Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
PATOLOJİpratiği<br />CopyRight By Ramazan KAYA<br />
JİNEKOPATOLOJİPRATİĞİ-I<br />
Skuamöz hiperplazi<br />Epidermiste hiperplazi<br />Lenfositik infiltrasyon<br />Vulva biyopsi materyalindeki tanınız nedi...
Skuamöz hücreli karsinom<br />Histerektomi materyalinde makroskobik tanınız nedir?<br />
MOL HİDATİFORM<br />Endometrial küretaj materyalindeki tanınız nedir?<br />
Liken skleroz<br />Epidermiste atrofi (incelme)<br />Bazal tabakada hidropik dejenerasyon<br />Dermada skleroz<br />Vulva ...
Liken skleroz<br />VULVA<br />Liken skleroz<br />
Liken skleroz<br />Dermada skleroz<br />Lenfositik infiltrasyon<br />Vulva biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
Skuamöz hücreli karsinom<br />Vulva biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
Skuamöz hücreli karsinom<br />Stroma içinde skuamöz epitel adaları<br />Vulva biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
Vaginal adenozis<br />Skuamöz epitel<br />Adenozis odakları<br />Vagina biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
SERVİKS<br />
Normal Pap Smear<br />Serviksten alınan testin adı nedir?<br />
ASC-US<br />
Düşük dereceli intraepitelyal lezyon koilositoz<br />
Düşük dereceli intraepitelyal lezyon<br />Serviks biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
Yüksek dereceli intraepitelyal lezyon<br />
Yüksek dereceli intraepitelyal lezyon<br />
Skuamöz hücreli karsinom<br />
Skuamöz hücreli karsinom<br />
Skuamöz hücreli karsinom<br />
Skuamöz hücreli karsinom<br />
Endometrioz<br />Endometrial glandlar veya yüzey epiteli<br />Endometrial stroma<br />Hemosiderin yüklü histiositler<br />
Overien endometrioz<br />
Endometrioz<br />Tuba uterinada endometrioz odağı<br />Tubal lumen<br />
Endometrioz<br />Endometrial epitel<br />Hemosiderin ile yüklü histiositler<br />
Adenomyoz<br />
AKUT SALPENJİT<br />
AKUT SALPENJİT<br />
TUBAL GEBELİK<br />EKTOPİK GEBELİK<br />EMBRYO<br />
EKTOPİK GEBELİK<br />VİLLUSLAR<br />
EKTOPİKGEBELİK<br />ARİAS-STELLA REAKSİYONU<br />
Mol hidatiform morfolojisi<br />Villuslarda değişik derecelerde hidropik değişiklikler<br />Villöz damarlarda azalma veya ...
MOLHİDATİFORM<br />
MOLHİDATİFORM<br />
MOLHİDATİFORM<br />
MOLHİDATİFORM<br />
Koryokarsinom morfolojisi<br />Makroskobi:<br />Hemorajik nekrotik kitle<br />Mikroskobi<br />Bifazik, dimorfik patern (si...
KORYOKARSİNOM<br />
KORYOKARSİNOM<br />
KORYOKARSİNOM<br />
KONDİLOMA AKUMİNATUM<br />
KONDİLOMA AKUMİNATUM<br />
KONDİLOMA AKUMİNATUM<br />
JİNEKOPATOLOJİ PRATİĞİ-II<br />
LEİOMYOM NODÜLLERİ<br />Histerektomi materyalinde makroskobik tanınız nedir?<br />
UTERUS LEİOMYOSARKOM<br />Histerektomi materyalinde mikroskobik tanınız nedir?<br />
UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />CD10 poztifliği gösteren histerektomi materyalindeki tümör nedir?<br...
ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />Histerektomi materyalinde makroskobik tanınız nedir?<br />
ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />Histerektomi materyalinde mikroskobik tanınız nedir?<br />
OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />Tümoral overde tanınız nedir?<br />
OVERİN BENİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />Over dokusunda izlenen lezyonda tanınız nedir?<br />
MATÜR KİSTİK TERATOM<br />Bilateral ooferektomi mi (over) materyallerindeki tanınız nedir?<br />
LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
UTERUS<br />ATİPİK LEİOMYOM<br />
UTERUS<br />ATİPİK LEİOMYOM<br />
LEİOMYOSARKOM<br />
LEİOMYOSARKOM<br />
UTERUS<br />LEİOMYOSARKOM<br />
UTERUS<br />LEİOMYOSARKOM<br />
LEİOMYOSARKOM<br />
MYOMETRİUM<br />ENDOMETRİAL STROMAL TÜMÖR<br />
UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />
UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />DKA<br />
UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />Desmin<br />
UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />CD-10<br />
UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />
ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />
ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />
ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />
ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />
OVER SERÖZ KİST ADENOM BENİGN<br />
OVER SERÖZ KİST ADENOM BENİGN<br />
OVER SERÖZ PAPİLLER KARSİNOM<br />
OVER SERÖZ PAPİLLER KARSİNOM<br />
OVER SERÖZ PAPİLLER KARSİNOM<br />
OVER BENİGN MÜSİNÖZ KİST ADENOM<br />
OVER BENİGN MÜSİNÖZ KİST ADENOM<br />
OVER BENİGN MÜSİNÖZ KİST ADENOM<br />
OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
OVER BERRAK HÜCRELİ TÜMÖR HUDUT<br />
OVER BERRAK HÜCRELİ TÜMÖR HUDUT<br />
OVER BERRAK HÜCRELİ TÜMÖR HUDUT<br />
OVERİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOMU<br />
OVERİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOMU<br />
OVERİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOMU<br />
OVERİN BENİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />
OVERİN BENİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />
OVERİN HUDUT BRENNER TÜMÖRÜ<br />
OVERİN MALİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />
OVERİN MALİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />
OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR BENİGN<br />
OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR BENİGN<br />
OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER TEKOMA<br />
OVER FİBROM<br />
OVER GRANÜLOZA TEKA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER TEKOMA<br />
OVER TEKOMA YAĞ BOYASI <br />
MATÜR KİSTİK TERATOM<br />
MATÜR KİSTİK TERATOM<br />
MATÜR KİSTİK TERATOM<br />
MATÜR TERATOM<br />
TERATOM<br />
STRUMA OVARİİ<br />
STRUMA OVARİİ<br />
İMMATÜR TERATOM<br />
İMMATÜR TERATOM<br />
ENDODERMALSİNUS TÜMÖRÜ<br />
ENDODERMALSİNUS TÜMÖRÜ<br />
ENDODERMALSİNUS TÜMÖRÜ<br />
DİSGERMİNOM<br />
DİSGERMİNOM<br />
DİSGERMİNOM<br />
GONADOBLASTOM<br />
GONADOBLASTOM<br />
MEME PRATİĞİ<br />
YAĞ NEKROZU<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİK (FKD)<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
FİBROADENOM<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
FİBROADENOM<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
FİBROADENOM<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
