Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimusten käytöstä ja merkityksestä

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 54 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Weitere von Työterveyslaitos (20)

Anzeige

Aktuellste (7)

Mitä laboratoriotulos tarkoittaa? Esimerkkejä tavallisten laboratoriotutkimusten käytöstä ja merkityksestä

 1. 1. MITÄ LABORATORIOTULOS TARKOITTAA? ESIMERKKEJÄ TAVALLISTEN LABORATORIOTUTKIMUSTEN KÄYTÖSTÄ JA MERKITYKSESTÄ Kari Pulkki ylilääkäri, professori, HUSLAB, HUS DGK, Helsingin yliopisto
 2. 2. laboratoriotulokseen liittyvä vaihtelu ja ”virhe” ”uutta laboratoriosta” lipidit, paastoa ei tarvita(apolipoproteiinit) anemia ja rautastatus maksan tutkimukset ja rasvamaksa alkoholin käyttö PETH albumiinikorjattu kalsium Sidonnaisuudet: Työnantaja HUS DGK 14.9.2022 2 SISÄLTÖ
 3. 3. 19.2.2019 Aamu P-NaK P-Na 142 mmol/l 137-145/miehet P-K 4.5 mmol/l 3.3.-4.9/miehet 19.2.2019 Aamu B-PVK+T fB-Leuk 12.2 ✱ E9/l 3.4-8.2/kaikki B-Eryt 3.80 ✱ E12/l 4.25-5.70/miehet B-HKR 0.35✱ 39-50%/miehet B-MCV 92 fl 82-98/miehet B-MCH 30 pg 27-33/miehet B-MCHC 326 g/l 320-355/miehet 18.2.2019 Aamu 8:00 P-Krea 387 ✱ umol/l 60-100/ MIEHET 14.9.2022 3 NUMEROT (HUOM. PLASMANÄYTE)
 4. 4. Ota yhteyttä laboratorioon, jos epäilet tulosta Tulos on väärä? Itse analyysissa ei ole virhettä, mutta potilaan valmistautuminen, näytteenotto tai näytteen käsittely on ollut haasteellinen Tulos on oikea, mutta viitearvot tai tulkinta ei kohtaa potilaan tilannetta? 14.9.2022 4 JOS TULOS EI SOVI KLIINISEEN KUVAAN?
 5. 5. 14.9.2022 5 JOS TULOS ONKIN OIKEA? Kaikkiin sairauksiin ei ole spesifisiä laboratoriotutkimuksia Lääkäri testaa hypoteesiaan (rule-in, rule-out) Sairauden esiintyvyys tai muut sairaudet vaikuttavat testin ominaisuuksiin/tulokseen
 6. 6. LABORATORIOVIRHEET Näyte väärästä potilaasta/näyte vaihtunut Näyte kadonnut Analyysivirhe/tulkintavirhe Tuloksen toimittaminen viivästynyt Kv-tutkimuksissa potilaan henkeä uhkaavia laboratoriovirheitä hyvin vähän: esim. ristikoenäyte vaihtunut, INR-tulokseen ei ole reagoitu 14.9.2022 6
 7. 7. SILLÄ AIKAA, LABORATORIOSSA Yhteiset menetelmät ja toimintajärjestelmä, FINAS akreditointi, auditoinnit Tulostaso pysyy, vaihtelu on tiedossa Tulosta verrataan potilaan edelliseen tulokseen (autovalidointi) Hälytysrajat Palaute ja konsultaatiot 14.9.2022 7
 8. 8. EPÄVARMUUS Preanalyyttinen vaihe 40-60 % (tutkimuspyynnöstä analyysiin) Analyyttinen vaihe 5-20 % (itse määritys) Postanalyyttinen vaihe 30-40 % (hyväksytystä lääkärin tulkintaan)
 9. 9. ruumiin- asento tulos- välitys kellonaika, vuodenaika, kierron pv ravinto, rasitus Potilas Tulos Tulkinta ikä, sukupuoli, rotu, raskaus Biologinen variaatio vakioerä esi- käsittely kuljetus säilytys työtavat Näyte Määritys reagenssi- erä menetelmä, kalibraatio Preanalyyttinen variaatio Analyyttinen variaatio Tekninen mittausepävarmuus KOKONAISMITTAUSEPÄVARMUUS analyysi- laite näytteen- otto- tekniikka Hoitotilanne: tutkimuspyyntö, potilaan tunnistus Kouri T, Siloaho M, et al. Pre-analytical factors and measurement uncertainty. Scand J Clin Lab Invest 2005; 65: 463–476
