Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Celostni pogled na pametna mesta

346 Aufrufe

Veröffentlicht am

Predstavitev (keynote) na konferenci Zlati kamen 2019 - Občine prihodnosti, 7. 3. 2019:
Pametna mesta, tehnologije, standardi, primeri študentskih projektov, študijski program Menedžment pametnih mest, DOBA fakulteta, igrifikacija učenja


Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Celostni pogled na pametna mesta

 1. 1. dr. Tomislav Rozman (DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, BICERO d.o.o.)
 2. 2. Celostni pogled na upravljanje pametnih mest • Kaj so pametne skupnosti? • Vloga informacijskih tehnologij v pametnih skupnostih • Kako po korakih do ‚pametne‘ rešitve? • Primeri pripravljenih rešitev za pametne skupnosti • Kje dobiti znanje za pripravo rešitev za pametne skupnosti?
 3. 3. O čem govorimo? Z izrazom "pametna mesta in skupnosti" označujemo mesta in družbene skupnosti oziroma zaokrožena življenjska okolja, ki z uporabo informacijskih tehnologij dosegajo večjo učinkovitost rabe virov, omogočajo boljše počutje in višjo kakovost bivanja, zmanjšujejo stroške ter se aktivno odzivajo na potrebe prebivalcev, obiskovalcev, širše skupnosti, javnih služb in podjetij. M. Mohorčič v predgovoru (Baškovč, Mohorčič, & Robnik, 2015) Slika: umetniška upodobitev / SimCity
 4. 4. O čem govorimo Pametno mesto je urbano območje, katerega učinkovito upravljamo s pomočjo informacijskih rešitev, elektronskega zbiranja podatkov, objave odprtih podatkov, senzorjev, podatkovne analitike in drugih ne-IT pristopov Slika pametne nadzorne miza, ki prikazuje cene zemljišč v Luxembourgu, vir: avtor
 5. 5. Kje pričeti, kako to počnejo drugi? Luxembourg, institut LIST, rešitev za mestne odločevalce. • Pametna nadzorna miza, ki prikazuje: • Sloje prometnih tokov v realnem času, onesnaženosti, zemljišč, nepremičnin, cen, … • Pomoč pri odločanju o npr. kje postaviti novo poštno poslovalnico in kako bo to vplivalo na stanovalce in promet Slika pametne nadzorne miza, ki prikazuje različne sloje v Luxembourgu, vir: avtor
 6. 6. Slika pametne nadzorne miza, ki prikazuje različne sloje v Luxembourgu, vir: avtor
 7. 7. O čem govorimo, ko govorimo o PM? 5 stebrov pametnega mesta (po AT Kearny) Vodenje • Transparentn ost / odprti podatki • Podprtost z zakonodajo • Uporaba IKT in e-Uprave Okolje • Obnovljiva energija • Voda in kanalizacija • Čistoča • ‚Zelene‘ stavbe IKT • Oblačne rešitve in analitika • Varnost & nadzor • Obveščanje ob naravnih nesrečah Mobilnost • Hibridni & elektrificiran transport • Mešani lastniški modeli • IT za ceste in parkirišča Zdravje • E-zdravstvo in mobilne rešitve • Oddaljen nadzor pacientov Vir: https://www.atkearney.com/2018-global-cities-report
 8. 8. Tehnologije, ki omogočajo pametno mesto • IoT (Senzorji, aktuatorji, kamere, mini- računalniki …) • Omrežja (ZigBee, WiFi, LoraWAN, 5G) • Množično zaznavanje (crowdsensing) • Podatkovni centri (datacenters) • Oblačne storitve in virtualizacija (strežniške tehnologije) • Digitalna kartografija (foto, lasersko, lidar,…) • Mobilne naprave (mobilni telefoni) • Aplikacije (strežniške, spletne, mobilne) • Podatkovna analitika in nadzorni sistemi