FİLLOİD TÜMÖR<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
İNTRADUKTAL PAPİLLOM<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
DCIS (KOMEDO TİP)<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
DCIS (SOLİD TİP)<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
İNVAZİV MEME CARSİNOMU (IDC)<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
NORMAL<br />
YAĞ NEKROZU<br />
YAĞ NEKROZU<br />
FKD<br />
FKD<br />
FKD<br />
FKD<br />
FKD<br />
FKD<br />
FKD<br />
FKD+ADENOSİS<br />
FİBROADENOM<br />
FİBROADENOM<br />
FİBROADENOM<br />
FİBROADENOM<br />
FİBROADENOM<br />
FİBROADENOM<br />
FİBROADENOM<br />
FİBROADENOM<br />
FİLLOİD TÜMÖR<br />
FİLLOİD TÜMÖR<br />
FİLLOİD TÜMÖR<br />
MALİGN FİLLOİD TÜMÖR<br />
İNTRADUKTAL PAPİLLOM<br />
İNTRADUKTAL PAPİLLOM<br />
İNVAZİV PAPİLLER CA<br />
DCIS (KOMEDO TİP)<br />
DCIS (KOMEDO TİP)<br />
DCIS (KOMEDO TİP)<br />
DCIS (KOMEDO TİP)<br />
DCIS (KOMEDO TİP)<br />
DCIS (SOLİD TİP)<br />
DCIS (KRİBRİFORM TİP)<br />
DCIS (KRİBRİFORM TİP)<br />
DCIS (SOLİD TİP)<br />
DCIS (MİKROPAPİLLER TİP)<br />
DCIS (MİKROPAPİLLER TİP)<br />
LCIS<br />
LCIS<br />
LCIS<br />
LOBULER NEOPLAZİ PAGETOİD YAYILIM<br />
MEME CA<br />
FİBROADENOM<br />MEME CA<br />
IDC<br />
IDC<br />
IDC<br />
IDC<br />
IDC<br />
ILC<br />
ILC<br />
ILC<br />
ILC<br />
ILC<br />
ILC<br />
TUBULER CA<br />
TUBULER CA<br />
KOLLOİD CA (MÜSİNÖZ CA)<br />
KOLLOİD CA (MÜSİNÖZ CA)<br />
KOLLOİD CA<br />
MEDÜLLER CA<br />
MEDÜLLER CA<br />
MEDÜLLER CA<br />
MEDÜLLER CA<br />
MEDÜLLER CA<br />
İLTİHABİ MEME CA<br />
İLTİHABİ MEME CA<br />
İLTİHABİ MEME CA<br />
İLTİHABİ MEME CA<br />
İLTİHABİ MEME CA<br />
LNM<br />
LNM<br />
KEMİK İLİĞİ METASTAZI<br />
TESTİS PAtolojisi<br />
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya

3.872 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung, Reisen, Seele & Geist
 • Als Erste(r) kommentieren

E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya

 1. 1. PATOLOJİpratiği<br />CopyRight By Ramazan KAYA<br />
 2. 2. JİNEKOPATOLOJİPRATİĞİ-I<br />
 3. 3. Skuamöz hiperplazi<br />Epidermiste hiperplazi<br />Lenfositik infiltrasyon<br />Vulva biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 4. 4. Skuamöz hücreli karsinom<br />Histerektomi materyalinde makroskobik tanınız nedir?<br />
 5. 5. MOL HİDATİFORM<br />Endometrial küretaj materyalindeki tanınız nedir?<br />
 6. 6. Liken skleroz<br />Epidermiste atrofi (incelme)<br />Bazal tabakada hidropik dejenerasyon<br />Dermada skleroz<br />Vulva biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
 7. 7. Liken skleroz<br />VULVA<br />Liken skleroz<br />
 8. 8. Liken skleroz<br />Dermada skleroz<br />Lenfositik infiltrasyon<br />Vulva biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
 9. 9. Skuamöz hücreli karsinom<br />Vulva biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
 10. 10. Skuamöz hücreli karsinom<br />Stroma içinde skuamöz epitel adaları<br />Vulva biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
 11. 11. Vaginal adenozis<br />Skuamöz epitel<br />Adenozis odakları<br />Vagina biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
 12. 12. SERVİKS<br />
 13. 13. Normal Pap Smear<br />Serviksten alınan testin adı nedir?<br />
 14. 14. ASC-US<br />
 15. 15. Düşük dereceli intraepitelyal lezyon koilositoz<br />
 16. 16. Düşük dereceli intraepitelyal lezyon<br />Serviks biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
