Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

תוכנית המחנה הציוני לתיקון חברתי

1.549 Aufrufe

Veröffentlicht am

תוכנית המחנה הציוני לתיקון חברתי כפי שהוצגה במסיבת העיתונאים 03.02.2015

Veröffentlicht in: News & Politik
 • Als Erste(r) kommentieren

תוכנית המחנה הציוני לתיקון חברתי

 1. 1. ‫הדיור‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫לוקחים‬: ‫חלופות‬ ‫שתי‬ ‫רק‬ ‫כיום‬ ‫יש‬ ‫צעירים‬ ‫וזוגות‬ ‫למשפחות‬: .1‫דירה‬ ‫רכישת‬‫גדול‬ ‫עצמי‬ ‫הון‬ ‫עם‬‫מכבידה‬ ‫ומשכנתא‬. (‫של‬ ‫מחירים‬ ‫עליית‬90%‫ב‬-7‫שנים‬)! .2‫כללים‬ ‫ללא‬ ‫בשוק‬ ‫שכירות‬:‫קצר‬ ‫לטווח‬ ‫חוזים‬,‫תלוי‬ ‫הבית‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫בחסדיו‬. ‫נותר‬ ‫למדינה‬‫מיושנת‬ ‫במתכונת‬ ‫ציבורי‬ ‫דיור‬,‫פתרון‬ ‫שמונעת‬ ‫מ‬‫נזקקות‬ ‫משפחות‬ ‫אלפי‬.
 2. 2. ‫רובד‬ ‫לכל‬ ‫ומותאמים‬ ‫מגוונים‬ ‫דיור‬ ‫פתרונות‬‫באוכלוסיה‬ ‫עלינו‬ ‫הקרקע‬,‫שלך‬ ‫הדירה‬! ‫של‬ ‫חודשי‬ ‫תשלום‬10%-30%‫לדירה‬ ‫מההכנסה‬: •‫הקרקע‬ ‫את‬ ‫תיתן‬ ‫המדינה‬.‫הדירות‬ ‫את‬ ‫יתנו‬ ‫הקבלנים‬. •‫ל‬ ‫שכירות‬-20-15‫מסובסדות‬ ‫ייעודיות‬ ‫בדירות‬ ‫שנה‬. •‫לאורך‬ ‫לבעלות‬ ‫אופציה‬‫השנים‬. •‫של‬ ‫לצרכים‬ ‫ייעודי‬ ‫מסלול‬‫הציבורי‬ ‫הדיור‬ ‫זכאי‬.
 3. 3. ‫מחירים‬ ‫הורדת‬‫ע‬"‫הגדלת‬ ‫י‬‫קרקעות‬ ‫מלאי‬‫ומתוכננות‬ ‫זמינות‬: .1‫שר‬‫בכיר‬‫ימונה‬‫כ‬‫סמכות‬‫העליונה‬‫בדיור‬,‫ויוכפפו‬‫אליו‬‫רשות‬ ‫מקרקעי‬‫ישראל‬‫נהל‬ ִ‫ומ‬‫התכנון‬. .2‫תחתיו‬‫יוקם‬‫חמ‬"‫ל‬‫דיור‬‫בכל‬‫אזור‬‫יעד‬,‫ובו‬‫נציגי‬‫כל‬ ‫הגורמים‬:‫תשתיות‬,‫תחבורה‬,‫אוצר‬,‫רשויות‬‫מקומיות‬‫וכו‬,' ‫כדי‬‫לקדם‬‫תכנון‬‫בו‬-‫זמני‬‫והשמשה‬‫של‬‫הקרקעות‬‫ליזם‬. .3‫קרקעות‬‫נהל‬ ִ‫המ‬‫באזורי‬‫ביקוש‬‫ישווקו‬‫במחירים‬‫מופחתים‬. .4‫תמרוץ‬‫הרשויות‬‫המקומיות‬‫לבנייה‬‫למגורים‬,‫תגבור‬‫הוועדות‬ ‫המקומיות‬‫בתקני‬‫תכנון‬‫ורישוי‬.