 9. 9. Standardi, ki omogočajo pametno mesto • ISO/IEC 37100 (trajnostna mesta in skupnosti) • ISO/IEC 26000 (družbena odgovornost) • ISO/IEC 17742 (energetska učinkovitost in izračun prihrankov za države, regije in mesta) • ISO/IEC 39001 (sistemi za prometno varnost) • ISO/IEC 24510 (pitna voda in odplake: smernice) • ISO/IEC 30182 (smernice za podatkovno interoperabilnost pametnih mest) • ISO/IEC 21972 (IT ontologija za indikatorje pametnih mest) • ISO/IEC 27550 (IT varnost in zasebnost) • ISO/IEC 22300 (fizična in virtualna varnost)
 10. 10. Informacijske rešitve za… Rešitve za prebivalce • Avtomatizacija stavb • Pametna mobilnost • Rešitve za sodelovanje prebivalcev • Platforme za glasovanje • Osebne in zdravstvene informacijske storitve Rešitve za nadzornike • Oddaljeni nadzor okolja • Oddaljeni nadzor prometa Rešitve za podjetja • Povezovalne platforme za podjetja • Rešitve za upravljavce pametnih mest Sodelovalne platforme • Geografski informacijski sistemi • Nadzorni sistem
 11. 11. Primeri • Izdelki študentov (zaposlenih) v programu Pametna mesta in skupnosti • Čemu koristijo? • Lažja in hitrejša nabava in uvedba rešitev za ‚pametno mesto‘ • Manjša navezanost na zunanjega izvajalca za zbiranje zahtev in specifikacijo • Most med upravo (občina) in uporabniki (prebivalci)
 12. 12. Problem 1: Onesnaženost zraka v mestu OKOLJSKA PROBLEMATIKA Obolevnost dihal, prezgodnje smrti Onesnaževanje zraka Funkcionalne zahteve: Nefunkcionalne zahteve: postavitev merilnih postaj zbiranje podatkov-integrirani senzorji analiza podatkov spletna stran in mobilna aplikacija sistem opozoril in alarmiranja neprekinjeno delovanje garancijska doba (24/ 48mesecev) izvedbeni rok Pretvorba problema v specifikacijo
 13. 13. Analiza problematike  proces
 14. 14. Problem 2: Poplavna ogroženost • Ljubljana leži na poplavno ogroženem območju • Na podlagi analize podatkov iz preteklosti in ob uporabi sodobnih merilnih naprav ter informacijskih rešitev bi bilo že mogoče hitreje napovedati verjetnost in obsežnost poplav. • Preventivno ukrepanje bi zmanjšalo škodo na ljudeh, objektih, zemljiščih in vegetaciji. Avtor: Marjeta Bizjak
 15. 15. Predlog rešitve: senzorji in samodejno obveščanje <primer> Vir: Vir: M. Dobravc, Ocena ogroženosti Mestne občine Ljubljana zaradi poplav, 2003- 2007, str. 30. PREDPOGOJ ZA VPELJAVO INFORMACIJSKE REŠITVE Mreža vodomernih postaj (senzorjev), na točkah, kjer so hudourniške reke in potoki v preteklosti najbolj poplavljale. Problematika: poplavna ogroženost
 16. 16. Analiza problematike  proces + SZPO Funkcionalne zahteve: Nefunkcionalne zahteve: sprejem in shranitev podatkov o vodostajih objava podatkov za zadnjih 24 spletna stran in mobilna aplikacija vpogled v zgodovinske podatke sistem samodejnih opozoril in alarmiranja podatki prikazani največ z 1 minutnim zamikom 100 lokacij dnevne varnostne kopije onemogočen dostop do baze podatkov nepooblaščenim
 17. 17. Problem 3: Pomanjkanje senzorjev & množica nepovezanih senzorskih rešitev Rešitev: MCS (mobile crowdsensing) merjenje hrupa na določeni lokaciji, divja odlagališča, obveščanje o polnih smetnjakih na planinskih poteh, zdravstveno stanje osebe, število oseb na brezplačnem dogodku itd. Avtor: Dominik Gruškovnjak
 18. 18. Primeri MCS (mobile crowdsensing) • Google Maps – prometni zastoji, WAZE • Drajv (Zav. Triglav) • Športne aplikacije (Strava, Endomondo) • Obveščanje prebivalcev o pomanjkljivostih na infrastrukturi (FixMySteet Manchester) • Poročanje o okoljskih razmerah (CO, NO2, temperatura, tlak, hrup, vlaga, divja odlagališča) • Poročanje zdravstvenega stanja (PatientsLikeMe)
