Anzeige

Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst

ASOCIATIA DORNA TISMANA um ASOCIATIA DORNA TISMANA
20. Sep 2021
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Anzeige
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Anzeige
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Anzeige
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Anzeige
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Anzeige
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Anzeige
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Nächste SlideShare
Jurnal ian feb_2021-ed maramuresJurnal ian feb_2021-ed maramures
Wird geladen in ... 3
1 von 32
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst(20)

Anzeige

Más de Tomoniu Antonio(20)

Anzeige

Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst

 1. Material tipărit prin intermediul proiectului D.A.C.I.A - Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor și Inițiativei Antreprenor finanțat de către Ministerul Tineretului si Sportului prin DJST - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj
 2. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Material tipărit prin intermediul proiectului D.A.C.I.A - Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor și Inițiativei Antreprenor finanțat de către Ministerul Tineretului si Sportului prin DJST - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj
 3. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale 2021 - 2027 2021-2027: Statele Membre ale Uniunii Europene vor avea la dispoziție 1,8 trilioane euro prin: • Cadrul financiar 2021-2027 = 1 074,3 miliarde euro • Next Generation EU = 750 miliarde euro Total = 1.824,3 miliarde euro CFM 2021-2027 Ca urmare a acordului Parlamentului European din 16 decembrie 2020, Consiliul UE a adoptat la 17 decembrie 2020 regulamentul privind noul Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027 și pachetul de relansare economică Next Generation EU (NGEU). Regulamentul prevede un buget pe termen lung de 1 074,3 miliarde EUR pentru UE27 (cele 27 de state membre rămăse ca urmare a Brexit-ului) în prețurile din 2018, inclusiv integrarea Fondului european de dezvoltare. Împreună cu NGEU, în valoare de 750 de miliarde EUR, va permite UE să furnizeze o finanțare fără precedent de 1,8 trilioane EUR în următorii ani pentru a sprijini recuperarea din pandemia COVID-19 și prioritățile UE pe termen lung în diferite politici/zone. Cele 1 074,3 miliarde euro aferente Cadrului financiar 2021-2027 vor fi împărțite între 7 capitole de buget: Capitole de buget CFM NextGenerationEU TOTAL 1.Piața unică, inovare și sectorul digital 132,8 miliarde EUR 10,6 miliarde EUR 143,4 miliarde EUR 2. Coeziune, reziliență și valori 377,8 miliarde EUR 721,9 miliarde EUR 1 099,7 miliarde EUR 3. Resurse naturale și mediu 356,4 miliarde EUR 17,5 miliarde EUR 373,9 miliarde EUR 4. Migrație și gestionarea frontierelor 22,7 miliarde EUR - 22,7 miliarde EUR 5. Securitate și apărare 13,2 miliarde EUR - 13,2 miliarde EUR 6. Vecinătate și întreaga lume 98,4 miliarde EUR - 98,4 miliarde EUR 7. Administrația publică europeană 73,1 miliarde EUR - 73,1 miliarde EUR TOTAL CFM 1 074,3 miliarde EUR 750 miliarde euro 1 824,3 miliarde EUR Toate sumele sunt exprimate în miliarde EUR, în prețuri constante din 2018. *Sumele includ suplimentarea cu 15 miliarde EUR a fondurilor pentru zece dintre programe (față de acordul din 21 iulie 2020). Este vorba despre următoarele programe: Orizont Europa, Erasmus+, „UE pentru sănătate”, Fondul de gestionare integrată a frontierelor, „Drepturi și valori”, Europa creativă, InvestEU, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, „Ajutor umanitar”. Sursă: Comisia Europeană Consultă setul de întrebări și răspunsuri publicat de Comisia Europeană la 22 decembrie 2020, referitor la CFM 2021-2027. O nouă politică de coeziune UPDATE iunie 2021: La data de 24 iunie 2021 a fost aprobat Pachetul legislativ aferent Politicii de Coeziune 2021-2027. Descarcă documentul În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE.
 4. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Cinci priorități investiționale: Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li se vor aloca 65% - 85% din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. • O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii • O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice • O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale • O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate • O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. Comisia a publicat la 2 decembrie 2020 un video introductiv referitor la aceste 5 priorități investiționale: https://www.youtube.com/watch?v=yXhYOBO8ZdM&feature=emb_title. O abordare mai personalizată a dezvoltării regionale Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa urbană europeană. Simplificare: reguli mai scurte, mai puține și mai clare Conform Comisiei Europene, pentru întreprinderile și antreprenorii care beneficiază de sprijinul UE, noul cadru oferă mai puțină birocrație și modalități mai simple de solicitare a plăților, prin utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri. Pentru facilitarea sinergiilor, un cadru unic de reglementare acoperă în prezent 7 fonduri UE implementate în parteneriat cu statele membre („gestionare partajată”). Comisia propune, de asemenea, controale mai relaxate la programele cu istoric bun, o mai mare încredere în sistemele naționale și extinderea principiului „auditului unic”, pentru a evita suprapunerea verificărilor. Descarcă cele 80 de măsuri de simplificare propuse de Comisie Un cadru mai flexibil Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investițiilor cu nivelul corespunzător de flexibilitate bugetară, pentru a face față unor evenimente neprevăzute. O evaluare intermediară va determina dacă este nevoie de modificarea programelor pentru ultimii doi ani ai perioadei de finanțare, pe baza priorităților emergente, a executării programelor și a celor mai recente recomandări specifice fiecărei țări. În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul programelor fără a fi necesară o aprobare oficială a Comisiei. O dispoziție specifică facilitează mobilizarea de fonduri UE începând din prima zi, în caz de dezastru natural.
 5. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale O legătură mai strânsă cu Semestrul European și cu guvernanța economică a Uniunii Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui mediu favorabil investițiilor, în care întreprinderile pot să prospere. Se va asigura deplina complementaritate și coordonare cu Programul de sprijin al reformei, în forma sa nouă și consolidată. În perioada bugetară, recomandările specifice fiecărei țări (RST) formulate în contextul semestrului european vor fi luate în considerare de două ori: la început, pentru conceperea programelor din cadrul politicii de coeziune, și apoi în cadrul evaluării intermediare. Pentru a stabili condițiile propice creșterii economice și creării de locuri de muncă, noile condiții favorizante vor contribui la înlăturarea obstacolelor din calea investițiilor. Aplicarea lor va fi monitorizată pe întreaga perioadă financiară. Mai multe oportunități pentru sinergii în setul UE de instrumente bugetare Cadrul de reglementare unic care acoperă fondurile politicii de coeziune și Fondul pentru azil și migrație vor facilita crearea de strategii de integrare a migranților la nivel local sprijinite prin resurse UE utilizate în sinergie; Fondul pentru azil și migrație se va concentra pe nevoile pe termen scurt ale migranților în momentul sosirii, în timp ce politica de coeziune va sprijini integrarea lor socială și profesională. În afara cadrului unic de reglementare, vor fi facilitate sinergii cu alte instrumente UE, cum ar fi politica agricolă comună, Orizont Europa, programul LIFE sau Erasmus +. Interreg: eliminarea obstacolelor transfrontaliere și sprijinirea proiectelor interregionale pentru inovare Cooperarea interregională și transfrontalieră va fi facilitată de noua posibilitate ca o regiune să utilizeze părți din propria alocare pentru a finanța proiecte în altă parte a Europei, împreună cu alte regiuni. Noua generație a programelor de cooperare interregională și transfrontalieră („Interreg”) va ajuta statele membre să depășească obstacolele transfrontaliere și să dezvolte servicii comune. Comisia propune un nou instrument pentru regiunile de frontieră și pentru țările dornice să-și armonizeze cadrele juridice, denumit Mecanismul transfrontalier european. Pornind de la succesul acțiunii pilot din 2014-2020, Comisia propune crearea Investițiilor interregionale pentru inovare. Regiunile cu active corespunzătoare de „specializare inteligentă” vor fi sprijinite mai mult pentru alcătuirea clusterelor paneuropene în sectoare prioritare precum datele masive (big data), economia circulară, sistemele avansate de fabricație sau securitatea cibernetică. Norme consolidate pentru investițiile UE cele mai performante Toate programele își vor menține cadrul de performanță cu obiective cuantificabile (numărul de locuri de muncă create sau accesul suplimentar la rețele în bandă largă). Noul cadru instituie un bilanț anual al performanței, sub forma unui dialog politic între autoritățile programului și Comisie. Performanța programelor va evaluată și cu ocazia evaluării intermediare. Din motive de transparență și pentru ca cetățenii să poată urmări progresele înregistrate, statele membre vor trebui să raporteze toate datele de implementare o dată la două luni, iar platforma de date deschise privind coeziunea va fi actualizată automat. Utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare Conform Comisiei Europene, granturile pot fi eficient completate de instrumentele financiare, care au efect potențator și sunt mai apropiate de piață. În mod voluntar, statele membre vor putea să transfere o parte din resursele politicii lor de coeziune către noul fond InvestEU gestionat la nivel central, ca să acceseze garanția furnizată de bugetul UE. Va fi mai ușor să se combine granturile și instrumentele financiare. Noul cadru include și dispoziții speciale pentru a atrage mai mult capital privat. Consultă setul de întrebări și răspunsuri referitor la pachetul legislativ 2021-2027 privind politica de coeziune a UE.
