Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Osada Twórców by Mass Gravity

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wstęp - 02
Big Idea - 04
Dlaczego? -05
Jak? -06
Co? - 08
Korzyści - 10
Perspektywy - 11
Studium przypadku - 12
Wstęp do po...
WSTĘP
Przygotowując koncepcję strategii promocyjnej Wrocławia nacisk
chcieliśmy położyć głównie na uwypukleniu następujący...
Stanęliśmy nieco z boku i patrząc na wszystko z perspektywy
projektanta systemu zauważyliśmy, że:
a) metody dostępu do int...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Koncepcja Osada Twórców
Koncepcja Osada Twórców
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 26 Anzeige

Osada Twórców by Mass Gravity

Herunterladen, um offline zu lesen

Project developed by Mass Gravity Creative Agency based in Wroclaw, Poland.
Social community project to facilitate human interactions in both virtual and real relations. Let's built the world together.

Project developed by Mass Gravity Creative Agency based in Wroclaw, Poland.
Social community project to facilitate human interactions in both virtual and real relations. Let's built the world together.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Osada Twórców by Mass Gravity (20)

Anzeige

Osada Twórców by Mass Gravity

 1. 1. Wstęp - 02 Big Idea - 04 Dlaczego? -05 Jak? -06 Co? - 08 Korzyści - 10 Perspektywy - 11 Studium przypadku - 12 Wstęp do porównania ekosystemów - 16 Literatura i media - 18 Komiks - 19 Schemat - 25 SPIS TREŚCI Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 2. 2. WSTĘP Przygotowując koncepcję strategii promocyjnej Wrocławia nacisk chcieliśmy położyć głównie na uwypukleniu następujących obszarów: - akademickość, - biznes, - finanse, - przemysł kreatywny. Mając tak zdefiniowane i zakreślone najważniejsze obszary sięgnęliśmy po rozwiązania w całości powiązane ze światem Internetu, Gier i Technologii. Są one skierowane przede wszystkim do pokolenia młodego które z tym przekazem radzi sobie doskonale aczkolwiek bardzo istotnym elementem całego projektu będą ludzie z doświadczeniem, których aktywizacja ma również ogromny wpływ na odpowiednią kanalizację innowacyjnych i kreatywnych działań. Chcieliśmy pokazać, że te zdobycze mogą służyć do sprawniejszego zarządzania życiowymi projektami które z czasem mogą stać się ciekawym produktem bądź przedsiębiorstwem. Nie zapominamy jednocześnie, iż w życiu człowieka oprócz realizacji celów stricte zawodowych ważne jest również zawiązywanie nowych znajomości, które z czasem mogą się przerodzić w przyjaźń chcemy położyć również silny nacisk na tworzenie się relacji między ludzkich dających solidne podstawy prowadzonego w sposób uczciwy biznesu. Widzimy jak ważne jest pobudzanie we Wrocławiu warunków dla rozkwitu potencjału kreatywnego. Tak, aby był identyfikowany na równi z kulturą wysoką i biznesem. Możemy tu pokazać siłę i dynamikę która wynika z przecierania się wielu myśli i nauk w jednym miejscu. 02 Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 3. 3. Stanęliśmy nieco z boku i patrząc na wszystko z perspektywy projektanta systemu zauważyliśmy, że: a) metody dostępu do interesujących treści, kultury, biznesu i finansów potrzebują odświeżenia, b) wiele z pomysłów realizowanych w naszej najbiższej rzeczywistości potrzebuje czasu, aby zostało zrozumiane i jeszcze więcej czasu, aby zostało zaakceptowane, kluczowe jest również wsparcie na co niejednokrotnie potrzeba jeszcze więcej czasu. Nasza propozycja to zamknięcie całego projektu w formie gry, której przestrzenią jest Uniwersytecki Wrocław z naszych obserwacji wynika, iż jest to najbardziej nośny kanał i target, w tym obszarze dzieje się