Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Hva vi tror på i 2016
Hva vi tror på i 2016
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 73 Anzeige

Design thinking

Herunterladen, um offline zu lesen

I det store forretningsproblemet du strever med kan også løsningen ligge gjemt. Tjenestedesign og liknende metoder kan hjelpe deg å finne den.

I det store forretningsproblemet du strever med kan også løsningen ligge gjemt. Tjenestedesign og liknende metoder kan hjelpe deg å finne den.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (12)

Ähnlich wie Design thinking (20)

Anzeige

Design thinking

 1. 1. Design Thinking Problemløsing og brukersentrert innovasjon 21. november 2013
 2. 2. Hva snakker vi om når vi snakker om design? © Creuna “Here’s how we work: Somebody calls up with a project; we do some stuff; and the money follows.” Tim Brennan, Apple Computer Inc. (~1990) Page 2
 3. 3. Hva snakker vi om når vi snakker om design? Alt vi ser rundt oss (som ikke er naturskapt) er designet. Inngangspartier Ansettelsesprosesser Tastaturer …etter mer eller mindre gjennomtenkte kriterier, …i jakten på mer eller mindre forretningskritiske målsetninger. © Creuna Page 3
 4. 4. Hva snakker vi om når vi snakker om design? Attraktiv Mulig © Creuna Verdifull Page 4
 5. 5. Hovedbudskap “I problemet ligger løsningen – jo vanskeligere problem, jo større er muligheten til innovasjon”
 6. 6. Hvorfor? ”Dagens problemer er svært annerledes enn gårsdagens”
 7. 7. Den neste økonomien
 8. 8. Egenskaper for besværlige problemer* 1.  Du forstår ikke problemet før du har utviklet løsningen. 2.  Det stopper aldri. 3.  Løsningen på problemet er ikke nødvendigvis riktig eller galt. 4.  Alle besværlige problemer er unike og nye. 5.  Hver løsning får bare én sjanse. 6.  Det er ingen opplagte alternative løsninger. * Horst Rittel 1973, tysk designteoretiker © Creuna Page 10
 9. 9. © Creuna Page 11
 10. 10. NARF* konkluderte i 2011 med at regelendringer og økt konkurranse vil gjøre den tradisjonelle forretningsmodellen til regnskapsførere lite bærekraftig - en hel bransje sto i fare for å forsvinne * Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening © Creuna Page 12
 11. 11. NARF implementerer ny forretningsmodell for bransjen © Creuna
 12. 12. © Creuna
 13. 13. Hva er design thinking? ”Design thinking – en skalerbar tilnærming som kan hjelpe deg med kundeorientert innovasjon”
 14. 14. Hva er design thinking? Systemisk design? Tjenestedesign? Opplevelsesdesign? Grafisk design? UX design? Produktdesign? Interaksjonsdesign? Industridesign? Forretningsdesign? © Creuna Page 16
 15. 15. Hva er design thinking? “Evnen til å kombinere Innlevelse i et problems kontekst, Kreativitet til å generere innsikt og løsninger, og Rasjonalitet til å analysere og tilpasse løsninger til konteksten.” © Creuna Page 17
 16. 16. Hva er design thinking? Kreativt Kontinuerlig, iterativt Menneskesentrert Kryssdisiplinært Involverende Fortellende Innovativt Målrettet og datadrevet © Creuna
 17. 17. Kreativt © Creuna
 18. 18. Kreativt © Creuna
 19. 19. Kreativt analyse Integrert tenkning syntese © Creuna
 20. 20. Kreativt vertikal Integrert tenkning lateral © Creuna
 21. 21. Kreativt vertikal analyse Integrert tenkning syntese © Creuna lateral
 22. 22. Kreativt Integrert tenkning © Creuna
 23. 23. Kreativt Integrert tenkning © Creuna
 24. 24. Kontinuerlig, iterativt © Creuna
 25. 25. Kontinuerlig, iterativt © Creuna
 26. 26. Kontinuerlig, iterativt © Creuna
 27. 27. Kontinuerlig, iterativt © Creuna
 28. 28. Kom opp med nye tilnærminger og konsepter Kontinuerlig, iterativt Undersøk konteksten -  Brukerbehov -  Forretningsmuligheter -  konkurransebilde Definér oppgaven Prototyp og test disse designe og spesifisere Implementér bygge og lansere analysere og forstå evaluere og måle Bruk erfaring © Creuna Vurdér måloppnåelse Test og polér
 29. 29. Menneskesentrert © Creuna “Hvis pasienten fikk bestemme”
 30. 30. Kryssdisiplinært GRAFISK DESIGN KONSEPT FRONTEND INTERAKSJONSDESIGN BACKEND Milepæler/leveranser © Creuna Testing, justering og innholdsutvikling LANSERING INNSIKT
 31. 31. Kryssdisiplinært © Creuna
 32. 32. Involverende © Creuna
 33. 33. Involverende © Creuna
 34. 34. Fortellende © Creuna
 35. 35. Innovativt © Creuna
 36. 36. Målrettet og datadrevet © Creuna
 37. 37. Målrettet og datadrevet Lee Sankey Global Design Director © Creuna
 38. 38. Tjenestedesign Grafisk design analysere og forstå Opplevelsesdesign Interaksjonsdesign © Creuna designe og spesifisere Designledelse evaluere og måle Forretningsdesign Systemisk design UX design bygge og lansere Produktdesign Industridesign
