Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

LinkedIn rådgivning - tre veje til større udbytte med LinkedIn

366 Aufrufe

Veröffentlicht am

Vi kan byde stærkt ind med følgende 3 services;
1. Vi kvalitetstjekker jeres samlede brug af LinkedIn ---
2. Branding af medarbejdere og virksomhed ---
3. Individuel LinkedInrådgivning.

Veröffentlicht in: Soziale Medien
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/d2jhc ◀ ◀ ◀ ◀
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

LinkedIn rådgivning - tre veje til større udbytte med LinkedIn

 1. 1. IN Få det bedste ud af LINKED
 2. 2. Konsulenthuset ballisager og LinkedIn-ekspert Tonny Mikkelsen Konsulenthuset ballisager er en mellemstor, landsdækkende virksomhed med speciale indenfor rekruttering, outplacement og karriererådgivning Kort fortalt: Vi sætter kompetencer i spil. Linked- In er en integreret del af vores professionelle hver- dag. Vi er tilmed så heldige, at en af landets førende LinkedIn-eksperter Tonny Mikkelsen har valgt Konsulenthuset ballisager som arbejdsplads. Tonny Mikkelsen tilhører den absolutte elite, når det handler om en forståelse for, hvordan LinkedIn virker, og hvordan vi hver især – både som virksom- heder og individer – kan få mere ud af LinkedIn.
 3. 3. Udnytter I mulighederne i LinkedIn, eller går I med en fornemmelse af, at det kunne være bedre? Hvis det sidste er tilfældet, så lad os give jer et samlet kvalitetstjek. Bagefter står I med en optimeringsrapport, som fortæller, hvor I kan blive bedre – og hvad I skal gøre. LinkedIn rummer mange muligheder, som de færreste udnytter. I forbindelse med kvalitetstjekket og optimeringsrapporten sætter vi fokus på, hvordan den succesfulde virksomhed profilerer sig på LinkedIn. Vi kvalitetstjek- ker jeres sam- lede brug af LinkedIn Vi gennemgår alle LinkedIn’s funktioner og muligheder samtidig med, at vi interviewer jer omkring jeres praksis. • Nyhedsstrøm del/like. • Leadlister/strategisk anvendelse af LinkedIn som CRM System. • Virksomhedssiden: Strategisk kommuni- kation – klarhed omkring kommunikation og formål, samt bl.a. logo, effektmåling, bannere, careers page. • Employer branding og rekruttering. • Oprettelse af reklamer, segmentering. • Principperne for content marketing på LinkedIn. • Medarbejderengagement og synergi- samspillet imellem virksomhedsprofil og personprofiler i virksomheden. • Nedskrevne politikker på området. Pris: 8.000,- + evt. kørsel. Er du allerede kunde hos os, ydes der 10 % rabat. Priserne er ekskl. moms. Målgruppe: Beslutningstagere og ledelse indenfor marketing og HR INDHOLD Emner i kvalitetstjekket Tre veje til størr
 4. 4. Branding af medarbejdere og virksomhed Vi giver medarbejderne et indblik i mulighederne for at brande sig selv og firmaet på LinkedIn Har jeres sælgere og nøglemedarbejdere den ønskede adfærd på Linkedin? Eller blander I jer ikke i det? Vi tror, I kan hjælpe jeres medarbejdere med at profilere virksomheden positivt og mere effektivt på LinkedIn. Lad os hjælpe jer til hvordan. Vi arrangerer det som et inspirationsoplæg – medarbejderne skal til syvende og sidst selv vælge, hvordan de anvender deres Linkedin-profil. Opsætning af en salgbar profil, herunder: • Tips til hvordan du markedsfører dig/din virksomhed på LinkedIn. • Søgeord/algoritme. • Anbefalinger/kompetencer. • Find de rigtige grupper (målgruppe) og strategi for tilstedeværelse i gruppen. • Brug LinkedIn til research. • Udbyg netværk, skab kvalitative relationer (strategi). • Strategi for Del/like/kommentere på LinkedIn. • Lav leadlister – herunder søgeagent. • Brug LinkedIN som CRM system. • Premiumkonto – funktioner og muligheder. Pris: Foredrag 2 timer: 5.000,- + evt. kørsel. Workshop 3 timer: 7.000,- + evt. kørsel. Er du allerede kunde hos os, ydes der 10% rabat. Priserne er ekskl. moms. Målgruppe: Virksomhedens medarbejdere INDHOLD ? re udbytte med
 5. 5. Har I medarbejdere, som skal have styrket deres LinkedIn-profil og færden på LinkedIn? Så yder vi gerne individuel support. Det kan foregå enten på Skype eller i face-to-face møde. Den individuelle rådgivning gennemføres altid i tre trin: Forventningsafstemning – Profil-analyse – Rådgivning. I den individuelle rådgivning arbejder vi i dybden med de udfordringer og udviklings- områder, som den enkelte står med. Dette sker på baggrund af et forventningsinter- view med vores rådgiver, hvor der laves en konkret køreplan for, hvad der ønskes opnået via LinkedIn. På baggrund af interviewet udarbejdes en dybdegående profilanalyse (personlig profil og/eller virksomhedsprofil). På baggrund af denne analyse gives der konkret sparring og inputs til en direkte omsættelig strategi. Denne sparring gives ved enten fysisk møde eller via telefon/skype. Individuel LinkedIn- rådgivning In Tid: Vi afsætter cirka 3 timer til en basis-rådgivning – interview, analyse og feedback. Pris: Basispakke 3.500,- afhængig af omfang af feedback. Yderligere rådgivning faktureres med timepris a’ 1.000,- + evt. kørsel. Er du allerede kunde hos os, ydes der 10% rabat. Priserne er ekskl. moms. Målgruppe: Individuel rådgivning
 6. 6. Konsulenthuset ballisager a/s • Søren Frichs Vej 40A, 1. sal, 8230 Åbyhøj Tel. 7020 4050 • Info@ballisage.com • www.ballisager.com

×