najwięcej. Grę w której ponad instytucjonalnymi podziałami spotykają się studenci wszystkich kierunków, a także pracownicy uczelni, przedstawiciele biznesu i mieszkańcy Wrocławia, zarówno młodzi jak i w kwiecie wieku. Przedmiotem gry mają być m.in. intelektualne wyzwania, wydarzenia sportowe, spotkania kultury, pomysły na nowe wynalazki, startupy, aplikacje, dzieła sztuki. Przejrzeliśmy już wiele dobrych praktyk tworzenia ekosystemów skupionych wokół szeroko pojętej kreatywności i przedsiębiorczości. Badając jakie są punkty odniesienia do tego, gdzie aktualnie jesteśmy w wyścigu o miasto przyciągające twórczych ludzi. Nasze poszukiwania dowiodły, że platforma, w której życie postrzegane jest jako twórcza przygoda z elementami gry może być unikalną koncepcją, która przekracza dotychczasowe sposoby pobudzania kreatywności. Nasze rozwiązanie ma na celu zagospodarować niewykorzystany lub uśpiony potencjał ludzki na tym obszarze “odmładzając” i aktywizując społeczność lokalną w każdym wieku. Zostało naukowo udowodnione, iż ludzie starsi obcując z młodzieżą wolniej się starzeją i znajdują nowe pokłady sił, aby przekazywać swoje doświadczenie i aktywnie wspierać młodszych. Dzięki zagospodarowaniu całości wrocławskiego potencjału ludzkiego stwarzamy wielopokoleniową, multikulturową i multidyscyplinarną formę współpracy ponad wszelkimi podziałami, gdzie każda osoba jest istotna i ma swoje ważne miejsce w całości. 03 Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 4. 4. PROJEKT Grupą docelową projektu są osoby w dowolnym wieku zdolne do podejmowania proaktywnych dzialań społecznych. Zasięg projektu jest nieograniczony. Celem projektu jest aktywizacja potencjału ludzkiego oraz zmiana postrzegania środowiska miejskiego Wrocławia i regionu Dolnego Śląska, w taki sposób, który przyciągnie nowych mieszkańców oraz zachęci do studiowania, migracji i osiedlania się na jego terenie. Metodologia opracowania - The Golden Circle- Simon Sinek (Why, How, What) http://www.startwithwhy.com BIG IDEA Ludzie potrzebują siebie nawzajem, żeby realizować marzenia. 04 Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 5. 5. DLACZEGO? W skali globalnej doświadczamy powolnego przesuwania się preferencji z mieć na być. Zauważamy, że choć bogactwo dalej stanowi cel sam w sobie, coraz więcej młodych ludzi wybiera świadomie większy komfort psychiczny zbalansowanego życia w trosce o otoczenie. Przesunięcie to jest naturalną konsekwencją niestabilności systemu finansowego oraz błędnego założenia, że proces bogacenia może przebiegać w sposób proporcjonalny i zbalansowany dla wszystkich warstw społecznych. Nie istnieje jeszcze żadne Miasto, które zdobyłoby się na innowację i dostosowanie swojej infrastruktury i metod działania odpowiadający szybko zmieniającym się potrzebom współczesnego, młodego człowieka. Wielką szansą dla Wrocławia, jest stworzenie takiego otoczenia, które będzie budowane na wartościach odzwierciedlających potrzeby tych ludzi. Chcemy budować świadomość wśród ludzi przekazując im ideę, iż dużo bardziej efektywnym sposobem realizacji marzeń/projektów jest zwspółpraca niż konkurowanie ze sobą – można dużo więcej osiągnąć. Założenia: 1. Źle jest oczekiwać lepszych efektów nie zmieniając metod. 2. Życie jest projektem i wszelkie jego przejawy można realizować według konkretnych metod. 3. Głównym czynnikiem wpływającym na jakość życia jest swoboda działania i przyjazność otoczenia. 4. Wszystko jest możliwe. 05 Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 6. 