Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa nebáť Erasmus +

I
IndiciaIndicia
Konferencia Učíme pre život
Poprad, 2021
Mgr. Lucia Kysilková
Mgr. Ibolya Straussová
 Učitelia alebo žiaci?
 Výber miesta
 Kto mi pomôže?
◦ Pobočka Žilina
◦ Juraj Smolka
Moyzesova 939/46
010 01 Žilina
T +421 908 272 659
juraj@cambridgestudy.com
 Oboznámiť sa so stránkou
https://www.erasmusplus.sk/vyzva-2021/
 Zúčastniť sa školenia
 Premyslieť si ciele projektu, aktivity s ním
spojené, disemináciu výsledkov...step by step
 Registrácia na ecas portáli, ak ešte nie ste
zaregistrovaní
 https://ec.europa.eu/research/participants/porta
l/desktop/en/home.html
 Konzultovať: SAAIC agentúra, škola kam
vycestujeme a pod.
 Začať s písaním prihlášky
 Príprava kolegov: prihlášky na kurzy,
ubytovanie, letenky, oboznámenie s miestom
pobytu, nakúpenie slovníkov...
 Absolvovanie školenia v Bratislave:
koordinátor a ekonómka
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa nebáť Erasmus +
Krajiny: Slovensko, Česko, Francúzsko, Ukrajina, Rusko, Maďarsko, Estónsko,
Japonsko, Poľsko, Bulharsko, Taliansko, Španielsko a GB, mnoho ďalších...
Tento praktický kurz zvyčajne zahŕňa:
 Nové technológie v školskom kontexte
 Používanie Moodle alebo iných VLE (Virtual learning
environments)
 Využívanie blogov pre žiakov
 Zmiešané (blended) vyučovanie
 Komunikácia cez počítač
 Používanie www
 Používanie interaktívnych tabúľ
 Navrhovanie webových stránok používaním
HTML/JavaScript, atď
 Navrhovanie vlastných webquestov, hier a aktivít pre
vyučovanie
 Messenger a ostatné prostriedky komunikácie cez počítač
Témy na jazykové zlepšenie pre učiteľov:
• rozvoj slovnej zásoby, frázové slovesá
• Classroom language
• rozvoj posluchových a rečových zručností
• workshopy výslovnosti
• anglická gramatika
• učenie - ako sa učiť angličtinu
• výučba mini-lekcií
Prínosy kurzu:
 Praktické ukážky hodín a aktivít
 Stretnutie s príjemnými ľuďmi
 Spoznanie nádhernej krajiny a kultúry, o
ktorej učíme...
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa nebáť Erasmus +
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa nebáť Erasmus +
Londýn
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa nebáť Erasmus +
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa nebáť Erasmus +
Praktické ukážky s novou pomôckou:
Introducing Cuisenaire rods
https://www.youtube.com/watch?v=ZqWozw-Dung
Jim ScrivenerTeaching us how to use Cuisenaire rods:
https://www.youtube.com/watch?v=RaQzlkm5ZsA
How to use Cuisenaire rods with young learners:
https://www.youtube.com/watch?v=iP1wX6cuc-
g&list=PL3BDjOKJKVX4VIvQN4JhsZTTl4S4kWwhk&index=5
https://bit.ly/mailovky
- priradenie otázok alebo komentárov do
youtube videa.
Ak je video dlhé, môžete z neho vystrihnúť potrebnú časť pomocou
Ed puzzle.
Ako využiť Edpuzzle?
 Zavedenie novej tematiky
 Domáca úloha
 Celá trieda môže prediskutovať otázky
 Zdôrazniť/zadať slovíčka, frázy,
 Skontrolovať porozumenie, zlepšiť porozumenie
 Učiteľ vie vysvetliť časti pridaním komentára
 Žiaci môžu sami pripraviť video
www.edpuzzle.com
https://edpuzzle.com/media/61460ab77bdcb74186
8d9380
www.learningapps.org