 6. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Propuneri legislative UE În perioada 29 – 30 mai 2018,Comisia Europeană a publicat propunerea privind pachetul legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2012- 2027. Acesta cuprinde: • Regulamentul privind prevederile comune (CPR) • Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC) • Regulamentul privind cooperarea teritorială; • Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră; • Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+). Regulamentul privind prevederile comune conține un set unic de norme pentru 7 fonduri UE implementate în gestiune partajată, respectiv: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european+, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), Fondul pentru azil și migrație (FAMI), Fondul pentru securitate internă (ISF) și Instrumentul pentru frontiere externe și vize (IBMF). Comparativ cu actuala perioadă de programare, CPR nu mai acoperă Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR). Negocierile privind politica de coeziune la nivelul Consiliului au demarat în luna septembrie 2018, sub Președinția austriacă fiind finalizate aspectele privind abordarea strategică și programarea și management și control. Pe durata Președinției române a Consiliului UE, s-au finalizat aspectele privind condiții pentru eligibilitate și cadrul de performanță, monitorizare, evaluare, comunicare și vizibilitate, sprijin financiar din fonduri, management financiar și obiectivele, definițiile, delegarea puterilor, implementarea, prevederile tranzitorii și finale ale CPR, precum și regulamentele specifice politicii de coeziune, respectiv FEDR, FC, FSE+ și CTE. În data de 14 ianuarie 2020, Comisia Europeană a publicat propunerea privind Fondul pentru o tranziție justă (Just Transition Fund – JTF), ca parte componentă a unui pachet mai amplu legislativ referitor la Pactul Ecologic European (European Green Deal). Fondul pentru o Tranziție Justă este complementar fondurilor Politicii de Coeziune, fiind necesară modificarea în consecința a proiectului de regulament privind dispozițiile comune ce guvernează perioada de programare 2021-2027. Situația la 28.12.2020 • Acord politic privind REACT-EU • Acord politic referitor la Regulamentul privind dispozițiile comune pentru fondurile cu gestiune partajată • Acord politic privind Regulamentul Interreg • Acord politic privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune • Acord politic privind Fondul pentru o tranziție justă Implementarea politicii de coeziune 2021 - 2027 în România Propunerile MFE pentru următorul exercițiu financiar: 1. Programul Operaţional Tranziție Justă (POTJ) 2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 3. Programul Operațional Transport (POT) 4. Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 5. Programul Operațional Sănătate (POS) 6. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 7. Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 8. Programe Operaţionale Regionale 9. Programul Operațional Asistență Tehnică Timeline-ul consultărilor publice privind PO de mai sus este disponibil aici.
 7. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Rezultatul final al procesului de selecție a partenerilor în cadrul structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale și Acordului de Parteneriat 2021-2027 este disponibil aici Documente naționale - Cadru general • Pregătirea documentelor naționale de programare (acțiuni 2019) • Propuneri priorități naționale de investiții în perioada 2021-2027 • Arhitectura programelor operaționale- politica de coeziune 2021- 2027 Acordul de Parteneriat • Acord de Parteneriat pentru Perioada de Programare 2021-2027 – 9 octombrie 2020 • Acord de Parteneriat pentru Perioada de Programare 2021-2027 – 31 iulie 2020 Next Generation EU – 750 mld. euro NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare în valoare de 750 de miliarde EUR, menit să contribuie la repararea daunelor economice și sociale imediate provocate de pandemia de coronavirus. Acesta are la bază trei piloni: • instrumente de sprijinire a eforturilor depuse de statele membre pentru a se redresa, pentru a remedia consecințele crizei și pentru a ieși mai puternice din această încercare; • măsuri de stimulare a investițiilor private și de sprijinire a întreprinderilor aflate în dificultate; • consolidarea principalelor programe ale UE pentru a valorifica învățămintele desprinse din criză, pentru a spori soliditatea și reziliența pieței unice și pentru a accelera dubla tranziție verde și digitală. Defalcarea Next Generation EU
 8. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Mai multe informații despre instrumentul NGEU sunt disponibile aici. Mecanismul de Redresare și Reziliență Mecanismul European de Reziliență și Redresare este elementul central al Instrumentului NextGenerationEU, cu împrumuturi și granturi în valoare de 672,5 miliarde de euro, disponibile pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor întreprinse de țările Uniunii Europene. © Comisia Europeană Scopul este de a atenua impactul economic și social al pandemiei și de a face ca economiile și societățile europene să devină mai durabile, mai reziliente și mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile oferite de tranziția către o economie verde și de tranziția digitală. Mecanismul va avea 6 direcții prioritare de finanțare: • Tranziția verde, inclusiv biodiversitatea • Transformarea digitală • Coeziunea economică și competitivitatea • Coeziunea socială și teritorială • Reacția la criză instituțională și pregătirea pentru criză • Politici pentru următoarea generație, copii și tineri, inclusiv educație și abilități Statele membre lucrează la planurile lor de redresare și reziliență pentru a accesa fonduri din cadrul Mecanismului European de Reziliență și Redresare. În data de 18 decembrie 2020, negociatorii Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord privind forma finală a mecanismului. Alocarea pentru România este în valoare de 30,5 miliarde de euro. Comisia Europeană a publicat în data de 21 decembrie 2020 modelele orientative menite să ajute statele membre să elaboreze planuri naționale de redresare și reziliență care să fie conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat. Planul Național de Redresare și Reziliență UPDATE august 2021: Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat că PNRR-ul României va fi aprobat „în ultimele 10 zile din septembrie”. Mai multe informații sunt disponibile aici. UPDATE II mai 2021: La 31 mai 2021, România a transmis oficial către Comisia Europeană Planul Național de Redresare și Reziliență. Mai multe informații sunt disponibile aici. UPDATE I mai 2021: A fost prezentată o sinteză referitoare la stadiul la 26 mai 2021 al PNRR. Mai multe informații sunt disponibile aici.
