Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Revista Culturism nr.96 (5/1999)

2.551 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Revista Culturism nr.96 (5/1999)

 1. 1. director Cristian Dulgheru num`rul 5 (96) mai 1999 O .R M IS R B i c e p s ul U l ui D avi d D e ar t h LT Ne c e s a r u l pr o t e i c UV I RGI L B U RU I ANåa n t re n a m e n t D o s a r ul Cp e n t ru u m e ri P o r t e r C o t t re l PA n t re n a m e n t D i al og Oi ntens c u c it i t o r iiTCa mp io n a t e le P ag i nan a] ion ale g r a f i c i a n u l uid e j un io r i[ i m a st e r s P ro bl e m e m e d ic a l eß t i a ] i c` … [ i m e d ic a m e n t e
 2. 2. O nou` Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele2 5 CULTURISM prezentare “Redis” cunoscu]ii culturi[ti: Alexandru Costache, CostelVe[ti 1. Facultatea de Educa]ie Probe: - Test practic, Cultu- Fizic` [i Sport (profilul educa]ie rism [i Fitness (eliminatoriu), cu m`suri Torcea, Irina Muntean, Felicia fizic` [i sport) curs de zi [i curs - Prob` scris` - Limba rom~- n fiecare cutie [i Petri[or Popa, Cristian cu frecven]` redus`, cu n`/gril`,bune Zlatanovici, Florina Vi[an, sus]inerea examenului de - Media general` a m`estrie sportiv` la culturism. examenului de bacalaureat. Mass-R 2 Prot-R 85 C-tin Laz`r, Cristea Nicolae, Probe: - Test de atletism/ Cifra de [colarizare: 30 de Codrin P`str`veanu, Laura gimnastic`, la alegere: locuri la înv`]`m~nt de zi. Este un concentrat proteic bogat n Are acelea[i recomand`ri ca [i Vi[an, campioana na]ional` OD ac` pe plan interna- - Test din joc sportiv la carbohidra]i [i proteine, recomandat Prot-R 65, doar c` are un con]inut de atletism Mihaela Oan`. ]ional ne-am impus, pe alegere, din: baschet, hand- NOTå: la cursul cu frecven]` n special ectomorfilor (tip slab, longi- mai mare de proteine (85%), iar o plan na]ional lucrurile bal, fotbal [i volei, redus` se pot înscrie [i antre- lin, ce ia greu n greutate), care tre- por]ie reprezint` 40 g de produs. Complex R .Rmerg bine pentru c` num`rul - Proba de m`estrie sportiv`, norii de culturism (categ. A 5-a buie s` ia de dou`-trei ori pe zi c~te o O m`sur` con]ine 25g.sportivilor [i al cluburilor este practic - Culturism, [i a 4-a) care sus]in examen por]ie de 70 g. Este recomandat [i Se prezint` la cutii de: Este un supliment alimentarîntr-o continu` cre[tere, iat` - Prob` scris` - Limba rom~- scris la culturism. celorlalte tipuri genetice, ns` numai 900 g - 89.000 lei vitamino-mineral indicat n cazul so-c` a intervenit o schimbare [i n`/gril`, imediat dup` antrenament. Avantajul 2,2 kg - 179.000 lei licit`rilor fizice mari, n avitaminoze, Mla nivelul recunoa[terii cultu-rismului ca un sport important - Media general` a exa- menului de bacalaureat. Perioada de înscriere: 19-22. 08.1999 acestui produs este con]inutul de fibre Energocarb-R n profilaxia [i tratarea unor boli [i vegetale care ajut` la formarea bolului viroze; stimuleaz` sistemul imunitar,pentru c` la Academia Na- Cifr` de [colarizare:100 de Examenele încep la data de: alimentar [i care absorb toxinele din Este un supliment energetic din regenereaz` ]esuturile, favorizeaz` IS]ional` de Educa]ie Fizic` [i locuri la înv`]`m~nt de zi [i 40 01. 09.1999 intestinul gros. carbohidra]i [i se recomand` pentru metabolizarea calciului, fierului, ame-Sport s-a hot`r~t ca sportul de locuri cu tax` de studii la Rela]ii suplimentare la ANEFS - O m`sur` con]ine 40g. refacerea rezervelor energetice ale lioreaz` hipocalcemia, scade coles-nostru s` devin` prob` de curs cu frecven]` redus`. Catedra de Haltere/Culturism Se prezint` la cutii de: organismului. Se administreaz` 30 g terolul sanguin, reduce LDL-coles-m`iestrie sportiv`. Pentru cei 2. Colegiul Universitar de asist. univ. 1,2 kg - 39.000 lei nainte de antrenament (pentru a avea terolul, m`re[te permeabilitatea Rinteresa]i public`m datele pe Educa]ie Fizic` [i Sport (profilul Paul Daniel sau la F.R. Cultu- 3 kg - 85.000 lei energie) [i 40-60 g dup` antre- ]esuturilor [i elasticitatea vaselor decare le-am primit de laA.N.E.F.S. educa]ie fizic` [i sport) curs de zi [i curs cu frecven]` redus` - rism - tel. 01/324.91.78 Tot la acest num`r de telefon Super Mass-R nament, pentru refacere. s~nge, accelereaz` fluxul sanguin. Se U O m`sur` con]ine 35g. prezint` sub form` de capsule gelati- çn anul universitar 1999/2000, specializare, m`estrie sportiv` - pute]i ob]ine informa]ii cu pri- Este un supliment ce datorit` com- Se prezint` la cutii de: noase de 500 mg. Se administreaz`A.N.E.F.S. organizeaz` concurs Culturism [i Fitness. vire la cursul de