Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov TDPS

I
IndiciaIndicia
Predstavenie
neziskového fondu
Teacher Development
Program Slovakia, n.f.
Poprad, 17.9.2021
Vízia Fondu
Víziou a poslaním TDPS, n.f. je motivovať pedagogických a
odborných zamestnancov základných škôl, stredných škôl a
gymnázií, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj
osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté
vedomosti a zručnosti zdieľali so svojou komunitou.
ĽUDIA ZA FONDOM
ROBERT SPIŠÁK
zakladateľ neinvestičného fondu
MAREK KMEŤ
predseda správnej rady
správca neinvestičného fond
PETRA GUBIŠOVÁ
členka správnej rady
KAROLINE IBER
členka správnej rady
ALEXANDRA BROSZOVÁ
revízor fondu
Grantový program
„Záleží nám
na tvojom rozvoji“
Záleží nám na tvojom rozvoji
Pre koho je grantový program určený ?
Pre pedagogických a odborných zamestnancov stredných škôl,
gymnázií a základných škôl, bez ohľadu na lokalitu a zriaďovateľa, na
území Slovenskej republiky
Základné princípy programu
• Individuálny prístup
• Komplexnosť
• Dôraz na rozvoj
Záleží nám na tvojom rozvoji
Ako to u nás funguje?
Žiadateľ si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie svojho
projektového zámeru napĺňať.
• Profesijný rozvoj
• Osobnostný rozvoj
• Podpora komunity
Tie si stanovuje v troch oblastiach:
Čo môže žiadateľ robiť /aké aktivity/ v oblasti
Profesijný rozvoj?
Záleží od toho, napr. učiteľom akých predmetov a
tém ste.
Príklad: Ste matematik. Rozhodli ste sa, že sa
budete vzdelávať v novej metodike výuky
matematiky – Hejného metóda. Pôjdete teda na
školenie, naštudujete si literatúru na danú
problematiku, pozriete si niekoľko video tútoriálov, a
pod.
Povolené aktivity: školenia, konferencie, workshopy,
tréningy, štúdium odbornej literatúry, učenie
prostredníctvom video tútoriálov, cezhraničná
spolupráca, spolupráca s kolegami zo svojej školy
alebo inej inštitúcie, kongresy, online štúdium a pod.
PROFESIJNÝ
ROZVOJ
Čo môže žiadateľ robiť /aké aktivity/ v oblasti
Osobnostný rozvoj?
Ide o rozvoj kompetencií a zručností potrebných
pre lepšie zvládanie svojej profesie.
Príklad rozvoja kompetencií: prezentačné zručnosti,
asertivita, tímová spolupráca, zvládanie stresu,
konflikt manažment, komunikačné zručnosti,
poskytovanie spätnej väzby, aktívne počúvanie, time
manažment a pod.
Povolené aktivity: školenia, konferencie, workshopy,
tréningy, štúdium odbornej literatúry, učenie
prostredníctvom video tútoriálov, cezhraničná
spolupráca, spolupráca s kolegami zo svojej školy
alebo inej inštitúcie, kongresy, online štúdium, a pod.
OSOBNOSTNÝ
ROZVOJ
Čo môže žiadateľ robiť /aké aktivity/ v oblasti
Podpora komunity?
Ide o šírenie a zdieľanie naučeného z oblastí
Profesijný rozvoj a Osobnostný rozvoj v
komunite.
Pod komunitou rozumieme školu, kolegov, žiakov,
študentov, tím odborníkov, s ktorými spolupracuje
daná osoba, komunity v regióne, a pod.
Povolené aktivity: metodický deň zorganizovaný
žiadateľom, workshop zorganizovaný žiadateľom,
projektový deň na škole, skupinová práca, výskumná
činnosť, publikácia, článok v novinách, blog /séria
blogov/, video prezentácia, tvorivé dielne, mentoring,