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa nebáť Erasmus +
avatary: www.voki.com
https://tinyurl.com/yjpsf3ea
hlasovanie: www.kahoot.it
tvorba: www.getkahoot.com
 Zdieľame linkom alebo QR
kódom. Potrebujeme
smartphone alebo počítač, a
hneď vidíme pridané
materiály, alebo poznámky.
 Pridávať, nahrať môžeme
rôzne médiá.
 Môžeme pridať aj linky
rôznych aplikácií, v ktorých
sme pripravili materiály. Napr.
nahratý hlas (vocaroo),
myšlienkovú mapu
(answergarden), video kt.sme
editovali s edpuzzle...
 https://padlet.com/jseaseein
g/BTC2019
 Domáca stránka - https://socrative.com/
 Prihlasovacia stránka pre učiteľov -
https://b.socrative.com/login/teacher/
 Prihlasovacia stránka pre žiakov -
https://b.socrative.com/login/student/
https://bit.ly/kvizupz
 https://dictation.io/speech
 Kliknite na znak mikrofónu a hovorte. Program
hovorené slovo zapíše.
 http://puzzlemaker.discoveryeducation.co
m/ - na stránke vieme pripraviť puzzle,
osemsmerovku, krížovku, bludisko,
matematické cvičenia, INŠTRUKCIE SÚ VŠAK
V ANGLIČTINE.
 https://www.edhelper.com/crossword.htm
 https://www.gamestolearnenglish.com/han
gman/
 www.answergarden.ch
 www.wordart.com
 https://worditout.com/word-cloud/create - ľahko sa
vymažú/doplnia slová
Využitie:
 žiaci tvoria vety zo slov nachádzajúcich sa v myšlienkovej mape
 napíšte 10 slov, žiaci spoja opačné významy, synonymá, časti
fráz atď.
 napíšte 10 kľúčových slov z textu, žiaci hádajú tematiku alebo
píšu otázky
 veľa nápadov nájdete na internete (stránka je v angličtine!)
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa nebáť Erasmus +
 https://www.teacherspayteachers.com
na tejto stránke sa za materiály platí!
 https://www.twinkl.co.uk
 https://www.tes.com/ hľadať pod„resource“
 google advanced search :))
 Online aplikácia funguje ako slovník, ktorí priamo v
texte zobrazí preklad požadovaného slova.
 Skopírujte URL adresu do rámčeka, a stlačte šípku.
 Kliknite na slovo, ktorému nerozumiete
 Školenia v rámci nadácie Edupoint, Microsoft, Skype in the classroom a
prihlasujeme príspevky a workshopy na Konferencii pre učiteľov: Učíme
pre život
 čajovňa pre rodičov
 divadelné predstavenie na vianočnom večierku a ku Dňu matiek
 metodické dni
 vytvorenie záložky na web stránke venovanej tomuto projektu, ako aj
eTwinnigu a inej medzinárodnej spolupráce
 metodický materiál s obsahom aktivít zozbieraných na kurzoch, vlastné
skúsenosti a odporúčania
 uverejnenie metodických listov, fotogalérie a informácie o navštívených
miestach v školskom časopise, blogoch a pod.
 otvorené hodiny anglického jazyka, informatiky a iných, kde využívame
napr. IKT pre rodičov a kolegov z iných škôl
 rozšírenie školy o MŠ - kde bude potrebný anglický jazyk
 spolupráca s jazykovou školou a Filozofickou fakultou, odbor anglistiky,
tvorením aktivít
 tvorba anglických piesní a hymny školy.
 Workshop pre učiteľov, aj na konferencii
Učíme pre život v Poprade
 Pre ostatných učiteľov, či našich kolegov v
priestoroch našej školy – metodické dni,
otvorené hodiny za spolupráce učiteľov a
žiakov
 Edupoint – pod nadáciou Pontis a Generáciou
3.0 v priestoroch knižnice TUKE v Košiciach,
opäť nielen pre učiteľov...

