Anzeige
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
Anzeige
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
Anzeige
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
Anzeige
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
Nächste SlideShare
Teamleider Verkoopafhandeling CompetentiesTeamleider Verkoopafhandeling Competenties
Wird geladen in ... 3
1 von 19
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Tommie Harnie - Training - Learning Solutions Co-creator(14)

How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training

 1. www.cameleontraining.be Leading as a multiplier Het verschil tussen een “multiplier” en “diminisher” aan de hand van de zeven rollen van een leidinggevende.
 2. Leading as a multiplier De vaardigheden en competenties die ertoe geleid hebben dat u manager/leidinggevende werd, zijn dikwijls niet meer voldoende om een goede leider te zijn. Zonder het te beseffen kunnen deze eerder remmend werken voor de mensen die u aanstuurt. Het verwacht een verandering in uw denken. Bekijk de invulling van uw werk anders en haal meer uit uw mensen. Benader uw mensen vanuit een ‘multiplier- mindset’ en u zal verrast zijn. Zij geven u meer en u leert meer. Heel wat managers slagen erin de intelligentie en capaciteiten van de mensen rondom hen de mond te snoeren, we noemen ze diminishers, Focus niet op uw eigen intelligentie en zie nog slimme mensen om u heen. Wees meer dan gewoon een ‘feel good’ leider. Een vaardigheid die in deze eeuw het verschil kan maken is niet wat u weet maar hoe u toegang krijgt tot wat anderen weten/kennen. Uiteindelijk heeft het allemaal te maken met hoe u naar uw mensen kijkt.
 3. Een “multiplier” Trekt talent aan Trekt getalenteerde mensen aan en zet hen 100% volgens hun kunnen in. Geeft ruimte Creëert een omgeving die van de mensen hun beste ideeën en werk vereist. Daagt uit Zorgt voor uitdagingen waardoor mensen zich stretchen. Debatteert Verkrijgt goede beslissingen door doorgedreven gesprekken en discussies. Investeert Laat het ownership over de inspanningen en successen bij zijn/haar mensen.
 4. Een “diminisher” Voelt zich de koning Houdt alles voor zichzelf en zet talent niet voldoende in. Bouwt zijn eigen koninkrijk. Speelt de tiran Creëert een gespannen omgeving die het denken en ontwikkelen van mensen onderdrukt. Stuurt als een betweter Geeft vooral richtlijnen aan die aangeven hoeveel ze wel al weten. Regeert als beslissingsnemer Neemt onverwachte beslissingen die de onderneming en de mensen in verwarring brengen. Is een micro manager Bekomt enkel resultaten door de persoonlijke betrokkenheid van de mensen.
 5. Collega - Multiplier Koffie drinken - Zelfde werk doen - Walk the talk - Biertje op vrijdag Erbij zijn Schat de juiste afstand in - niet té afstandelijk, niet té close - distance is my best friend Laat zien dat ze niet te min zijn voor u: doe hetzelfde werk. Durf ook als collega gesprekken aan te gaan. Praat mee vanuit hun beleving en ervaar wat zij ervaren en tegenaan lopen. Vraag naar beslissingen die hen kunnen vooruit helpen. Walk the Talk - Kom aan als eerste, ga als laatste weg, zorg dat je zelf deadlines haalt, spreek kritisch maar nooit negatief over je organisatie Organiseer eens per jaar een feestje voor uw mensen. Op eigen kosten 
 6. Collega - Diminisher Koffie drinken - Zelfde werk doen - Walk the talk - Biertje op vrijdag Houd informatie achter. Houd kennis voor uzelf, want kennis is macht. Doe actief mee aan het roddelcircuit. Bekritiseer het management, uw collega’s, de visie/missie van uw bedrijf Laat zien dat u het toch veel beter kunt dan zijzelf en dat u net daarom leidinggevende bent geworden.
 7. Expert - Multiplier Raad geven - Geef het terug - Geef iets terug - Harde opinies - Zachte opinies Geef het probleem terug. Als een medewerker een oplossing vraagt, laat hem zelf de oplossing aanreiken. Voeg aan deze oplossing iets toe van je eigen expertise/know-how. Dit schept vertrouwen. Organiseer meetings met als enig doel: ‘jouw expertise delen’
 8. Expert - Diminisher Raad geven - Geef het terug - Geef iets terug - Harde opinies - Zachte opinies Laat horen dat jij alleen het beste idee hebt. Jij bent de expert en hierdoor ben je ook leidinggevende geworden. Geef zelf alle oplossingen. Voegt niets toe maar neemt over vanuit zijn expertise. Houd info achter.
