Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Scrum w 59 minut

56.511 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie
 • Login to see the comments

Scrum w 59 minut

 1. 1. Scrum w 59 minut Tomasz Włodarek1.00.12
 2. 2. Tomasz Włodarek PST, PSM, PSPO, CSM, CSPO, CSP, itp. itd. J Obecnie: niezależny konsultant, trener, coach Wcześniej: Senior Project Manager, Sabre Holdings, Kraków Product Team Manager, Motorola, Kraków (Senior) Software Engineer, Motorola, Kraków Game Developer, Game Co-Author, Optimus Nexus, Gdańsk Pełny profil zawodowy: www.linkedin.com/in/wlodarek www.poddrzewem.pl tomek@poddrzewem.pl
 3. 3. plany, plany, plany © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 4. 4. konfrontacja © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 5. 5. Kocham te ostateczne, nieprzekraczalne terminy. Uwielbiam świst jaki wydają gdy mijamy je na pełnym gazie. –Douglas Adams *http://pl.wikipedia.org/wiki/Douglas_Adams© 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzaniaoprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 6. 6. Odjazd autobusu 17:00, kolejne przystanki24:15, 26:15, … Przyjazd na miejsce 31:15 “ Oddać software na czas (prawie) każdy głupi potrafi. –Przysłowie indiańskie © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd). ”
 7. 7. Jeśli nazwiemy psi ogon łapą, ile łap ma pies?Cztery. Nazwanie ogona łapą nie powoduje, że pies zaczyna biegać szybciej. –Abraham Lincoln “ W zmaganiach między tobą a rzeczywistością, rzeczywistość zdaje się mieć przewagę. ” –Przysłowie indiańskie © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 8. 8. Oto czego naprawdę potrzebował …a oto co zostało mu dostarczone klient… więcej wariantów pod adresem: www.projectcartoon.com
 9. 9. agile(Agile Software Development)
 10. 10. Zwinność (agility) oznacza (1) zdolność łatwego i szybkiegoporuszania się; lekkość, zwrotność, bystrość; (2) zdolność doszybkiego myślenia i wyciągania wniosków; (3) elastyczność ipotencjał – w sferze umiejętności i możliwości – do szybkiego isprawnego dostosowywania się do zachodzących zmian, a także......odwagę bycia wystarczająco szczerym by przyznać, iż budowanieoprogramowania jest procesem złożonym, który nie może zostać perfekcyjnie zaplanowany ze względu na zmieniające się otoczenie,potrzeby, wymagania i założenia.
 11. 11. Dlaczego warto rozważać zwinne podejście Stan bieżący Agile §  Opóźnienia w realizacji projektów, długie cykle §  Umiejętność dokonywania szybkiej zmiany, łatwość jej produkcyjne, późna kapitalizacja. Innowacja staje się realizowania imitacją §  Planowanie i utrzymanie planu wydaje się zabierać zbyt §  Zwiększona produktywność i jakość dużo czasu §  Wczesna eliminacja ryzyka §  Odstępstwo od planu jest kosztowne, wprowadzanie §  Wczesne uzyskiwanie wartości zmian w trakcie realizacji projektu jest trudne §  Jakość tworzonego oprogramowania się pogarsza, faza §  Zwiększona świadomość odnośnie aktualnego stanu prac stabilizacji przed wydaniem się wydłuża (umiejscowienie w cyklu produkcyjnym) §  Produkty stają się coraz droższe w utrzymaniu i §  Ograniczone marnotrawstwo rozwijaniu §  Niezadowoleni, zrażeni współpracą klienci/odbiorcy §  Odchudzone (lean) produkty, szybciej i precyzyjniej zdobywające rynek §  Marsze śmierci* obniżają morale, rośnie frustracja, występuje przerzucanie się odpowiedzialnością i szukanie §  Poprawa relacji z klientami/odbiorcami kozłów ofiarnych §  Zaangażowani i zmotywowani pracownicy *Edward §  Obniżone całkowite koszty realizacji (produkcji, wdrożenia Yourdon, Marsz ku klęsce, WNT 2007 i utrzymania oprogramowania) © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 12. 