 1. Vítanie rodičov- Students greet arriving
parents
 2. Učíme sa slovíčka pre BREAKFAST: Flashcards
+ Rhythm+ song
 3. Učíme sa slovíčka pre LUNCH
 4. CHANGE PLACES – „pohybová hra“
 5. VIDEO
 6. SITUAČNÁ HRA: In the restaurant. Drama, Soap
Opera, Opera, Horror, Zrýchlene/Spomalene
 7. Pohostenie – kde si naživo môžu od
žiaka/waitress vypýtať niečo
 Nacvičenie počas záujmového útvaru, či na
hodinách.
 Prajeme Vám ešte krásny a úspešný školský rok.
 „Aby sme uspeli v dnešnom svete, potrebujeme
správnu kvalifikáciu, správne školy a správnych
priateľov na správnych miestach.“ (Jonas Ridderstrale)
 „Ak sa chceš naučiť cudzí jazyk, nájdi si
priateľku, ktorá ním hovorí.“
 „Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich
musíš ty sám.“
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa nebáť Erasmus +
1 von 36

Recomendados

Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n... von
Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n...Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n...
Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n...Indicia
153 views46 Folien
Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov... von
Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov...Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov...
Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov...Indicia
90 views19 Folien
Marek Kmeť: „The Big Bang“ školstva na Hornom Gemeri von
Marek Kmeť: „The Big Bang“ školstva na Hornom GemeriMarek Kmeť: „The Big Bang“ školstva na Hornom Gemeri
Marek Kmeť: „The Big Bang“ školstva na Hornom GemeriIndicia
182 views37 Folien
Jana Kamenská: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili von
Jana Kamenská: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili Jana Kamenská: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili
Jana Kamenská: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili Indicia
104 views8 Folien
Gymnázium Štefana Moysea Moldava nad Bodvou von
Gymnázium Štefana Moysea Moldava nad BodvouGymnázium Štefana Moysea Moldava nad Bodvou
Gymnázium Štefana Moysea Moldava nad Bodvougymmoldava
91 views49 Folien
Cernicka rozvojove projekty von
Cernicka rozvojove projektyCernicka rozvojove projekty
Cernicka rozvojove projektyIndicia
447 views14 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Estónsko - KAJ FHV UNIZA von
Estónsko - KAJ FHV UNIZAEstónsko - KAJ FHV UNIZA
Estónsko - KAJ FHV UNIZAfhvuniza
348 views13 Folien
Katedra náboženských štúdií, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v ... von
Katedra náboženských štúdií, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v ...Katedra náboženských štúdií, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v ...
Katedra náboženských štúdií, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v ...fhvuniza2
288 views25 Folien
Jeseň trochu inak záverečná práca von
Jeseň trochu inak  záverečná prácaJeseň trochu inak  záverečná práca
Jeseň trochu inak záverečná prácaIveta Polakovičová
219 views22 Folien
Zš školská 2 michalovce von
Zš školská 2 michalovceZš školská 2 michalovce
Zš školská 2 michalovceJana Fugová
624 views30 Folien
Elearning kurz prez 2017 von
Elearning kurz prez 2017Elearning kurz prez 2017
Elearning kurz prez 2017Zuzana Mészárosová
620 views13 Folien
1 etwinnning von
1 etwinnning1 etwinnning
1 etwinnningKornelia Lohynova
140 views11 Folien

Was ist angesagt?(10)

