Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työyhteisössä

288 Aufrufe

Veröffentlicht am

Perjantai-meeting 6.9.2019
Taija Stoat, PsM, Fennos

Veröffentlicht in: Gesundheitswesen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Manipulatiiviset persoonallisuushäiriöt työyhteisössä

 1. 1. “Seitsemänvuodenaikanahänolitehnyt yhdenExceltaulukon– loputtyöthänoli teettänytmuilla” Manipuloija työelämässä Taija Stoat, Managing Partner, PsM
 2. 2. Psykopatiasta ja manipulaatiosta • Psykopatia on persoonallisuuden piirteiden jatkumo ja siksi sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä esim. rikollisen käyttäytymisen kanssa. • Työelämässä manipuloinnin vaikutukset voidaan mitata esim. rahallisessa menetyksessä, myynnin, tuloksien, aikaansaannosten tai asiakastyytyväisyyden laskussa, vakavissa vahingoissa organisaation maineelle, vakavissa työyhteisön ja työilmapiirin ongelmissa, fyysisenä/psyykkisenä stressinä ihmisten osalta jotka ovat manipuloijan kanssa tekemisissä sekä valtavassa määrässä aikaa ja energiaa joka on käytetty edellä mainittuihin. • Muiden ihmisten hyväksikäyttö ja manipulointi ei ole tilapäinen tai tilannekohtainen käyttäytymistyyli vaan integroitunut osa heidän persoonallisuuttaan ja täten heidän käyttäytymistään. © Fennos – Taija Stoat
 3. 3. • Psykopatia on eri asia kuin narsismi. Vain harvat narsistit ovat psykopaatteja (mutta psykopaatit kyllä ovat narsistisia). • Narsisti kykenee tuntemaan empatiaa, syyllisyyttä ja katumusta – toisin kuin psykopaatti. Narsistinen henkilö pystyy myös tuntemaan fysiologisia reaktioita tilanteissa jotka herättävät tunteita – psykopaatit eivät. • Yleisesti ottaen voidaan todeta, että psykopaatit valehtelevat ja manipuloivat – silloin kun siitä on heille hyötyä. (huom. testien sosiaalinen suotavuus). • 1-2% kokonaisväestöstä ja noin 3-4% esimiehistä voidaan tutkimusten perusteella todeta omaavan prototyyppisen psykopaatin piirteet. (Babiak & Hare, 2006). Vankilassa heitä on 20-30%. Psykopatiastaja manipulaatiosta © Fennos – Taija Stoat
 4. 4. – Useimmiten syntyy vaikutelma täydellisestä hakijasta (hakemusasiakirjat vastaavat haetun tehtävän odotuksia täydellisesti). – Karismaattinen, erinomainen ilmaisemaan itseään suullisesti ja kirjallisesti, viihdyttävä ja monipuolinen. Tosin poikkeuksiakin esiintyy – tapaus ”Teekuppimies”. – Rekrytoivat esimiehet ovat usein täysin ihastuneita näihin ehdokkaisiin – tapaus ”Kyberturvallisuus”. – Mitä epämääräisemmin valintakriteerit on määritelty, sitä helpompaa on sekoittaa: pinnallinen charmikkuus hyviin johtajuusominaisuuksiin, jännityksen uupuminen haastattelutilanteessa hyvään päätöksentekokykyyn tai heidän impulsiivisuutensa korkeaan energiatasoon tai asioiden hyvään läpivientikykyyn. Piirteitä joihin kiinnittää huomiota rekrytointitilanteissa © Fennos – Taija Stoat
 5. 5. • Suureellinen omanarvontunne, (ajan ja tilan) dominoivuus ja keskustelun pseudointellektuelli taso – huomioi miltä sinusta tuntuu? • Patologinen valehtelu – tarkista pienetkin yksityiskohdat ja faktat sekä pyydä konkretisoimaan. • Empatiakyvyn puute, pintapuoliset tunnereaktiot – kysy häneltä miltä • jokin TUNTUI. • Vastuuttomuus omista teoista – kenen syy kun jokin meni pieleen tai kun tapahtui elämän/työpaikan vaihdoksia? • Stimulaation tarve/nopea tylsistyminen – katso hänen työhistoriaansa, arvioi päätöksenteon tapaa, pitkitä keskustelunne kestoa huomataksesi ristiriitaisuuksia. • Huono käyttäytymisen kontrolli – kuinka hän sietää turhauttavia tilanteita/ihmisiä, kuinka reagoi kritiikkiin – myös kyseisessä tilanteessa jossa olette? • Realististen pitkäntähtäimen suunnitelmien puute – he eivät suunnittele vaan reagoivat. Muita ominaispiirteitä © Fennos – Taija Stoat
