Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Slide Mengenai Gangguan Seksual di Tempat Kerja

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 11 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Slide Mengenai Gangguan Seksual di Tempat Kerja (16)

Anzeige

Aktuellste (20)

Slide Mengenai Gangguan Seksual di Tempat Kerja

  1. 1. GANGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA.
  2. 2. PENGENALAN • Menurut Kamus Dewan, gangguan seksual boleh ditakrifkan sebagai perlakuan yang kurang disenangi melalui kata- kata, isyarat, sentuhan, psikologi dan visual yang berunsurkan seks yang biasanya dilakukan berulang- ulang. • Seterusnya, gangguan seksual ini boleh berlaku kepada sesiapa jua tanpa mengira jantina, usia, agama, kaum dan warna kulit. Namun, kebiasaannya golongan wanita merupakan majoriti yang menjadi mangsa gangguan seksual.
  3. 3. CONTOH KES GANGGUAN SEKSUAL. • Kes Mas Anum Samiran - seorang pembantu peribadi, mendakwa majikannya cuba melakukan gangguan seksual dan menyalahgunakan kuasa untuk memaksanya melayani perbuatan seksual dan apabila ditolak, majikan menafikan faedah pekerjaan yang sepatutnya diterima oleh mangsa. • Seorang pembantu perubatan (Lelaki) bertindak mencabul seorang lelaki di Kuala Terengganu. Menurut mangsa, suspek yang bekerja sebagai pembantu perubatan di klinik tersebut bertindak mencabulnya semasa mangsa mendapatkan rawatan di klinik berkenaan.
  4. 4. UNDANG- UNDANG GANGUAN SEKSUAL • Kod Amalan Untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual Di Tempat Kerja ( Kod Amalan) telah dilancarkan pada tahun 1999. • Perkara 4: Sebarang tingkah laku yg tidak diingini dan mberi kesan sbagai gangguan samada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi dan fizikal. • Perkara 5: Kod Amalan ini, membahagikan gangguan seksual kepada dua kategori iaitu gangguan seksual ugutan @ Quid Quo Pro dan gangguan seksual berbentuk ancaman kepada ketenteraman peribadi. • Kod ini bertujuan untuk melindungi maruah diri pekerja tanpa mengira jantina dan memastikan suasana kerja selamat dan sihat.
  5. 5. KESAN NEGATIF GANGGUAN SEKSUAL. • Kesan kepada MANGSA. •TEKANAN •FISIOLOGI •KERJAYA
  6. 6. Kesan kepada ORGANISASI. IMEJ DAN KREDIBILITI TERJEJAS PENGELUARAN KOS MELATIH MENINGKAT PRODUKTIVITI
  7. 7. CADANGAN MENGADAKAN SEMINAR KHAS BERKAITAN DENGAN GANGGUAN SEKSUAL MEWUJUDKAN UNDANG- UNDANG KHUSUS MENUBUHKAN PUSAT KAUNSELING DI TEMPAT KERJA PEKA DAN MENGIKUT KOD ETIKA BERPAKAIAN
  8. 8. KESIMPULAN • Tuntasnya, terdapat banyak masalah gangguan seksual yang berlaku di persekitaran tempat kerja tanpa mengira jantina, umur, bangsa dan agama. • Oleh itu, masalah ini perlu ditangani dengan segera dan efisien oleh pihak-pihak yang berkaitan seperti majikan, pekerja dan kesatuan sekerja bagi melindungi maruah diri pekerja. • Dan juga memastikan keadaan di tempat kerja selamat dan merealisasikan kewujudan akta gangguan seksual supaya gejala ini tidak berleluasa.
  9. 9. CONTOH GAMBARAN GANGGUAN SEKSUAL

×