Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Lapasessa – Apps4Finland 2013 konseptityö Innosta-sarjassa

1.103 Aufrufe

Veröffentlicht am

Lapasessa-konseptityö ehdottaa 12 konseptia ja lähestymistapaa suunnitella hyvinvointi-appseja ja www-palveluita impulsiivisten mielitekojen (alkoholista välipaloihin) omaehtoiseen tunnistamiseen ja seurantaan tai vähentämiseen käyttäjädataan perustuen.

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Lapasessa – Apps4Finland 2013 konseptityö Innosta-sarjassa

 1. 1. Lapasessa – impulsiivisten mielitekojen tunnistaminen, seuranta ja vähentäminen Apps4Finland 2013 Innosta –sarja Kari A. Hintikka & Jaana Huhta Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 2. 2. Apps4Finland -kilpailu • Vuosittainen avoimen datan hyödyntämiskilpailu, perustettu 2009 http://apps4finland.fi/ • “Kilpailutöiden tulee käyttää vähintään yhtä suomalaista tai muuten suomalaisille merkityksellistä avoimen datan lähdettä” • Pääjärjestäjinä Suomen Verkkodemokratiaseura ja Forum Virium Helsinki • Vuosittain laaja kumppaniverkosto, kuten Helsingin Sanomat, Ilmatieteen laitos, Liikenne- ja viestintäministeriö, Maanmittauslaitos, SITRA, Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö, Yle • Kilpailussa useita sarjoja, kuten uusi idea, käytännön sovellus, datan visualisointi ja datan avaaminen Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 3. 3. Konseptin yleiskuvaus • Ongelman laajuuden myötä Lapasessa-työ ehdottaa 12 osaratkaisua • Konseptityön kohdeongelmat: mieliteot ja riippuvuudet (case: alkoholi) • Kohderyhmien tarpeet: käytön useuden ja määrän vapaaehtoinen ja tavoitteellinen seuranta, vähentäminen, kohtuullistaminen tai lopettaminen • Ehdotetut 12 osaratkaisua ovat yleisluonteisia – Käyttöalueina esimerkiksi alkoholi, läheisriippuvuus, makeiset, nikotiini, pelaaminen, shoppailu ja välipalat • Älypuhelimet ja verkkopalvelut tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia: – Suomessa pioneereina esim. Päihdelinkki (Jeppe) ja Ehyt ry (Ottomitta, Pelipäiväkirja) ja kaupalliset mittarointisovellukset esim. Heiaheia, Kalorilaskuri, Moves, RecoApp, Sports Tracker • • Osaratkaisut edellyttävät käyttäjien omaa motivaatiota ja kiinnostukseen – Lapasessa ei ratkaise koko ongelmaa Lapasessa -osaratkaisuja voi vapaasti jatkokehittää ja kierrättää alkuperäislähde mainiten Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013
 4. 4. 12 ehdotusta kansallisen ongelman vähentämiseen • • • • • • • • • • • • Ongelman palastelu kohderyhmittäin ja tarpeittain Sosiaalisuus Pelillistäminen Lapasessa.fi -hubi Lapasessa- ja muut mieliteko-sovellukset Käyttäjädatan hyödyntäminen Sensorit, gyroskooppi yms. tekniikat Paikkatieto Mieliteot ja suostutteleva teknologia Datanvaihto appsien välillä Datan avaaminen (julkinen ja yksityinen sektori) Suomalaisen mieliteko-ekosysteemin kehittäminen vientivaltiksi Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 5. 5. Lapasessa – mahdollinen ’ekosysteemi’ 4. Lapasessa.fihubi 7. Älykännyn teknologiat 5. Mieliteko – appsit 6. Käyttäjädata ja ’selvitystoimisto’ 12. Vientituotteet 3. Pelillistäminen 2. Sosiaalisuus 10. Datanvaihto 8. Paikkatieto 11. Datan avaaminen 9. Suostutteleva teknologia Muut ihmiset 1. Kohderyhmät Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Tutkijat Julkishallinto ja järjestöt Kehittäjät Liike-elämä Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 6. 