Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2014
Nr 5(18)/2014
ISSN 2084-2473
9 772084 247404
1 0 >
Temat numeru:
JAK POZYSKAĆ NOWYCH
KLIENTÓW W ...
A
le mobilność to coś bardziej złożonego
i interesującego. Nowe badania przepro-
wadzone przez Tradedoubler potwier-
dzają...
obsługi danych w czasie rzeczywistym
zrozumienie tych codziennych wzorów
może dostarczać informacji i wspierać
ukierunkowa...
reagować na oferty reklamowe i udostęp-
niać je lub komentować poprzez kanały
społecznościowe i to jeszcze podczas emi-
sj...
stacjonarnych. Jednak kanały mobilne
mogą stanowić dla nich wzmocnienie
oraz oparcie i powinny stanowić część
jednolitego,...
Badanie Tradedoubler pokazuje,
że wpływ i zasługi stron wykorzy-
stujących marketing efektywno-
ściowy w rzeczywistości za...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Mobilne zakupy 2014 - narodziny omni-konsumenta

607 Aufrufe

Veröffentlicht am

Artykuł dotyczący analizie zachowań mobilnych konsumentów - badanie na 2014 przeprowadzone przez Tradedoubler a obejmujące 8 krajów eurpoejskich w tym Polskę. Artykuł ukazał się z listopadowym magazynie Online Marketing Polska

