Anzeige

12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa

Työterveyslaitos
3. Feb 2016
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Similar a 12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa(20)

Más de Työterveyslaitos(20)

Anzeige

12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa

 1. TyhyverkostoX Työterveyttä, työturvallisuutta, työhyvinvointia verkostoituen –hanke Satakunnan aloitustilaisuus Pori 12.1.2016
 2. Päivän ohjelma Ohjelma 15.00 Kahvitarjoilu 15:30 Tervetuloa! Esittäytyminen ja odotukset päivään Mistä hankkeessa onkaan kyse ja mitä hankkeessa tapahtuu Satakunnassa? Kohti Dialogia, verkostoyhteistyön mahdollisuudet kehittämistyössä TTT-toiminta – mitä se on? TAUKO 16.40 TTT-osaamistarpeet ja kehittämiskohteet 17.40 Päivän yhteenveto, jatkotoimenpiteet ja palaute 18.00 Tilaisuus päättyy 2
 3. TyhyverkostoX Työterveyttä, työturvallisuutta, työhyvinvointia verkostoituen 2015-2018 Satakunnan pilottihanke
 4. TyhyverkostoX-hanke • Työterveyslaitos päätoteuttajana • Osatoteuttajina • nommoC seugolaiD osk, Timo Järvensivu, KTT, Aalto yliopisto • Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus • Yhteistyössä alueellisten Työpaikkojen työhyvinvointiverkostojen (Tyhy-verkosto) kanssa • Muut yhteistyötahot: • Työturvallisuuskeskus • Suomen Yrittäjät • Työelämä 2020 –hankkeen alueverkostot • Oppilaitosyhteistyö ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa • Posion kunta • Inarin kunta • Keski-Uudenmaan, Pirkanmaan ja Oulun palo- ja pelastusalan toimijat • Pelastusopisto Pohjois-Savo © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 4
 5. Tyhyverkostox-hankkeen teemakokonaisuudet: © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 5 1.teema 2.teema 3.teema 4.teema Työelämän laatu ja tuottavuus VERKOSTO Yhdessä KEHIT- TÄMINEN -> - Kattaa koko Suomen - Vakiinnuttanut asemansa TTT- osaamisen kehittämisen ja yhteistyön foorumina alueellisesti, valtakunnallisesti sekä lähialueilla -> - Työpaikkojen TTT- osaaminen paranee paikallisesti ja alueellisesti -TTT-osaamisen määrittely osaksi työelämävalmiuksia (Huomioiden erityisryhmät) - Erityiskysymys esim. Fyysisesti raskasta työtä tekevien (palo- ja pelastustyö) työkyky ja terveyden edistämisen käytännöt ->Kroppa ja Nuppi - Tuotteet -> -TTT-yhteistyö on parantunut ja TTT- yhteistyökäytänteitä hyödynnetään eri kokoisilla työpaikoilla paikallisesti ja alueellisesti - Tuotteet -> -TTT- palvelujen hankinta ja – organisointitapoja on kehittynyt pienille (alle 20 hlöä) yrityksille ja niitä käytetään ja sovelletaan valtakunnallisesti toimialaisuus ja alueellisuus huomioiden -Suosituksia toimintatapojen implementoinnin edellytyksistä -Tuotteet
 6. Teemat toteutuvat seuraavien aluepilottien kautta 6 Pohjanmaa - Työkykyosaamisen ja siihen liittyvän yhteistyön kehittäminen ja roolien (työnantajien, esimiesten, työntekijöiden, ts ja tth) selkiyttäminen eri kokoisissa yrityksissä/organisaatioissa Etelä-Pohjanmaa -TTT-osaaminen ja yhteistyö, työterveys ja työsuojelu, riskien arviointi ja toiminta sen jälkeen erityisesti pienissä- ja mikroyrityksissä Pohjois-Savo -Palo- ja pelastustyö, fyysisesti raskasta työtä tekevien työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikalla, erityisryhmänä palo- ja pelastustyö, osatyökykyisyys ja esimiesten tuki Pohjois-Karjala -Pienten yritysten ja yrittäjien TTT-palvelujen organisointi ja hankinta Pohjois-Karjalassa ja TTT-osaamisen