6. Lapasessa -käyttötapaus: mielitekona alkoholi • Konseptityössä käytettiin mielitekojen mallintamisen esimerkkinä alkoholia – Mieliteoista alkoholilla on suurin vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan • • • • • • Vapaaehtoinen alkoholin käytön seuranta, vähentäminen, kohtuullistaminen tai lopettaminen Nykyinen alkoholipolitiikka lähes umpikujassa Julkisuudessa esillä lähinnä 4 toimenpidettä: juomien myyntiajan ja paikkojen rajoitus, hinnan/veronkorotus ja laimennus Julkisuudessa yleissävynä syyllistäminen – uutena perusteluna yhteiskunnan kulut sekä haitat muille, esim. Suomen Kuvalehti ja Yle Suhtautuminen “suomalaiseen viinapäähän” – ei erotella eri käyttäjäryhmiä eikä juomatapoja Tilastojen mukaan kulutus suurta rajoituksista huolimatta – Uusina ryhminä muun muassa eläkeläiset ja naiset – 8-10 % suomalaisista juo noin 50 % alkoholista: tämäkään ei ole yhtenäinen ryhmä Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 7. 7. Konseptityön ja käyttötapauksen argumentointi • Halu kehittää suomalaista yhteiskuntaa uusilla keinoilla • Pilotointi eri elämänhallinnan appseilla: oma motivaatio ja sen lisääminen • Datan avaamisen edistäminen ja hyödyntäminen • Uuden datan ja tuottajaverkoston synnyttäminen seurantateeman ympärille: mitä löytyy, mitä uutta tarvitaan? • Käyttäjädatan kerääminen ja hyödyntäminen • Sosiaalisen urheiluhengen tuominen (juomisen) mielitekojen hallintaan: tsemppiä ja kannustusta • Vertaistuki: ihmisten yhteensaattaminen, yhteenkuuluvuuden tunne • Vaihtoehto sähköisten palvelujen virkavaltalähtöisyydelle • Kuntien talousahdingon lieventäminen: sähköiset palvelut, omahoito • Suostuttelevan teknologian tutkiminen Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 8. 8. Käyttötapauksen kohderyhmät ja käyttäjäpotentiaali Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 9. 9. 1. Ongelman palastelu kohderyhmittäin ja tarpeittain Ehdotus ratkaisijayhteisöksi: asiantuntijaorganisaatiot, kunnat, konsepti- ja käytettävyyssuunnittelijat • • • • “Kaikki Suomen rajojen sisäpuolella asuvat / olevat” on sama kuin ei kukaan Alkoholin käyttäjiä ei ole ryhmitelty Suomessa yksiselitteisesti Eri kohderyhmät tarvitsevat erilaisia toimenpiteitä (esm. Jenni Simonen) Oman motivaation löytäminen, vahvistaminen ja ylläpito Konseptityössä alkoholin osalta kohderyhminä: • ’Normaalikäyttäjät’, joista ensisijaisesti – Ruokavalion yms. tarkkailijat, kontrolloijat – Quantified Self –ihmiset (itsensä mittaaminen) – Vähentäjät ja lopettajat • • • Suurkuluttajat ja vakiomäärän käyttävät Kohtuukäytön hallintaa tavoittelevat (Moderation Management) Nettitaitoiset alkoholistit, kuten tuurijuopot ja työssäkäyvät alkoholistit Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 10. 10. 2. Sosiaalisuus Ehdotus ratkaisijayhteisöksi: sovelluksia tuottavat asiantuntijaorganisaatiot, konsepti- ja käytettävyyssuunnittelijat • • • • • • • • • Nykyiset sovellukset pitkälti vain yksinkäyttöön, kuten Jeppe ja OttoMitta Sosiaalinen urheiluhenki madaltaa kynnystä aloittaa oma seuranta Tsemppiä, kannustusta ja kokemusten jakamista (juomisen) hallintaan Omalla nimellä tai nimimerkillä Tabun murtaminen: (pullo) parempi pöydällä kuin piilossa Juomisen vähentäminen on kuin liikunnan lisääminen tai kuin ruokavalion muuttaminen Vertaistuki (ryhmät, tiimit, kaverit): samanhenkisten yhteensaattaminen, yhteenkuuluvuuden tunne ja yhdessä toimiminen (vrt. Päihdelinkki.fi:n foorumi) Innoittajana urheilusovellukset, kuten suomalaiset Heiaheia, Moves ja Sports Tracker Omien suoritusten jakaminen nettipalvelussa vrt. Heiaheia Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 11. 11. 3. Pelillistäminen Ehdotus ratkaisijayhteisöksiksi: sovelluksia tuottavat asiantuntijaorganisaatiot, alueelliset peliklusterit ja oppilaitokset • Gamification = pelillisten elementtien tuominen esimerkiksi työhön ja oppimiseen Ominaisuuksia ja piirteitä: • Pisteet suorituksista • Tavoitteet, haasteet ja saavutukset • Eteneminen uusille tasoille ja uudet ominaisuudet • Palkinnot tavoitteiden saavuttamisista ja ylittämisistä: pisteitä, titteleitä, virtuaalitavaraa, arvonimiä ja statuksia • Haasteet ja kilpailut (vrt. Endomondo), kuten “viikonloppu juomatta” • Yhteiset tapahtumat: samaan aikaan eri puolilla maailmaa Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 12. 