1 Memperdengarkan nasyid Menyatakan maksud islam, iman dan tentang Islam, iman dan ihsan. ihsan. B2D8E1 Sumbang Saran: Menyatakan maksud muslim dan Rukun Islam, rukun iman dan mukmin ihsan. B3D8E1 Menyenaraikan sifat-sifat muslim dan Tayangan Video & mukmin. Mengumpul Keratan Akhbar; B4D7E1 Berkaitan dengan gejala sosial. Menunjukkan usaha mempertingkatkan diri menjadi muslim yang mukmin Membuat Peta Minda: B5D7E1 Rukun Iman dan Rukun Islam. Menunjukkan usaha mempertingkatkan diri menjadi muslim yang mukmin secara istiqamah. B6D7E1 Mempamerkan imej muslim yang mukmin. Page 14 CD Nasyid VCD tentang gejala sosial Keratan Akhbar Peta Minda Rukun Islam dan Rukun Iman. Memperting katkan diri menjadi muslim yang mukmin. Meyakini dan menyedari bahawa Allah S.W.T. melihat perbuatan kita. Sentiasa berlumbalumba membuat kebaikan.
 15. 15. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 Tunjuk Cara: Tunjuk cara berwudhu dengan menggunakan air dalam botol, air dalam baldi, air paip dan air sungai. Aras 2 Menyatakan had-had anggota wuduk. Menyatakan rukun wuduk. IBADAT: WUDUK DAN HIKMAHNYA Aras 1 Menjelaskan erti wuduk. Mengenal anggota wuduk Menyatakan perkara sunat wuduk Melukis gambar anggota wajib berwuduk. Menerangkan perkara yang membatalkan wuduk. Latih Tubi: Menyebut lafaz niat wuduk. Perbincangan: Hikmah berwuduk dan perkara yang membatalkan wuduk. Aras 3 Menghuraikan perkara sunat dan makruh ketika berwuduk. Menjelaskan adab-adab ketika berwuduk. Menjelaskan hikmah wuduk. 145/1 7-11 April 2014 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB DENGAN IBU BAPA Aras 1 Menyatakan maksud adab kepada ibu bapa. Memahami cara-cara beradab kepada ibu bapa. Menyatakan martabat ibu bapa. Menyatakan hukum menghormati ibu bapa. Aras 2 Menerangkan sebab-sebab wajib menghormati ibubapa. Aras 3 Menghuraikan hikmah menghormati ibubapa. Menjelaskan dalil wajib menghormati ibubapa. Perbincangan: Cara menggembirakan hati ibu bapa. Menonton Tayangan Video: Jasa ibubapa. Muhasabah Diri: Kebaikan dan kesalahan terhadap ibubapa. Hafazan Doa: Doa untuk kesejahteraan ibubapa. Tunjuk Cara: Menyayangi ibubapa, menolong ibubapa. Page 15 B1D11E4 Menyebut pengertian dan hukum berwuduk B2D11E2 Menyatakan anggota wuduk Menyenaraikan rukun wuduk B3D11E1 Menunjukkan kebolehan: Melafazkan niat wuduk. Mengamalkan perlakuan wuduk B4D10E1 Melakukan konsep bersuci denganmelakukan perlakuan dalam wuduk dengan betul mengikut urutan. B5D10E1 Melaksanakan konsep bersuci dengan mengaplikasikan wuduk dalam kehidupan seharian dan mengamalkan adab ketika berwuduk. B6D10E1 Melaksanakan konsep bersuci dengan melakukan perlakuan wuduk dengan sempurna dan boleh dicontohi. Air dalam botol. B1D21E1 Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat tentang adab dengan ibu bapa B2D21E1 Menyatakan perkara-perkara berkaitan adab dengan ibu bapa B3D21E1 Melakukan adab dengan ibu bapa dan melaksanakan ilmu B4D20E1 Melakukan adab dengan ibu bapa dan memperolehi ilmu dengan betul B5D20E1 Melakukan adab dengan ibu bapa dan memperolehi ilmu dengan betul dan istiqamah VCD Jasa ibubapa Air dalam baldi. Air paip. Berjimat cermat ketika menggunakan air. Menjaga kebersihan anggota wuduk. Mampu melakukan wuduk dengan sempurna. Keratan Doa Taat semua perintah ibubapa yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Berbakti kepada ibubapa dan orang yang lebih tua. Sentiasa mengenang jasa kedua ibubapa yang telah
 16. 16. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 Menerangkan implikasi menderhakai ibubapa. B6D20E1 Melakukan adab dengan ibu bapa dan memperolehi ilmu dengan betul, istiqamahdan boleh dicontohi. 15/1 14-18 April 2014 IBADAT: MANDI DAN HIKMATNYA. Aras 1 Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Menyatakan pengertian makanan halal dan haram menurut Islam. Menyatakan ciri-ciri makanan yang halal dan yang haram menurut Islam. Menyatakan maksud tipu daya syaitan terhadap manusia. Menerangkan ciri-ciri tipu daya syaitan terhadap manusia. Sumbang Saran: Sumbang saran mengenai jenis makanan yang digemari kemudian dikaitkan dengan tajuk. Aras 2 Menjelaskan perbezaan antara makanan halal dan haram. Menghuraikan makanan yang boleh membina kekuatan jasmani dan mental. Menjelaskan keburukan orang yang makan berlebihan. Aras 3 Menjelaskan hikmah makanan halal dan makanan haram di sisi Allah S.W.T. KEFAHAMAN AL-QURAN: MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM MENURUT ISLAM ; SURAH ALBAQARAH AYAT 168 Tugasan Lanjutan: Pelajar mencatat jenis-jenis makanan dan minuman yang diambil setiap hari serta menyatakan kesan terhadap diri. Aras 1 Memahami konsep mandi. Menyatakan pengertian mandi dan bahagiannya. Melaksanakan mandi dengan sempurna. Menerangkan sebab mandi wajib. Menyatakan rukun mandi wajib. Aras 2 Menyatakan sunat-sunat Sumbang Saran: Pengalaman pelajar berkaitan dengan amalan mandi wajib dan sunat. Bacaan Ayat: Berkumpulan atau individu atau melalui CD. Forum: ‘Amalan Pemakanan Yang Seimbang’ Bercerita: Tentang perlakuan mandi wajib dengan sempurna. Tunjuk Cara: Tunjuk cara mandi wajib yang sempurna menggunakan anak Page 16 berkorban membesarkan kita. B1D3E1 Mengiakan / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat mengenai isikandungan ayat 168 surah alBaqarah B2D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 168 surah al-Baqarah dengan betul B3D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat168 daripada surah al-Baqarah B4D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 168daripada surah al-Baqarah dengan betul B5D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat168 daripada surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah B6D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat168 daripada surah al-Baqarah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi CD Ayat AlQuran Sentiasa menjaga makan, minum dan mengamalkan amalan kesihatan yang baik. B1D11E5 Menyebut pengertian mandi dan bahagian mandi. B2D11E3 Menyebut sebab wajib mandi. B3D11E1 Menunjukkan kebolehan Melaksanakan mandi wajib dengan melafaz niat mandi wajib. Menyenaraikan perkara sunat ketika mandi wajib. Anak Patung Menjaga kebersihan diri. Carta/Peta Minda Nota edaran. Melakukan mandi dengan sempurna. Sentiasa bersegera menjaga kesucian diri.
