Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Mielenterveys ja työ

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 43 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Mielenterveys ja työ (20)

Anzeige

Weitere von Työterveyslaitos (20)

Anzeige

Mielenterveys ja työ

 1. 1. Sari Nuikki Työelämän mielenterveys –yksikön päällikkö, työterveyspsykologi sari.nuikki@mieli.fi Missionani on edes rikkahippusen verran olla vaikuttamassa siihen, että mielen hyvinvointi aidosti huomioidaan työelämässä – ei siksi, että se on tuottavaa vaan siksi, että se on arvo itsessään.
 2. 2. .f i MIELI Suomen Mielenterveys ry • Yli 50 paikallista mielenterveysseuraa • Yli 30 valtakunnallista jäsenjärjestöä • 22 kriisikeskusta • Rikosuhripäivystyksen hallinnointi yhteistyössä viiden järjestön ja kirkon kanssa Paikallinen mielenterveysseura Paikallainen mielenterveysseura & kriisikeskus Maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö Tavoite parantaa mielen hyvinvointia Suomessa • Mielenterveyden edistäminen kehittämishankkein ja koulutuksin • Kriiseissä auttaminen: Kriisipuhelin & Sekasin-chat (myös ukrainan- ja venäjänkielinen) • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen • Vapaaehtoistoiminta
 3. 3. Mielenterveys ja työ: Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli työterveysyhteistyöhön
 4. 4. • Mielenterveyden tila Suomessa • Mielenterveyden tuen toimintamalli osana Työelämän mielenterveys –ohjelmaa • Miten mielenterveysasiat hoituvat työterveyshuoltojen vs. asiakasorganisaatioiden näkökulmasta? • Toimintamallin kehittäminen pilotointien avulla - muutama esimerkki • Pilottityöpaikkojen seurantakysely • Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli Sisältö 27.1.2023 4 |
 5. 5. Mielenterveyden tila Suomessa 27.1 5
 6. 6. Mielenterveyden ulottuvuudet 1.12.2022 6 |
 7. 7. Positiivinen mielenterveys Suomessa (FinTerveys 2017, seurantatutkimus 2020-2021) 7 Korkea positiivinen mielenterveys n. 14%. Kohtalainen positiivinen mielenterveys n. 70% Matala positiivinen mielenterveys n. 16 %. + 60-vuotiailla enemmän positiivista mielenterveyttä kuin nuoremmilla.
 8. 8. 27.1.2023 8 |
 9. 9. Mielenterveyskuntoutujien määrän kasvu viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana (lähde: KELA) 27.1.2023 9 | 890 %
 10. 10. 27.1.2023 11
 11. 11. Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli työterveysyhteistyöhön Tarkoitus: Kehittää työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistyötä siten, että se olisi aiempaa ennakoivampaa ja ennaltaehkäisevämpää. Tavoite: Luoda toimintamalli mielenterveyttä tukevaan työterveysyhteistyöhön työpaikoille ja työterveyshuoltoihin 27.1.2023 12
 12. 12. 27.1.2023 13 | Pauliina Mattila- Holappa Minna Majuri Kaisa Harjunpää Hanna Hakulinen Henna Laitio Sari Nuikki (MIELI ry) Saija Koskensalmi (MIELI ry) Mari-Anne Wallius Taina Kinnari Lisbeth Forsman-Grönholm Terhi Kalliokoski Elina Virtanen Marika Lassfolk Hanna-Reetta Räsänen Tarja Säily Heli Hannonen Tuulia Varanka- Ruuskanen Eija-Maria Gerlander
 13. 13. Rekrytointi Nykytilan kartoitus Näkemysten tarkastelu Pilotointi Yhteinen näkemys TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISEN VAIHEET Lopputulos 25 työpaikka-työterveyshuolto pilottiparia Työterveysyhteistyön nykytilan analysointi Toimintamalli Pilotoitavan kohteen valitseminen Mielenterveyttä tukevan yhteistyön kehittäminen 10/21 – 5/22 Pilotointien pohjalta työpajatyöskentelyä Kesäkuu 2021 Elokuu 2021 Syyskuu 2021 Lokakuu 2021 Kesäkuu 2022 Lokakuu 2022
 14. 14. Hankkeessa mukana olleiden työpaikkojen koko 27.1.2023 15 | 4% 4% 9% 83% 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 1 - 10 henkilöä 11 - 20 henkilöä 21 - 50 henkilöä 51 - 250 henkilöä 251 tai enemmän Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:4.65, Hajonta:0.91) (Vastauksia:23)