 9. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale UPDATE martie 2021: Guvernul României a prezentat la 19.03.2021, în primă lectură, o nouă variantă a PNRR. Mai multe informații sunt disponibile aici. Descarcă documentul UPDATE noiembrie - decembrie 2020: Planul Național de Relansare și Reziliență a fost supus consultării publice în perioada 26 noiembrie – 31 decembrie 2020. Descarcă documentul Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă un document strategic, elaborat în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, parte a pachetului de relansare economică Next Generation EU. Planul urmărește 3 obiective strategice: • Ameliorarea stării economice a României urmare a crizei pandemice • Consolidarea capacității de reziliență • Asigurarea unei creșteri economice pe termen lung Conform documentelor transmise de MFE, principalele particularități ale PNRR sunt: • Reprezintă un plan strategic complementar cu Politica de Coeziune • Promovează investițiile în infrastructură • Respectă viziunea de tranziție verde și digitalizare • Promovează investiții în mediul de afaceri • Alocă investiții în capacitatea de reziliență în criză • Este complementar cu măsurile și politicile de coeziune socială (educație și ocupare, incluziune și demnitate socială) Cu un total alocat de 29.2 miliarde de euro, planul este structurat pe șase piloni și 15 domenii prioritare pentru dezvoltarea României. Pilonul 1.Tranziția verde este distribuit în 6 domenii prioritare: 1. Sistemul de management al apei 2. Împădurim România și protejăm biodiversitatea 3. Managementul deșeurilor 4. Transport rutier, feroviar și alte moduri sustenabile de transport 5. Fondul pentru Valul Renovării
 10. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale 6. Energie regenerabilă și infrastructură de gaz cu hidrogen Pilonul 2. Transformare digitală prevede un domeniu prioritar: 7. Cloud guvernamental și sisteme publice digitale Pilonul 3. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, distribuit în 2 domenii prioritare, astfel: 8. Reforme fiscale și reforma sistemului de pensii 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare Pilonul 4. Coeziune socială și teritorială prevedere 2 domenii prioritare: 10. Fondul local pentru tranziția verde și digitală 11. Turism și cultură Pilonul 5. Sănătate, precum și reziliența economică, socială și instituțională este compus din 3 domenii prioritare: 12. Sănătate 13. Reforme sociale 14. Refora sectorului public, creșterea eficienței justiției și întărirea capacității partenerilor sociali Pilonul 6. Politici pentru noua generație este compus dintr-un domeniu prioritar, respectiv: 15. România Educată În ceea ce privește mediul de afaceri, Componenta 9 - Sprijin pentru mediul de afaceri, cercetare, dezvoltare și inovare propune 2 reforme și 5 tipuri principale de investiții, cu un buget total de 2,36 miliarde euro. Reformele: • Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală destinate mediului de afaceri • Reforma privind cercetarea dezvoltarea inovarea, inclusiv a carierei de cercetător Conform documentului, în urma investițiilor propuse, vor fi obținute următoarele rezultate pentru mediul de afaceri: • Cel puțin 3000 de contracte de finanțare prin schema de ajutor de stat pentru digitalizarea IMM-urilor și transformare digitală și tehnologică • Cel puțin 280 de contracte de finanțare prin Schema de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursa • 500 vouchere acordate în schema de Suport pentru mediul de afaceri și CDI - I.4.1 Program de mentorat Orizont Europa • Fondul de Fonduri de Capital de risc pentru Redresare, gestionat împreună cu Fondul European de Investiții ca și partener de implementare • Garanție de portofoliu pentru Acțiune climatică înființată și operațională, gestionate împreună cu Fondul European de Investiții ca și partener de implementare • Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes, gestionat împreună cu Banca Europeană de Investiții ca și partener de implementare • Instrumentul financiar pentru eficiență energetică, gestionat împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ca și partener de implementare • 50 de cercetători primesc un grant pentru a realiza proiecte de cercetare din Orizont 2020 si Orizont Europa • Printr-un Proiect European de Interes Strategic (IPCEI) în domeniul microelectronicii cel puțin 3 entități din România vor participa în consorțiile răspunzând apelurilor de proiecte ale Întreprinderii Comune Tehnologii Digitale Esențiale. Top 5 sub-componente în funcție de sume: 1. Feroviar – 3,911 miliarde euro 2. Autostrăzi – 3,105 miliarde euro 3. Fondul pentru valul renovării (eficiență energetică) – 2,170 miliarde euro 4. Infrastructură spitalicească și dotări aferente – 1,951 miliarde euro 5. Instrumente financiare pentru IMM-uri – 1,250 miliarde euro
 11. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Exemple de investiții principale:
 12. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Exemple de proiecte cheie:
 13. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Criterii de evaluare a PNRR de către Comisia Europeană:
 14. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale © Ministerul Fondurilor Europene Descarcă varianta oficială a PNRR, transmisă către CE Surse alternative: Comisia Europeană, Consiliul UE, Parlamentul European, Ministerul Fondurilor Europene Documente Draft PO 2021-2027, 31 iulie 2020.rar simplification_handbook_ro.pdf budget-proposals-modern-eu-budget-may2018_ro_0.pdf budget-proposals-financial-management-rule-law-may2018_ro_0.pdf budget-proposals-research-innovation-may2018_ro.pdf budget-proposals-investments-may2018_ro.pdf budget-proposals-digital-transformation-may2018_ro.pdf budget-proposals-regional-development-cohesion-may2018_ro.pdf budget-proposals-economic-monetary-union-may2018_ro.pdf budget-proposals-investing-people-may2018_ro.pdf budget-proposals-common-agricultural-policy-may2018_ro.pdf budget-proposals-sustainability-environment-climate-change-may2018_ro.pdf budget-proposals-migration-border-management-may2018_ro.pdf budget-proposals-security-may2018_ro.pdf budget-proposals-defence-may2018_ro.pdf budget-proposals-neighbourhood-world-may2018_ro.pdf budget-proposals-modernising-budget-revenue-side-may2018_ro.pdf Cadrul partenerial.pdf Prioritati.pdf Viziune si demersuri.pdf Programe.pdf Programul Operational Tranzitie Justă – POTJ – versiune 1 octombrie 2020.docx Programul Operational Dezvoltare Durabilă – versiune 1 octombrie 2020.docx Programul Operațional Transport 2021-2027 – versiune 1 octombrie 2020.docx Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare versiune 1 octombrie 2020.docx Programul Operațional Sănătate.zip Programul Operațional Educație și Ocupare versiune 1 octombrie 2020.docx Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială versiune 1 octombrie 2020.doc Programe Operaționale Regionale.zip Program Operaţional Asistenţă Tehnică versiune 1 octombrie 2020.docx Pregătirea documentelor naționale de programare (acțiuni 2019).pptx Propuneri priorități naționale de investiții în perioada 2021-2027.pptx Arhitectura programelor operaționale – politica de coeziune 2021-2027.pptx Regulament privind prevederile comune (CPR).rar Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+).rar Regulamentul privind cooperarea teritorială.rar Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC).rar Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră.rar Planul Național de Redresare și Reziliență, consultare publica, noiem-dec 2020.pdf Planul Național de Relansare și Reziliență, Martie 2021.pdf PNRR_final_v2.pdf PNRR_Anexe.zip Regulamente FJ, FSE+, FEDR, FC.pdf OJ_L_2021_231_FULL_RO_TXT.pdf
 15. Finanțare nerambursabilă 2021 | Apeluri deschise și ce să urmărești în a doua parte a anului Actualizat de fiecare dată când apar oportunități noi. Salvează și întoarce-te frecvent dacă ești în căutare de fonduri nerambursabile pentru afacerea ta. De la apeluri pentru agricultură și mediu, la cele pentru digitalizare, inovație sau antreprenoriat social, pregătește-ți aplicația pentru programele anunțate până acum. ACTIVE LUNA ASTA Innovation Norway - Programul SMEs Growth: Schema de granturi, apel II 1. SMEs Growth in Romania - Individual Projects Scheme (Schemă proiecte individuale) Arii de interes: Inovare verde în industrie, Creștere Albastră și TIC Finanțare oferită: ▪ Suma totală disponibilă pentru finanțarea proiectelor din acest Apel este de 7 355 329 Euro. Suma se împarte între ariile de interes ale Programului, în următoarele sume orientative: Inovare verde în industrie: 3 145 029 Euro, TIC: 1 685 300 Euro, Creștere Albastră: 2 525 000 Euro. ▪ Suma minimă acordată prin grant va fi de 200.000 Euro/per proiect, iar suma maximă va fi de 2.000.000 Euro. Termen-limită pentru aplicare: ▪ Propunerile de Proiecte trebuie depuse la Innovation Norway prin portalul electronic pentru proiecte, nu mai târziu de miercuri, 15 septembrie 2021, ora 13:00, ora României. Criterii de eligibilitate: Grupul țintă al Programului sunt întreprinderile românești din sectorul privat (întreprinderi mijlocii și mari), dar în mod special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar proiectele în parteneriat sunt încurajate și li se vor atribui puncte suplimentare în timpul evaluării. ▪ Solicitanți eligibili: Întreprinderi care nu au mai mult de 25% proprietate publică, înființate ca persoane juridice în România. Întreprinderile trebuie să fie inființate cu cel puțin 3 ani la data termenului limită de depunere a propunerilor de proiect pentru ariile „Inovare verde în industrie” și „Creștere Albastră”, și de cel puțin 1 an fiscal la data termenului limită de depunere a propunerilor de proiect pentru domeniul TIC. ▪ Parteneri eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau România. ▪ Există câteva excepții și criterii suplimentare (de eligibilitate) pentru solicitanți și parteneri, disponibile pe larg în schema de aplicare disponibila pe site-ul oficial al inițiatorilor programului: https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/4_ro_eea-grants_second_call_ips_romanian.pdf
