Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Necula ana maria proiect intoleran+úa nu va fi tolerat-â!

  1. Proiect realizat de Necula Ana Maria , Liceul Teoretic ‘CAROL I’, municipiul Feteşti, jud. Ialomiţa Profesor coordonator: Dobre Sandina
  2. Ziua Internaţională a Toleranţei - 16 Noiembrie • Ziua de 16 noiembrie a fost proclamată drept Ziua Internaţională a Toleranţei cu scopul de a mobiliza opinia publică în favoarea toleranţei şi a educaţiei pentru toleranţă. • Această zi are scopul de a reaminti omenirii că intoleranța este generatoare de violență. • Într-o lume şi un timp al mondializării, diversităţii şi mobilităţii, toleranţa sau respectul pentru celălalt, în familie, în comunitate sau între state, este mai necesară decât oricând.
  3. Ziua Internaţională a Toleranţei - 16 Noiembrie • În 1995, UNESCO a proclamat data de 16 noiembrie drept Ziua Internaţională a Toleranţei, pentru ca oamenii să conștientizeze pericolele intoleranţei, iar în anul următor Adunarea Generală a ONU a invitat ţările membre să sărbătorească în fiecare an această zi, prin acţiuni de promovare a toleranţei şi păcii. • Astăzi, opinia publică este mobilizată, pentru că "Intoleranţa nu va fi tolerată"
  4. Semnificaţia Toleranţei • Toleranța este respectul, acceptarea și aprecierea bogăției și diversității culturilor lumii noastre, felurilor noastre de expresie și manierelor de exprimare a calității noastre de ființe umane. Ea este încurajată prin cunoașterea, deschiderea spiritului, comunicație și libertatea gândirii, conștiinței și credinței. Toleranța este armonia în diferențe. Ea nu e doar o obligație de ordin etic; ea este, de asemenea, și o necesitate politică și juridică. Toleranța este o virtute care face ca pacea să fie posibilă și care contribuie la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii.
  5. • Cuvântul toleranţă nu este un termen al lumii moderne, el provine din latina Romei antice, unde tolerare înseamnă a suporta şi se referea, ca şi astăzi, la respectul faţă de celălalt. • În esenţă, toleranţa nu înseamnă nici indulgenţă, nici indiferenţă, ci respectul şi aprecierea diversităţii culturale şi a formelor ei de expresie, a opiniei contrare, a deciziilor altor oameni, grupuri, popoare sau religii. Toleranţa recunoaşte drepturile universale ale omului şi libertăţile fundamentale şi asigură supravieţuirea comunităţilor mixte în orice regiune a lumii.
  6. • Declaraţia UNESCO susţine că toleranţa nu este doar o datorie morală, ci şi o cerinţă politică şi legală pentru indivizi, grupuri sau state. • Nedreptatea, violenţa, discriminarea şi marginalizarea sunt forme ale intoleranţei. • Educaţia pentru toleranţă trebuie îndreptată împotriva fricii şi excluziunii şi către dezvoltarea capacităţii tinerilor de a judeca liber şi independent. • Diversitatea religioasă, lingvistică, culturală şi etnică nu trebuie să fie pretext al conflictelor, ci să îmbogăţească viaţa noastră comună.
  7. • Toleranţa şi intoleranţa sunt în toate faptele noastre de viaţă, ale copiilor, tinerilor şi adulţilor, de la jocul din grădiniţe, până la jocul marilor puteri, în familie, circulaţia pe stradă, convieţuirea vecinilor, în milioanele de procese din tribunale, în toate instituţiile publice.
  8. • Nevoia de toleranţă ne este foarte clară, dar astăzi opinia publică este mobilizată în favoarea educaţiei pentru toleranţă şi pentru a ne reaminti că trebuie să ne şi îndeplinim obligaţia de a fi toleranţi .
  9. • "Toleranța este cel mai puternic fundament pentru pace și reconciliere. În acest moment de schimbări rapide și de multe ori năucitoare, nu a fost niciodată atât de importantă. Toleranța trebuie să ne unească pe drumul nostru comun pentru un viitor pașnic, durabil", menționează mesajul secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, Ban Ki-Moon, pentru 2013.
Anzeige