 15. 15. 69% (69%) 19% (22%) 13% (0,2%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Lääkäriasema Entinen liikelaitos Integroitu Hankkeessa mukana olleet työterveyshuollot 27.1.2023 16 |
 16. 16. Onko mielen hyvinvointi huomioitu työterveysyhteistyössä? • Kyllä • Ei • En osaa sanoa https://www.mentimeter.com/app/presentation/alg4j2fpm2pahz1t586a6ivuoxu8xxzb Menti.com koodi 8816 1915 27.1.2023 17 |
 17. 17. Onko mielen hyvinvointi huomioitu työterveysyhteistyössä? 73,9 % 4,3 % 21,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kyllä Ei En osaa sanoa Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:1.48, Hajonta:0.83) (Vastauksia:23) Työterveyshuollot (Kaikki vastaajat) (KA:1.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:15)
 18. 18. Ohjaako työpaikkaselvitys työn myönteisten voimavarojen havainnointiin ja vahvistamiseen? 35,0 % 25,0 % 40,0 % 92,9 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kyllä Ei En osaa sanoa Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:2.05, Hajonta:0.86) (Vastauksia:20) Työterveyshuollot (Kaikki vastaajat) (KA:1.07, Hajonta:0.26) (Vastauksia:14)
 19. 19. Koetaanko toimintasuunnitelma mielen hyvinvoinnin tukemisen näkökulmasta hyödylliseksi? 39,1 % 17,4 % 43,5 % 73,3 % 0,0 % 26,7 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kyllä Ei En osaa sanoa Työpaikat (Kaikki vastaajat) (KA:2.04, Hajonta:0.91) (Vastauksia:23) Työterveyshuollot (Kaikki vastaajat) (KA:1.53, Hajonta:0.88) (Vastauksia:15)
 20. 20. Työpaikkaselvitykset olivat psykososiaalisten kuormitus- ja voimavaratekijöiden osalta puutteellisia • Työpaikkaselvityksissä psykososiaaliset kuormitus- ja voimavaratekijät kannattaa kartoittaa kunnolla ja ottaa työterveyspsykologi selvitykseen mukaan Jos selvitys oli tehty, voimavarat saatettiin mainita, mutta niihin ei oltu mietitty niitä säilyttäviä tai vahvistavia toimia • Voimavaralähtöisyyttä kannattaa tietoisesti lisätä Useimmat toimintasuunnitelmat olivat ”copy-paste” –tyyppisiä työterveyshuollon palvelulistoja myös mielenterveyden tuen osalta • Voisiko toimintasuunnitelmasta luoda elävä yhteistyötä ohjaava dynaaminen dokumentti, joka aidosti huomioi organisaation mielen hyvinvoinnin tarpeet? Suunniteltu mielenterveysyhteistyö ja sen mittarit riskilähtöistä ja korjaavaa • Rinnalle rakennettava mielenterveysongelmia ennaltaehkäisevää ja mielenterveyttä edistävää yhteistoimintaa • Työterveyshuollon rooli aitona yhteistyökumppanina ja mielen hyvinvoinnin ennakoivana asiantuntijana, joka tukee työpaikkaa, kaipaa vahvistusta Alkukartoituksen dokumenttien tarkastelussa esiin tulleita kehittämistarpeita 27.1.2023 21 |
 21. 21. Toimintamallin kehittäminen pilotointien avulla Muutama nosto piloteista, joissa MIELI ry oli kehittäjäkumppanina
 22. 22. 1.12.2022
 23. 23. Tavoitteet • Työyhteisön voimavaratekijöiden vahvistaminen • Kuormitustekijöiden tunnistaminen ja mahdollisten haasteiden hoitaminen heti niiden ilmetessä • Esihenkilöiden osaamisen, kyvyn ja uskalluksen kasvattaminen sekä rohkaiseminen avun hakemiseen ennen kuin työyhteisötilanteet mutkistuvat Yksilötuen rinnalle työyhteisön tukea esimerkkinä Työyhteisön varhaisen tuen malli 27.1.2023 24 |