 10. 10. LABORATORIOTULOKSEN MITTAUSEPÄVARMUUS = HAJONTA KLIINISELTÄ KANNALTA Tuloksen kokonaisepävarmuus (total uncertainty of measurement) = biologinen + preanalyyttinen + analyyttinen mittausepävarmuus Kokonaisvarianssi on osavarianssien summa utot 2 = uanal 2 + upreanal 2 + ubiol 2 jossa u = mittausepävarmuus (uncertainty of measurement), sisältää sekä hajonnan (”imprecision”, satunnaisvirheet) että poikkeaman (”bias”, systemaattiset virheet) Käytännössä kliinisessä laboratoriossa: Arvioidaan analytiikalle sallittava epävarmuusosuus, kun tiedetään kliininen tavoite, josta noin kolmasosa on kokonaismittausepävarmuustavoite
 11. 11. Kukin lääkäri ”katsoo” /arvioi potilaan tulosta oman kokemuksensa (esim. potilasjoukko, sairauksien ja tuloksen esiintyvyys, toimenpiteet) valossa
 12. 12. VIITEARVO- KÄSITTEET (J Ihalainen ym, Suomen Lääkäril 2004) 13.8.2019
 13. 13. VIITERAJAT JA SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKKA Ohjekirjassa ilmoitetaan terveiden viiterajat ”terveille tyypilliset arvot” On ehdotettu myös sairaiden viiterajojen laskemista (sairaalassa, mutta ei ko. sairautta, jota testillä haetaan) Ellei erikseen ole muuta määritelty viiterajat ovat väestöotoksen 2.5 % ja 97.5 % rajat Jos tehdään paljon testejä, niin todennäköisesti jokin poikkeaa viitevälistä (jos on 16 testiä, niin on jo todennäköistä, että yksi on ”poikkeava”)
 14. 14. VÄÄRÄ POSITIIVINEN (F.P.) JA VIITEARVOJEN MÄÄRITELMÄ Väärän positiivisen testituloksen riski kasvaa kun potilaalle tehdään lisää testejä % todennäköisyys F.P. = 100 - (0.95n X 100) n =tehtyjen testien määrä esim. Jos 6 testiä terveelle henkilölle -> 27% riski, että yksi tulos poikkeaa viitealueesta (100 - (0.956 X 100) ja esim. 20 testiä merkitsee 64% riskiä, että saadaan “poikkeava tulos”
 15. 15. VIITEMUUTOSRAJAT Määrittelee milloin kahden perättäisen tuloksen ero on niin suuri, että on todennäköistä, että siihen liittyy muutos potilaan terveydentilassa Biologinen vaihtelu analyyttinen vaihtelu terveestä henkilöstä otetut perättäiset näytteet jäävät 95 % todennäköisyydellä rajojen väliin arvioitu esim: GHbA1c tasolla 53 mmol/mol Hb 5 mmol/mol Hb
 16. 16. ESIMERKKEJÄ VIITEMUUTOSRAJOISTA Analyytti Yksilönsisäinen variaatio analyyttinen biologinen kokonais (%) (%) (%) 95 % VIITE- MUUTOS- RAJAT B-Hemoglobiini 1.2 2.4 2.7 ± 8 % B-Leukosyytit 2.3 11.2 11.4 ±32 % B-Trombosyytit 5.7 6.6 8.7 ±24 % S-Alaniiniamino- transferaasi 8.0 15.1 17.0 ±48 % S-Albumiini 1.8 3.5 3.9 ±11 % S-Alkalinen fosfataasi 2.0 9.8 10.0 ±28 % S-Amylaasi 1.5 8.7 8.8 ±25 % S-Aspartaatti- aminotransferaasi 3.1 12.2 12.6 ±35 % S-Bilirubiini 4.5 18.7 19.2 ±54 % S-Fosfaatti 2.7 9.5 9.9 ±28 % S-Glukoosi 2.2 4.8 5.2 ±15 % S-Glutamyyli- transferaasi 4.6 12.9 13.7 ±38 % B-Glykoitunut hemoglobiini 2.9 2.0 3.4 ±10 % Viitemuutosrajoja • S-Natrium 2.8 % • S-Kolesteroli 19 %
