Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Suomen talous mistä tulemme ja minne menemme

1.658 Aufrufe

Veröffentlicht am

Suomi on eurooppatasollakin erittäin haastavassa tilanteessa, EU komission ennuste seuraavalle kolmelle vuodelle on euromaiden huonoin. Miksi näin? Mitä on tapahtunut ahkeralle ja tunnolliselle kansalle? Mitä on edessä, jos ei tehdä mitään?

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge

Suomen talous mistä tulemme ja minne menemme

 1. 1. SUOMEN! TALOUS MISTÄ TULEMME JA MINNE MENEMME!! ! ! ! ! ! ! Tuomo Luoma! 19.2.2015!
 2. 2. RAKENNE! ! 1)  Mistä tulemme! 2)  Missä olemme! 3)  Mitä pitäisi tehdä! 4)  Seuraava N! ! ! ! ! ! ! ! !
 3. 3. MISSÄ MENEMME? EDESSÄ ON KOVAT AJAT!
 4. 4. Takana paljon paremmat Ka. +4% / vuosi Ennuste +/- 0% / vuosi seuraavat 10 vuotta
 5. 5. ! ! EU-KOMISSION ENNUSTE SUOMEN TULEVALLE 3 VUODELLE ON EUROMAIDEN HEIKOIN.! MUTTA SITÄ EI HALUTA JOSTAIN SYYSTÄ TUNNUSTAA!! TÄNÄKIN VUONNA SUOMEN TALOUS SUPISTUU.!
 6. 6. MITEN TÄHÄN ON TULTU?! ! ! ! ! ! !
 7. 7. SODAN JÄLKEEN SUOMI OLI KÖYHÄ JA KYYKYSSÄ. Esim. Helsingissä yli 6.000 ihmistä asui vanhoissa pommisuojissa ja maakuopissa!!
 8. 8. SOTAKORVAUKSET NOUSIVAT SUUREEN ROOLIIN TEOLLISUUDESSA JA ELINKEINOELÄMÄSSÄ
 9. 9. ! ! Sotakorvaus = raskas teollisuus! ! Valtion rooli merkittävä! ⇒ Matala jalostusaste! ⇒ Puolisuljettu talous! ! Globaalin kilpailun haasteet!!
 10. 10. MAATALOUS TEOLLISUUS
 11. 11. KESKUSLIIKKEET PANKIT VAKUUTUS- YHTIÖT VALTION- YHTIÖT Lähes kaikki merkittävä oli valtion tai korporaatioiden omistuksessa.
 12. 12. -  Keskushallinnollista demokratiaa johdettiin ”luottamus hyvä – kontrolli paras” -periaatteella (loi pohjan nykyiselle ylisäätelylle) -  Kilpailukykyä korjattiin devalvaatioilla – hidasti markkinaehtoista uudistumista -  Neuvostoliiton kauppa nousi lukujaan suurempaan rooliin
 13. 13. •  Kauppapolitiikka: ”Jäänmurtajia kommunisteille, loistoristeilijöitä kapitalisteille”! •  Neuvostoliiton kauppa! –  Bilateraalista eli vaihtokauppaa! –  Tuontitavarana halpaa öljyä, huonoja koneita (LADA, Belarus)! ! •  Neuvostoliitto romahti -> useimpia tuotetta ei voinut edes viedä länteen! –  Suomalaiset brändit olivat neuvostoliitto standardia!
 14. 14. KEKKONEN TEKI KAUPPAA
 15. 15. JA JOHTAJAT SAUNOI!
 16. 16. KUN RUOTSISSA JOHTAJAT TEKIVÄT KAUPPAA JA KAARLE KUSTAA SAUNOI
 17. 17. ”Suomesta ei kannata viedä mitään hevosta pienempää konetta” - vuorineuvos Tauno Matomäki - Syntyi korkeasti jalostettujen kuluttajabrändien ja kaupallisen kulttuurin kehitysmaa: SUOMI.
 18. 18. ! ! 80-luvulla innostuttiin sitten vähän liikaa -> talous ylikuumeni! Ja Neuvostoliitto kaatui! !
 19. 19. 90-LUVUN LAMA 35.000 tervettä ja 2000-luvulla potentiaalia yritystä kaatui
 20. 20. Taas löytyi N:llä alkava pelastaja: NOKIA
 21. 21. Nokia parhaimmillaan 4% BKT:sta! Mentiin Nokian mukana, muut kuluttajabrändit eivät kehittyneet Ympärillä tapahtuva rakennemuutos ja globalisaatio eivät näkyneet vahvan Nokian takaa