koučing, diskusia, krúžok a pod.
PODPORA
KOMUNITY
Záleží nám na tvojom rozvoji
Finančná podpora:
Žiadatelia môžu žiadať o grant v rozsahu 1.000 € až 4.000 €.
Po úspešnom splnení cieľov a podmienok môžu získať navyše motivačný
grant vo výške 20%.
Celková výška grantu teda môže byť 1.200 € až 4.800 €.
Záleží nám na tvojom rozvoji
31.3.2020 – uzatvorené prvé kolo
Počet žiadostí: 20
Úspešní žiadatelia: 8
Celková prerozdelená suma: 20 000 €
Realizácia aktivít účastníkov: 1.6.2020 - 31.5.2021
Záleží nám na tvojom rozvoji
31.10.2020 – uzatvorené druhé kolo
Počet žiadostí: 22
Úspešní žiadatelia: 8
Celková prerozdelená suma: 22 409,36 €
Realizácia aktivít účastníkov: 1.1.2021 - 31.12.2021
Záleží nám na tvojom rozvoji
30.06.2021 – uzatvorené tretie kolo
Počet žiadostí: 22
Úspešní žiadatelia: 5
Celková prerozdelená suma: 20 000 €
Realizácia aktivít účastníkov: 1.9.2021 - 31.8.2022
E. Balážiková, Košice - Rozvoj soft skills a počítačových zručností vo
vyučovaní anglického jazyka na gymnáziu - 1 840 €
L. Kalinová, Rožňava - Rozvoj kritického myslenia - 2 480 €
M. Leitnerová, Budimír - Interný koučing učiteľov na škole - 1 920 €
T. Mičáňová, Bratislava - Časticová fyzika na Žiackom vedeckom dni - 1 640 €
N. Miháľová, Rimavská Sobota – 1,4 míle – 3 500 €
I. Pavlacová, Považská Bystrica - Prvá pomoc pre všetkých – 3 270 €
Ľ. Reváková, Košice – Digital art school – 2 130 €
R. Šašala, Prešov – Hudobná výchova moderne a zábavne – 3 220 €
Podporené projekty v prvom kole:
A. Dzurusová, Pečovská Nová Ves - Koučing ako cesta k pozitívnej premene –
2 742,00 €
A. Inaš Lechmanová, Budimír - Feuersteinova metóda inštrumentálneho
obohacovania - 4 035,00 €
I. Kolcúnová, Budimír - Po anglicky hravo a spontánne - 1 219,00 €
M. Kršková, Bratislava - Koučovací prístup v práci triedneho učiteľa - 3 200,00 €
M. Slašťanová, Kremnica - Výučbový program - Záhradné slávnosti - 4 800,00 €
L. Šaffo, Partizánske - Zdokonalenie didaktiky učiteľa snežných športov - 1973,36 €
D. Šišková, Bratislava - Využitie metódy Concept Cartoons v edukačnom procese -
3 000,00 €
N. Valocká, Martin - Efektívne výučbové nástroje moderného učiteľa - 1 440,00 €
Podporené projekty v druhom kole:
A. Draganová, Bratislava - Digitálne zručnosti vo vzdelávaní – 3 600,00 €
T. Gulíková, Partizánske - Rozvoj líderských a manažérskych zručností potrebných pre budovanie
školy 21.storočia – 3 200,00 €
Z. Tkáčová, Košice - Kreatívne zručnosti pre digitálny svet ľudí s hendikepom – 3 600,00 €
M. Vavrová, Hlohovec - Robotické vzdelávanie - cesta do budúcnosti – 4 800,00 €
M. Zongorová, Banská Bystrica - Kompendium všeobecnej a aplikovanej biológie – 4 800,00 €
Podporené projekty v treťom kole:
Foto:
archív
kontakty
Teacher Development Program Slovakia, n. f.
v skratke TDPS, n. f.
Jarná 1163/9
040 01 Košice
IČO: 52716805
DIČ: 2121151472
účet: IBAN SK63 1100 0000 0029 4907 9797
info@tdps.sk
www.tdps.sk
tel: 0944 182 531
tel: 0944 163 341
TDPS, n.f. je zapísaný v Registri neinvestičných fondov vedenom Okresným úradom Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy, pod reg. č. VVS/82/NF
www.tdps.sk
info@tdps.sk
granty@tdps.sk
1 von 19