 17. 17. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 mandi. Menyenaraikan jenis-jenis mandi sunat. Aras 3 Menerangkan perkara sunat ketika mandi. Menjelaskan hikmah mandi. Menyenaraikan perkara yang dilarang semasa berhadas besar. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERGAUL DENGAN KELUARGA 16/1 21-25 APRIL 2014 TILAWAH AL-QURAN: AYAT HAFAZAN; SURAH ALBAQARAH AYAT 201 patung. Aras 1 Menjelaskan adab bergaul dengan keluarga. Menyenaraikan perbezaan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga. Aras 2 Menyenaraikan kebaikan menjaga adab bergaul dengan keluarga. Aras 3 Menerangkan akibat terhadap diri dan keluarga sekiranya tidak menjaga adab tersebut. Sumbang Saran: Definisi keluarga, adab bergaul dengan keluarga, perbuatan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga. Aras 1 Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Menghafaz ayat 201 daripada surah Al-Baqarah. Bacaan Contoh: Bacaan guru, bacaan pelajar, pita rakaman atau CD Membuat Carta/Peta Minda: Perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Latih Tubi: Menyebut lafaz niat mandi wajib. Tunjuk Cara: Bergaul dengan keluarga. Mengumpul Keratan Akhbar: Berkaitan dengan beradab dan tidak beradab dengan keluarga. Page 17 B4D10E1 Melakukan konsep bersuci dengan melakukan mandi wajib dengan betul mengikut urutan. B5D10E1 B6D10E1 Melaksanakan konsep bersuci dengan Membimbing rakan melakukan mandi wajib dengan sempurna B1D21E1 Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat tentang adab bergaul dengan keluarga B2D21E1 Menyatakan perkara-perkara berkaitan adab bergaul dengan keluarga B3D21E1 Melakukan adab bergaul dengan keluargadan melaksanakan ilmu B4D20E1 Melakukan adabbergaul dengan keluargadan memperolehi ilmu dengan betul B5D20E1 Melakukan adabbergaul dengan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul dan istiqamah B6D20E1 Melakukan adabbergaul dengan keluargadan memperolehi ilmu dengan betul, istiqamahdan boleh dicontohi. Keratan Akhbar B1D2E1 Menghafaz kalimah serta potongan ayat 201 daripada surah al-Baqarah B2D2E1 Menghafaz ayat 201 daripada surah al-Baqarah B3D2E1 Menghafaz ayat 201 surah al-Baqarah dengan betul dan bertajwid Pita rakaman atau CD Gambar berkaitan. Melakukan adab bergaul dengan keluarga. Rajin menghafaz Al-Quran. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat, doa, zikir dan wirid.
 18. 18. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 B4D2E1 Menghafaz ayat 201 daripada surah alBaqarah dengan betul, bertajwid dan lancar B5D2E1 Menghafaz ayat 201 daripada surah alBaqarah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih B6D2E1 Menghafaz ayat 201 daripada surah alBaqarah dengan bacaan betul, bertajwid, lancar, fasih dan bertadwir KEFAHAMAN AL-QURAN: KEPENTINGAN DOA DALAM HIDUP MUKMIN ; SURAH ALBAQARAH AYAT 201 Aras 1 Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Menyatakan tujuan manusia disuruh berdoa. Menyatakan adab-adab ketika berdoa. Menjelaskan tuntutan memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aras 2 Menjelaskan perbezaan antara kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Menghuraikan cara-cara untuk mendapat perlindungan dari api neraka. Bacaan Ayat: Bacaan guru, bacaan pelajar, pita rakaman atau CD Latih Tubi: Berdoa secara beramai-ramai. Perbincangan: Maksud kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, fungsi doa, adab-adab berdoa, hikmah berdoa, doa yang diterima dan doa yang ditolak. Tugasan Lanjutan: Membuat koleksi teks doa ma’thurat untuk amalan harian. Aras 3 Menjelaskan hikmah berdoa kepada Allah S.W.T. Page 18 B1D3E1 Mengiakan / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat mengenai isikandungan ayat201 surah al-Baqarah B2D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 201 surah al-Baqarah dengan betul B3D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat201 daripada surah al-Baqarah B4D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 201daripada surah al-Baqarah dengan betul B5D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat201 daripada surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah B6D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat201 daripada surah al-Baqarah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi CD Ayat AlQuran Edaran doa. Koleksi teks doa ma’thurat Membiasakan diri berdoa kepada Allah S.W.T. Menjauhkan diri daripada perasaan jemu berdoa kepada Allah S.W.T.
 19. 19. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 17/1 28 April 2 Mei 2014 SIRAH: KEUNGGULAN PERJUANGAN TOKOH-TOKOH ISLAM; ABU BAKAR ASSIDDIQ Aras 1 Menyatakan riwayat hidup dan peribadi Abu Bakar As-Siddiq. Menyatakan peranan Abu Bakar sebagai sahabat karib Rasulullah s.a.w. bergelar AsSiddiq Menerangkan sumbangan Abu Bakar As-Siddiq dan pengorbanan di dalam menegakkan dakwah Islamiah bersama Rasulullah s.a.w. s.a.w.; harta, tenaga dan jiwa raga. Aras 2 Menceritakan perlantikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Menjelaskan jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq Kajian Perpustakaan: Mengenai Abu Bakar As-Siddiq Membuat Buku Skrap: Mengenai Abu Bakar As-Siddiq Syarahan; Sumbangan dan pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq Aras 3 Menghuraikan kesan kepimpinan Abu Bakar AsSiddiq kepada perkembangan Islam dari segi politik dan agama. IBADAT: TAYAMMUM Aras 1 Memahami pengertian tayammum. Mengenal anggota tayammum dan alat tayammum. Mengenalpasti debu tanah yang boleh digunakan untuk tayammum. Tunjuk cara melakukan tayammum. Menerangkan syarat-syarat rukun tayammum. Melakukan tayammum dengan betul. Perbincangan: Tayammum, dalil dan hikmahnya. B1D20E1 Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam: Abu Bakar al-Siddiq Meneladani sifat, amalan, pemikiran Abu Bakar As-Siddiq. Debu tanah Membantu orang yang uzur untuk bertayammum B2D20E1 Menyatakan peribadi tokoh-tokoh Islam: Abu Bakar al-Siddiq B3D20E1 Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam: Abu Bakar al-Siddiq B4D19E1 Menyatakan sumbangan perjuangan tokoh-tokoh Islam Abu Bakar al-Siddiq B5D19E1 Beristiqamah dalam menghayati pengorbanan tokoh-tokoh Islam: Abu Bakar al-Siddiq B6D19E1 Beristiqamah dalam menghayati perjuangan tokoh-tokoh Islam dan boleh dicontohi Abu Bakar al-Siddiq B1D11E6 Menyebut pengertian dan hukum bertayamum B2D11E4 Penyediaan Alat-Alat Bertayammum. Menyebut anggota bertayamum dan alat tayamum Tunjuk Cara Tayammum. B3D11E1 Menunjukkan kebolehan Membuat Nota Ringkas: Melaksanakan tayamum Berkaitan dengan tajuk dengan lafaz niat tayamum. perbincangan. Menyatakan sebab-sebab tayamum dan rukun tayamum Latih Tubi: B4D10E1 Menyebut lafaz niat Melakukan konsep bersuci dengan Page 19 Buku Skrap Nota edaran Edaran lafaz niat tayammum
 20. 20. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 Aras 2 Menyatakan cara-cara bertayammum. Menyatakan sebab-sebab diharuskan bertayammum. tayammum. Mencari dan menyimpan debu untuk bertayammum. Aras 3 Menerangkan perkara-perkara yang sunat dan makruh dalam bertayammum. Menghuraikan cara-cara memproses debu atau bahanbahan tayammum secara komersial. Mengemukakan hikmah bertayammum. melaksanakan tayamum dengan betul B5D10E1 Melaksanakan konsep bersuci dengan Melakukan tayamum dengan betul B6D10E1 Melaksanakan konsep bersuci dengan Simulasi tayamum dengan sempurna 01 MEI 2014 – CUTI HARI PEKERJA 18/1 05-09 Mei 2013 19/1 12 – 16 Mei 2014 20/1 19-23 Mei 2013 ULANGKAJI DAN LATIHAN PENGUKUHAN PAFA 12 MEI 2014 – PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014 23 MEI 2014 – PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014 13 MEI 2014 – CUTI HARI WESAK CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2014 (27 MEI – 15 JUN 2014) PENGGAL KEDUA (16 JUN 2013 – 21 NOVEMBER 2014) 21/1 16-20 JUN 2014 KEFAHAMAN AL-QURAN: ARAK DAN JUDI MEMUSNAHKAN KEHIDUPAN ; SURAH ALBAQARAH AYAT 219 Aras 1 Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan. Menyatakan pengertian arak dan judi. Menjelaskan keburukan meminum arak dan berjudi. Menjelaskan hukuman kesalahan minum arak dan berjudi. Bacaan Ayat: Pelajar diperdengarkan ayat bacaan melalui guru, pelajar atau CD. Penerangan: Guru menerangkan pengertian ayat 219. Perbincangan Kumpulan: Keburukan arak, keburukan Page 20 B1D3E1 Mengiakan / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat mengenai isikandungan ayat 219 surah alBaqarah B2D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 219 surah al-Baqarah dengan betul B3D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat219 CD Bacaan Al-Quran Nota edaran Berusaha menghindari larangan Allah S.W.T. Sentiasa menjaga kesihatan fizikal dan mental.
