Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov

Vor 1 Monat 43 Aufrufe

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP

Vor 1 Monat 117 Aufrufe

Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy

Vor 1 Monat 232 Aufrufe

Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto

Vor 1 Monat 11 Aufrufe

Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala

Vor 1 Monat 3 Aufrufe

Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku

Vor 2 Monaten 37 Aufrufe

Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky

Vor 2 Monaten 28 Aufrufe

Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete

Vor 2 Monaten 18 Aufrufe

Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny

Vor 2 Monaten 12 Aufrufe

Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?

Vor 6 Monaten 39 Aufrufe