Recomendados

Marek Kmeť: „The Big Bang“ školstva na Hornom Gemeri von
Marek Kmeť: „The Big Bang“ školstva na Hornom GemeriMarek Kmeť: „The Big Bang“ školstva na Hornom Gemeri
Marek Kmeť: „The Big Bang“ školstva na Hornom GemeriIndicia
182 views37 Folien
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n... von
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...Indicia
70 views36 Folien
Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n... von
Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n...Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n...
Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n...Indicia
153 views46 Folien
Jana Kamenská: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili von
Jana Kamenská: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili Jana Kamenská: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili
Jana Kamenská: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili Indicia
104 views8 Folien
Cernicka rozvojove projekty von
Cernicka rozvojove projektyCernicka rozvojove projekty
Cernicka rozvojove projektyIndicia
446 views14 Folien
E Twinning PrezentáCia von
E Twinning PrezentáCiaE Twinning PrezentáCia
E Twinning PrezentáCiaguest4d57a5
370 views14 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

1 etwinnning von
1 etwinnning1 etwinnning
1 etwinnningKornelia Lohynova
140 views11 Folien
Zš školská 2 michalovce von
Zš školská 2 michalovceZš školská 2 michalovce
Zš školská 2 michalovceJana Fugová
624 views30 Folien
Digitálny svet školy a učiteľa von
Digitálny svet školy a učiteľaDigitálny svet školy a učiteľa
Digitálny svet školy a učiteľaRoman Baranovic
986 views41 Folien
Css vranov - Myslim ekonomicky von
Css vranov - Myslim ekonomickyCss vranov - Myslim ekonomicky
Css vranov - Myslim ekonomickyEcoTour20
516 views23 Folien
Gymnázium Štefana Moysea Moldava nad Bodvou von
Gymnázium Štefana Moysea Moldava nad BodvouGymnázium Štefana Moysea Moldava nad Bodvou
Gymnázium Štefana Moysea Moldava nad Bodvougymmoldava
91 views49 Folien
Elearning kurz prez 2017 von
Elearning kurz prez 2017Elearning kurz prez 2017
Elearning kurz prez 2017Zuzana Mészárosová
620 views13 Folien

Was ist angesagt?(9)

Zš školská 2 michalovce von Jana Fugová
Zš školská 2 michalovceZš školská 2 michalovce
Zš školská 2 michalovce
Jana Fugová624 views
Digitálny svet školy a učiteľa von Roman Baranovic
Digitálny svet školy a učiteľaDigitálny svet školy a učiteľa
Digitálny svet školy a učiteľa
Roman Baranovic986 views
Css vranov - Myslim ekonomicky von EcoTour20
Css vranov - Myslim ekonomickyCss vranov - Myslim ekonomicky
Css vranov - Myslim ekonomicky
EcoTour20516 views
Gymnázium Štefana Moysea Moldava nad Bodvou von gymmoldava
Gymnázium Štefana Moysea Moldava nad BodvouGymnázium Štefana Moysea Moldava nad Bodvou
Gymnázium Štefana Moysea Moldava nad Bodvou
gymmoldava91 views
Podolanova e twinning von Indicia
Podolanova e twinningPodolanova e twinning
Podolanova e twinning
Indicia232 views
Anton Daubner regionalna vychova von Indicia
Anton Daubner regionalna vychovaAnton Daubner regionalna vychova
Anton Daubner regionalna vychova
Indicia627 views

