Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA Students)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (18)

Anzeige

Ähnlich wie Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA Students) (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA Students)

  1. 1. Masusing Banghay sa Fillipino (Pamaraang Pasaklaw) I. Mga Layunin: Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. natutukoy kung ang panghalip na panao ay palagyo o paari; 2. naipakikita ang kahalagahan ng mga panghalip na panaong palagyo at paari ayon sa gamit; 3. nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga panghalip na panaong palagyo at paari. II. Paksang-Aralin: Paksa: Panghalip na panao at ang mga uri nito; Sanggunian: Bagong Edisyon, Tanglaw 4 p. 142-144; Kagamitan: Panturong biswal, mga larawan at chalk; Estratehiya: Pasaklaw na paraan III. Pamamaraan: Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral A. Paunang Gawain  Panalangin Magsitayo ang lahat para sa panalangin. (Magtatawag ang guro ng isang mag- aaral upang pangunahan ang panalangin)  Pagbati Magandang-araw mga bata!  Pagsasaayos ng silid-aralan Pag tetsek ng liban at hindi liban Bago kayo umupo pakipulot ang mga kalat na nasa ilalim ng inyong mga lamesa at paki-ayos ang inyong mga upuan. Maari na kayong maupo. Mayroon bang lumiban sa klase ngayong araw? Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin, nawa’y gabayan mo po kami sa mga gawain na aming gagawin sa araw na ito. Sana po gabayan niyo rin ang aming mga guro na siyang mag tuturo sa amin. Amen. Magandang-araw Ginoong Daniel! (Magpupulot ng kalat ang mga mag-aaral at aayusin ang kanilang mga upuan) Wala po Gg. Daniel
  2. 2. B. Pagsasanay Piliin ang angkop na salita na naa-ayon sa larawan upang mabuo ang pangungusap. 1. ________ ay mabait na bata. 2. _________ ay mga Pilipino. 3. _________ ay aking kaibigan. 4. ________ ang lapis na ito. 5. Sa __________ ang bahay na ito. (Inaasahang Sagot) 1. Ako ay mabait na bata. 2. Tayo ay mga Pilipino. 3. Ikaw ay aking kaibigan. 4. Akin ang lapis na ito. 5. Sa amin ang bahay na ito. C. Balik-Aral: Paksa at Panaguri Ano ang dalawang bahagi ng pangungusap? Ako Akin Tayo amin Ikaw
  3. 3. (Magtatawag ng isang mag-aaral ang guro) Pakibasa ang pangungusap sa pisara. (Magtatawag ng isang mag-aaral ang guro) Ano ang paksa sa pangungusap? (Magtatawag ng isang mag-aaral ang guro) Ano ang panaguri sa pangunugsap? (Magtatawag ng isang mag-aaral ang guro) Ano ang kahulugan ng paksa? (Magtatawag ng isang mag-aaral ang guro) Ano ang kahulugan ng panaguri? (Magtatawag ng isang mag-aaral ang guro) Magaling! Ang pangungusap ay binubuo ng paksa at panaguri. Ang guro ay isang bayani. Ang paksa ay ang guro. Ang panaguri sa pangungusap ay ay isang bayani. Ang paksa ay ang pinag-uusapan sa loob ng pangungusap. Ang panaguri ay ang tumutukoy o naglalarawan sa paksa. D. Panlinang na Gawain  Pagganyak: Magsitayo ang lahat at humanap ng kapareha at umawit tayo sa saliw ng awiting, Ako, Ikaw, Tayo isang komunidad. Ako, ako, ako'y isang komunidad (3x) Ako'y isang komunidad. La la la Sumayaw-sayaw at umindak-indak Sumayaw-sayaw katulad ng dagat Sumayaw-sayaw at umindak-indak Sumayaw-sayaw katulad ng dagat (Ulitin ang awit. Palitan ang ako ng ikaw.... at tayo) Ako, ako, ako'y isang komunidad (3x) Ako'y isang komunidad. La la la Sumayaw-sayaw at umindak-indak Sumayaw-sayaw katulad ng dagat
  4. 4. Magaling! Maari na kayong magsiupong lahat.  Pagganyak na Tanong: Basahin ang pagganyak na tanong sa pisara. (Magtatawag ang guro ng isang mag- aaral) E. Paglalahad Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa panghalip na panao at ang dalawang uri nito. Pakibasa ang kahulugan ng Panghalip na panao. (Magtatawag ang guro ng isang mag- aaral) Tama! ang panghalip panao ay pamalit o panghalili sa pangalan ng tao at mayroon itong dalawang uri. Ang palagyo at paari. Pakibasa sa pisara ang kahulugan ng panghalip na panaong palagyo. (Magtatawag ang guro ng isang mag-aaral) Samantala ano naman ang kahulugan ng panghalip na panaong paari? Pakibasa ang kahulugan nito sa Pisara. (Magtatawag ang guro ng isang mag-aaral) Sumayaw-sayaw at umindak-indak Sumayaw-sayaw katulad ng dagat (Ulitin ang awit. Palitan ang ako ng ikaw.... at tayo) Ano ang panghalip na panao? Ano ang dalawang uri ng panaghalip na panao? Ang mga panghalip na panao ay pamalit o panghalili sa mga pangalan ng tao. Ang panghalip na panaong palagyo ay mga panghalip na ginagamit na simuno o panaguri. Ang panghalip panaong paari ay mga panaghalip na ginagamit upang ipakilala ang pagmamay-ari.
