Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Otevřený přístup v programu 
Horizont 2020 
Mgr. Daniela Tkačíková 
Ústřední knihovna 
VŠB-Technická univerzita Ostrava 
A...
Obsah 
 Proč otevřený přístup? 
 Politiky a povinnosti otevřeného přístupu 
 Evropská komise a otevřený přístup 
 Evro...
Proč otevřený přístup? 
Protože to nejspíš brzy bude STANDARD vědecké 
Hlavní vlivy: 
 Současné informační a komunikační ...
Politiky a povinnosti otevřeného 
přístupu 
Politiky otevřeného přístupu, zvláště ty, jež zahrnují povinnost 
otevřeného p...
Evropská komise a otevřený přístup 
 tvůrce politiky: navrhuje legislativu 
 grantová agentura: 7.RP a H2020 
 budovate...
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-access-scientific-information
http://www.pasteur4oa.eu/
Evropská komise: grantová agentura 
Otevřený přístup v Evropském výzkumném prostoru 
http://knihovna.vsb.cz/open-access/oa...
OpenAIRE http://www.openaire.eu/
PASTEUR4OA 
Open Access Policy Alignment Strategies for European 
Union Research 
http://www.pasteur4oa.eu/ 
FOSTER 
Facil...
11
http://www.fosteropenscience.eu/content/how-policy-makers-can-support-open-access-oa-publications-and- 
open-research-data
Povinnost otevřeného přístupu 
k vědeckým publikacím 
OTÁZKY 
 KTERÉ publikace otevřeně zpřístupnit 
 JAK zajistit otevř...
Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 
http://ec.europa.eu/research/parti...
KTERÉ publikace otevřeně 
zpřístupnit 
 Pravidla programu H2020 předpokládají prioritně otevřené 
zpřístupňování recenzov...
JAK zajistit otevřený přístup 
k publikacím (1) 
Zlatou cestou: publikování v odborných recenzovaných 
časopisech s okamži...
JAK zajistit otevřený přístup 
k publikacím (2) 
Zelenou cestou: článek je publikován tradičním způsobem 
v časopise příst...
JAK na autorská práva (Copyright) a 
licence 
Otevřený přístup k vědeckým informacím vyžaduje, aby autoři vyjednali 
přede...
CO uložit do repozitáře 
Příjemci grantů jsou povinni uložit do repozitáře: 
 strojově čitelnou elektronickou kopii publi...
KDY uložit publikace do repozitáře 
K uložení článku do repozitáře musí dojít, 
jakmile je to možné, avšak nejpozději po j...
KDY otevřít přístup 
k publikacím v repozitáři 
Po uložení publikace, a pokud možno i souvisejících 
výzkumných dat určený...
KAM uložit publikace 
 do institucionálního repozitáře, viz např. DSpace VŠB-TUO 
 do předmětového (oborového) repozitář...
Otevřený přístup 
k bibliografickým metadatům 
Příjemci grantů musí rovněž prostřednictvím repozitáře zajistit otevřený 
p...
OpenAIRE Guidelines 
 Bibliografická metadata (standardním formátem bibliografických 
metadat je zde Dublin Core) jsou ne...
OpenAIRE Guidelines 
Vybrané informace z OpenAIRE Literature Guidelines 
vztahující se k výše uvedeným povinným bibliograf...
Persistentní identifikátor 
Persistentní identifikátor slouží k propojení agregátorem 
(v tomto případě: OpenAIRE) pro urč...
Persistentní identifikátor
Persistentní identifikátor 
http://dspace.vsb.cz/handle/10084/95721?show=full
Otevřený přístup 
k výzkumným datům 
Pilotní projekt pro vybrané oblasti výzkumu; vztahuje se 
na dva typy dat: 
 data, v...
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_ 
en.pdf
Povinnost otevřeného přístupu 
k vědeckým publikacím a datům 
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments...
Další informace: http://knihovna.vsb.cz/openaire/h2020.htm 
Děkuji za pozornost! 
