Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Psyykkisten sairauksien/häiriöiden vaikutus ajoterveyteen

178 Aufrufe

Veröffentlicht am

Perjantai-meeting 14.6.2019
Jyrki Korkeila, Turun yliopisto

Veröffentlicht in: Gesundheitswesen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Psyykkisten sairauksien/häiriöiden vaikutus ajoterveyteen

 1. 1. Ajokyky psykiatrisissa häiriöissä- uudistuneet ajoterveysmääräykset JYRKI KORKEILA PSYKIATRIAN PROFESSORI, TY YLILÄÄKÄRI HARJAVALLAN SAIRAALA 1
 2. 2. Sidonnaisuudet  VSSHP Ajopoli, psykiatriasiantuntija  Luentopalkkiot:  Lundbeck, Sunovion, Pfizer, Janssen-Cilag, Sanofi, Orion, Kela  Kongressimatka:  Lundbeck  Advisory board: Lundebeck 2
 3. 3. Tausta 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8 Liikenneturva: “Visio 0 kuolemaa”
 9. 9. Mitä psykiatristen häiriöiden ja liikenneonnettomuuksien suhteista tiedetään? 9
 10. 10. 10
 11. 11. Taustatekijänä: 2009-2013 11 N=368 PSY = 41,3 %
 12. 12. 12 Liikenneturva.fi
 13. 13. 13 Osuus kuolemaan johtaneista onnettomuuksista kasvussa
 14. 14. Monash University Accident Research Centre: review  Kahdeksalla häiriöllä suurentunut riski onnettomuuksiin (relative risk >2.0) muihin kuljettajiin verrattuna.  Alkoholin väärinkäyttö, etenevä rappeuttava muistisairaus, epilepsia, multipeli skleroosi, psykiatriset häiriöt (kaikkia häiriöt kattavan ryhmänä), skitsofrenia, uni apnea, ja kaihi.  http://www.monash.edu.au/muarc/reports/muar c213.html 14
 15. 15. Monash: johtopäätökset  Metodologisten heikkouksien vuoksi tutkimukset aliarvioivat psykiatristen häiriöitten osuutta  haitta vaihtelee ajan myötä  Liikenneonnettomuudet todennäköisemmin väestöä tavallisempia, etenkin persoonallisuushäiriöissä  Lääkkeillä selvä vaikutus etenkin isoilla annoksilla 15
 16. 16. Psykiatrinen häiriö & kilometrikontrolli  Tsuang ym. kilometrikontrolloitu: persoonallisuushäiriöistä kärsivillä eniten onnettomuuksia  Edlund ym. Skitsofreniaa sairastava ajoi vähemmän mutta silti enemmän kolareita kilometriä kohti  Skitsofrenia & 60 min ajokoe: 1) yksilöllinen oireisto & ajotaidon historia, 2) reaktioaika ja toimintamallin valinta, 3) alkoholinkäyttö, 4) sairaudentunto 16
 17. 17. 17
 18. 18. Ajokyky  Psykiatrisen avohoidon potilaita, diagnoosit heterogeenisiä  56 % skitsofrenia, depressio 22 %, ahdistuneisuushäiriö 3 %, päihde 7 %  CGI: lievä 75 %, keskivaikea 25 %  2 tai useampi lääkettä 65 %  LINTENDER-100 18
 19. 19. Ajokyky  90 % ei täytä ajokyvyn kriteereitä diagnosoitaessa  6 viikon aikana 83 %:lla kliinien tila elpyi  Vain 25 % oli ajokykyisiä 19
 20. 20. 20 EI ajokykyä jos: 1)Kyky reagoida moniin asioihin ja reagoida motorisesti monimuotoisesti tilanteen edellyttämällä tavalla on samanaikaisesti heikko 2)Reaktioaika hidas 3)Molempien käsien koordinaatio huono Muutos keskittymiskyvyssä oleellinen ajokyvyn kannalta
 21. 21. 21 • 3 julkaisun yhteenveto • ADHD lisää kuolemaan johtavien liikenneonnettomuuksien riskiä 50 % • Miehillä riski oli 58 % epätodennäköisempi lääkehoidon aikana • Vain 57,2 % miehistä sai lääkitystä • Vain 37,2 % sai lääkitystä seurannan lopulla • Ajotaidon karttumisen merkitystä vaikea vakioida