instructori. pozi]iei (50% proteine [i 35% car- 1 kg - 35.000 lei 2,5 kg - 69.000 lei dou` p~n` la patru capsule/zi. LTde admitere la: bohidra]i) poate nlocui mesele obi[- Se prezint` la cutii de: nuite din timpul zilei [i este reco- Nutrifort-R 50 capsule - 25.000 lei mandat at~t tuturor categoriilor de sportivi, c~t [i celor care nu fac sport, Este un concentrat de carbo- NOU dar doresc s` aib` o alimenta]ie hidra]i, proteine, vitamine [i mi- batoane proteice [i energetice U s`n`toas`, cu c~t mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` c~te o nerale recomandat pentru cre[terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie PROTEIN-R por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = reprezint` 90 g de produs [i pentru C Un baton proteic este echivalentul 65 g de produs). o cre[tere accelerat` a masei nutritiv a 100g carne vit`. O m`sur` con]ine 30g. musculare se recomand` dou`-trei Batoane cu un gust excelent de Se prezint` la cutii de: por]ii pe zi. P 900 g - 65.000 lei ciocolat`, de 70g, av~nd urm`toarea O m`sur` con]ine 35g. 2,2 kg - 129.000 lei Se prezint` la cutii de: compozi]ie nutritiv`: proteine - 18g, carbohidra]i - 27g, gr`sime vegetal` O Prot-R 65 1 kg - 55.000 lei 2,5 kg - 109.000 lei - 17g, vitamina C - 28 mg, lecitin` - 17 mg, vitamina B6 - 2 mg, vitamina Este un supliment bogat n proteine Super Protein-R 90 T B5 - 2 mg, zinc - 2 mg, magneziu (65%) [i este recomandat celor care vor s`-[i asigure o cantitate mare de Este un concentrat proteic de 14 mg. Valoare energetic`: 350 calo- rii. Se recomand` culturi[tilor pentru Aparate proteine n alimenta]ie, f`r` a cre[te calitate superioar`, ob]inut din lapte. stratul adipos. Se recomand` tuturor Se administreaz` c~te o por]ie de cre[tere n mas` [i for]`, c~t [i altor 40 g de mai multe ori pe zi, n limita categorii de sportivi ca suport proteic, de culturism [i fitness culturi[tilor, c~te o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 50 g de produs). a 1,5-2 g protein`/kg corp. Se vitaminic, energetic [i mineral. Nu O m`sur` con]ine 25g. amestec` cu lapte, sucuri sau ap`. are contraindica]ii, fiind un excelent Magazin de prezentare Se prezint` la cutii de: O m`sur` con]ine 30g. supliment alimentar. Bucure[ti, Str. Mo[ilor nr. 292; telefon: 210.22.80 Se fac comenzi de minim 5 buc. 900 g - 75.000 lei Se prezint` la cutii de: Sediu 2,2 kg - 149.000 lei 900 g - 115.000 lei 6 000 lei/buc Str. Lizeanu, nr. 35, telefon: 211.90.76
 3. 3. 4 5 CULTURISM VIRGIL BURUIANå O Campion Mondial .R Primul exerci]iu este împinsul M cu bara de la ceaf` din st~nd. Prima serie este înc`lzirea cu 60 kg, dup` care mai fac 4 î m p i n su l c u ga n t e r e l e IS d e la p ie p t serii cu greut`]I de la 100 la 140 kg. Al doilea exerci]iu este împinsul cu ganterele de la R piept. Acest exerci]iu îl fac tot din st~nd pe o banc`. Cele 4 serii le efectuez cu dou` U gantere de 62 kg. çn zilele bune pot face 8 repet`ri, din LT care ultimile 3 sunt for]ate. Flutur`rile din picioare este ultimul exerci]iu pe care îl execut alternativ cu dou`Antrenamentul gantere de 35 kg timp de 12 - U 14 repet`ri. Pozi]ia corpului este pu]in aplecat` în fa]` [iUMERILOR bra]ele sunt u[or îndoite din C coate. P O T î m p i n s c u ba r a de l a c e a f ` Fl ut u r` r i d i n p i c i oa r e
 4. 4. 6 5 CULTURISM CULTURISM 5 7 çn fiecare mu[chi acolo ne din nou factorul inhibitor, începe s` realiza]i c~t de mare antrenament pe o repetare/ unde tendonul se fixeaz` chiar dac` greutatea nu este este puterea min]ii în controlul mi[care. exist` mecanisme foarte mici at~t de mare înc~t s` v` ri[te func]iilor corpului, inclusiv Metode de refacere care sunt destinate pentru a siguran]a. Singurul lucru ce-l adaptarea corpului la stres, cu rapid` transmite mesaje creierului. pute]i face este s` ignora]i siguran]` ve]i deveni mult mai - Prealimentarea cu m~n- Pentru a dep`[i momentul, durerea, s` v` antrena]i în puternic [i ve]i avea care cu index glicemic mic - trebuie s` v` influen]a]i creierul continuare [i totul va merge capacitatea s` v` antrena]i înainte de antrenament [i cu în mod pozitiv, s` v` alunga]i bine. mai intens. suplimenta]ieCum v` pute]I îmbun`t`]i progresul O teama c` a]i putea e[ua din Ca s` înv`]a]i s` aplica]i Intensitatea poate cre[te - Folosirea lichidelor [i supli-ajut~ndu-v` de minte nou [i ceea ce este mai maximum de intensitate în an- prin: mentelor în timpul antrena- fiecare sal` prin care alerg~nd prin vene, cu parte- important, s` v` „preg`ti]i“ trenamentele dumneavoastr` - Amplificarea efortului mentelorçn .R treci po]i s` vezi nerul ]ip~nd, cu mintea focu- informa]iile pe care vi le trebuie s` încerca]i s` folosi]i mental -îmbun`t`]irea psiholo- - Asigura]i-v` c` ave]i 6 mese anumi]i tipi masivi sat` pe ceea ce ave]i de transmite creierului tendonul greut`]i c~t mai mari posibil în gic`. zilnic care s` se înscrie în regulatr`g~nd din greu de fiare, o s` f`cut...