Anzeige

4.4.2016 Koonti, julkishallinto yhdistykset kolmas sektori

Työterveyslaitos
15. Apr 2016
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a 4.4.2016 Koonti, julkishallinto yhdistykset kolmas sektori (20)

Anzeige

Más de Työterveyslaitos(20)

Anzeige

4.4.2016 Koonti, julkishallinto yhdistykset kolmas sektori

 1. TyhyverkostoX-hankkeen 2. ideariihi, Satakunta Työhyvinvoinnista kiinnostuneet julkishallinnon, yhdistysten ja kolmannen sektorin toimijat 4.4.2016, Pori 2. ideariihen kooste: Mitkä ovat ne konkreettiset keinot, joilla viime kerralla tärkeimmiksi arvioitua TTT-osaamista parannetaan Satakunnassa?
 2. Työskentelyn kulku  Mistä onkaan kyse TyhyverkostoX-hankkeessa? Missä mennään TTT- osaamisen kehittämisessä Satakunnassa? Mitä saimme viimeksi aikaan?  Learning café: Vastasimme pareittain pöydissä oleviin kysymyksiin niin, että kukin pari ehdotti konkreettisia keinoja yhteen osaamistarpeeseen /kohderyhmä (työntekijät, esimies, työnantaja, yrittäjä): mitkä ovat ne konkreettiset keinot, joilla viime kerralla tärkeimmiksi arvioitua TTT-osaamista parannetaan Satakunnassa?  Toisella kierroksella parit tutustuivat tehtyihin ehdotuksiin, tekivät lisäyksiä ja esittelivät lopuksi pöytänsä osaamistarpeeseen tehdyt konkreettiset keinot koko ryhmälle. 2
 3. Näin TTT-osaamista kehitetään Satakunnassa 3
 4. Miten työntekijän TTT-osaamista parannetaan 1. Työntekijä osaa huolehtia omasta työkyvystään (terveydestään ja hyvinvoinnistaan) myös vapaa-ajallaan  Ennaltaehkäisevä - Lainattavat askelmittarit: työyhteisö voisi lainata 1 kuukaudeksi ja kaikille työntekijöille - TyhyX ostaa ja lainaa niitä - Tavoitteena saada positiivinen vire työyhteisössä esim. yhteisiin kävelyhetkiin - Valtakunnallinen kilpailu verkostojen välillä - 10 kertaa tutustuminen erilaisiin liikuntamuotoihin ( 1 kerta/laji) Työterveyshuolto ja Soteekki, fysioterapeutti ja työterveyshoitaja ohjaisivat Esim. vesijuoksu, kuntosali, kahvakuula, ravintoluento, sauvakävely, rentoutus Auttaa tutustumaan ja vähentää pelkoa lähteä liikkeelle uusien toimintojen pariin 4
 5. Miten työntekijän TTT-osaamista parannetaan 2. Työntekijä noudattaa työpaikan sääntöjä ja ohjeita - Missä säännöt ovat – tiedettävä! Perehdytys - Sessiot (osallistavia) päiviä, missä päivitetään yhdessä säännöt ja työstetään niitä sitoutuminen - Ei massatilaisuuksia - Ryhmien sekoittaminen (esim. osasto, työtiimit) - Selkokieliset ohjeet - Suunnitelmallisuus (vuosikello hyödyksi) - Työturvallisuuden pelillistäminen, turvallisuuskävely 5
 6. Miten työntekijän TTT-osaamista parannetaan 3. Työntekijä tietää minimivelvollisuutensa ja -oikeutensa työpaikkansa työterveydestä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista, hankkii aktiivisesti tietoa ja myös päivittää tietonsa ajan tasalle esimerkiksi perehdytyskansion avulla - Sähköinen perehdytyskansio (pohja/malli nettiin), jos on jo olemassa, niin sen hyödyntäminen - Työhyvinvointipäivät työterveyshuollon kautta (pienillä työnantajilla oma yhteinen) - Muistilista nettiin + materiaalia nettiin (esim. mitä velvollisuudet/oikeudet ovat) - Työhyvinvointitestit (tiedon jakaminen, ”itsetestaus”, että tällaisia siis on) - Asioiden näkyväksi tekeminen, tiedotuskampanja valtakunnallisesti, maakunnallisesti, radio, TV 6