 16. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Cum aplici: ▪ Se vor accepta doar Propunerile electronice depuse în limba engleză prin Portalul de Propuneri de Proiecte al Innovation Norway. Formularul de Propunere de Proiect trebuie să fie însoțit de anexele obligatorii care sunt enumerate în Anexa II a prezentului Apel. ▪ Propunerile electronice și formularele pentru anexele obligatorii sunt disponibile pe site-ul Innovation Norway: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway- grants/. ▪ Ghidul complet de aplicare în limba română disponibil aici: https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/4_ro_eea-grants_second_call_ips_romanian.pdf 2. SMEs Growth in Romania – Small Grants Scheme (Schemă granturi mici) Arii de interes: Inovare verde în industrie, Creștere Albastră și TIC Finanțare oferită: ▪ Suma totală disponibilă pentru finanțarea proiectelor din acest Apel este de 5 508 241 Euro. Suma se împarte între ariile de interes ale Programului, în următoarele sume orientative: Inovare verde în industrie: 2 500 000 Euro, TIC: 1 788 300 Euro, Creștere Albastră: 1 219 941 Euro. ▪ Suma minimă acordată prin grant va fi de 50.000 Euro/per proiect, iar suma maximă va fi de 200.000 Euro. Termen-limită pentru aplicare: ▪ Propunerile de Proiecte trebuie depuse la Innovation Norway prin portalul electronic pentru proiecte, nu mai târziu de miercuri, 22 septembrie 2021, ora 13:00, ora României. Criterii de eligibilitate: ▪ Grupul țintă al Programului sunt întreprinderile românești din sectorul privat (întreprinderi mijlocii și mari), dar în mod special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar proiectele în parteneriat sunt încurajate și li se vor atribui puncte suplimentare în timpul evaluării. ▪ Solicitanți eligibili: Întreprinderi care nu au mai mult de 25% proprietate publică, înființate ca persoane juridice în România. Pentru aria Inovare verde în industrie, sunt eligibile organizațiile non- profit înființate ca persoane juridice în România. ▪ Parteneri eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau România. ▪ Un Solicitant poate depune doar o singură Propunere de Proiect în cadrul acestui Apel. ▪ Există câteva excepții și criterii suplimentare (de eligibilitate) pentru solicitanți și parteneri, disponibile pe larg în schema de aplicare disponibila pe site-ul oficial al inițiatorilor programului: https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/5_ro_eea-grants_second_call_sgs_romanian.pdf Cum aplici: ▪ Se vor accepta doar Propunerile electronice depuse în limba engleză prin Portalul de Propuneri de Proiecte al Innovation Norway. Formularul de Propunere de Proiect trebuie să fie însoțit de anexele obligatorii care sunt enumerate în Anexa II a prezentului Apel. ▪ Propunerile electronice și formularele pentru anexele obligatorii sunt disponibile pe site-ul Innovation Norway: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/. ▪ Ghidul complet de aplicare în limba română disponibil aici: https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/5_ro_eea-grants_second_call_sgs_romanian.pdf
 17. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Europa Creativă 2021-2027 Apel 3 pentru proiecte de cooperare europeană Ultimul apel din cadrul componentei Cultură va finanța proiecte care implică o mare diversitate de organizații, dar și companii din sfera business-ului creativ, autorităţi publice, toate active în sectoarele culturale și creative. Finanțare oferită: ▪ Apelul are un buget total de peste 60 milioane Euro. ▪ Solicitanții pot alege între trei categorii de proiecte: proiecte de mai mică amploare: valoarea maximă a grantului – 200.000 Euro, proiecte de amploare medie: valoarea maximă a grantului – 1 milion Euro, proiecte de mai mare amploare: valoarea maximă a grantului – 2 milioane Euro. Termen-limită pentru aplicare ▪ Aplicațiile se pot depunde până pe 7 septembrie 2021. Criterii de eligibilitate: ▪ Pot aplica: teatre, muzee, asociații, fundații, centre de cercetare, biblioteci, universităţi, edituri, galerii, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorităţi publice din sectoarele culturale și creative. Cum aplici: ▪ Aplicațiile se pot depune pe portalul oficial al UE. Active Citizens Fund în România Apel #1 - Participare civică în zone insuficient deservite Obiectivele generale ale programului constau în consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile. România va urmări dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului, consolidând în același timp relațiile bilaterale cu organizații din Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia). Finanțare oferită: ▪ Începând cu data de 4 iunie 2020 a intervenit o modificare a acestui Apel #1 (Corrigendum nr.1) care crește rata de finanțare a proiectului până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. ▪ Tipurile de granturi oferite prin acest apel sunt: granturi mici și granturi cu răspuns rapid cu valori între 5000 – 50.000 euro. Suma totală acordată pentru granturi mici este de 1.400.000 Euro, iar pentru granturile cu răspuns rapid este de 100.000 Euro. O alocare specială de 500.000 Euro se oferă pentru tematica protecției mediului și schimbărilor climatice. Termen-limită pentru aplicare: ▪ Pentru granturile mici, procesul de aplicare este continuu cu trei sesiuni de evaluare si trei date limită de depunere a proiectelor pentru fiecare sesiune de evaluare. Pentru etapa a treia de evaluare (etapa curentă), termenul de depunere este 9 septembrie 2021, 16:00 (ora României). ▪ Pentru granturile cu răspuns rapid, procesul de aplicare şi evaluare este tot continuu, pe măsură ce se primesc aplicațiile, iar termenul pentru aplicare este 27 Aprilie 2023,16:00 (ora României). Criterii de eligibilitate: ▪ Sunt eligibile organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România. Programul vizează în principal inițiativele ONG-urilor în ceea ce înseamnă implicarea cetățenilor în
 18. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale comunitate și care dezvoltă modalităţi prin care aceștia pot contribui la cultura democratică la nivel local/național. Cum aplici: ▪ Ghidul complet al solicitantului este disponibil aici: https://activecitizensfund.ro/wp- content/uploads/2019/12/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1.pdf ▪ Procesul de aplicare se face exclusiv prin intermediul platformei online www.finantaripublice.fdsc.ro unde va fi validată până la termenul limită. Fonduri pentru companiile specializate în producția de materiale de construcții, cele din domeniul reciclării, procesatorii de carne sau clinicile medicale Companiile cu producție în aceste domenii sunt eligibile pentru a primi până la 50% finanțare nerambursabilă prin intermediul HG 807/2014. Schema reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 este singura sursă de finanțare cu componentă nerambursabilă pentru investiții disponibilă în acest moment. Finanțare oferită: Prin această schemă, se acordă: ▪ 10% finanțare nerambursabilă pentru proiectele implementate în București; ▪ 35% - Ilfov și în Vestul țării (în județele: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș); ▪ 50% finanțare nerambursabilă în restul județelor din România. ▪ Cheltuieli eligibile: fie investiții noi, construirea de clădiri de la 0, extinderea clădirilor existente, fie simpla achiziție de echipamente care să conducă la diversificarea produselor societății, creșterea capacității sau schimbarea fluxului tehnologic. ▪ Cheltuieli neligibile: renovarea de clădiri sau achiziția de clădiri deja existente. Termen-limită pentru aplicare: ▪ Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2023. ▪ Investițiile se pot implementa până la sfârșitul anului 2028. Criterii de eligibilitate: ▪ Pot aplica: startup-urile deținute de acționari care nu mai sunt implicați în alte companii ce activează în același domeniu, IMM-uri sau companii mari, cu număr mare de angajați. Singura condiție este ca aplicanții să fi înregistrat profit în cel puțin unul din ultimii 3 ani de activitate. ▪ La depunerea proiectului este nevoie de un deviz general și de devize pe obiect conform HG 907/2016, mai exact, prezentarea unei analize de piață privind cererea pe următorii 7-10 ani pe segmentul de piață pe care activează compania. Cum aplici: ▪ Ghidul complet al solicitantului poate fi descărcat aici: https://www.mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/GhidulSolicitantuluiHG807 Revizia4_08092020.pdf Linii de finanțare anunțate pentru 2021, care vor fi deschise în perioada următoare Cum setezi relația cu investitorii? FINANȚARE Termen-limită pentru aplicare: ▪ Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul 2 de propuneri de proiecte din 2021 se va face între 23 iunie 2021, ora 09:00 și 25 iunie 2021, ora 16:00.