12. Wszyscy docenią Scruma, bowiem opisujeon dokładnie to, co robimy, gdyzostaniemy przyparci do muru. –Jim Coplien (The Scrum Guide, Ken Schwaber, Jeff Sutherland)Paradoksalnie, dopiero kiedy jest naprawdętragicznie postępujemy właściwie – zbieramyzespół i odwołując się do nadrzędnego celuprosimy o inicjatywę, pomoc i zaangażowanie,deklarując pełne wsparcie. © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 13. 13. “ ...podejście holistyczne – „rugby” – charakteryzuje się tym, że cały zespół, wspólnie próbuje pokonać cały dystans, wielokrotnie przekazując sobie piłkę. ” –Hirotaka Takeuchi, Ikujiro Nonaka The New New Product Development Game (1986)© 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzaniaoprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 14. 14. Scrum w pigułce •  Ustal datę prezentacji •  Stwórz produkt do zaprezentowania •  Przedstaw go odbiorcy, uzyskaj informację zwrotną i wykorzystaj ją w toku dalszego rozwoju •  Powtarzaj ten cykl regularnie i często, jak najczęściej © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 15. 15. Scrum Master stoi na straży przejrzystości (nazywaniaScrum rzeczy takimi jakie są), przestrzegania reguł i efektywności wykorzystania Scruma Wstępne planowanie (1) Product Owner uczestniczy w przygotowaniu wizji produktu, roadmappingu, wstępnym budżetowaniu (2) Product Owner przygotowuje założenia wydania i wraz z Zespołem tworzy zręby Product Backlogu. Ustala kolejność realizacji od kątem osiąganej wartości. Sprint Planning (4h + 4h) 2–4 tygodnieRole (Scrum Team) (1) Product Backlog jest omawiany, w ten sposóbProduct Owner uzgadniany jest zakres i cel pojedynczego SprintuZespół Deweloperski (2) Zespół przygotowuje Sprint Backlog, czyli szczegółowy zakres i plan prac na bieżący SprintScrum MasterNarzędzia (Artifacts) Realizacja SprintuPrzyrost Zespół realizuje Przyrost, zgodnie z ustalonymi standardami (DoD), poddając przebieg prac codziennejProduct Backlog ocenie (Daily Scrum); ilość pozostałej do wykonania pracySprint Backlog oceniana jest na podstawie wykresu spalaniaDefinition of Done (DoD) Sprint Review (4h)Wykres spalania (Burndown Chart) Produkt poddawany jest wspólnej (angażującejZdarzenia (Events) interesariuszy i odbiorców) inspekcji (feedback loop)Sprint Na jej podstawie modyfikuje się plany rozwoju produktu (Product Backlog) a Product Owner ustala kolejność pracSprint Planning (1) i (2) na kolejne SprintyCodzienny Scrum (Daily Scrum) Sprint Retrospective (3h)Sprint Review Zespół Scrumowy poddaje kontroli i korekcie efektywnośćRetrospektywa (Retrospective) swoich działań © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 16. 16. Scrum jest narzędziem umożliwiającymosiągnięcie zwinności Scrum: (1) narzędzie wykorzystywane do osiągnięcia zwinności (2) metoda, dzieki której ludzie mogą rozwiązywać złożone problemy, by w sposób produktywny i kreatywny wytwarzać produkty o najwyższej możliwej wartości. §  proste reguły i wszechobecne ograniczenia czasowe (time–boxed containers) pozwalają zapanować nad chaosem §  samoorganizacja pozwala zyskać synergię §  tworzenie gotowego produktu z każdym krokiem pozwala lepiej rozpoznawać rzeczywistość Najbardziej popularna ze wszystkich zwinnych metod: 58% Scrum, 17% hybryda Scruma z programowaniem ekstremalnym (XP), pozostałe łącznie 25% (w tym własne odmiany 5%). Źródło: State of Agile Survey, 5th annual State of Agile Software Development Survey, 2010, VersionOne Inc. © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 17. 