http://knihovna.vsb.cz/ 
& 
http://www.o...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Otevřený přístup v programu Horizont 2020 (Open Acces in Horizon 2020)

834 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Otevřený přístup v programu Horizont 2020 (Open Acces in Horizon 2020)

 1. 1. Otevřený přístup v programu Horizont 2020 Mgr. Daniela Tkačíková Ústřední knihovna VŠB-Technická univerzita Ostrava Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
 2. 2. Obsah  Proč otevřený přístup?  Politiky a povinnosti otevřeného přístupu  Evropská komise a otevřený přístup  Evropská komise: grantová agentura  Projekty OpenAIRE, FOSTER a PASTEUR4OA…  Horizont 2020: Povinnost otevřeného přístupu k vědeckým publikacím  Horizont 2020: Povinnost otevřeného přístupu k výzkumným datům
 3. 3. Proč otevřený přístup? Protože to nejspíš brzy bude STANDARD vědecké Hlavní vlivy:  Současné informační a komunikační technologie  Politiky otevřeného přístupu  poskytovatelů finanční podpory na výzkum  mezinárodní politiky otevřeného přístupu  národní politiky otevřeného přístupu  institucionální politiky a povinnosti otevřeného přístupu  vydavatelské politiky otevřeného přístupu  Postoj autorů a jejich institucí komunikace…
 4. 4. Politiky a povinnosti otevřeného přístupu Politiky otevřeného přístupu, zvláště ty, jež zahrnují povinnost otevřeného přístupu, zajišťují organizacím financujícím výzkum, že jsou výsledky jimi financovaného výzkumu volně dostupné pro všechny, kdo je v daném okamžiku potřebují (ale nejen to, viz např. služby OpenAIRE). Požadavky na otevřený přístup v souvislosti s financováním výzkumu z veřejných zdrojů neznamenají povinnost výsledky publikovat. Rozhodnutí o tom, zda budou výsledky výzkumu publikovány, je plně na straně řešitelů financovaných projektů. Otevřený přístup je vyžadován jen tehdy, pokud je publikování zvoleno jako prostředek k šíření výsledků výzkumu! http://knihovna.vsb.cz/open-access/politiky-oa.htm
 5. 5. Evropská komise a otevřený přístup  tvůrce politiky: navrhuje legislativu  grantová agentura: 7.RP a H2020  budovatel kapacit: podpora politik OA i projektů (infrastruktura): OpenAIRE, PASTEUR4OA a FOSTER aj. Tři klíčové dokumenty (17. 7. 2012): SDĚLENÍ: Posílené partnerství Evropského výzkumného prostoru pro excelenci a růst SDĚLENÍ: Cesta za lepším přístupem k vědeckým informacím: Jak zvýšit přínosy veřejných investic do výzkumu DOPORUČENÍ: 2012/417/EU: Doporučení Komise ze dne 17.července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání http://ec.europa.eu/research/press/2004/pr1506en.cfm
 6. 6. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-access-scientific-information
 7. 7. http://www.pasteur4oa.eu/
 8. 8. Evropská komise: grantová agentura Otevřený přístup v Evropském výzkumném prostoru http://knihovna.vsb.cz/open-access/oa-eu.htm OpenAIRE, OpenAIREPlus, OpenAIRE2020 a H2020 http://knihovna.vsb.cz/openaire/index.htm
 9. 9. OpenAIRE http://www.openaire.eu/
 10. 10. PASTEUR4OA Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research http://www.pasteur4oa.eu/ FOSTER Facilitate Open Science Training for European Research, http://www.fosteropenscience.eu/
 11. 11. 11
 12. 12. http://www.fosteropenscience.eu/content/how-policy-makers-can-support-open-access-oa-publications-and- open-research-data
 13. 13. Povinnost otevřeného přístupu k vědeckým publikacím OTÁZKY  KTERÉ publikace otevřeně zpřístupnit  JAK zajistit otevřený přístup k publikacím  JAK na autorská práva (Copyright) a licence  CO uložit do repozitáře  KDY uložit publikace do repozitáře  KDY otevřít přístup k publikacím v repozitáři  CO jsou bibliografická metadata  KAM uložit publikace A ODPOVĚDI…
 14. 14. Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_ en.pdf
 15. 15. KTERÉ publikace otevřeně zpřístupnit  Pravidla programu H2020 předpokládají prioritně otevřené zpřístupňování recenzovaných vědeckých článků.  Příjemci grantů jsou však vyzýváni k tomu, aby otevřeně zpřístupňovali i jiné typy publikací, ať už recenzovaných nebo nerecenzovaných, které souvisí s projektovými výsledky, např. knihy (monografie), sborníky z konferencí, ale také tzv. šedou literaturu, například zprávy, prezentace, postery... Pod pojmem šedá literatura se rozumí různé typy dokumentů produkovaných na všech úrovních vládních, akademických, obchodních a průmyslových institucí jak v elektronické, tak v tištěné podobě, které neprošly standardním vydavatelským procesem či nejsou distribuovány do standardní prodejní sítě, tj. vznikají v institucích, jejichž hlavní činností není vydavatelská činnost.