 17. 17. TAVOITERAJA Tavoiteraja: pitoisuus, joka on tutkimusnäyttöön perustuva riski- tai hoitoraja Esim. P-Kol-LDL alle 3 tai 2,5 tai 1,8 mmol/l • mm. Guidelines, Käypä hoito –suositukset , oppikirjat
 18. 18. GLUKOOSIN PÄÄTÖSRAJAT (STATLAND, 1987) 10 mmol/l 6,6 2,5 Hälytys- raja 20-25 mmol/l 13.8.2019
 19. 19. ERILAISIA MITTAREITA Homeostaattisesti säädeltyjä (P-Natrium, P-Kalium, P-Kalsium, P-T4v) . Osa antaa suoraan diagnoosin. Veren solut Soluvaurion mittareita (kudosentsyymit, TnI) P-Kalium kuvaa lisäksi näytteen näytteenoton, kuljetuksen ja-käsittelyn laatua 14/09/2022 19
 20. 20. KÄYPÄ HOITO- 2022 Dyslipidemian määritelmä:Dyslipidemialla tarkoitetaan tilaa, jossa plasmanLDL- kolesterolipitoisuus on yli 3,0 mmol/l tai triglyseridipitoisuus on yli 1,7 mmol/l tai HDL-kolesterolipitoisuus on pieni (miehillä alle 1,0 mmol/l ja naisilla alle 1,2 mmol/l). Yleisesti käytetty kokonaiskolesterolipitoisuuden raja-arvo 5,0 mmol/l ei tarkoin erottele suuren ja pienen riskin yksilöitä, vaan kyseessä on lukuarvo, jonka yläpuolella riski alkaa väestössä suurentua eksponentiaalisesti «Sepelvaltimotaudin vaara suhteessa plasman kolesterolipitoisuuteen».Erityisesti naisilla lievästi raja-arvon ylittävä kokonaiskolesterolipitoisuus saattaa selittyä suuresta HDL-kolesterolipitoisuudesta Dyslipidemian diagnostiikka perustuu plasman (tai seerumin) kokonais-, HDL- ja LDL- kolesterolinsekä triglyseridien pitoisuuksienmääritykseen. LDL- ja HDL-kolesterolipitoisuudet mitataan nykyään suoralla menetelmällä. Ellei suoria mittausmenetelmiä käytetä, LDL-kolesteroliarvo lasketaan Friedewaldinkaavalla (ohjelma «LDL-laskuri») 14.9.2022 20
 21. 21. PAASTOA EI TARVITA Dyslipidemian diagnoosin tulee perustua ainakin kahteen eri päivinä otettuun plasmanäytteeseen, joista määritetäänkokonaiskolesteroli-, HDL-kolesteroli-, LDL-kolesteroli- ja triglyseridipitoisuus. Ennen dyslipidemiadiagnoosin tekemistä on suljettava pois tilapäiset tai sekundaarista dyslipidemiaa aiheuttavat tekijät. 1Muita päteviä valtimotaudin riskin indikaattoreita, jotka eivät ole Suomessa rutiinikäytössä, ovatei-HDL-kolesterolipitoisuus (kokonaiskolesterolipitoisuus vähennettynä HDL- kolesterolipitoisuudella) apoB, apoB/apoA-suhde, lipo(a)! 14.9.2022 21
 22. 22. LIPOPROTEIINI 14.9.2022 22 Lp(a) on ateroskleroottisten valtimotautien riskitekijä plasmapitoisuuden ylittäessä arvon 500 mg/l. Lp(a)-pitoisuuden määrittäminen kertaalleen saattaa olla aiheellista, kun selvitetään valtimotautien raskasta sukurasitetta määritetään valtimotautien kokonaisriskiä rajatapauksissa etsitään selitystä odotettua vähäisemmälle LDL-kolesterolipitoisuuden pienenemiselle statiinihoidossa. PCSK9:n estäjät pienentävät Lp(a)-pitoisuutta, mutta tehokkaampia spesifisiä hoitoja Lp(a)- pitoisuuden pienentämiseksi Keramidit –määrityksen käyttö vähäistä?
 23. 23. Lähes kaikki hoitotutkimuksiin valitut potilaat on valittu tutkimuksiin ei-paastonäytteillä!