ja yhteistyön kehittäminen Satakunta -Yrittäjien ja mikroyritysten TTT-osaamisen kehittäminen, yhteistyö ja palvelujen tarjonta -Työterveysturvallisuusosaamisen ja -yhteistyön kehittäminen eri kokoisissa yrityksissä Lappi -TTT-yhteistyön/osaamisen kehittäminen; hr - ts – tth – yritysjohto - tt roolit ja tehtävät eri kokoisissa organisaatioissa - Kuntien ja paikallisten yritysten yhteistyö TTT-toiminnan kehittämisessä (Inari, Posio) Uusimaa - tarkentuu myöhemmin esim. -TTT-palvelujen organisointi ja hankinta eri toimialoilla (+erityiskysymys maahanmuuttajataustaisuus) Häme; -Verkosto- yhteistyö Etelä-Savo -Verkostossa toimimiseen liittyvän osaamisen kehittäminen - TTT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen eri kokoisissa yrityksissä Pirkanmaa; tarkentuu myöhemmin Pohjois-Pohjanmaa; tarkentuu myöhemmin Keski-Suomi; tarkentuu myöhemmin Varsinais-Suomi; tarkentuu myöhemmin Kaakkois- Suomi; tarkentuu myöhemmin Kainuu; tarkentuu myöhemmin © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi
 7. Valtakunnalliset kehittämislinjat 1-5 Tuotetaan suosituksia ja esityksiä valtakunnallisen päätöksenteon tueksi: 1. Määritelmä ja suositus TTT-osaamisesta osana työelämävalmiuksia 2. Tietoa ja perusteita fyysisesti raskasta työtä tekevien työurien jatkamiseen ja osatyökykyisten työkyvyn ylläpitoon. 3. Suositukset sekä edellytykset sujuvalle työsuojelutoiminnalle 4. Toimintamalli paikalliseen TTT-toimintaan harvaan asutuissa kunnissa/alueilla 5. Tietoa TTT-palvelujen uusien organisointimuotojen hyödyntämisen edellytyksistä ja suosituksia niiden soveltamiseksi altakunnallisesti ja eri toimialoilla © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 7
 8. 8 Teema 2. TTT-osaamisen (työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamisen) kehittäminen Työpaikkojen työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamisen (TTT-osaaminen) parantaminen osana Tyhy-verkoston toimintaa. Tavoitteet: • Yrittäjät sekä työpaikat ja niiden henkilöstö hallitsevat työterveyden, -turvallisuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä tarvittavat menettelytavat ja osaavat omatoimisesti kehittää TTT-osaamistaan muuttuvan työelämän edellyttämällä tavalla. • TTT-osaamisen sisältö osana työelämävalmiuksia on määritelty. Toiminta: - Alueellisissa TTT-osaamisen yhteiskehittämisprosesseissa tunnistetaan työpaikkojen ja yrittäjien osaamistarpeet sekä määritellään yhteistoiminnallisesti keskeiset TTT-osaamisen sisällöt ja sen kartuttamisen keinot. Kehittämiseen kutsutaan mukaan kaikki alueen yrittäjät, yritykset ja muut organisaatiot, Tyhy-verkosto, TTT-toimijat sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatiot. - Yhteiskehittämisprosessissa tehdään alueellinen TTT-osaamisen kehittämissuunnitelma, jota työpaikat ja yrittäjät toteuttavat yhteistyössä Tyhy-verkoston, alueellisten TTT-asiantuntijoiden sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. - Eri alueilla toteutettu TTT-osaamisen kehittäminen ja kehittämissuunnitelmat muodostavat aineiston, jota hyödynnetään TyhyverkostoX-hankkeen tuottamassa määritelmässä ja suosituksessa TTT-osaamisesta osana työelämävalmiuksia. © Työterveyslaitos | Helena Palmgren | www.ttl.fi
 9. Yhteyshenkilöt Helena Särkänlahti helena.sarkanlahti@ttl.fi gsm. 043 824 4044 Ulla Roininen ulla.roininen@pori.fi gsm. 044 701 1231 Leena Hirvonen leena.hirvonen@ttl.fi gsm. 043 8247 366 Hankkeen vastuuhenkilöt Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos jaana.lerssi-uskelin@ttl.fi puh. 030 474 2647 Helena Palmgren Työterveyslaitos helena.palmgren@ttl.fi puh. 030 474 2643 9