 22. 22. 22
 23. 23. 23 15 % itsemurhaa harkitsevista ajatteli tekevänsä sen liikenteessä Itsemurhaa yrittäneistä 8 % oli yrittänyt ajamalla toista kulkuneuvoa päin
 24. 24.  Vuosittain 20 tilastoidaan itsemurhiksi, n. 10 %  Liikenneitsemurha lisääntyivät 2015-16 vajaa 20 %  25 – 35-vuotiaita miehiä, ajavat päin raskasta ajoneuvoa  Sairauskohtausten vuoksi 26/vuosi, miehiä 60+ 24
 25. 25. Liikenneonnettomuuksien muut taustatekijät  Ikä (nuori & vanha) & sukupuoli (mies)  Vaaraa väheksyvä asenne  Huono tunnesäätelykyky: impulssien/aggression hallinta  Elämysnälkäisyys  Väsymys  Ihmissuhdekonfliktit 25
 26. 26. Lainsäädäntö & ohjeet 26
 27. 27. Trafi  Viranomaisten toimivalta tieliikenteen henkilölupa-asioissa muuttui 1.1.2016 alkaen  Uudet ajoterveysohjeet voimassa 1.7.2018 alkaen  Ajoterveysohjeet samanlaisia EU:n alueella  Suomessa tavallisin poliisille ilmoittamisen syy: muistisairaus & kaihi  Monissa EU maissa skitsofrenia 27
 28. 28. Akuutti sairaus: Trafi  Kuljettajalla on oma vastuu siitä, ettei lähde huonokuntoisena rattiin.  Myös ns. kolmiolääkkeitä käyttävien on itse arvioitava kykynsä kuljettaa moottoriajoneuvoa.  Lääkettä määränneen lääkärin tehtävä on kertoa mahdollisista ajokykyä haittaavista sivuvaikutuksista. 28
 29. 29. Termit  Ajokielto ≠ ilmoitusvelvollisuus  Ilmoitusvelvollisuus: poliisille jos vähintään 6 kk  Ajokielto: lääkäri määrää potilaan ajokieltoon, kirjataan sairaskertomukseen ja annetaan potilaalle kirjallisesti (jos pitkä) tai suullisesti, voi olla 1 vrk < 6 kk:  Potilaalla on oma vastuu noudattamisesta  Rajoitettu ajaminen: vain tiettyyn vuorokauden aikaan, vain tietyillä alueilla (kirjallinen, jos ei noudata ilmoitus poliisille  STM:lle lähetetty kanta Turun ajopolilta: skitsofreniapotilaille rajattu ajooikeus 29
 30. 30. Ilmoitus  Muissa kuin psykoosiasteisissa mukaan lukien mielialapsykoosit eivät yleensä ilmoitusvelvollisuutta  Paitsi toistuvat vaaratilanteet  Kokonaisuus  Aiempi liikennekäyttäytyminen 30
 31. 31. 31 12.12.2018 Korkeila Psykoosit
 32. 32. Psykoosit 12.12.2018 Korkeila 32
 33. 33. HUS Ajopoli  Skitsofrenia: ilmoitettava aina poliisille sekä R1 että R2  DSM-skitsofrenia: R1 ilmoitus  Kortti voidaan palauttaa, jos vuosi täyttä remissiota, suostuu lääkityksen käyttämiseen ja on säännöllisessä seurannassa  Terveysperusteinen ajokoe edellytyksenä  Lääkityksestä ei saa koitua sedaatiohaittaa  R2 ei voida koskaan palauttaa (Trafin kanta)  R1: sairaudentunnottomalla ei asiaa auton rattiin 33
 34. 34. Suisidaalisuus 34
 35. 35. 35 12.12.2018 Korkeila Lieviin kehitysvammoihin liittyy usein muuta kehityksellistä häiriötä, jolloin R1 tuskin mahdollinen
 36. 36. 36
 37. 37. 37
 38. 38. 38
 39. 39. Alkoholi 39 Alkolukko
 40. 40. Alkoholi 40
 41. 41. Alkoholiriippuvuus  Kliininen tutkimus  AUDIT  S-CDT, S-GT, ALAT, ASAT, E-MCV  Virtsan huume- ja lääkeseulat  Tarvittaessa tilattava sairauskertomukset muista terveydenhuollon yksiköistä 41
