Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Convorbiri Despre Paramodernitate

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Cine are carte, imparte?
Cine are carte, imparte?
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Convorbiri Despre Paramodernitate (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Convorbiri Despre Paramodernitate

 1. 1. Convorbiri despre paramodernitate sau Ce am învăţat de la “Boierii Minţii”? Sorin Adam Matei Purdue University
 2. 2. Critica Boierilor Minţii <ul><li>Nu există grupuri de prestigiu sau conspiraţii de suprimarea valorii </li></ul><ul><li>Un ofticos oier al minţii care e frustrat de numărul ovinelor din statul “Milwake” </li></ul><ul><li>Cartea nu e un tratat de sociologie, cum se pretinde, doar o colecţtie de eseuri </li></ul><ul><li>“ Aşa cui făceam şi eu, poate chiar mai dichisit” </li></ul><ul><li>“ Coperta e urâtă” </li></ul>
 3. 3. Întrebările cărţii <ul><li>Obiectul cărţii a fost să ofere câteva capete de fir pentru a răspunde la întrebarile: </li></ul><ul><ul><li>Cum este organizat câmpul intelectual-cultural românesc? </li></ul></ul><ul><ul><li>Care este zoologia şi ecologia lumii intelectuale? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ce structuri şi valori sociale subîntind lumea intelectuală? </li></ul></ul><ul><ul><li>Care este “starea socială” a lumii intelectuale româneşti? </li></ul></ul>
 4. 4. Răspunsurile cărţii <ul><li>Câmpul intelectual românesc nu este omogen </li></ul><ul><ul><li>E o ţesătură inegală în grosime </li></ul></ul><ul><ul><li>Este “lumpy” – are cocoloaşe, actorii sociale se aglomerează în grupuri de prestigiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Nodurile sociale contează mai mult ca legăturile dintre ele </li></ul></ul><ul><li>Starea socială este </li></ul><ul><ul><li>Personalizată </li></ul></ul><ul><ul><li>Elitară (susţine necesitatea normativă a elitelor) </li></ul></ul><ul><li>Grupurile de prestigiu nu se agregă pe criterii de putere în sine </li></ul><ul><ul><li>ele au menirea de a conferi identitate membrilor prin “ungere” (anointment) – recunoaştere carismatică </li></ul></ul><ul><ul><li>Puterea derivă din ele, pentru că ele sunt structura de bază a lumii intelectuale </li></ul></ul><ul><li>Piaţa există în acest proces dar este incorporată, a crescut de fapt, din interstiţiile grupurilor de prestigiu </li></ul>
 5. 5. Adevăratul punct nevralgic al cărţii <ul><li>Ce sunt de fapt grupurile de prestigiu? </li></ul><ul><li>Ce acoperă ele? </li></ul><ul><li>Au apărut ele numai în România? </li></ul><ul><li>Sunt evitabile/necesare? </li></ul><ul><li>Sunt bune/rele? </li></ul><ul><li>Cum numim orînduirea socială care le face posibile? </li></ul><ul><li>Are aceasta o anume identitate? </li></ul>
 6. 6. Identitatea lumii intelectuale româneşti <ul><li>O lume a grupurilor de status </li></ul><ul><ul><li>Identitate conferită de participarea subiectivă în anume grupuri </li></ul></ul><ul><ul><li>Ritualuri şi instituţii atşate acestei participări (cronici, reviste, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Se intersectează, dar nu se suprpune cu grupurile de putere sau economice </li></ul></ul><ul><li>O lume a valorilor sociale tradiţionale </li></ul><ul><ul><li>Predestinare – vocaţie, geniu </li></ul></ul><ul><ul><li>Geniul nelumesc recunoscut de egali </li></ul></ul><ul><ul><li>Grupuri de privilegii, nu de drepturi </li></ul></ul><ul><ul><li>Charisma </li></ul></ul><ul><li>O lume cu certe valenţe moderne </li></ul><ul><ul><li>Existenţialism latent – viaţa ca o operă de artă, individualism expresiv </li></ul></ul><ul><ul><li>Structurată pe scheme funcţionale moderne birocratice </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Membrii grupului sunt directori, profesori, editori, jurnalişti, etc. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Modern + tradiţional = paramodernitate <ul><li>Paramodernitate – îmcepe de la dar merge dincolo de “formele fără fond” </li></ul><ul><ul><li>E o formă hibridă de modernitate, dar una unde nu numai formele/conţinutul, dar şi elementele conţinutului sunt în conflict </li></ul></ul><ul><ul><li>O lume a ambiguităţii şi a “amestecului limbilor” </li></ul></ul><ul><ul><li>O lume în care poţi fi: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Şi un pios gânditor cu frica lui D-zeu dar şi scriitor la Plai cu Boi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Şi gurmand, dar şi isihast </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Şi Heideggerian-fenomenolog, dar şi anti-post-modern </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Şi anti-comunist, dar şi anti-techno-capitalist </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Ideea sugerată de studii empirice <ul><li>Studiul valorilor </li></ul><ul><ul><li>Inglehart & Schwartz </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Amestecul valorilor est europene la nivel individual </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tradiţional şi modern </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Individualist şi colectivist </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Libertate şi egalitate </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. Paramodernitatea ca spaţiu Individualism Tot ce mi se întâmplă este rezultatul faptelor mele Toleranţă Homosexualii se pot însura Paramodernitate Modernitate Tradiţionalism
 10. 10. Spaţiul paramodern e multidimensional <ul><li>Constelaţiile de valori sunt complexe, valorile multiple </li></ul><ul><li>Spaţiile postmodernităţii sunt multidimensionale, o dimensiune pentru fiecare caractersitică </li></ul>
 11. 11. Spaţiul paramodern e definit de diversitate <ul><li>Paramodernitatea este definită nu de pură variabiliate, ci de diversitate </li></ul><ul><li>Contează nu cât de extrem eşti în fiecare dimensiune, ci de proporţia relativă a valorilor ce merg în direcţia opusă a valorile ce ar trebui să le însoţească </li></ul>
 12. 12. Spa ţiul paramodern pe înţelesul românilor urbani – o ilustrare <ul><li>Există o continuitate la nivelul subconştientului public între zonele culturale </li></ul><ul><li>Există o hibridizare profundă a universului cultural aşa cum apare el în preferinţele publicului pentru variatele personalităţi culturale </li></ul><ul><li>În miezul culturii române se află un personaj hibrid, transgresorul prin excelenţă, personajul liminal </li></ul>
 13. 13. Topul personalităţilor culturale româneşti <ul><li>Care sunt primele zece personalităţi româneşti în viaţă? </li></ul><ul><li>Sondaj la Braşov, N=700 </li></ul><ul><li>Reţea de co-ocurenţe în alegerile participanţilor </li></ul><ul><li>Dacă X a ales atât pe Manolescu cât şi pe Florin Piersic, cei doi au o legătură, cu cât mai multe legături, cu atât mai strânsă relaţia </li></ul><ul><li>În centrul reţelei se află, cum spuneam.... </li></ul>
 14. 14. Dinescu = King of Jesters and Jester of Kings
 15. 15. Toţi suntem paramoderni <ul><li>Modernitatea este un tip-ideal, o măsură ce ne permite să determinăm distanţele faţă de un punct de referinţă </li></ul><ul><li>Paramodernitatea este variabilitatea şi diversitatea acestei variabilităţi faţă de punctul fix </li></ul><ul><li>La rigoare, toţi suntem paramoderni (indivizi sau naţiuni) dar numai unii suntem îndeajuns de departe de punctul de referinţă în mai multe direcţii simultan ca să putem fi numiţi cu adevărat postmoderni </li></ul><ul><li>Da, Franţa este şi ea paramodernă, dar comparat cu America, nu cu România </li></ul>
 16. 16. Paramodernitate = hibridizare <ul><li>Spaţiile paramoderne sunt hibride </li></ul><ul><li>Pot fi conflictuale </li></ul><ul><li>Pot duce la soluţii fericite, sau nu </li></ul><ul><li>Paramodernitatea este rea când devine disfuncţională sau când merge împotriva scopurilor declarate ale societăţii </li></ul><ul><li>Paramodernitatea poate fi incorporată în proiectele sociale când este conştient asumată şi conflictele ei recunoscute </li></ul>
 17. 17. Mai multe detalii <ul><li>sorin @matei.org </li></ul><ul><li>http://www.pagini.com </li></ul><ul><li>http://imp.unwiki.com </li></ul><ul><li>http://www.matei.org </li></ul>

×