Similar a Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov TDPS

Nové školstvo: Výročná správa 2013/2014 von
Nové školstvo: Výročná správa 2013/2014Nové školstvo: Výročná správa 2013/2014
Nové školstvo: Výročná správa 2013/2014noveskolstvo.sk
321 views7 Folien
Vazeni rodicia 2013 von
Vazeni rodicia 2013Vazeni rodicia 2013
Vazeni rodicia 2013jankahaskova
247 views4 Folien
Noviny Talent times von
Noviny Talent timesNoviny Talent times
Noviny Talent timesJaroslav Dodok
42 views8 Folien
Predstavenie neziskovej organizácie Eductech von
Predstavenie neziskovej organizácie EductechPredstavenie neziskovej organizácie Eductech
Predstavenie neziskovej organizácie EductechMatus Demko
125 views20 Folien
Eductech - prezentácia neziskovej organizácie von
Eductech - prezentácia neziskovej organizácieEductech - prezentácia neziskovej organizácie
Eductech - prezentácia neziskovej organizácieEductech
186 views20 Folien
Nové školstvo: Výročná správa 2012/2013 von
Nové školstvo: Výročná správa 2012/2013Nové školstvo: Výročná správa 2012/2013
Nové školstvo: Výročná správa 2012/2013noveskolstvo.sk
405 views6 Folien

Similar a Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov TDPS (20)

Nové školstvo: Výročná správa 2013/2014 von noveskolstvo.sk
Nové školstvo: Výročná správa 2013/2014Nové školstvo: Výročná správa 2013/2014
Nové školstvo: Výročná správa 2013/2014
noveskolstvo.sk321 views
Predstavenie neziskovej organizácie Eductech von Matus Demko
Predstavenie neziskovej organizácie EductechPredstavenie neziskovej organizácie Eductech
Predstavenie neziskovej organizácie Eductech
Matus Demko125 views
Eductech - prezentácia neziskovej organizácie von Eductech
Eductech - prezentácia neziskovej organizácieEductech - prezentácia neziskovej organizácie
Eductech - prezentácia neziskovej organizácie
Eductech186 views
Nové školstvo: Výročná správa 2012/2013 von noveskolstvo.sk
Nové školstvo: Výročná správa 2012/2013Nové školstvo: Výročná správa 2012/2013
Nové školstvo: Výročná správa 2012/2013
noveskolstvo.sk405 views
Nové školstvo: Výročná správa 2015/2016 von noveskolstvo.sk
Nové školstvo: Výročná správa 2015/2016Nové školstvo: Výročná správa 2015/2016
Nové školstvo: Výročná správa 2015/2016
noveskolstvo.sk115 views
Komunitné vzdelávanie v programe Roots & Shoots Slovakia _ Kuciaková_Janišová... von Indicia
Komunitné vzdelávanie v programe Roots & Shoots Slovakia _ Kuciaková_Janišová...Komunitné vzdelávanie v programe Roots & Shoots Slovakia _ Kuciaková_Janišová...
Komunitné vzdelávanie v programe Roots & Shoots Slovakia _ Kuciaková_Janišová...
Indicia119 views
Nemôžeme múdrosť len získavať, musíme ju aj používať von Indicia
Nemôžeme múdrosť len získavať, musíme ju aj používaťNemôžeme múdrosť len získavať, musíme ju aj používať
Nemôžeme múdrosť len získavať, musíme ju aj používať
Indicia169 views
Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať von noveskolstvo.sk
Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovaťAko môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať
Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať
noveskolstvo.sk1.8K views
Ako sa stať Vnímavou školou_Révészová von Indicia
Ako sa stať Vnímavou školou_RévészováAko sa stať Vnímavou školou_Révészová
Ako sa stať Vnímavou školou_Révészová
Indicia48 views
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx von LuciaKrcmarikova
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
LuciaKrcmarikova61 views
Caplovicove projekty - E-learning pre chovateľov kôz von Miroslav Beblavý
Caplovicove projekty - E-learning pre chovateľov kôzCaplovicove projekty - E-learning pre chovateľov kôz
Caplovicove projekty - E-learning pre chovateľov kôz
Miroslav Beblavý6.4K views
Ako podporujeme inkluzívne prostredie a vzdelávanie (ukážky aktivít)_Kovačov... von Indicia
 Ako podporujeme inkluzívne prostredie a vzdelávanie (ukážky aktivít)_Kovačov... Ako podporujeme inkluzívne prostredie a vzdelávanie (ukážky aktivít)_Kovačov...
Ako podporujeme inkluzívne prostredie a vzdelávanie (ukážky aktivít)_Kovačov...
Indicia121 views
Inšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanie von noveskolstvo.sk
Inšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanieInšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanie
Inšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanie
noveskolstvo.sk16.7K views

