ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)

tsnua
Додаток 2
до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 2 вересня 2015 року ―Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)‖
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
1. Відкрите акціонерне товариство
―308 авіаційний ремонтний
завод‖
державний реєстраційний номер:
1073702031754
дата реєстрації: 13 липня
2007 року
ідентифікаційний номер
платника податків: 3702530967
місцезнаходження юридичної
особи: 153035, Російська
Федерація, м. Іваново,
вул. Лежневська, 118в
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом України
―Про санкції‖ (далі – Закон)
(заборона на встановлення ділових
контактів; зупинення фінансових
операцій)
2. Відкрите акціонерне товариство
―Державна авіакомпанія ―224
льотний загін‖
(открытое акционерное
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 22
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
общество ―Государственная
авиакомпания ―224 летный
отряд‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1097746281160
дата реєстрації: 8 травня
2009 року
місцезнаходження юридичної
особи: 107014, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Матроська Тиша, 10
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і
свобод
3. Відкрите акціонерне товариство
Агроінвестиційний комерційний
банк
(открытое акционерное
общество Агроинвестиционный
коммерческий банк)
державний реєстраційний номер:
1023000927520
дата реєстрації: 8 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 414000, м. Астрахань,
пл. Леніна
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
Продовження додатка 23
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
4. Відкрите акціонерне товариство
―Концерн ПВО ―Алмаз-Антей‖
державний реєстраційний номер:
1027739001993
ідентифікаційний номер
платника податків: 7731084175
місцезнаходження юридичної
особи: 121471, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Верейська, 41
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
встановлення ділових контактів;
заборона діяльності на території
України)
5. Публічне акціонерне товариство
―Аделантбанк‖
державний реєстраційний номер:
1027739030110;
дата реєстрації: 31 липня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 127051, Російська
Федерація, м. Москва,
бульв. Петровський, 19/2,
будівля 1
місце розташування офісу:
127055, Російська Федерація,
м. Москва, вул. Паліха, 13/1,
будівля 1
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
Продовження додатка 24
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
6. Публічне акціонерне товариство
―Аерофлот — російські авіалінії‖
(публичное акционерное
общество ―Аэрофлот —
российские авиалинии‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1027700092661
дата реєстрації: 2 серпня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 119002, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Арбат, 10
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
7. Акціонерне товариство ―Ак Барс
Аеро‖ (акционерное общество
―Ак Барс Аэро‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1021601764557
дата реєстрації: 21 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 420017, Російська
Федерація, Республіка
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 25
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Татарстан, Лаішевський район,
с. Аеропорт,
12409
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
8. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Атран‖
основний державний
реєстраційний номер:
1065009017897
дата реєстрації: 13 липня
2006 року
місцезнаходження юридичної
особи: 141400, Російська
Федерація, Московська область,
м. Хімки, вул. Авіаційна, 8,
офіс 201
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і
свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
9. Відкрите акціонерне товариство
акціонерний комерційний банк
―БайкалБанк‖
державний реєстраційний номер:
1020300003460
дата реєстрації: 22 листопада
2002 року
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
Продовження додатка 26
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
місцезнаходження юридичної
особи: 670034, Російська
Федерація, Республіка Бурятія,
м. Улан-Уде,
вул. Червоноармійська, 28
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
10. Відкрите акціонерне товариство
Акціонерний комерційний банк
―Банк Москви‖
державний реєстраційний номер:
1027700159497
дата реєстрації: 27 серпня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 107996, Російська
Федерації, м. Москва,
вул. Рождественка, 8/15,
будівля 3
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
11. Комерційний банк ―Бізнес для
Бізнеса‖
(коммерческий банк ―Бизнес для
Бизнеса‖)
державний реєстраційний номер:
1022100008325
дата реєстрації: 9 грудня
2002 року
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
Продовження додатка 27
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
місцезнаходження юридичної
особи: 429060, Російська
Федерації, Чуваська Республіка,
м. Ядрін,
вул. Червоноармійська, 5
розвитку здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
12. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Борисфен-
Авіа‖
(общество с ограниченной
ответственностью ―Борисфен-
Авиа‖)
державний реєстраційний номер:
1027739323479
дата реєстрації: 7 жовтня
2002 року
ідентифікаційний номер
платника податків: 7719031353
місцезнаходження юридичної
особи: 453300, Російська
Федерація, м. Москва, вул.
Друга Пісчана, 4
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
встановлення ділових контактів;
зупинення фінансових операцій)
13. Благодійний фонд Святителя
Василія Великого
(благотворительный фонд
Святителя Василия Великого)
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
Продовження додатка 28
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
ідентифікаційний номер
платника податку: 5077021210
місцезнаходження юридичної
особи: Російська Федерація,
Московська область,
Серпуховський район, с-ще
Спас-Тешилово, 3
діяльності та/або призводять до окупації
території України
14. Відкрите акціонерне товариство
―Вертолеты России‖
державний реєстраційний номер:
1077746003334
дата реєстрації: 9 січня 2007
року
ідентифікаційний номер
платника податків: 7731559044
місцезнаходження юридичної
особи: 121357, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Верейська, 29, будівля 141
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
встановлення ділових контактів;
заборона діяльності на території
України; зупинення фінансових
операцій)
15. Відкрите акціонерне товариство
―Вертолетная сервисная
компания‖
державний реєстраційний номер:
1037704005041
дата реєстрації: 17 лютого
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
Продовження додатка 29
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
2003 року
ідентифікаційний номер
платника податків: 7704252960
місцезнаходження юридичної
особи: 119034, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Пречистенка, 40/2, корп. 3
встановлення ділових контактів;
зупинення фінансових операцій)
16. Відкрите акціонерне товариство
Комерційний банк
―Верхньоволзький‖
(открытое акционерное
общество Коммерческий банк
―Верхневолжский‖)
державний реєстраційний номер:
1027600000185
дата реєстрації: 28 серпня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 152903, Російська
Федерація, Ярославська область,
м. Рибінськ, вул. Братів
Орлових, 1а
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
17. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Авіакомпанія
―ВІМ-АВІА‖
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
Продовження додатка 210
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
(общество с ограниченной
ответственностью
―Авиакомпания ―ВИМ-АВИА‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1027713011237
дата реєстрації: 15 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 121087, Російська
