Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Affinity Diagrams (Diagramy pokrewieństwa)

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Affinity Diagrams (Diagramy pokrewieństwa)

 1. 1. Affinity diagrams diagramy bliskości Tomasz Skórski UXLabs WUD WRO 2013
 2. 2. Diagramy bliskości służą do pogrupowania dużej liczby obserwacji i problemów z badań (lub pomysłów) w naturalne grupy przy wykorzystaniu intuicji i różnokolorowych kartek, przylepianych do ściany. WUD WRO 2013
 3. 3. Przykładowy affinity diagram WUD WRO 2013
 4. 4. Kto? ‣  Jiro Kawakita (1963) ‣  Hugh Beyer i Karen Holtzblatt (1997) ‣  Różnice pomiędzy affinity diagram dla UX a KJ diagram WUD WRO 2013
 5. 5. Kiedy stosować? ‣  Duża ilość obserwacji, wniosków i pomysłów ‣  Przy chaosie lub złożonych problemach (z analizy nie wynika nic oczywistego) ‣  Przy potrzebie konsensusu ‣  Przy dyskusji tezy/idei WUD WRO 2013
 6. 6. Ile to zajmie czasu? ‣  Dyskusja idei/pomysłu (KJ) – do 2 godzin ‣  Analiza badania (affinity diagrams) ok. 4-8 godzin WUD WRO 2013
 7. 7. Cztery ważne kartki WUD WRO 2013
 8. 8. Żółte kartki Badany ma problem ze znalezieniem rozmiaru opony na karcie produktu Cena jest na dole strony, badany ma problem z jej znalezieniem ‣  Notatki ‣  Kartki zawierające pojedyńcze pomysły, obserwacje i problemy Przycisk KUP nie jest widoczny ‣  Jedna zółta kartka może należeć tylko do jednej grupy WUD WRO 2013
 9. 9. Niebieskie kartki Nie potrafię znaleźć ani kupić opony do mojego samochodu Zdjęcie jest niewyraźne ‣  Kartki - "labelki" grupujące wspólnie podobne tematy/ problemy z zółtych kartek ‣  Pisane w pierwszej osobie, tak jakby to badany mówił o problemie ‣  Nie więcej niż 4-6 kart w grupie WUD WRO 2013
 10. 10. Różowe kartki Problemy z zakupem opon ‣  Kolejne kartki w hierarchii, zbierające razem niebieskie kartki ‣  Pisane językiem użytkownika WUD WRO 2013
 11. 11. Zielone kartki ‣  Grupują różowe kartki Nie Przebudowa potrafię znaleźć karty ani kupić opony do produktu mojego samochodu ‣  Najwyższy poziom kartek w hierarchii ‣  Najbardziej ogólne ‣  Większość diagramów bliskości zawiera od pięciu do ośmiu zielonych kartek WUD WRO 2013
 12. 12. Jak to zrobić? WUD WRO 2013
 13. 13. Przygotuj notatki z badań/Określ ideę 1 Zbierz zespół i podziel go na grupy 2 Zespoły powinny być jedno lub dwuosobowe i być z różnych dziedzin Rozdaj im zebrane notatki/Przedstaw ideę Poproś o analizę notatek i żółte kartki z opisem obserwacji Umieśccie notatki na ścianie i pogrupujcie je Nie więcej niż 4-6 kartki na jedną grupę; Coś nie pasuje? Nowa grupa! Nazwijcie stworzone grupy (klastry) na kartkach Niebieskie kartki grupują żółte, różowe grupują niebieskie, a zielone różowe Powtórzcie kroki dla kolejnych “poziomów” Dla każdego kroku potrzebna jest zgoda wszystkich członków zespołu 3 4 5 6
 14. 14. Przygotuj notatki z badań/Określ ideę 1 Zbierz zespół i podziel go na grupy 2 Zespoły powinny być jedno lub dwuosobowe i być z różnych dziedzin Rozdaj im zebrane notatki/Przedstaw ideę Poproś o analizę notatek i żółte kartki z opisem obserwacji Umieśccie notatki na ścianie i pogrupujcie je Nie więcej niż 4-6 kartki na jedną grupę; Coś nie pasuje? Nowa grupa! Nazwijcie stworzone grupy (klastry) na kartkach Niebieskie kartki grupują żółte, różowe grupują niebieskie, a zielone różowe Powtórzcie kroki dla kolejnych “poziomów” Dla każdego kroku potrzebna jest zgoda wszystkich członków zespołu 3 4 5 6
 15. 15. Przygotuj notatki z badań/Określ ideę 1 Zbierz zespół i podziel go na grupy 2 Zespoły powinny być jedno lub dwuosobowe i być z różnych dziedzin Rozdaj im zebrane notatki/Przedstaw ideę Poproś o analizę notatek i żółte kartki z opisem obserwacji Umieśccie notatki na ścianie i pogrupujcie je Nie więcej niż 4-6 kartki na jedną grupę; Coś nie pasuje? Nowa grupa! Nazwijcie stworzone grupy (klastry) na kartkach Niebieskie kartki grupują żółte, różowe grupują niebieskie, a zielone różowe Powtórzcie kroki dla kolejnych “poziomów” Dla każdego kroku potrzebna jest zgoda wszystkich członków zespołu 3 4 5 6