Estónsko - KAJ FHV UNIZA von fhvuniza
Estónsko - KAJ FHV UNIZAEstónsko - KAJ FHV UNIZA
Estónsko - KAJ FHV UNIZA
fhvuniza348 views
Katedra náboženských štúdií, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v ... von fhvuniza2
Katedra náboženských štúdií, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v ...Katedra náboženských štúdií, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v ...
Katedra náboženských štúdií, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v ...
fhvuniza2288 views
Zš školská 2 michalovce von Jana Fugová
Zš školská 2 michalovceZš školská 2 michalovce
Zš školská 2 michalovce
Jana Fugová624 views
Podolanova e twinning von Indicia
Podolanova e twinningPodolanova e twinning
Podolanova e twinning
Indicia232 views
Lukocity von Indicia
LukocityLukocity
Lukocity
Indicia322 views
Anton Daubner regionalna vychova von Indicia
Anton Daubner regionalna vychovaAnton Daubner regionalna vychova
Anton Daubner regionalna vychova
Indicia627 views
Digitálny svet školy a učiteľa von Roman Baranovic
Digitálny svet školy a učiteľaDigitálny svet školy a učiteľa
Digitálny svet školy a učiteľa
Roman Baranovic986 views

Similar a Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa nebáť Erasmus +

zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx von
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxLuciaKrcmarikova
61 views23 Folien
E twinning prezent. von
E twinning  prezent.E twinning  prezent.
E twinning prezent.Elementary school
35 views16 Folien
Prezent von
PrezentPrezent
PrezentProject Etwinning
45 views23 Folien
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx von
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxLuciaKrcmarikova
54 views23 Folien
Úvod do eTwinningu von
Úvod do eTwinninguÚvod do eTwinningu
Úvod do eTwinninguJana Fugová
154 views10 Folien
ETW-Zaverecna prezentacia von
ETW-Zaverecna prezentaciaETW-Zaverecna prezentacia
ETW-Zaverecna prezentaciaMiroslavLuk1
149 views25 Folien

Similar a Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa nebáť Erasmus + (20)

zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx von LuciaKrcmarikova
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
LuciaKrcmarikova61 views
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx von LuciaKrcmarikova
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
LuciaKrcmarikova54 views
ETW-Zaverecna prezentacia von MiroslavLuk1
ETW-Zaverecna prezentaciaETW-Zaverecna prezentacia
ETW-Zaverecna prezentacia
MiroslavLuk1149 views
Eductech - prezentácia neziskovej organizácie von Eductech
Eductech - prezentácia neziskovej organizácieEductech - prezentácia neziskovej organizácie
Eductech - prezentácia neziskovej organizácie
Eductech186 views
Predstavenie neziskovej organizácie Eductech von Matus Demko
Predstavenie neziskovej organizácie EductechPredstavenie neziskovej organizácie Eductech
Predstavenie neziskovej organizácie Eductech
Matus Demko125 views
Skola 21 Storocia Pre Roadshow von modernyucitel
Skola 21 Storocia Pre RoadshowSkola 21 Storocia Pre Roadshow
Skola 21 Storocia Pre Roadshow
modernyucitel581 views
Prachova ikt na-hudobnej_vychove von Indicia
Prachova ikt na-hudobnej_vychovePrachova ikt na-hudobnej_vychove
Prachova ikt na-hudobnej_vychove
Indicia548 views
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx von tefniaurov
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
tefniaurov17 views
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx von tefniaurov
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
tefniaurov31 views
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx von tefniaurov
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
tefniaurov6 views
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx von tefniaurov
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
tefniaurov34 views
Kluvancova - Ako vyuzivam ikt von Indicia
Kluvancova - Ako vyuzivam ikt Kluvancova - Ako vyuzivam ikt
Kluvancova - Ako vyuzivam ikt
Indicia584 views
Danka Jarabova - Ako sa zmenila moja skola von Indicia
Danka Jarabova - Ako sa zmenila moja skolaDanka Jarabova - Ako sa zmenila moja skola
Danka Jarabova - Ako sa zmenila moja skola
Indicia672 views

Más de Indicia

Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma von
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaIndicia
10 views31 Folien
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda? von
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Indicia
5 views13 Folien
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle von
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleIndicia
5 views30 Folien
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní von
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníIndicia
6 views26 Folien
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa von
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaIndicia
6 views21 Folien
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach von
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachIndicia
14 views29 Folien