 19. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Criterii de eligibilitate: ▪ Programul este dedicat organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații). Cum aplici: ▪ Pe site-ul programului găsești toți pașii despre cum poți crea contul și aplica la acest program: https://instaredebine.ro/wp- content/uploads/2021/03/Ghid-de-utilizare-a-sistemului- online.pdf ▪ Ghidul complet al solicitantului poate fi accesat aici: https://instaredebine.ro/wp-content/uploads/2021/06/Ghidul- solicitantului-apel-2.pdf ▪ Restul documentelor aferente apelului 2 de atașat o dată cu aplicația sunt disponibile pentru descărcare aici: http://instaredebine.ro/ce-finantam/. SPRIJIN PENTRU AFACERILE AGRICOLE ALE TINERILOR FERMIERI DIN DIASPORA Proiectul este parte din Submăsura 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 –2020, gestionat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Finanțare oferită: ▪ Fondurile totale alocate sunt în valoare de 20 milioane de euro. Dacă te afli printre tinerii cetățeni români din afara granițelor țării și vrei să te instalezi ca șef sau manager al unei exploatațiii agricole, poți obține finanțare europeană prin acest program în valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației agricole. ▪ Finanțarea se oferă sub formă de sumă forfetară în două tranșe: 75% la semnarea Contractului de finanțare și 25% din cuantumul sprijinului în funcție de implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăși trei ani (respectiv, cinci ani pentru exploatațiile pomicole) de la semnarea Contractului de finanțare. Termen-limită pentru aplicare: ▪ Termenul pentru depunerea cererilor a fost prelungit până pe 5 iulie 2021, ora 16:00. Termenul inițial era 4 mai 2021. ▪ Cu cât depui aplicația mai rapid, cu atât mai bine - există o serie de praguri intermediare de calitate de care trebuie să ții cont. ▪ Pragul de calitate pornește de la 70 de puncte (înscrieri între 04.01.2021 și 04.02.2021) și scade lunar cu 15 puncte. Pragul de calitate pentru perioada mai-iulie este de 25 de puncte. ▪ Până în prezent au fost depuse 172 de proiecte a căror valoare însumează 6,9 milioane euro. Până la atingerea plafonului de depunere a proiectelor, mai sunt disponibile fonduri în valoare de 23 milioane euro. Criterii de eligibilitate ▪ ai absolvit în ultimele 60 de luni, înaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară: postuniversitar, universitar, preuniversitar, în țări membre ale Uniunii Europene (UE) sau țări terțe din UE ▪ ai între 18 și 41 de ani ▪ ai avut un loc de muncă în țări membre UE sau tări terțe UE în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar sau economie agrară, cel puțin 3 luni neîntrerupte, în ultimele 24 luni dinaintea depunerii cererii de finanțare.
 20. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Cum aplici: ▪ Ghidul complet al solicitantului poate fi descărcat pe site-ul AFIR ▪ În primă fază trebuie să îți creezi un cont de utilizator pe site- ul AFIR, apoi va trebui să adaugi mai multe documente, între care și un plan de afaceri realizat după indicațiile din ghid. Schema de ajutoare HoReCa 2021 Schemă de ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 224/2020 privind acordarea de sprijin financiar din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19. Finanțare oferită: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului oferă finanțare de până la 20% din scăderea cifrei de afaceri din 2020, comparativ cu 2019, de maxim 800.000 Euro. ▪ Bugetul total alocat acestei scheme pentru anul bugetar 2021, aprobat prin Legea nr. 15/2021 a Bugetului de Stat este de 2,5 miliarde de lei. ▪ Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, iar plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu pe 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare. Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 74.000 de beneficiari. ▪ Se vor acorda ajutoare de stat HoReCa plafonate la 800.000 Euro fiecare, dar ajutoarele însumate primite de o firmă și prin alte scheme nu trebuie să depășească 1,8 milioane Euro (noul prag setat de Comisia Europeană în cadrul temporar). Termen-limită pentru aplicare: ▪ Ministerul Economiei a deschis pe 29 iunie 2021 de la ora 10.00 sesiunea online de înscrieri la Schema HoReCa, iar termenul limită pentru înscrieri inițial a fost de 20 iulie 2021, ora 20.00. Înscrierile au fost prelungite până pe 26 iuilie 2021. ▪ În schema aceasta nu contează ordinea aplicării, ci încadrarea în data limită stabilită pentru schemă. Astfel, toți aplicanții eligibili vor primi finanţare, indiferent când aplică, întreaga sumă alocată schemei împărțindu-se proporțional tuturor beneficiarilor admiși. Criterii de eligibilitate: ▪ Sunt eligibile microîntreprinderile şi întreprinderile mici din industria ospitalităţii (hoteluri, restaurante, pensiuni, agenţii de turism) şi mai nou, și organizatori de evenimente, afectate de criza COVID-19 și care erau în dificultate la 31 decembrie 2019. Condiţia pentru acestea este să nu fie în insolvenţă până la data depunerii cererii de finanţare. ▪ Pentru această schemă sunt eligibile 13 coduri CAEN, iar lista completă o găsești aici (art. 3 alin (2). Cum aplici: ▪ Online - creezi un cont aici, cu un user și o parolă, după care completezi formularul de înscriere. Pe lângă formular, trebuie încărcate o serie de documente printre care și raportul de expertiză contabilă/audit și a anexei la acesta, ambele semnate electronic, fie de expertul contabil, fie de societatea de expertiză contabilă, auditorul financiar sau firma de audit. ▪ Aici găsești un tutorial care explică în câțiva pași simpli care este procesul de aplicare.
 21. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Europa Creativă 2021-2027: Primele 3 apeluri în cadrul componentei Cultură Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a publicat primele trei apeluri în cadrul componentei Cultură a programului Europa Creativă 2021-2027. 1. Apel pentru rețele europene de organizații din sectoarele culturale și creative Primul apel lansat în cadrul acestei componente care finanțează proiecte de consolidare a capacităților implementate de rețele multinaționale reprezentative ale organizațiilor culturale europene. Finanțare oferită: ▪ Apelul are disponibil un buget de 27 de milioane Euro pentru perioada 2021-2023. Valoarea maximă a grantului este de 825.000 euro/proiect. Termen-limită pentru aplicare: ▪ Aplicațiile se pot depunde până pe 26 august 2021 (ora 18:00 a României). Criterii de eligibilitate: ▪ Activitățile pot include dezvoltarea, crearea, producția, diseminarea și conservarea bunurilor și serviciilor, care întruchipează expresii culturale, artistice sau de altă natură creativă, precum și educație sau gestionare, legate de aceste activități. ▪ Sectoarele care pot aplica includ: arhitectură, arhive, biblioteci și muzee, meșteșuguri artistice, audiovizuale (inclusiv film, televiziune, jocuri video și multimedia), patrimoniu cultural tangibil și intangibil, design (inclusiv design de modă), festivaluri, muzică, literatură, spectacol de artă (inclusiv teatru și dans), cărți și edituri, radio sau arte vizuale. Cum aplici: ▪ Aplicațiile se pot depunde pe portalul oficial al UE. 2. Apelul destinat entităților culturale paneuropene Al doilea apel se adresează organizațiilor culturale al căror scop este de a oferi oportunități de formare, profesionalizare și performanță tinerilor artiști. Finanțare oferită: ▪ Apelul dispune de un buget total de 5.4 milioane de euro pentru perioada 2021-2023, cu un potențial de majorare de maximum 20%. Valoarea maximă a grantului este 1.800.000 de euro/proiect. Termen-limită pentru aplicare: ▪ Aplicațiile se pot depunde până pe 26 august 2021 (ora 18:00, ora României). Criterii de eligibilitate: ▪ Pot aplica domenii care vizează: crearea și circulația transnațională, inovarea, incluziunea socială, sustenabilitatea, priorități specifice sectoarelor de cărți, muzică, arhitectură sau patrimoniu cultural. Cum aplici: ▪ Aplicațiile se pot depunde pe portalul oficial al UE.
