Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Build website for better Internet Marketing

1.932 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Unterhaltung & Humor
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Build website for better Internet Marketing

 1. 1. www.eqvn.net Trang web thường & web quảng cáo Website & Microsite www.eqvn.net
 2. 2. www.eqvn.net Mục tiêu buổi học• Kiến thức chung/Các loại website – Domain name, HTML & Flash• Cách tiếp cận xây dựng/thiết kế website – Thiết kế & Nội dung & Chức năng – AIDA & SMILE• Các mục đích sử dụng website cho kinh doanh và tiếp thị – Corporate website/Brand site – Microsite www.eqvn.net
 3. 3. www.eqvn.net Nội dung www.eqvn.net
 4. 4. www.eqvn.net Câu hỏi4 www.eqvn.net
 5. 5. www.eqvn.net Gorilla CampaignLAUNCH NEWDIGITALCAMERA + WITH ONLY $50.000 www.eqvn.net
 6. 6. www.eqvn.net Not For Everyone – Audi S3 Demo www.eqvn.net
 7. 7. www.eqvn.net Bee Team - Vespa www.eqvn.net
 8. 8. www.eqvn.net Lựa chọn: Loại website• Có bao nhiêu loại website? – 15. Microblog 1. Affiliate. 16. News site – 2. Archive site 17. Personal homepage – 3. Blog (web log) 18. Phish site – 4. Brand building site (microsite) 19. Political site – 5. City Site 20. Porn site 21. Rating site – 6. Community site 22. Review site – 7. Content site 23. School site – 8. Corporate website 24. Search engine site – 9. E-commerce 25. Shock site – 10. Forum 26. Social bookmarking site 27. Social networking site – 11. Gripe site 28. Video sharing – 12. Humor site 29. Warez – 13. Java applet site 30. Web portal – 14. Mirror site. 31. Wiki site www.eqvn.net
 9. 9. www.eqvn.net Big Mess www.eqvn.net
 10. 10. www.eqvn.net I dreamed a dream Vietnamese visit Làm thế nào để tập trung khách hàng over 50,000 (mục tiêu lẫn tiềm năng) vào 1 hoặc 1 different websites vài (loại) website cụ thể đểevery month!!! tập trung truyền thông, tiếp SOURCE: Comscore thị và/hoặc bán hàng? www.eqvn.net
 11. 11. www.eqvn.net Một số khái niệm• Tên miền (Domain name): tên bằng chữ tương ứng với địa chỉ IP của 1 máy tính trên internet. VD: congty.com• Địa chỉ Web, URL(Uniform Resource Locator): chỉ ra 1 tài nguyên xác định khả dụng và cách thức để truy cập tài nguyên này. VD: http://www.congty.com, http://banhang.congty.com• Web Hosting: cho phép 1 website truy cập được qua World Wide Web.• HTML: Hyper Text Markup Language• Flash: 1 loại file dùng để chuyển tải video và ứng dụng tương tác trên internet. Ví dụ www.eqvn.net
 12. 12. www.eqvn.net Mạng Internet www.eqvn.net
 13. 13. www.eqvn.net MÔ HÌNH QUẢNG CÁO WEBSITE www.eqvn.net
 14. 14. www.eqvn.net Vai trò của Website– Là nơi chứa đựng thông điệp marketing một cách chi tiết– Là đích đến của các chiến dịch quảng bá– Là nơi biến người viếng thăm trang web thành khách hàng– Là điểm kết nối giữa khách hàng và doanh nghiệp www.eqvn.net