 39. 39. For dem som har en CDO/Design Director/CEO som har skjønt det: Organisasjon Designledelse © Creuna
 40. 40. For dem som har en CDO/Design Director/CEO som har skjønt det, og oppgavene vokser: Organisasjon Designledelse © Creuna
 41. 41. For dem som har begrensede ressurser, men har et byrå som kan ta alt for dem: Organisasjon Designledelse Integrert designbyrå © Creuna
 42. 42. For dem som har begrensede ressurser, men har et byrå som kan ta lead i prosessen for dem: Organisasjon Designledelse Designbyrå – lead agency © Creuna
 43. 43. Er dette et mindset som bare fungerer på store utfordringer? © Creuna
 44. 44. Er dette et mindset som bare fungerer på store utfordringer? - nei, designprosjekter er uendelig skalerbare… © Creuna
 45. 45. Hvordan skalerer designutfordringene? Verden Samfunn Bransje Forretning Opplevelse Tjeneste Nettsted Modul Knapp © Creuna
 46. 46. Hvordan skalerer designutfordringene? Verden Samfunn Departement Avdeling Opplevelse Kampanje Brosjyre Side Ingress © Creuna
 47. 47. Hvordan skalerer designutfordringene? Verden Land By Bydel Borettslag Firemannsbolig Leilighet Bad Overskap © Creuna
 48. 48. Hva vil det si for tilnærmingen når vi skalerer oppgaven? Verden Samfunn Bransje Forretning Opplevelse Tjeneste Nettsted Modul Knapp © Creuna
 49. 49. Hva vil det si for tilnærmingen når vi skalerer oppgaven? Verden Høy kompleksitet Samfunn Bransje Forretning Opplevelse Tjeneste Nettsted Modul Knapp © Creuna Lav kompleksitet
 50. 50. Hva vil det si for tilnærmingen når vi skalerer oppgaven? Verden Mange involverte Samfunn Bransje Forretning Opplevelse Tjeneste Nettsted Modul Knapp © Creuna Få involverte
 51. 51. Hva vil det si for tilnærmingen når vi skalerer oppgaven? Verden Involvert i en stor del av prosessen Samfunn Bransje Forretning Opplevelse Tjeneste Nettsted Modul Knapp © Creuna Involvert i en liten del av prosessen
 52. 52. Hva vil det si for tilnærmingen når vi skalerer oppgaven? Verden Stor grad av kaos Samfunn Bransje Forretning Opplevelse Tjeneste Nettsted Modul Knapp © Creuna Få aspekter som spiller inn
 53. 53. Hva vil det si for tilnærmingen når vi skalerer oppgaven? Verden Samfunn Ukjente problemstillinger -  stor grad av ‘sensemaking’ Bransje Forretning Opplevelse Tjeneste Nettsted Modul Knapp © Creuna Tydelig brief -  store krav til ‘freshness’
 54. 54. Så, hva kreves egentlig av en designleder? © Creuna
 55. 55. I I I © Creuna Page 58
 56. 56. III © Creuna Page 59
 57. 57. ITI © Creuna Page 60
 58. 58. I I © Creuna Page 61
 59. 59. I I © Creuna Page 62
 60. 60. Hva bør designledere kunne? Innlevelse Kreativitet Rasjonalitet © Creuna
 61. 61. Hva bør designledere kunne? Kreativt Kontinuerlig, iterativt © Creuna Fasilitering av kreative prosesser, inkl. integrert tenkning Foredling, visualisering og presentasjon av konsepter Gjennomføring og oppfølging av kontinuerlig, smidig designprosess
 62. 62. Hva bør designledere kunne? Menneskesentrert Kryssdisiplinært © Creuna Utforming og gjennomføring av kvantitative og kvalitative undersøkelser og analyser - intervjuer, observasjon, fokusgrupper, kartlegging, personas, kundereise, … Involvering og oppfølging av designere fra flere disipliner Bæring av visjon og strategi gjennom alle prosjektets utfordringer
 63. 63. Hva bør designledere kunne? Involverende Fortellende © Creuna Planlegging og gjennomføring av workshops, intervjuer og annet for involvering og forankring Innhenting av input fra forskjellige målgrupper Visualisering, dramatisering og presentasjon av konsepter og løsninger Tydeliggjøring av visjon og strategi for alle interessenter
 64. 64. Hva bør designledere kunne? Innovativt Målrettet og datadrevet © Creuna Forståelse for – og kartlegging av – forretningssitasjon og mulighetsbilde Fasilitering av kreative prosesser Formulering av konsept, løsning og implikasjoner Innhenting og analyse av kvantitative og kvalitative data Evne til prioritering og justering av tiltak i tråd med visjon, strategi og resultater
 65. 65. Ikke glem… Kreativt Kontinuerlig, iterativt Menneskesentrert Kryssdisiplinært Involverende Fortellende Innovativt Målrettet og datadrevet © Creuna
 66. 66. Ikke glem… © Creuna
 67. 67. Ikke glem… Innlevelse Kreativitet Rasjonalitet © Creuna
 68. 68. «Lykke til!» Design thinking kommer ikke av seg selv… © Creuna
 69. 69. Noen tips på veien hjem •  Finn, skap eller vent på krisen, nøden, konkurransen, eller alvoret •  Start selv i det små •  Dette er egentlig ikke nytt! Plenty kilder – f.eks. www.dmi.org •  Søk en samarbeidspartner •  Lokk dine kommersielle stakeholders med økonomiske insentiver •  Ikke snakk om Design Thinking •  IKKE snakk om Design Thinking! © Creuna Page 72
 70. 70. Lykke til! (Ektefølt)

×