 22. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Programul de digitalizare a IMM-urilor Programul Național de digitalizare a IMM-urilor cuprinde două tipuri de finanțare: ▪ fondurile pentru IMM-urile non-IT (digitalizarea IMM-urilor din alte sectoare de activitate decât TIC) care vor să se digitalizeze - pentru care aplicațiile vor fi demarate în 2021 ▪ fondurile pentru IMM-urile IT care au nevoie de bani să dezvolte tehnologii inovatoare și care au putut aplica pentru fonduri până la finalul anului 2020. Pentru acestea, perioada de depunere a proiectelor s-a încheiat în data de 2 noiembrie 2020, ora 18:00. Cu ajutorul fondurilor, IMM-urile non-IT (care nu au niciun cod CAEN din acestă arie) vor putea să-și achiziționeze calculatoare, software, să-și facă site-uri, să contracteze servicii de consultanță IT, instruire informatică, să implementeze soluții de semnătură electronică, etc. Valoarea finanțărilor nerambursabile: între 30.000 - 100.000 de euro. Poți accesa informații despre forma proiectului aici, așa cum a fost anunțată la începutul lunii februarie 2021. Star-Tech Innovation (Noul program Startup Nation) Pentru a treia ediție a programului StartupNation, redenumit în forma sa curentă Star-Tech Innovation, Ghidul Solicitantului și calendarul sunt în lucru. Obiectivul schemei este finanțarea start-up-urilor inovative prin granturi cu o valoare estimată la 42.000 euro, care vor reprezenta între 80 și 90% din valoarea totală a proiectului. Din datele oficiale publicate pe site-ul programului, vor fi eligible afacerile: ▪ create dupa ianuarie 2017 ▪ din domenii de activitate ca: producția (industii de prelucrare), creativitatea, comerțul, și cele care oferă servicii, programare IT, industrii inovative ▪ fără datorii la bugetul local, de stat ▪ care funcționează sub forma de SRL-D / SRL DE ȘTIUT ÎNAINTE SĂ APLICI Lucruri importante de învățat, notat, documentat. Despre fondurile nerambursabile ▪ Fiecare proiect care oferă fonduri nerambursabile funcționează diferit - de exemplu, în unele cazuri, este nevoie să co-finanțezi un anumit procent din proiect (așadar grantul nu acoperă întotdeauna în întregime nevoile afacerii tale).
 23. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale ▪ Există particularități pe care trebuie să le iei în considerare: de exemplu, calendarul virării banilor în conturile afacerilor finanțate (tranșe sau suma integrală), criteriile care sunt luate în considerare în momentul evaluării fiecărei aplicații (pe care trebuie să le reperezi și înțelegi integral), documentația și justificările de care e nevoie (atât la începutul procesului, cât și după acordarea fondurilor). Despre nevoile financiare ale afacerii tale Înainte de a aplica la un program sau a lua o decizie privind forma de finanțare de care ai nevoie în prezent, ajută să te documentezi cu privire la opțiunile pe care le ai. Altfel spus, e nevoie să treci în revistă avantajele și dezavantajele tipurilor de finanțare și să te gândești cum sunt ele legate de obiectivele pe care vrei să le atingi pe termen scurt, mediu și lung. Primul lucru de care ai nevoie în acest proces este claritatea, deci capacitatea de a decide cu mai multă ușurință care este cel mai important pas pe care trebuie să îl faci la un moment dat. În acest fel, vei putea evolua mai rapid. Un bun punct în care să începi acest proces de analiză este acest material despre instrumentele de accelerare pe care le poți folosi: de la sursele de învățare, la programe și tipuri de finanțare. TRECUTE, DAR DE URMĂRIT PENTRU EDIȚII VIITOARE Finanțări care au putut fi accesate în prima parte a anului. Închise acum, dar de reținut și urmărit, poate, în anii viitori. Programul Electric-Up Electric-Up a fost un program dedicat IMM-urilor din domenii diverse și operatorilor HoReCa care vor putea accesa fonduri nerambursabile de maximum 100.000 de euro fiecare, toate pentru a putea să-și instaleze panouri fotovoltaice și stații de încărcare a mașinilor electrice. Termenul-limită de depunere a aplicațiilor: 3 februarie 2021. Măsura 3 – granturi de investiții Pentru sprijinirea afacerilor afectate de pandemie, o schemă de stat a fost aprobată în luna august de Comisia Europeană. Sprijinul a fost acordat sub forma microgranturilor, a granturilor pentru capitalul de lucru sau a granturilor pentru investiții. Termenul-limită de depunere a aplicațiilor: 29 ianuarie 2021. APEL DE PROPUNERI PENTRU RESTAURAREA ZONELOR UMEDE ȘI TURBĂRIILOR Prin acest apel de propuneri se urmărește îmbunătățirea stării ecologice în habitatele selectate și refacerea zonelor umede și a turbăriilor.
 24. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Finanțare oferită: Suma totală alocată din bugetul Programului RO-Mediu este de 3.550.000 Euro. Aplicanții pot obține între 700.000 Euro și 900.000 Euro, care reprezintă între 90 și 100% din valoarea totală a proiectului. Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități din România și/sau Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Termen-limită pentru aplicare: ▪ 31 martie 2021, ora 17.00 Criterii de eligibilitate: ▪ pot aplica mai multe tipuri de organizații: ONG-uri, instituții publice, instituții de cercetare, instituții de învățământ sau societăți comerciale ▪ societățile comerciale trebuie să se încadreze în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE) ▪ societățile comerciale trebuie să fi fost înființate în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de propuneri) iar activitatea acestora trebuie să includă și protecţia mediului şi/sau protecţia naturii ▪ aplicanții nu trebuie să fie în insolvență sau să aibă întârzieri de plată a impozitelor sau taxelor ▪ tipul de activități eligibile în cadrul proiectului: lucrări destinate restaurării celor 45 de zone umede/turbării vizate de proiect; monitorizarea zonelor post-reabilitare; elaborarea documentelor pregătitoare (studii de fezabilitate, eliberarea de avize şi acorduri de mediu, proiecte etc); activitățile de creştere a gradului de conştientizare a importanței protejării și conservării acestor zone. Cum aplici: ▪ Ghidul Solicitantului, în forma sa completă, poate fi consultat aici INNOVATORS FOR CHILDREN 2021 Innovators for Children este un accelerator care își propune să valideze soluții scalabile și de impact care oferă copiilor și adolescenților acces la un sistem medical mai bun și la condiții de viață îmbunătățite. Ajuns la a treia ediție, Innovators for Children 2021 este un program dezvoltat de Impact Hub Bucharest în parteneriat cu Fundația Botnar, Impact Hub Basel și Fundația Vodafone România. Finanțare oferită ▪ Startupurile care vor intra după selecție în etapa de dezvoltare a soluțiilor vor avea acces la opțiuni de susținere financiară de minimum 50.000 de euro, dintre care Fundația Vodafone România va oferi organizațiilor non-guvernamentale micro-granturi în valoare totală de 30.000 de euro. Termen-limită pentru aplicare: ▪ 7 mai 2021 Criterii de eligibilitate ▪ Startup-uri și ONG-uri din toată țara care au o idee de business, sunt în stadiul de prototip sau sunt de maximum 1 an ca soluție disponibilă comercial pe piață (la data finalizării perioadei de înscriere)
 25. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale ▪ Participanții propun soluții tehnologice pentru diverse arii de dezvoltare cu care se confruntă copiii, în special soluții scalabile Cum aplici ▪ Completează formularul de pe site-ul proiectului, disponibil aici. SOCIAL ENTREPRENEURS NATION - PENTRU AFACERI SOCIALE DIN REGIUNILE NORD-VEST ȘI VEST Social Entrepreneurs Nation este implementat de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și va include cursuri de formare pentru viitorii antreprenori sociali, sprijin în dezvoltarea modelului propriu de business prin sesiuni de mentorat și consiliere și oferirea unei finanțări cuprinse între 55.000 euro și 100.000 euro pentru implementarea ideii de business. Finanțare oferită: Cele mai bune 30 de planuri de afaceri vor beneficia de o finanțare situată între 55.000 Euro și 100.000 Euro (echivalent în lei), în funcție de numărul de locuri de muncă asumate, după cum urmează: ▪ Ajutor de minimis de 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create; ▪ Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și maximum 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create; ▪ Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și maximum 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create; ▪ Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create. Termen-limită pentru aplicare: ▪ 16 mai 2021, ora 19.00 Criterii de eligibilitate: ▪ pot aplica persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială în una din regiunile de implementare vizate de proiect (Nord-Vest sau Vest) ▪ aplicanții au domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural din regiunile Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj) și Vest (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș). ▪au vârsta de minimum 18 ani ▪dovedesc spirit antreprenorial și înclinație către scopul social al afacerii propuse (condiție testată la înscrierea în cadrul proiectului) Cum aplici: ▪Ghidul Solicitantului poate fi consultant pe site-ul proiectului, la această adresă. Regulamentul de concurs poate fi consultat aici. ▪Aplicațiile pot fi transmise pe site-ul proiectului, după crearea unui cont de utilizator.
