Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki(20)

Más de Työterveyslaitos(20)

Anzeige

Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki

  1. Esihenkilölle - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
  2. Esihenkilö tilanteen selvittäjänä ja yksilön työkyvyn tukijana • Edellä on kuvattu miten esihenkilön kannattaa toimia yhteistyössä sisäilmaryhmän tai huollosta vastaavien kanssa selvitettäessä rakennuksen tilannetta ja oireilun yleisyyttä. • Tässä diasarjassa keskitytään oireilevan työntekijän kohtaamiseen ja tukeen. • Osiossa 3. kuvataan työyhteisön tukemisen muotoja. • Käytännössä nämä prosessit kulkevat rinnakkain työpaikalla. ©TYÖTERVEYSLAITOS 2
  3. Työntekijän tilanteen havaitseminen • Esihenkilölle voi työpaikalla tulla tietoon työntekijän työtiloissa toistuvasti kokemia haittoja ja oireita, jotka haittaavat työntekijän työssä suoriutumista. • Joskus oireilevan työntekijän tilanne voi tulla esille yllättäen esim. kahvitauolla. Silloin kannattaa sopia, että keskustelua jatketaan myöhemmin yksityisessä tilassa, kun molemmille on sopiva ajankohta. • Joskus työyhteisössä voi olla tarpeen keskustella sisäilma-asioista yhdessä, tähän voit perehtyä tarkemmin 3. osiossa. • Esihenkilön on hyvä tuoda työpaikan työympäristöstä vastaavien tietoon esille tulleet tiloihin liittyvät huolet ja koetut haitat. ©TYÖTERVEYSLAITOS 3
  4. ©TYÖTERVEYSLAITOS 4 Reagoi huoliin ja pyri järjestämään yhteinen keskustelu asiasta
  5. Esihenkilön on hyvä valmistautua keskusteluun ja sopia keskustelulle sopiva hetki ja rauhallinen tila Hyvää vuorovaikutusta tukevat seuraavat toimintatavat: • Tunnista omat ennakkokäsityksesi ja tiedosta ne pysyen neutraalina. • Älä oleta tai toimi olettamusten tai tulkintojen perusteella. Voit kuitenkin kertoa havainnoistasi. • Kerro että työntekijä voi kuvata omaa terveydentilaansa juuri sen verran kuin hän itse haluaa. Olennaista on keskittyä työkykynäkökulmaan. • Kerro keskustelun luottamuksellisuudesta. • Vuorovaikutus voi olla empaattista ottamatta kantaa oireiden syy-yhteyteen ja rakennuksen olosuhteisiin. Ei kannata alkaa väittelemään, vaikka olisi eri mieltä esim. rakennuksesta, työntekijän tilanteesta tms. 5 ©TYÖTERVEYSLAITOS
  6. • Työntekijä voi olla huolissaan, että hänen terveytensä vaarantuu rakennuksessa työskennellessä. On tärkeätä, että jokaisen kokemusta kunnioitetaan. • Varaa aikaa kuuntelulle ja kysymyksille. Älä kiirehdi. • Pyri vastaamaan kysymyksiin ja tarvittaessa ota selvää. • On hyvä ilmentää toivoa realistisesti ja oireita vähättelemättä – useimpien oireita pystytään helpottamaan ja tilannetta ratkomaan. • Muista että esihenkilö ei voi arvioida miten rakennuksen olosuhteet vaikuttavat työntekijän terveyteen ja oireisiin. • Jos työntekijällä on arkea haittaavia oireita, työntekijän kannattaa olla yhteydessä työterveyshuoltoon. Mahdollisista työjärjestelyistä on suositeltavaa sopia yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Huolten yhteinen käsittely ©TYÖTERVEYSLAITOS 6
  7. • Keskustelussa on hyödyllistä käsitellä työntekijän kokonaistilannetta, jaksamista, kuormitusta, tyytyväisyyttä työhön tai mahdollista avun tarvetta. • Muista ratkaisukeskeinen näkökulma yksilön tilannetta selvitettäessä. • Ongelmaa ei luultavasti pystytä tässä tilanteessa ratkaisemaan kokonaan, mutta etenemisestä, kontakteista tukitahoihin ja seuraavista askeleistavoidaan mahdollisesti sopia. • Esimerkiksi työntekijä voi ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai esihenkilö voi ryhtyä selvittämään rakennuksen tilannetta sisäilmaryhmässä. • On hyvä todeta, mistä ollaan samaa mieltä ja tarvittaessa kirjata sovitut asiat. Kokonaistilanteen ratkaisukeskeinen käsittely ©TYÖTERVEYSLAITOS 7
  8. Pohdi miten voisit keskustella työntekijän kanssa? Minkälaisia kysymyksiä tekisit? 13.12.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 8
  9. Hyödyllisiä kysymyksiä keskusteluun • Mitenitse arvioit,että tilanne vaikuttaa työkykyysi? • Miten itse ajattelet, mikä tukisi työssä selviytymistäsi? • Miten voin esihenkilönä auttaa sinua? • Onko muuta, mistä haluaisit keskustella? 9 ©TYÖTERVEYSLAITOS
  10. ©TYÖTERVEYSLAITOS 10 Perusperiaatteita kohtaamiseen - Ole tietoinen omista ajatuksista ja ennakko-oletuksistasi - Kuuntele ja kysele - Muista että ihmisten kokemukset ovat aina totta
Anzeige