“ se preg`teau s` exe- Golgi - a[a se nume[te acel fiecare antrenament [i-n fieca- - Privind antrenamentul ca 1-2-3 (1 parte gr`simi, 2 p`r]ile vezi grimasele ur~te [i cute un set cu ni[te greut`]i tendon. Preg`tirea informa]iilor re set. Dac` mintea dumnea- pe un factor ce v` îmbun`t`- proteine, 3 p`r]i carbohidra]i) Mstr~mb`turile pe care le supor- mai mari? A]i reu[it sau a transmise creierului de tendon voastr` spune NU, merge]i ]e[te via]a - Dormi]i 20-30 minute/ zit` fe]ele lor transpirate. Din existat [i în cazul dumneavoas- nu înseamn` altceva dec~t acas` [i reveni]i la sal` a doua - Ad`ug~nd repet`ri dup` mas`p`cate, nu po]i p`trunde în tr` acel dr`cu[or al trupului efectuarea unui antrenament zi, dar cu idea de a nu e[ua. - Descresc~nd pauzele din- - Masaj muscular pentru ISmintea lor, pentru c` dac` ai care s` v` spun` „nu, nu m` corect, care s` preg`teasc` Subcon[tientul poate fi con- tre repet`ri [i seturi mu[chii afecta]iputea ai în]elege [i cunoa[te r`ni, c` m` doare!“? Chiar fizic mecanismul Golgi. trolat. Face]i-v` mintea s` - Cresc~nd num`rul exer- - Calmare muscular` postîn]elesul primordial, s`lbatic, al dac` a]i luat greutatea de pe Dac` nu a]i e[uat niciodat` spun` DA! ci]iilor pe grup` muscular` antrenament prin stretchingantrenamentului de mare suport nu a]i avut curajul sau, în încercarea de a dep`[i o C~nd leg`tura dintre minte - Cresc~nd num`rul exer- - P`strarea antrenamentelor Rintensitate. A]i mai lua not` de dac` vre]i s` zic, nu a]i anumit` greutate la antrena- [i trup va fi una de natur` ar- ci]iilor sau grupelor antrenate/ sub observa]ia unui specialist înfaptul c` mintea - aproape la acceptat ideea c` corpul mente - pe care nu a]i mai monioas` [i este... stabilit`, antrenament. medicin` sportiv`.fel de puternic` ca [i trupul, dumneavoastr` ar putea face atacat-o niciodat`- cu sigu- vom experimenta c~[tiguri în - Cresc~nd num`rul antre- Udac` nu mai puternic` - con- exerci]iul cu greutatea aceea. ran]` c` nu ve]i e[ua nicio- for]` [i putere mult mai rapide namentelor pe zi de GABRIEL BODEANtroleaz` entitatea organismului Leg`tura dintre minte [i trup dat`. Dar asta înseamn` în ca în alte d`]i. C~nd ve]i - Cresc~nd viteza de LT[i ea determin` gradul efortului este una foarte puternic` [i... acela[i timp c` a]i fost pozitivce se cheltuie. Nu este nivelul durabil`. Acest „dr`cu[or“ ca g~ndire [i corect din punctur~]eniei fe]ei cel care ex-prim` efortul? este foarte greu de distrus [i trebuie s` [ti]i c` p~n` nu-l ve]i de vedere al metodei de antrenament. sc PROCULTURISM srlCe nseamn` intensitate înl`tura efortul ce-l ve]i Succesul produce succes produce multifunc]ionale U Webster definea intensitatea depune la antrenamente va fi Pentru a fi eficiente, anumiteca av~nd caracteristicile întotdeauna mai mic dec~t metode de antrenament, fitness [i culturism reglabilefor]ei, puterii sau efortului la un cel maxim. necesit` un nou nivel de inten- pentru acas` [i fixe pentru s`li. Canumit grad. Cuv~ntul intensi- Conexiune minte-corp sitate pe c~nd altele nu. V` Pre]: 2 000 000 lei.tate are ca origine latinescul çncerca]i s` v` imagina]i antrena]i într-un anumit fel în Discuri 6 500 lei /Kg.„intendere“ ceea ce înseam- creierul [i mu[chii interconec- perioada de mas`, pe c~nd în Pn` a întinde. Dup` unii autori ta]i de nervi, asem`n`tor unui perioada de concurs ave]i Bare populare, m~nere gantere.intensitate se define[te p~n` circuit imprimat. çn creier exist` alt` metod` de antrenament. Orice dotare s`li, Ola concentra]ie, dar dup` unii memoriile [i impresiile - de Ceea ce vreau s` ar`t -[i asta la cele mai mici pre]uri.autori o intensitate mental` nu exemplu a modului în care este important- este c` la Comenzi [i informa]iieste existent`. corpul dumneavoastr` a orice nivel de intensitate la tel: 069/236 476 TNu oricine se poate reac]ionat s`pt`m~na trecut` aparatul Golgi poate s`antrena intens c~nd tocmai a]i ratat geno- transmit` mesaje inhibitorii V` aminti]i c` la începutul flexiunile cu 220 kg pe care a]i creierului. De exemplu c~ndantrenamentelor ave]i grij` s` fi dorit s` le efectua]i. A fost v` antrena]i pentru definire, cucre[te]i greutatea foarte... pentru prima dat` c~nd a]i greut`]i mai mici dar repet`ricontrolat. A]i crescut vreodat` încercat aceast` greutate. çn mai multe, ave]i aceia[i [ans`greutatea mai brusc? A]i ad~ncul sufletului dumnea- s` „falimenta]i“ c`ci se produ-trecut prin ceea ce trec majo- voastr` a]i fost convins c` nu o ce intolerabilul acid lactic dinritatea culturi[tilor care „cu f`l- s` reu[i]i, iar e[ecul ce l-a]i avut mu[chi [i oboseala î[i poatecile-ncle[tate, cu adrenalina v` va dubla îndoiala din suflet. spune cuv~ntul. çndoiala devi-