 4. 4. ‫נוספים‬ ‫מדיניות‬ ‫אמצעי‬–‫בדיור‬ ‫שלם‬ ‫מערך‬: .1‫מרוץ‬ ִ‫ת‬‫כספי‬‫של‬‫יזמים‬‫לעמידה‬‫בלוח‬‫זמנים‬. ‫התאמת‬‫תקנים‬‫לטכנולוגיות‬‫בנייה‬‫מתקדמות‬‫וירוקות‬. .2‫פתרונות‬‫דיור‬‫במגזר‬‫הערבי‬,‫הבדווי‬‫והדרוזי‬:‫הקמת‬‫חמ‬"‫ל‬ ‫דיור‬‫מיוחד‬‫לטיפול‬‫בזמינות‬‫קרקע‬,‫בנייה‬‫רוויה‬, ‫שירותים‬‫עירוניים‬,‫משכנתאות‬,‫וכו‬'. .3‫הרחבה‬‫וזירוז‬‫מיזמי‬‫פינוי‬-‫בינוי‬‫והתחדשות‬‫עירונית‬. .4‫חקיקה‬‫על‬‫בסיס‬‫חוק‬"‫שכירות‬‫הוגנת‬"
 5. 5. ‫חינוך‬:‫עלויות‬ ‫צמצום‬,‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬,‫למידה‬ ‫איכות‬ .1‫שיפור‬‫איכות‬‫גני‬-‫הילדים‬‫לגילאי‬3-4,‫ו‬‫סייעת‬‫נוספת‬. •‫סבסוד‬‫צהרונים‬‫לגילאי‬3–9. •‫הקמה‬‫הדרגתית‬‫של‬‫מסגרות‬‫לגילאי‬0-3‫ופיקוח‬‫על‬ ‫איכותן‬. .2‫הפחתת‬‫תשלומי‬‫הורים‬. .3‫תקצוב‬‫בתי‬-‫ספר‬‫לפי‬‫קריטריונים‬‫חברתיים‬-‫כלכליים‬ ‫וצרכי‬‫התלמידים‬,‫ולא‬‫ע‬"‫פ‬‫מגזרים‬. .4‫חיזוק‬‫מעמד‬‫המורה‬,‫ביטול‬‫העסקת‬"‫מורי‬‫קבלן‬". .5‫פיתוח‬‫סביבת‬‫למידה‬‫איכותית‬,‫לרבות‬‫ע‬"‫י‬‫צמצום‬ ‫מספר‬‫התלמידים‬‫בכיתה‬.
 6. 6. ‫הציבוריים‬ ‫החולים‬ ‫בבתי‬ ‫תקציביים‬ ‫פערים‬ ‫סגירת‬. ‫הבריאות‬ ‫במערכת‬ ‫האמון‬ ‫והחזרת‬ ‫השוויון‬ ‫אי‬ ‫צמצום‬. .1‫תקציבים‬‫ותמריצים‬‫לפעילות‬‫רציפה‬‫וקיצור‬‫תורים‬‫בבתי‬ ‫החולים‬,‫תוך‬‫נוכחות‬‫רופאים‬‫מומחים‬‫לאורך‬‫כל‬‫היום‬. .2‫מניעת‬‫שר‬"‫פ‬‫בבתי‬‫החולים‬‫הציבוריים‬. .3‫תמריצים‬‫לקופות‬‫החולים‬‫למתן‬‫שירות‬‫איכותי‬‫בסל‬‫הציבורי‬ ‫וצמצום‬‫הצורך‬‫בביטוחים‬‫המשלימים‬‫והפרטיים‬. .4‫חיזוק‬‫הרגולציה‬‫על‬‫המערכת‬‫הציבורית‬‫והפרטית‬.