Veröffentlicht in: Mobil
  • Als Erste(r) kommentieren

Mobilne zakupy 2014 - narodziny omni-konsumenta

  1. 1. PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2014 Nr 5(18)/2014 ISSN 2084-2473 9 772084 247404 1 0 > Temat numeru: JAK POZYSKAĆ NOWYCH KLIENTÓW W INTERNECIE Z sektora B2C?
  2. 2. A le mobilność to coś bardziej złożonego i interesującego. Nowe badania przepro- wadzone przez Tradedoubler potwier- dzają, że największa siła i potencjał mobilny leży w oddziaływaniu i informowaniu oraz dotyczy zakupów dokonywanych zarówno online, jak i offline. Do końca tego roku smartfony stanowić będą ponad połowę wszystkich telefonów komórkowych w Europie Zachodniej. W 2017 r. wartość ta ma wzrosnąć do 80%, a ponad połowa dorosłych Europejczyków będzie wła- ścicielami tabletu. I to nie koniec. Niemal połowa „connected consumers” jest zawsze online, łącząc się z siecią na przemian za pomocą trzech urządzeń. Dlaczego jest to ważne dla sprze- dawców detalicznych? Konsumenci korzystają ze wspomnianych urządzeń mobilnych we wszelkich aspektach swojego życia, w tym w celach zakupowych. Dla sprzedawców silna pozycja i obecność mobilna jest przepustką do dialogu z klien- tami. Innymi słowy – to droga do pozyska- nia ich zaangażowania, lojalności i zaufania oraz wpływu na ich decyzję. To sposób na wykorzystanie prawdziwego zainteresowania kupujących poprzez ukierunkowane oferty i promocje. Jednak przede wszystkim jest to sposób na to, by Twoja marka nie przepadła wśród kon- kurencji. Nowe badanie przeprowadzone na skalę globalną ujawnia, że 43% kupujących bierze udział w transakcjach handlowych z nie więcej niż pięcioma sprzedawcami. Aby stać się i pozostać jednym z tych cenio- nych dostawców, musisz pogłębiać relacje ze swoimi klientami i być dla nich zawsze dostępnym. Powszedni rytm handlu mobilnego Smartfon i tablet stały się pierwszymi rzeczami, po które sięgamy w celu zdobycia wiadomości, informacji, rozrywki czy też w celu komunikacji – a teraz także zaku- pów detalicznych. Połowa „connected con- sumers” ankietowanych przez Tradedoubler wykorzystuje swoje smartfony lub tablety w celach zakupowych w każdym tygodniu – a 30% robi to prawie codziennie. Za tymi danymi leży jednak bardziej zło- żony wzór określający, jakie urządzenia są przez nich wykorzystywane na co dzień oraz w jakich porach. W dzisiejszym świecie sper- sonalizowanego marketingu z możliwością Tablety i smartfony zmieniają e-commerce. W roku 2013 sprzedaż mobilna stanowiła 13% całej europejskiej sprzedaży online i szacuje się, że do roku 2018 wartość ta wzrośnie do 49%. Mobilne zakupy 2014 – narodziny omni-konsumenta Tekst: Łukasz Szymula październik-listopad 2014 Online Marketing Polska 3 Mobile
  3. 3. obsługi danych w czasie rzeczywistym zrozumienie tych codziennych wzorów może dostarczać informacji i wspierać ukierunkowane metody marketingowe, które najprawdopodobniej będą skutecz- niejsze, ponieważ informacje przekazy- wane będą w najbardziej odpowiednim czasie i w najbardziej stosowny sposób – tym samym będą bardziej pożądane przez osobę, która je otrzyma. Nasze urządzenia mobilne są aktywne w czasie naszej aktywności Smartfony i tablety są obecnie tak nierozłączną częścią życia konsumen- tów, że często są pierwszą rzeczą, po którą sięgamy rano i ostatnią, jaką odkładamy zanim pójdziemy spać. Badanie Tradedoubler wykazało, że prawie połowa konsumentów prze- gląda strony internetowe na swoim smartfonie (40%) lub tablecie (48%), gdy leżą w łóżku, a co dziesiąty łączy się z internetem już o 6.00 rano. Po bardziej szczegółowej analizie codziennego schematu dotyczącego dwóch grup użytkowników: „roz- rzutnika” (big spender) – konsumen- tów, którzy regularnie wydają ponad 75 £ miesięcznie w internecie (1/5 respondentów) oraz „wysoko zarabia- jących” (high earners) zarabiających rocznie ponad 50 tys. £ (1/10 responden- tów), badanie Tradedoubler ujawniło, że dwie opisane powyżej cenne grupy najczęściej robią zakupy w sobotę oraz w godzinach wieczornych. Ci zapracowani, wartościowi od- biorcy robią zakupy online, ponieważ mogą je zrobić, gdy chcą lub mają na to czas (64% dobrze zarabiających oraz 66% osób rozrzutnych), a także jest to szybsze i łatwiejsze (odpowiednio 45% i 58%). Dlaczego używać jednego urządzenia, jeśli można użyć trzech? Około dwie trzecie wszystkich Euro- pejczyków posiada co najmniej dwa urzą- dzenia, poprzez które mogą łączyć się z internetem. Podczas oglądania telewi- zji ponad połowa właścicieli smartfonów wykorzystuje swoje urządzenia do działań związanych z programem, który oglądają (57%) lub kupują coś, co zobaczyli w rekla- mie (59%); w przypadku właścicieli table- tów jest to odpowiednio 69% i 71%. Taki wysoki poziom zaangażowania powtarza się we wszystkich krajach europejskich objętych badaniem. Przenośność urządzeń mobilnych i roz- wój mediów społecznościowych zapocząt- kowały kulturę, w której widzowie są zachęcani, aby komentować lub dzielić się istotnymi informacjami za pośrednictwem urządzeń mobilnych podczas oglądania programu, dzięki czemu całe doświadcze- nie jest bardziej interaktywne. Te dwie tendencje oferują znaczne możliwości sprzedawcom wielokanałowym, ponieważ pozwalają konsumentom natychmiast Online Marketing Polska październik-listopad 20144 Mobile