 5. 5. 8 5 CULTURISM CULTURISM 5 9 CAMPIONATELE NA¥IONALE Junioare 52 kg 1. Vi[an Laura - CSS 5 Redis Buc. 2. Sandu Mihaela - Telecom M`neciu Juniori mici 1. Preda Adrian - C.S.S. 5 DE CULTURISM 3. Coste Andreea - CSS 5 Petrolul Buc. 4. Ghelase Nicoleta - Atlas Br`ila 2. Roman Vicen]iu - C.S.S. 5 Juniori, Junioare [i Masters O perioada 1-2 mai cul- Lucian Pantea, sportivi foarte cineva din sal` a spus c`çn turi[tii au asaltat V`- bine preg`ti]i fiecare av~nd arat` acum mai bine ca în Juniori 65 kg .R lenii de Munte. Dato- atuurile sale: Maioru - masiv, tinere]e.Pentru c` a devenit 1. Takacs Laszlo - Lacta Tg. Mure[rit` num`rului mare de sportivi bra]ele fiind un punct forte; tradi]ie, organizatorii au hot`- 2. Tamas Attila - Titanic Tg. Mure[[i oficiali s-au epuizat locurile Pantea - foarte striat [i vascu- r~t ca odat` cu organizarea 3. Duru Bogdan - CS Farul Constan]ade cazare, mul]i caz~ndu-se larizat în special în zona coap- acestor campionate na]ionale 4. ßerban Gabriel - CS Petrolul Ploie[ti Mpe la localnici. Romtelecomul selor. Oricare putea c~[tiga, s` desf`[oare [i edi]ia a 3-a a 5. Suciu Ioan Florin - Radical Power Cluja fost principalul organizator [i arbitrii desemn~ndu-l campion CUPEI TELECOM, în sistem o- 6. Ganea Samoil - Post`varul BB Bra[ovsponsor. Organizatorii, în frunte pe Maioru. pen, pentru seniori [i senioare. IScu Gheorghe Du[a, au f`cut La veterani, la cat. 80 kg, s- La acest concurs s-au impustoate eforturile pentru buna a reeditat duelul dintre Cos- Ioan Orian la seniri [i Florina 5. Mihai Gabriela - Redis Bufteadesf`[urare a concursului. tache [i Mih`ilescu, c~[tig de Vi[an la senioare. 6. Hreapca Diana - CSS Unirea Ia[i La concursul junioarelor cauz` av~nd în acest an Mi- Sponsori ai concursului au Rcampioanele s-au impus destul h`ilescu care a venit într-o fost: ROMTELECOM, UNIVER-de lejer, iar nivelul de preg`tire form` foarte bun`. La cat +80 SAL, NATURAL PLUS [i REDISal participantelor a fost destul s-a impus Bebe[elea, nu u[or, NUTRI¥IE. Ude sc`zut. în fa]a lui Sibiceanu care a çn acest an s-a organizat concurat pentru prima oar` la Cristian Dulgheru LTdemonstrativ concurs pentru un campionat na]ional dejuniori mici (sub 18 ani) urm~nd veterani. La veterani peste 50 Iat` rezultatele [i fotografiileca anul viitor acest concurs s` ani a c~[tigat Kantor secondat finali[tilor:fie oficial. de vechiul rival [i prieten La juniori în acest an s-a Dehelean Mihai despre care Upetrecut o schimbare de ge-nera]ie, la toate categoriileimpun~ndu-se noi campioni. CAr fi de remarcat perseveren]alui Cadar Adrian care, dup` Junioare +57 kgce în ultimii doi ani a pierdut 1. Pastramagiu C`t`lina - Cs Petrolul Ploie[ti Ptitlul în fa]a lui Buruian` [i 2. Petre Laura - CS Farul Constan]aOrian, iat` c` în acest an a 3. Ranja L`cr`mioara - CSS Unirea Ia[i Oreu[it s` devin` în sf~r[itcampion la categoria 75 kg.La categoria 80 kg s-a impus TDrago[ Popescu, un sportivcare anul trecut nici nu erab`gat în seam` la concursuri,secretul progresului s`u pu-t~nd fi [i faptul c` este par- Junioare 57 kgtenerul de antrenament al lui 1. Ungureanu Ramona - Iron Man 2000 Gala]iVirgil Buruian`. Categoria +80 2. Frangulea Giorgiana - Telecom M`neciukg a juniorilor a prilejuit un 3. Csiszer Timea - CSU Tg.Mure[mare spectacol prin confrun- I oa n O r i a n F l or i n a V i [ an 4. Dobrea Camelia - Atlas Br`ilatarea dintre Ionel Maioru [i
 6. 6. 10 5 CULTURISM CULTURISM 5 11 Juniori 70 kg Juniori +80 kg Juniori 80 kg1. Emil Bucur - U Dumifitness Cluj Masters peste 50 ani2. Miroslav Petre - Viitorul Avicola Buz`u 1. Popescu Drago[ - CSS 1. Kantor Eugen - UFZ Tricolor3. Blanariu Ciprian - Calculatorul Suceava 5 Redis Buftea Arad4. Aldulea Moise - Post`varul BB Bra[ov 2. Scafes Cristian - 2. Dehelean Mihai - Astra5. ßtefan Florin - Atlas Br`ila Bodybuilding Tg.Jiu Arad6. P`tru Alexandru - Oltchim Rm. V~lcea 3. N`stase Mihai - Olym- 3. Vasilescu Eugen - Electro- O pia Pro Gym Bra[ov motor Timi[oara 4. R`ducanu Lauren]iu - ANEFS Buc. .R 5. Ciobanu Da- niel - Voin]a Boto[ani 6. Buzil` Marius - M CSS ßoimii Sibiu IS R Masters 80 kg 1. Mih`ilescu Cristian - CS Farul Masters +80 