Федерація, м. Москва,
Багратіонівський проїзд, 7,
корп. 20в
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
України
18. Товариство з обмеженою
відповідальністю
―Авіапідприємство ―Газпром
авіа‖
(общество с ограниченной
ответственностью
―Авиапредприятие ―Газпром
авиа‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1025007509768
дата реєстрації: 20 серпня
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 211
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 142131, Російська
Федерація, м. Москва, селище
Рязановське, аеропорт
―Остафьєво‖
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
19. Акціонерне товариство
―Газпром Банк‖
державний реєстраційний номер:
1027700167110
дата реєстрації: 28 серпня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 117420, м. Москва,
вул. Наметкіна, 16, корпус 1
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
20. Акціонерне товариство
―ГЕНБАНК‖
державний реєстраційний номер:
1137711000074
дата реєстрації: 10 червня
2013 року
місцезнаходження юридичної
особи: 115184, Російська
Федерація, м. Москва,
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
Продовження додатка 212
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Озерківська набережна, 12 розвитку здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
21. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Глобус‖
основний державний
реєстраційний номер:
1075475006342
дата реєстрації: 26 вересня
2007 року
місцезнаходження юридичної
особи: 633104, Російська
Федерація, Новосибірська
область, м. Об-4, аеропорт
―Толмачево‖
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
22. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Джаст Банк‖
державний реєстраційний номер:
1117711000032
дата реєстрація: 13 липня
2011 року
місцезнаходження юридичної
особи: 119180, Російська
Федерація, м. Москва,
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
Продовження додатка 213
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
вул. Велика Полянка, 54,
будівля 1
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
23. Товаристо з обмеженою
відповідальністю
―Доктор Веб‖
місцезнаходження юридичної
особи: 125124, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Ямського поля, 2,
корпус 12а
дії іноземної юридичної особи, які створюють
реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
заборона здійснення державних
закупівель товарів, робіт і послуг у
юридичних осіб – резидентів
іноземної держави державної
форми власності та юридичних
осіб, частка статутного капіталу
яких перебуває у власності
іноземної держави, а також
державних закупівель у інших
суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано
санкції згідно із Законом
24. Відкрите акціонерне товариство
―Авіакомпанія ―Донавіа‖
(открытое акционерное
общество ―Авиакомпания
―Донавиа‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1026104023439
дата реєстрації: 25 липня
2002 року
місцезнаходження юридичної
дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній безпеці,
суверенітету і територіальній цілісності
України, сприяють терористичній діяльності
та/або порушують права і свободи людини і
громадянина, інтереси суспільства та держави,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат,створення перешкод
для сталого економічного розвитку,
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 214
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
особи: 344009, Російська
Федерація, м. Ростов-на-Дону,
просп. Шолохова, 272
повноцінного здійснення громадянами
України належних їм прав і свобод
25. Акціонерне товариство банк
―Івестиційний Капітал‖
(акционерное общество банк
―Инвестиционный Капитал‖)
державний реєстраційний номер:
1060200012685
дата реєстрації: 27 листопада
2006 року
місцезнаходження юридичної
особи: 450077, Російська
Федерація, Республіка
Башкортостан, м. Уфа,
вул. Достоєвського, 100,
корпус 1
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення перешкод
для сталого економічного розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
26. Відкрите акціонерне товариство
Комерційний банк
―Інвестрастбанк‖
(открытое акционерное
общество Коммерческий банк
―Инвестрастбанк‖)
державний реєстраційний номер:
1087711000035
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
Продовження додатка 215
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
дата реєстрації: 25 березня
2008 року
місцезнаходження юридичної
особи: 107113, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Шумкіна, 20, будівля 1
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
27. Закрите акціонерне товариство
Комерційний банк
―Індустріальний ощадний банк‖
(закрытое акционерное
общество Коммерческий банк
―Индустриальный
сберегательный банк‖)
державний реєстраційний номер:
1027739339715
дата реєстрації: 8 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 125167, Російська
Федерація, м. Москва,
пров. Ельдорадівський, 7
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
28. Акціонерне товариство ―К2
Банк‖
державний реєстраційний номер:
1021500000103
дії іноземної юридичної, особи інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
Продовження додатка 216
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
дата реєстрації: 20 вересня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 369000, Російська
Федерація, Карачаєво-Черкеська
Республіка, м. Черкеськ,
вул. Калантаєвського, 2а
колишня назва — закрите
акціонерне товариство
Акціонерний комерційний банк
―Владикавказский Комерческий
Банк‖
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
29. Відкрите акціонерне товариство
―Казанский вертолетный завод‖
державний реєстраційний номер:
1021603881683
дата реєстрації: 30 жовтня
2002 року
ідентифікаційний номер
платника податків: 1656002652
місцезнаходження юридичної
особи: 420085, Російська
Федерація, Республіка
Татарстан, м. Казань,
вул. Тецевська, 14
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
встановлення ділових контактів;
зупинення фінансових операцій)
Продовження додатка 217
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
30. Закрите акціонерне товариство
―Лабораторія Касперського‖
(закрытое акционерное
общество ―Лаборатория
Касперского)
місцезнаходження юридичної
особи: 125212, Російська
Федерація, м. Москва,
Ленінградське шосе, 39а, стр. 3,
Бізнес-Центр ―Олімпія парк‖
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
заборона здійснення державних
закупівель товарів, робіт і послуг у
юридичних осіб – резидентів
іноземної держави державної
форми власності та юридичних
осіб, частка статутного капіталу
яких перебуває у власності
іноземної держави, а також
державних закупівель у інших
суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано
санкції згідно із Законом
31. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Авіакомпанія
―Когалимавіва‖
(общество с ограниченной
ответственностью
―Авиакомпания ―Когалымавива‖)
Місцезнаходження юридичної
особи: 109028, Російська
Федерація, м. Москва,
Хохловський пров., 10, будівля 3
юридична адреса: 115533,
Російська Федерація, м. Москва,
просп. Андропова, 22
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створен-ня
перешкод для сталого економічного
розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 218
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
свобод
32. Закрите акціонерне товариство
―Виробниче об’єднання
―Коспос‖
(закрытое акционерное
общество ―Производственное
объединение ―Коспос‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1027700321880
дата реєстрації: 16 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 119027, Російська
Федерація, м. Москва, Боровське
шосе, Внуково-3, 1, кімн. 1
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
33. Відкрите акціонерне товариство
―Краснодарський краєвий
інвестіційний банк‖
(открытое акционерное
общество ―Краснодарский
