Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Manažérska komunikácia

730 Aufrufe

Veröffentlicht am

Manažérska komunikácia
Viac info na:: http://epodnikanie.euin.org/node/157

Veröffentlicht in: Leadership & Management
 • Als Erste(r) kommentieren

Manažérska komunikácia

 1. 1. KOMUNIKÁCIA • ZÁKLADNÝ SPOJOVACÍ ČLÁNOK MEDZI ĽUĎMI , KTORÝ PODPORUJE EFEKTÍVNOSŤ SPOLUPRÁCE.
 2. 2. KOMUNIKÁCIA ÚSTNA • RÝCHLEJŠIA • ÚČINNEJŠIA • OSOBNÝ KONTAKT • BEZPROSTREDNÁ SPÄTNÁ VÄZBA • OKAMŽITÉ ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV A NEJASNOSTÍ PÍSOMNÁ • OFICIÁLNEJŠIA • UMOŽŇUJE NÁHĽAD DOKUMENTOV V PRÍPADE POTREBY
 3. 3. VÝZNAM KOMUNIKÁCIE V PRÁCI MANAŽÉRA • KOMUNIKÁCIA = NAJDÔLEŽITEJŠÍ ATRIBÚT MANAŽÉRA • KOMUNIKUJE NA HIERARCHICKY RÔZNYCH ÚROVNIACH FORMÁLNA KOMUNIKÁCIA NEFORMÁLNA KOMUNIKÁCIA
 4. 4. MANAŽÉRSKY ŠTÝL A KOMUNIKÁCIA • HLAVNÁ ÚLOHA MANAŽÉRA / VODCU = RIADIŤ ĽUDÍ • ROZLIŠUJEME 4 VODCOVSKÉ ŠTÝLY : PRIAME RIADENIE VEDENIE OVPLYVŇOVANIE DELEGOVANIE
 5. 5. PRIAME VEDENIE : • SA UPLATŇUJE VTEDY KEĎ,PERSONÁL NEMÁ SKÚSENOSTI ALEBO NIE JE DOSTATOČNE MOTIVOVANÝ, RESP. AK MANAŽÉR PRACUJE POD TLAKOM VČASNÉHO SPLNENIA ÚLOHY. V TOMTO PRÍPADE MU MUSÍ BYŤ JASNÉ, ČO MÁ BYŤ UROBENÉ A ZÁROVEŇ MUSÍMANAŽÉR ĽUDÍ INFORMOVAŤ, ČO MAJÚ UROBIŤ. PRÍLIŠ DETAILNÉ OBJASŇOVANIE BY VŠAK MOHLO VIESŤ K NEPREHĽADNOSTI- ZMÄTENIU PERSONÁLU A K MRHANIU S ČASOM.
 6. 6. VEDENIE • JE VHODNÉ VTEDY, KEĎ SÚ ĽUDIA VIAC MOTIVOVANÍ A MAJÚ VIAC SKÚSENOSTÍ S REALIZÁCIOU ÚLOH. V TOMTO PRÍPADE MANAŽÉR MÔŽE POSKYTNÚŤ DETAILNEJŠIE INFORMÁCIE A VENOVAŤ VIAC ČASU LEPŠIEMU POCHOPENIU A BUDOVANIU DOBRÝCH MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV.
 7. 7. OVPLYVŇOVANIE • KEĎ ĽUDIA POZNAJÚ A SÚ OBOZNÁMENÍ S POTREBNÝMI TECHNIKAMI A MAJÚZÁUJEM O ĎALŠÍ ROZVOJ MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV. MANAŽÉR SI MUSÍ NÁJSŤ ČAS HOVORIŤ S NIMI,UMOŽNIŤ IM SAMOSTATNE SA ROZHODOVAŤ PRI REALIZÁCII ÚLOH A POČÚVAŤ ICH NÁVRHY VEDÚCE KZVÝŠENÝM VÝKONOM.
