Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

22.8.2017 Ikäjohtamisen kehittämisprosessikokeilu

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 19 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (15)

Ähnlich wie 22.8.2017 Ikäjohtamisen kehittämisprosessikokeilu (20)

Anzeige

Weitere von Työterveyslaitos (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

22.8.2017 Ikäjohtamisen kehittämisprosessikokeilu

 1. 1. Hyvinvointia työstä
 2. 2. Pohjois-Savon Tyhyverkosto Arjen teoilla eri-ikäisyys työpaikan voimavaraksi Kuopio 22.8.2017
 3. 3. 24.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 3 PÄIVÄN OHJELMA 12.00 Ilmoittautuminen ja lounas 12.45 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus neuvotteleva virkamies Tarja Kantolahti, STM, kehittämispäällikkö Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos ja Pohjois-Savon Tyhyverkoston yhteyshenkilö Mariikka Almiala 12.55 Ajankohtaista Pohjois-Savon työhyvinvoinnin tilasta, asiantuntija puheenvuoro 13.25 Johdatusta ikäjohtamiseen, Tarja Kantolahti 13.45 IkäjohtamiX-sarjan arviointia, Jaana Lerssi-Uskelin 14.00 Kahvitauko 14.15 Työuran eri vaiheet – mahdollisuuksia, mutkia ja rohkeita ratkaisuja työelämäesimerkein ja yhteinen keskustelu 15.15 Yhteinen porina työhyvinvoinnin kehittämistarpeista Pohjois-Savossa 15.45 Päivän yhteenveto, miten toimintaa jatketaan? 16.00 Päivä päättyy – turvallista kotimatkaa!
 4. 4. Ikäjohtamisen kehittämisprosessi -kokeilu Terveellinen työ elämän eri vaiheissa – yhteistyöllä tuloksiin 24.10.2016 • Verkostotapaaminen, jossa valittiin yhdessä 2 tärkeintä ikäjohtamiseen liittyvää kehittämiskohdetta Pohjois- Savossa. 1. Jatkotyöpaja Esimiesten ikäjohtamistaidot • Esimiesten työpajasarja eri-ikäisten johtamisen tueksi: ideoita – työkaluja - ratkaisuja 2. Jatkotyöpaja Systemaattinen ikäjohtaminen IkäjohtamiX-sarja 1. Tapaaminen ”Noviisit” 28.8.2017 IkäjohtamiX- sarja 2. tapaaminen ”Osaajat” IkäjohtamiX- sarja 3. tapaaminen ”Asiantuntijat” Yhteenveto verkosto- tapaaminen 22.8.2017 • Työkaarityöpajat yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa
 5. 5. 24.10.2016 Jaana Lerssi-Uskelin Pöytäporina 3. Miten myö jatkettaanPohjois-Savossa? Millaisia haasteita (kehittämiskohteita) työpaikoilla on ilmennyt eri ikäisten johtamisessa? Vastauksien pohjalta asiantuntijat koostivat 8 haasteen listan, joista äänestyksellä valittiin 2 eniten ääniä saanutta haastetta kehitettäväksi edelleen. Äänestys ja tulokset:
 6. 6. (18.11.2016) Kehittämisalueet ja vahvuudet esimiesten eri-ikäisten johtamistaidoissa KEHITTÄMISALUEET • Elämän tilanteiden ymmärtäminen; -> mikä motivoi? • Henkilön kokonaistilanteen huomiointi -> esim. työvuorojen suunnittelu sen mukaan • Kuuntelemisen taito, kunnioitus ja arvostus • Aito kiinnostus ja luottamus • ”Huolipuhe” • Ennakointi • Palautteen antaminen VAHVUUDET • Into tehdä esimiestyötä • Aktiivinen keskustelu pelisäännöistä • Hyvä kuuntelemisen taito • Aito kiinnostuminen • Vahva luottamus • Palautteen antaminen • ”Huolipuhe” ajoissa • Ratkaisukeskeinen toiminta 24.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 6
 7. 7. 4 kysymystä esimiestyöstä (18.11.2016) • A - Tietääkö • B – Osaako Onko työ kunnossa? • C – Kykeneekö Onko tekijä kunnossa? • D – Haluaako Onko tekeminen kunnossa? 24.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 7
 8. 8. IkäjohtamiX-sarjan arviointia • Prosessissa 6 tapaamista • Osallistujia 130-13-8-12-10-8 • Kuntasektorilta, julkiseltasektorilta, yksityiseltä sektorilta työntekijöitä /yrittäjiä, kolmannen sektorin toimijoita 28.8.2017
