Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Erilaisuus on arvokasta, tiimipäällikkö Tomi Hussi, Työterveyslaitos

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Linkedin
Linkedin
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Erilaisuus on arvokasta, tiimipäällikkö Tomi Hussi, Työterveyslaitos (20)

Weitere von Työterveyslaitos (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Erilaisuus on arvokasta, tiimipäällikkö Tomi Hussi, Työterveyslaitos

  1. 1. Hyvinvointia työstä
  2. 2. Erilaisuus on arvokasta Työterveyspäivät 2011, Seminaari 10 Tiimipäällikkö Tomi Hussi Työuramuutokset ja moninaisuuden johtaminen -tiimi
  3. 3. Peruskysymys: kilpailukykyä uudistumisen avulla <ul><li>Toivo Äijö ja Lasse Kurkilahti: Ui tai uppoa (2007) ja Selviydy tai sukella (2011) </li></ul><ul><ul><li>Jos halutaan selviytyä, pitää jatkuvasti keksiä uutta ja vieläpä kilpailijoita nopeammin! </li></ul></ul><ul><li>Tiedonmuodostuksen teorioissa erilaisten näkökulmien yhdisteleminen uusien ideoiden syntymisen perusedellytys. </li></ul><ul><li>Samankaltaisesti ajattelevien joukko ei havaitse toimintaympäristön muutoksia. </li></ul><ul><li>Erilaisuuden avulla voimme ylläpitää organisaatioidemme herkkyyttä havaita muutoksia. </li></ul><ul><ul><li>hiljaiset signaalit </li></ul></ul>
  4. 4. <ul><li>Myötä eletty tieto </li></ul><ul><li>Käsitteellinen tieto </li></ul><ul><li>Operationaali-nen tieto </li></ul><ul><li>Systeeminen tieto </li></ul>Tiedon spiraali Nonaka & Takeuchi 1995 Hiljainen tacit- tieto Ulkoistettu käsitteellinen tieto Vuorovaikutuksen puitteiden rakentaminen Sosiaalistuminen Dialogi Ulkoistaminen Tekemällä oppiminen Sisäistäminen Eksplisiittisen tiedon yhdisteleminen Yhdistäminen
  5. 5. Monenlaista erilaisuutta <ul><li>Sukupuolien välinen tasa-arvo </li></ul><ul><ul><li>naiset aliedustettuina pörssissä noteerattujen yritysten hallituksissa </li></ul></ul><ul><li>Etninen tausta </li></ul><ul><ul><li>suljetuista avoimiin työmarkkinoihin </li></ul></ul><ul><ul><li>mitä Vasco Duarten kokemukset kertovat meille? </li></ul></ul><ul><li>Ikä </li></ul><ul><ul><li>Suomen työikäinen väestö ikääntyy kovaa vauhtia + suuret ikäluokat ovat jäämässä jo eläkkeelle </li></ul></ul><ul><ul><li>Nuorten työelämään kohdistamat odotukset poikkeavat aikaisemmista sukupolvista </li></ul></ul><ul><ul><li>miten voimme hyödyntää Marjaana Suutarisen ajatuksia sukupolvien välisestä yhteistyöstä? </li></ul></ul><ul><li>Yhteentörmäyksiltä ei voida välttyä </li></ul><ul><ul><li>syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus tärkeitä eettisiä periaatteita </li></ul></ul><ul><ul><li>kilpailukyvyn edistäminen puhuttelee yritysten johtoa </li></ul></ul>
  6. 6. Eli mitä meidän pitäisi tehdä erilaisuuden arvostamisen lisäämiseksi? <ul><li>Omien valintojen ja toimintatapojen taustalla avoimuus ja avarakatseisuus </li></ul><ul><ul><li>tehokkain keino vaikuttaa työyhteisön toimintaan </li></ul></ul><ul><li>Vuorovaikutustaidot keskiössä </li></ul><ul><ul><li>valmius asettaa oma ajattelu kyseenalaistettavaksi </li></ul></ul><ul><ul><li>valmiudet rakentavan kritiikin esittämiseen </li></ul></ul><ul><li>Omien lähtökohtien ymmärtäminen ja hyväksyminen </li></ul><ul><ul><li>Suomalaisuus ja laajemmin eurooppalainen kulttuuriperimä tarjoavat peilipinnan, jonka avulla on helpompi hyväksyä erilaisuutta ilman, että se tuntuu uhkaavalta </li></ul></ul>
  7. 7. Oy Suomi AB:n tulevaisuus lepää uudistumisen varassa <ul><li>Metsäteollisuus, Nokia ja bioteknologia </li></ul><ul><ul><li>loiston päivät perinteisessä mielessä ovat ohi </li></ul></ul><ul><li>Globaalissa työnjaossa tarvitaan uutta osaamista ja toimialoja </li></ul><ul><ul><li>clean tech, biopolttoaineet, työelämäinnovaatiot maailman parhaan työelämän rakennuspalikoina </li></ul></ul><ul><li>Riittävän innovatiiviset yritykset voivat jopa muuttaa vakiintuneen toimialan pelisääntöjä </li></ul><ul><ul><li>näpertely ei riitä, tarvitaan läpimurtoihin johtavia innovaatioita -> näkökulmien erilaisuus on arvokasta! </li></ul></ul>
  8. 8. <ul><li>Kiitos! </li></ul>

Hinweis der Redaktion

  • LOPETUSKALVO

×