 7. 7. .1‫הקרן‬‫לעידוד‬‫תחרות‬:‫חברות‬ ‫בכניסת‬ ‫שתשקיע‬ ‫קרן‬‫חדשות‬ ‫מקומיים‬ ‫לשווקים‬‫לא‬‫תחרותיים‬. .2‫קטנים‬ ‫מזון‬ ‫ליצרני‬ ‫ארצית‬ ‫הפצה‬ ‫רשת‬,‫הממשלה‬ ‫בתמיכת‬– ‫הגדולים‬ ‫היצרנים‬ ‫מול‬ ‫תחרות‬ ‫תאפשר‬,‫משמעותית‬ ‫ותוריד‬ ‫לצרכן‬ ‫מחירים‬. .3‫פנסיה‬:‫אפסיים‬ ‫ניהול‬ ‫בדמי‬ ‫מסלול‬‫ע‬"‫תיק‬ ‫י‬Benchmark‫ללא‬ ‫אקטיבי‬ ‫ניהול‬,‫קרן‬ ‫בכל‬ ‫חובה‬ ‫מחדל‬ ‫כברירת‬. .4‫הגברת‬‫התחרות‬‫באשראי‬:‫עידוד‬‫פלטפורמות‬‫אינטרנטיות‬ ‫לתיווך‬‫פיננסי‬(P2P)‫איגודי‬‫אשראי‬‫ובנקאות‬‫קואופרטיבית‬; ‫איגוח‬‫תיקי‬‫האשראי‬‫של‬‫בנקים‬‫קטנים‬;‫הקמת‬Credit Bureau. .5‫גז‬‫טבעי‬:‫פיקוח‬‫תחרות‬ ‫ועידוד‬ ‫מחירים‬;‫תשתיות‬ ‫פריסת‬ ‫זירוז‬ ‫לתעשייה‬ ‫החלוקה‬.
 8. 8. "‫תשליכני‬ ‫אל‬"... ‫היעד‬:‫אפס‬‫קשישים‬‫עניים‬ .1‫הגדלת‬‫הזקנה‬ ‫גמלת‬ ‫של‬ ‫ההכנסה‬ ‫השלמת‬,‫מגיל‬70. .2‫בסיעוד‬ ‫הבירוקרטיה‬ ‫ביטול‬:‫וטיפול‬ ‫תיאום‬ ‫מוקדי‬‫בין‬‫כלל‬ ‫הסיעוד‬ ‫גורמי‬,‫מבחני‬‫אחידים‬ ‫זכאות‬,‫זמינות‬‫העו‬"‫ס‬‫ועוד‬. .3‫פישוט‬‫הזכויות‬ ‫מיצוי‬‫קשישים‬ ‫של‬,‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫מול‬ ‫בפרט‬. .4‫קשישים‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫טיפולים‬ ‫הכללת‬ ‫הבריאות‬ ‫בסל‬,‫כולל‬‫מגיל‬ ‫שיניים‬ ‫טיפולי‬75.
 9. 9. ‫הצמיחה‬‫לא‬"‫מחלחלת‬":‫המשק‬‫צמח‬‫אבל‬‫הרוב‬‫לא‬‫נהנה‬,‫הפירות‬ ‫הלכו‬‫למעטים‬‫בלבד‬. ‫עלינו‬‫לחדש‬‫התנופה‬‫לצמיחה‬‫שוויונית‬: .1‫השקעה‬‫בכל‬‫ענפי‬‫המשק‬,‫בכל‬‫אזור‬:‫בהון‬‫אנושי‬‫והכשרה‬, ‫חדשנות‬‫ומו‬"‫פ‬,‫הון‬‫פיזי‬,‫טכנולוגיות‬‫מתקדמות‬. .2‫שיפור‬‫תנאי‬‫העסקת‬‫עובדים‬,‫צמצום‬‫אי‬‫שוויון‬. .3‫שיפור‬‫תפקוד‬‫המגזר‬‫הציבורי‬‫כדי‬‫ליישם‬‫כל‬‫אלה‬. ‫צריך‬‫גם‬‫אופק‬‫מדיני‬,‫וחילוץ‬‫ישראל‬‫מהבידוד‬:‫להגדלת‬‫התיירות‬, ‫פריצה‬‫לשווקים‬‫חדשים‬‫ו‬‫השקעות‬‫מחו‬"‫ל‬.