 6. 6. • Kiinnitä huomiota: sinussa herääviin tunteisiin ja ajatuksiin, huomaa vuorovaikutuksen manipuloinnin eri keinot esim. Positiivisen palautteen antaminen sinulle ja sen vaikutukset sinussa, projektiot, keskeytykset, henkilökohtaiset kommentit, intensiivinen katsekontakti, tavat synnyttää sinussa luottamusta – ja mitä nämä saavat sinussa aikaan. • Pyri olemaan kontrollissa omista tunteistasi ja olemaan tietoinen siitä mitä sinun sisälläsi tapahtuu ajatusten ja tunteiden muodossa. Tärkeää on olla menemättä mukaan siihen suuntaan mihin manipuloija on meitä johdattamassa. Tärkeää on olla itse provosoitumatta, ottamatta asioita henkilökohtaisesti ja säilyttää oma objektiivisuus ja pitää oma persoonamme poissa tilanteesta – sillä manipuloija pyrkii juuri päinvastaiseen. Ø Mitä ovat sinun heikot kohtasi työntekijänä, esimiehenä, lääkärinä, psykologina, asiantuntijana, persoonana, ihmisenä? Ø Muista intuition merkitys tiedon lähteenä sekä vaikutelmat ja ristiriitaisuudet tiedon lähteinä. Kuinka voin suojautua manipuloinnilta - kuinka hyvin tunnet omat heikot kohtasi? © Fennos – Taija Stoat
 7. 7. Kiinnitä huomiota myös: • Siihen, että he vievät hyvin paljon energiaasi, aikaasi, tilaasi – usein puheen paljoudellaan ja fyysisellä dominoivuudellaan. • Puheen sisällössä tai hänen vastauksissaan kysymyksiisi on hyvin vähän informaatiota. • Heidän vaikeuteensa tunnistaa sanojen tunnesisältö. • Rekrytointitilanteessa: suosittelijoiden uupuminen. © PD SEARCH OY – Taija Stoat
 8. 8. • Kun he ovat jo osa jotakin organisaatiota, he jakavat ihmiset niihin joista on heille hyötyä ja niihin joista ei ole. Vaikutelman luonti ja sen ylläpitäminen niiden suuntaan joista on heille hyötyä – tapaus “Seitsemän vuotta”. • Vastuuttomuus ja itsekeskeisyys: eivät koskaan täytä lupauksiaan, käyttävät työaikansa muuhun kuin työn tekemiseen. Esim. Jättäessään organisaation eivät informoi asiakkaille lähdöstään josta seuraa vahinkoa organisaatiolle. • Eivät ole lojaaleja kenellekään tai millekään paitsi itselleen. Kokevat olevansa oikeutettuja luomaan omat sääntönsä. • Käyttävät muita hyväkseen teettääkseen omat työnsä muilla ja ottavat kuitenkin kunnian siitä itselleen esim. Tapaukset “Esimies” ja “Perehdyttäminen”. • Eivät etene todellisilla ansioillaan eivätkä jaksa odottaa vuoroaan edetäkseen urallaan. Työelämä- ja organisaatio käyttäytyminen: © Fennos – Taija Stoat
 9. 9. • Psykopaatin käyttäytyminen työpaikalla ei vastaa meidän käsitystämme siitä miten ihmiset töissä käyttäytyvät. • Ennen kaikkea he ajattelevat ja ajavat aina vain omia etujaan ja omia tavoitteitaan. Heitä ei kiinnosta yhteinen etu. • He eivät ole lojaaleja tiimilleen, kollegoilleen, esimiehelleen tai organisaatiolleen. – tapaus ”IT-firma”. • He eivät täytä velvollisuuksiaan, joskin he esittävät tekevänsä niin. • He ovat kyllä kykeneviä mutta haluttomia työskentelemään sinnikkäästi ja pitkäjänteisesti sen eteen mitä he haluavat. He ottavat aina oikoreitin. © PD SEARCH OY – Taija Stoat Työelämä- ja organisaatio käyttäytyminen:
 10. 10. • Tärkeää on säilyttää oma ammatillinen rooli ja objektiivisuus. • Huomaa, että on aina iso eroavaisuus siinä mitä he sanovat ja mitä he tekevät. Pohjaa siihen mitä he tekevät (tai jättävät tekemättä) sekä heidän käyttäytymiseensä. • Pidennä keskustelujenne kestoa – koska he ovat hyvin impulsiivisia, kiiltokuvamaisen täydellinen tarina alkaa rakoilla ja täten antaa sinulle ammattilaisena mahdollisuuden huomata ristiriitaisuudet. • Kerää tietoa useilta eri tahoilta/ihmisiltä/tietolähteistä kyseiseen ihmiseen liittyen. • Älä kohtaa häntä yksin, ota kollega mukaan. © PD SEARCH OY – Taija Stoat Työelämä- ja organisaatio käyttäytyminen – Miten toimia?
 11. 11. Huomaa vuorovaikutuksessa: • Psykopaatit ovat immuuneja sosiaaliselle tai psykologiselle palautteelle. • Tunnereaktiot ovat lyhyitä ja pintapuolisia. • Kuuntele hyvin tarkkaan mitä he itseasiassa sanovat ja minkälaisia sanoja he käyttävät. Huomioi myös mitä he eivät sano suhteessa kysymääsi kysymykseen. • Palauta aina keskustelu olennaiseen. He pyrkivät päinvastaiseen. © PD SEARCH OY – Taija Stoat Työelämä- ja organisaatio käyttäytyminen – Miten toimia?
 12. 12. • Heillä on erinomainen kyky lukea ihmisiä kuten avointa kirjaa ja hyödyntää kunkin heikkoja kohtia manipulointinsa välineenä. • Heillä on erinomainen ja taidokas kyky ilmaista itseään. • Nykytyöelämä mahdollistaa manipulaation jäävän huomaamatta (vähemmän kontrollia, enemmän vastuuta ja itsenäistä päätöksentekoa vähemmässä ajassa ja vähemmällä tietomäärällä). • Koska me olemme taipuvaisia uskomaan, että muut ihmiset työelämässä ajattelevat ja kokevat samoin kuin me itse – ja usein näin pois selitämme manipuloijan käyttäytymisen. Miten ja miksi he onnistuvat? © Fennos – Taija Stoat
 13. 13. Onko psykopaatti menestyjä vai ei? © Fennos – Taija Stoat
 14. 14. –Psykopatia tiedenäkökulma: http://www.hare.org/ –Suositeltavaa lukemista: –Kasvot psykopaatille: You Tube (3min) The woman who wasn’t there: https://www.youtube.com/watch?v=UfYQfeLuSrQ&t=17s (videon katsottuasi katso viimeinen dia) Lopuksi Ja jatkoksi © Fennos – Taija Stoat
 15. 15. – ”Head and shoulders above any of us” – suureellinen omanarvontunne. – ”I was trying to help them” – korostaa inhimillisyyttään ja ihmisyyttään joka on pelkkää vaikutelmanluontia. – ”It’s our duty to do something with their survivor experience” – erinomainen kyky ilmaista ja sanoittaa itseään. – ”She is also one of my best friends” – luottamuksen luominen ”Olen kaltaisesi” – viestin avulla manipulointi onnistuu. – ”She was looking out for us” – she was not. Hän sai itselleen mainetta, kunniaa, luottamusta, ystävyyttä ja hylkäsi kaikki hänen ”ystävänsä” välittömästi ilman minkäänlaista katumuksen tai syyllisyyden tunnetta siitä mitä hän oli tehnyt ja aikaansaanut. – ”Makes you shake your belief in humanity” – hän manipuloi muiden inhimillisiä uskomuksia ja arvoja omaksi edukseen. – ”Pieces don’t fit” – patologinen valehtelu. Tunnistitko psykopaatin piirteet? The full story: ”The 9/11 Faker – Real stories” https://www.youtube.com/watch?v=-eeAF-dEuww © Fennos – Taija Stoat

×