краевой инвестиционный банк‖)
державний реєстраційний номер:
1022300000029
дата реєстрації: 8 серпня
2002 року
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
Продовження додатка 219
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
місцезнаходження юридичної
особи: 350063, Російська
Федерація, Краснодарський
край, м. Краснодар,
вул. Миру, 34
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
34. Відкрите акціонерне товариство
―Кумертаусское авиационное
производственное предприятие‖
державний реєстраційний номер:
1080262000609
дата реєстрації: 15 квітня
2008 року
ідентифікаційний номер
платника податків: 0262016287
місцезнаходження юридичної
особи: 453300, Російська
Федерація, Республіка
Башкортостан, м. Кумертау,
вул. Новозаринська, 15а
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
встановлення ділових контактів;
зупинення фінансових операцій)
35. Відкрите акціонерне товариство
Комерційний банк ―МАСТ-
Банк‖
державний реєстраційний номер:
1027739199124
дата реєстрації: 17 вересня
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
Продовження додатка 220
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 107014, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Бабаєвська, 6
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
36. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Маршал
Капітал Партнерз‖
(общество с ограниченной
ответственностью ―Маршал
Капитал Партнерз‖ (―Marshall
Capital Partners‖)
ідентифікаційний номер
платника податків: 7722544073
місцезнаходження юридичної
особи: Російська Федерація,
м. Москва, вул. 3-я Кабельна, 2
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
37. Закрите акціонерне товариство
―Научно-технический центр
эксплуатации и ресурса
авиационной техники‖
державний реєстраційний номер:
1035005001382
дата реєстрації: 21 січня
2003 року
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
встановлення ділових контактів;
зупинення фінансових операцій)
Продовження додатка 221
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
ідентифікаційний номер
платника податків: 5027052453
місцезнаходження юридичної
особи: 140011, Російська
Федерація, Московська область,
м. Люберці, вул. Третє Поштове
відділення, 50а
38. Відкрите акціонерне товариство
―Телекомпанія НТВ‖
(открытое акционерное
общество ―Телекомпания НТВ‖)
ідентифікаційний номер
платника податків: 7703191457
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
обмеження або припинення
надання телекомунікаційних послуг
і використання телекомунікаційних
мереж загального користування
39. Корпорація ―Нутрітек‖
(Російська Федерація)
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
40. Відкрите акціонерне товариство
―Оренбурзькі авіалінії‖
(открытое акционерное
общество ―Оренбургские
авиалинии‖)
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 222
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1115658000754
дата реєстрації: 20 січня
2011 року
місцезнаходження юридичної
особи: 466049, Російська
Федерація, Оренбурзька область,
Оренбурзький район, с.
Аеропорт
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
41. Закрите акціонерне товариство
―Акціонерний банк
―Первомайський‖
(закрытое акционерное
общество ―Акционерный банк
―Первомайский‖)
державний реєстраційний номер:
1022300001063
дата реєстрації: 2 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 350020, Російська
Федерація, м. Краснодар,
вул. Красна, 139
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
42. Відкрите акціонерне товариство дії іноземної юридичної особи, інших обмеження або припинення
Продовження додатка 223
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
―Перший канал. Всесвітня
мережа‖
(открытое акционерное
общество ―Первый канал.
Всемирная сеть‖)
ідентифікаційний номер
платника податків: 7717039300
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
надання телекомунікаційних послуг
і використання телекомунікаційних
мереж загального користування
43. Закрите акціонерне товариство
―Авіаційна компанія ―Політ‖
(закрытое акционерное
общество ―Авиационная
компания ―Полѐт‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1023102365197
дата реєстрації: 11 листопада
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 129090, Російська
Федерація, м. Москва,
просп. Олімпійський, 16,
будівля 1
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і
свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
44. Акціонерне товариство ―Ред
Вінгс‖
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
Продовження додатка 224
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
(акционерное общество ―Ред
Вингс‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1027700281091
дата реєстрації: 4 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 119027, Російська
Федерація, м. Москва, Заводське
шосе, 19
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
України
45. Федеральний державний
бюджетний заклад ―Спеціальний
льотний загін ―Росія‖
Управління справами
Президента Російської Федерації
(Федеральное государственное
бюджетное учреждение
―Специальный летный отряд
―Россия‖ Управления делами
Президента Российской
Федерации)
основний державний
реєстраційний номер:
1097746322156
дата реєстрації: 1 червня
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 225
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
2009 року
місцезнаходження юридичної
особи: 119027, Російська
Федерація, м. Москва, вул. 1-ша
Рейсова, 2
46. Відкрите акціонерне товариство
―Авіакомпанія ―Росія‖
(открытое акционерное
общество ―Авиакомпания
―Россия‖)
місцезнаходження юридичної
особи: 196210, Російська
Федерація, м. Санкт-Петербург,
вул. Пілотов, 18, корпус 4
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
47. Відкрите акціонерне товариство
―Акціонерний банк ―Росія‖
(открытое акционерное
общество ―Акционерный банк
―Россия‖)
державний реєстраційний номер:
1027800000084
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
Продовження додатка 226
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
дата реєстрації: 5 серпня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 191124, Російська
Федерація, м. Санкт-Петербург,
пл. Растреллі, 2а
перешкод для сталого економічного
розвитку
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
48. Відкрите акціонерне товариство
―Российский Национальный
Коммерческий Банк‖
державний реєстраційний номер:
1027700381290
дата реєстрації: 31 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 127030, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Краснопролетарска, 9,
будівля 5
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
49. Телеканали ―РТР-Планета‖,
інформаційний канал ―Росія-24‖,
які входять до структури
Федерального державного
унітарного підприємства
―Всеросійська державна
телевізійна і радіомовна
компанія‖
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
обмеження або припинення
надання телекомунікаційних послуг
і використання телекомунікаційних
мереж загального користування
Продовження додатка 227
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
(телеканалы ―РТР-Планета‖,
информационный канал
―Россия-24‖, которые входят в
структуру Федерального
государственного унитарного
предприятия ―Всероссийская
государственная телевизионная
и радиовещательная компания‖)
ідентифікаційний номер
платника податків: 7714072839
перешкод для сталого економічного
розвитку
50. Закрите акціонерне товариство
―Коммерческий Банк ―Рублев‖
державний реєстраційний номер:
1027700159233;
дата реєстрації: 27 серпня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 105066, Російська
Федерація, м. Москва,
Єлоховський проїзд, 3, будівля 2
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
51. Відкрите акціонерне товариство
―Авіакомпанія ―РусДжет‖
(открытое акционерное
общество ―Авиакомпания
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
1 von 62