 21. 21. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 Aras 2 Menerangkan cara membelanjakan harta ke jalan yang diredhai Allah S.W.T. Menjelaskan cara menjauhi amalan meminum arak dan berjudi. Aras 3 Menyatakan hikmah Allah S.W.T. mengharamkan arak dan judi kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. SIRAH: KEUNGGULAN PERJUANGAN TOKOH-TOKOH ISLAM; SAIDATINA KHADIJAH BT KHUWAILID judi, penyalahgunaan dadah, keburukan merokok, hukuman terhadap kesalahan minum arak, berjudi dan penyalahgunaan dadah serta cara menghindarkan diri daripada melakukan amalan buruk. daripada surah al-Baqarah B4D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 219daripada surah al-Baqarah dengan betul B5D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat219 daripada surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah B6D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat 219 daripada surah al-Baqarah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi Aras 1 Memahami riwayat hidup dan peribadi Saidatina Khadijah. Menerangkan sumbangan beliau terhadap perkembangan Islam dan sebagai isteri yang solehah dan dermawan. Bercerita: Sumbangan Saidatina Khadijah terhadap Islam. B1D20E1 Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam: Khadijah binti Khuwailid B2D20E1 Menyatakan peribadi tokoh-tokoh Islam: Khadijah binti Khuwailid B3D20E1 Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam: Khadijah binti Khuwailid B4D19E1 Menyatakan sumbangan perjuangan tokoh-tokoh Islam Khadijah binti Khuwailid B5D19E1 Beristiqamah dalam menghayati pengorbanan tokoh-tokoh Islam: Khadijah binti Khuwailid B6D19E1 Beristiqamah dalam menghayati perjuangan tokoh-tokoh Islam dan boleh dicontohi Khadijah binti Khuwailid Nota edaran B1D20E1 Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam: Khadijah binti Khuwailid B2D20E1 Nota edaran Kuiz: Mengenai Saidatina Khadijah. Aras 2 Menceritakan peranan Saidatina Khadijah dalam menegakkan Islam bersamasama Rasulullah s.a.w.. Menjelaskan keistimewaan Khadijah dalam menegakkan Islam. Aras 3 Menghuraikan ciri-ciri keistimewaan Saidatina Khadijah. SIRAH: KEUNGGULAN PERJUANGAN TOKOH-TOKOH Aras 1 Memahami riwayat hidup dan peribadi Saidatina Khadijah. Menerangkan sumbangan beliau terhadap perkembangan Bercerita: Sumbangan Saidatina Khadijah terhadap Islam. Kuiz: Page 21 CD Nasyid Lagu Siti Khadijah Meneladani sifat dermawan Saidatina Khadijah. Mempertingka tkan kegigihan belajar dan berusaha menjadi pelajar yang cemerlang. CD Nasyid Lagu Siti Khadijah Meneladani sifat dermawan Saidatina Khadijah.
 22. 22. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 22/2 23-27 Jun 2013 ISLAM; SAIDATINA KHADIJAH BT KHUWAILID Islam dan sebagai isteri yang solehah dan dermawan. Mengenai Saidatina Khadijah. Aras 2 Menceritakan peranan Saidatina Khadijah dalam menegakkan Islam bersamasama Rasulullah s.a.w.. Menjelaskan keistimewaan Khadijah dalam menegakkan Islam. Aras 3 Menghuraikan ciri-ciri keistimewaan Saidatina Khadijah. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERGURU Aras 1 Memahami garis panduan adab berguru. Memahami cara beradab dengan guru. Memahami tingkah laku pelajar yang tidak beradab terhadap guru. Aras 2 Menerangkan jasa-jasa guru. Menerangkan sebab-sebab wajib menghormati guru. Aras 3 Menghuraikan hikmah menghormati guru. Menjelaskan akibat menderhakai guru 23/ 2 IBADAT: SERTU Aras 1 Memahami pengertian sertu Bercerita: Pelajar bercerita tentang guru yang mereka sayangi. Sumbang Saran: Jasa dan pengorbanan guru, kepentingan guru. Perbincangan: Adab dan cara menghormati guru. Menulis Sajak: Bertemakan guru. Tunjuk Cara: Beradab dan menghormati guru. Penerangan: Konsep sertu dan samak Page 22 Menyatakan peribadi tokoh-tokoh Islam: Khadijah binti Khuwailid B3D20E1 Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam: Khadijah binti Khuwailid B4D19E1 Menyatakan sumbangan perjuangan tokoh-tokoh Islam Khadijah binti Khuwailid B5D19E1 Beristiqamah dalam menghayati pengorbanan tokoh-tokoh Islam: Khadijah binti Khuwailid B6D19E1 Beristiqamah dalam menghayati perjuangan tokoh-tokoh Islam dan boleh dicontohi Khadijah binti Khuwailid Mempertingka tkan kegigihan belajar dan berusaha menjadi pelajar yang cemerlang. B1D21E1 Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat tentang adab berguru B2D21E1 Menyatakan perkara-perkara berkaitan adabberguru B3D21E1 Melakukan adab bergurudan melaksanakan ilmu B4D20E1 Melakukan adab bergurudan memperolehi ilmu dengan betul B5D20E1 Melakukan adab bergurudan memperolehi ilmu dengan betul dan istiqamah B6D20E1 Melakukan adab bergurudan memperolehi ilmu dengan betul, istiqamahdan boleh dicontohi. Sajak Guru Oh Guru karya Usman Awang B1D11E7 Menyebut pengertian dan hukum samak Alat-alat sertu dan samak Mematuhi arahan guru, membantu dan menghormati nya. Meminta nasihat guru. Mendoakan kesejahteraan guru. Menentukan diri, alat dan
 23. 23. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 DAN SAMAK 30 Jun6 Julai 2014 dan samak. Mengenal alat-alat untuk sertu dan samak. Menunjuk cara-cara sertu. Aras 2 Menyatakan perbezaan antara sertu dan samak. Menjelaskan implikasi najis mughallazah kepada kehidupan umat Islam. Aras 3 Menerangkan hikmah sertu dan samak serta dalil. Menjelaskan rasional kepentingan sertu dan samak. KEFAHAMAN AL-QURAN: KEAGUNGAN DAN KEKUASAAN ALLAH S.W.T. S.W.T. ; SURAH AL-BAQARAH AYAT 255 Penyediaan alat-alat sertu dan samak. Tunjuk Cara sertu dan samak. Perbincangan: Hikmah sertu dan samak. Membuat Carta Perbandingan: Perbandingan antara sertu dan samak. Aras 1 Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan. Menerangkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah S.W.T. Menyatakan kelebihan mengamalkan ayat Kursi dalam zikir harian. Bacaan Contoh: Individu atau kumpulan Aras 2 Menyatakan kelemahan manusia dan kekuasaan Allah S.W.T. Menjelaskan bahawa isi kandungan langit dan bumi untuk kepentingan manusia. Tugasan Lanjutanan: Pelajar menyediakan folio mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah S.W.T. Menjelaskan pengertian ayat. Membentangkan rumusan. Menyenaraikan tanda-tanda kekuasaan Allah S.W.T. Aras 3 Menerangkan hikmah kejadian langit dan bumi, siang