Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Työterveyshuollon rooli tuberkuloosialtistuksessa

208 Aufrufe

Veröffentlicht am

Perjantai-meeting 3.5.2019
Leena Forss-Latvala, Työterveysjohtaja, HUS Työterveyshuolto

Veröffentlicht in: Gesundheitswesen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Työterveyshuollon rooli tuberkuloosialtistuksessa

 1. 1. TYÖTERVEYSHUOLLON ROOLI TUBERKULOOSI- ALTISTUMISESSA 3.5.2019 Työterveyslaitoksen perjantai-meeting Leena Forss-Latvala, työterveyshuollon erikoislääkäri, eMBA Työterveysjohtaja, HUS Työterveys
 2. 2. TUBERKULOOSILLE ALTISTUMISEN SELVITTÄMINEN JA INFORMOINTI 6.5.20192
 3. 3. TUBERKULOOSILLE ALTISTUMISEN SELVITTÄMINEN TYÖPAIKALLA • Työpaikalla työntekijä voi altistua tai altistaa • Työnantaja ja kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri toteavat altistumistilanteen ja selvittävät altistuneet • Altistuneiden huolellinen selvittäminen vähentää turhaa seurantaa • Esim. jos käytetty asianmukaista hengityksensuojainta, altistumista ei ole tapahtunut eikä jatkotoimia tarvita • Altistuneiden tiedot työterveyshuollolle -> Altistumiskohtainen seurantataulukko • Tiedotustilaisuus altistuneille ja muille osallisille • Työterveyshuolto osallistuu ja voi antaa altistuneille käytännön infoa seurannasta 6.5.20193
 4. 4. TUBERKULOOSILLE ALTISTUNEIDEN INFORMOINTI TYÖTERVEYSHUOLLOSSA • Informaation sisältö: • Tuberkuloosi tarttuu heikosti eli altistuminen ei yleensä johda tartuntaan/sairastumiseen • Tuberkuloosin oireet • Seurantaan osallistumisen tärkeys • Tuberkuloosille altistuminen ei aiheuta rajoitteita työssä tai vapaa-aikana • Tärkeintä kertoa toistetusti tuberkuloosin oireista ja miten toimia, jos oireita ilmaantuu • Kaikki altistumistutkimukset ovat ”poikkileikkauksia” • Tuberkuloosin oireet voivat ilmetä tutkimusten/oirekyselyjen väliaikana • Ohje on elinikäinen! 6.5.20194
 5. 5. TUBERKULOOSIN OIREET • Yli 3 vk kestänyt yskä, yskökset, veriyskä • Kuumeilu • Laihtuminen, ruokahaluttomuus • Poikkeava yöhikoilu • Rinta-/kylkikipu • Kyhmyruusu • Imusolmukesuurentumat • Paiseet • Yleiskunnon lasku • Väsymys • Epäselvät sairauden oireet 6.5.20195
 6. 6. TUBERKULOOSILLE ALTISTUNEIDEN SEURANTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 6.5.20196
 7. 7. TUBERKULOOSILLE ALTISTUNEIDEN SEURANTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA • Työsuhteessa olevien tuberkuloosiseuranta järjestetään työterveyshuollossa • Seurantataulukko • Mikäli työsuhde päättyy, altistuneelle annetaan suulliset ja kirjalliset ohjeet jatkoseurannasta, joka toteutetaan • Uuden työpaikan työterveyshuollossa • Ellei uutta työsuhdetta, seuranta perusterveydenhuollossa • Altistumisseurannan päätyttyä työterveyshuolto toimittaa seurantataulukon paikallisen käytännön mukaisesti joko sairaanhoitopiirille tai kunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille (sovitaan tarv. altistumisen alkuselvityksessä) • Mikäli tuberkuloosille altistuneen työntekijän todetaan sairastuneen, kyseessä on pääsääntöisesti ammattitauti ja siitä tehdään ilmoitukset Aluehallintovirastoon ja työnantajan tapaturmavakuuttajalle; tuberkuloosin hoito on maksutonta joka tapauksessa 6.5.20197
 8. 8. TUBERKULOOSILLE ALTISTUNEIDEN SEURANTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA • Oireilevat altistuneet löydettävä ja tutkittava nopeasti • Oireettomien tutkimukset tehtävä viiveettä, viimeistään 2 kk sisällä altistumisesta • Tiedettävä • Onko altistunut suurelle vai pienelle tartuntariskille • Onko oireinen vai oireeton • Onko immuunipuutteinen • Onko päihderiippuvainen • Onko alle vai yli 35-vuotias • Tutkimusten kiireellisyys ja sisältö riippuvat em. tekijöistä • Yksityiskohtaiset ohjeet: THL Suositus tuberkuloosin tartunnanjäljityksestä 6.5.20198
 9. 9. 6.5.20199
 10. 10. TUBERKULOOSILLE ALTISTUNEIDEN SEURANTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA – KÄYTÄNNÖISTÄ • Valmiit fraasit altistuneiden tutkimiseksi ja oirekyselyiden toteuttamiseksi • Altistuneiden seurannan keskittäminen tietyille hoitajille/lääkäreille, jotka perehtyneet aiheeseen • Järjestelmällisyys seurannassa ja taulukoissa • Yhteistyö eri tahojen kanssa; yhteystiedot • Ongelmana tutkimuksista kieltäytyvät / viivyttelevät / ”liukenevat” työntekijät 6.5.201910
 11. 11. KIITOS! 6.5.201911

×