 17. 17. Yüksek dereceli intraepitelyal lezyon<br />
 18. 18. Yüksek dereceli intraepitelyal lezyon<br />
 19. 19. Skuamöz hücreli karsinom<br />
 20. 20. Skuamöz hücreli karsinom<br />
 21. 21. Skuamöz hücreli karsinom<br />
 22. 22. Skuamöz hücreli karsinom<br />
 23. 23. Endometrioz<br />Endometrial glandlar veya yüzey epiteli<br />Endometrial stroma<br />Hemosiderin yüklü histiositler<br />
 24. 24. Overien endometrioz<br />
 25. 25. Endometrioz<br />Tuba uterinada endometrioz odağı<br />Tubal lumen<br />
 26. 26. Endometrioz<br />Endometrial epitel<br />Hemosiderin ile yüklü histiositler<br />
 27. 27. Adenomyoz<br />
 28. 28. AKUT SALPENJİT<br />
 29. 29. AKUT SALPENJİT<br />
 30. 30. TUBAL GEBELİK<br />EKTOPİK GEBELİK<br />EMBRYO<br />
 31. 31. EKTOPİK GEBELİK<br />VİLLUSLAR<br />
 32. 32. EKTOPİKGEBELİK<br />ARİAS-STELLA REAKSİYONU<br />
 33. 33. Mol hidatiform morfolojisi<br />Villuslarda değişik derecelerde hidropik değişiklikler<br />Villöz damarlarda azalma veya kayıp<br />Villöz trofoblastik hücre proliferasyonu<br />Trofoblastik hücrelerde atipi (prognoz etkilenmez)<br />Overlerde multipl teka lutein kistleri<br />
 34. 34. MOLHİDATİFORM<br />
 35. 35. MOLHİDATİFORM<br />
 36. 36. MOLHİDATİFORM<br />
 37. 37. MOLHİDATİFORM<br />
 38. 38. Koryokarsinom morfolojisi<br />Makroskobi:<br />Hemorajik nekrotik kitle<br />Mikroskobi<br />Bifazik, dimorfik patern (sito, sinsisyotrofoblast)<br />Nükleer pleomorfizm<br />Yaygın nekroz<br />Sinsityotrofoblast maternal kanla dolu boşlukların çevresinde<br />Tanı için ST ve SST +, villus -<br />
 39. 39. KORYOKARSİNOM<br />
 40. 40. KORYOKARSİNOM<br />
 41. 41. KORYOKARSİNOM<br />
 42. 42. KONDİLOMA AKUMİNATUM<br />
 43. 43. KONDİLOMA AKUMİNATUM<br />
 44. 44. KONDİLOMA AKUMİNATUM<br />
 45. 45. JİNEKOPATOLOJİ PRATİĞİ-II<br />
 46. 46. LEİOMYOM NODÜLLERİ<br />Histerektomi materyalinde makroskobik tanınız nedir?<br />
 47. 47. UTERUS LEİOMYOSARKOM<br />Histerektomi materyalinde mikroskobik tanınız nedir?<br />
 48. 48. UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />CD10 poztifliği gösteren histerektomi materyalindeki tümör nedir?<br />CD-10<br />
 49. 49. ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />Histerektomi materyalinde makroskobik tanınız nedir?<br />
 50. 50. ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />Histerektomi materyalinde mikroskobik tanınız nedir?<br />
 51. 51. OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />Tümoral overde tanınız nedir?<br />
 52. 52. OVERİN BENİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />Over dokusunda izlenen lezyonda tanınız nedir?<br />
 53. 53. MATÜR KİSTİK TERATOM<br />Bilateral ooferektomi mi (over) materyallerindeki tanınız nedir?<br />
 54. 54. LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
 55. 55. LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
 56. 56. LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
 57. 57. LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
 58. 58. LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
 59. 59. UTERUS<br />ATİPİK LEİOMYOM<br />
 60. 60. UTERUS<br />ATİPİK LEİOMYOM<br />
 61. 61. LEİOMYOSARKOM<br />
 62. 62. LEİOMYOSARKOM<br />
 63. 63. UTERUS<br />LEİOMYOSARKOM<br />
 64. 64. UTERUS<br />LEİOMYOSARKOM<br />
 65. 65. LEİOMYOSARKOM<br />
 66. 66. MYOMETRİUM<br />ENDOMETRİAL STROMAL TÜMÖR<br />
 67. 67. UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />
 68. 68. UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />DKA<br />
 69. 69. UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />Desmin<br />
 70. 70. UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />CD-10<br />
 71. 71. UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />
 72. 72. ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />
 73. 73. ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />
 74. 74. ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />
 75. 75. ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />
 76. 76. OVER SERÖZ KİST ADENOM BENİGN<br />
 77. 77. OVER SERÖZ KİST ADENOM BENİGN<br />
 78. 78. OVER SERÖZ PAPİLLER KARSİNOM<br />
 79. 79. OVER SERÖZ PAPİLLER KARSİNOM<br />
 80. 80. OVER SERÖZ PAPİLLER KARSİNOM<br />
 81. 81. OVER BENİGN MÜSİNÖZ KİST ADENOM<br />
 82. 82. OVER BENİGN MÜSİNÖZ KİST ADENOM<br />
 83. 83. OVER BENİGN MÜSİNÖZ KİST ADENOM<br />
 84. 84. OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
 85. 85. OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
 86. 86. OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
 87. 87. OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
 88. 88. OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
 89. 89. OVER BERRAK HÜCRELİ TÜMÖR HUDUT<br />
 90. 90. OVER BERRAK HÜCRELİ TÜMÖR HUDUT<br />
 91. 91. OVER BERRAK HÜCRELİ TÜMÖR HUDUT<br />
 92. 92. OVERİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOMU<br />
 93. 93. OVERİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOMU<br />
 94. 94. OVERİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOMU<br />
 95. 95. OVERİN BENİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />
 96. 96. OVERİN BENİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />
 97. 97. OVERİN HUDUT BRENNER TÜMÖRÜ<br />
 98. 98. OVERİN MALİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />
 99. 99. OVERİN MALİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />
 100. 100. OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR BENİGN<br />
 101. 101. OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR BENİGN<br />
 102. 102. OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
 103. 103. OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
 104. 104. OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
 105. 105. OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
 106. 106. OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
 107. 107. OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 108. 108. OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 109. 109. OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 110. 110. OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 111. 111. OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 112. 112. OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 113. 113. OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 114. 114. OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 115. 115. OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 116. 116. OVER TEKOMA<br />
 117. 117. OVER FİBROM<br />
 118. 118. OVER GRANÜLOZA TEKA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 119. 119. OVER TEKOMA<br />
 120. 120. OVER TEKOMA YAĞ BOYASI <br />
 121. 121. MATÜR KİSTİK TERATOM<br />
 122. 122. MATÜR KİSTİK TERATOM<br />
 123. 123. MATÜR KİSTİK TERATOM<br />
 124. 124. MATÜR TERATOM<br />
 125. 125. TERATOM<br />
 126. 126. STRUMA OVARİİ<br />