dan Page 23 B2D11E5 Menyebut alat-alat samak B2D11E6 Menyenaraikan penyakit-penyakit yang berpunca dari amalan yang mengabaikan kebersihan diri dan alam sekitar B3D11E1 Menunjukkan kebolehan Melakukan samak. B4D10E1 Melakukan konsep bersuci dengan melakukan samak dengan betul dan boleh menyatakan perbezaan cara-cara sertu dan samak. B5D10E1 Melaksanakan konsep bersuci dengan Melakukan samak dengan betul. B6D10E1 Melaksanakan konsep bersuci dengan Melakukan samak dan sertu dengan sempurna dan boleh dicontohi seperti tanah dan air. B1D3E1 Mengiakan / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat mengenai isikandungan ayat 255 surah alBaqarah B2D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 255 surah al-Baqarah dengan betul B3D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat255 daripada surah al-Baqarah B4D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 255daripada surah al-Baqarah dengan betul B5D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat255 daripada surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah B6D3E1 CD Bacaan ayat Al-Quran Carta Perbandingan Sertu dan Samak. Folio pakaian dalam keadaan bersih. Membaca ayat Kursi selepas solat dan sebelum tidur. Membaca dan mengamalkan ayat Kursi dalam kehidupan seharian.
 24. 24. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 malam, hidup dan mati 24/2 07 – 11 Julai 2014 TILAWAH AL-QURAN: AYAT HAFAZAN; SURAH ALBAQARAH AYAT 255 AKIDAH: DALIL KEWUJUDAN ALLAH S.W.T. Mengamalkan isi kandungan ayat 255 daripada surah al-Baqarah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi Aras 1 Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Menghafaz ayat 255 daripada surah Al-Baqarah. Bacaan Contoh: Bacaan guru, bacaan pelajar, pita rakaman atau CD Aras 1 Membaca dalil nakli tentang kewujudan Allah S.W.T.; Surah Az-Zumar Ayat 62. Menjelaskan makna keseluruhan ayat 62, surah AzZumar. Mengemukakan bukti kewujudan Allah S.W.T. dan kekuasaan Allah S.W.T. melalui alam syahadah. Sumbang Saran: Pengetahuan pelajar tentang asal usul kejadian manusia. Membuat Kesimpulan: Membuat kesimpulan daripada perbincangan dengan menumpukan kepada ayat AlQuran dan hadis. Kerja Berkumpulan: Page 24 B1D2E1 Menghafaz kalimah serta potongan ayat 255 daripada surah al-Baqarah B2D2E1 Menghafaz ayat 255 daripada surah al-Baqarah B3D2E1 Menghafaz ayat 255 surah al-Baqarah dengan betul dan bertajwid B4D2E1 Menghafaz ayat 255 daripada surah alBaqarah dengan betul, bertajwid dan lancar B5D2E1 Menghafaz ayat 255 daripada surah alBaqarah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih B6D2E1 Menghafaz ayat 255 daripada surah alBaqarah dengan bacaan betul, bertajwid, lancar, fasih dan bertadwir Pita rakaman atau CD B1D9E1 Menyebut bukti kewujudan Allah SWT dan keesaan-Nya melalui alam syahadah (nyata). B2D9E1 Menyatakan dalil akli tentang kewujudan Allah SWT. B3D9E1 Menyatakan dalil nakli tentang kewujudan Allah SWT. B4D8E1 Tumbuhtumbuhan Rajin menghafaz Al-Quran. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat, doa, zikir dan wirid. Carta kejadian siang dan malam VCD Proses Kejadian Manusia. Bersyukur atas nikmat Allah S.W.T. terutamanya tentang kejadian diri.
 25. 25. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 Aras 2 Mengemukakan bukti kewujudan Allah S.W.T. secara logik (mantik) dan kejadian alam. Memahami bahawa Allah S.W.T. yang menjadikan alam dan menentukan peraturan atau syariat. Aras 3 Menghafaz dalil kewujudan Allah S.W.T. dari Surah AzZumar Ayat 62. Menyenarai dan menghuraikan kejadian-kejadian di alam ini yang di luar kemampuan manusia. 25/2 14-18 Julai 2014 IBADAT: HIKMAH BERSUCI DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT Menjalankan kaji selidik tentang proses kejadian manusia dan makhluk lain, sumbang saran tentang hikmah Allah S.W.T. menjadikan anggota manusia. Aras 1 Mengetahui amalan menjaga kebersihan adalah wajib dalam Islam. Menjelaskan cara-cara kebersihan diri seperti mandi, istinjak dan wuduk. Menyenaraikan penyakitpenyakit yang berpunca daripada amalan mengabaikan kebersihan diri dan alam sekitar. Perbincangan: Menjaga kebersihan diri, jiwa, alam sekitar dan masyarakat, gejala sosial di kalangan remaja hari ini berpunca daripada pergaulan. Aras 2 Menyenaraikan cara-cara memelihara alam sekitar. Menerangkan kaitan antara kebersihan dengan penyakit yang berjangkit. Aras 3 Menerangkan kepentingan menjaga jiwa daripada penyakit-penyakit rohani. Menyenaraikan amalan-amalan yang boleh membina kekuatan rohani dan jasmani. Lawatan: Lawatan ke Jabatan Alam Sekitar. Pemerhatian: Tumbuh-tumbuhan, haiwan, sumber alam dan mengaitkannya dengan kekuasaan Allah S.W.T. Menjelaskan bukti kewujudan Allah SWT dan keesaan-Nya melalui alam syahadah B5D8E1 Menunjukkan kesyukuran melalui perkataan , perlakuan dan keyakinan bahawa Allah SWT itu wujud. B6D8E1 Mempamerkan sikap taat kepada perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya Tayangan VCD: Proses kejadian manusia Sumbang Saran: Jenis-jenis penyakit yang berjangkit dan cara-cara mengelakkannya. Pertandingan Menulis Khat: Bertemakan Kebersihan. Membuat Nota Ringkas Tentang Kebersihan. Page 25 - Carta Nota edaran Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Bekerjasama menjaga kebersihan alam sekitar.
 26. 26. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 Membandingkan antara penyakit rohani dan jasmani. KEFAHAMAN AL-QURAN: BERPEGANG TEGUH DENGAN AGAMA ALLAH S.W.T. ; SURAH AL-BAQARAH AYAT 256 26/2 21-25 Julai 2014 TILAWAH AL-QURAN: AYAT HAFAZAN; SURAH ALBAQARAH AYAT 256 Aras 1 Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Menyatakan bahawa Islam bukan agama paksaan. Menyatakan konsep taghut. Menyatakan konsep iman. Aras 2 Menjelaskan kebenaran Islam dan keburukan apabila tidak mengikut ajaran Islam yang sebenar. Menerangkan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam ayat tersebut. Aras 3 Menerangkan tanggungjawab berdakwah. Menganalisis amalan-amalan yang menyamai sifat-sifat taghut yang bertentangan dengan Islam. Mengenalpasti amalan orang beriman dengan yang tidak beriman. Menghuraikan hikmah berpegang teguh dengan agama Allah dan padah tidak berpegang kepada ajaran Allah Bacaan Contoh: Mendengar bacaan Surah AlBaqarah Ayat 256 melalui CD Aras 1 Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Menghafaz ayat 256 daripada surah Al-Baqarah. Bacaan Contoh: Bacaan guru, bacaan pelajar, pita rakaman atau CD Penerangan: Pengertian ayat dan taghut. Perbincangan: Cara berdakwah kepada orang Islam dan orang bukan Islam, ciri-ciri orang beriman dan ciriciri orang kafir, peranan institusi dakwah Islamiah di Malaysia. Tugasan Lanjutan: Pelajar diminta membuat kajian mengenai kedatangan Islam ke Tanah Melayu Page 26 B1D3E1 Mengiakan / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat mengenai isikandungan ayat 256 surah alBaqarah B2D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 256 surah al-Baqarah dengan betul B3D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat256 daripada surah al-Baqarah B4D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 256daripada surah al-Baqarah dengan betul B5D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat256 daripada surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah B6D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat 256 daripada surah al-Baqarah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi CD Bacaan ayat Al-Quran B1D2E1 Menghafaz kalimah serta potongan ayat 256 daripada surah al-Baqarah B2D2E1 Menghafaz ayat 256 daripada surah al-Baqarah B3D2E1 Menghafaz ayat 256 surah al-Baqarah dengan betul dan bertajwid B4D2E1 Menghafaz ayat 256 daripada surah al- Pita rakaman atau CD Nota edaran Menambahka n amalan kebajikan Rajin menghafaz Al-Quran. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat, doa, zikir dan wirid.
