Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

2010 - ANALIZA PRIMEROV

667 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

2010 - ANALIZA PRIMEROV

  1. 1. organiziranje izobraževanja in mreženje na področju Koordinacije sistemov socialne varnosti v EU v 27. državah članicah Seminar Slovenija ANALIZA PRIMEROV Ljubljana, 19.4.2010
  2. 2. Določitev zakonodaje, ki se uporablja• X živi v državi A (Avstrija) in je član upravnih odborov treh družb v treh različnih državah, in sicer v ZDA, v DČ A (Avstrija) in DČ B (Slovenija). V ZDA in DČ A (Avstriji) je samozaposlena oseba, v DČ B (Slovenija) pa je zaposlena oseba. V kateri državi je zavarovan? Kako ravnati v primeru, če dvostranska pogodba med DČ A (Avstrijo) in ZDA določa, da je oseba, ki izvaja dejavnost v obeh državah kot samozaposlena oseba, za dejavnosti v obeh državah podvržena zakonodaji državi prebivanja?
  3. 3. Določitev zakonodaje, ki se uporablja• Prevozna družba ima sedež v DČ A (Sloveniji). Delavec živi v DČ B (na Madžarskem). Vsak teden naloži blago v DČ C (Avstriji) in ga pelje v DČ D (Slovaško). Ko se vrne v DČ C (Avstrijo) naloži blago v DČ B (na Madžarskem), kjer ostane približno en dan v tednu. Zakonodajo katere države je potrebno uporabiti? Kako ravnati v primeru, ko se pot prevoza spremeni zaradi obsežnih in dolgotrajnih cestnih del v MS B (na Madžarskem) in mora peljati skozi DČ A (Slovenijo), da bi se izognil DČ B (Madžarske)?
  4. 4. Določitev zakonodaje, ki se uporablja• Zidar opravlja dejavnost kot samozaposlena oseba v DČ A (Sloveniji). Občasno med vikendom opravlja storitve za kmetijsko družbo v DČ B (Avstriji). Zakonodajo katere države je potrebno uporabiti? Je mogoča napotitev?
  5. 5. Določitev zakonodaje, ki se uporablja• X živi v DČ A (Sloveniji) in dela za različne delodajalce. Kot delavka dela 20% delovnega časa za delodajalca v DČ A (Sloveniji), 20% za delodajalca v DČ B (Italiji) in 20% za delodajalca v DČ C (Avstriji). Prav tako opravlja dejavnost kot samozaposlena oseba za preostalih 40 % v DČ D (Nemčiji). Zakonodajo katere države je potrebno uporabiti?
  6. 6. Določitev zakonodaje, ki se uporablja• Delavka dela za delodajalca v DČ A (Sloveniji). Ta jo za 24 mesecev napoti na delo v DČ B (Nemčijo), z namenom ustanoviti podružnico. Pogodba o zaposlitvi je sklenjena s podružnico v DČ B (Nemčiji), ki delavki tudi izplačuje plačo. V času zaposlitve v DČ B (Nemčiji), se še naprej uporablja prvotna pogodba o zaposlitvi z družbo v DČ A (Sloveniji), ki tudi plačuje prispevke za socialno varnost. Zakonodajo katere države je potrebno uporabiti? Alternativno, kako ravnati, če je pogodba sklenjena z družbo v DČ A (Sloveniji), ki določa, da je delavki po vrnitvi (po dveh letih) zajamčeno podobno delo v družbi v DČ A (Sloveniji) ali v drugi hčerinski družbi?
  7. 7. Zdravstvene storitve• Primer 1: V času ekonomske aktivnosti je gospa X delala kot obmejna delavka v DČ A (Sloveniji), živela pa je v DČ B (Avstriji). Mesec dni pred upokojitvijo je zbolela za kronično boleznijo.• Vprašanje: Pod katerimi pogoji je gospa X upravičena do zdravstvenih storitev za njeno bolezen v DČ A (Sloveniji)?• Alternativno vprašanje 1: Je odgovor na vprašanje drugačen, če potreba po zdravstvenih storitvah izvira iz (z delom nepovezane) poškodbe, pridobljene mesec dni pred upokojitvijo?
  8. 8. Pokojnine – oblikovanje obdobijDomnevana nacionalna zakonodaja: V DČ A (Sloveniji) se obdobja služenja vojaškegaroka in študija obravnavajo enako kot obdobja zavarovanja. Pogoj je, da so taobdobja nastala na ozemlju te DČ (denimo na univerzi v Sloveniji, ki izpolnjujepredpisane zahteve) in da je obdobje zavarovanja kot ekonomska aktivna oseba vskladu z zakonodajo DČ A (Slovenije) obstajalo pred ali po omenjenem(enakovrednem) obdobju.Primer: Oseba ves čas dela kot obmejni delavec v DČ B (Italiji). Torej ni ekonomskoaktivnih obdobij (zavarovanja) v DČ A (Sloveniji). Vendar je služila vojaški rok indiplomirala na univerzi v DČ A (Sloveniji). V času študija je kot študent na izmenjavi 6mesecev gostovala v DČ C (na Švedskem), brez prenosa prebivališča (v smislu člena 1(j) Uredbe 883/2004/ES). Prebivališče je ohranila v DČ A (Sloveniji).Vprašanje: Ali je DČ A dolžna upoštevati obdobja služenja vojaškega roka in študijakot obdobja enakovredna obdobjem zavarovanja?Predlagana izhodišča za razpravo:Kakšen je učinek 5. člena Uredbe 883/2004/ES (enako obravnavanje dogodkov) vomenjenih okoliščinah?Obstaja razlika med obdobji prebitimi na ozemlju DČ A (Slovenije) in tistimi prebitimina ozemlju druge DČ v času prebivanja v tej DČ.Kateri dodatni vidiki so lahko pomembni, upoštevaje posebnosti konkretne(slovenske) zakonodaje?

×