 22. 22. ONKO IHME? •  Jos meillä on paljon sääntelyä! •  Rajallisesti kaupallista osaamista! •  Vähän kansainvälisiä kuluttajabrändejä! •  Vähän vientivetoisia pk-yrityksiä! •  Vaikeuksia sopeutua globalisaatioon! •  Jne…!
 23. 23. MISSÄ OLLEMME NYT?! ! ! ! ! ! !
 24. 24. ! SUOMI ON SYÖKSYMÄSSÄ HISTORIANSA EHKÄ PAHIMPAAN LAMAAN! TALOUDEN MITTARIT KERTOVAT VAKAVISTA RAKENTEELLISISTA ONGELMISTA! !
 25. 25. Suomen talous kehittyy selkeästi kilpailijoita heikommin!
 26. 26. Suomi ei ole leikannut läheskään niin paljon kuin muut.Mutta heikko kehitys EI JOHDU sopeuttamisesta, koska sitä ei ole tehty!
 27. 27. Tämän vuoksi talouselämän luottamus on pudonnut poikkeuksellisen matalalle
 28. 28. LUOTTAMUSINDEKSI 8/2014 ”Suomalaisten työnantajien pessimismi on Euroopan syvintä, mitä työllistämiseen tulee”
 29. 29. Julkishallinto on noussut palkkajohtajaksi Vaikka talous on romahtanut pahasti, ansiotaso on samanaikaisesti noussut selvästi!
 30. 30. Vuonna 1975 yksityisen sektorin työlliset olivat 41 % koko väestöstä, kun ne vuonna 2013 olivat enää 34 % Ja työtunnit ovat siirtyneet julkiselle puollelle
 31. 31. Viikkotyötunnit Euroopan maissa: Suomi kerää kärkisijoja väärissä tilastoissa!
 32. 32. Samaan aikaan Suomen huoltosuhde romahtaa pysyvästi Täällä oli paljon työvoimaa Joka maksoi pienen eläkeläismäärän pienet eläkkeet Täällä työvoimaa on paljon vähemmän Joka maksaa 2x eläkeläismäärään itselleen rakentamat ennätyseläkkeet
 33. 33. NYKYISILLÄ EDELLYTYKSILLÄ EMME PÄRJÄÄ KANSAINVÄLISESSÄ KILPAILUSSA
 34. 34. ! ! Sotakorvaus = raskas teollisuus! ! Valtion rooli merkittävä! ⇒ Matala jalostusaste! ⇒ Puolisuljettu talous! ! Globaalin kilpailun haasteet!!
 35. 35. MITÄ TAPAHTUU, JOS EI TEHDÄ MITÄÄN?
 36. 36. Kuntavero nousee 34,4%
 37. 37. ELÄKEMAKSUT NOUSEVAT AINAKIN 30%
 38. 38. HYVINVOINTIVALTIO TAANTUU 70-LUVUN TASOLLE.
 39. 39. JOTAIN PITÄÄ ! TEHDÄ, MITÄ?! ! ! ! ! ! !
 40. 40. Tunnustetaan tosiasiat •  Viimeistään viime vuonna kävi selväksi Suomen talouden vaivojen kotikutoisuus.! •  Vika ei ole vain Venäjällä, ei eurossa eikä edes kauppataseen ylijäämän maailmanennätykseen pyrkivässä Saksassa. ! •  Vika on meissä ja kyvyttömyydessämme sopeutua, muuttaa kurssia ja tehdä päätöksiä.!
 41. 41. ASENNE RATKAISEE! •  Epäonnistumisen pelko VS rohkeus •  Suunnittelu VS toteuttaminen ja kaupallisuus •  Kynttilä vakan alla VS onnistumisen riemu ja menestyminen
 42. 42. TYÖN TEKEMISEN PITÄÄ KANNATTA JA HOUKUTELLA AINA Sekä tehdä että työllistää.
 43. 43. RAKENTEIDEN PITÄÄ MUUTTUA •  Hyvinvoinnin taso säilyy vain, jos 2020 mennessä syntyy 200.000 uutta yksityisen sektorin vientivetoista työpaikkaa!! •  Kaikki uudet työpaikat syntyvät pieniin ja nuoriin yrityksiin…! •  …ja uusille toimialoille! •  RISTIRIITA: NYKYINEN POLITIIKKA ON RÄÄTÄLÖITY TEOLLISUUDELLE JA KORPORAATIOILLE!