Recomendados

Додаток 2 юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи von
Додаток 2  юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиДодаток 2  юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
Додаток 2 юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиukranewscom
2.5K views54 Folien
Додаток 3 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи von
Додаток 3  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиДодаток 3  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
Додаток 3 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиukranewscom
2.4K views169 Folien
Додаток 1 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи von
Додаток 1  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиДодаток 1  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
Додаток 1 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиukranewscom
2.4K views123 Folien
Додаток 4 юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи von
Додаток 4  юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиДодаток 4  юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
Додаток 4 юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиukranewscom
2.4K views70 Folien
ФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні санкції von
ФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні санкціїФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні санкції
ФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні санкціїИнфоРезист
2.2K views135 Folien
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции von
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции ИнфоРезист
2.2K views62 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Sanctions terrorists and criminals 676-945 von
Sanctions terrorists and criminals 676-945Sanctions terrorists and criminals 676-945
Sanctions terrorists and criminals 676-945redactor_news_pn
37K views270 Folien
Sanctions terrorists and criminals 246-470 von
Sanctions terrorists and criminals 246-470Sanctions terrorists and criminals 246-470
Sanctions terrorists and criminals 246-470redactor_news_pn
19.9K views225 Folien
Sanctions terrorists and criminals 471-675 von
Sanctions terrorists and criminals 471-675Sanctions terrorists and criminals 471-675
Sanctions terrorists and criminals 471-675redactor_news_pn
25.9K views205 Folien
Sanctions terrorists and criminals 1-245 von
Sanctions terrorists and criminals 1-245Sanctions terrorists and criminals 1-245
Sanctions terrorists and criminals 1-245redactor_news_pn
21.8K views245 Folien
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959 von
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 16295379598f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959ssuserab165d
213 views3 Folien
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946 von
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946ssuserab165d
178 views5 Folien

Was ist angesagt?(7)

Sanctions terrorists and criminals 676-945 von redactor_news_pn
Sanctions terrorists and criminals 676-945Sanctions terrorists and criminals 676-945
Sanctions terrorists and criminals 676-945
redactor_news_pn37K views
Sanctions terrorists and criminals 246-470 von redactor_news_pn
Sanctions terrorists and criminals 246-470Sanctions terrorists and criminals 246-470
Sanctions terrorists and criminals 246-470
redactor_news_pn19.9K views
Sanctions terrorists and criminals 471-675 von redactor_news_pn
Sanctions terrorists and criminals 471-675Sanctions terrorists and criminals 471-675
Sanctions terrorists and criminals 471-675
redactor_news_pn25.9K views
Sanctions terrorists and criminals 1-245 von redactor_news_pn
Sanctions terrorists and criminals 1-245Sanctions terrorists and criminals 1-245
Sanctions terrorists and criminals 1-245
redactor_news_pn21.8K views
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959 von ssuserab165d
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 16295379598f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959
ssuserab165d213 views
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946 von ssuserab165d
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946
ssuserab165d178 views
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056 von Michael Yudkovich
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 145934605656e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056
Michael Yudkovich4.4K views

Destacado

юридична конфліктологія von
юридична конфліктологіяюридична конфліктологія
юридична конфліктологіяIgor Panin
958 views10 Folien
пасіник л.п. перша медична допомога при захворюваннях основних систем організму von
пасіник л.п. перша медична допомога при захворюваннях основних систем організмупасіник л.п. перша медична допомога при захворюваннях основних систем організму
пасіник л.п. перша медична допомога при захворюваннях основних систем організмуsansanych86
2.6K views25 Folien
Секретные документы так называемого Министерства государственной безопасности... von
Секретные документы так называемого Министерства государственной безопасности...Секретные документы так называемого Министерства государственной безопасности...
Секретные документы так называемого Министерства государственной безопасности..."National Information Systems Limited"
926 views6 Folien
3 бригада гру гш зс рф укр 2 von
3 бригада гру гш зс рф укр 23 бригада гру гш зс рф укр 2
3 бригада гру гш зс рф укр 2Taras Sydorzhevsky
51.5K views40 Folien
список бойовиків von
список бойовиківсписок бойовиків
список бойовиківtsnua
13.5K views303 Folien
Санкці - юридичні особи von
Санкці - юридичні особиСанкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особиAndrew Vodianyi
14K views62 Folien

Destacado(7)

юридична конфліктологія von Igor Panin
юридична конфліктологіяюридична конфліктологія
юридична конфліктологія
Igor Panin958 views
пасіник л.п. перша медична допомога при захворюваннях основних систем організму von sansanych86
пасіник л.п. перша медична допомога при захворюваннях основних систем організмупасіник л.п. перша медична допомога при захворюваннях основних систем організму
пасіник л.п. перша медична допомога при захворюваннях основних систем організму
sansanych862.6K views
Секретные документы так называемого Министерства государственной безопасности... von "National Information Systems Limited"
Секретные документы так называемого Министерства государственной безопасности...Секретные документы так называемого Министерства государственной безопасности...
Секретные документы так называемого Министерства государственной безопасности...
3 бригада гру гш зс рф укр 2 von Taras Sydorzhevsky
3 бригада гру гш зс рф укр 23 бригада гру гш зс рф укр 2
3 бригада гру гш зс рф укр 2
Taras Sydorzhevsky51.5K views
список бойовиків von tsnua
список бойовиківсписок бойовиків
список бойовиків
tsnua13.5K views
Санкці - юридичні особи von Andrew Vodianyi
Санкці - юридичні особиСанкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Andrew Vodianyi14K views
основи цивільного права von bondazhevska
основи цивільного праваоснови цивільного права
основи цивільного права
bondazhevska8.4K views

Similar a ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)

