Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

цахим хичээл1

 • Als Erste(r) kommentieren

цахим хичээл1

 1. 1. Батлав: .............Ч. Оюунцэцэг<br />Сэдэв: Бүстэй хувцасны зохион бүтээлт <br />Технологийн багш Д. Отгондулам<br />#Юбка <br />
 2. 2. Юбка<br />
 3. 3. Зорилго:<br /><ul><li>Эсгүүрийн болон ажлын зураг байгуулахад шаардлагатай хэмжээг мэдэх, эсгүүрийн зураг байгуулах</li></ul>#Зорилт<br />
 4. 4. Зорилт<br /><ul><li>Шулуун юбканы эсгүүрийн тор, эсгүүрийн зураг байгуулж, мэдлэг бүтээх. </li></li></ul><li>Шулуун юбканы эсгүүрийн зургийг байгуулахад хэрэглэгдэх зүйлс:<br />Шулуун юбка нь урд тал, ард тал, бүс гэсэн 3 хэсгээс бүрддэг. <br />Хэрэглэгдэх зүйлс: Биенээс авсан хэмжээ, зааварчилгаа, шугам харандаа, масштабын шунам, баллуур эсгүүрийн зурагт юб=56, ТХө=48, ТХб=33, Ун=36, Нб=1см, Нө=2см хэмжээг ашиглаарай. <br />
 5. 5. Ажлыг гүйцэтгэх заавар<br />Юбканы эсгүүр гаргахад хэрэглэгдэх биеийн хэмжээсүүд:<br />Уюб= Ун=<br />ТХб= ТХө=<br />Нб= Нө=<br />2. Дор өгөгдсөн юбканы эсгүүрийн зураг гаргах аргачилалтай танилцах.<br />3. Тооцоолох томъёоны оронд өөрсдийн хэмжээг тавьж бодож гаргаарай.<br />
 6. 6. 4. Зурах дарааллын дагуу эсгүүрийн зургаа дэвтэртээ байгуул.<br />5. Эдгээр сумны чиглэлийг эсгүүрийн зургийг байгуулахдаа ашиглана.<br />Тухайлбал: Б Х гэж байвал Б цэгээс доош хэмжиж Х цэгийг олно гэсэн үг. <br />6. Эсгүүрийн зургаа зөв байгуулсан эсэхээ шалган үндсэн эсгүүрээ тодруулна. <br />
 7. 7. ЭСГҮҮРИЙН ТОР БАЙГУУЛАХ <br />Ө Ө1<br />#Бататгал<br />
 8. 8. Б2 <br />Х2<br />Ө Ө2 Ө1<br />
 9. 9. Бататгал<br />Бодит хэмжээн дээр тулгуурлан шулуун юбканы тор байгуулах <br />
 10. 10. Шалгуур үзүүлэлт<br />Өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж хичээлийн идэвхи<br />
 11. 11. Үнэлэх нь<br />Бүстэй хувцасны суурь үлгэр гаргаж, эсгүүр байгуулах аргачлал<br />
 12. 12. Гэрийн даалгавар: <br />Масштаб 1:4 хэмжээгээр байгуулсан эсгүүрийн зургийг бодит хэмжээнд оруулан юбканы үлгэрийг гаргах. <br />
 13. 13. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.<br />

×