12. 4. Lapasessa.fi -hubi Ehdotus ratkaisijayhteisöksi: pioneeriorganisaatiot, kuten EHYT ry., Päihdelinkki.fi, hyvinvointipalveluita tarjoava liike-elämä • • • • • • • Www-palvelu joka tukee mieliteko-appseja Vapaaehtoinen käyttäjädatan luovutus ja tallennus Nimimerkillä tai omalla nimellä Vertaistuki, neuvontapalvelut ja foorumit (vrt. Päihdelinkki.fi) Oman käytön vapaaehtoinen tilastointi, haasteet ja tavoitteet Niille joilla ei älypuhelinta tai niille jotka haluavat tarkempaa analyysia Oman käytön vertailu muiden käyttöön ja avoimen datan tilastoihin Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 13. 13. 5. Lapasessa- ja muut mieliteko-sovellukset Ehdotus ratkaisijayhteisöksi: Apps4Finlandin ja Gesudnheitin kaltainen kilpailu, hackathon, sosiaali- ja terveysalan organisaatiot, liike-elämä Jeppe – Käytettiin mockupina suklaarivien vähentämiseen Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 OttoMitta – Käytettiin mockupina tupakoinnin vähentämiseen Lapasessa -leiska Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 14. 14. 6. Käyttäjädatan hyödyntäminen Ehdotus ratkaisijayhteisöksi: asiantuntijaorganisaatiot kuten THL, Taltioni.fi, OKF Finland ry, liike-elämä, alan itsesääntely • • • • • • • • • • Ihmisten itsensä (digitaalisesti) tuottama data (mydata/midata) Oma keho (unen laatu) ja käytös, lähiympäristö (kuten ilmansaasteet, luontohavainnot) Suosituin sovellusalue tällä hetkellä liikuntadata, kuten Sports Tracker Villi ja kartoittamaton datasektori Nyt käyttäjädatat menevät lähinnä amerikkalaisyhtiöille Käyttäjädatan tallennuksen ja hyödyntämisen kotimaisuusasteen lisääminen Tällä hetkellä esimerkiksi HUBU (Ehyt ry.) ja Päihdelinkki.fi Kulutustottumusten seurannalla olisi paljon käyttöalueita Kehittäjät, tutkijat, datajournalistit, järjestöt, kunnat Käyttäjädatan luotettavuus? Esim. HS.fi ja Taloustutkimus: nettikyselyt • Selvitystoimisto (clearing house) käyttäjädatan hyödyntämisen pelisäännöille – Vrt. THL:n haaste A4F:ssa 2013: ”mm. rajapinnat, anonymisointitekniikat, metatietokuvaukset, generoidut data-aineistot, eettiset käytännöt” Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 15. 15. 7. Sensorit, gyroskooppi yms. tekniikat Ehdotus ratkaisijayhteisöksi: Quantified Self -liike, hackathonit, Tekes, Sitra Älypuhelinten jäljittimet ja tunnistimet tuloillaan, kuten • Sensordrone – lisälaitteina noin 200 USD: esimerkiksi hengitys ja promille, hiilidioksidi, home • • • • • • • Droidalyzer - An Alcohol Detector Accessory for Android Phones :) Gyroskooppi ja tasapaino iPhone ja M7-liikkeentunnistussiru Jawbone Upin yms. hyvinvointirannekkeiden yhteistyö älykännyn ja netin kanssa Peeptalk (kirjoitettu viesti ääneksi: esim. retkahdustilanteessa) Mahdollisia muita esimerkkejä: sykemittari seuraamaan humalan/krapulan aikaista sykettä ja rasitetta Kamera: ”ota kuva illan juomista ja aamulla jäljellä olevista” Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 16. 16. 8. Paikkatieto Ehdotus ratkaisijayhteisöksi: Finnish Open Data Ecosystem, A4F, hackathonit • • • • • • • Miten hyödyntää omaa sekä kollektiivista mobiilidataa älykännyköistä? (Matkat, ajat / kulloinenkin sijainti) Karkinsyönti ja paikkatieto? Paikkojen välttely Missä mieliteko tai toiminta tapahtui? Vrt. kirjaaminen Missä? Automatisointi Etsi parempi reitti kotiin / työpaikalle / muualle Mieliteko-kartta – Turvakartta ja Onnellisuuskierros aineistoksi kaupunkitutkijoille • Suomi Juo –app voisi näyttää reaaliaikaisesti missä Suomessa juodaan juuri nyt Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 17. 