 27. 27. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 Baqarah dengan betul, bertajwid dan lancar B5D2E1 Menghafaz ayat 256 daripada surah alBaqarah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih B6D2E1 Menghafaz ayat 256 daripada surah alBaqarah dengan bacaan betul, bertajwid, lancar, fasih dan bertadwir SIRAH: STRATEGI PERJUANGAN RASULULLAH DI MEKAH 27/2 28Julai – 1 Ogos 2014 IBADAT: SOLAT FARDHU; SOLAT FARDHU, DALIL WAJIB DAN HIKMAHNYA. Aras 1 Menyatakan peristiwa perlantikan baginda sebagai Rasul. Menyebut strategi dakwah Rasulullah iaitu secara rahsia dan secara terang. Aras 2 Menceritakan peristiwa perlantikan baginda sebagai Rasul. Menjelaskan strategi dakwah Rasulullah dan cara baginda berdakwah. Aras 3 Menerangkan masalah yang dihadapi oleh Rasulullah semasa berdakwah secara rahsia dan terang. Merumuskan strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Merumuskan hikmah pendekatan dakwah secara rahsia dan terang. Pertandingan Syarahan: ‘Pendekatan Dakwah Rasulullah s.a.w.’ Aras 1 Menyatakan erti solat dan hukum solat fardhu. Menyatakan waktu-waktu solat fardhu. Menjelaskan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah Sumbang Saran: Maksud solat, syarat wajib dan syarat sah serta dalil. Tayangan VCD: ‘Jejak Rasul’ Kajian Perpustakaan: Peristiwa perlantikan Rasulullah s.a.w. sebagai Rasul. Lawatan Sambil Belajar; Ke pusat-pusat dakwah B1D18E1 Menyatakan peristiwa Rasulullah SAW dilantik menjadi rasul B2D18E1 Menyatakan perjuangan Nabi Muhammad SAW di Makkah B3D18E1 Menyatakan strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah B4D17E1 Mencontohi cara pendekatan dakwah Rasulullah SAW di Makkah B5D17E1 Beristiqamah dalam mengaplikasi perjuangan Rasulullah SAW. B5D17E2 Mengaplikasi strategi dakwah Rasulullah SAW dengan istiqamah semasa berdakwah. VCD Jejak Rasul Nota edaran Bijaksana dalam menyampai kan dakwah. Tekun, tabah dan dedikasi dalam dakwah. Beristiqamah dalam dakwah. B6D17E1 Beristiqamah dalam berdakwah dan boleh dicontohi. Tayangan VCD: Cara solat dengan sempurna. Page 27 B1D12E1 Menyebut pengertian solat. B1D12E2 Menyebut hukum menunaikan solat B2D12E1 Menyatakan waktu-waktu solat fardu B3D12E1 VCD Solat Fardhu Buku PAFA Nota edaran Sentiasa melakukan solat fardhu dalam waktunya dengan sempurna.
 28. 28. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 solat. Menjelaskan rukun-rukun solat. Menerangkan perkara-perkara yang membatalkan solat. Menghafaz bacaan dalam solat. Aras 2 Menjelaskan perkara-perkara sunat dalam solat. Menghuraikan hikmah solat. Aras 3 Menerangkan dalil wajib solat iaitu Surah An-Nisa’ Ayat 103 dan hadis. Menguji Hafazan Bacaan dalam Solat Antara: Guru dengan pelajar, pelajar dengan pelajar. Demonstrasi: Pelajar menunjuk cara solat fardhu dalam kumpulan dan individu. Perbincangan: Hikmah solat. Membuat Nota Berkaitan Solat Dalam Bentuk Peta Minda dan Carta Tunjuk cara melakukan solat contoh: sujud B4D11E1 Membaca bacaan–bacaan dalam solat dengan betul. B4D11E2 Melakukan perlakuan dalam solat mengikut urutan. B5D11E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan dan istiqamah B6D11E1 Menjadikan solat sebagai keperluan hidup dengan sempurna istiqamah, dan boleh dicontohi. Menjadikan solat sebagai keperluan hidup. Latih Tubi Menyebut Niat Solat Fardhu ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MENUNTUT ILMU Aras 1 Mengetahui konsep menuntut ilmu. Menyatakan ilmu yang merupakan fardhu ain dan fardhu kifayah. Memahami tingkah laku pelajar yang tidak memenuhi adab dalam menuntut ilmu. Membandingbeza: Pelajar yang beradab dan sebaliknya. Carta Perbandingan Aras 3 Membezakan ilmu-ilmu yang berfaedah dan tidak berfaedah. Merumuskan kesan daripada tidak beradab dalam menuntut ilmu. B1D21E1 Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat tentang adab menuntut ilmu B2D21E1 Menyatakan perkara-perkara berkaitan adab menuntut ilmu B3D21E1 Melakukan adab menuntut ilmudan melaksanakan ilmu B4D20E1 Melakukan adab menuntut ilmudan memperolehi ilmu dengan betul B5D20E1 Melakukan adab menuntut ilmudan memperolehi ilmu dengan betul dan istiqamah B6D20E1 Melakukan adab menuntut ilmudan memperolehi ilmu dengan betul, istiqamahdan boleh dicontohi. Aras 1 B1D20E1 CD Lagu Tunjuk Cara: Adab menuntut ilmu Aras 2 Menyenaraikan adab-adab menuntut ilmu. Menjelaskan kepentingan adab dalam menuntut ilmu. Page 28 Berusaha menambah ilmu Nota edaran Mempelajari pelbagai bidang ilmu Berani
 29. 29. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 SIRAH: SUMAIYYAH R.A. 28/2 04-08 Ogos 2014 Menyatakan riwayat hidup dan peribadi Sumaiyyah. Menyebut sumbangan dan pengorbanannya. Menyatakan bentuk kesabaran keluarga Yasir dan sebab Sumaiyyah dijamin syurga oleh Rasulullah berdasarkan hadis. Membuat Peta Minda Riwayat hidup dan sumbangan Sumaiyyah. Sumbang Saran: Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Sumaiyyah Aras 2 Menyenaraikan pengorbanan Sumaiyyah sehingga dijamin masuk syurga oleh Rasulullah. Aras 3 Merumuskan pengajaran yang boleh dikaitkan daripada peristiwa Sumaiyyah. IBADAT: SOLAT FARDHU; SOLAT JEMAAH DAN KEPENTINGANNY A Aras 1 Memahami pengertian solat jemaah. Menyatakan pengertian masbuk dan muafik. Menyenaraikan syarat-syarat menjadi imam dan makmum. Menyatakan kedudukan imam dan makmum. Penerangan: Tentang solat jemaah. Aras 2 Menerangkan kepentingan dan fadilat solat jemaah. Melukis Gambar: Kedudukan imam dan makmum: Lelaki Dewasa, Makmum Kanak-kanak Lelaki, Perempuan Dewasa, Makmum Kanak-kanak Perempuan. Aras 3 Mengenalpasti seorang yang layak menjadi imam. Menerangkan akibat mengabaikan solat jemaah. Tunjuk Cara: Solat jemaah makmum masbuk dan muafik. Tayangan VCD: Solat Jemaah Syarahan: ‘Solat Berjemaah Teras Pembinaan Umat Cemerlang’ Page 29 Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam: Sumaiyyah B2D20E1 Menyatakan peribadi tokoh-tokoh Islam: Sumaiyyah B3D20E1 Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam: Sumaiyyah B4D19E1 Menyatakan sumbangan perjuangan tokoh-tokoh Islam Sumaiyyah B5D19E1 Beristiqamah dalam menghayati pengorbanan tokoh-tokoh Islam: Sumaiyyah B6D19E1 Beristiqamah dalam menghayati perjuangan tokoh-tokoh Islam dan boleh dicontohi Sumaiyyah Sumaiyyah oleh Kumpulan Hijjaz B1D13E1 Menyebut pengertian solat berjemaah dan hukum melaksanakan solat berjemaah B2D13E1 Menyatakan kedudukan imam dan makmum. B2D13E2 Menyatakan syarat-syarat menjadi imam dan makmum. B3D13E1 Tunjuk cara solat berjemaah: kedudukan imam dan makmum makmum masbuk dan muafik B4D12E1 Mengamalkan solat berjemaah bersama rakan di sekolah. B5D12E1 Dikenal pasti sebagai seseorang yang VCD Solat Berjemaah Peta Minda Riwayat Hidup Sumaiyyah dan Sumbangann ya Gambar Kedudukan imam dan makmum. Nota edaran mempertahan kan akidah. Tabah menghadapi cabaran hidup dan ujian Allah. Mengamalkan solat berjemaah bersama rakan di sekolah. Mewujudkan silaturrahim di kalangan pelajar Sentiasa patuh kepada ketua kecuali dalam perkara yang dilarang oleh syarak.