6. JAK? Zakładamy połączenie trzech elementów (ludzie, zasoby, miejsca): – komunikacji w kanałach Internet, mobile i rzeczywistość – zasobów ludzkich, talentów, zdolności, doświadczeń, idei, pomysłów, potrzeb – miejsc i zasobów materialnych: dóbr konsumpcyjnych, narzędzi, przedmiotów użytkowych. Dzięki wykorzystaniu: - najbardziej zaawansowanych technologii - intuicyjnego designu (Future By Design) - metod gryfikacji mobilizujących do partycypacji i naturalnie angażujących w działania społeczne zamierzamy osiągnąć następujące cele pośrednie: -usunięcie bariery pierwszego kontaktu i obawy przed nieznanym - zapewnienie niemalże nieograniczonego dostępu do wielospecjalistycznych kompetencji - zapewnienie zdrowych metody interakcji budujących synergię i dających satysfakcję - danie możliwości budowy autorytetu w środowisku napodstawie realnych osiągnięć, wartościowych cech osobowości i intelektu - stworzenie podwalin dla bankowości społecznej, wirtualnej waluty, ekonomii współdzielonej Stopniowe zwiększanie zaangażowania uczestników systemu pozwoli na przeobrażanie regionu Dolnego Śląska w miejsce o 06 Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 7. 7. wyjątkowych walorach twórczych, co z kolei przyniesie wymierne korzyści dla obecnych i przyszłych pokoleń. Poprzez integrację organów i zasobów państwa przy wspólnej strategii możliwe będzie zminimalizowanie negatywnego wpływu biurokracji na przedsiębiorczość i innowacyjność mieszkańców regionu. W niezbyt odległej przyszłości projekt pozwoli na stworzenie jednego multidyscyplinarnego uniwersytetu skoncentrowanego na wielospecjalistycznych badaniach i projektach, których efektem będą informatyczne, technologiczne i społeczne innowacje. Jest to według nas konieczny eksperyment społeczny, o silnych fundamentach naukowych, którego wartość jest porównywalna do istotności eksperymentu CERNu na polu fizyki. Zakładamy szerokie zastosowanie Idei propagowanych przez TED.com tak, aby cala społeczność lokalna mogła skorzystać z dobrodziejstwa intelektualnego przekazywanego w tej platformie. Dzielenie się wiedzą jest kluczowe dla zbudowania potencjału ludzi tworzących miasto przyszłości. Zakładamy również stworzenie platform sprzedażowych o zasięgu globalnym, dostępnych dla osób partycypujących w projekcie celem skrócenia drogi między twórcą a odbiorcą, jednocześnie nie angażując samego artysty w procesy wokoło sprzedażowe a pozwalający na koncentrację na pracy i doskonaleniu umiejętności. Nie istnieje jeszcze platforma traktująca miasta jako ośrodki wytwarzania dóbr intelektualnych czy materialnych. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie. 07 Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 8. 8. CO? Działająca w obrębie Wrocławskich uczelni platforma łącząca funkcjonalność bazy talentów i zasobów z modelem finansowania społecznościowego najlepszych pomysłów i wydarzeń. Platformę chcemy zrealizować w konwencji „Gry" której przestrzenią nie są jedynie są budynki uczelni (pomieszczenia) ale wręcz całe miasto. Uczestnicy mają dostęp do bazy talentów i zasobów, a także nowych zadań poprzez intuicyjną, prostą platformę informatyczną. Premią za zaangażowanie dla osób i projektów są: wsparcie m.in merytoryczne od sponsorów, możliwość zaaranżowania przestrzeni dla swojego pomysłu, dodatkowa promocja wytworu przez kanały jakimi dysponuje miasto, możliwość współpracy z najlepszymi osobami w danych dziedzinach. Platforma ma skierować uwagę na Wrocław osób twórczych które szukają miasta w którym zechcą ulokować swoje talenty. Szczególnie ze względu na bardzo dużą różnorodność wydarzeń oraz projektów, w których mogą zarówno poznać przyjaciół jak i zdobyć niezbędne szlify dla swojej przyszłej kariery. System będzie posiadał profesjonalne narzędzie do określania skłonności zawodowych oparte o test Achtnicha oraz kwestionariuszu Bergera. W przyszłości planujemy silną rozbudowę funkcjonalności pozwalających na rozwój osobisty. 