 7. Miten esimiehen TTT-osaamista parannetaan 1. Esimies tuntee työhyvinvointiin liittyvät asiat, sopimukset ja lainsäädännön - Päivityskoulutus uusista säädöksistä - Internetin hyödyntäminen, ajantasaiset linkit lainsäädäntöön, esim. paikallislehdessä artikkeli jostain lakimuutoksesta tms. (juttuvinkki toimitukseen) - Koulutuksen jälkeen esimies tietää luotettavat, selkeät sivustolinkit, mistä ajantasainen tieto löytyy 7
 8. Miten esimiehen TTT-osaamista parannetaan 2. Esimiehellä on ihmissuhdeosaamista ja vuorovaikutustaitoja. Hän on tasa- arvoinen ja oikeudenmukainen. Hänellä on kuuntelutaitoa ja kyky olla läsnä - Verkostoituminen, vertaistuki; konkretian jakamista samantyylisessä työssä, peilausapua toisten kokemuksista: miten meillä menee? - Koulutus: erilaisuuden näkökulma, esimiestyöskentely, hallinnointi, YT-laki - Työnohjaus ---- itsetuntemus - Ryhmätyönohjaus ---- TyhyX järjestävä taho - TTL:n sivujen hyödyntäminen: TyhyX linkittää esimiehille 8
 9. Miten esimiehen TTT-osaamista parannetaan 3. Esimies taitaa hyvän johtamisen, muun muassa pelisääntöosaamisen Säännölliset foorumit: • Vertaistuki • Mentorointi • Työnohjaus • Koulutus • Varjostus - Näiden osaaminen - Osallistavien menetelmien käyttö henkilöstön kehittämistoiminnassa - Vuorovaikutustaitojen opiskelu - Hyvän johtamisen teemaviikko Isossa organisaatiossa: • Osastojen esimiesten yhteistyö oppivat toisiltaan • Henkilöstön osaamisen merkitys organisaation tulokseen; osastot näkevät, miten oman osaston työpanos vaikuttaa koko organisaatioon ja tulokseen. Esim. miten oman työn takkuaminen/onnistuminen vaikuttaa seuraavaan työvaiheeseen toisella osastolla 9
 10. Miten työnantajan TTT-osaamista parannetaan 1. Työnantaja hallitsee lait ja sopimukset, vastuut ja velvoitteet - Sopimusjuridiikan ABC, luentosarja, webinaari tms. - Tietopankki netissä (tiedon lähteet), mitä pitää tietää, mitä asioita aihepiiriin kuuluu (muistilista) - Myös asiantuntijoiden yhteystietoja, mistä saa lisää tietoa - ’Kun palkkaan 1. työntekijän’ -koulutus (seminaari, webinaari); useampi saman sisältöinen ”road show” eri paikkakunnilla Satakunnassa - Työterveyshuollon hyödyt -koulutus + velvoitteet (kuka järjestää?) 10
 11. Miten työnantajan TTT-osaamista parannetaan 2. Työnantaja tuntee työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät, osaa suunnitella TTT- toimintaa ja ennakoida. Hän tunnistaa heikot signaalit, huolehtii strategisesta TTT-johtamisesta, yhteistoiminnasta, edellytysten varmistamisesta ja koko prosessista - Yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa (työturvallisuus) • Perustiedot alkusammutuksesta, ensiaputaidot • Työnantaja on yhteydessä pelastuslaitokseen ja sopii päivän/päivät, jolloin mennään paikan päälle pelastuslaitokselle. Sisältönä teoriatietoa ja käytännön sammutusharjoittelua. Tällainen ennakointi lisää työntekijän työhyvinvointia, kun hän tietää, miten toimia tulipalon sattuessa. - Ensiapukoulutus kohdennettuna sen työpaikan erityistarpeisiin - Työhyvinvointi & tuottavuus • Tutkimustulokset euroina • Webinaari/luento/muu tiedotus/www/ym. - Varhaisen välittämisen malli, kun alkaa näkyä merkkejä työpahoinvoinnista • Työnantajille myös euroina säästöt varhaisten toimien hyödyistä 11