 24. 24. Työyhteisön varhaisen tuen malli 27.1.2023 25 | Taso Työyhteisön kuvaus Kehittämistoimien sisältö Toimiva työyhteisö Tavoiteltava tilanne, johon normaalisti liittyy ajoittain pieniä haasteita. Ylläpidetään ja vahvistetaan olemassa olevaa hyvää työyhteisön toimintaa. Pieni huoli Tasolle määriteltiin kriteerit sekä työpaikan havainnoista ja tiedoista (mm. riskien arviointi, henkilöstökyselyt, vaihtuvuus) että työterveyshuollon havainnoista ja tiedoista (mm. työpaikkaselvitys, suurkuluttajat, sairaspoissaolot). Esihenkilövastuisesti yhdessä työyhteisön kanssa tehdään aktiivisesti toimenpiteitä, ulkopuolista tukea tarvittaessa hyödyntäen. Suuri huoli Tasolle määriteltiin sekä työpaikan että työterveyshuollon kriteerit. Ulkopuolista tukea ja apua tarjotaan aktiivisesti (työpaikan, työterveyshuollon ja muiden tahojen).
 25. 25. 27.1.2023 26 | Toimiva työyhteisö Pieni huoli Suuri huoli Työntekijöiden keskinäinen yhteistyö Työn tavoitteet ohjaavat tekemistä, keskinäistä arvostusta ja luottamusta, avoimuutta, myönteistä asennetta, innostusta, työn imua Vuorovaikutuksen haasteita, muutoksia käytöksessä ja motivaatiossa, osoitetaan arvostuksen puutetta, pelisääntöjä ei noudateta, vastuuttomuutta, negatiivisuuden lisääntymistä Konflikti, ratkaisematon pitkittynyt ristiriita, työyhteisökriisi Työkavereiden tuki työn tekemiseen Apua ja tukea saatavilla, yhdessä oppimista, virheiden sallimista Apua ja tukea ei ole riittävästi saatavilla, tietoa ei jaeta, yhteistyö ei suju, sopimuksista ei pidetä kiinni Työkaverista ei välitetä, jätetään yksin, sorsimista, negatiivinen palaute vallalla, kiusaamista Yhteistyö ja vuorovaikutus esihenkilön kanssa Kannustavaa, rakentavaa, myönteistä ja työkeskeistä vuorovaikutusta Vuorovaikutuksessa haasteita, ei riittävää dialogia, palavereissa hiljaisuutta, ei osallistuta kokouksiin Ei toimita ohjeiden ja pelisääntöjen mukaan, työt eivät suju, aikataulut pettävät Esihenkilön tuki työn tekemiseen Esihenkilön apua ja tukea saatavilla tai luotetaan esihenkilön apuun ja tukeen tarvittaessa, yhteistä keskustelua tavoitteista, kannustavaa palautetta Apua ja tukea ei ole riittävästi saatavilla, dialogi katkonaista, tavoitemäärittely epämääräistä Esihenkilö koetaan poissaolevana, dialogia esihenkilön ja joidenkin työntekijöiden välillä ei juurikaan ole, esihenkilöllä ongelmia jaksamisessa Työkuormitus Työssä ajoittain kuormitusta ja stressiä, palautumista työpäivän aikana on riittävästi, työ koetaan mielekkäänä Pidempiaikaista kiirettä, stressiä, virheitä, tekemättömiä töitä, paljon ylitöitä ei ehditä palautua, virheitä tehdään keskimääräistä enemmän, kielteisyyttä Poissaolot lisääntyneet hälyttävästi, kuormituksesta ei palauduta, negatiiviset tunteet ovat pinnassa, kyynistymistä. Työkäyttäytyminen Ystävällinen, myönteinen ratkaisukeskeinen käytös, onnistumisista iloitaan, erimielisyydet ja ongelmat kyetään ratkaisemaan Kielteistä käytöstä, pelisääntöjen noudattamatta jättämistä, vastuuttomuutta, toisen onnistumisia ei nähdä tai ne omitaan, kilpailua, välinpitämättömyyttä Asiatonta käytöstä, kiusaamista, irtisanoutumisia keskimääräistä enemmän
 26. 26. Reagoinnista ennakoivaan ja edistävään yhteistyöhön esimerkkinä Agenttitoiminta liiallisen vaativuuden ennaltaehkäisemiseksi 27.1.2023 27 | UUPUMUSRISKI LIIALLINEN VAATIVUUS ENNAKOINTI
 27. 27. • Luotiin valmennusmateriaali • Valittiin agentit • Työterveyspsykologin ja HR:n valmennus agenteille • antaa välineitä tunnistaa, ennaltaehkäistä ja ratkaista ylitunnollisuuden, ylisuorittamisen, täydellisyyden tavoittelun ja omaa itseä kohtaan olevan liiallisen vaativuuden aiheuttamia työssä jaksamisen haasteita • Osana perehdytystä agentit valmentavat teemasta uudet työntekijät • Jatkossa koko henkilökunnalle ja esihenkilöille https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/mieli-strategia-ja-tyon-arki/tyopaikkojen- teot-ja-oivallukset/op-turun-seudun-tarina 27.1.2023 28 | TAVOITTEENA KULTTUURIMUUTOS ”RIITTÄVÄN HYVÄ RIITTÄÄ”
 28. 28. Reagoinnista ennakoivaan ja edistävään yhteistyöhön esimerkkinä Mielen hyvinvoinnin perustan vahvistaminen arjen valinnoilla 1.12.2022 29 |