 10. Hanke on käynnistynyt! Tervetuloa verkostoyhteistyöhön!
 11. Kehittämisprosessi Satakunnassa Kevät 2016: Työpajat tarpeiden kartoittamiseksi 11 TyhyverkostoX-hankkeen aloitustilaisuus 12.01.2016 Ideariihi : Osaamistarpeiden tunnistaminen Ideariihi: Osaamistarpeiden tunnistaminen Ideariihi: Kehittämiskohteet ja ratkaisuehdotukset Tyhy –verkoston tapaaminen Ideariihien tulosten keskustelu ja kehittämiskohteiden priorisointi Kevät 2016 Ideariihi: Kehittämiskohteet ja ratkaisuehdotukset Keskustelu omissa yrityksissä/yksiköissä Ideariihi: Osaamistarpeiden tunnistaminen Ideariihi: Kehittämiskohteet ja ratkaisuehdotukset © Työterveyslaitos | Helena Palmgren | www.ttl.fi
 12. Syksy 2016: Työpajat ratkaisujen kehittämiseksi 12 Ideariihi Yrittäjät, yritykset, Tyhy-verkoston edustajat, TTT –toimijat sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatiot TTT-osaamisen kehittämissuunnitelman valmistelu Tyhy –verkoston tapaaminen Kehittämissuunnitelman käsittely ja toimeenpanosta päättäminen Syksy 2016 Ideariihi Yrittäjät, yritykset, Tyhy-verkoston edustajat, TTT –toimijat sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatiot Konkreettinen TTT-osaamisen kehittämissuunnitelma alueelle
 13. 2017-2018: TTT-osaamissuunnitelman toteuttaminen ja arviointi 13 Tyhy-verkoston tapaaminen Käsitellään suunnitelman toteutumista ja tuloksia Syksy 2017 Tyhy-verkoston tapaaminen Käsitellään suunnitelman toteutumista ja tuloksia Tehdään tarvittaessa muutoksia Kevät 2017 Tyhy-verkoston tapaaminen Arviointi ja päätös TTT-osaamisen jatkokehittämisestä alueella Kevät 2018 © Työterveyslaitos www.ttl.fi
 14. TTT-toiminta – mitä se on? Keskustellaan yhdessä TTT-toiminnasta • Mitä TTT-toiminta on? • Mitä se merkitsee itselle? Mitä se merkitsee yritykselle? • Keitä TTT-toimijat ovat? © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 14
 15. TTT-osaamisen tarpeet ja kehittämis- kohteet • Mitä TTT-osaamisen tarpeita minulla on? • Mitä TTT-osaamistarpeita yrityksessäni on? • Mitä osaamista tarvitaan: Mitä osataan itse ja mihin tarvitaan apua? • Mitä apua on saatavilla? • Miten eri toimijoiden välistä yhteistyötä voitaisiin hyödyntää? Esim. Tyhy-verkosto, työterveyshuolto-, työsuojelu- ja työhyvinvointiasiantuntijat ja -palvelut, yritysneuvonta, koulutus- ja kehittämisorganisaatiot, yrittäjät, yrittäjäjärjestöt, ym.) Ideoidaan yhteiset kehittämiskohteet © Työterveyslaitos www.ttl.fi 15
 16. Päivän yhteenveto ja hankkeen jatko 2016 kevät  Helmi-maaliskuu: Ideariihet konkreettisten TTT-osaamistarpeiden tunnistamiseksi  Maalis-huhtikuu: Ideariihet konkreettisten ehdotukset TTT-osaamisen kehittämiseksi  Toukokuu: Tyhy-verkostotapaaminen: Kehittämisprosessin tulosten keskustelu ja alueellisen TTT- osaamisen alustava kehittämissuunnitelma 2016 syksy  Syys-lokakuu: Ideariihet suunnitelman konkretisoimiseksi ja toteuttamiseksi käytännössä (2 kpl)  Lokakuu: Tyhy-verkostotapaaminen: Käsitellään suunnitelma ja sovitaan sen toteuttamisesta 2017  Suunnitelman toimeenpano  Lokakuu: Tyhy-verkostotapaaminen: Käsitellään suunnitelma ja sovitaan sen toteuttamisesta 16 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi
 17. Jatketaan yhteistä taivalta! Annathan palautetta seuraaville askelille! Kiitos tästä päivästä!
Anzeige