08 Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 9. 9. ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE WCHODZĄCE W SKŁAD PROJEKTU: Gra - narzędzie informatyczne o charakterze społecznościowym, skoncentrowana na osiąganiu celów poprzez udostępnianie i łączenie odpowiednich zasobów. Wykorzystuje algorytmy do dopasowania potrzeb oraz prowadzenia rozgrywki. Aplikacja mobilna pozwalająca korzystać z zasobów portalu. Port (brama) pozwalająca na połączenie z API Wrocławia. Wielopoziomowa integracja z istniejącymi portalami społecznymi, galeriami, systemami sprzedaży dóbr artystycznych. Rozwiązania w rzeczywistości: to sieć miejsc o konkretnym oznakowaniu i przeznaczeniu służąca jako miejsca spotkań i twórczości kreatywnej. Miejsca takie mogą znaleźć się nie tylko na przestrzeni kampusów uniwersyteckich, ale także w siedzibach przedsiębiorstw dla których sponsoring takiego miejsca zapewnia dopływ świeżych idei i przypływ potencjalnych pracowników. Projekty - projektem w ramach systemu nazywamy wszelkie przejawy twórczości doprowadzającej do zmiany aktualnego stanu rzeczywistości, oraz wszelkie aktywności związane ze świadomym spędzaniem czasu i doświadczaniem emocji. 09 Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 10. 10. KORZYŚCI Korzyści dla Wrocławian 1. Zwiększenie zysków z twórczości i turystyki. 2. Udostępnienie szerokiego grona odbiorców usługi (kultura+) i wirtualnego rynku zbytu (galerie). 3. Aktywizacja i prezentacja efektów pracy grup Deep Culture. 4. Zwiększenie kooperacji między mieszkańcami. 5. Aktywizacja ukrytych potencjałów. 6. Podniesienie standardów marketingowych. 7. Edukacja i podniesienie potencjału kreatywnego. 8. Implementacja nowych technologii. 9. Wstęp do implementacji ekonomii współdzielonej. 10. Transparentność działań w przestrzeni miejskiej. Korzyści dla turystów 1. Jeden punkt informacyjny z wieloma interfejsami dostosowanymi do preferencji wiekowych ludzi. 2. Łatwość dostępu do potrzebnych informacji. 3. Innowacyjny i unikalny sposób na rozrywkę w mieście. 4. Wydłużenie czasu przebywania w regionie dolnego śląska. 5. Oszczędność czasu na organizację pobytu. 6. Survival Kit dla turystów. Budowa marki Wrocław 1. Innowacyjne rozwiązanie w skali światowej. 2. Podwyższenie wiarygodności inwestycyjnej. 3. Budowa wartości z którą identyfikują się ludzie młodzi, branża kreatywna i IT. 4. Promowanie wartości kultury, wiedzy, kooperacji, szacunku. 5. Podniesienie rangi naukowej Wrocławia. 6. Przyciągnięcie kapitału intelektualnego i kreatywnego. 7. Budowa społecznego ekosystemu biznesowego. 10 Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 11. 11. PERSPEKTYWY W dalszej perspektywie zamierzamy dokonać unifikacji systemu z Wrocławskim API, co uczyniłoby z miasta Wrocław pierwsze inteligentne miasto, w którym mieszkańcy cieszą się prawdziwą nieznaną dotychczas swobodą życia. Wszystko, co nie byłoby związane z innowacyjnością i twórczością byłoby realizowane z dowolnego miejsca jednym gestem lub zdaniem. Taki komfort wyzwoli kreatywność i przyciągnie zainteresowanie ludzi z całego świata. Kolejnym wyzwaniem regionu będzie zapewnienie szybkich i wygodnych połączeń: z początku autobusowych, czarterowych z Wrocławia do istotnych regionów dla rozwoju technologii i innowacji. Do zrealizowania tej wizji potrzebna jest pełna zaufania współpraca wszystkich Wrocławian i Dolnoślązaków. Śląska, w taki sposób, który przyciągnie nowych mieszkańców oraz zachęci do studiowania, migracji i osiedlania się na jego terenie. 11 Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 12. 