 15. 15. www.eqvn.net Mô hình AIDA• Attention - Website thu hút được sự chú ý của khách hàng• Interest - Website cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, thông tin phù hợp nhu cầu khách hàng mục tiêu• Desire - Có các biện pháp xúc tiến để tạo mong muốn mua hàng: giảm giá, quà tặng• Action - Form mẫu đẹp, tiện lợi, an toàn để khách hàng thực hiện giao dịch dễ dàng www.eqvn.net
 16. 16. www.eqvn.net Xây dựng Website• Ý tưởng/ ý niệm• Xây dựng Conception Construction• Truyền thông• Vận hành, Khai thác Tính chất liên tục Continuation Communication www.eqvn.net
 17. 17. www.eqvn.net Thành phần Website 1 31. Giao diện 22. Nội dung3. Chức năng tương tác 3 www.eqvn.net
 18. 18. www.eqvn.net Giao diện Website• SMILE – S: Simple – M: Memorable – I: Interesting – L: Link to Brand – E: Emotional involving & liked / Enterprising Tường minh, dễ dàng khai thác thông tin dưới góc độ người dùng nhưng Ấn tượng, khác biệt, lôi cuốn… www.eqvn.net
 19. 19. www.eqvn.net Nơi nào trên website www.eqvn.net
 20. 20. www.eqvn.net Chú ý khi thiết kế websiteTập trung vào NGƯỜ I DÙNG… của website của bạn www.eqvn.net
 21. 21. www.eqvn.net www.eqvn.net
 22. 22. www.eqvn.net www.eqvn.net
 23. 23. www.eqvn.net www.eqvn.net
 24. 24. www.eqvn.net www.eqvn.net
 25. 25. www.eqvn.net www.eqvn.net
 26. 26. www.eqvn.net www.eqvn.net
 27. 27. www.eqvn.net www.eqvn.net
 28. 28. www.eqvn.net …NOT YOU! www.eqvn.net
 29. 29. www.eqvn.net• Aim at• SOMEONE• Not• EVERYONE! www.eqvn.net
 30. 30. www.eqvn.net Nội dung www.eqvn.net
 31. 31. www.eqvn.net Định nghĩa• Corporate website: là 1 website cung cấp thông tin vận hành bởi 1 tổ chức kinh doanh hoặc 1 doanh nghiệp tư hoặc những tổ chức khác như từ thiện/phi lợi nhuận. Ví dụ: www.icpvn.com• Brand website: là 1 website cung cấp thông tin cho riêng 1 thương hiệu. Ví dụ: www.lovite.com www.eqvn.net
 32. 32. www.eqvn.net www.thecoca-colacompany.com www.eqvn.net
 33. 33. www.eqvn.net Pepsi.co.uk www.eqvn.net
 34. 34. www.eqvn.net www.thp.com.vn www.eqvn.net
 35. 35. www.eqvn.net Esteelauder.com www.eqvn.net
 36. 36. www.eqvn.net Mango.com www.eqvn.net
 37. 37. www.eqvn.net Facebook apps và website www.eqvn.net
 38. 38. www.eqvn.net Nội dung – Chủ động về nội dung – Kịp thời, chính xác, đầy đủ – Đủ chi tiết, – Diễn đạt nội dung bằng lời, bằng hình ảnh, bằng mô hình 3D, bằng Video…  Đủ sức thuyết phục với khách hàng Ngoài ra, cần đủ Keywords để dễ dàng được tìm thấy bởi Search Engine www.eqvn.net
 39. 39. www.eqvn.net Các viết nội dung trang webCách viếtdiễn dịchvới các từkhóa(keywords)chính xuấthiệt trongtiêu đề và2 dòngđầu tiên www.eqvn.net
 40. 40. www.eqvn.net 40 www.eqvn.net
 41. 41. www.eqvn.net Khách hàng.. bỏ đi (bounce back)Là tỷ lệ khách ghé thăm với chỉ 1 page view! Tỷ lệ bounce rate cao thường thể hiện rằng trang mà khách ghé thăm (entrance or landing page) không có phù hợp với người ghé thăm! www.eqvn.net