Más de Indicia(20)

Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma von Indicia
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Indicia10 views
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda? von Indicia
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Indicia5 views
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle von Indicia
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Indicia5 views
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní von Indicia
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Indicia6 views
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa von Indicia
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Indicia6 views
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach von Indicia
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Indicia14 views
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ von Indicia
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠMarta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Indicia168 views
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť? von Indicia
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Indicia310 views
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov von Indicia
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovVladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Indicia498 views
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok... von Indicia
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Indicia112 views
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie von Indicia
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieJarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Indicia123 views
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie von Indicia
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočieZuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Indicia228 views
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác... von Indicia
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Indicia119 views
Roman Baranovič: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili von Indicia
Roman Baranovič: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili Roman Baranovič: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili
Roman Baranovič: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili
Indicia76 views
Jana Kuracinová: Čo sme sa naučili o dištančnom vzdelávaní von Indicia
Jana Kuracinová: Čo sme sa naučili o dištančnom vzdelávaníJana Kuracinová: Čo sme sa naučili o dištančnom vzdelávaní
Jana Kuracinová: Čo sme sa naučili o dištančnom vzdelávaní
Indicia98 views
Ján Horecký: „Jedenkrát čapil, sedem ich zabil“ alias Globálne kurikulum von Indicia
Ján Horecký: „Jedenkrát čapil, sedem ich zabil“ alias Globálne kurikulumJán Horecký: „Jedenkrát čapil, sedem ich zabil“ alias Globálne kurikulum
Ján Horecký: „Jedenkrát čapil, sedem ich zabil“ alias Globálne kurikulum
Indicia151 views
Jarmila Šmecková, Zuzana Kohútová: Ako sa z našich stali cudzí (putovná výstava) von Indicia
Jarmila Šmecková, Zuzana Kohútová: Ako sa z našich stali cudzí (putovná výstava)Jarmila Šmecková, Zuzana Kohútová: Ako sa z našich stali cudzí (putovná výstava)
Jarmila Šmecková, Zuzana Kohútová: Ako sa z našich stali cudzí (putovná výstava)
Indicia50 views
Janette Motlová: Význam obrazov a príbehov pri hodnotení žiakov alebo Známka ... von Indicia
Janette Motlová: Význam obrazov a príbehov pri hodnotení žiakov alebo Známka ...Janette Motlová: Význam obrazov a príbehov pri hodnotení žiakov alebo Známka ...
Janette Motlová: Význam obrazov a príbehov pri hodnotení žiakov alebo Známka ...
Indicia127 views
Gabriela Dyttertová: Sprevádzanie žiakov 5. ročníka pri riešení problémových ... von Indicia
Gabriela Dyttertová: Sprevádzanie žiakov 5. ročníka pri riešení problémových ...Gabriela Dyttertová: Sprevádzanie žiakov 5. ročníka pri riešení problémových ...
Gabriela Dyttertová: Sprevádzanie žiakov 5. ročníka pri riešení problémových ...
Indicia87 views
Péter Urbán: Regionálne centrá podpory pre učiteľov von Indicia
Péter Urbán: Regionálne centrá podpory pre učiteľovPéter Urbán: Regionálne centrá podpory pre učiteľov
Péter Urbán: Regionálne centrá podpory pre učiteľov
Indicia302 views

Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa nebáť Erasmus +

 • 1. Konferencia Učíme pre život Poprad, 2021 Mgr. Lucia Kysilková Mgr. Ibolya Straussová
 • 2.  Učitelia alebo žiaci?  Výber miesta  Kto mi pomôže? ◦ Pobočka Žilina ◦ Juraj Smolka Moyzesova 939/46 010 01 Žilina T +421 908 272 659 juraj@cambridgestudy.com
 • 3.  Oboznámiť sa so stránkou https://www.erasmusplus.sk/vyzva-2021/  Zúčastniť sa školenia  Premyslieť si ciele projektu, aktivity s ním spojené, disemináciu výsledkov...step by step  Registrácia na ecas portáli, ak ešte nie ste zaregistrovaní  https://ec.europa.eu/research/participants/porta l/desktop/en/home.html  Konzultovať: SAAIC agentúra, škola kam vycestujeme a pod.  Začať s písaním prihlášky
 • 4.  Príprava kolegov: prihlášky na kurzy, ubytovanie, letenky, oboznámenie s miestom pobytu, nakúpenie slovníkov...  Absolvovanie školenia v Bratislave: koordinátor a ekonómka
 • 6. Krajiny: Slovensko, Česko, Francúzsko, Ukrajina, Rusko, Maďarsko, Estónsko, Japonsko, Poľsko, Bulharsko, Taliansko, Španielsko a GB, mnoho ďalších...
 • 7. Tento praktický kurz zvyčajne zahŕňa:  Nové technológie v školskom kontexte  Používanie Moodle alebo iných VLE (Virtual learning environments)  Využívanie blogov pre žiakov  Zmiešané (blended) vyučovanie  Komunikácia cez počítač  Používanie www  Používanie interaktívnych tabúľ  Navrhovanie webových stránok používaním HTML/JavaScript, atď  Navrhovanie vlastných webquestov, hier a aktivít pre vyučovanie  Messenger a ostatné prostriedky komunikácie cez počítač
 • 8. Témy na jazykové zlepšenie pre učiteľov: • rozvoj slovnej zásoby, frázové slovesá • Classroom language • rozvoj posluchových a rečových zručností • workshopy výslovnosti • anglická gramatika • učenie - ako sa učiť angličtinu • výučba mini-lekcií
 • 9. Prínosy kurzu:  Praktické ukážky hodín a aktivít  Stretnutie s príjemnými ľuďmi  Spoznanie nádhernej krajiny a kultúry, o ktorej učíme...
 • 15. Praktické ukážky s novou pomôckou:
 • 16. Introducing Cuisenaire rods https://www.youtube.com/watch?v=ZqWozw-Dung Jim ScrivenerTeaching us how to use Cuisenaire rods: https://www.youtube.com/watch?v=RaQzlkm5ZsA How to use Cuisenaire rods with young learners: https://www.youtube.com/watch?v=iP1wX6cuc- g&list=PL3BDjOKJKVX4VIvQN4JhsZTTl4S4kWwhk&index=5
 • 18. - priradenie otázok alebo komentárov do youtube videa. Ak je video dlhé, môžete z neho vystrihnúť potrebnú časť pomocou Ed puzzle. Ako využiť Edpuzzle?  Zavedenie novej tematiky  Domáca úloha  Celá trieda môže prediskutovať otázky  Zdôrazniť/zadať slovíčka, frázy,  Skontrolovať porozumenie, zlepšiť porozumenie  Učiteľ vie vysvetliť časti pridaním komentára  Žiaci môžu sami pripraviť video www.edpuzzle.com https://edpuzzle.com/media/61460ab77bdcb74186 8d9380
 • 22.  Zdieľame linkom alebo QR kódom. Potrebujeme smartphone alebo počítač, a hneď vidíme pridané materiály, alebo poznámky.  Pridávať, nahrať môžeme rôzne médiá.  Môžeme pridať aj linky rôznych aplikácií, v ktorých sme pripravili materiály. Napr. nahratý hlas (vocaroo), myšlienkovú mapu (answergarden), video kt.sme editovali s edpuzzle...  https://padlet.com/jseaseein g/BTC2019