 24. 24. hoitotutkimuksiin valinta on tehty ei-paastonäytteillä (paasto-trigly on ollut yleisin syy siihen, että potilaan tulee paastota) ei-paasto mittaa/koestaa metabolisia ominaisuuksia? Paaston merkitys lipidimittauksissa on yleensä vähäinen Monissa laboratorioissa lipidimääritykset voidaan pyytää tehtäviksi joko ilman paastoa tai paaston jälkeen. Ateria suurentaa triglyseridipitoisuutta noin 0,3 mmol/l, kun P-Trigly < 5mmol. Jos pitoisuus on suurempi, suositellaan paastoarvon määrittämistä Joukkotarkastuksissa (mm. sydänjärjestöt, apteekit) paastoa ei tarvitse edellyttää. Mikäli ristiriita LDL vs Kol-määrityksissä, syytä pyytää apoB 14.9.2022 24 PAASTOA EI TARVITA!
 25. 25. HDL2 HDL3 VLDL IDL Chylo- microns Lp(a) LDL LDL-cholesterol HDL- ‘Remnant cholesterol’ Non-HDL-cholesterol / Apo B Chylomicron Remnants
 26. 26. Harhaanjohtava LDL-kolesteroli LDL cholesterol distribution LDL cholesterol distribution 1.1 mmol/l 1.2 mmol/l 0.3 mmol/l 1.4 mmol/l 0.5 mmol/l 0.8 mmol/l LDL I light LDL II intermediate LDL II intermediate LDL I light LDL III-V dense LDL III-V dense LDL cholesterol 2.7 mmol/l Triglycerides 1.6 mmol/l LDL cholesterol 2.7 mmol/l Triglycerides 2.7 mmol/l
 27. 27. TG C C C TG C VLDL IDL Small dense LDL Large LDL apoB apoB apoB apoB ApoB : marker of atherogenic particle number TG: triglycerides C: cholesterol
 28. 28. ANEMIAN JA RAUDANPUUTTEEN YLEISYYS • Anemian esiintyvyys on globaalisti noin 33% • Raudanpuute on yleisin syy anemialle, varsinkin laajoissa väestöotoksissa. • Globaalisti raudanpuute selittää noin puolet anemiasta (Sinisalo ja Collin, SLL 37/2016) • Kehittyneissä maissa raudanpuuteanemian esiintyvyys on muutamia prosentteja. Eli ennakkotodennäköisyys sille, että kyseessä on raudanpuute, on korkea. LT Paula Savola
 29. 29. = Matala hemoglobiinitaso 14.9.2022 29 ANEMIAN MÄÄRITELMÄ Huslab viiterajat: Hb naiset 117-155 g/l Hb miehet 134-167 g/l Kansainväliset rajat (WHO): Hb naiset alle 120 g/l Hb miehet alle 130 g/l TAI Hb lasku omasta tasosta yli 20 g/l, vaikka olisi viitteissä
 30. 30. ”RAUTAKOKEET” Tutkimus KL koodi Verenkuva + trombosyytit (+retikulosyytit) Paljon erilaisia Ferritiini, P-Ferrit 4826 Liukoinen transferriinireseptori, P-TfR 4720 Transferriinin rautakyllästeisyys, fP-Trfesat 8855 (Hepsidiini, S-Hepsid) (6151) Varastoi rautaa Transferriini kuljettaa rautaa plasmassa Säätelee raudan imeytymistä enterosyyteistä ja vapautumista makrofageista Solujen pinnalla: ottaa rautaa sisään Tavallisesti rautaa menetetään vain hyvin vähän (pl. Fertiili-ikäiset naiset) Ensisijaisia tutkimuksia Hoito, ja onko vastetta hoidolle (verenkuva+ retikulosyytit)? Lisäksi myöhemmät kontrollit LT Paula Savola
 31. 31. ESIMERKKEJÄ ANEMIAN SYISTÄ • Raudanpuute • Kroonisen taudin anemia / tulehdusanemia • Vuotoanemia • B12/folaatinpuutos • Hemolyyttinen anemia 14.9.2022 31 Anemian syy pitää selvittää (tarvittaessa tähystyksin ym)