  5. 5. Magaling! May tatlong panauhan ang pang halip na panao. Nagsasabi ito kung sino ang taong kinakatawan ng mga ito. Tinatawag itong una, ikalawa at ikatlong panauhan. Tignan sa talahanayan ang mga panauhan ng panghalip ng panaong palagyo. Panauhan Isahan Dalawahan Maramihan Unang Panauhan ako kata, kita tayo Ikalawang Panauhan Ikaw, ka kayo Ikatlong Panauhan siya sila Basahin ang unang halimbawa ng panghalip na panaong palagyo na may unang panauhan. (Magtatawag ang guro ng isang mag-aaral) Ako ay isang Pilipino. Ako ang gagamiting salita kapag ang taong tinutukoy ay ang iyong sarili. Basahin ang unang halimbawa ng panghalip na panaong palagyo na may ikalawang panauhan. (Magtatawag ang guro ng isang mag-aaral) Ikaw ay ginagamit naman sa pagtukoy sa iyong kausap. Basahin ang unang halimbawa ng panghalip na panaong palagyo na may ikatlong panauhan. (Magtatawag ang guro ng isang mag-aaral) 1. Ako ay isang Pilipino. 2. Ikaw din ay isang mamamayang Pilipino. 3. Sila ang mga bagong guro ng
  6. 6. Sila ang mga bagong guro ng paaralang ito. Ginagamit ang salitang sila kapag ang tinutukoy ay ang mga taong pinaguusapan. Magbigay pa ng mga halimbawang pangungusap gamit ang mga salitang panghalip na panaong palagyo na mayroong ibat-ibang panauhan at isulat sa pisara. (Magtatawag ang guro ng ilang mag-aaral) Mahuhusay! Sa ating pagpapatuloy, tignan naman natin sa talahanayan ang mga panauhan ng panghalip na panaong paari. Panauhan Isahan Dalawahan Maramihan Unang Panauhan akin, ko atin, natin amin,namin Ikalawang Panauhan iyo, mo kanita, kita Inyo, ninyo Ikatlong Panauhan kanya, niya kanila, nila Basahin ang unang halimbawa ng panghalip na panaong paari na may unang panauhan. (Magtatawag ang guro ng isang mag-aaral) Magaling! Ginagamit ang salitang akin kapag ang paaralang ito. (inaasahang sagot)  Ikaw ba ay may matuwid at maitim na buhok?  Kayo ay Pilipino kung ang isa o parehong magulang mo ay Pilipino. 1. Akin ang bag na ito.