 • 23.  Domáca stránka - https://socrative.com/  Prihlasovacia stránka pre učiteľov - https://b.socrative.com/login/teacher/  Prihlasovacia stránka pre žiakov - https://b.socrative.com/login/student/
 • 25.  https://dictation.io/speech  Kliknite na znak mikrofónu a hovorte. Program hovorené slovo zapíše.
 • 26.  http://puzzlemaker.discoveryeducation.co m/ - na stránke vieme pripraviť puzzle, osemsmerovku, krížovku, bludisko, matematické cvičenia, INŠTRUKCIE SÚ VŠAK V ANGLIČTINE.  https://www.edhelper.com/crossword.htm  https://www.gamestolearnenglish.com/han gman/
 • 27.  www.answergarden.ch  www.wordart.com  https://worditout.com/word-cloud/create - ľahko sa vymažú/doplnia slová Využitie:  žiaci tvoria vety zo slov nachádzajúcich sa v myšlienkovej mape  napíšte 10 slov, žiaci spoja opačné významy, synonymá, časti fráz atď.  napíšte 10 kľúčových slov z textu, žiaci hádajú tematiku alebo píšu otázky  veľa nápadov nájdete na internete (stránka je v angličtine!)
 • 29.  https://www.teacherspayteachers.com na tejto stránke sa za materiály platí!  https://www.twinkl.co.uk  https://www.tes.com/ hľadať pod„resource“  google advanced search :))
 • 30.  Online aplikácia funguje ako slovník, ktorí priamo v texte zobrazí preklad požadovaného slova.  Skopírujte URL adresu do rámčeka, a stlačte šípku.  Kliknite na slovo, ktorému nerozumiete
 • 31.  Školenia v rámci nadácie Edupoint, Microsoft, Skype in the classroom a prihlasujeme príspevky a workshopy na Konferencii pre učiteľov: Učíme pre život  čajovňa pre rodičov  divadelné predstavenie na vianočnom večierku a ku Dňu matiek  metodické dni  vytvorenie záložky na web stránke venovanej tomuto projektu, ako aj eTwinnigu a inej medzinárodnej spolupráce  metodický materiál s obsahom aktivít zozbieraných na kurzoch, vlastné skúsenosti a odporúčania  uverejnenie metodických listov, fotogalérie a informácie o navštívených miestach v školskom časopise, blogoch a pod.  otvorené hodiny anglického jazyka, informatiky a iných, kde využívame napr. IKT pre rodičov a kolegov z iných škôl  rozšírenie školy o MŠ - kde bude potrebný anglický jazyk  spolupráca s jazykovou školou a Filozofickou fakultou, odbor anglistiky, tvorením aktivít  tvorba anglických piesní a hymny školy.
 • 32.  Workshop pre učiteľov, aj na konferencii Učíme pre život v Poprade  Pre ostatných učiteľov, či našich kolegov v priestoroch našej školy – metodické dni, otvorené hodiny za spolupráce učiteľov a žiakov  Edupoint – pod nadáciou Pontis a Generáciou 3.0 v priestoroch knižnice TUKE v Košiciach, opäť nielen pre učiteľov...
 • 33.   1. Vítanie rodičov- Students greet arriving parents  2. Učíme sa slovíčka pre BREAKFAST: Flashcards + Rhythm+ song  3. Učíme sa slovíčka pre LUNCH  4. CHANGE PLACES – „pohybová hra“  5. VIDEO  6. SITUAČNÁ HRA: In the restaurant. Drama, Soap Opera, Opera, Horror, Zrýchlene/Spomalene  7. Pohostenie – kde si naživo môžu od žiaka/waitress vypýtať niečo
 • 34.  Nacvičenie počas záujmového útvaru, či na hodinách.
 • 35.  Prajeme Vám ešte krásny a úspešný školský rok.  „Aby sme uspeli v dnešnom svete, potrebujeme správnu kvalifikáciu, správne školy a správnych priateľov na správnych miestach.“ (Jonas Ridderstrale)  „Ak sa chceš naučiť cudzí jazyk, nájdi si priateľku, ktorá ním hovorí.“  „Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám.“