12. STUDIUM PRZYPADKU Krzysiek od zawsze był aktywną osobą. Pochodził z małej i malowniczo położonej, górzystej, miejscowości w odległości około 100 km od Wrocławia. Ponieważ nigdy nie miał problemów z nauką w szkole, ani w podstawówce ani w liceum, można powiedzieć że nudził się na lekcjach wśród rówieśników, zawsze miał pierwszy skończone zadania matematyczne. W wolnych chwilach poświęcał czas na języki obce i historię polski, a w szczególności aspekt sportowy. Każdą wolną chwilę po wypełnieniu sowich obowiązków szkolnych poświęcał na jazdy rowerowe, z czasem wycieczki przekształciły się w wewnętrzną rywalizację z samym sobą na danej trasie. Dorabiał sobie i odkładał na fajny górski rower i w końcu go kupił. Rodzice Krzyska patrzyli na syna z dumą, ale i z niepokojem przecież po liceum Krzysiek będzie chciał na studia. Poprosili o pomoc jego wychowawczynię, która dzięki odbytemu szkoleniu w ramach rozwoju kadry naukowej w liceach, dowiedziała się o portalu (Osada) gdzie mogła skierować sprawę Krzyśka. Dzięki portalowi Krzysiek znalazł się na studiach we Wrocławiu i zaczął poznawać inne osoby z taką samą „zajawką” na rower jak i on. Studia na AWF'ie na kierunku trenerskim stały się punktem zwrotnym w życiu Krzyśka. Krzysiek dzięki „Osadzie” poznał ciekawych rowerzystów, spotykał się z nimi i powiększał wiedzę z dziedziny. Studia pozwoliły mu spotkać ludzi z podłożem naukowym i dzięki nim ukierunkował się na trenowanie innych osób, to właśnie chciał robić. Organizował wiele ciekawych spotkań dla dorosłych, dzieci, stworzył kółka zainteresowań rowerami w swojej miejscowości i w okolicy, wszystko realizował za pomocą jednego, choć wielokanałowego, zintegrowanego rozwiązania informatycznego. Dzięki dostrzeżeniu jego pasji przez inwestorów zaczął również organizować cykl wyścigów rowerowych pookolicach swojego dzieciństwa i przyciągnął tam nowych entuzjastów rowerów. Dzięki posiadanym kontaktom i łatwości dostępu do nowych technologii i kompetencji stał się współtwórcą wirtualnej mapy tras rowerowych i zjazdowych w całym regionie, z możliwością rezerwacji miejsc w gospodarstwach agroturystycznych. Wszyscy skorzystali. Mariusz na swoim podwórku, a później w szkole nie był nigdy duszą towarzystwa. Mimo, że nie miał problemów z odnalezieniem się w grupie, większość pomysłów i aktywności sprowadzających się do zabawy i rozrywki nie pociągało go. Swój czas wolałby spędzać na rozmowach i dyskusjach na temat świata, pomysłów i wynalazków. Niestety w gronie szkolnych kolegów ani wśród nauczycieli nie było osób z którymi można by te pasje podzielić. Studia jako ważny etap samodzielnego życia stanowiły etap podczas którego miał nadzieję na spełnienie swoich marzeń. Jednym z nich było odnalezieniu takiego miejsca w którym znalazłyby się osoby podobne do niego. Po kilku podejściach do różnych kierunków nadzieje jego zaczęły rozwiewać się. Miał wrażenie, że nigdzie nie ma miejsca na pasję i kreatywność, a celem uczelni jest wmuszenie w niego mentalności robota. Gdy wydawało mu 12 Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 13. 13. się, że czas wyjeżdżać z kraju lub odpuścić wszelkie ambicje, przeżył swoiste objawienie. Wpadł na genialny pomysł który mógł zmienić wszystko. Po raz kolejny jednak przyszło mu szukać potencjalnych wspólników. Ponieważ do realizacji tego marzenia, było to oczywiste, potrzebny jest cały zespół. Przejrzał większość inkubatorów startupów, funduszy i środowisk coworkingowych. Dopiero jedno miejsce przykuło jego uwagę. Dowiedział się, że we Wrocławiu powstała idea która czeka na osoby takie jak on. Osoby które mają aspirację do bycia twórcami nowych rzeczy i