 10. 10. ‫לכולן‬ ‫והכשרה‬ ‫השכלה‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫לוקחים‬/‫ם‬: ‫מחצית‬‫מכל‬‫מחזור‬‫אחרי‬‫תיכון‬‫מגיעים‬‫לאקדמיה‬–‫ומה‬‫עם‬‫החצי‬‫השני‬? .1‫לימודים‬‫במהלך‬‫השירות‬‫הצבאי‬,‫בפרט‬‫ללוחמים‬,‫ע‬"‫י‬ ‫קורסים‬‫מתוקשבים‬MOOCS(‫למשל‬Edx‫או‬-Coursera) .2‫פריסת‬‫מכללות‬"‫מט‬"‫א‬":‫מקצוע‬-‫טכנולוגיה‬-‫אקדמיה‬, ‫לתעסוקה‬‫איכותית‬‫וגשר‬‫לאקדמיה‬. .3‫תכנית‬‫רב‬‫שנתית‬‫חדשה‬‫להשכלה‬-‫הגבוהה‬.‫המשך‬‫המהלך‬ ‫לחיזוק‬‫בגרויות‬‫וייתור‬‫הפסיכומטרי‬. .4‫למידה‬‫על‬‫פני‬‫החיים‬:‫מסלולי‬‫הכשרה‬‫מתקדמים‬‫בפרט‬ ‫לבני‬40+,‫ריענון‬‫ועדכון‬,‫פתיחת‬‫אפשרויות‬‫תעסוקה‬ ‫חדשות‬.
 11. 11. ‫צמיחה‬‫שוויונית‬:‫קידום‬‫חדשנות‬‫בכל‬‫ענפי‬‫המשק‬ .1‫עידוד‬‫חדשנות‬‫בתעשייה‬‫המסורתית‬‫ובמגזר‬‫השירותים‬,‫פיתוח‬ ‫כלי‬‫מדיניות‬‫ייעודיים‬‫למגזרים‬‫אלה‬‫במדען‬‫הראשי‬. .2‫תמיכה‬‫במו‬"‫פ‬‫לשוק‬‫המקומי‬;‫עדיפות‬‫בפריפריה‬. .3‫עידוד‬‫פיננסי‬‫ומיסויי‬‫לחברות‬‫מבוססות‬‫חדשנות‬,‫שיצמחו‬ ‫בארץ‬‫ולא‬‫יימכרו‬‫לחברות‬‫בחו‬"‫ל‬(‫לא‬‫לאקזיט‬‫המהיר‬). .4‫תמיכה‬‫בממשק‬‫בין‬‫מחקר‬‫בסיסי‬‫ליישומי‬.‫טיפוח‬‫היתרון‬ ‫היחסי‬‫של‬‫ישראל‬‫במדעי‬‫החיים‬‫וברפואה‬‫מותאמת‬‫אשית‬. ‫עידוד‬‫השקעות‬‫בכל‬‫ענפי‬‫המשק‬:‫חוק‬‫עידוד‬‫השקעות‬‫הון‬‫יחול‬‫גם‬ ‫על‬‫ייצור‬‫לשוק‬‫המקומי‬,‫לקידום‬‫חדשנות‬,‫פריון‬‫ותעסוקה‬.
 12. 12. ‫שוויונית‬ ‫צמיחה‬:‫קטנים‬ ‫עסקים‬,‫עצמאיים‬‫ופרילנסרים‬ .1‫ביטחון‬‫סוציאלי‬:‫ביטוח‬‫אבטלה‬‫והפרשה‬‫לפיצויים‬‫לעצמאים‬ ‫ועסקים‬‫זעירים‬.‫יבחן‬‫גם‬‫מתווה‬‫לפנסיה‬. .2‫חיסכון‬‫באשראי‬:‫הקמת‬‫קרנות‬‫מיועדות‬‫לאשראי‬‫חוץ‬-‫בנקאי‬, ‫עידוד‬‫מתווכים‬‫פיננסיים‬‫מקוונים‬. .3‫הקלה‬‫מול‬‫המדינה‬:‫גישה‬‫למכרזים‬;‫הקלה‬‫ברגולציה‬‫בפרט‬‫מול‬ ‫הרשות‬‫המקומית‬.‫חקיקת‬‫על‬‫בסיס‬‫חוק‬"‫שוטף‬+30" ‫היעד‬:‫להגיע‬‫ל‬-10‫המדינות‬‫הטובות‬‫בעולם‬‫ע‬"‫פ‬‫המדד‬Doing Business‫של‬‫הבנק‬‫העולמי‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫הבא‬ ‫המנוע‬ ‫הם‬ ‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫עסקים‬!
 13. 13. ‫לוקחים‬‫אחריות‬‫על‬‫התעסוקה‬: ‫כדי‬‫שפירות‬‫הצמיחה‬‫יגיעו‬‫לאדם‬‫העובד‬,‫צריך‬‫שכר‬‫ותנאי‬‫העסקה‬‫הוגנים‬,‫יחד‬‫עם‬ ‫גמישות‬‫ניהולית‬.‫יש‬‫לדאוג‬‫ל‬- .1‫אכיפה‬‫תקיפה‬‫של‬‫חוקי‬‫עבודה‬‫לרבות‬‫שכר‬‫מינימום‬. .2‫מזעור‬‫תופעת‬‫עובדי‬‫קבלן‬‫במגזר‬‫הציבורי‬–‫ביטול‬‫העסקתן‬‫של‬ "‫מורי‬‫קבלן‬". .3‫משפחות‬‫חד‬‫הוריות‬:‫מתווה‬‫קצבאות‬‫והטבות‬‫מדורג‬,‫כדי‬ ‫שישתלם‬‫להן‬‫לצאת‬‫לעבודה‬. .4‫התאמת‬‫שוק‬‫העבודה‬‫לשינויים‬‫הטכנולוגיים‬:‫גמישות‬ ‫תעסוקתית‬‫לצד‬‫הפחתת‬‫אי‬-‫ודאות‬‫אישית‬;‫הסבה‬‫מקצועית‬ ‫תומכת‬. .5‫דברות‬ ִ‫ה‬‫סדורה‬‫בין‬‫נציגי‬‫ממשלה‬,‫מעסיקים‬‫וההסתדרות‬.
 14. 14. ‫הממשלה‬ ‫תפקוד‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫לוקחים‬: ‫צעדי‬‫המדיניות‬‫המוצעים‬‫יוכלו‬‫להתממש‬‫רק‬‫עם‬‫מגזר‬‫ציבורי‬ ‫איכותי‬‫ואפקטיבי‬,‫הפועל‬‫למען‬‫האזרח‬: .1‫טיפוח‬‫הון‬‫אנושי‬‫איכותי‬:‫האצת‬‫הרפורמה‬‫בנציבות‬,‫מוביליות‬ ‫של‬‫עובדים‬‫במערכת‬,‫פתיחת‬‫ערוצי‬‫כניסה‬‫לכוח‬‫אדם‬‫איכותי‬. .2‫תרבות‬‫שירות‬‫לציבור‬:‫הטמעת‬‫אמנות‬‫שירות‬;‫השענות‬‫מרבית‬ ‫על‬‫תקשוב‬"(‫ישראל‬‫דיגיטאלית‬)";‫הנגשת‬‫מידע‬‫ושקיפות‬ ‫מרבית‬. .3‫הבנייה‬‫מחדש‬‫של‬‫גופי‬‫הממשלה‬-‫טיפול‬‫מרוכז‬‫בנושאי‬‫רוחב‬: ‫גיל‬‫הרך‬,‫קשישים‬,‫סיעוד‬,‫וכו‬'.‫הקמת‬"‫חמ‬"‫לים‬"‫המרכזים‬‫את‬ ‫כל‬‫הגורמים‬‫המטפלים‬‫בנושא‬;‫ביזור‬‫סמכויות‬‫למשרדים‬.
 15. 15. ‫פיסקאלית‬ ‫מדיניות‬:‫התקציב‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫לוקחים‬ ‫חלקה‬‫בתוצר‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬‫ירד‬‫ל‬ ‫מתחת‬-40%,‫בעולם‬ ‫מהמקובל‬ ‫נמוך‬. ‫ה‬"‫שמן‬"‫מתת‬ ‫סובל‬-‫תזונה‬... ‫על‬‫כן‬‫צריך‬: .1‫להעלות‬‫את‬‫חלקה‬‫של‬‫הממשלה‬‫בחזרה‬‫ל‬-40%‫ולייצבו‬.‫לשקול‬ ‫העלאה‬‫קטנה‬‫נוספת‬‫בהמשך‬‫בהתאם‬‫למצב‬‫המשק‬‫אז‬. .2‫גירעון‬:‫לפי‬‫המתווה‬‫הנוכחי‬.‫בהמשך‬‫הורדה‬‫הדרגתית‬,‫מותאם‬ ‫למחזור‬‫העסקים‬. .3‫אין‬‫צורך‬‫להעלות‬‫מסים‬‫בעתיד‬‫הנראה‬‫לעין‬. .4‫העמקת‬‫הגבייה‬‫ומאבק‬‫בהון‬‫השחור‬‫באמצעים‬‫מתקדמים‬.

×