 19. 19. Predlog rešitve: izkoriščenost parkirišč • Talni senzorji zasednosti parkinih mest – do 200 • Prikazovalnik zasednosti ob vstopu na parkirišče • Centralna enota v občinski stavbi – analiza podatkov • Reference podjetja
 20. 20. Primer izbire ponudnika • Ponderji, ocene in prikaz večkriterijske odločitve
 21. 21. Odločanje o ponudniku platforme za PM - kriteriji <primer>
 22. 22. Primer rezultatov vrednotenja ponudnikov <primer>
 23. 23. Odprte dileme • Izdelava tehnične rešiteve za pametno mesto običajno ni (tako velik) problem… • Kje pričeti, s katero rešitvijo najprej? • Kako prepričati prebivalce v uporabo? • Kaj ponuditi prebivalcem v zameno za podatke? • Kje je meja zasebnosti (podatki prebivalcev)?
 24. 24. Kje do teh znanj? Magistrski program Menedžment pametnih mest na DOBA Fakulteti Edini program področja pametnih mest v Sloveniji. Komu je program namenjen? • Vsem, ki delate v javni upravi, občinah, lokalnih skupnostih, podjetjih, … in se zavedate pomena pametnih rešitev in jih že oz. želite pričeti uvajati. • Vsem, ki želite študirati fleksibilno. • Vsem, ki želite pridobiti magisterij in kompetence za vodenje projektnih timov.
 25. 25. Kaj ponuja program? • Povezovanje strateškega vodenja, naprednih tehnologij, upravljanje inoviranja, trajnostnega razvoja ter komunikacije in participacije. • Učitelji so priznani strokovnjaki s področja pametnih mest in skupnosti, v predmete vključujejo reševanje konkretnih izzivov in problemskih nalog, ki jih predlagajo mesta in skupnosti. • Strokovne ekskurzije doma in v tujini nudijo neposreden vpogled v najboljše prakse na področju razvoja in menedžmenta pametnih mest in skupnosti. • Med študijem pripravljate lasten razvojno raziskovalni projekt za vašo občino, organizacijo, podjetje, …
 26. 26. Kompetence, ki jih boste pridobili v programu
 27. 27. Svetovalec za razvoj pametnega mesta s pomočjo IT • Znanja? • Analiza mestne problematike • Specificiranje zahtev za rešitev • Raziskava trga ponudnikov • Iskanje in izbira dobaviteljev • Projektno planiranje, vodenje • Uvedba rešitve in vzdrževanje • Natančneje >>
 28. 28. https://coggle.it/diagram/V0_8qAlgP2JkZT1L/t/informacijska-tehnologija-in-sistemi-za-pametna-mesta
 29. 29. Pristopi k učenju • Igranje vlog (svetovalec za razvoj pametnega mesta) • Igrifikacija učenja, storytelling • Realni primeri, problematika mest in vasi • Uporabne rešitve 1. Simulacija gradnje mesta 2. Seznanitev s terminologijo PM 3. Analiza problematike mesta 4. Specifikacija zahtev za IR 5. Raziskava trga IR za PM 6. Planiranje in uvedba IR
 30. 30. Igrifikacija učenja Simulacija vodenja mesta Igra vlog Direktorica: »Pozdravljen/a. Vidim, da je vaši skupini uspelo v prejšnjem tednu poiskati ponudnike in IT rešitve za pametno mesto. Tako, sedaj smo tik pred tem, da še sodelavce seznanimo z našim projektom in jih vključimo v projekt.« Župan: »Zato vas prosim, da pripravite predlog nove organizacijske strukture, ki vključuje nova delovna mesta oz. vloge.«
 31. 31. Hvala za pozornost! Vaša vprašanja, ideje, misli?
 32. 32. Viri V tej predstavitvi so uporabljeni rezultati projektnih nalog študentov DOBA fakultete, program Menedžment pametnih mest, 2018: • Branko Brelih, Metka Hlebec, Neva Pipan, Anita Mencinger, Robert Okorn, Marjeta Bizjak, Jakob Smolič, Marjeta Bizjak, Mojca Merela, Rok Koprivc, Tine Radinja, Klemen Bertoncelj, Dominik Gruškovnjk, Kaja Konda, Nataša Zupančič, Mitja V. Bavdaž

×