 42. 42. Huumeet 42
 43. 43. Korvaushoito 43
 44. 44. Lääkkeet: keskushermosto  Ajoterveysvaatimukset eivät täyty, jos henkilö käyttää lääkärin määräyksen mukaisesti säännöllisesti tai usein toistuvasti keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, jotka haittaavat ajoturvallisuutta.  Potilasta hoitava lääkäri arvioi lääkityksen vaiku- tuksen ajokykyyn yksilöllisesti ottaen huomioon henkilön ajokorttiluokan.  Ajoterveysvaatimukset täyttyvät, jos henkilö käyttää lääkkeitä lääkärin ohjeen mukaan eikä lääkitys vaikuta haitallisesti tarkkaavaisuuteen tai muuhun suorituskykyyn.  Jos keskushermostoon vaikuttava lääkitys hoitoa aloitettaessa aiheuttaa väsymystä ja alentunutta huomiokykyä, ajoterveysvaatimukset eivät täyty niin kauan kuin haittavaikutuksia ilmenee. 44
 45. 45. Sedatiiivinen keskushermostolääkitys  Ajokielto niin pitkäksi aikaa kuin haittaavaa sedaatiota esiintyy  Jos sedaatio kestää vähintään 6 kk, niin ilmoitetaan poliisille  Lääkkeen toistuva väärinkäyttö tai riippuvuus:  Ajokielto 1-3 kk R1, jos hoidolla vaste alle 6 kk ei estettä, jos vähintään 6 kk ilmoitus  R2: ilmoitus poliisille, ei ajo-oikeus ei palaudu jos ei vieroitu täysin 45
 46. 46. 46
 47. 47. arviointi 47
 48. 48. Korkeila Psykiatria: arviointi 11.1.2017  Häiriöt heterogeenisiä  Häiriön ja toimintakyvyn suhde yksilöllinen  Häiriöitten ja kognition suhde monimuotoinen  Lääkehoitojen vaikutus yksilöllistä  Itsemurha harvinainen tapahtuma, jonka merkittävin ennustetekijä on aiempi yritys  Arvio yksilöllinen, kokonaisuuteen ja ajohistoriaan perustuva 48
 49. 49. Korkeila ajokyky 12.12.2018  Yksilöllisesti ajokykyyn vaikuttavat tekijät vaikuttavat yksilöllisesti psykiatriseen potilaaseen  Häiriön vaikutukset keskeisiin toimintakykytekijöihin yksilöllisiä  Huomioidaan kokonaisuus 49
 50. 50. Vakava sairaus Arviossa tulee kiinnittää huomiota psykopatologiaan ja taudinkulkuun pitemmällä aikavä̈lillä huomioitava sairaudentunto ja mahdollisten somaattisten sairauksien ja lääkehoidon vaikutus potilaan tilaan 50
 51. 51. Vakava sairaus & päihde  …liikennekäyttäytymistä koskevan tiedon valossa.  Ajoterveysvaatimukset eivät täyty tilanteissa, joissa on osoitettavissa toistuvia vaaratilanteita tai joissa sellaisen syntyminen on muun tiedon perusteella selvästi todennäköistä 51
 52. 52. Korkeila Itsemurhavaara 28.10.2016  Psykiatriseen sairauteen liittyvä itsemurhavaara arvioidaan aina yksiköllisesti  Ajolupa voidaan palauttaa, kun ko. psykiatrinen häiriö on olennaisesti lievittynyt,  vakavat itsetuhoajatukset ovat väistyneet ja henkilö on luopunut itsemurhasuunnitelmista. 52
 53. 53. Korkeila Ajoterveys: bedside 11.1.2017  Ajoterveys tulee arvioida jokaisen potilaan kohdalla, koska ajokyky diagnoosin jälkeen perustuu lääkärin arvioon  Keskittymiskyky, tarkkaavuus, huomion jakaminen  Vastaanotolla: kysymyssarjojen esittäminen  Väsymys/uneliaisuus, uni  Energiataso  Toiminta arkiaskareissa (toiminnan ohjaus)  Toiminta vastaanotolla, ajattelun koherenssi, vastausten loogisuus 53
 54. 54. 54

×