 16. 16. Przygotuj notatki z badań/Określ ideę 1 Zbierz zespół i podziel go na grupy 2 Zespoły powinny być jedno lub dwuosobowe i być z różnych dziedzin Rozdaj im zebrane notatki/Przedstaw ideę Poproś o analizę notatek i żółte kartki z opisem obserwacji Umieśccie notatki na ścianie i pogrupujcie je Nie więcej niż 4-6 kartki na jedną grupę; Coś nie pasuje? Nowa grupa! Nazwijcie stworzone grupy (klastry) na kartkach Niebieskie kartki grupują żółte, różowe grupują niebieskie, a zielone różowe Powtórzcie kroki dla kolejnych “poziomów” Dla każdego kroku potrzebna jest zgoda wszystkich członków zespołu 3 4 5 6
 17. 17. Przygotuj notatki z badań/Określ ideę 1 Zbierz zespół i podziel go na grupy 2 Zespoły powinny być jedno lub dwuosobowe i być z różnych dziedzin Rozdaj im zebrane notatki/Przedstaw ideę Poproś o analizę notatek i żółte kartki z opisem obserwacji Umieśccie notatki na ścianie i pogrupujcie je Nie więcej niż 4-6 kartki na jedną grupę; Coś nie pasuje? Nowa grupa! Nazwijcie stworzone grupy (klastry) na kartkach Niebieskie kartki grupują żółte, różowe grupują niebieskie, a zielone różowe Powtórzcie kroki dla kolejnych “poziomów” Dla każdego kroku potrzebna jest zgoda wszystkich członków zespołu 3 4 5 6
 18. 18. Przygotuj notatki z badań/Określ ideę 1 Zbierz zespół i podziel go na grupy 2 Zespoły powinny być jedno lub dwuosobowe i być z różnych dziedzin Rozdaj im zebrane notatki/Przedstaw ideę Poproś o analizę notatek i żółte kartki z opisem obserwacji Umieśccie notatki na ścianie i pogrupujcie je Nie więcej niż 4-6 kartki na jedną grupę; Coś nie pasuje? Nowa grupa! Nazwijcie stworzone grupy (klastry) na kartkach Niebieskie kartki grupują żółte, różowe grupują niebieskie, a zielone różowe Powtórzcie kroki dla kolejnych “poziomów” Dla każdego kroku potrzebna jest zgoda wszystkich członków zespołu 3 4 5 6
 19. 19. Przykład WUD WRO 2013
 20. 20. Pusta ściana WUD WRO 2013
 21. 21. Szare litery na białym tle są nieczytelne Cena jest na dole strony, badany U3 ma problem z jej znalezieniem Zdjęcia są za duże Badany U1 ma problem ze znalezieniem rozmiaru opony na karcie produktu Badany U2 zakłada okulary do przeczytania opisu Strona wolno się ładuje Przycisk KUP nie jest widoczny WUD WRO 2013
 22. 22. Badany U2 zakłada okulary do przeczytania opisu Zdjęcia są za Strona wolno duże się ładuje Szare litery na białym tle są nieczytelne Badany U1 ma problem ze znalezieniem Cena jest na dole rozmiaru opony na badany U3 strony, Przycisk KUP karcie produktu problem z jej ma nie jest znalezieniem widoczny WUD WRO 2013
 23. 23. Problem ze Zdjędiasą zdjęciami za duże Badany U2 zakłada okulary Opisy są nieczytelne do przeczytania bez opisu okularów Szare litery na białym tle są nieczytelne Strona wolno się ładuje Badany U1Nie ma potrafię znaleźć problem ze ani kupić opony znalezieniemmojego na dole do Cena jest rozmiaru opony na badany U3 strony, samochodu Przycisk KUP karcie produktu problem z jej ma nie jest znalezieniem widoczny WUD WRO 2013
 24. 24. Problem ze Zdjęcia sązdjęciami za duże Strona wolno się ładuje Strony są nieczytelne, wolno się ładują i utrudniają kupno opon Badany U2 zakłada okulary Opisy są nieczytelne do przeczytania bez opisu okularów Szare litery na białym tle są nieczytelne Badany U1Nie ma potrafię znaleźć problem ze ani kupić opony znalezieniemmojego na dole do Cena jest rozmiaru opony na badany U3 strony, samochodu Przycisk KUP karcie produktu problem z jej ma nie jest znalezieniem widoczny WUD WRO 2013
 25. 25. Problem ze Zdjęcia sązdjęciami za Przebudowa strony produktu duże Strona wolno się ładuje Strony są nieczytelne, wolno się ładują i utrudniają kupno opon Badany U2 zakłada okulary Opisy są nieczytelne do przeczytania bez opisu okularów Szare litery na białym tle są nieczytelne Badany U1Nie ma potrafię znaleźć problem ze ani kupić opony znalezieniemmojego na dole do Cena jest rozmiaru opony na badany U3 strony, samochodu Przycisk KUP karcie produktu problem z jej ma nie jest znalezieniem widoczny
 26. 26. Rekomendowane lektury ‣  Observing the User Experience, Second Edition, Kuniavski & Goodman, 2012 ‣  Contextual Design: Defining Customer-Centered Systems, Beyer & Holtzblatt, 1997 ‣  Rapid Contextual Design, Holtzblatt & Wendell & Wood, 2004 ‣  Exposing the Magic of Design - A Practitioner’s Guide to the Methods and Theory of Synthesis, Kolko 2011 WUD WRO 2013
 27. 27. Pytania? Dziękuję! Kontakt: tomasz@skorski.net

×