 32. 32. • Mikrosyyttinen anemia on hyvin usein raudanpuutteesta johtuva • Raudanpuuteaneemikoista noin 40%:lla on normosyyttinen anemia [1] • MCV ei ole kovin herkkä mittari raudanpuutteelle • Erityisesti vanhusväestössä MCV ei ole välttämättä luotettava raudanpuuteanemian mittari [2] • Sekoittavat tekijät, mm. retikulosytoosi, lääkkeet, vuoto… 14.9.2022 32 ONKO PUNASOLUJEN KOOLLA VÄLIÄ RAUDANPUUTTEEN KANNALTA? Näin ollen on käytännöllistä käynnistää raudanpuutetukimukset herkästi, riippuen toki raudanpuutteen kliinisestä todennäköisyydestä. Tarvittaessa myös muiden anemian syiden selvittely laboratoriotutkimuksin. 1. Bermejo et al, World J Gastroenterol. 2009 Oct 7; 15(37): 4638–4643. Published online 2009 Oct 7. doi: 10.3748/wjg.15.4638 2. Girelli et al, Hemasphere 2018 2:3
 33. 33. FERRITIINISTÄ • Akuutin faasin proteiini eli nousee tulehduksellisissa sairauksissa • Paras tutkimusnäyttö luuytimen rautavarastoihin • Rautavarastot ovat aivan tyhjät, kun ferrit alle 12-15 ug/l (luuytimen rauta) • Kuitenkin ferrit < 30 ug/l raja-arvolla sensitiivisyys ja spesifisyys ovat erinomaiset [1] (raudapuuteanemia!, aika pieni tutkimus!) • Useat katsausartikkelit ja guidelinet mainitsevat: jos tulehdusta, ferrit > 50-70-100 ug/l voi silti olla raudanpuute • Näyttö? • Sairauskohtaiset ohjeet? • Iäkkäät? 14.9.2022 33 1. Mast et al, Clin Chem 1998 LT Paula Savola
 34. 34. FERRITIINI: PÄÄTÖKSENTEKORAJAT VS. VIITERAJAT • Paras tutkimusnäyttö rautastatuskokeista suhteessa luuytimen rautavarastoihin • Rautavarastot ovat aivan tyhjät, kun ferrit alle 12-15 ug/l (luuytimen rauta) • Ns. terveessä väestössä on myös raudanpuutteisia. HUSLAB: oma pieni viiteaineisto, jossa poissuljettu mm. tuoreet verenluovuttajat ja muut raudanpuuteriskissä olevia • Naisilla meillä viitealue lk. 15-125, miehillä 20-195 ug/ml • Onko kyseessä raudanpuutteesta johtuva anemia? Jos ferrit < 30 ug/l anemiapotilaalla, raja- arvolla sensitiivisyys ja spesifisyys ovat erinomaiset raudanpuuteanemian suhteen [1] (aika pieni tutkimus!) • Entä jos potilaalla on tulehdusta tai krooninen sairaus? • Päätöksentekoraja voi olla erilainen kuin terveillä. Osalla kroonisista sairauksista omat, sairauskohtaiset suositukset • Tutkimuksissa voi olla erilainen tulostaso kuin omassa laboratoriossasi  tilannekohtainen harkinta tarpeen rajoja sovellettaessa 14.9.2022 34 1. Mast et al, Clin Chem 1998 LT Paula Savola
 35. 35. TRANSFERRIINIRESEPTORI (P-TFR) • Tulehdus ei vaikuta • Hyviä tuloksia mm. Suomessa tulehdusanemian ja raudapuuteanemian erottelussa [1] • Meta-analyysissä herkkyys 86%, tarkkuus 75% [2] erotellessa tulehduksellista ja raudanpuuteanemiaa • Huom. Voi olla koholla kaikissa tiloissa, joissa erytropoieesi on kiihtynyt • Hemolyysi, talassemia, raskaana olevat… • Kansainvälinen standardointi puuttuu • Laboratorioiden tulostasot vaihtelevat, mittausepävarmuus • Kannattaa siksi pyytää yleensä yhdessä ferritiiinin kanssa 14.9.2022 35 1. Punnonen et al, Blood 1997;89(3):1052-1057 2. Infusino et al, Am J Clin Pathol 2012;1138:642-649 LT Paula Savola
