Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille

512 Aufrufe

Veröffentlicht am

Mitä yhteisöt ovat? Miten yhteisömanageri toimii yhteisöissä? Mikä on oma lähiyhteisöni? Miten sitä voitaisiin tukea ja aktivoida yhteisömanageroinnin keinoin?

Minna Janhonen @Työterveyslaitos ja Johanna Hytönen @Otavan Opisto

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille

 1. 1. Hyvinvointia työstä
 2. 2. © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi Minna Janhonen, TTL ja Johanna Hytönen, Otavan Opisto / Siliä Oy 12.11.2015 Yhteisömanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille 10.11.2015 2
 3. 3. © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi10.11.2015 3 Aamun avaus • Mitä yhteisöt ovat? • Lyhyt johdatus aiheeseen • Miten yhteisömanageri toimii yhteisöissä? • Vinkkejä tiedottajan uusiin rooleihin • Case-esimerkkejä • Pohdintaa ja porinaa: • Mikä on oma lähiyhteisöni? • Miten sitä voitaisiin tukea ja aktivoida yhteisömanageroinnin keinoin?
 4. 4. © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi10.11.2015 4 • Yhteenkuuluvuuden tunne on ihmisen perustarve • Perinteisesti yhteisöihin on liitetty emotionaalisuus ja luottamus • Nykyisellään kevyempiä: • Yhteisöjä kehittyy ennen muuta asioiden ja yhteisten intressien ympärille • Vastavoima pitkään vallalla olleelle yksilöitymiskehitykselle Mitä yhteisöt ovat?
 5. 5. © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi10.11.2015 5 • Voivat olla paikallisia, verkostomaisia, kasvokkaisia, virtuaalisia tai sekoituksia näistä • Ovat nykyisin yhä useammin myös episodimaisia • Puhutaan yhteisyydestä, rihmastoyhteisöistä, verkostososiaalisuudesta, parvista • Yhteisömanagerointi ilmiönä nivoutuu tähän: yhteisöt muuttuvat, mutta niitä tarvitaan. • Yhteisömanageri auttaa pitämään yllä jaettuja tavoitteita, visioita ja arvoja Mitä yhteisöt ovat, jatkuu
 6. 6. © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi10.11.2015 6 • Toimii yrityksessä tai organisaatiossa erilaisilla rajapinnoilla, jonne syntyy tai halutaan synnyttää yhteisö tai jossa on tunnistettava ryhmä ihmisiä, joiden kanssa halutaan vuorovaikuttaa ja tehdä jotain yhdessä. • Yhteisömanagerin tavoitteena on muun muassa • luoda merkityksellisiä asiakaskohtaamisia niin verkossa kuin kasvokkain. • käydä aitoa dialogia yhteisön jäsenten kanssa. • tavoitteellinen ja tuloksekas tekeminen. Mikä yhteisömanageri on?
 7. 7. © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi Yhteisömanagerointi 10.11.2015 7
 8. 8. © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi10.11.2015 8 • vuorovaikuttamista • osallistamista ja osallistumisen mahdollistamista • fasilitointia verkossa ja kasvokkain • tiedottamista • uuden tiedon tuottamista yhteisön kanssa • tiedon kiteyttämistä • havainnointia • tiedon välittämistä organisaatioon kuin yhteisöönkin • tapahtumien järjestämistä • sosiaalista mediaa • sisäistä intraa • asiakaspalvelua • käyttäjäyhteisöjen fasilitointia Yhteisömanageri ylläpitää ja johtaa yhteisöä sekä kehittää toimintaa yhteisön jäseniltä saadun palautteen avulla. Yhteisömanagerointi on
 9. 9. © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi10.11.2015 9 • Työntekijälähettiläs on työntekijä, joka omalla viestinnällään vapaaehtoisesti ylläpitää ja edistää • Omaa asiantuntijuuttaan • Organisaationsa hyvää mainetta • Edellytyksenä esimerkit, koulutus, ohjeistus. • Johtoportaan ja viestinnän esimerkki • Koulutus • Valmiita juttuja tarjolla – ainakin aluksi • Ohjeistus Työntekijälähettilyys
 10. 10. © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi10.11.2015 10
 11. 11. © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi10.11.2015 11 Esimerkki • Minna työntekijälähettiläänä, Työterveyslaitoksen verkkoviestintä yhteisömanagerina https://twitter.com/minnajanhonen https://twitter.com/tyoterveys
 12. 12. © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi10.11.2015 12 • Tunnista itsellesi keskeiset sisäiset ja ulkoiset yhteisöt • Piirrä ensin oma verkostosi, ja keskustelkaa sitten niistä pienryhmissä • Espoon kaupungin toimijoiden aktivointi – työntekijälähettilyyden mahdollisuudet Pohdintaa ja porinaa
 13. 13. © Työterveyslaitos | Esittäjän Nimi | www.ttl.fi Tutustu! Virkamies työntekijälähettiläänä, Verohallinnon työntekijälähettilyyspilotti http://www.zento.fi/blog/somelahettilyys-myos-virkamiehen-duuni/ Esimerkkejä työntekijälähettiläistä http://digitalistnetwork.com/tyontekijalahettilyys-ja-kymmenen-kannustavaa- esimerkkia/ Pekka Sauri twitterissä https://twitter.com/pekkasauri Esitykseen on saatu ideoita seuraavilta nettisivuilta: www.zento.fi www.cmad.fi 10.11.2015 13
 14. 14. Kiitos! tyoterveyslaitos@tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi

×