 42. 42. www.eqvn.net Các chức năng website About Us Contact Us Nội dung chínhHOME Product Product Product Product Page Page Page Page Article Pages Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Pages Nội dung hỗ trợ www.eqvn.net
 43. 43. www.eqvn.net Các chức năng website• Site Map - Sơ Đồ Trang Web• User Manager - Quản Lý Thành Viên• Search - Tìm Kiếm• Shopping Cart - Mua Bán Trực Tuyến• Billing - Quản Lý Thanh Toán• Support Online - Hỗ Trợ Trực Tuyến• Diễn đàn – Forum• Đăng ký nhận bản tin (Newsletter, RSS) www.eqvn.net
 44. 44. www.eqvn.net Thêm về thiết kế và đánh giá Phần mềm kiểm tra lỗi trang web, e.g. Browser Shots, LinkChecker, Pingdom Tool www.eqvn.net
 45. 45. www.eqvn.net Ví dụ về màu sắchttp://automobiles.honda.com www.eqvn.net
 46. 46. www.eqvn.net Phân tích màu sắc của Honda• Background color: White and clean• Logo: Blue and artistic H• Buttons: Grey: meaning Trust• Silver: metallic atmosphere: strong products• Black and silver: Strength and prestige – Matching the offer of Honda• Toolbars: all basic colors, Blue red yellow and green – Mismatch and discontinuity www.eqvn.net
 47. 47. www.eqvn.net Toyota website www.eqvn.net
 48. 48. www.eqvn.net So sánh website http://website.grader.com/ http://www.colormatters.com/color_trademark.html www.eqvn.net
 49. 49. www.eqvn.net Chức năng tương tác• Cho phép khách hàng giao tiếp với Công ty (Trang đăng ký, Email, Instant Messenger…)• Có thể thu thập được thông tin khách hàng (Có chức năng đăng ký)• Giúp người quản trị thay đổi nội dung dễ dàng• Đơn giản trong thao tác www.eqvn.net
 50. 50. www.eqvn.net Ví dụ sự tương tác đến từ thiết kế www.eqvn.net
 51. 51. Công nghệ phát triển Web www.eqvn.net Skin, theme, transcoding Giao diện Giao diệnChương trình xử lý Chương trình xử lý Cơ sở dữ liệu Module Module Module Cơ sở dữ liệu PHP, Joomla, Magento, Drupal, Portal Frame work Prestacart, RubyOnRail, Moddle… www.eqvn.net
 52. 52. Công nghệ phát triển Web www.eqvn.net• Khả năng đáp ứng• Khả năng thay đổi• Khả năng kiểm soát• Khả năng tích hợp• Khả năng bảo mật www.eqvn.net
 53. 53. Website và ứng dụng tích hợp www.eqvn.net• Hệ thống văn phòng điện tử• Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng• Hệ thống các chương trình quản lý• … www.eqvn.net
 54. 54. www.eqvn.net Nội dung www.eqvn.net
 55. 55. www.eqvn.net MICROSITE• Website riêng (nhỏ) phục vụ cho một sự kiện hoặc một chuyên đề hoặc 1 chiến dịch• Có thể tồn tại trong một thời gian ngắn (1-3 tháng)• Dùng tên miền riêng hoặc tên miền phụ• Là cách thể hiện thương hiệu khác với các tham số thể hiện bình thường (vd: không quá formal)• Đem cuộc sống đến cho nhãn hiệu và tạo điều kiện cho khách hàng tương tác với nhãn hiệu• Nhanh kết nối đến khách hàng & nhanh biết kết quả www.eqvn.net