 16. 16. JAK zajistit otevřený přístup k publikacím (1) Zlatou cestou: publikování v odborných recenzovaných časopisech s okamžitým otevřeným přístupem, tj. v otevřených nebo hybridních časopisech. „Zlatý otevřený přístup“ znamená, že vydavatel, který vytváří konečnou publikovanou formu článku (tj. obvykle PDF), dá tuto konečnou verzi volně k dispozici. V tomto případě je nezbytné počítat s poplatky, které zpravidla vyžadují za publikování v režimu otevřeného přístupu vydavatelé časopisů. Tyto poplatky jsou nazývány article processing charges (APCs). V H2020 jsou v době řešení projektu APCs uznatelnými náklady. Hybridní časopisy jsou primárně dostupné na základě předplatného, tzn. že jejich vydavatelé získávají finanční prostředky z předplatného, současně však nabízejí autorům možnost zaplatit za otevřený přístup ke svému článku čtenářům i mimo okruh předplatitelů.
 17. 17. JAK zajistit otevřený přístup k publikacím (2) Zelenou cestou: článek je publikován tradičním způsobem v časopise přístupném na základě předplatného a autor uloží postprint (též accepted version) do repozitáře v souladu s podmínkami vydavatele a/nebo politikou poskytovatele finanční dotace na výzkum. „Zelený otevřený přístup“ znamená, že vydavatel uzamkne konečnou zveřejněnou verzi článku za „paywall“, ale autor podnikne kroky, jimiž zajistí, že je článek volně dostupný někde jinde (např. v repozitáři autorovy instituce). V případě zelené cesty otevřeného přístupu je nutné počítat s tím, že vydavatelé často požadují dodržení doby, po kterou nesmí být článek uložený do repozitáře otevřeně přístupný (tzv. embargo period). Odeslání rukopisu vydavateli časopisu musí proto předcházet zjištění pozice vydavatele vůči zelené cestě otevřeného přístupu, nejlépe prostudováním aktuálních podmínek přímo na webu vydavatele/na webu časopisu, případně prověřením informací na SHERPA-RoMEO.
 18. 18. JAK na autorská práva (Copyright) a licence Otevřený přístup k vědeckým informacím vyžaduje, aby autoři vyjednali předem s vydavateli převedení pouze takových práv, jež jsou nezbytná pro publikování, a to prostřednictvím dodatků k autorským smlouvám, jimiž je vydavateli poskytnuta licence ke zveřejnění. Předmětem licenční smlouvy je výkon majetkových práv autorských. Tato práva se licenční smlouvou nepřevádějí, ale jejím uzavřením získává nabyvatel licence právo dílo sjednaným způsobem užít. Evropská komise nabádá autory, aby si ve všech případech ponechali svoje autorská práva a poskytli vydavatelům pouze potřebnou licenci, nejlépe takové typy licencí, které plně vyhoví požadavkům na otevřený přístup, a to veřejné licence Creative Commons, nejlépe licence CC-BY (viz např. CC BY 4.0, Uveďte autora 4.0 Mezinárodní) nebo CC-0.
 19. 19. CO uložit do repozitáře Příjemci grantů jsou povinni uložit do repozitáře:  strojově čitelnou elektronickou kopii publikované verze včetně všech úprav z recenzního řízení, připravené pro vydání se stylistickými úpravami a formátováním vydavatele (obvykle dokument ve formátu PDF) nebo  konečnou verzi recenzovaného autorského rukopisu přijatého k publikování v časopise včetně všech úprav z recenzního řízení, dosud nezformátovanou vydavatelem (zvanou též postprint). NEZAPOMEŇTE: Všichni příjemci finančních prostředků H2020 musí zajistit otevřený přístup (bezplatný on-line přístup pro všechny uživatele) k recenzovaným publikacím také jejich uložením do repozitáře, tzn. i tehdy, byl-li článek publikován v otevřeném (příp. hybridním) časopise jako otevřeně přístupný.
 20. 20. KDY uložit publikace do repozitáře K uložení článku do repozitáře musí dojít, jakmile je to možné, avšak nejpozději po jeho uveřejnění, a to i tehdy, byl-li článek publikován v časopise jako otevřeně přístupný. Příjemci grantů musí navíc vyvinout úsilí k uložení výzkumných dat potřebných k ověření výsledků obsažených v uložené vědecké publikaci, ideálně do repozitáře určeného pro ukládání výzkumných dat. Toto však není stanoveno jako povinnost!
 21. 21. KDY otevřít přístup k publikacím v repozitáři Po uložení publikace, a pokud možno i souvisejících výzkumných dat určených k ověření výsledků prezentovaných v publikaci, musí příjemci grantů zajistit otevřený přístup k dané publikaci prostřednictvím zvoleného repozitáře, buď  okamžitě (byl-li článek publikován zlatou cestou otevřeného přístupu), nebo  po uplynutí případné doby embarga na otevřený přístup (v případě publikování zelenou cestou otevřeného přístupu).