Список юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкції von
Список юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкціїСписок юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкції
Список юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкціїtsnua
43.1K views54 Folien
Список юрлиц von
Список юрлицСписок юрлиц
Список юрлицYuriySergienko
6.5K views142 Folien
1.doc von
1.doc1.doc
1.docIndianaCornell
34.5K views230 Folien
Список Савченко von
Список СавченкоСписок Савченко
Список СавченкоАСН Украина
232 views53 Folien
санкции савченко von
санкции савченкосанкции савченко
санкции савченкоАндрій Пізнюк
2.7K views53 Folien
Полный список Савченко - Сенцова von
Полный список Савченко - СенцоваПолный список Савченко - Сенцова
Полный список Савченко - СенцоваStranaua
858 views53 Folien

Similar a ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)(20)

Список юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкції von tsnua
Список юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкціїСписок юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкції
Список юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкції
tsnua43.1K views
Полный список Савченко - Сенцова von Stranaua
Полный список Савченко - СенцоваПолный список Савченко - Сенцова
Полный список Савченко - Сенцова
Stranaua858 views
Санкционный "список Савченко" von ukranewscom
Санкционный "список Савченко"Санкционный "список Савченко"
Санкционный "список Савченко"
ukranewscom1.4K views
Санкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка von UkraineUnderAttack
Санкційний список Савченко-Сенцова-КольченкаСанкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка
Санкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка
UkraineUnderAttack183 views
Украина ввела санкции по «списку Савченко» von ИнфоРезист
Украина ввела санкции по «списку Савченко»Украина ввела санкции по «списку Савченко»
Украина ввела санкции по «списку Савченко»
Список Савченко von tsnua
Список СавченкоСписок Савченко
Список Савченко
tsnua6K views
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf von IndianaCornell
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
IndianaCornell6K views
Санкции против интернет-издания Шария von YuriySergienko
Санкции против интернет-издания ШарияСанкции против интернет-издания Шария
Санкции против интернет-издания Шария
YuriySergienko4.6K views
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічни... von newdoc3
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічни...Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічни...
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічни...
newdoc38K views
санкции компании von ssusere15f981
санкции компаниисанкции компании
санкции компании
ssusere15f981268 views
Sankcii xx csad von Rbc Rbcua
Sankcii xx csadSankcii xx csad
Sankcii xx csad
Rbc Rbcua343 views
74d6df1c4ba833ee1d725bdfdc2ba694 1624540559 von ssuserab165d
74d6df1c4ba833ee1d725bdfdc2ba694 162454055974d6df1c4ba833ee1d725bdfdc2ba694 1624540559
74d6df1c4ba833ee1d725bdfdc2ba694 1624540559
ssuserab165d58 views
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 года von Stranaua
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 годаСписок юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 года
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 года
Stranaua34 views

Más de tsnua

Ukrnafta.pdf von
Ukrnafta.pdfUkrnafta.pdf
Ukrnafta.pdftsnua
1.4K views8 Folien
Список 215 звільнених українців з російського полону von
Список 215 звільнених українців з російського полонуСписок 215 звільнених українців з російського полону
Список 215 звільнених українців з російського полонуtsnua
236.7K views8 Folien
Ложкін von
ЛожкінЛожкін
Ложкінtsnua
9K views1 Folie
Оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватим... von
Оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватим...Оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватим...
Оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватим...tsnua
15.5K views13 Folien
Закон про запровадження надзвичайного стану в Україні von
Закон про запровадження надзвичайного стану в УкраїніЗакон про запровадження надзвичайного стану в Україні
Закон про запровадження надзвичайного стану в Україніtsnua
155.1K views4 Folien
Підозра Петру Порошенку von
Підозра Петру ПорошенкуПідозра Петру Порошенку
Підозра Петру Порошенкуtsnua
15.7K views32 Folien

Más de tsnua(20)

Ukrnafta.pdf von tsnua
Ukrnafta.pdfUkrnafta.pdf
Ukrnafta.pdf
tsnua1.4K views
Список 215 звільнених українців з російського полону von tsnua
Список 215 звільнених українців з російського полонуСписок 215 звільнених українців з російського полону
Список 215 звільнених українців з російського полону
tsnua236.7K views
Ложкін von tsnua
ЛожкінЛожкін
Ложкін
tsnua9K views
Оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватим... von tsnua
Оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватим...Оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватим...
Оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватим...
tsnua15.5K views
Закон про запровадження надзвичайного стану в Україні von tsnua
Закон про запровадження надзвичайного стану в УкраїніЗакон про запровадження надзвичайного стану в Україні
Закон про запровадження надзвичайного стану в Україні
tsnua155.1K views
Підозра Петру Порошенку von tsnua
Підозра Петру ПорошенкуПідозра Петру Порошенку
Підозра Петру Порошенку
tsnua15.7K views
Хартія стратегічного партнерства США – Україна von tsnua
Хартія стратегічного партнерства США – УкраїнаХартія стратегічного партнерства США – Україна
Хартія стратегічного партнерства США – Україна
tsnua7.4K views
Weapons of the war in Ukraine von tsnua
Weapons of the war in UkraineWeapons of the war in Ukraine
Weapons of the war in Ukraine
tsnua39.4K views
Лист до першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка від... von tsnua
Лист до першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка від...Лист до першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка від...
Лист до першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка від...
tsnua6.1K views
Звернення Верховної Ради щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках... von tsnua
Звернення Верховної Ради щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках...Звернення Верховної Ради щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках...
Звернення Верховної Ради щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках...
tsnua1.4K views
Постанова Верховної Ради щодо Криму von tsnua
Постанова Верховної Ради щодо КримуПостанова Верховної Ради щодо Криму
Постанова Верховної Ради щодо Криму
tsnua134 views
Заява 1+1 про кримінальне правопорушення von tsnua
Заява 1+1 про кримінальне правопорушенняЗаява 1+1 про кримінальне правопорушення
Заява 1+1 про кримінальне правопорушення
tsnua2.3K views
Литва оголосила Анатолія Шарія персоною нон ґрата von tsnua
Литва оголосила Анатолія Шарія персоною нон ґратаЛитва оголосила Анатолія Шарія персоною нон ґрата
Литва оголосила Анатолія Шарія персоною нон ґрата
tsnua12.7K views
Повний список обмежень von tsnua
Повний список обмеженьПовний список обмежень
Повний список обмежень
tsnua6K views
Голосування за "харківські угоди" 2010 року von tsnua
Голосування за "харківські угоди" 2010 рокуГолосування за "харківські угоди" 2010 року
Голосування за "харківські угоди" 2010 року
tsnua14.7K views
Звернення партії "За майбутнє" до Володимира Зеленського von tsnua
Звернення партії "За майбутнє" до Володимира ЗеленськогоЗвернення партії "За майбутнє" до Володимира Зеленського
Звернення партії "За майбутнє" до Володимира Зеленського
tsnua2.8K views
Звернення партії "За майбутнє" до Шмигаля von tsnua
Звернення партії "За майбутнє" до ШмигаляЗвернення партії "За майбутнє" до Шмигаля
Звернення партії "За майбутнє" до Шмигаля
tsnua3.3K views
Указ президента України №64/2021 von tsnua
Указ президента України №64/2021Указ президента України №64/2021
Указ президента України №64/2021
tsnua7.3K views
Додаток №2 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука... von tsnua
Додаток №2 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...Додаток №2 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
Додаток №2 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
tsnua6K views
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука... von tsnua
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
tsnua6.1K views