 36. 36. TRANSFERRIINISATURAATIO • Ei ole ensisijainen tutkimus, mutta käytetään erityisillä potilasryhmillä • Ei ole spesifinen tutkimus, voi laskea tulehduksessa • Vaatii paaston ja vuorokaudenaika vaikuttaa tuloksiiin • Lasketaan fP-Fe ja fP-Transf perusteella • Näyttö luuytimen rautavarastoihin (<20%) olemassa ainakin sydämen vajaatoimintapotilailla [1] • Huomioitava sairauskohtaiset hoitosuositukset 14.9.2022 36 1. mm. Grote Bevaborg et al, Circulation: Heart Failure, 2018; 11: e004519
 37. 37. PARI SANAA TALASSEMIOISTA JA HB- VARIANTEISTA • Tietyissä väestöissä talassemian kantajuus on hyvin yleistä • Esim. alfatalassemian kantajuutta jopa 40% väestöstä tietyillä alueilla (kuten tietyt Afrikan alueet) • Sirppisolukantajuus on tietyissä väestöissä myös hyvin yleistä, vaihtelee alueittain • Hb-variantti/talassemia ei ole aina anemian syy: kantajilla verenkuva voi olla normaalikin • Talasseeminen verenkuva: selvä mikrosytoosi ja eryt koholla tai viitealueen yläosassa 14.9.2022 37 Jos epäilet talassemiaa tai hemoglobiinivarianttia, kannattaa tilata 1564 B-Hb-Fr (kuitenkin jos alfatalassemiaepäily esim sukuanamneesin takia, niin spesifiseen diagnoosiin tarvitaan geenitutkimus 21434 B –HbA/B-D)
 38. 38. TAKE HOME -MESSAGE Kliininen arvio on tässäkin korvaamaton. Tulkitkaa lab-kokeita kokonaisuuksina ja potilaan kokonaistilanne arvioiden. + Päätöksentekorajat voivat olla eri tasolla kuin viiterajat. 14.9.2022 38 LT Paula Savola
 39. 39. • Huslab.fi/ohjekirja -> Aikuisen anemia - laboratoriotutkimusten interaktiivinen käyttöohje (huslab.fi/anemia) • Interaktiivisessa kaaviossa on esitelty tavallisimmat eri anemiatyypeissä esiintyvät laboratoriolöydökset 14.9.2022 Paula Savola 39 AIKUISEN ANEMIA – LABORATORIOTUTKIMUSTEN KÄYTTÖOHJE
 40. 40. • Maksan sairaudet, erityisesti rasvamaksatauti, ovat muodostumassa kansantaudiksi • Maksan toimintahäiriötä tai fibroosia epäiltäessä verestä tehtävät maksatutkimukset ovat ensilinjan tutkimuksia: helposti saatavilla ja non- invasiivisia • Rasvamaksatautia itsessään ei tarvitse etsiä, mutta riskiryhmiin kuuluvien potilaiden joukosta tulisi tunnistaa ne potilaat, joiden rasvamaksatauti on etenemässä kirroosiin. Fibroosilaskurit auttavat tässä. RASVAMAKSATAUTI LT Anna Lempiäinen
 41. 41. • Solujen tuhoutuessa maksasoluista peräisin olevia entsyymejä vuotaa verenkiertoon ja näiden entsyymien veripitoisuus nousee: ALAT, ASAT, AFOS • ALAT on ASAT-entsyymiä spesifimpi maksasoluvaurion osoittaja ja yleensä riittää yksinään • Alkoholin aiheuttamassa hepatiitissa ja kirroosissa ASAT-pitoisuudet nousevat usein ALAT-arvoja enemmän. Tällöin ASAT/ALAT-suhde voi tuoda lisätietoa • Jos maksasolut ovat jo pääosin tuhoutuneet, jäävät entsyymitasot usein mataliksi vaikeasta maksasolukadosta huolimatta. MAKSASOLUVAURIO DIAGNOSTIIKKA foorumi