kg U Constan]a 1. Bebe[elea Constantin - CSU Sport Sibiu 1. Maioru Ionel - CS Farul Constan]a 2. Costache Alexandru - Redis 2. Sibiceanu Mircea - Redis Buftea LT 2. Pantea Lucian - Astra Arad Buftea 3. Matrescu Viorel - Voin]a Boto[ani 3. Corcoveanu Nicolae - Progresul 3. Cr`ciun Vasile - Atlas Br`ila 4. Bold Marian - CSU Tg. Mure[ Caracal 4. Mititelu Ion - Electromotor 5. Dumitrescu Augustin - CS Oltchim Rm. V~lcea 4. Chezan Iosif - Expres Gherla Timi[oara 6. Georgescu C`lin - BB Tg. Jiu 5. Tatu Paul - Post`varul BB Bra[ov 5. Popovici Radu - Astra Arad U 6. Matees Adrian - CS Farul Constan]a C P O T Juniori 75 kg 4. Neagu Gheorghe - Energetica Nucl. - Masters femei peste 35 ani1. Cadar Adrian - Ind. S~rmei C. Turzii Cernavod` 1. Roven]a Florica - CS2. Vizitiu Ionu] - CSS Unirea Ia[i 5. C`lin Ionu] - Iron Man 2000 Gala]i3. Asofiei Mih`i]` - Palestra Ia[i 6. Balmus Drago[ - CSS 5 Buc. Farul Constan]a
 7. 7. 12 5 CULTURISM CULTURISM 5 13 ca [i cei de la categoriile mari C~t de important` a[a c` trbuie s` creez iluzia c` sunt mai mare [i asta se poate numai practicând anumite D ac` în urm` cu c~]iva ani o clasare într-o semi- final` de campionat este POZAREA pozi]ii. Asta înseamn` mult` practic`. Câteodat` este vor- ba numai de o mic` rotire a interna]ional era un rezultat n preg`tirea pentru concurs? corpului sau de o deschidere O bun, iar o calificare în final` a bra]elor de care depinde era ceva extraordinar, iat` c` mân` iau lec]ii de balet [i dans pozi]ionarea ta în clasamentul acum, dup` ce sportivii no[trii CARMEN BRADY clasic. Corpul meu prime[te concursului. .R au c~[tigat titluri mondiale, Campioan` Na]ional` prin aceste lec]ii de dans o no- c~[tigarea unei medalii la un de Juniori [i Ms U.S.A. u` dimensiune GRA¥IA. Altfel EARL SNYDER Membru C.E. nu este un eveniment [i Juniori m` mi[c pe scen` [i altfel m` al echipei Na]ionale nu mir` pe nimeni. vor vedea [i arbitrii. Astfel m`ri- U.S.A. categoria 65 kg M Campionatele Europene de Nici nu se pune problema mea mea muscular` va fi femei, fitness [i perechi au avut preg`tirii unui concurs f`r` se- completat` de elegan]` [i Este foarte efectiv pentru un loc in perioada 24-25 aprilie în siuni de pozare, cel pu]in nu la fine]e. culturist competitiv s` exerseze IS Germania. Lotul nostru a fost mine! Pozarea este de fapt o Coregraful meu este Lisa pozarea [i asta atât de mult format din Irina Muntean, art` [i trebuie exersat` pentru Hackley [i ea m` ajut` s`-mi cât se poate. Eu încep progra- Monica Mure[an, Ana Maria a oferi o prezentare la concurs creez din programul de pre- mul de pozare cu 12 s`pt`- Zv~nc` [i Ioan Orian. Monica cât mai original`. çncep cu 6 zentare o simfonie care s` im- mâni înaintea unui concurs. R Mure[an a ob]inut un excelent s`pt`mâni înainte de concurs presioneze public astfel încât Petre cam 40 de minute dintr-o rezultat, medalia de bronz, la timp în care de 3 ori pe s`pt`- acesta s` fie convins c` a fost zi la pozare împ`r]ite în dou` categoria +57 kg, o categorie martor a ceva unic! sesiuni: una diminea]` una du- U la care a concurat pentru p` masa, câte 20 de minute prima oar` la un concurs fiecare. CHRIS FAILDO Membru LT interna]ional. Ana Maria Cînd pozez îmi spun c` suntNoi succese interna]ionale Zv~nc` a concurat la fitness, al echipei Na]ionale în fa]a arbitrilor [i încerc s` fiu clas~ndu-se pe locul 11. La a U.S.A. categoria 70 kg cât mai critic cu mine însumi. Dou` medalii perechi campionii na]ionali, Irina Muntean [i Ioan Orian au Da, da! Pozarea este ceea Diminea]a are loc “calificarea pentru final`” a[a c` repet U ob]inut medalia de bronz, dar ce iubesc mai mult în preajma toate pozi]iile obligatorii fiind de bronz se pare c` se puteau clasa unui concurs. çn timpul con- preocupat de a observa cât mai bine pentru c` primele cursului este singurul moment mai bine acele “chi]ibu[uri” C dou` locuri au fost ocupate când “interac]ionez” cu pu- care m` avantajeaz` f`cân-la Campionatele Europene de perechi germane [i se pare c` acestea au fost favorizate blicul [i implicit cu juriul. Ei sunt singurii care î]i arat` du-m` s` par mai mare. Dup` masa îmi repet de 2-3 ori P de arbitri. Oricum aceasta este pe loc dac` ai ceva bun programul artistic c`utând din prima medalie ob]inut` de o de ar`tat sau e[ti doar un nou solu]ii artistice pentru fi- O pereche rom~neasc` la un mediocru care nu a[teapt` nal`. Când m` preg`tesc campionat european. nimic de la un concurs. pentru un concurs important, Participarea la acest cam- Eu, de exemplu pozez ori de am atitudinea r`zboinicului T pionat a înt`rit pozi]ia Rom~ni- câte