17. Scrum nie jest •  magiczną różdżką, nie uzdrawia cudownie, nie leczy arogancji, ignorancji, lenistwa i wiary w cuda – powoduje natomiast, że wszystkie te problemy stają się bardzo, bardzo widoczne •  Scrum nie jest metodyką która mówi jak wytwarzać lepsze produkty •  Scrum nie odpowiada na pytanie jak należy produkować oprogramowanie wyższej jakości, lepiej, szybciej •  Scrum (jak wszystkie zwinne metody) bazuje na postulacie, że nie istnieje meta–rozwiązanie dla produkcji oprogramowania •  możliwe jest jedynie zdefiniowanie ram w obrębie których stosowane procesy i narzędzia będą empirycznie doskonalone •  Scrum jest modelem koncepcyjnym, narzędziem, które pomaga ustalić co jest przeszkodą w produkowaniu oprogramowania o wyższej jakości, lepiej, szybciej © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 18. 18. nie bryka? Scrum jest łatwy i intuicyjny, i jednocześnie niezwykle trudny do opanowania. © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 19. 19. Jaja kwadratowe.Scrum but. WAGILE. Quasi–agile. Pseudo Scrum. Flaccid Scrum. Fasada. Ludzie uczą się Scruma i używają go, ale nie zmieniają sposobów w jaki wykonują pracę na co dzień. Product Ownerzy nalegają na jednoczesne zobowiązania odnośnie dat i zakresu. Zespoły wytwarzają niekompletne, niezrozumiałe przyrosty i robią to nieregularnie. Jakość ulega degradacji. Wobec tych faktów, kierownictwo nadal zmuszone jest wydawać polecenia. Źródła trudności. Współpraca z klientem 71%, opór przed zmianą 59%, brak doświadczenia 52%, brak wsparcia kierownictwa 26%, sztywne przypisania do działów 22% © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 20. 20. TeściowaNasza metafor ycznateściowa to osoba, któradoskonale wie, że jej córka/syn mogła/mógł poślubićkogoś lepszego i którejsensem życia staje sięwyprowadzenie cię na ludzi.Po p r z e z d e c y z j ę owdr ażaniu Scr uma,zaprosiliście ją, by zwami zamieszkała. © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 21. 21. Podczas wdrażania Scruma… •  …natychmiast zaczynają się pojawiać wykręty (ScrumButs) •  ScrumButs to „powody”, dla których nie można w pełni wykorzystać Scruma, by rozwiązać problemy i uzyskać spodziewanych korzyści •  ScrumButs to przejaw postaw kulturowych, tradycyjnie stosowanych praktyk i przyzwyczajeń © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 22. 22. (Wykręt)(Powód)(Alternatywa)Scrumujemy, ale (codzienne Scrumy są zbyteczne)(ponieważ członkowie zespołu niemuszą się spotykać tak często)(więc robimy status meetingi z udziałemmanagementu raz w tygodniu)Scrumujemy, ale (retrospektywy to strata czasu)(bo i tak się nic nie zmienia)(więcpo prostu ich nie robimy)Scrumujemy, ale (nie możemy mieć zespołów interdyscyplinarnych)(bo przecież niemożemy zmienić struktury organizacyjnej)(więc nie mamy gotowego produktu coSprint, ani co dwa, ani nawet co trzy, cztery, pieć…)Scrumujemy, ale (jedna osoba nie jest w stanie ogarnąć całości produktu)(przecieżjest taki rozległy)(więc mamy po kilku Product Ownerów na każdy zespół) © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 23. 23. (Wykręt)(Powód)(Alternatywa)Scrumujemy, ale (nasz Product Owner nie ma czasu)(bo jest bardzo zajęty swoimisprawami)(więc Product Backlog jest przygotowywany przez Scrum Mastera)Scrumujemy, ale (zakres prac jest zamrożony)(bo kierownik projektu wymaga od nasdeklaracji co do zakresu i czasu)(więc nie robimy testów, żeby wyrobić się nakoniec Sprintów)Scrumujemy, ale (zakres prac w Sprincie ciągle się zmienia)(bo nasi klienci ciąglezgłaszają zmiany i zastrzeżenia)(więc granice Sprintów są tylko umowne)Scrumujemy, ale (nie robimy Sprint Review)(bo i tak nikt tego nie rozumie –najpierw robimy przecież backend, poza tym to wszystko nie jest jeszczeprzetestowane)(więc pokazujemy coś Product Ownerowi średnio raz na pół roku) © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 24. 24. test charakteru całej organizacji “ Zwykle, gdy ktoś usuwa jeden z podstawowych elementów Scruma, robi tak ponieważ element ten obnaża aspekty rzeczywistości których nikt nie chce ” zauważać. –Ken Schwaber © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 25. 25. syndrom wybitej szyby“ Jeśli komuś na czymś nie zależy jest spora szansa, że za chwilę nikomu nie będzie zależało na niczym. –Przysłowie indiańskie© 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzaniaoprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd). ”