 44. 44. JULKISEN SEKTORIN PITÄÄ TOIMIA TEHOKKAAMMIN •  Leikattavaa on, mutta suurin haaste on tehokkuus! •  Kaikki ongelmat johtamisongelmia! –  Vastuu päätöksistä! –  Sanktiot ja palkitseminen!
 45. 45. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS KESKIÖÖN •  Suomen kilpailukyky voi perustua vain osaamiseen eli lisäarvon tuottamiseen ja innovaatioihin !
 46. 46. JOHTAMISEN PITÄÄ MUUTTUA •  Asioiden, prosessien ja järjestelmien johtamisesta ihmisten johtamiseen ja lisäarvon tuotantoon.! •  Enää menestymisen keskiössä ei ole kyky kontrolloida liiketoimintaprosesseja, vaan kyky sopeutua muutoksiin nopeasti.!
 47. 47. AY-LIIKKEEN PITÄÄ SOPEUTUA AIKAAN •  Ay-liikkeeltä on mennyt globalisaatio vaikutukset kokonaan ohi! •  Roikutaan menneessä ja varjellaan saavutettuja etuja sulkien silmät tämän päivän työelämän haasteilta, kuten pätkätyö! •  Oma esimerkki työelämälle huono: pysähtyneisyyden kulttuuri, pienen piirin etuoikeudet, kähmintä, huono johtaminen (Räty)!
 48. 48. Poliittisen konseksuksen kulttuuri POLITIIKKA ON RIKKI -  Blokkivaalit! -  Koalitiohallitus!
 49. 49. SEURAAVA SUURI N=netti!
 50. 50. Digitalisoituminen muuttaa maailmaa nopeasti… -  Etlan raportti (6/2012) Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa
 51. 51. JOPA KOLMANNES (1/3)! VIIME VUOSIEN BKT-KASVUSTA ON TULLUT ICT:N KÄYTÖN HYÖDYNTÄMISESTÄ.!
 52. 52. ”Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) on merkittävin Suomen talouskasvuun 15 viime vuoden aikana vaikuttanut yksittäinen tekijä. Se on vastannut kahdesta kolmasosasta siitä teknologian kehityksestä, johon talouskasvu perustuu. Se on luonut puolet työn tuottavuuden ja 40% kokonaistuotannon kasvusta.” Aalto Yliopisto / professori Matti Pohjola 9/2014 Suomi uuteen nousuun –raportti ! ! !
 53. 53. ! ! ! Euroopan komission varapresidentti Neelie Kroes 17.6.2014 Global E-commerce Summitissa: ! ”Digitaalisia palveluja hyödyntävät pienyritykset kasvavat kaksi kertaa muita nopeammin, ne vievät kaksi kertaa muita enemmän ja ne luovat kaksinkertaisen määrän työpaikkoja.”! DIGITALISOITUMINEN ON UUSI MAHDOLLISUUS!
 54. 54. Julkistaminen 6.2. klo 13– Musiikkitalolla Helsingissä Aivot Tuomo Luoma Verkkoteoll. Jaakko Talvitie Digile Reijo Paajanen Digile Jukka Viitasaari Teknologiateoll. Jalat Mika Pajarinen Etlatieto Petri Rouvinen Etlatieto Janne Rajala Rajala Cons. Kirsi Juva Como Helsinki
 55. 55. ! ! ! Suomen Digibarometri 2014: ! ”Suomella on maailman parhaat edellytykset laajenevasta ja syvenevästä digitalisoitumisesta hyötymiseen”! SUOMI TARJOAA HYVÄN KASVUALUSTAN!
 56. 56. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Yritykset 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 17 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Kansalaiset 2 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Julkinen 8 2 3 Ruotsi4 4 Ruotsi6 5 Ruotsi 1
 57. 57. ASENNE RATKAISEE!
 58. 58. KIITOS! +358 400 434760 tuomo.luoma@gmail.com @tluoma fi.linkedin.com/in/tluoma/

×