  4. 4. reagować na oferty reklamowe i udostęp- niać je lub komentować poprzez kanały społecznościowe i to jeszcze podczas emi- sji programu. Zmieniać konsumentów w klientów, niezależnie od tego gdzie się znajdują Urządzenia mobilne wspierają cały proces zakupu – od inspiracji poprzez poszukiwania i porównanie cen zakupu. Ale które urządzenie jest najlepsze dla poszczególnych etapów? Badania Tradedoubler pokazują, że prawdziwa potęga smartfonów leży nie w samym kanale zakupowym, lecz w jego zdolności do informowania, oddziaływania i doradzania. Niemal połowa (46%) z „connected con- sumers” jest skłonnych do korzystania ze smartfona, aby szukać inspiracji zakupo- wej. Takie zachowania mają tendencję wzrostową, jako że ponad jedna trzecia respondentów (37%) twierdzi, że używa swoich smartfonów częściej niż rok temu przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Wspomnianej roli oddziałującej sprzyja możliwość przenoszenia oraz wielkość smartfonów. Idealnie nadają się do prze- glądania stron internetowych podczas podróży, zapewniając duże możliwości specjalistom od marketingu efektywno- ściowego o silnej mobilnej pozycji. Badanie pokazuje, że smartfony są wykorzystywane do przeglądania stron internetowych podczas dojazdów do pracy (45%), w pracy (49%), w kawiarniach i barach (52%) lub podczas zakupów stacjonarnych (44%). Blisko połowa respondentów (47%) wykorzystuje swoje smartfony do porów- nywania cen, tak aby upewnić się, że znaleźli najlepszą ofertę, a około trzech na dziesięciu (29%) następnie kupuje. Krótko mówiąc – Twoi klienci łączą się ze światem mobilnie. W domu dominują tablety. W zasadzie tablet wygrywa z komputerem stacjonar- nym, jako że jedna trzecia badanych (32%) dokonuje obecnie zakupów za pomocą swo- ich tabletów co najmniej raz w tygodniu w porównaniu z zaledwie jedną czwartą (23%) czyniących to samo za pomocą kom- putera lub laptopa. 1/5 badanych używa swojego tabletu codziennie, aby rozważyć promocję dnia lub ofertę zakupów gru- powych, a 1/3 co tydzień wykorzystuje vouchery i kupony, które są przesyłane na jego tablet. Rosnąca popularność tabletów może wynikać z łatwości, z jaką można przeno- sić tablet w domu lub trzymać go podczas oglądania telewizji bądź w łóżku – tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że większość zakupów online dokonywana jest w godzinach wieczornych. Więcej możliwości zakupów dla „connected consumers” Urządzenia mobilne są tradycyjnie postrzegane jako odrębne kanały zaku- powe – i jako zagrożenie dla sklepów październik-listopad 2014 Online Marketing Polska 5 Mobile
  5. 5. stacjonarnych. Jednak kanały mobilne mogą stanowić dla nich wzmocnienie oraz oparcie i powinny stanowić część jednolitego, zintegrowanego, wieloka- nałowego doświadczenia dla konsu- mentów. Sprzedawcy muszą dostrzec sposób, w jaki kanały mobilne mogą pomóc im zaangażować klientów. Nie tylko, kiedy ci znajdują się w auto- busie lub w biurze, ale także wtedy, gdy stoją w sklepie. Dane mówią same za siebie. Prawie jedna czwarta badanych korzystają- cych ze smartfonów w sklepach decy- duje dokonać zakupu online, a jedna piąta w ogóle rezygnuje z zakupu, tyle samo opuszcza sklep i dokonuje zakupu gdzie indziej. Tylko 19% badanych kupuje produkt ze sklepu, w którym się znajduje – niepokojące statystyki, które mogą zostać łatwo odwrócone dzięki skutecznemu marketingowi efektywnościowemu oraz zaangażo- waniu klienta. Klient używający smartfona w Twoim sklepie jest kimś zainteresowanym dokonaniem zakupu u Ciebie, zatem specjalnie dopasowana oferta online, voucher lub kupon, który można zre- alizować w sklepie, może pomóc prze- konać go do zakupu. Dodatkowe infor- macje, opinie i rekomendacje dostępne przez urządzenie mobilne mogą pomóc doinformować jego zamysł i zbudować lojalność oraz zaufanie. Potrzebna do tego technologia, jak Wi-Fi w sklepie i usługi lokalizacyjne, już istnieje i jest szeroko dostępna. Nowa współzależność pomiędzy marketingiem efektywnościowym i sprzedażą detaliczną Zaangażowanie konsumentów do poszukiwań online za pomocą wielu urządzeń tworzy nowych odbiorców dla porównywarek, kodów rabatowych, programów lojalnościowych i typu cashback oraz codziennie aktualizowa- nych stron internetowych z ofertami promocyjnymi. W przeszłości strony takie były odwiedzane jako późniejszy etap ścieżki zakupowej konsumentów, gdy podjął już w dużej mierze decyzję na temat tego, co chce kupić. Online Marketing Polska październik-listopad 20146 Mobile
  6. 6. Badanie Tradedoubler pokazuje, że wpływ i zasługi stron wykorzy- stujących marketing efektywno- ściowy w rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej, czasami już na samym początku, gdy podłączeni do sieci konsumenci szukają pomysłów i inspiracji. Dla sprzedawców takie nowe spoj- rzenie na mobilny marketing efek- tywnościowy to możliwość dalszego pogłębiania swojego mobilnego zaan- gażowania i oddziaływania. Pozwala im to w pełni wykorzystać ograniczone zasoby marketingu cyfrowego poprzez dotarcie do nowych lub konkretnych odbiorców, a także umożliwia im roz- poczęcie dialogu z konsumentami już na samym początku ich ścieżki zakupowej.  Case study Answear.com Cel: generowanie transakcji w sklepie Answear.com poprzez dotarcie do użytkowników aktywnie korzystających z internetu w smartfonie. Marketing w telefonie jako czynnik inicjujący sprzedaż. Działania: realizacja kampanii efektywnościowej targetowanej na urządzenia mobilne, z wykorzystaniem narzędzia mobilnych kuponów Tradedoubler. Użytkownik z reklam kierowany był na specjalny, przygotowany przez Tradedoubler mobilny landing page, z poziomu którego mógł jednym kliknięciem zapisać kod promocyjny na zakupy w Answear.com na swoim telefonie. Kupon można było wykorzystać przy zakupach w pełnej wersji sklepu na komputerze, jak też w wersji mobilnej. Wykorzystane media: aplikacje mobilne, mobilne wersje serwisów internetowych i portali, Facebook targetowany na urządze- nia mobilne. Model rozliczeń kampanii: rozliczenie za pobranie przez użytkownika kodu promocyjnego na swój telefon. Czas trwania akcji: 6 tygodni. Efekty: • ponad 1000 pobranych kuponów, • wartość wygenerowanych zamówień na ponad 25 tys. PLN, • średni Lead Rate 30% u największych wydawców, • konwersja z pobrań kuponów na sprzedaż – do 21%. ŁukaszSzymula–regionaldirectorEastEurope,Tradedoubler Zarządza największą siecią afiliacyjną w Polsce, odpowiedzialny w Trade- doubler za region CEE. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończył studia doktoranckie SGH. Uczestnik programów Elite Leadership i Advanced Managament ICAN Institute oraz Harvard Business Review. Karierę zawodową rozwijał, pracując w międzynarodowych korporacjach i agen- cjach BTL. Doświadczony nurek wrakowo-jaskiniowy i zapalony triathlonista. Napisz do autora: lukasz.szymula@o-m.pl październik-listopad 2014 Online Marketing Polska 7 Mobile

×