 56. 56. www.eqvn.net 1 số campaign khác• Gillette http://www.gillette.com/en-ME/#/home/• Sunsilk – www.sunsilkgangofgirls.com• Happy dent – www.perfettivanmelle.in/happydent.in• 7up – 7up.in• Cadbury -meethamoments.com• Close up – closeup.com/• NesCafe - http://cungtrochuyen.com• Dell - http://takeyourownpath.com/• POND’S - http://www.7days2love.com• POND’s - http://landatranghong.com/• Sunsilk - http://www.lifecantwait.com/eg/en/• http://www.chungtoimuonbiet.com/ (is teasing) www.eqvn.net
 57. 57. www.eqvn.net Tương tác (cấm trẻ em dưới 18) http://www.mentoskisscam.com/ www.eqvn.net
 58. 58. www.eqvn.net BlendTec campaign www.eqvn.net
 59. 59. www.eqvn.net Ikea Campaign www.eqvn.net
 60. 60. www.eqvn.net BEST BUY’S TECH SUPPORT www.eqvn.net
 61. 61. www.eqvn.net TƯƠNG TÁC CỦA STARBUCKS www.eqvn.net
 62. 62. www.eqvn.net www.eqvn.net
 63. 63. www.eqvn.net www.eqvn.net
 64. 64. www.eqvn.net Giaitribia.vn www.eqvn.net
 65. 65. www.eqvn.net Lacongaithattuyet.com www.eqvn.net
 66. 66. www.eqvn.net lamdieuminhyeu.com www.eqvn.net
 67. 67. www.eqvn.net CleanandClear.com.vn www.eqvn.net
 68. 68. www.eqvn.net Cuxi.com.vn www.eqvn.net
 69. 69. www.eqvn.net Lipton Tea Break www.eqvn.net
 70. 70. www.eqvn.net ZorokBongda www.eqvn.net
 71. 71. www.eqvn.net Cungtrochuyen.com www.eqvn.net
 72. 72. www.eqvn.net Poca – Ngoại hạng Anh www.eqvn.net
 73. 73. www.eqvn.net FrootLoops www.eqvn.net
 74. 74. www.eqvn.net Xu hướng mới của Microsite www.eqvn.net
 75. 75. www.eqvn.net Web Awardshttp://www.creativewebsiteawards.com/http://www.webaward.orghttp://www.worldwidedesigners.com/http://www.webbyawards.com/http://www.worldbestwebsites.com/gold.htm www.eqvn.net
 76. 76. www.eqvn.net Webaward.com• Airline award• 2008: http://emirates.com/• 2007: http://www.whyyoufly.com/whyyoufly.jsp• http://www.jacklinks.com/ w w w . e q v n . n eDr. Ellen Hertzberg t 76
 77. 77. www.eqvn.net Webawards• http://www.golfpride.com/• http://www.uniadvice.murdoch.edu.au/• http://www.schoolofvisualarts.edu/• http://fourtoronto.com/• http://www.roysrestaurant.com/• http://www.scion.com/#home• http://www.hungrysuitcase.com/• http://www.zugara.com/DGK07/site/index.html w w w . e q v n . n eDr. Ellen Hertzberg t 77
 78. 78. www.eqvn.net Excellent websites• http://www.littlepalmisland.com/littlepalmisland• http://www.sabisabi.com/• http://www.freedomoftheseas.com w w w . e q v n . n eDr. Ellen Hertzberg t 78
 79. 79. www.eqvn.net Worst on the web• http://www.laffnet.org/• http://www.videosoniclab.com/• http://www.rascom.org/english_index.html• http://www.victoriancomputers.com.au/• http://www.audiocomedy.net/• http://www.arngren.net w w w . e q v n . n eDr. Ellen Hertzberg t 79
 80. 80. www.eqvn.net advertisingcompetition.org www.eqvn.net
 81. 81. www.eqvn.net Tóm tắt nội dung buổi học• Kiến thức chung/Các loại website – Domain name, HTML & Flash• Cách tiếp cận xây dựng/thiết kế website – Thiết kế & Nội dung & Chức năng – AIDA & SMILE• Các mục đích sử dụng website cho kinh doanh và tiếp thị – Corporate website/Brand site – Microsite www.eqvn.net
 82. 82. www.eqvn.netTrao đổi & Thảo luậnChân thành cảm ơn! www.eqvn.net

×