17. 9. Mieliteot ja suostutteleva teknologia Ehdotus ratkaisijayhteisöksi: pioneeriorganisaatiot kuten EHYT ry., Päihdelinkki.fi, THL, ohjelmoijat, konseptoijat, korkeakoulut, Tekes, TEM • • • • Suostutteleva teknologia (persuasive technology) = teknologia joka on suunniteltu muuttamaan asenteita ja käytöstä käyttäjän vapaaehtoisuuteen perustuen Mikkelin amk:n ruokailun itsepalvelulinjasto laskee ateriasta kalorit ja suosittelee Miten tarjota vastineita ja käyttöliittymiä tunteille hymiön kirjaamista syvemmin? Mieliteon jäljittäminen (vrt. paikkatieto), tunnistaminen ja käsittely – – – – – • • Käyttäjä painaa ruutua sormella sen mukaan kuinka voimakas mieliteko on Käyttäjä painaa ruutua sormella sen mukaan kuinka pitkä mieliteko on Käytön alussa voisi antaa näytteet vasteajoista ja painallusten pituuksista Mielitekoa ehtisi harkita toiminnan aikana Mielitekokartan laatiminen Millainen olisi sovellus, joka avustaisi ja kannustaisi esimerkiksi Päihdelinkin vähentämisvinkkien tapaan? Puhelimelle voi olla rehellinen – se ei huomauttele, nalkuta eikä syyllistä Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 18. 18. 10. Datanvaihto appsien välillä Ehdotus ratkaisijayhteisöksi: Finnish Open Data Ecosystem, hackathonit, ’Lapasessa.fi’, selvitystoimisto • Mobiilisovellukset vielä pitkälti suljettuja; käyttäjien pitäminen palvelussa • Case: BlindSquare hyödyntää Foursquarea ja Open Street Mapia • Käyttäjä voisi halutessaan antaa luvan muiden palveluiden käyttää anonyymisti dataansa tai tallentaa sen jollekin luotettavalle taholle – Esim. Twitter ja kolmannet osapuolet • Vastaavasti käyttäjä voisi hyödyntää uudentyyppisiä palveluita, joissa rikastetaan dataa • Sensitiivinen data kaipaisi luotettavaa tahoa, joka toimisi käyttäjädatan selvitystoimistona (clearing house) Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 19. 19. 11. Datan avaaminen Ehdotus ratkaisijayhteisöksi: Julkishallinto, kunnat, asiantuntijaorganisaatiot kuten Päihdelinkki.fi ja THL, liike-elämä • Esimerkiksi konseptityön aikana erittäin työlästä selvittää millaiset ihmiset Suomessa juovat ja miten – Lisäksi konseptityön kohderyhmien data tallennettiin käsin Exceliin pdf:ista • Esimerkiksi Apps4Finland 2013: – “Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa on suuria tutkimusaineistoja, jotka sisältävät yksilöllistä tietoa ihmisten terveydestä ja sairauksista ja joita ei siksi voi avata monen muun tietoaineiston tapaan.” • • • • Alkoholipoliittisten organisaatioiden datan avaaminen edes osittain Liike-elämän datan avaaminen edes osittain, kuten kulutus ja käyttöajat Olemassa olevien avoimien datalähteiden hyödyntäminen vertailustatistiikkana Nettikyselyiden epäkohdat ja väärät johtopäätökset vrt. alan tutkimukset Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 20. 20. 12. Suomalaisen mieliteko -ekosysteemin kehittäminen vientivaltiksi Ehdotus ratkaisijayhteisöksi: Avoimen datan ekosysteemi 2008• Verkosto uudentyyppisen ajattelun pilotointiin, kuten EHYT ry, Päihdelinkki, THL • Käyttäjät, ohjelmoijat, tutkijat, julkishallinto, järjestöt, liike-elämä, sijoittajat yms. • Suomessa jo kolmisenkymmentä itsensämittaamisyhtiötä (quantified self) • Älykännyjen hyvinvointi-appsit voimakkaassa kasvussa, kuten unen mittaaminen (Sleep Cycle -app), liikunta-appsit, Aiden (masennukseen) Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi
 21. 21. Kiitos! kari . hintikka (a) gmail . com & jaana . huhta (a) gmail . com Kari A. Hintikka & Jaana Huhta © 2013 Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi

×