 9. Strateeg - Multiplier Missie kennen - Strategie vertalen - Verwachtingen expliciteren - Afdelingsplan uitwerken Ken de missie en strategie van uw eigen organisatie. Vertaal deze in duidelijke verwachtingen naar uw mensen Ken het verschil tussen missie, strategie en tactiek. Weet hoe u een businessplan opmaakt. Plannen is belangrijker dan het plan: wees ‘agile’
 10. Strateeg - Diminisher Missie kennen - Strategie vertalen - Verwachtingen expliciteren - Afdelingsplan uitwerken Geef medewerkers hun functieomschrijving en laat het daarbij. Spreek alleen over doelstellingen, niet over de weg ernaar toe. Geef uw eigen strategie door en gebruik de input van uw medewerkers niet. Benoem regelmatig dat uw mensen de strategie niet kennen en er niet naar handelen.
 11. Ambassadeur - Multiplier Je team uitdragen - Successen op naam laten - Extern gaan - Meegaan op klantbezoek Draag resultaten van uw mensen uit op management-meetings. Laat successen én de bijhorende inspanningen ‘op naam’, ga zelf niet met de pluimen lopen. Ga mee op klantenbezoek - ook als u geen commerciële afdeling leidt: laat klanten kennismaken met wat uw medewerkers doen voor hen (IT, Finance, HR, …)
 12. Ambassadeur - Diminisher Je team uitdragen - Successen op naam laten - Extern gaan - Meegaan op klantbezoek Wees meer een ambassadeur van uzelf dan voor uw team of organisatie. Verkondig dat uw team het beste is dankzij uw expertise, intelligentie of ervaringen. Luister niet naar het ambassadeurschap van anderen als ze erover vertellen. Geloof dat om ambassadeur te zijn, alles over heel de lijn positief moet zijn.
 13. Manager - Multiplier Planning - Doelen stellen - KPI’s uitschrijven - Job omschrijving Zet duidelijke doelen. Formuleer minder tastbare outcomes in heldere KPI’s. Zorg voor een lichte organisatie. Geen regels om enkel kosten te besparen, voeg zaken toe die méér zullen opbrengen. Zet talent in buiten de grenzen: laat iemand van IT met sterk commercieel talent input geven tijdens een salesmeeting.
 14. Manager - Diminisher Planning - Doelen stellen - KPI’s uitschrijven - Job omschrijving Controleer als micromanager. Wees nooit tevreden, stel doelen altijd hoger. Hou geen rekening met context als medewerkers hun doelen niet halen. Geloof dat u mensen hun handje dient vast te houden om doelen te bereiken. Geloof dat wat voor u werkt voor iedereen werkt.
 15. Coach - Multiplier Koffie drinken - Luisteren - Dokter-patiënt? - Gedragsverandering initiëren - Persoonlijke groei - Talent buiten grenzen plaatsen Luister Luister Luister Erken dat mensen niet altijd een oplossing verwachten als ze een probleem aankaarten. Laat je mensen zich ontwikkelen, geef hen de kans een opleiding te volgen. Geef autonomie - één van de sterkste motiverende factoren. Volg een Insights Discovery ® sessie om basis coaching skills te leren.
 16. Coach - Diminisher Koffie drinken - Luisteren - Dokter-patiënt? - Gedragsverandering initiëren - Persoonlijke groei - Talent buiten grenzen plaatsen Denk enkel en alleen probleemoplossend. Geef aan dat privé problemen thuis moeten blijven. Niet te veel praten, maar doen!!! Denk dat uw leerproces hetzelfde is voor iedereen. Tracht enkel klonen van zichzelf te maken. Maak geen verschil tussen inhoud- en procescommunicatie.
 17. Change Agent - Multiplier Sell the Problem - Vragen stellen - Transitie begeleiden Ken het verschil tussen change en transitie. Zie dat change op zich ook veranderd is: alles verandert sneller. Blijf bij. Verkoop het Probleem: laat uw mensen het ‘doel’ van change inzien, niet hoeveel beter het wel zal zijn achteraf. Laat mensen afscheid nemen van het oude. Geef tijd.
 18. Change Agent - Diminisher Sell the Problem - Vragen stellen - Transitie begeleiden Zeg: ‘ze willen niet mee’. Zeg: ‘Je moet toch inzien dat het zo beter zal zijn?’ Zeg: ‘Je moet positief denken’. Benoem niet waar de organisatie en haar mensen door gaan. Geef aan dat uw mensen te traag reageren op veranderingen.
 19. www.facebook.com/CameleonBT www.linkedin.com/companies/cameleon-business-training
Anzeige