jakości. Ponieważ w “Osadzie” nie funkcjonowała hierarchia wspierająca wyłącznie jedną umiejętność, bardzo szybko trafił na skupisko osób których sposobem na życie jest także wymyślanie i konstruowanie społecznych i technicznych innowacji. Środowisko zainteresowane, otwarte i słuchające tego w jaki sposób chce się zaangażować. Ponieważ Mariusz miał już w tym czasie masę kontaktów, z dotychczasowych przedsięwzięć, aktywnie zachęcił i promował "Osadę" jako miejsce w którym warto spędzić okres studiów. Mariusz w końcu mógł zrealizować swoje marzenie o zostaniu wynalazcą na cały etat. Kasia miała od młodości talent do prac manualnych, potrafiła stworzyć naprawdę ciekawe, małe dzieła sztuki zupełnie z niczego. Niestety w szkole nie szło jej za dobrze. Tryb nauczania nie stanowił dla niej wyzwania i nie potrafiła się odnaleźć. Na zajęciach najzwyczajniej zasypiała. Któregoś dnia usłyszała w radio o kreatywnych zespołach we Wrocławiu. Odwiedziła portal i zobaczyła jakie rzeczy tworzą artyści z jednej z grup “Osady”. Były to serie produktów zbudowane z odpadków i śmieci. Postanowiła dołączyć. Po przyjeździe do Wrocławia uczęszczała na warsztaty i część wykładów pomimo, że nie ukończyła jeszcze liceum. dzięki wzrostowi poczucia własnej wartości, nawiązaniu kontaktów z podobnymi ludźmi postanowiła dokończyć edukację na poziomie średnim, a w międzyczasie zajęła się również drukiem 3D. Po kilku latach stała się rozpoznawalną w regionie twórczynią designerskich gadżetów domowych wytwarzanych w krótkich seriach w technologii druku trójwymiarowego. Sama mieszka pod Wrocławiem i szkoli dzieci z kreatywnego podejścia do pozornie nieprzydatnych, starych przedmiotów. Konrad urodził się we Wrocławiu na jednym z blokowisk. Ani koledzy ani rodzice nie stworzyli dla niego warunków pozwalających na odkrycie swojego potencjału. Już w podstawówce zidentyfikował się z lokalną grupą pseudo kibiców i czuł się w tej grupie doceniony ponieważ był bardziej inteligentny od pozostałych potrafił zorganizować trudniejsze do ogarnięcia sprawy. Kilka razy aresztowany za udziały w bójkach, bardzo lubił słuchać Hip Hopu i czasami nawet podśpiewywał. Mijały lata Konrad imał się różnych zajęć, był kilka miesięcy w Anglii. Jego córka Martyna i żona Jola ledwo dawały radę z rozłąką. Jedyna perspektywa to wyjazd na stałe lub walka razem z rosnącym ruchem neonazistowskim z którym miał ciągle styczność na osiedlu. Któregoś dnia zobaczył ulotkę opisującą zasady działania “Osady” Założył swój profil i przeglądał projekty. Po kilku dniach był już umówiony na prezentację w studiu nagraniowym obok 13 Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 14. 14. Importu. Był zachwycony tym, jak powstaje muzyka. Dzięki informacjom i kontaktom szybko okazało się, że ma talent do miksowania i spotkał się z lokalną grupą z osiedla obok. Konrad złapał nową perspektywę. Choć wcale nie zarabia więcej, dzisiaj jest bardziej szczęśliwy i w domu uśmiecha się więcej, jego żona też dołączyła do “Osady” i znalazła zajęcie i pracę, która pozwala jej zarabiać pomimo tego, że siedzi w domu. Martyna dostała elektroniczne pianino o które Konrad zawalczył opisując swoją historię w „Osadzie”. Zakup został sfinansowany dzięki metodzie zakupu zbiorowego. Janek bardzo lubi grać w kosza, ale ciężko jest mu zawsze znaleźć cały komplet graczy. Dzięki “Osadzie” zawsze znajduje i miejsce i graczy. Co więcej w osadzie znalazł kilka ciekawych miejsc, gdzie jest zawsze doświetlone boisko, a w pobliżu jest sklep z izotonami. Janek nawiązał też kontakt z dietetykiem, który zwrócił mu uwagę na to jak się odżywiać, w ciągu miesiąca nasz bohater zaczął wsadzać piłkę do kosza, a jego pozycję