Más de Indicia

Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma von
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaIndicia
6 views31 Folien
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda? von
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Indicia
3 views13 Folien
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle von
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleIndicia
3 views30 Folien
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní von
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníIndicia
4 views26 Folien
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa von
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaIndicia
3 views21 Folien
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach von
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachIndicia
14 views29 Folien

Más de Indicia(20)

Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma von Indicia
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Indicia6 views
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda? von Indicia
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Indicia3 views
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle von Indicia
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Indicia3 views
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní von Indicia
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Indicia4 views
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa von Indicia
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Indicia3 views
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach von Indicia
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Indicia14 views
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ von Indicia
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠMarta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Indicia168 views
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť? von Indicia
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Indicia309 views
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov von Indicia
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovVladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Indicia498 views
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok... von Indicia
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Indicia112 views
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie von Indicia
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieJarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Indicia123 views
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie von Indicia
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočieZuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Indicia228 views
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác... von Indicia
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Indicia119 views
Roman Baranovič: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili von Indicia
Roman Baranovič: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili Roman Baranovič: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili
Roman Baranovič: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili
Indicia76 views
Jana Kuracinová: Čo sme sa naučili o dištančnom vzdelávaní von Indicia
Jana Kuracinová: Čo sme sa naučili o dištančnom vzdelávaníJana Kuracinová: Čo sme sa naučili o dištančnom vzdelávaní
Jana Kuracinová: Čo sme sa naučili o dištančnom vzdelávaní
Indicia98 views
Ján Horecký: „Jedenkrát čapil, sedem ich zabil“ alias Globálne kurikulum von Indicia
Ján Horecký: „Jedenkrát čapil, sedem ich zabil“ alias Globálne kurikulumJán Horecký: „Jedenkrát čapil, sedem ich zabil“ alias Globálne kurikulum
Ján Horecký: „Jedenkrát čapil, sedem ich zabil“ alias Globálne kurikulum
Indicia151 views
Jarmila Šmecková, Zuzana Kohútová: Ako sa z našich stali cudzí (putovná výstava) von Indicia
Jarmila Šmecková, Zuzana Kohútová: Ako sa z našich stali cudzí (putovná výstava)Jarmila Šmecková, Zuzana Kohútová: Ako sa z našich stali cudzí (putovná výstava)
Jarmila Šmecková, Zuzana Kohútová: Ako sa z našich stali cudzí (putovná výstava)
Indicia50 views
Janette Motlová: Význam obrazov a príbehov pri hodnotení žiakov alebo Známka ... von Indicia
Janette Motlová: Význam obrazov a príbehov pri hodnotení žiakov alebo Známka ...Janette Motlová: Význam obrazov a príbehov pri hodnotení žiakov alebo Známka ...
Janette Motlová: Význam obrazov a príbehov pri hodnotení žiakov alebo Známka ...
Indicia127 views
Gabriela Dyttertová: Sprevádzanie žiakov 5. ročníka pri riešení problémových ... von Indicia
Gabriela Dyttertová: Sprevádzanie žiakov 5. ročníka pri riešení problémových ...Gabriela Dyttertová: Sprevádzanie žiakov 5. ročníka pri riešení problémových ...
Gabriela Dyttertová: Sprevádzanie žiakov 5. ročníka pri riešení problémových ...
Indicia87 views
Péter Urbán: Regionálne centrá podpory pre učiteľov von Indicia
Péter Urbán: Regionálne centrá podpory pre učiteľovPéter Urbán: Regionálne centrá podpory pre učiteľov
Péter Urbán: Regionálne centrá podpory pre učiteľov
Indicia302 views

Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov TDPS

 • 2. Vízia Fondu Víziou a poslaním TDPS, n.f. je motivovať pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl, stredných škôl a gymnázií, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti zdieľali so svojou komunitou.
 • 3. ĽUDIA ZA FONDOM ROBERT SPIŠÁK zakladateľ neinvestičného fondu MAREK KMEŤ predseda správnej rady správca neinvestičného fond PETRA GUBIŠOVÁ členka správnej rady KAROLINE IBER členka správnej rady ALEXANDRA BROSZOVÁ revízor fondu
 • 5. Záleží nám na tvojom rozvoji Pre koho je grantový program určený ? Pre pedagogických a odborných zamestnancov stredných škôl, gymnázií a základných škôl, bez ohľadu na lokalitu a zriaďovateľa, na území Slovenskej republiky Základné princípy programu • Individuálny prístup • Komplexnosť • Dôraz na rozvoj
 • 6. Záleží nám na tvojom rozvoji Ako to u nás funguje? Žiadateľ si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie svojho projektového zámeru napĺňať. • Profesijný rozvoj • Osobnostný rozvoj • Podpora komunity Tie si stanovuje v troch oblastiach:
 • 7. Čo môže žiadateľ robiť /aké aktivity/ v oblasti Profesijný rozvoj? Záleží od toho, napr. učiteľom akých predmetov a tém ste. Príklad: Ste matematik. Rozhodli ste sa, že sa budete vzdelávať v novej metodike výuky matematiky – Hejného metóda. Pôjdete teda na školenie, naštudujete si literatúru na danú problematiku, pozriete si niekoľko video tútoriálov, a pod. Povolené aktivity: školenia, konferencie, workshopy, tréningy, štúdium odbornej literatúry, učenie prostredníctvom video tútoriálov, cezhraničná spolupráca, spolupráca s kolegami zo svojej školy alebo inej inštitúcie, kongresy, online štúdium a pod. PROFESIJNÝ ROZVOJ
 • 8. Čo môže žiadateľ robiť /aké aktivity/ v oblasti Osobnostný rozvoj? Ide o rozvoj kompetencií a zručností potrebných pre lepšie zvládanie svojej profesie. Príklad rozvoja kompetencií: prezentačné zručnosti, asertivita, tímová spolupráca, zvládanie stresu, konflikt manažment, komunikačné zručnosti, poskytovanie spätnej väzby, aktívne počúvanie, time manažment a pod. Povolené aktivity: školenia, konferencie, workshopy, tréningy, štúdium odbornej literatúry, učenie prostredníctvom video tútoriálov, cezhraničná spolupráca, spolupráca s kolegami zo svojej školy alebo inej inštitúcie, kongresy, online štúdium, a pod. OSOBNOSTNÝ ROZVOJ
 • 9. Čo môže žiadateľ robiť /aké aktivity/ v oblasti Podpora komunity? Ide o šírenie a zdieľanie naučeného z oblastí Profesijný rozvoj a Osobnostný rozvoj v komunite. Pod komunitou rozumieme školu, kolegov, žiakov, študentov, tím odborníkov, s ktorými spolupracuje daná osoba, komunity v regióne, a pod. Povolené aktivity: metodický deň zorganizovaný žiadateľom, workshop zorganizovaný žiadateľom, projektový deň na škole, skupinová práca, výskumná činnosť, publikácia, článok v novinách, blog /séria blogov/, video prezentácia, tvorivé dielne, mentoring, koučing, diskusia, krúžok a pod. PODPORA KOMUNITY