ori am ocazia: între care st` “um`r la um`r” cu ei care este acum recunos- seturi, dup` un antrenament, oponentul s`u, pretendent la Monica Mure[an, cut` ca for]` în culturismul în du[, în ma[in` când a[tept marele titlu. Binen]eles c` po- Marin Tu]u (stabilit mondial. culoarea verde la semafor zarea m` ajut` [i la dimi- de mai mul]i ani Mul]umim companiei sau chiar când sunt pe “tron”! nuarea - în mai mic` m`sur`- n Germania), Dan TAROM care nc` o dat` a Pozarea joac` un rol impor- a stratului de ap` dar d` o Enu]`, jos- Irina sponsorizat lotul nostru prin tant pentru aspectul corpului form` specific` musculaturii. Muntean reduceri substan]iale la meu când sunt pe [cen`. La [i Ana Maria transport. kilogramele mele (cam 70 kg) de Gabriel Bodean Zv~nc` Cristian Dulgheru nu pot s` apar atât de masiv dup` IRONMAN
 8. 8. 14 5 CULTURISM CULTURISM 5 15 cel mai bun fizic au s` vin` al]i de repet`ri func]ie de ceea ce pentru mine iar faptul c` Lee concuren]i -care s-au antrenat dore[te s` ob]in` la antrena- era partenerul meu a fost ca [i mai intens- [i îmi vor lua trofeul ment (m`rime sau calitate). cum m-a[i fi antrenat cu un [i, mai ales, ...banii!” Dar, indiferent de scopul frate mai mare.” Antrenamentul intens este urm`rit, David lucreaz` la Dearth a descoperit c` foarte greu [i Dearth îl asea- foarte mare intensitate. lucrând cu greut`]i mai mari m`n` cu... primitivismul. “Eu “Când eram mai tân`r nu simte mu[chiul lucrând cum m` v`d plimbându-m` prin foloseam mult principiul tri[`rii trebuie. Acesta a fost un alt O sal` ca un primitiv printr-o în antrenamentele mele. Re- motiv care l-a silit s`-[i schimbe cavern`. çmi lipse[te o ghioa- zultatele ob]inute nu erau politica de antrenament. Iat` g` mare în spate, barb` [i o fantastice [i în afar` faptului acum antrenamentul lui pentru .R blan` de leopard peste c` aveam “emo]ii” vis a vis de biceps: [olduri. Când lucrezi cu greu- t`]i foarte mari trebuie s` 1. FLEXII CONCENTRAT CU UN BRA¥ depui eforturi fantastice a[a Setul1 20 repet`ri cu 20 kg M c` s` nu v` mire c` m` ve]i Setul 2 15 repet`ri cu 40 kg auzi câteodat` r`cnind sau Setul 3 6-12 repet`ri cu 45-50 kg ]ipând ca un adev`rat s`l- Setul 4 8-10 repet`ri cu 20 kg - IS batic. Pentru antrenamentele set descresc`tor efectuat pe care le fac trebuie s` m` imediat dup` setul 3. Bicepsul port astfel, c`ci intensitatea înseamn` [i primitivism”. Pentru 2. FLEXII ALTERNATIVE CU FIECARE BRA¥ R David tehnologia de antrena- ment nu conteaz`: halterele, Setul 1 10 repet`ri cu 45 kg spectaculos ganterele, cablurile sau ma[ini- Setul 2 10 repet`ri cu 36 kg U le fac cu toate parte din acela[i joc al intensit`]ii ridica- 3. FLEXII HAMMER LT te. Important` este doar apli- Setul 1 10 repet`ri cu 25 kg al lui carea intensit`]ii pentru ca rezultatele ob]inute s` fie Setul 2 Setul 3 10 repet`ri cu 20 kg 10 repet`ri cu 15 kg David maxime. “Po]i m`sura intensitatea U prin durerea din mu[chiul pe 4. FLEXII CU BARA Dearth care tocmai l-ai lucrat. Când Setul 1 10 repet`ri cu 70 kg simt c` m` doare puternic Setul 2 10 repet`ri cu 60 kg C realizez c` am atins intensi- tatea de cre[tere muscular`. Setul 3 10 repet`ri cu 50 kg Setul 4 10 repet`ri cu 40 kg de REGBRADFORD repet`rilor sau seturilor. Am atingându-mi pielea. Dac` Nu m` intereseaz` no]iunea P v`zut destui oameni care este vineri seara înseamn` c` de timp, dar un antrenament,D avid Dearth este de]in`- puteau s` fac` 15 repet`ri, m` voi transpune în cadrul pentru mine, nu dureaz` mai accident`ri nu m` alegeam Acest ultim exerci]iu David îl O torul unui fizic dens [i dar se opreau la a opta. De ce unui antrenament pentru mult de o or` iar rezultatele pe cu mare lucru. çntr-o perioad` execut` f`r` pauz`, dup` extrem de striat, [i asta s` nu folosi]i corect intensita- biceps [i va trebui s` vizualizez care le ob]in astfel sunt deose- m-am antrenat cu Lee cum spune el: “dau jos urgentse datore[te, în primul rând - tea pentru a ob]ine rezultatele exerci]iile pe care le voi bite astfel încât c`, v` reco- Labrada iar diferen]a dintre 10 kg de bar` [i mai fac 10 Tdup` cum spune el- marii pe care le dori]i?” efectua. Asta îmi d` mai mult` mand sesiunile scurte de antre- stilurile noastre era covâr- repet`ri.”intensit`]i pe care o atinge la Pentru David intensitatea încreder c` voi reu[i un “an- nament fiindc` mai pu]in e [itoare. Am v`zut ce bra]e Filozofia lui David desprefiecare antrenament. Fiind începe cu mult înaintea trenament bun”. mai bine... dac` este mai impun`toare avea a[a c` nu antrenamentul bra]elor esteamator mergea la sala Golds antrenamentului, când, seara