 26. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale EWA - Empowering Women in Agrifood 2021 EWA - Empowering Women in Agrifood este un program pilotat în 2020 de către Impact Hub Bucharest și EIT Food. Succesul ediției pilot a dus la desfășurarea unei noi ediții în 2021, cu 8 țări europene implicate și finanțări de 10.000 de euro pentru idei sau startupuri din domeniul agroalimentar, conduse de femei. În cadrul ediției din 2020, 10 antreprenoare au fost selectate pentru a primi mentorat personalizat și individual și două dintre ele au primit finanțare de 10.000, respectiv 5.000 euro. Finanțare oferită ▪ Participantele au posibilitatea de a câștiga până la 10.000 EUR, de a descoperi alte programe EIT Food și acces la investitori, business angels și cooperative pentru a evolua. Termen limită pentru aplicare: ▪ Aplicațiile pot fi depuse până pe 20 iunie 2021. Criterii de eligibilitate: Pot aplica femei din Romania care: ▪ au o idee sau o afacere în domeniul agroalimentar ▪ au o afacere lansată cu cel mult 2 ani anterior perioadei de înscrieri ▪ nu au obținut finanțări anterioare mai mari de 30.000 euro Cum aplici: ▪ Înscrierile se pot face până pe 20 iunie prin completarea formularului de pe site-ul Empowering Women în Agrifood. Programul #ÎnStareDeBine O inițiativă Kaufland România și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, programul #ÎnStareDeBine granturi nerambursabile organizațiilor neguvernamentale (ONG-urilor) din România în domenii precum: cultură, sport și viață sănătoasă pentru grupurile vulnerabile. Finanțare oferită: ▪ Bugetul total pentru anul 2021 este de 4.870.000 lei. Pentru Apelul 2 se aloca 2.435.000 lei, la care se adauga eventualele sume ramase necontractate din Apelul 1. ▪ Valoarea minimă a sprijinului financiar acordat pentru un proiect este de 50.000 lei, iar valoarea maxima nu poate depasi 240.000 lei. ▪ Se vor alege minim 20 de beneficiari per proiect și se acordă minim 3, maxim 6 luni pentru fiecare proiect. Citește și PNRR-ul antreprenorilor: 11 finanțări pentru firmele românești, din fondurile europene de reziliențăProgramul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) detaliază transmis de Guvern la Comisia Europeană prevede 2,2 miliarde de euro pentru finanțarea companiilor private, inclusiv cu fonduri nerambursabile pentru digitalizare, dar IMM-urile mai au de așteptat pentru a primi banii. StartupCafe.ro vă prezintă 11 surse de finanțare pentru firme, prin PNRR. România a semnat standardul EU Startup Nations: Fonduri de investiții în loc de fonduri nerambursabileRomânia și alte 24 de state ale Uniunii Europene au semnat Declarația privind EU Startup Nations Standard, privind dezvoltarea firmelor nou-înființate. www.startupcafe.ro/finantari.htm
 27. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Fondul pentru Fapte Bune (ediția a șaptea) Este un program de finanțare de tipul „cerere de propuneri” și a fost conceput pentru a sprijini organizațiile neguvernamentale din România care dezvoltă proiecte adresate categoriilor defavorizate în domeniile sănătății, educației și serviciilor sociale. În ediția aceasta vor fi susținute proiecte din domenii precum: protecţie socială, ocuparea forţei de muncă, educaţiei, sănătate, mobilitate, prevenirea violenței domestice și abandonului familia sau inițiative care promovează incluziunea socială şi încurajează participarea activă a beneficiarilor la activități economice și sociale. Finanțare oferită: ▪ Suma totală alocată pentru ediția 2021/2022 este de 1.560.000 de lei. În funcție de complexitatea proiectului, finanțarea poate fi de maximum 290.000 de lei, Fundația Vodafone România rezervându-și dreptul de a decide suma acordată fiecărui proiect selectat. ▪ De la lansarea programului „Fondul pentru Fapte Bune”, în 2013, și până în prezent, Fundația Vodafone România a acordat finanțări în valoare totală de peste 7 milioane de lei pentru 40 de proiecte derulate prin 33 de ONG-uri. Termen-limită pentru aplicare: ▪ Termenul limită de trimitere a scrisorilor de intenție este 30 iulie 2021, iar cel pentru înscrierea proiectelor selectate este 6 septembrie 2021. Criterii de eligibilitate: ▪ Criteriile includ: relevanța proiectului (în ce măsură răspunde unor nevoi reale ale comunității), impactul asociat (dacă poate genera o schimbare semnificativă la nivel regional sau național, pentru un număr cât mai mare de beneficiari), precum și sustenabilitatea (dacă proiectul poate continua și după încheierea finanțării primite). Cum aplici: ▪ Pentru înscrierea de proiecte, aplicanții trebuie să trimită mai întâi o scrisoare de intenție pe adresa de email fundatia.vodafone_ro@vodafone.com. ▪ Dacă sunt selectați, vor putea înscrie propunerea completă de proiect pe platforma aceasta. ▪ Tot pe această platformă sunt disponibile regulamentul, modelul de scrisoare de intenție, informații legate de procesul de înscriere, precum și calendarul complet al rundei de finanțare. 2021 - 2027 - Fonduri Structurale2021- 2027: Statele Membre ale Uniunii Europene vor avea la dispoziție 1,8 trilioane euro prin: Cadrul financiar 2021- 2027 = 1 074,3 miliarde euro Next Generation EU = 750 miliarde euro Total = 1.824,3 miliarde euro CFM 2021-2027 Ca urmare a acordului Parlamentului European din 16... Fonduri europene: 8 tipuri de finanțări pentru firme, prin PNRR. Program de digitalizare dubluFirmele din România vor avea la dispoziție 8 tipuri de surse de finanțare, în valoare totală de 2,2 miliarde de euro, din noile fonduri europene care vor fi alocate prin viitorul Plan Național de Reziliență și Recuperare (PNRR), a informat joi Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Aici va intra și Programul de Digitalizare a IMM, promis de aproape un an de către autorități.