 127. 127. STRUMA OVARİİ<br />
 128. 128. İMMATÜR TERATOM<br />
 129. 129. İMMATÜR TERATOM<br />
 130. 130. ENDODERMALSİNUS TÜMÖRÜ<br />
 131. 131. ENDODERMALSİNUS TÜMÖRÜ<br />
 132. 132. ENDODERMALSİNUS TÜMÖRÜ<br />
 133. 133. DİSGERMİNOM<br />
 134. 134. DİSGERMİNOM<br />
 135. 135. DİSGERMİNOM<br />
 136. 136. GONADOBLASTOM<br />
 137. 137. GONADOBLASTOM<br />
 138. 138. MEME PRATİĞİ<br />
 139. 139. YAĞ NEKROZU<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 140. 140. FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİK (FKD)<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 141. 141. FİBROADENOM<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 142. 142. FİBROADENOM<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 143. 143. FİBROADENOM<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 144. 144. FİLLOİD TÜMÖR<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 145. 145. İNTRADUKTAL PAPİLLOM<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 146. 146. DCIS (KOMEDO TİP)<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 147. 147. DCIS (SOLİD TİP)<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 148. 148. İNVAZİV MEME CARSİNOMU (IDC)<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 149. 149. NORMAL<br />
 150. 150. YAĞ NEKROZU<br />
 151. 151. YAĞ NEKROZU<br />
 152. 152. FKD<br />
 153. 153. FKD<br />
 154. 154. FKD<br />
 155. 155. FKD<br />
 156. 156. FKD<br />
 157. 157. FKD<br />
 158. 158. FKD<br />
 159. 159. FKD+ADENOSİS<br />
 160. 160. FİBROADENOM<br />
 161. 161. FİBROADENOM<br />
 162. 162. FİBROADENOM<br />
 163. 163. FİBROADENOM<br />
 164. 164. FİBROADENOM<br />
 165. 165. FİBROADENOM<br />
 166. 166. FİBROADENOM<br />
 167. 167. FİBROADENOM<br />
 168. 168. FİLLOİD TÜMÖR<br />
 169. 169. FİLLOİD TÜMÖR<br />
 170. 170. FİLLOİD TÜMÖR<br />
 171. 171. MALİGN FİLLOİD TÜMÖR<br />
 172. 172. İNTRADUKTAL PAPİLLOM<br />
 173. 173. İNTRADUKTAL PAPİLLOM<br />
 174. 174. İNVAZİV PAPİLLER CA<br />
 175. 175.
 176. 176. DCIS (KOMEDO TİP)<br />
 177. 177. DCIS (KOMEDO TİP)<br />
 178. 178. DCIS (KOMEDO TİP)<br />
 179. 179. DCIS (KOMEDO TİP)<br />
 180. 180. DCIS (KOMEDO TİP)<br />
 181. 181. DCIS (SOLİD TİP)<br />
 182. 182. DCIS (KRİBRİFORM TİP)<br />
 183. 183. DCIS (KRİBRİFORM TİP)<br />
 184. 184. DCIS (SOLİD TİP)<br />
 185. 185. DCIS (MİKROPAPİLLER TİP)<br />
 186. 186. DCIS (MİKROPAPİLLER TİP)<br />
 187. 187. LCIS<br />
 188. 188. LCIS<br />
 189. 189. LCIS<br />
 190. 190. LOBULER NEOPLAZİ PAGETOİD YAYILIM<br />
 191. 191. MEME CA<br />
 192. 192. FİBROADENOM<br />MEME CA<br />
 193. 193. IDC<br />
 194. 194. IDC<br />
 195. 195. IDC<br />
 196. 196. IDC<br />
 197. 197. IDC<br />
 198. 198. ILC<br />
 199. 199. ILC<br />
 200. 200. ILC<br />
 201. 201. ILC<br />
 202. 202. ILC<br />
 203. 203. ILC<br />
 204. 204. TUBULER CA<br />
 205. 205. TUBULER CA<br />
 206. 206. KOLLOİD CA (MÜSİNÖZ CA)<br />
 207. 207. KOLLOİD CA (MÜSİNÖZ CA)<br />
 208. 208. KOLLOİD CA<br />
 209. 209. MEDÜLLER CA<br />
 210. 210. MEDÜLLER CA<br />
 211. 211. MEDÜLLER CA<br />
 212. 212. MEDÜLLER CA<br />
 213. 213. MEDÜLLER CA<br />
 214. 214. İLTİHABİ MEME CA<br />
 215. 215. İLTİHABİ MEME CA<br />
 216. 216. İLTİHABİ MEME CA<br />
 217. 217. İLTİHABİ MEME CA<br />
 218. 218. İLTİHABİ MEME CA<br />
 219. 219. LNM<br />
 220. 220. LNM<br />
 221. 221. KEMİK İLİĞİ METASTAZI<br />
 222. 222.
 223. 223. TESTİS PAtolojisi<br />

×