Atunci când te antrenezi intens!” mi-a fost “prea greu” s` m` simpl`: “folose[te mai multeGym unde îl urm`rea pe “Mr î[i imagineaz` cum se va intens, motiva]ia este foarte Pân` acum el folosea 8-12 conving` c` singurul lucru bun unghiuri de atac [i vei ob]ineIntensitate”: Tom Platz. David antrena a doua zi: “încerc s` important`. Pentru David moti- seturi a câte 6-15 repet`ri dar este o curs` corect` a mi[c`rii, dezvoltarea complet`, pespune: “Le sugerez celor tineri m` închipui pe mine în sala de va]ia are un singur sinonim: acum lucreaz` seturi com- forma bun` [i complet` a care o dore[ti!”s` tr`iasc` fiecare antrena- antrenament [i parc` m` v`d banii! “Dac` nu m` antrenez binate, repet`ri negative sau exerci]iului chiar dac` trebuiament cât mai intens. Inten- acolo sim]ind mirosul s`lii, foarte intens nu ob]in rezultate greut`]i descresc`toare iar un s` mai renun]i la ceva greut`]i! de GABRIEL BODEANsitatea trebuie s` fie deasupra transpira]ia [i hainele ude la antrenament [i, dac` nu am astfel de set con]ine cam 8-20 Experien]a a fost folositoare dup` MUSCULAR DEVELOPMENT
 9. 9. 16 5 CULTURISM CULTURISM 5 17 Suplimentele nutritive muscular`. Se iau [ase tablete/zi Produse prevenind mboln`virile, deteriorarea Cei mai titra]i culturi[ti ale cunoscutei firme americane n trei reprize. Tabletele se iau cu ap`, dup` ce se rup n dou`. pentru mas` muscular` articula]iilor. Se administreaz` o tablet` rom~ni sunt sponsoriza]i dup` masa de diminea]`. [i folosesc n preg`tire 90 tablete - 250.000 lei Mega Mass 100 tablete - 105.000 lei suplimentele nutritive Animal Pak Produs excelent pentru cre[terea Vitamina B Complex „Universal“: Acest produs con]ine vitamine, n mas` muscular`. Con]ine prote- Virgil Buruian` Este un stimulator al puterii de campion mondial, minerale, aminoacizi, agen]i ana- ine, carbohidra]i, aminoacizi, vi- concentrare [i al memoriei. Folo- Vasile Ardel bolici [i substan]e ajut`toare ca i- tamine. Se administreaz` 50-100 sit` regulat, vitamina B nl`tur` Campion european, O nosine, protogin, dibencoside, en- g/zi, n dou`-trei reprize (o repriz` oboseala [i d` s`n`tate pielii, Monica Mure[an zime pentru digestie, choline, inosi- de administrare trebuie s` fie du- p`rului, unghiilor [i nu n ultimul Vicecampioan` european`, tol. O cutie con]ine 44 de pache- p` antrenament), amestecat cu Florin Uceanu pot fi secretul reu[itei dumneavoastr` r~nd stimuleaz` cre[terea masei .R ]ele care au fiecare c~te 11 table- multiplu ap`, lapte sau sucuri. musculare. Se administreaz` o campion na]ional, te. Se ia un pachet/zi, dup` mas`.Produse pentru sl`bire patru tablete, pe stomacul gol, nainte de mas` [i dup` 44 pache]ele/11 tablete - 1,5 kg - 170.000 lei tablet`/zi. campion balcanic, Mega Mass 1000 /2kg - 225.000 lei 100 tablete - 135.000 lei Ioan Orian Fat Burner Plus antrenament. 495.000 lei campion na]ional Giant Mass 4100 Mega Minerale MEste folosit pentru arderea stratului 160 tablete - 385.000 lei Creatine Powder de juniori [i seniori, Formul` nou` pentru cre[tere n mas` Produs complex de minerale. Eugen Kantorde gr`sime aflat sub piele. Se Uniliver Este un concentrat de creatine muscular`, care, pe l~ng` proteine, multipluadministreaz` dou` tablete cu Acest produs este un extract na- monohidrate 100% sub form` Acest produs asigur` necesarul carbohidra]i, vitamine, minerale, campion na]ional,una-dou` ore naintea antrena- cristalin` cu absorb]ie rapid` [i cu de minerale care este eliminat n IS tural din ficat de taur argentinian campion balcanic,mentului [i dou` tablete nainte aminoacizi, con]ine creatin` [i gluta- urma antrenamentelor prin cu efect n stimularea cre[terii valoare biologic` maxim`. Pentru Silviu Breahn`de culcare. Pentru rezultate foarte cre[tere rapid` n mas` muscular` min`, asigur~nd energie [i cre[tere transpira]ie revigor~nd organismul. multiplu musculare. Con]ine importantebune se recomand` antrenament cantit`]i din vitaminele A, D, K, B se recomand` cuplarea creatinei rapid`. Se administreaz` 100 g/zi. Administrare: 1-2 tablete dup` campion na]ional,de tip aerobic (alergarea, de 1,3 kg - 185.000 lei Cristian Russ complex, C [i mai con]ine Fe, Cu, cu un produs bogat n carbo- servirea mesei. Rexemplu). Gain Fast campion balcanic Zn, aminoacizi [i enzime. Se admi- hidra]i [i proteine (Mega Mass Plus, 100 tablete - 105.000 lei 100 tablete - 90.000 lei Este unul din cele mai puternice Cristian Ra[c` nistreaz` patru-[ase tablete pe zi, Mega Mass 3000, Gain Fast). Spa Pak vicecampion na]ional L-Carnitine Dozare. Utilizarea produsului produse realizate pentru cre[terea