 9. 9. Arviointia 28.8.2017
 10. 10. Arviointia 28.8.2017
 11. 11. Arviointia • Mielenkiintoisia mielipiteitä, herättää kysymyksiä omalle työpaikalle • Mukava tutustua uusiin ihmisiin • Hyviä keskusteluja • Hyvää tietoa • Hyvä vuorovaikutus ja innostus • Aidosti ryhmän ajatukset kuuluviin • Kokemusten ja näkemysten vaihto, verkostoituminen • Erilaisista työpaikoista tulevat ihmiset antoivat uusia ja monipuolisempia näkökulmia 28.8.2017
 12. 12. Arviointia 1. Mitä odotuksia tuleville? • Avoimin mielin, Esimiehenä jaksaminen, tiimityöt hyviä 2. Miten kohtaamisia voisi kehittää? • Enemmän tilaa osallistujille! 3. Koitko Esimies foorumiX-sarjan hyödylliseksi, ka 4 (4-5) Mitä tai millaista hyötyä? • Hyvää keskustelua! • Eväitä esimiestyöhön. • Herättänyt pohtimaan uusia näkökulmia. • Ohjeita omaan esimiestyöhön. • Vuorovaikutus toisten alojen kanssa. 28.8.2017
 13. 13. Arviointia 4. Ovatko omat ajattelutapasi muuttuneet osallistumisen seurauksena? Ka 3 Miten? • Vahvistusta ajattelulleni. • Työnkaaren haasteet ovat konkretisoituneet uudella tavalla minulle. • Huomioin vielä enemmän eri-ikäisiä. • On eri-ikäisiä alaisia, joutuu miettimään miten kenenkin kanssa asioita hoitaa. Työssä jaksamiseen pitää kiinnittää huomiota. • Eri-ikäisten johtaminen. • Miettinyt enemmän eri ikäryhmien vahvuuksia/heikkouksia. 5. Ovatko toimintatapasi muuttuneet osallistumisen seurauksena? • Pyrin huomioimaan eri-ikäisten ihmisten työurien vaiheisiin liittyviä kuormitustekijöitä. 6. Mitä hyvää IkäfoorumiX-sarjassa oli? • Kokemusten jakaminen. • Hyvät ajatukset. • Aihe oli ajankohtainen ja asiasisältö oli hyvä. • Hyvät keskustelut ja Vuorovaikutus. 7. Mitä kehitettävää IkäfoorumiX-sarjassa oli? • Lisää keskustelua. • Lisää osallistujia toivoisin, jolloin saataisi laajempaa näkemystä asioihin. 28.8.2017
 14. 14. Arviointia 8. Onko tällaiselle kehittämisfoorumille tarvetta jatkossa? Ka 4,1 paljon (3-5) 9. Miten foorumi olisi paras toteuttaa? • työpajatyöskentelynä (6) • seminaareina (5) 10. Millaisella aikataululla paras? • kerran kuukaudessa (4) • kahden kuukauden välein (3) • harvemmin, puolivuosittain 11. Missä tai millaisissa tiloissa foorumi olisi paras toteuttaa? • Kuten ennenkin, hyvät paikat! • Pienryhmissä, missä saadaan kontakti toisiin paremmin. • Lähellä osallistujia, jolloin saadaan porukkaa sitoutumaan. • Rauhallinen kokoushuone. 28.8.2017
 15. 15. 24.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 15 Työuran eri vaiheet – mahdollisuuksia, mutkia ja rohkeita ratkaisuja työelämäesimerkein ja yhteinen keskustelu - Helena Oinonen ja Kirsi Puharinen, Servicalta
 16. 16. Keskustelu 1. Kysymys; Miten työuran eri vaiheet näkyvät työpaikallanne? 2. Kysymys; Millaisia ratkaisuja ikäasioihin työpaikallanne on tehty? 24.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 16
 17. 17. 24.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 17 Yhteinen porina työhyvinvoinnin kehittämistarpeista ja –toiveista Pohjois-Savossa
 18. 18. Keskustelu 3. Kysymys; Millaisia työhyvinvoinnin kehittämistarpeita ja – toiveita Pohjois- Savossa 24.10.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 18
 19. 19. Kiitos tästä päivästä 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 19 Jatketaan yhdessä eteenpäin J Annathan palautetta tulevalle Work Goes Happy – tapahtuma Kuopiossa 16.11.2017 Liikkuen vireäX työssä webinaarit: Paikoillanne 20.9. klo 14-15 Valmiit 5.10. klo 14-15 Hep 9.11. klo 14-15 Työturvallisuutta ja työhyvinvointia kuljettajan työssä -Seminaari/työpaja syksyllä 2017 (?)

×