 29. 29. Mielen hyvinvoinnin perustan vahvistaminen arjen valinnoilla 1.12.2022 30 | • Nuoret mukana kaikessa: osallistaminen vahvistaa hyvinvointia ja arvostuksen kokemusta – samalla pystyttiin hyödyntämään nuorten arjen innovatiivisuus. • Toimintamalli työterveysyhteistyöhön – Mielen hyvinvoinnin perustan vahvistaminen arjen valinnoilla - YouTube
 30. 30. Pilottityöpaikkojen seurantakysely 2021 vs. 2022
 31. 31. Onko mielen hyvinvointi huomioitu työterveysyhteistyössä? 27.1.2023 32 | 74 4 22 90 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kyllä Ei En osaa sanoa 2021 2022
 32. 32. Olen tyytyväinen työterveyshuollon vahvistavaan mielenhyvinvointityöhön. 27.1.2023 33 | 4% 30% 17% 26% 9% 0% 0% 50% 20% 30% 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 1 2 3 4 5 2021 2022 1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä
 33. 33. Olen tyytyväinen työterveyshuollon ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön. 27.1.2023 34 | 1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä 4% 44% 17% 9% 13% 0 0 40% 60% 0 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 1 2 3 4 5 2021 2022
 34. 34. Olen tyytyväinen työterveyshuollon korjaavaan mielenterveystyöhön. 27.1.2023 35 | 1 = Täysin eri mieltä 5 = Täysin samaa mieltä 4,0 % 26,0 % 22,0 % 22,0 % 13,0 % 10% 0% 20% 60% 10% 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 1 2 3 4 5 2021 2022
 35. 35. Minkä asian työterveyshuolto voisi tehdä uudella tavalla tai paremmin niin, että työterveysyhteistyö olisi paremmin mielenterveyttä edistävää? https://www.mentimeter.com/app/presentation/ali2u3xeaen4x 4jtmse2ysp4qeutuggc Menti.com koodi 5923 5141 1.12.2022 36 |
 36. 36. Kun tavoitteena on tehdä mielenterveyttä tukevaa, vaikuttavaa työterveysyhteistyötä, suunnatkaa ensin huomio yhteistyön edellytyksiin. • Listaus työterveysyhteistyön toimijoiden rooleista • Tarkistuslistat • toimivan työterveysyhteistyön rakenteista • yhteistyön toimintatavoista Työterveysyhteistyön edellytykset 27.1.2023 38 |
 37. 37. Hyvin muotoiltu konkreettinen tavoite on tuloksellisen ja vaikuttavan toiminnan lähtökohta. Pohjalle tarvitaan työpaikan tilannekuva. • Listaus työn voimavaratekijöistä • Listaus työpaikkaselvityksessä käytettävistä menetelmistä psykososiaalisten ja kognitiivisten voimavarojen ja riskien tunnistamisesta • Vinkit henkilöstön osallistamiseen työpaikkaselvityksessä Tunnista tarpeet, aseta yhteinen tavoite 27.1.2023 39 |
 38. 38. Toiminnan suunnittelussa huomioitava • mielenterveyden haasteiden ennaltaehkäisy • voimavarojen vahvistaminen • työyhteisötason toimenpiteet • esihenkilötyö Osiosta löytyy mm. • Tarkistuslista mielenterveyen ennaltaehkäisyn, voimavarojen huomiointiin ja työyhteisötason toiminnan suunnitteluun • Tarkistuslista esihenkilötyön suunnitteluun Suunnittele ja ennakoi 27.1.2023 40 |
 39. 39. Tarvitaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisasiantuntijuutta. Osiosta löytyy mm. • Työyhteisön toimivuuden tasojen kriteerit • Työyhteisön mielen hyvinvoinnin kehittämissuunnitelma • Kysymyspatteristo esihenkilöille työhyvinvointikeskustelun tueksi • Muistilista työterveyshuollolle esihenkilötyön tukemiseen Toimi ja kehitä 27.1.2023 41 |
 40. 40. Mielenterveyden tuen tavoite määrittelee mittarit, joilla seurataan sovittujen toimien toteutumista. Osiosta löytyy mm. • Työterveysyhteistyön vaikutusketju ja esimerkkejä käytettävistä mittareista, joilla vaikutusketjua arvioidaan • Esimerkkejä mielenterveyden tukitoimien osa-alueista ja mittaroinnista • Mielenterveyden tuen auditointiprosessi Onnistu ja kehity yhdessä 27.1.2023 42 |
 41. 41. Kohti mieliystävällisempää työelämää - ennenkuin.fi

×