patologia patomorfologia nowotwÓr zawaŁ zaburzenia krĄŻenia diagnostyka molekularna medycyna personalizowana onkologia kamienie ŻÓŁciowe cholangiocarcinoma kamica pĘcherzyk ŻÓŁciowy drogi ŻÓŁciowe nadciŚnienie wrotne alkoholizm choroba alkoholowa zastÓj ŻÓŁci rak wĄroby hbv bilirubina ŻÓŁĆ hcv ŻÓŁtaczka wĄtroba marskoŚĆ cellsearch metacell krĄŻĄce komÓrki nowotworowe czynniki transkrypcyjne pluripotencja cancer carcinogenesis cancer stem cells clonal evolution tumor heterogeneity niewydolnoŚĆ serca choroba niedokrwienna patologia serca serce miaŻdŻyca naczynia epidemiologia dżuma sarkoidoza zapalenia zapalenie immunoratio immunohistochemia imagej indeks proliferacyjny rak piersi ki67 zakrzepica krwotok zator zakrzep skrzep zaburzenia krzepniĘcia przekrwienie obrzĘk zastÓj pylica hemosyderyna lipofuscyna komórki sygnetowate ciałka mallory'ego komórki piankowate przełyk barretta heterotopia metaplazja ektopia hiperplazja hipertrofia rozrost zanik atrofia przerost adaptacja komórki wolne rodniki zwapnienia zwyrodnienia złogi wewnątrzkomórkowe uszkodzenie komórki karyorrhexis karyolysis pyknosis apoptoza nekrowa śmierć komórki medycyna patomorfolog
Mehr anzeigen