  7. 7. bagay na iyong tinutukoy ay sa iyo. Basahin ang ikalawang halimbawa ng panghalip na panaong paari na may ikalawang panauhan. (Magtatawag ang guro ng isang mag-aaral) Ginagamit ang salitang mo kapag ang bagay na tinutukoy ay sa iyong kausap. Basahin ang ikatlong halimbawa ng panghalip na panaong paari na may ikatlong panauhan. (Magtatawag ang guro ng isang mag-aaral) Ginagamit naman ang salitang kanya, Kapag ang bagay na tinutukoy Ay sa ibang tao. Ngayon, Magbigay ng mga halimbawang pangungusap gamit ang mga salitang panghalip na panaong paari na mayroong ibat-ibang panauhan at isulat sa pisara. (Magtatawag ang guro ng ilang mag-aaral) 2. Ang damit mo ay nalabhan na. 3. Kanya itong panyo. (inaasahang sagot)  Akin ang kwadernong pula.  Kanya naman ang kwadernong kahel. Pagpapalawak ng Kaalaman Pangkatin ang klase sa dalawa. Ang unang grupo ay gagawa ng mga tatlong pangungusap gamit ang panghalip na panaong palagyo at ang kabilang pangkat naman ay gagawa ng tatlong pangungusap gamit ang panghalip na panaong paari. Isusulat ang sagot sa kartolina na aking ibibigay. Isang miyembro ng bawat pangkat ang magpi-presenta sa harapan upang basahin ito. (Inaasahang sagot)  Unang pangkat 1. Mamamayan ka ng bansa kahit nakatira ka sa Luzon, Visayas o Mindanao. 2. Tayong lahat ay nga Pilipino, kahit ibat-iba ang anyo. 3. Kata ay dapat magpasalamat sa
  8. 8. maykapal  Ikalawang pangkat 1. Ang mga taong unang dumating sa Pilipinas ay mga ninuno rin ninyo. 2. Kanya ang mga lapis na nasa ibabaw ng lamesa 3. Sa iyo ang sapatos na ito. Paglalahat: Ano ang panghalip na panao? Ano ang dalawang uri nito? Ang mga panghalip na panao ay pamalit o panghalili sa mga pangalan ng tao. Ang panghalip na panaong palagyo ay mga panghalip na ginagamit na simuno o panaguri. Ang panghalip panaong paari ay mga panaghalip na ginagamit upang ipakilala ang pagmamay-ari. Pagpapahalaga: Bakit natin kailangan pag-aralan ang panghalip na panao at ang ibat-ibang uri nito? Naintindihan niyo ba ang aralin natin sa araw na ito? Wala ba kayong mga tanong? (Ang mga mag-aaral ay may ibat-ibang sagot) Mahalaga ito upang magamit natin ang mga angkop na salita sa angkop nitong pag- gamit. (inaasahang sagot) Opo Binibining. Epiz! Wala po Bnb. Epiz! IV. Pagtataya Kumuha ng isang buong pirasong papel at sagutan ang mga sumusunod na tanong. A. Bilugan ang mga panghalip na ginamit sa mga pangungusap. Isulat sa kahon kung ito ay palagyo o paari. 1. Iba-iba ang anyo nating mga Pilipino dahil sa ibat-ibang anyo ng ating mga ninuno. 2. Ang mga pilipinong tulad ko ay may kayumangging balat. 3. Ikaw ba’y may matuwid at maitim3.
  9. 9. na buhok? 4. Ang ating taas ay katamtaman lamang tulad ng ating mga ninuno. 5. Silang mga Malay ang pinagkukunan ng maitim na mata ng mga Pilipino. B. Salungguhitan ang panghalip na dapat gamitin upang mabuo ang diwa ng mga pangungusap. 1. Naniniwala (mo, ka, ninyo) ba na mas maganda at matitibay ang mga produktong imported? 2. Ibig (mo, ko, kita) rin ba ng mamulamulang buhok, matangos na ilong at maputing balat? 3. (Ako, Natin, Kanya) ay nakapapansin nakakaunti pa rin ang tumatangkilik ng mga bagay na sariling atin. 4. Mas ibig kasi (inyo, amin, natin) ng mga kagamitan at pagkaing gawa ng ibang bansa. 5. Maging sa pananamit, anyo, at wika ay ginagaya (ka, ninyo, kanya) ang mga dayuhan. (Inaasahang sagot sa Tanong A) 1. Paari,nating 2. Paari,ko 3. Palagyo,ikaw 4. Paari,atin 5. Palagyo,silang (Inaasahang sagot sa Tanong B) 1. Ka 2. Mo 3. Ako 4. Natin 5. ninyo V. Takdang-Aralin Magsulat ng tig-limang (5) pangungusap gamit ang panghalip na panaong palagyo at paari.

×