 42. 42. • Virhelähteet: • Lihas- ja punasolut sisältävät runsaasti ASAT-entsyymiä. Taso nousee mm. lihasvauriossa, hemolyysissä, ja jopa rankan urheilun jälkeen • mm. luustossa ja istukassa on runsaasti AFOS-entsyymiä. Kasvuikäisillä ja raskaana olevilla AFOS-määritys on sappiretention suhteen sangen epäspesifi. • Monet lääkkeet ja toksiinit (erit. alkoholi) lisäävät GT-entsyymiä maksasoluissa, joka heijastuu seerumipitoisuuksiin. • Hemolyyttisissä tiloissa ja erytropoieesin häiriöissä konjugoitumattoman bilirubiinin pitoisuus nousee, koska hemiä vapautuu poikkeuksellisen paljon hajoavista punasoluista VIRHELÄHTEET DIAGNOSTIIKKA foorumi
 43. 43. • Fibroosilaskurit ovat verinäytteisiin perustuvia testejä/laskureita, joiden perusteella voidaan haarukoida merkittävän fibroosin todennäköisyyttä • Pt-FIB-4 (21799) • Pt-NFS (21940) • Pt-APRI (21758) • Yhdistävät laskennallisesti usean laboratoriokokeen tuloksen, osa myös anamnestisia tietoja • Seulontaluonteinen tutkimus, diagnoosi tulee varmistaa muutoin FIBROOSILASKURIT, KÄYTTÖ
 44. 44. PT-FIB-4 (HUSLAB NRO 21799) • Laskentakaava: FIB-4 = (ikä x ASAT) / (B -Trom x neliöjuuri ALAT) • Indikaatio: NAFLD fibroosin arvio https://www.huslab.fi/laskurit/FIB4/index.html Raja-arvo Herkkyys Tarkkuus 1,3 84% 72% 2,67 33% 98%
 45. 45. PT-NFS (HUSLAB NRO 21940) • Laskentakaava: NFS = -1.675 + 0.037 × ikä (vuosissa) + 0.094 × BMI (kg/m2) + 1.13 × IFG/DM2 (kyllä = 1, ei = 0) + 0.99 × ASAT/ALAT suhde - 0.013 × B-Trom (E9/l) - 0.066 × albumiini (g/l) • Indikaatio: NAFLD fibroosin arvio https://www.huslab.fi/laskurit/NFS/index.html Raja-arvo Herkkyys Tarkkuus -1,455 77% 71% 0,676 43% 96%
 46. 46. EDUT JA HAITAT HAITAT -Epäspesifejä -Muista syistä johtuvat muutokset transaminaaseissa ja/tai trombosyyteissä voivat johtaa virheelliseen tulkintaan -Tulkintaa vaikeuttaa laaja ”harmaa alue” -Osassa laskureista ikä on osa laskentakaavaa ja vaikuttaa diagnostiseen suorituskykyyn. Esimerkiksi FIB-4 ja NFS eivät ole käyttökelpoisia alle 35-vuotiailla ja yli 65- vuotiailla negatiivisen raja-arvo on korkeampi EDUT +Noninvasiivisia +Helposti saatavilla ja edullisia +Suurin hyöty saadaan merkittävän fibroosin poissulussa, kun ennakkotodennäköisyys on pieni • Esimerkiksi tyypin 2 diabeetikkojen määräaikaistarkastuksessa negatiivinen ennustearvo on luokkaa >92%
 47. 47. 14.9.2022 Esittäjä 47 EI-ALKOHOLIPERÄISEN RASVAMAKSATAUDIN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS https://www.kaypahoito.fi/xmedia/hoi/hoi50123b.pdf
 48. 48. 14.9.2022 Esittäjä 48
 49. 49. NYKYTILANNE Pt-FIB-4 tilausmäärät HUSLABissa • 2020 987 kpl • 2021 1451 kpl • 1-8/ 2022 948 kpl (-2,7% vrt 2021)
 50. 50. TAKE HOME MESSAGE • Rasvamaksatautia itsessään ei tarvitse etsiä, mutta riskiryhmiin kuuluvien potilaiden joukosta tulisi tunnistaa ne potilaat, joiden rasvamaksatauti on etenemässä kirroosiin. Fibroosilaskurit auttavat tässä. • Miksi tämä on tärkeää: • Taudin kulkuun voidaan puuttua. Ei-alkoholiperäisessä rasvamaksataudissa fibrotisoituminen voi painon pudotuksella pysähtyä tai jopa kääntyä. Etenevä rasvamaksatauti on yksi lihavuusleikkausta puoltavista syistä. • Tietoisuus siitä, että maksa voi laboratoriotulosten perusteella huonosti, voi motivoida elämäntapamuutosta. Motivaatiota voi tuoda jo tieto siitä, että kuuluu rasvamaksataudin riskiryhmään.