obronną cechuje większa stabilność. Dawid, miejscowy Jordan zaprosił Janka do drużyny grającej we WroNBA, aktualnie wspólnie śledzą “Osadę” w poszukiwaniu kolejnych talentów do wspólnej drużyny. Niedługo zaczyna się szkoła, więc trzeba znaleźć korepetytorów z matematyki i polskiego, “Osada” pomoże. Kino Nowe Horyzonty nagradza aktywne osoby za udział w “Osadzie” a dzięki udostępnieniu części przestrzeni kino ma regularnie zmieniany wystrój dzięki grupom kreatywnym prezentującym swoje prace. Michał jest świetnym artystą, ale mieszka i pracuje w strasznie zaniedbanym miejscu. Dzięki “Osadzie” teraz może pracować w doskonałych warunkach a do tego razem ze znajomymi z Politechniki tworzą nowy system do wizualizacji danych miejskich w formie sztuki. Ogromne ramię sterowane programem komputerowym maluje 3metrowej długości pejzaże oparte o zmienne informacje miejskie. Dzięki wystawie i sprzedaży dzisiaj zakończył remont mieszkania, jeden z pokoi udostępnia w bazie stancji “Osady”. Tomek wpadł na świetny pomysł. Potrzebował zespołu o bardzo rozległym spektrum kompetencji. Dzięki osadzie już po trzech miesiącach był gotowy na przedstawienie swojego startupu z kompletną dokumentacją. Inwestorzy byli zachwyceni tempem prac i postanowili zainwestować w Tomka i jego zespół. 14 Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 15. 15. Opisanych powyżej rozwiązań nie posiadają miasta nawet takie jak Nowy York, Pekin, Seul czy też Genewa. Mamy mocne powody by sądzić, że z czasem Idea osiągnie zasięg globalny. Jako członkowie Wrocławskiego klastra kreatywnego Creativro, gorąco zachęcamy do współpracy, abyśmy już w 2016 roku mogli pokazać innowacyjność i zaangażowanie społeczne na poziomie niespotykanym gdzie indziej w Polsce i na świecie. 15 Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 16. 16. Wstęp do porównania ekosystemów i ich marketingowego oddziaływania Szukając miast, które realizują strategię przyciągania do siebie młodych ludzi zwróciliśmy uwagę na te, które w swoje działania aktywnie zaprzęgają przemysł kreatywny. Wiemy już, że wiele takich inicjatyw – polegających na integracji środowisk m.in. akademickich, startupowych, biznesowych, i rządowych jest na etapie realizacji. Takie inicjatywy mają miejsce i wyraźnie widać, iż mariaż przemysłu kreatywnego oraz strategii rozwoju miast lub też całych aglomeracji jest to efektywne i efektowne połączenie. Żadne miasto nie jest jednak jeszcze na tym polu szczególnie widoczne w sposób wyróżniający się taka sytuacja daje możliwość bycia pierwszym w blokach startowych i stanie się liderem. Aktualnie prowadzone projekty miejskie podkreślają w głównej mierze liczbę już funkcjonujących przedsiębiorstw oraz otwartość systemu i dostęp instytucji finansujących przedsięwzięcia. Co ciekawszymi posunięciami są działania polegające na uruchomieniu dużych Coworkingowych Kampusów przy współpracy miasta i korporacji Internetowych, niektóre przykłady to: Betahause Berlin, Google Campus London czy też General Assembly NYC. Miasta chcąc pokazać swój przyjazny, sektorowi kreatywnemu, charakter ułatwiaja np. wynajem mieszkania osobom tworzącym własne Startup’y (Homes for Hackers, Kansas). Działania te jednak są dopiero w początkowej fazie i nie widać jeszcze wyraźnych przykładów na to by miasto wspierało promocje swojej marki łącząc świat kreatywny i uniwersytecki pod jedną silną marką wysyłającą wyraźny sygnał w eter Internetowy. Również w Polsce brak wyraźnych przykładów z wyjątkiem Krakowa, który w tej integracji przedsięwziął już wyraźne kroki i stopniowo buduje bardzo przyjazny PR. Bazując na tych przesłankach oparliśmy wniosek o realności i słuszności przyjętego w wizji, na razie dość ogólnie kierunku, jako 16 Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 17. 