 30. 30. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 layak menjadi imam B6D12E1 Menjadi imam solat berjemaah dengan sempurna istiqamah, dan boleh dicontohi 29/2 11-15 Ogos 2014 KEFAHAMAN AL-QURAN: SIFAT-SIFAT ALLAH S.W.T. ; SURAH ALBAQARAH AYAT 284 IBADAT: SOLAT FARDHU; CARACARA KHUSYUK DALAM SOLAT Aras 1 Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Menyatakan konsep hisab, maghfirah dan azab yang terdapat dalam ayat. Menyatakan perbezaan di antara amalan zahir dan amalan batin. Aras 2 Menerangkan maksud ayat berasaskan ciri-ciri di atas. Membandingkan di antara kekuasaan Allah dan kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk-makhluk lain seperti manusia. Aras 3 Menghuraikan hikmah diadakan hisab terhadap segala tindak-tanduk manusia zahir dan batin. Menghuraikan pengajaran daripada ayat. Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Aras 1 Menyatakan pengertian khusyuk dalam solat. Menyatakan bahawa khusyuk dalam solat adalah perintah Allah. Menyatakan perkara-perkara yang membawa kepada khusyuk dalam solat iaitu pengucapan, penglibatan anggota dan penglibatan hati. Menerangkan perkara-perkara yang boleh menghalangkan Perbincangan: Cara-cara khusyuk dalam solat. Penerangan; Pengertian dan maksud ayat. Sumbang saran: Sifat-sifat Allah dalam ayat 284 hingga 286, menghuraikan bukti setiap sifat Allah yang tersebut dalam ayat iaitu Maha Kaya, Maha Pengampun, Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. Tugasan Lanjutan: Mencatat pengajaran ayat. Bercerita: Kisah sahabat yang khusyuk ketika solat seperti Saidina Ali dan Saidina Umar. Membuat Nota Ringkas: Kesan kepada orang yang khusyuk ketika solat.. Page 30 B1D3E1 Mengiakan / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat mengenai isikandungan ayat 284 surah alBaqarah B2D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 284 surah al-Baqarah dengan betul B3D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat284 daripada surah al-Baqarah B4D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 284daripada surah al-Baqarah dengan betul B5D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat284 daripada surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah B6D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat 284 daripada surah al-Baqarah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi CD Bacaan ayat Al-Quran B1D12E3 Menyebut pengertian khusyuk solat B2D12E2 Menyatakan perkara-perkara yang membawa khusyuk dalam solat. B3D12E2 Menerangkan perkara-perkara yang boleh menghalang khusyuk ketika solat. Nota Ringkas Nota edaran Sentiasa mengingati Allah dengan bersifat jujur dan amanah. Sentiasa patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan ucapan Astaghfirullah Nota edaran Melatih diri untuk khusyuk dalam solat. Mendisiplin kan diri semasa berada di tempat solat
 31. 31. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 khusyuk dalam solat. Aras 2 Menerangkan kepentingan khusyuk dalam solat. Menjelaskan ciri-ciri khusyuk dalam solat. Menjelaskan hikmah khusyuk dalam solat. Aras 3 Menghuraikan dalil wajib khusyuk dalam solat. Iaitu Surah Al-Mukminun ayat 1 dan 2. 30/2 18-22 Ogos 2014 KEFAHAMAN AL-QURAN: SIFAT-SIFAT ALLAH S.W.T. ; SURAH ALBAQARAH AYAT 285. SIRAH: HIJRAH Aras 1 Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Menyatakan makna rasul dan tanggungjawabnya. Menyenaraikan rukun-rukun iman yang terdapat dalam ayat. Menyatakan kesinambungan rasul-rasul di antara satu sama lain. Menyebut tugas-tugas rasul. Aras 2 Menjelaskan perbezaan di antara tugas para rasul dan manusia. Menghuraikan tuntutan rukun iman. Menjelaskan kepentingan berdoa. Aras 3 Menjelaskan hikmah para rasul diutuskan. Menghuraikan tanggungjawab para rasul adalah sama. Membincangkan bagaimana keadaan manusia sekiranya tidak mempunyai rasul. Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Aras 1 Menyatakan pengertian hijrah. Sumbang Saran: Pengertian hijrah. Penerangan; Pengertian dan maksud ayat. Perbincangan: Asas akidah seseorang mukmin, persamaan dan perbezaan tugas para rasul. Tugasan Lanjutan: Mencatat pengajaran ayat dalam tulisan jawi. Page 31 B1D3E1 Mengiakan / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat mengenai isikandungan ayat 285 surah alBaqarah B2D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 285 surah al-Baqarah dengan betul B3D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat285 daripada surah al-Baqarah B4D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 285daripada surah al-Baqarah dengan betul B5D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 285 daripada surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah B6D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat 285 daripada surah al-Baqarah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi CD Bacaan ayat Al-Quran B1D19E1 Menyatakan pengertian hijrah CD Nasyid ‘Hijrah’ Nota edaran Sentiasa beramal dengan tuntutan rukun iman. Sentiasa mematuhi suruhan Alah dan rasul. Meneladani pengorbanan
 32. 32. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 RASULULLAH KE MADINAH Menceritakan sebab berlakunya hijrah. Menyatakan peristiwa semasa dan selepas hijrah. Menyenaraikan pengajaranpengajaran yang diperolehi daripada peristiwa hijrah. Aras 2 Menghuraikan pengertian hijrah yang tersurat dan tersirat. Pertandingan Bercerita: Peristiwa berkaitan hijrah. Muhasabah Diri: Muhasabah diri dan membuat perjanjian bertulis pada diri sendiri untuk berhijrah daripada perangai dan tingkah laku negatif yang sedia ada supaya menjadi manusia hebat. Aras 3 Menjelaskan kelebihan hijrah dalam membina tamadun diri dan bangsa. 