 51. 51. FOSFATIDYYLIETANOLI Fosfatidyylietanoli on sensitiivinen ja spesifinen tutkimus osoittamaan kroonista runsasta alkoholinkäyttöä (päivittäinen alkoholiannos yli 60 g/vrk, ravintola-annos on noin 12 g). PEth-pitoisuus alle 0.05 µmol/l osoittaa, että alkoholia ei ole käytetty tai alkoholia on käytetty vain satunnaisesti. Mittausmenetelmän analyyttinen herkkyys ja pienin vastattava tulos on 0.03 µmol/l. PEth-pitoisuus yli 0.30 µmol/l viittaa runsaaseen alkoholinkäyttöön (yli 60 g/vrk eli yli 5 ravintola- annosta vuorokaudessa). PEth-pitoisuus välillä 0.05-0.30 µmol/l edustaa keskimäärin ns. alkoholin sosiaalista kohtuukäyttöä. Kirjallisuuden mukaan yksittäinen alkoholinkäyttökerta tai humalatila ei yleensä suurenna PEth- pitoisuutta yli viiterajan. Tyypillisesti säännöllinen päivittäinen runsas alkoholinkulutus nostaa B-PEth- pitoisuutta selvästi (B-PEth luokkaa 2 - 5 µmol/l). PEth-pitoisuudet korreloivat karkeasti edeltävän kahden viikon aikana käytetyn alkoholimäärän kanssa, mutta yksilöllisen vaihtelun vuoksi eri henkilöiden välisiä alkoholin kulutusmääriä ei voi verrata PEth-pitoisuuden perusteella. Fosfatidyylietanolia voidaan osoittaa punasoluista 2-4 viikkoa alkoholin käytön jälkeen (puoliintumisaika n. 4 vrk). Sen eliminaationopeuteen eivät vaikuta tutkittavan ikä, sukupuoli tai kehon koostumus. Tutkimuksen spesifisyys on hyvä (lähes 100%) ja sensitiivisyys parempi (94-100%) kuin S-CDT, E-MCV ja S-GT- tutkimuksilla yksin tai yhdessä käytettyinä. 14.9.2022 51
 52. 52. KALSIUM, ALBUMIINIKORJATTU, PLASMASTA P-CA-ALBK Hypoalbuminemia on yleisin tilanne, jossa on tehty Ca-Ion- määritys, koska kokonaiskalsium ei anna kalsiumstatuksesta oikeata tietoa. Tämä virhelähde on useimmiten poistettavissa laskennallisella albumiinikorjauksella, jossa määritetään kokonaiskalsiumin (P -Ca) ja albumiinin (P -Alb) pitoisuudet P -Ca-albk = P -Ca + 0,020 * (41,3 - Alb) P -Ca-albk-tutkimuksen tulos on kliinisesti usein yhtä informatiivinen kuin Ca-Ion- määritys ja sitä suositellaan tuotannollisten ja taloudellisten etujensa vuoksi etenkin avohoitopotilaiden ensisijaiseksi kalsiumstatuksen tutkimukseksi. Seuraavilla potilasryhmillä suositellaan kuitenkin ensisijaisesti Ca-Ion-määritystä: Selvä munuaisten vajaatoiminta, tehohoidossa olevat potilaat, happo/emäs - taseen häiriöt, verensiirtoja tai muita iv-infuusioita äskettäin saaneet, selvät paraproteinemiat, akuutti pankreatiitti, hyperbilirubinemia, keskoset ja alle kuukauden ikäiset lapset 14.9.2022 52
 53. 53. AKUUTTILÄÄKETIEDE Troponiini (2 näytettä, yli 1 tunnin väli (tällä hetkellä 3 tunnin välein) Muutos on tärkeää, oireet, EKG! sydäninfarktiin tarvitaan nämä Prokalsitoniini on jkv. bakteeri-infektiolle spesifimpi testi kuin CRP - tehohoidossa ja sairaalapotilailla 14.9.2022 53
 54. 54. Laboratoriotutkimukset tukevat potilaan diagnostiikkaa (60-70%:ssa engl. tutk.) Tulokseen sisältyy vaihtelua Laboratoriotutkimuksiin ei tarvita paastoa (joitakin poikkeuksia) Raudanpuute on tavallisin anemian syy (laboratoriodg) 14.9.2022 54 YHTEENVETO

×