U la mese. Prin progresul nregistrat Creatine se face ciclic, fiecare masei musculare. Con]ine protei- Con]ine minerale [i vitamine na-Produs care con]ine 250 mg carni- 250 tablete - de ace[ti sportivi n ultimul 165.000 lei ciclu av~nd dou` faze: Faza 1. ne, carbohidra]i, aminoacizi, vita- turale n propor]ii ideale pentrutin`/ pastil`, foarte eficient n timp se dovede[te eficien]a Supranc`rcarea mu[chilor cu mine [i diferi]i agen]i anabolici corpul omenesc. Se prezint` la pli- Cromium produselor nutritive LTtimpul programelor de sl`bire. Seadministreaz` una-dou` capsu- creatin`, care dureaz` cinci-[ap- care contribuie la cre[terea cule]e care con]in cinci tablete. Prin administrarea acestui produsle/zi. te zile, dozaj 20-30 g creatin` rapid` n mas` muscular`. Se ad- Se recomand` administrarea unui Comenzile se fac n scris se accelereaz` producerea insu- pe adresa redac]iei 60 capsule - zilnic, divizat` n cinci-[ase por]ii. ministreaz` dou`-trei m`suri/zi, du- plicule] zilnic, la una din mesele linei n corp, cu efect n cre[terea sau la telefoanele 110.000 lei Faza 2. Men]inere, care dureaz` p` antrenament. Se prezint` la principale. 01/792.25.54 for]ei [i a masei musculare. Se patru-cinci s`pt`m~ni, dozaj 30 plicule]eAminoacizi cutii de: 01/792.24.98 U administreaz` o capsul`/zi, la una din mese. cinci-zece grame zilnic, divizate n 0,9 kg - 150.000 lei a 5 tablete - 185.000 lei 094.63.22.94[i produse stimulatoare 100 capsule - 90.000 lei dou` por]ii. Dup` ncheierea fazei 1,36 kg - 240.000 lei Calciu - Magneziu 092.24.47.83 2 se ncepe o nou` faz` 1 [i ciclul (inclusiv s~mb`ta [i duminica) Concentrate proteice C Amino 2700 Cromium Picolinate continu`. Urm~nd aceast` Calciul nt`re[te sistemul osos, Plata se face la primireaAcest produs con]ine 19 aminoa- Recomandat celor care doresc o men]ine s`n`tatea din]ilor [i coletului cu produsul strategie ve]i ob]ine n doar dou`- Milk & Egg comandat, pre]urilecizi, printre care [i cei opt esen]iali. separare muscular` ad~nc` [i o trei s`pt`m~ni o cre[tere n mas` intervine n asimilarea alimentelor. incluz~nd PAre influen]` [i ac]iune foarte definire maxim`. Concentrat proteic de mare Magneziul este de nenlocuit n muscular` de trei-cinci kg, o sem- [i taxele po[taleputernice. Con]ine arginin [i ornitin Cromium Picolinate optimizeaz` calitate, concentra]ia de proteine buna func]ionare a mu[chilor [i an propor]ie de 2:1 [i vitamina B6. nivelul insulinei n organism [i nificativ` cre[tere n for]` [i o pu- fiind de 84%. Prin administrarea DISTRIBUITORI: sistemului nervos. Se administreaz` O ternic` pompare a mu[chilor. Re- çn zoneleSe administreaz` la ncep`tori trei asigur` transportul substan]elor acestui produs se rezolv` pro- comand`m diluarea creatinei n trei tablete pe zi, dup` servirea Prahova-Ploie[ti:tablete/zi [i la avansa]i [ase-nou` nutritive din s~nge n celulele blema proteinelor din alimenta]ie. suc de fructe. mesei ¤ 12.35.03tablete/zi. Se prezint` sub form` musculare, astfel elimin~nd posi- Se consum` dou` m`suri/zi (56 g) Pite[ti: ¤ 21.69.79 T 300 g - 385.000 lei 100 tablete - 90.000 leide tablete la cutii: bilitatea depunerii stratului adipos. amestecat cu ap`, lapte sau Sibiu: ¤ 21.73.96 120 tablete - 120.000 lei Se administreaz` una-dou` pastile Lecitin` sucuri. Antioxidant Ia[i: ¤ 21.67.69; 350 tablete - 310.000 lei pe zi. Are n compozi]ie kolin [i inozitol. 907 g - 240.000 lei Este un produs, av~nd o calitate 092/876.311 Amino 4300 100 capsule - 145.000 lei Aceste elemente au un efect deosebit`. Este destinat prevenirii Petro[ani: ¤ 545.359 Natural Sterol deterior`rii celulelor musculare [i Slatina:Acest produs profesional con]ine lipotrop mpiedic~nd depunerea Vitamine [i minerale ncetinirii mb`tr~nirii lor. Con]ine ¤ 094/801.603;to]i aminoacizii esen]iali [i n plus Este un puternic anabolizant natu- de gr`sime n ficat [i elimin~nd to- 049/433.933lan]ul de trei aminoacizi BCAA, ral, extras din plantele cu cel mai xinele. Reduce nivelul de coleste- Vitamina C 1000 mg sulfat de glucosamin`, vitamina Constan]a:care are o puternic` ac]iune puternic efect anabolizant. F`r` rol, previne eczemele. Se adminis- Are rol important n regenerarea C, vitamina E [i selenium. Se admi- ¤ 092/534.813anabolic`. Se administreaz` 6-12 efecte secundare. Se recomand` treaz` una-trei tablete/zi. celulelor [i a ntregului organism [i este nistreaz` o capsul` pe zi. Str. C. Br`tescu 3 bis indispensabil` n alimenta]ia sportivului, (zona Po[ta mare)tablete pe zi n reprize de dou`- pentru cre[terea n mas` [i for]` 100 capsule - 105.000 lei 100 capsule - 95.000 lei

×