31/2 25-30 Julai 2014 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MENJAGA HARTA SEKOLAH Aras 1 Memahami adab terhadap harta sekolah. Mengetahui akibat tidak menjaga harta sekolah. Melaksanakan adab menjaga harta sekolah. Aras 2 Menyenaraikan sebab-sebab berlakunya kemusnahan harta sekolah. Gotong-Royong; Membersihkan dan mencantikkan kawasan sekolah. Sumbang Saran: Cara untuk menghargai harta sekolah, cara mewujudkan Sekolahku Syurgaku. Lawatan: Ke sekolah-sekolah terpilih dari segi kebersihan dan disiplin. Aras 3 Mencadangkan cara menjaga harta sekolah. Menerangkan cara menjaga harta sekolah. Pertandingan Melukis Poster: Berkaitan keceriaan sekolah. Aras 1 Memahami riwayat hidup dan Sumbang saran; Penderitaan Bilal bin Rabah. Page 32 Rasulullah SAW B2D19E1 Menyatakan sebab berlakunya hijrah Rasulullah SAW. B3D19E1 Menceritakan tentang peristiwa sebelum hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah B4D18E1 Menyatakan kepentingan peristiwa hijrah Rasulullah SAW B5D18E1 Beristiqamah dalam menghayati pengajaran hijrah dalam kehidupan. B6D18E1 Beristiqamah dalam menghayati pengajaran hijrah dan boleh dicontohi Nota edaran dan semangat jihad kerana Allah yang ditunjukkan oleh golongan Muhajirin dan Ansar. B1D21E1 Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat tentang adab menjaga harta sekolah B2D21E1 Menyatakan perkara-perkara berkaitan adabmenjaga harta sekolah B3D21E1 Melakukan adab menjaga harta sekolahdan melaksanakan ilmu B4D20E1 Melakukan adab menjaga harta sekolahdan memperolehi ilmu dengan betul B5D20E1 Melakukan adab menjaga harta sekolah dan memperolehi ilmu dengan betul dan istiqamah B6D20E1 Melakukan adab menjaga harta sekolah dan memperolehi ilmu dengan betul, istiqamahdan boleh dicontohi. Poster Bertemakan keceriaan sekolah. Sentiasa mengawal harta sekolah daripada dirosakkan. B1D20E1 Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Nota edaran Menghormati sesama insan
 33. 33. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 SIRAH: KEUNGGULAN PERJUANGAN TOKOH-TOKOH; BILAL BIN RABAH R.A. peribadi Bilal bin Rabah. Menerangkan sumbangan dan pengorbanan Bilal bin Rabah dalam mempertahankan iman dan kebenaran. Aras 2 Menceritakan kisah keteguhan iman Bilal bin Rabah. Islam: Bercerita; Kisah Bilal bin Rabah. Membuat Nota: Pengorbanan Bilal yang harus dicontohi. Aras 3 Menyatakan pengajaran yang boleh dicontohi daripada kisah Bilal. Merumuskan sumbangan Bilal dalam perkembangan Islam. 32/2 1-5 Sept 2014 KEFAHAMAN AL-QURAN: SIFAT-SIFAT ALLAH S.W.T. ; SURAH ALBAQARAH AYAT 286. Aras 1 Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Menyatakan manusia tidak sunyi daripada salah dan silap. Menerangkan makna mukallaf. Menjelaskan setiap usaha baik atau jahat kembali kepada diri sendiri. Menerangkan peranan doa dalam kehidupan manusia. Aras 2 Menerangkan perbezaan usaha-usaha yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja. Menerangkan cara mendapat keampunan dosa yang sengaja dan tidak sengaja. Aras 3 Menghuraikan hikmah di Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Penerangan; Pengertian dan maksud ayat. Sumbang saran: Sifat-sifat Allah yang terdapat dalam ayat 286, menghuraikan bukti setiap sifat Allah yang terkandung dalam ayat tersebut iaitu Maha Kaya, Maha Pengampun, Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. Tugasan Lanjutan: Mencatat pengajaran ayat dalam tulisan jawi. Page 33 tanpa memandang darjat Bilal Bin Rabah B2D20E1 Menyatakan peribadi tokoh-tokoh Islam: Bilal Bin Rabah B3D20E1 Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam: Bilal Bin Rabah B4D19E1 Menyatakan sumbangan perjuangan tokoh-tokoh Islam Bilal Bin Rabah B5D19E1 Beristiqamah dalam menghayati pengorbanan tokoh-tokoh Islam: Bilal Bin Rabah B6D19E1 Beristiqamah dalam menghayati perjuangan tokoh-tokoh Islam dan boleh dicontohi Bilal Bin Rabah B1D3E1 Mengiakan / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat mengenai isikandungan ayat 286 surah alBaqarah B2D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 286 surah al-Baqarah dengan betul B3D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat286 daripada surah al-Baqarah B4D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat 286daripada surah al-Baqarah dengan betul B5D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat286 daripada surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah B6D3E1 Meneladani kekentalan iman Bilal bin Rabah. CD Bacaan ayat Al-Quran Nota edaran Sentiasa bersifat memaafkan orang lain. Sentiasa meminta rahmat daripada Allah. Sentiasa mengamalkan sifat bertanggungj awab dan berbuat baik sesama manusia.
 34. 34. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 sebalik sifat Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. TILAWAH AL-QURAN: AYAT HAFAZAN; SURAH ALBAQARAH AYAT 284 33/2 8-12 Sept 2014 IBADAT: SOLAT JUMAAT; KONSEP SOLAT JUMAAT Mengamalkan isi kandungan ayat 286 daripada surah al-Baqarah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi Aras 1 Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Menghafaz ayat 284 daripada surah Al-Baqarah. Bacaan Contoh: Bacaan guru, bacaan pelajar, pita rakaman atau CD Aras 1 Memahami konsep solat fardhu Jumaat. Menyenaraikan kelebihankelebihan hari Jumaat. Menyatakan hukum solat Jumaat dan hukum orang yang meninggalkan solat. Menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. Perbincangan: Konsep dan pengertian solat Jumaat, dalil wajib solat Jumaat, syarat wajib, syarat sah dan cara-cara mengerjakan solat Jumaat. Aras 2 Menerangkan dalil wajib solat Jumaat iaitu ayat 9 Surah AlJumu’ah. Membezakan antara solat fardhu Jumaat dengan solat fardhu Zuhur. Latih Tubi: Menyebut lafaz niat solat Jumaat. Sumbang Saran: Perbezaan antara solat Jumaat dan solat fardhu Zuhur. Page 34 B1D2E1 Menghafaz kalimah serta potongan ayat 284 daripada surah al-Baqarah B2D2E1 Menghafaz ayat 284 daripada surah al-Baqarah B3D2E1 Menghafaz ayat 284 surah al-Baqarah dengan betul dan bertajwid B4D2E1 Menghafaz ayat 284 daripada surah alBaqarah dengan betul, bertajwid dan lancar B5D2E1 Menghafaz ayat 284 daripada surah alBaqarah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih B6D2E1 Menghafaz ayat 284 daripada surah alBaqarah dengan bacaan betul, bertajwid, lancar, fasih dan bertadwir Pita rakaman atau CD B1D14E1 Menyebut pengertian solat Jumaat, hukum menunaikan solat Jumaat B2D14E1 Menyenaraikan keistimewaan hari Jumaat. B2D14E2 Menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. B3D14E1 Menyatakan cara melakukan solat Jumaat secara lisan. B4D13E1 Membezakan antara solat fardu Jumaat dengan solat fardu zuhur. B5D13E1 Menjelaskan perkara-perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. Nota edaran Rajin menghafaz Al-Quran. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat, doa, zikir dan wirid. Carta Perbandingan Saling memperingati tentang kewajipan solat Jumaat. Mengerjakan solat Jumaat pada setiap hari Jumaat bagi pelajar lelaki.