 28. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Fonduri europene: 8 tipuri de finanțări pentru firme, prin PNRR. Program de digitalizare dublu Firmele din România vor avea la dispoziție 8 tipuri de surse de finanțare, în valoare totală de 2,2 miliarde de euro, din noile fonduri europene care vor fi alocate prin viitorul Plan Național de Reziliență și Recuperare (PNRR), a informat joi Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Aici va intra și Programul de Digitalizare a IMM, promis de aproape un an de către autorități. Ursula von der Leyen, MIPE a emis o listă de „exemple de investiții pe componentele mature” care ar urma să fie finanțate prin PNRR. Pentru firme, sunt alocați 2,2 miliarde de euro. Banii vor fi accesați mai ales sub formă de credite bancare cu garanții de stat și de investiții acordate de fonduri de capital de risc în schimbul unor părți sociale din firmele beneficiare. Dar vor fi și fonduri nerambursabile. Iată cum vor fi alocați cei 2,2 miliarde de euro pentru mediul privat: Instrumentele financiare cu intermediari instituții financiare (BEI,FEI și foarte probabil și BERD): 1) Garanții de portofoliu pentru solvabilitate, acțiune climatică și eficiență energetică - circa 550 milioane euro pentru IMM-uri și mid-caps 2) Instrument de capital de risc pentru IMM-uri - circa 500 milioane euro pentru IMM-uri și mid- caps 3) Fond de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes - circa 300 milioane euro pentru întreprinderi mari. Pe lângă cele intermediate de BEI,FEI și BERD, vor mai exista diverse scheme de granturi în cadrul diferitelor componente: 4) Digitalizarea IMM-urilor - fonduri nerambursabile, schemă administrată de MIPE - circa 200 milioane euro 5) O măsură de sprijin pentru listarea la bursă a companiilor românești: circa 35 milioane euro. Implementată de MIPE, cu sprijinul Bursei de Valori București. 6) Diverse scheme de sprijin pentru stimularea competitivității, cu accent pe inovare și crearea de tehnologie digitală: circa 200 milioane euro. Implementată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 7) Diverse scheme de sprijin pentru promovarea de energii regenerabile: circa 200 milioane euro (suma este în negociere la acest moment). Implementată de Ministerul Energiei 8) Diverse scheme de sprijin pentru investiții semnificative, în special în zona de inovare și noi tehnologii aplicate în zona de producție: circa 200 milioane euro. Implementată de Ministerul Finanțelor Programul de digitalizare a IMM - fonduri pentru firme, să-și cumpere calculatoare Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din România vor putea obține, până la urmă, fonduri europene pentru digitalizare, dar mai au totuși de așteptat.
 29. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Așa cum se vede în lista emisă de MIPE, se vor aloca circa 200 de milioane de euro prin viitorul PNNR pentru digitalizarea IMM- urilor. Acestea vor fi fonduri nerambursabile, alocate printr-o schemă administrată de MIPE. Pe StartupCafe.ro am atenționat asupra faptului că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu a operaționalizat nici după aproape un an Programul de Digitalizare a IMM, de 100 de milioane de euro, prin care fosta guvernare Orban a promis firmelor mici și mijlocii, înainte de alegeri, că le va acorda fonduri nerambursabile de câte 30.000-100.000 de euro, să-și cumpere echipamente IT și softuri. Acea măsură de digitalizare era prevăzută să se finanțeze din fondurile europene curente, prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, un program existent. Dar acum noua guvernare Cîțu vrea să schimbe sursa de finanțare de pe POC 2014-2020 pe PNRR, care abia urmează să fie transmis de România la Comisia Europeană, la finalul lunii mai 2021, pentru aprobare. Comisia Europeană va avea la dispoziție 2 luni pentru a lua o decizie asupra propunerii României de PNRR, iar apoi mai este un termen de încă o lună pentru statele membre, până la definitivarea planurilor naționale prin care se absorb fondurile de redresare și reziliență. Prin urmare, abia de prin octombrie 2021 vor începe să intre primii bani PNRR în economia românească, iar firmele care așteptau banii de calculatoare și softuri mai au de așteptat. Fondurile europene PNRR: ce va face România cu banii UE În total, Uniunea Europeană a alocat fonduri de 750 de miliarde de euro prin NextGenerationEU - un instrument temporar de redresare din criza COVID-19. Aici este inclusă celebra Facilitate de recuperare și reziliență (RRF), de circa 670 miliarde de euro. Acești bani cuprind fonduri nerambursabile și credite cu dobânzi avantajoase și vor fi distribuiți statelor membre în următorii 4 ani prin planurile naționale de redresare și reziliență (PNRR). Prin Planul nostru de redresare și reziliență (PNRR), România ar trebui să ia 29 de miliarde de euro, din care puțin mai mult de jumătate reprezintă creditele, iar restul, fondurile nerambusrabile. În acești 29 de miliarde de euro intră cei 2,2 miliarde de euro destinați firmelor. În urma întâlnirilor de la Bruxelles, MIPE spune că „România a ajuns la un acord cu oficialii Comisiei Europene privind reformele și investițiile majore care vor fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență”. Reforme majore care vor fi incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență, conform MIPE: • Reforma pensiilor - o reformă majoră care va asigura un nivel adecvat pentru cei cu venituri mici și de asemenea sustenabilitatea sistemului de pensii pe termen mediu și lung. • Reforme în politica fiscală - adoptarea de măsuri pentru a crește veniturile la buget din impozite, optimizarea cheltuielilor și pentru a asigura aplicarea cadrului fiscal. • Companiile cu capital de stat - revizuirea cadrului legislativ pentru aceste companii pentru a îmbunătăți guvernanța corporativă și pentru a asigura respectarea strictă a acestor reguli, monitorizare centralizată eficientă și control cu accent pe performanță. • Salarizarea în administrația publică - revizuirea sistemului pentru a evita eventuale creșteri bruște ale cheltuielilor cu salariile. • Banca Națională de Dezvoltare - crearea și operaționalizarea acestei bănci. • Administrație publică - un nou sistem pentru a accede în funcțiile publice și un sistem îmbunătățit de promovare, inclusiv pentru funcții de management. • Justiție - modificarea legilor justiției și consolidarea cadrului anti-corupție.
 30. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale • Transport fără emisii de carbon - introducerea principiilor taxării verzi, un nou sistem de taxare pentru drumuri, promovarea transportului cu emisii zero. • Energie Regenerabilă - promovarea eliminării treptate a cărbunelui din mixul energetic și creșterea contribuției din energii regenerabile, sprijin pentru producția de hidrogen și baterii și o reformă a pieței de energie electrică. Alte reforme sectoriale: • Venitul minim de incluziune (VMI), Prevenție și îngrijire medicală primară, Creșterea ratelor de reciclare, Dialog social sporit, Îmbunătățirea Guvernanței Locale, Cadru îmbunătățit al achizițiilor publice. Pe lângă cei 2,2 miliarde euro pentru mediul de afaceri, MIPE dă și alte „exemple de investiții pe componentele mature”: - Educație : 3,7 miliarde euro Rezultate așteptate: • 10.000 de laboratoare • 2.000 de microbuze verzi achiziționate • peste 80.000 de săli de clasă dotate cu mobilier • 50 de unități de învățământ nou construite - Sănătate - 2,5 miliarde euro Rezultate așteptate: • Construcția și/sau dotarea a 200 de centre comunitare • 3000 de cabinete medici de familie • 100 de cabinete de planificare familială - Alte componente „în fază avansată de negociere”, conform MIPE: • Împăduriri, combaterea tăierilor ilegale de păduri și biodiversitate: 1,4 miliarde euro • Transport - 8,5 miliarde euro • Fondul pentru Valul renovării – 2,2 miliarde euro
 31. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale
 32. Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale Proiect finanțat de către Ministerul Tineretului si Sportului prin DJST - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj Material tipărit prin intermediul proiectului D.A.C.I.A - Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor și Inițiativei Antreprenoriale
Anzeige