 22. 22. KAM uložit publikace  do institucionálního repozitáře, viz např. DSpace VŠB-TUO  do předmětového (oborového) repozitáře (arXiv, Europe PubMed Central apod.)  do Zenodo V případě, že příjemce dotace-autor neví, kam OpenAIRE by měl publikaci uložit, může využít službu poskytovanou portálem OpenAIRE.
 23. 23. Otevřený přístup k bibliografickým metadatům Příjemci grantů musí rovněž prostřednictvím repozitáře zajistit otevřený přístup k bibliografickým metadatům, která slouží k identifikaci publikace. Metadata je nutné zpřístupnit bezprostředně po uložení publikace do repozitáře. Poznámka: Zpřístupnění metadat nemá souvislost s embargem vydavatele na otevřený přístup k plnému textu.
 24. 24. OpenAIRE Guidelines  Bibliografická metadata (standardním formátem bibliografických metadat je zde Dublin Core) jsou nezbytná pro účely sklízení metadat systémem OpenAIRE (případně dalšími systémy) za účelem sledování a vyhodnocování plnění povinnosti otevřeného přístupu v projektech a dopadu otevřeného přístupu.  Repozitář, který umožní autorům recenzovaných časopiseckých článků (příp. dalších typů publikací) splnit povinnosti stanovené pro H2020, musí být přizpůsoben OpenAIRE, aby bylo možné potřebné informace sklízet.  Repozitář by tedy měl vyhovovat pravidlům OpenAIRE. Po implementaci pravidel je nezbytné repozitář validovat.
 25. 25. OpenAIRE Guidelines Vybrané informace z OpenAIRE Literature Guidelines vztahující se k výše uvedeným povinným bibliografickým metadatům (včetně příkladů):  identifikace projektu: Metadata Field Project Identifier  datum ukončení embarga na otevřený přístup: Metadata Field Embargo End Date  persistentní identifikátory: Metadata Field Resource Identifier Podrobné informace k bibliografickým metadatům pro správce repozitářů pro publikace: OpenAIRE Guidelines: For Literature repositories, viz též prezentace k OpenAIRE Guidelines.
 26. 26. Persistentní identifikátor Persistentní identifikátor slouží k propojení agregátorem (v tomto případě: OpenAIRE) pro určitý účel nasklízených metadat a zdrojem těchto metadat (repozitářem). Příklady persistentních identifikátorů:  Archival Research Key (ARK),  Persistent URL (PURL),  Uniform Resource Name (URN),  Handle System,  Digital Object Identifier (DOI). Repozitáře využívají různé trvalé identifikátory, a to i tehdy, jsou-li postaveny na stejném software. Např. v institucionálním repozitáři GoeScholar (Publikationenserver der Georg-August-Universität Göttingen), který stejně jako DSpace VŠB-TUO využívá software DSpace, je identifikátor handle nahrazen persistentním URL (PURL), viz http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?gs-1/9769.
 27. 27. Persistentní identifikátor
 28. 28. Persistentní identifikátor http://dspace.vsb.cz/handle/10084/95721?show=full
 29. 29. Otevřený přístup k výzkumným datům Pilotní projekt pro vybrané oblasti výzkumu; vztahuje se na dva typy dat:  data, včetně příslušných metadat, potřebná k ověření výsledků prezentovaných ve vědeckých publikacích;  jiná data, včetně souvisejících metadat, jak je uvedeno v příslušném dokumentu, tzv. Data Management Plan (DMP), v němž jsou popsány plány pro vytvářená data, nakládání s nimi, jejich uchovávání po dobu trvání a po skončení projektu. Otevřený přístup k výzkumným datům je zajištěn tím, že příjemci grantů uloží svá výzkumná data do repozitářů určených pro ukládání výzkumných dat a přijmou opatření k tomu, aby třetím stranám bylo v maximální možné míře umožněno tato data bezplatně využívat, šířit, vytěžovat, reprodukovat a mít k nim přístup.
 30. 30. http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_ en.pdf
 31. 31. Povinnost otevřeného přístupu k vědeckým publikacím a datům https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Open_Access_in_H2020_0.pdf
 32. 32. Další informace: http://knihovna.vsb.cz/openaire/h2020.htm Děkuji za pozornost! http://knihovna.vsb.cz/ & http://www.openaire.eu/ daniela.tkacikova@vsb.cz

×