 35. 35. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 B6D13E1 Menghuraikan perbezaan kaedah antara golongan mastautin, bermukim dan musafir dalam solat Jumaat Aras 3 Menjelaskan perkara-perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. Membezakan antara golongan mastautin, bermukim dan musafir dalam solat Jumaat. Menjelaskan hikmah solat Jumaat. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMBACA AL-QURAN Aras 1 Memahami adab-adab terhadap Al-Quran iaitu sebelum membaca Al-Quran, semasa membaca Al-Quran dan selepas membaca AlQuran. Aras 2 Menjelaskan hikmah membaca Al-Quran dengan beradab. Menjelaskan implikasi mengabaikan adab membaca Al-Quran. Aras 3 Membezakan adab membaca Al-Quran dengan membaca buku-buku yang lain. Menjelaskan hikmah beradab ketika membaca Al-Quran. 34/2 22-26 Sept 2014 TILAWAH AL-QURAN: AYAT HAFAZAN; SURAH ALBAQARAH AYAT 285 Sumbang Saran: Adab membaca Al-Quran Membuat Senarai Semak: Masa dan jumlah ayat yang dibaca dalam seminggu. Perbincangan: Kelebihan membaca Al-Quran secara beradab, salahlaku masyarakat terhadap Al-Quran dan cara mengatasinya. Tunjuk Cara: Beradab dengan Al-Quran. B1D21E1 Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat tentang adab membaca al-Quran B2D21E1 Menyatakan perkara-perkara berkaitan adabmembaca al-Quran B3D21E1 Melakukan adab membaca al-Qurandan melaksanakan ilmu B4D20E1 Melakukan adab membaca al-Qurandan memperolehi ilmu dengan betul B5D20E1 Melakukan adab membaca al-Qurandan memperolehi ilmu dengan betul dan istiqamah B6D20E1 Melakukan adab membaca al-Qurandan memperolehi ilmu dengan betul, istiqamahdan boleh dicontohi. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (2) 14-21 September 2014 Aras 1 Bacaan Contoh: B1D2E1 Menghafaz kalimah serta Bacaan guru, bacaan pelajar, Menghafaz kalimah serta potongan ayat potongan ayat yang ditentukan pita rakaman atau CD 285 daripada surah al-Baqarah dengan betul. B2D2E1 Menghafaz ayat 285 daripada Menghafaz ayat 285 daripada surah surah Al-Baqarah. al-Baqarah B3D2E1 Menghafaz ayat 285 surah al-Baqarah Page 35 Nota edaran Senarai semak Membaca AlQuran sekurangkurangnya sehari satu ayat selain bacaan di dalam sembahyang. Menjaga adab semasa membaca AlQuran. Pita rakaman atau CD Rajin menghafaz Al-Quran. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat, doa,
 36. 36. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 dengan betul dan bertajwid B4D2E1 Menghafaz ayat 285 daripada surah alBaqarah dengan betul, bertajwid dan lancar B5D2E1 Menghafaz ayat 285 daripada surah alBaqarah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih B6D2E1 Menghafaz ayat 285 daripada surah alBaqarah dengan bacaan betul, bertajwid, lancar, fasih dan bertadwir IBADAT: SOLAT JUMAAT; KHUTBAH JUMAAT 35/2 29 Sept 3 Okt 2014 TILAWAH AL-QURAN: AYAT HAFAZAN; SURAH ALBAQARAH AYAT 286 Aras 1 Memahami pengertian khutbah Jumaat. Menyatakan khutbah itu adalah syarat sah solat Jumaat. Memahami syarat sah khutbah Jumaat. Aras 2 Menyenaraikan rukun, syarat dan sunat kedua-dua khutbah. Aras 3 Menghuraikan rukun, syarat dan sunat kedua-dua khutbah. Perbincangan: Rukun dan syarat sah khutbah. Aras 1 Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Menghafaz ayat 286 daripada surah Al-Baqarah. Bacaan Contoh: Bacaan guru, bacaan pelajar, pita rakaman atau CD Tunjuk Cara: Cara membaca khutbah dengan sempurna. Tayangan Video: VCD berkaitan khutbah Jumaat. Page 36 zikir dan wirid. B1D14E2 Menyebut pengertian khutbah Jumaat dan hukum membaca khutbah Jumaat B2D14E3 Menyenaraikan tiga syarat sah khutbah Jumaat. B2D14E4 Menyenaraikan tiga adab semasa berada di masjid. B3D14E3 Menyatakan rukun khutbah Jumaat VCD berkaitan Khutbah Jumaat. B1D2E1 Menghafaz kalimah serta potongan ayat 286 daripada surah al-Baqarah B2D2E1 Menghafaz ayat 286 daripada surah al-Baqarah B3D2E1 Menghafaz ayat 286 surah al-Baqarah dengan betul dan bertajwid B4D2E1 Menghafaz ayat 286 daripada surah alBaqarah dengan betul, bertajwid dan lancar B5D2E1 Menghafaz ayat 286 daripada surah alBaqarah dengan betul, bertajwid, lancar Pita rakaman atau CD Nota edaran Mengambil pengajaran dari khutbah yang didengar. Beradab sopan ketika khatib membaca khutbah Jumaat. Rajin menghafaz Al-Quran. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat, doa, zikir dan wirid.
 37. 37. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 dan fasih B6D2E1 Menghafaz ayat 286 daripada surah alBaqarah dengan bacaan betul, bertajwid, lancar, fasih dan bertadwir 06-10 Oktober 2014 IBADAT: SOLAT SUNAT RAWATIB DAN TAHYATUL MASJID Sumbang Saran: Adab makmum sebelum solat Jumaat, adab semasa solat Jumaat, adab selepas solat Jumaat. Membuat Carta: Adab sebelum solat Jumaat, Adab semasa solat Jumaat dan Adab selepas solat Jumaat. Aras 3 Menghuraikan kelebihan adab makmum sebelum, semasa dan selepas solat Jumaat. 36/2 Aras 1 Menyatakan hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Memahami adab-adab semasa berada di masjid. Aras 2 Menjelaskan adab-adab makmum sebelum, semasa dan selepas solat Jumaat. IBADAT: SOLAT JUMAAT; ADAB MAKMUM SOLAT JUMAAT Hafazan Zikir: Zikir semasa iktikaf dalam masjid. Aras 1 Memahami pengertian solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. Menyatakan bahagian solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah. Sumbang Saran: Pengalaman pelajar dalam mengerjakan solat sunat. Aras 2 Menyenaraikan solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah. Menyatakan lafaz niat solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. Aras 3 Menerangkan hikmah solat sunat Penerangan: Solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah, solat sunat tahyatul masjid. Perbincangan: Hikmah solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. Hafazan Lafaz Niat: Niat solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. Page 37 B3D14E2 Melaksanakanadab makmum solat Jumaat. B4D13E2 Menjelaskan adab makmum sebelum, semasa dan selepas solat Jumaat. B5D13E2 Memperbanyakkan doa dan zikir semasa berada di dalam masjid. Carta Adab sebelum solat Jumaat, Adab semasa solat Jumaat dan Adab selepas solat Jumaat. Edaran zikir semasa iktikaf dalam masjid. Menjaga adab-adab semasa memasuki dan berada dalam masjid. Mendisiplinka n diri semasa berada di masjid. Mempertingka tkan ibadat sunat. B1D15E1 Menyebut pengertian solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat rawatib. B2D15E1 Menyatakan bahagian solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah. B3D15E1 Menyatakan lafaz niat solat sunat rawatib dan solat sunat tahiyatul masjid Tunjuk cara solat B4D14E1 Melakukan solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid. B5D14E1 Melakukan solat sunat rawatib dan solat sunat tahiyatul secara berterusan B6D14E1 Melakukan solat sunat rawatib dan solat sunat tahiyatul secara berterusan dan boleh dicontohi. Nota edaran Melakukan solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. Rajin dan ikhlas melakukan ibadat sunat secara beristiqamah Suka melakukan kerja-kerja kebajikan.
 38. 38. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 37/2 38/2 39/2 40/2 41/2 42/2 TASMI’ AYAT HAFAZAN PENGUKUHAN JAWI LATIH TUBI PAFA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PELARASAN MARKAH DAN KELAS CUTI AKHIR TAHUN 2013 (24 November 2014- 4 Januari 2015) Page 38
 39. 39. Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1 Page 39
 • faridas_80

  Nov. 8, 2015
 • aliaadilaarzemi

  Feb. 22, 2015
 • juhaidahahmad7

  Jan. 10, 2015
 • LaisahKassim

  Jan. 9, 2015
 • TiapMingguDapatDuit

  Feb. 20, 2014
 • IzhamShukur

  Jan. 12, 2014

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

8.063

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

4.128

Befehle

Downloads

222

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

6

×