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)

 • 1. Додаток 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року ―Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)‖ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 1. Відкрите акціонерне товариство ―308 авіаційний ремонтний завод‖ державний реєстраційний номер: 1073702031754 дата реєстрації: 13 липня 2007 року ідентифікаційний номер платника податків: 3702530967 місцезнаходження юридичної особи: 153035, Російська Федерація, м. Іваново, вул. Лежневська, 118в дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України ―Про санкції‖ (далі – Закон) (заборона на встановлення ділових контактів; зупинення фінансових операцій) 2. Відкрите акціонерне товариство ―Державна авіакомпанія ―224 льотний загін‖ (открытое акционерное дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 2. Продовження додатка 22 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) общество ―Государственная авиакомпания ―224 летный отряд‖) основний державний реєстраційний номер: 1097746281160 дата реєстрації: 8 травня 2009 року місцезнаходження юридичної особи: 107014, Російська Федерація, м. Москва, вул. Матроська Тиша, 10 безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод 3. Відкрите акціонерне товариство Агроінвестиційний комерційний банк (открытое акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк) державний реєстраційний номер: 1023000927520 дата реєстрації: 8 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 414000, м. Астрахань, пл. Леніна дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)
 • 3. Продовження додатка 23 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 4. Відкрите акціонерне товариство ―Концерн ПВО ―Алмаз-Антей‖ державний реєстраційний номер: 1027739001993 ідентифікаційний номер платника податків: 7731084175 місцезнаходження юридичної особи: 121471, Російська Федерація, м. Москва, вул. Верейська, 41 дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території України) 5. Публічне акціонерне товариство ―Аделантбанк‖ державний реєстраційний номер: 1027739030110; дата реєстрації: 31 липня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 127051, Російська Федерація, м. Москва, бульв. Петровський, 19/2, будівля 1 місце розташування офісу: 127055, Російська Федерація, м. Москва, вул. Паліха, 13/1, будівля 1 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)
 • 4. Продовження додатка 24 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 6. Публічне акціонерне товариство ―Аерофлот — російські авіалінії‖ (публичное акционерное общество ―Аэрофлот — российские авиалинии‖) основний державний реєстраційний номер: 1027700092661 дата реєстрації: 2 серпня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 119002, Російська Федерація, м. Москва, вул. Арбат, 10 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України 7. Акціонерне товариство ―Ак Барс Аеро‖ (акционерное общество ―Ак Барс Аэро‖) основний державний реєстраційний номер: 1021601764557 дата реєстрації: 21 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 420017, Російська Федерація, Республіка дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 5. Продовження додатка 25 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Татарстан, Лаішевський район, с. Аеропорт, 12409 економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод 8. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Атран‖ основний державний реєстраційний номер: 1065009017897 дата реєстрації: 13 липня 2006 року місцезнаходження юридичної особи: 141400, Російська Федерація, Московська область, м. Хімки, вул. Авіаційна, 8, офіс 201 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України 9. Відкрите акціонерне товариство акціонерний комерційний банк ―БайкалБанк‖ державний реєстраційний номер: 1020300003460 дата реєстрації: 22 листопада 2002 року дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через
 • 6. Продовження додатка 26 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) місцезнаходження юридичної особи: 670034, Російська Федерація, Республіка Бурятія, м. Улан-Уде, вул. Червоноармійська, 28 купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 10. Відкрите акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк ―Банк Москви‖ державний реєстраційний номер: 1027700159497 дата реєстрації: 27 серпня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 107996, Російська Федерації, м. Москва, вул. Рождественка, 8/15, будівля 3 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 11. Комерційний банк ―Бізнес для Бізнеса‖ (коммерческий банк ―Бизнес для Бизнеса‖) державний реєстраційний номер: 1022100008325 дата реєстрації: 9 грудня 2002 року дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона
 • 7. Продовження додатка 27 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) місцезнаходження юридичної особи: 429060, Російська Федерації, Чуваська Республіка, м. Ядрін, вул. Червоноармійська, 5 розвитку здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 12. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Борисфен- Авіа‖ (общество с ограниченной ответственностью ―Борисфен- Авиа‖) державний реєстраційний номер: 1027739323479 дата реєстрації: 7 жовтня 2002 року ідентифікаційний номер платника податків: 7719031353 місцезнаходження юридичної особи: 453300, Російська Федерація, м. Москва, вул. Друга Пісчана, 4 дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на встановлення ділових контактів; зупинення фінансових операцій) 13. Благодійний фонд Святителя Василія Великого (благотворительный фонд Святителя Василия Великого) дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
 • 8. Продовження додатка 28 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) ідентифікаційний номер платника податку: 5077021210 місцезнаходження юридичної особи: Російська Федерація, Московська область, Серпуховський район, с-ще Спас-Тешилово, 3 діяльності та/або призводять до окупації території України 14. Відкрите акціонерне товариство ―Вертолеты России‖ державний реєстраційний номер: 1077746003334 дата реєстрації: 9 січня 2007 року ідентифікаційний номер платника податків: 7731559044 місцезнаходження юридичної особи: 121357, Російська Федерація, м. Москва, вул. Верейська, 29, будівля 141 дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території України; зупинення фінансових операцій) 15. Відкрите акціонерне товариство ―Вертолетная сервисная компания‖ державний реєстраційний номер: 1037704005041 дата реєстрації: 17 лютого дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на
 • 9. Продовження додатка 29 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 2003 року ідентифікаційний номер платника податків: 7704252960 місцезнаходження юридичної особи: 119034, Російська Федерація, м. Москва, вул. Пречистенка, 40/2, корп. 3 встановлення ділових контактів; зупинення фінансових операцій) 16. Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк ―Верхньоволзький‖ (открытое акционерное общество Коммерческий банк ―Верхневолжский‖) державний реєстраційний номер: 1027600000185 дата реєстрації: 28 серпня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 152903, Російська Федерація, Ярославська область, м. Рибінськ, вул. Братів Орлових, 1а дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 17. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Авіакомпанія ―ВІМ-АВІА‖ дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією
 • 10. Продовження додатка 210 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) (общество с ограниченной ответственностью ―Авиакомпания ―ВИМ-АВИА‖) основний державний реєстраційний номер: 1027713011237 дата реєстрації: 15 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 121087, Російська Федерація, м. Москва, Багратіонівський проїзд, 7, корп. 20в національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод України 18. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Авіапідприємство ―Газпром авіа‖ (общество с ограниченной ответственностью ―Авиапредприятие ―Газпром авиа‖) основний державний реєстраційний номер: 1025007509768 дата реєстрації: 20 серпня дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 11. Продовження додатка 211 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 142131, Російська Федерація, м. Москва, селище Рязановське, аеропорт ―Остафьєво‖ здійснення громадянами України належних їм прав і свобод 19. Акціонерне товариство ―Газпром Банк‖ державний реєстраційний номер: 1027700167110 дата реєстрації: 28 серпня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 117420, м. Москва, вул. Наметкіна, 16, корпус 1 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 20. Акціонерне товариство ―ГЕНБАНК‖ державний реєстраційний номер: 1137711000074 дата реєстрації: 10 червня 2013 року місцезнаходження юридичної особи: 115184, Російська Федерація, м. Москва, дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона
 • 12. Продовження додатка 212 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Озерківська набережна, 12 розвитку здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 21. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Глобус‖ основний державний реєстраційний номер: 1075475006342 дата реєстрації: 26 вересня 2007 року місцезнаходження юридичної особи: 633104, Російська Федерація, Новосибірська область, м. Об-4, аеропорт ―Толмачево‖ дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України 22. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Джаст Банк‖ державний реєстраційний номер: 1117711000032 дата реєстрація: 13 липня 2011 року місцезнаходження юридичної особи: 119180, Російська Федерація, м. Москва, дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через
 • 13. Продовження додатка 213 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) вул. Велика Полянка, 54, будівля 1 купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 23. Товаристо з обмеженою відповідальністю ―Доктор Веб‖ місцезнаходження юридичної особи: 125124, Російська Федерація, м. Москва, вул. Ямського поля, 2, корпус 12а дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом 24. Відкрите акціонерне товариство ―Авіакомпанія ―Донавіа‖ (открытое акционерное общество ―Авиакомпания ―Донавиа‖) основний державний реєстраційний номер: 1026104023439 дата реєстрації: 25 липня 2002 року місцезнаходження юридичної дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат,створення перешкод для сталого економічного розвитку, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 14. Продовження додатка 214 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) особи: 344009, Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 272 повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод 25. Акціонерне товариство банк ―Івестиційний Капітал‖ (акционерное общество банк ―Инвестиционный Капитал‖) державний реєстраційний номер: 1060200012685 дата реєстрації: 27 листопада 2006 року місцезнаходження юридичної особи: 450077, Російська Федерація, Республіка Башкортостан, м. Уфа, вул. Достоєвського, 100, корпус 1 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 26. Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк ―Інвестрастбанк‖ (открытое акционерное общество Коммерческий банк ―Инвестрастбанк‖) державний реєстраційний номер: 1087711000035 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона
 • 15. Продовження додатка 215 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) дата реєстрації: 25 березня 2008 року місцезнаходження юридичної особи: 107113, Російська Федерація, м. Москва, вул. Шумкіна, 20, будівля 1 здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 27. Закрите акціонерне товариство Комерційний банк ―Індустріальний ощадний банк‖ (закрытое акционерное общество Коммерческий банк ―Индустриальный сберегательный банк‖) державний реєстраційний номер: 1027739339715 дата реєстрації: 8 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 125167, Російська Федерація, м. Москва, пров. Ельдорадівський, 7 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 28. Акціонерне товариство ―К2 Банк‖ державний реєстраційний номер: 1021500000103 дії іноземної юридичної, особи інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
 • 16. Продовження додатка 216 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) дата реєстрації: 20 вересня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 369000, Російська Федерація, Карачаєво-Черкеська Республіка, м. Черкеськ, вул. Калантаєвського, 2а колишня назва — закрите акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк ―Владикавказский Комерческий Банк‖ призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 29. Відкрите акціонерне товариство ―Казанский вертолетный завод‖ державний реєстраційний номер: 1021603881683 дата реєстрації: 30 жовтня 2002 року ідентифікаційний номер платника податків: 1656002652 місцезнаходження юридичної особи: 420085, Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Казань, вул. Тецевська, 14 дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на встановлення ділових контактів; зупинення фінансових операцій)
 • 17. Продовження додатка 217 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 30. Закрите акціонерне товариство ―Лабораторія Касперського‖ (закрытое акционерное общество ―Лаборатория Касперского) місцезнаходження юридичної особи: 125212, Російська Федерація, м. Москва, Ленінградське шосе, 39а, стр. 3, Бізнес-Центр ―Олімпія парк‖ дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом 31. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Авіакомпанія ―Когалимавіва‖ (общество с ограниченной ответственностью ―Авиакомпания ―Когалымавива‖) Місцезнаходження юридичної особи: 109028, Російська Федерація, м. Москва, Хохловський пров., 10, будівля 3 юридична адреса: 115533, Російська Федерація, м. Москва, просп. Андропова, 22 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створен-ня перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 18. Продовження додатка 218 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) свобод 32. Закрите акціонерне товариство ―Виробниче об’єднання ―Коспос‖ (закрытое акционерное общество ―Производственное объединение ―Коспос‖) основний державний реєстраційний номер: 1027700321880 дата реєстрації: 16 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 119027, Російська Федерація, м. Москва, Боровське шосе, Внуково-3, 1, кімн. 1 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України 33. Відкрите акціонерне товариство ―Краснодарський краєвий інвестіційний банк‖ (открытое акционерное общество ―Краснодарский краевой инвестиционный банк‖) державний реєстраційний номер: 1022300000029 дата реєстрації: 8 серпня 2002 року дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через