 26. 26. wartości i kodeks Scrum •  Umiejętność podejmowania zobowiązania rozumiana jako silne poczucie związku z wyrażanymi opiniami i podejmowanymi działaniami oraz konsekwencja w ich realizacji •  Uważność i koncentracja uwagi, bez nich nie jest możliwe dogłębne rozumienie problemów i potrzeb, których rozwiązaniem ma być wytworzone oprogramowanie •  Otwartość wskazywana jako gotowość do dzielenia się informacją ze wszystkimi członkami zespołu, bez względu na charakter – zgodny z oczekiwaniami czy nie – przekazywanej informacji •  Poszanowanie oznaczające pozytywne odczucia jednej osoby względem drugiej i umiejętność budowania synergii przy uwzględnieniu silnych i słabych stron innych członków zespołu, różnic w doświadczeniu, wykształceniu i roli w zespole. Zespół scrumowy stanowi całość i jedność i tak jest postrzegany przez resztę organizacji •  Odwaga jest elementem niezbędnym do istnienia i rozwoju Scruma. Jako nowa metoda pracy wymaga on zmiany dotychczasowego porządku, przełamywania zwyczajów i sposobów wykonywania pracy. Nieodmiennie związane jest to z dużym oporem © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 27. 27. najczęstsze problemy •  Przyrost nie jest wykonany w sposób kompleksowy, w związku z czym postęp prac nie jest klarowny •  Dług technologiczny się kumuluje ponieważ przyrosty nie są w pełni zakończone •  Zespoły nie są interdyscyplinarne •  Zespoły nie są samoorganizujące się •  Zespołom przerywa się pracę w Sprintach •  Data ukończenia i zakres prac są w dalszym ciągu używane łącznie i traktowane jako niezmienne © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 28. 28. z czym toczy się walka •  tyrania modelu kaskadowego •  iluzja podejścia nakazowo–rozdzielczego •  wiara w cuda •  przekonanie o własnej nieomylności •  przywiązanie do braku przejrzystości Dlatego poziom sukcesu zależy od wizji, determinacji, konsekwencji i woli zmierzenia się z tymi akceptowanymi od lat nieefektywnościami. © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 29. 29. wymagane zmiany •  zarządzenie empiryczne zastępuje zarządzanie predyktywne •  przejrzystość staje się podstawową wartością •  władza – decyzyjność i odpowiedzialność – przechodzi na niższe szczeble organizacji •  większa uważność i częste dokonywanie trudnych wyborów © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 30. 30. Pytania? © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).
 31. 31. Tomasz Włodarek dziękuję!tomek@poddrzewem.plhttp://www.linkedin.com/in/wlodarekhttp://www.poddrzewem.plhttp://www.scrum.orgScrum Guide. Ken Schaber, Jeff Sutherland, 2011The Land that Scrum Forgot. Robert Martin, 2010Death March. Edward Yourdon, Prentice Hall 2004The Mythical Man–Month: Essays on Software Engineering. Frederick P. Brooks, Jr.,Pearson, 1975–1995The New New Product Development Game. Hirotaka Takeuchi, Ikujiro Nonaka, HarvardBusiness Review, Jan-Feb 1986Agile Project Management: Creating Innovative Products. Jim HighsmithAgile and Iterative Development: A Managers Guide. Craig LarmanAgile Project Management with Scrum. Ken SchwaberThe Enterprise and Scrum. Ken SchwaberScaling Lean & Agile Development. Craig Larman, Bas VoddeSucceeding with Agile. Mike Cohn, Addison-Wesley 2010 © 2006–2011 Tomasz Włodarek. Pragmatyczne metody wytwarzania oprogramowania. Materiał udostępniany na licencji Creative Commons (by-nc-nd).

×