 • 10. Záleží nám na tvojom rozvoji Finančná podpora: Žiadatelia môžu žiadať o grant v rozsahu 1.000 € až 4.000 €. Po úspešnom splnení cieľov a podmienok môžu získať navyše motivačný grant vo výške 20%. Celková výška grantu teda môže byť 1.200 € až 4.800 €.
 • 11. Záleží nám na tvojom rozvoji 31.3.2020 – uzatvorené prvé kolo Počet žiadostí: 20 Úspešní žiadatelia: 8 Celková prerozdelená suma: 20 000 € Realizácia aktivít účastníkov: 1.6.2020 - 31.5.2021
 • 12. Záleží nám na tvojom rozvoji 31.10.2020 – uzatvorené druhé kolo Počet žiadostí: 22 Úspešní žiadatelia: 8 Celková prerozdelená suma: 22 409,36 € Realizácia aktivít účastníkov: 1.1.2021 - 31.12.2021
 • 13. Záleží nám na tvojom rozvoji 30.06.2021 – uzatvorené tretie kolo Počet žiadostí: 22 Úspešní žiadatelia: 5 Celková prerozdelená suma: 20 000 € Realizácia aktivít účastníkov: 1.9.2021 - 31.8.2022
 • 14. E. Balážiková, Košice - Rozvoj soft skills a počítačových zručností vo vyučovaní anglického jazyka na gymnáziu - 1 840 € L. Kalinová, Rožňava - Rozvoj kritického myslenia - 2 480 € M. Leitnerová, Budimír - Interný koučing učiteľov na škole - 1 920 € T. Mičáňová, Bratislava - Časticová fyzika na Žiackom vedeckom dni - 1 640 € N. Miháľová, Rimavská Sobota – 1,4 míle – 3 500 € I. Pavlacová, Považská Bystrica - Prvá pomoc pre všetkých – 3 270 € Ľ. Reváková, Košice – Digital art school – 2 130 € R. Šašala, Prešov – Hudobná výchova moderne a zábavne – 3 220 € Podporené projekty v prvom kole:
 • 15. A. Dzurusová, Pečovská Nová Ves - Koučing ako cesta k pozitívnej premene – 2 742,00 € A. Inaš Lechmanová, Budimír - Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania - 4 035,00 € I. Kolcúnová, Budimír - Po anglicky hravo a spontánne - 1 219,00 € M. Kršková, Bratislava - Koučovací prístup v práci triedneho učiteľa - 3 200,00 € M. Slašťanová, Kremnica - Výučbový program - Záhradné slávnosti - 4 800,00 € L. Šaffo, Partizánske - Zdokonalenie didaktiky učiteľa snežných športov - 1973,36 € D. Šišková, Bratislava - Využitie metódy Concept Cartoons v edukačnom procese - 3 000,00 € N. Valocká, Martin - Efektívne výučbové nástroje moderného učiteľa - 1 440,00 € Podporené projekty v druhom kole:
 • 16. A. Draganová, Bratislava - Digitálne zručnosti vo vzdelávaní – 3 600,00 € T. Gulíková, Partizánske - Rozvoj líderských a manažérskych zručností potrebných pre budovanie školy 21.storočia – 3 200,00 € Z. Tkáčová, Košice - Kreatívne zručnosti pre digitálny svet ľudí s hendikepom – 3 600,00 € M. Vavrová, Hlohovec - Robotické vzdelávanie - cesta do budúcnosti – 4 800,00 € M. Zongorová, Banská Bystrica - Kompendium všeobecnej a aplikovanej biológie – 4 800,00 € Podporené projekty v treťom kole:
 • 18. kontakty Teacher Development Program Slovakia, n. f. v skratke TDPS, n. f. Jarná 1163/9 040 01 Košice IČO: 52716805 DIČ: 2121151472 účet: IBAN SK63 1100 0000 0029 4907 9797 info@tdps.sk www.tdps.sk tel: 0944 182 531 tel: 0944 163 341 TDPS, n.f. je zapísaný v Registri neinvestičných fondov vedenom Okresným úradom Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy, pod reg. č. VVS/82/NF