 • 19. Продовження додатка 219 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) місцезнаходження юридичної особи: 350063, Російська Федерація, Краснодарський край, м. Краснодар, вул. Миру, 34 купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 34. Відкрите акціонерне товариство ―Кумертаусское авиационное производственное предприятие‖ державний реєстраційний номер: 1080262000609 дата реєстрації: 15 квітня 2008 року ідентифікаційний номер платника податків: 0262016287 місцезнаходження юридичної особи: 453300, Російська Федерація, Республіка Башкортостан, м. Кумертау, вул. Новозаринська, 15а дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на встановлення ділових контактів; зупинення фінансових операцій) 35. Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк ―МАСТ- Банк‖ державний реєстраційний номер: 1027739199124 дата реєстрації: 17 вересня дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати
 • 20. Продовження додатка 220 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 107014, Російська Федерація, м. Москва, вул. Бабаєвська, 6 завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 36. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Маршал Капітал Партнерз‖ (общество с ограниченной ответственностью ―Маршал Капитал Партнерз‖ (―Marshall Capital Partners‖) ідентифікаційний номер платника податків: 7722544073 місцезнаходження юридичної особи: Російська Федерація, м. Москва, вул. 3-я Кабельна, 2 дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 37. Закрите акціонерне товариство ―Научно-технический центр эксплуатации и ресурса авиационной техники‖ державний реєстраційний номер: 1035005001382 дата реєстрації: 21 січня 2003 року дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на встановлення ділових контактів; зупинення фінансових операцій)
 • 21. Продовження додатка 221 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) ідентифікаційний номер платника податків: 5027052453 місцезнаходження юридичної особи: 140011, Російська Федерація, Московська область, м. Люберці, вул. Третє Поштове відділення, 50а 38. Відкрите акціонерне товариство ―Телекомпанія НТВ‖ (открытое акционерное общество ―Телекомпания НТВ‖) ідентифікаційний номер платника податків: 7703191457 дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування 39. Корпорація ―Нутрітек‖ (Російська Федерація) дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 40. Відкрите акціонерне товариство ―Оренбурзькі авіалінії‖ (открытое акционерное общество ―Оренбургские авиалинии‖) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 22. Продовження додатка 222 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) основний державний реєстраційний номер: 1115658000754 дата реєстрації: 20 січня 2011 року місцезнаходження юридичної особи: 466049, Російська Федерація, Оренбурзька область, Оренбурзький район, с. Аеропорт діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод 41. Закрите акціонерне товариство ―Акціонерний банк ―Первомайський‖ (закрытое акционерное общество ―Акционерный банк ―Первомайский‖) державний реєстраційний номер: 1022300001063 дата реєстрації: 2 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 350020, Російська Федерація, м. Краснодар, вул. Красна, 139 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 42. Відкрите акціонерне товариство дії іноземної юридичної особи, інших обмеження або припинення
 • 23. Продовження додатка 223 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) ―Перший канал. Всесвітня мережа‖ (открытое акционерное общество ―Первый канал. Всемирная сеть‖) ідентифікаційний номер платника податків: 7717039300 суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування 43. Закрите акціонерне товариство ―Авіаційна компанія ―Політ‖ (закрытое акционерное общество ―Авиационная компания ―Полѐт‖) основний державний реєстраційний номер: 1023102365197 дата реєстрації: 11 листопада 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 129090, Російська Федерація, м. Москва, просп. Олімпійський, 16, будівля 1 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України 44. Акціонерне товариство ―Ред Вінгс‖ дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією
 • 24. Продовження додатка 224 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) (акционерное общество ―Ред Вингс‖) основний державний реєстраційний номер: 1027700281091 дата реєстрації: 4 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 119027, Російська Федерація, м. Москва, Заводське шосе, 19 національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод України 45. Федеральний державний бюджетний заклад ―Спеціальний льотний загін ―Росія‖ Управління справами Президента Російської Федерації (Федеральное государственное бюджетное учреждение ―Специальный летный отряд ―Россия‖ Управления делами Президента Российской Федерации) основний державний реєстраційний номер: 1097746322156 дата реєстрації: 1 червня дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 25. Продовження додатка 225 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 2009 року місцезнаходження юридичної особи: 119027, Російська Федерація, м. Москва, вул. 1-ша Рейсова, 2 46. Відкрите акціонерне товариство ―Авіакомпанія ―Росія‖ (открытое акционерное общество ―Авиакомпания ―Россия‖) місцезнаходження юридичної особи: 196210, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Пілотов, 18, корпус 4 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України 47. Відкрите акціонерне товариство ―Акціонерний банк ―Росія‖ (открытое акционерное общество ―Акционерный банк ―Россия‖) державний реєстраційний номер: 1027800000084 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати
 • 26. Продовження додатка 226 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) дата реєстрації: 5 серпня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 191124, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, пл. Растреллі, 2а перешкод для сталого економічного розвитку кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 48. Відкрите акціонерне товариство ―Российский Национальный Коммерческий Банк‖ державний реєстраційний номер: 1027700381290 дата реєстрації: 31 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 127030, Російська Федерація, м. Москва, вул. Краснопролетарска, 9, будівля 5 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 49. Телеканали ―РТР-Планета‖, інформаційний канал ―Росія-24‖, які входять до структури Федерального державного унітарного підприємства ―Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія‖ дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування
 • 27. Продовження додатка 227 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) (телеканалы ―РТР-Планета‖, информационный канал ―Россия-24‖, которые входят в структуру Федерального государственного унитарного предприятия ―Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания‖) ідентифікаційний номер платника податків: 7714072839 перешкод для сталого економічного розвитку 50. Закрите акціонерне товариство ―Коммерческий Банк ―Рублев‖ державний реєстраційний номер: 1027700159233; дата реєстрації: 27 серпня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 105066, Російська Федерація, м. Москва, Єлоховський проїзд, 3, будівля 2 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 51. Відкрите акціонерне товариство ―Авіакомпанія ―РусДжет‖ (открытое акционерное общество ―Авиакомпания дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України