17. mogącego stworzyć sukces realizacji promocji Wrocławia nie tylko w Polsce ale przede wszystkim na całym świecie i dać mu brand i pozycję Innowacyjnego Lidera. Poniżej krótka charakterystyka miast z całego świata, które już podjęły kroki w celu realizacji tej ambitnej ideii miasta ze wszechmiar kreatywnego i zintegorwanego: Berlin Wyróżnik: „Hype”, zaraz po Silicon Valley i Londynie ze startupami Dublin Wyróżnik: dużo przygotowań, merytorycznego konstruowania ekosystemu Kansas „Startup Ville” http://www.youtube.com/watch?v=qK5tN_O6mVs Wyróżnik: Homes for Hackers, Google Fiber, Władze miasta stawiają na przedsiębiorczość. Kraków wyróżnik: największy procent klasy kreatywnej, luz, inwestorzy Wrocław Wyróżnik: dużo się dzieje, nowe możliwości, młodzi ludzie 17 Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 18. 18. Literatura i media Podczas tworzenia wizji i zalążków strategii wzięliśmy pod uwagę wiedze własną, oraz dostępne w przestrzeni publicznej raporty i dokumenty. ECORYS, „Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych” http://www.mg.gov.pl/files/upload/10147/Analiza%20potrzeb%20i%20rozwoju%20przemyslow% 20kreatywnych.pdf ECORYS, „Badanie sektora kreatywnego na potrzeby projektu European Creative Cluster Lab http://creatives.waw.pl/files/3913/6793/5936/ECCL_raport_poczatkowy.pdf IBS, „Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych. Kultura i przemysły kreatywne – Raport Końcowy” http://www.efs.gov.pl/analizyraportypodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/docum ent s/aaraport_koncowy_kultura_i_przemysly_kreatywne_29032013.pdf Szultka, S. „Klastry w sektorach kreatywnych. Motory rozwoju miast i regionów.” Warszawa, PARP. http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/14674.pdf Strategia Wrocław w perspektywie 2020 plus http://bip.um.wroc.pl/wps/wcm/connect/398102804280289a965bd796e258c1d9/strategia_pl.pdf Studia nad strategią rozwoju społecznego miasta Wrocław http://www.mops.wroclaw.pl/uploaded/wroclawska%20diagnoza/tom%203_Studia%20nad%20 stra tegi%C4%85%20rozwoju%20spo%C5%82ecznego%20miasta%20Wroc%C5%82awia.pdf Przestrzenie dla piękna Aplikacja Wrocławia o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 http://www.wro2016.pl/fileadmin/user_upload/application/Aplikacja_2016_PL.pdf RAPORT Z BADANIA DNA MIASTA: DIAGNOZA http://publica.pl/wpcontent/uploads/2012/06/dnamiastadiagnozaraport.pdf G. Grochowski Sektor kreatywny w Warszawie. Potencjał i warunki rozwoju http://creatives.waw.pl/files/6813/4805/8822/CM%20%20Warsaw%20Report_pl.pdf http://www.creativedublinalliance.ie/assets/2013/08/BestPlacetoStartActivatingDublinTechStar tupRepo rt.pdf WYKŁADY DOSTĘPNE W PLATFORMIE: TED.COM 18 Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 19. 19. KOMIKS 19 Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 20. 20. Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 21. 21. Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 22. 22. Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 23. 23. Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 24. 24. Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 25. 25. SCHEMAT Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013
 26. 26. LUDZIE ZASOBY PROJEKTY OSADA WROCŁAW MIEJSCA Inspiracje IdeePatenty Startupy Technologie Metody Innowacje Eventy Aktywności społeczne Rozwijanie platformy Rewitalizacje Szkolenia Sztuka Wiedza Doświadczenie Talenty Marzenia Konsumpcyjne Użytkowe Sale Lokale Parki Budynki Aplikacje GryAktywności sportowe Mass Gravity - Wrocław Osada Twórców - 23.09.2013

×