 12. Miten työnantajan TTT-osaamista parannetaan 3. Työnantajalla on tiedotusosaamista. Hän viestii työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioista - Työnantajien pitää ensi selvittää häntä koskevat säädökset, esim. 2 tt vrt. 200 tt - Kansio, jossa olisi yleisluonteisesti asioita, jota kukin työnantaja voi päivittää ja täydentää oman alansa ja kokonsa mukaan - Mallit, josta kukin voi tulostaa valmiit pohjat - Milloin ja mistä työterveyspalvelut? - Riskikartoitus – säästää, kun tehdään ennalta - Työhyvinvointikysely-pohja: auttaa työnantajaa lähtemään jostain liikkeelle - Säännöllinen tiedottaminen, esim. työhyvinvoinnin vuosikello. Samoja asioita käytävä läpi vuosittain - Verkostoituminen • Koulutusesimerkkejä käytännön toimivuudesta ja haasteista • Eurot mukaan myös vertailuun • Sh-päivät ja ennaltaehkäisy 12
 13. Miten yrittäjän TTT-osaamista parannetaan 1. Yrittäjä tuntee lainsäädännön ja normatiiviset ohjeet työterveyshuoltoon ja työturvallisuuteen liittyen - Yrittäjäyhdistys panostaa alakohtaisiin palveluihin (koulutuspäivät, benchmarking, mentorointi) - Foorumit – matalan kynnyksen - Netti - Mistä yksinyrittäjä saa ergonomiakartoituksia? 13
 14. Miten yrittäjän TTT-osaamista parannetaan 2. TTT-toiminta on osa organisaation/yrityksen liiketoimintaa ja strategiaa. Hän osaa huolehtia omasta ja työntekijöidensä hyvinvoinnista - Työterveyshuollon tietopaketti (paperinen, www) hyödyistä: yritysneuvojien, yrittäjien, MTK:n käyttöön - Ajanhallinta & työn rajaaminen luento/webinaari sekä yrittäjille että työnantajille (myös työntekijöille) - Työhyvinvoinnin vaikutus tuottavuuteen • Tutkimustuloksiin viittaukset nettiin yrittäjille MTK:lle, neuvontaa yms. yhteistyökumppaneille • Luento/webinaari (jos jo valmiina tietoon) 14
 15. Miten yrittäjän TTT-osaamista parannetaan 3. Yrittäjä verkostoituu ja kerryttää tietoa ja osaamista myös sitä kautta - Tyhyverkosto voisi koota yhteen saman toimialan yrittäjiä ja järjestää yhteisen tietoisuus -teemapäivän: saman alan yrittäjät puhuvat samaa kieltä ja haasteetkin samat - Yrittäjille suunnattujen tapahtumien paikka valitaan huolella: helppo tulla, kaikille lähes sama matka, pyritään tasapuolisuuteen - Internetin hyödyntäminen verkostoitumisessa, esim. tallennettavat webinaarit, yhteiset sivustot • yhteystietoja, valokuvia • toimenkuvan esittely sen sijaan, että olisi pelkkä yrityksen nimi ja yrittäjän nimi matalampi kynnys ottaa yhteyttä 15
 16. Tulosten keskustelu Mitä ajatuksia, kommentteja? • Pelillistäminen (ks. Nettiin ladattu ohjelma) 16