 8. 8. DELEGOVANIE • JE SPRÁVNE VTEDY, KEĎ SA PERSONÁL DOKONALE A ÚČINNE PODIEĽA NA RIEŠENÍ ÚLOH, KEĎ MANAŽÉR MÔŽE JEDNODUCHO POVEDANÉ PRENIESŤ PLNENIE ÚLOH NA INÝCH. MANAŽÉRVŠAK MUSÍ VENOVAŤ POZORNOSŤ ICH SPLNENIU V SÚLADE S POŽIADAVKAMI A POTREBNÝMI ŠTANDARDAMI.
 9. 9. POUŽÍVANÉ KOMUNIKAČNÉ ŠTÝLY • KOMUNIKAČNÝ ŠTÝL MANAŽÉRA SA VÄČŠINOU ODVÍJA OD CELKOVÉHO ŠTÝLU JEHO RIADENIA. AUTORITATÍVNY MANAŽER – KOMUNIKUJE JEDNOSTRANNE, MÁLO DOŽADUJE SPÄTNEJ VÄZBY NEDIREKTÍVNY DEMOKRAT – POMOCOU OBOJSMERNEJ KOMUNIKÁCIE ZLEPŠUJE RIADENIE
 10. 10. PREKÁŽKY V KOMUNIKÁCII
 11. 11. ROZDELENIE BARIÉR DO SKUPÍN BARIÉRY VNÍMANIA : ENVIRONMENTÁLNE STIMULY POSTOJE A HODNOTY PRÍJEMCU POTREBY A OČAKÁVANIA PRÍJEMCU BARIÉRY POCHOPENIA : JAZYK, SÉMANTICKÉ PROBLÉMY SCHOPNOSŤ PRÍJEMCUPOČÚVAŤ A PRIJÍMAŤ ZVLÁŠŤ TIE SPRÁVY (ODKAZY), KTORÉ SÚ OHROZENÉ V DÔSLEDKU JEHO ALEBO JEJ PONÍMANIA PRÍLIŠ DLHÁ, OBŠÍRNA KOMUNIKÁCIA ÚČINOK STATUSU BARIÉRY PRIJATIA: PREDSUDKY INDIVIDUÁLNE KONFLIKTY MEDZI ODOSIELATEĽOMA PRÍJEMCOM
 12. 12. NA POTLAČENIE PREKÁŽOK V KOMUNIKÁCII SA POUŽÍVAJÚ TRI METÓDY: • 1) SPÄTNÉ PRIPÁJANIE - (KONTROLNÉ OTÁZKY) • 2) REDUNDANCIA - ( ZOPAKOVANIE INFORMÁCIE PRE UTVRDENIE ) • 3) EMPATIA - ( VCÍTENIE SA DO POZÍCIE PRÍJEMCU )
 13. 13. EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA • KTO : KTO MÁ ODKAZ OBDRŽAŤ ? • PREČO : PREČO KOMUNIKUJEM ? (AKÉ SÚ MOJE MOTÍVY KOMUNIKÁCIE ?) • ČO : MUSÍ BYŤ JASNÉ O ČOM KOMUNIKUJEM • KEDY : MUSÍME ZVOLIŤ OPTIMÁLNY ČAS • KDE : MUSÍME VYBRAŤ MIESTO, KTORÉ NEBUDE PREKÁŽKOU PRE PRÍJEM INFORMÁCIÍ
 14. 14. CIEĽ EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE = DORUČIŤ SPRÁVU/ODKAZ PRIJÍMATEĽOVI ODKAZ BY MAL BYŤ : • ŠPECIFICKÝ, • PRESNÝ A SPRÁVNY • PRAVDIVÝ • LOGICKÝ • KOMPLETNÝ • STRUČNÝ • NAČASOVANÝ • RELEVANTNÝ
 15. 15. KOMUNIKAČNÉ KANÁLE
 16. 16. (NE)ČAS NA OTÁZKY 

×