 17. Satakuntalaisten työpaikkojen TTT-osaamisen kehittäminen TyhyverkostoX-hankkeessa Satakunnan pilotti työpaikkojen työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamisen parantamiseksi on osa Työterveyslaitoksen valtakunnallista TyhyverkostoX-hanketta. Tuloksia hyödynnetään koko maassa. TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen -hankkeen päätoteuttajana on Työterveyslaitos. Osatoteuttajina ovat Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus ja nommoC seugolaiD osuuskunta. Hankkeen kehittämistyö tehdään valtakunnallisen Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston (Tyhyverkosto) kautta, jolloin Tyhyverkostosta kehittyy työhyvinvoinnin yhteistyö- ja osaamisverkosto. TyhyverkostoX-hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto, ESR. Hanke toteutetaan 2015– 2018 välisenä aikana. Eri puolella Suomea toteutettavien pilottien tulokset hyödynnetään valtakunnallisesti. Lisätietoja TyhyverkostoX-hankkeesta: Jaana Lerssi-Uskelin, Työterveyslaitos, jaana.lerssi-uskelin@ttl.fi Lisätietoja TTT-osaamisen kehittämisestä Satakunnassa: Helena Särkänlahti, Työterveyslaitos, helena.sarkanlahti@ttl.fi 17
 18. 18 TyhyverkostoX hanke Teema 2. TTT-osaamisen (työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamisen) kehittäminen Työpaikkojen työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamisen (TTT-osaaminen) parantaminen osana Tyhy-verkoston toimintaa. Tavoitteet: • Yrittäjät sekä työpaikat ja niiden henkilöstö hallitsevat työterveyden, -turvallisuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä tarvittavat menettelytavat ja osaavat omatoimisesti kehittää TTT-osaamistaan muuttuvan työelämän edellyttämällä tavalla. • TTT-osaamisen sisältö osana työelämävalmiuksia on määritelty. Toiminta: - Alueellisissa TTT-osaamisen yhteiskehittämisprosesseissa tunnistetaan työpaikkojen ja yrittäjien osaamistarpeet sekä määritellään yhteistoiminnallisesti keskeiset TTT-osaamisen sisällöt ja sen kartuttamisen keinot. Kehittämiseen kutsutaan mukaan kaikki alueen yrittäjät, yritykset ja muut organisaatiot, Tyhy-verkosto, TTT-toimijat sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatiot. - Yhteiskehittämisprosessissa tehdään alueellinen TTT-osaamisen kehittämissuunnitelma, jota työpaikat ja yrittäjät toteuttavat yhteistyössä Tyhy-verkoston, alueellisten TTT-asiantuntijoiden sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. - Eri alueilla toteutettu TTT-osaamisen kehittäminen ja kehittämissuunnitelmat muodostavat aineiston, jota hyödynnetään TyhyverkostoX-hankkeen tuottamassa määritelmässä ja suosituksessa TTT-osaamisesta osana työelämävalmiuksia. © Työterveyslaitos | Helena Palmgren | www.ttl.fi
 19. Satakunnan Tyhyverkoston tapaaminen Aika: Keskiviikko 11.5.2016 kello 12.30-15.30 Paikka: Porin seudun kansalaisopisto, Auditorio, Pori Teemoina: • Työyhteisötaidot: luennoimassa psykologi, KTM Elisa Valtanen Työterveyslaitokselta • Ideariihien tulosten keskustelu, ja miten ne viedään käytäntöön Satakunnassa TERVETULOA! Kiitos panoksestasi tänään! TyhyverkostoX-hanke ja Satakunnan Tyhyverkosto Helena Särkänlahti, TyhyverkostoX-hanke, Työterveyslaitos, helena.sarkanlahti@ttl.fi Ulla Roininen, Satakunnan Tyhyverkosto, ulla.roininen@pori.fi Helena Palmgren, TyhyverkostoX-hanke, Työterveyslaitos, helena.palmgren@ttl.fi19
 20. Kiitos! tyoterveyslaitos@tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi
Anzeige