Successfully reported this slideshow.
PATOLOJİpratiği<br />CopyRight By Ramazan KAYA<br />
JİNEKOPATOLOJİPRATİĞİ-I<br />
Skuamöz hiperplazi<br />Epidermiste hiperplazi<br />Lenfositik infiltrasyon<br />Vulva biyopsi materyalindeki tanınız nedi...
Skuamöz hücreli karsinom<br />Histerektomi materyalinde makroskobik tanınız nedir?<br />
MOL HİDATİFORM<br />Endometrial küretaj materyalindeki tanınız nedir?<br />
Liken skleroz<br />Epidermiste atrofi (incelme)<br />Bazal tabakada hidropik dejenerasyon<br />Dermada skleroz<br />Vulva ...
Liken skleroz<br />VULVA<br />Liken skleroz<br />
Liken skleroz<br />Dermada skleroz<br />Lenfositik infiltrasyon<br />Vulva biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
Skuamöz hücreli karsinom<br />Vulva biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
Skuamöz hücreli karsinom<br />Stroma içinde skuamöz epitel adaları<br />Vulva biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
Vaginal adenozis<br />Skuamöz epitel<br />Adenozis odakları<br />Vagina biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
SERVİKS<br />
Normal Pap Smear<br />Serviksten alınan testin adı nedir?<br />
ASC-US<br />
Düşük dereceli intraepitelyal lezyon koilositoz<br />
Düşük dereceli intraepitelyal lezyon<br />Serviks biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
Yüksek dereceli intraepitelyal lezyon<br />
Yüksek dereceli intraepitelyal lezyon<br />
Skuamöz hücreli karsinom<br />
Skuamöz hücreli karsinom<br />
Skuamöz hücreli karsinom<br />
Skuamöz hücreli karsinom<br />
Endometrioz<br />Endometrial glandlar veya yüzey epiteli<br />Endometrial stroma<br />Hemosiderin yüklü histiositler<br />
Overien endometrioz<br />
Endometrioz<br />Tuba uterinada endometrioz odağı<br />Tubal lumen<br />
Endometrioz<br />Endometrial epitel<br />Hemosiderin ile yüklü histiositler<br />
Adenomyoz<br />
AKUT SALPENJİT<br />
AKUT SALPENJİT<br />
TUBAL GEBELİK<br />EKTOPİK GEBELİK<br />EMBRYO<br />
EKTOPİK GEBELİK<br />VİLLUSLAR<br />
EKTOPİKGEBELİK<br />ARİAS-STELLA REAKSİYONU<br />
Mol hidatiform morfolojisi<br />Villuslarda değişik derecelerde hidropik değişiklikler<br />Villöz damarlarda azalma veya ...
MOLHİDATİFORM<br />
MOLHİDATİFORM<br />
MOLHİDATİFORM<br />
MOLHİDATİFORM<br />
Koryokarsinom morfolojisi<br />Makroskobi:<br />Hemorajik nekrotik kitle<br />Mikroskobi<br />Bifazik, dimorfik patern (si...
KORYOKARSİNOM<br />
KORYOKARSİNOM<br />
KORYOKARSİNOM<br />
KONDİLOMA AKUMİNATUM<br />
KONDİLOMA AKUMİNATUM<br />
KONDİLOMA AKUMİNATUM<br />
JİNEKOPATOLOJİ PRATİĞİ-II<br />
LEİOMYOM NODÜLLERİ<br />Histerektomi materyalinde makroskobik tanınız nedir?<br />
UTERUS LEİOMYOSARKOM<br />Histerektomi materyalinde mikroskobik tanınız nedir?<br />
UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />CD10 poztifliği gösteren histerektomi materyalindeki tümör nedir?<br...
ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />Histerektomi materyalinde makroskobik tanınız nedir?<br />
ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />Histerektomi materyalinde mikroskobik tanınız nedir?<br />
OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />Tümoral overde tanınız nedir?<br />
OVERİN BENİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />Over dokusunda izlenen lezyonda tanınız nedir?<br />
MATÜR KİSTİK TERATOM<br />Bilateral ooferektomi mi (over) materyallerindeki tanınız nedir?<br />
LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
UTERUS<br />ATİPİK LEİOMYOM<br />
UTERUS<br />ATİPİK LEİOMYOM<br />
LEİOMYOSARKOM<br />
LEİOMYOSARKOM<br />
UTERUS<br />LEİOMYOSARKOM<br />
UTERUS<br />LEİOMYOSARKOM<br />
LEİOMYOSARKOM<br />
MYOMETRİUM<br />ENDOMETRİAL STROMAL TÜMÖR<br />
UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />
UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />DKA<br />
UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />Desmin<br />
UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />CD-10<br />
UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />
ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />
ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />
ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />
ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />
OVER SERÖZ KİST ADENOM BENİGN<br />
OVER SERÖZ KİST ADENOM BENİGN<br />
OVER SERÖZ PAPİLLER KARSİNOM<br />
OVER SERÖZ PAPİLLER KARSİNOM<br />
OVER SERÖZ PAPİLLER KARSİNOM<br />
OVER BENİGN MÜSİNÖZ KİST ADENOM<br />
OVER BENİGN MÜSİNÖZ KİST ADENOM<br />
OVER BENİGN MÜSİNÖZ KİST ADENOM<br />
OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
OVER BERRAK HÜCRELİ TÜMÖR HUDUT<br />
OVER BERRAK HÜCRELİ TÜMÖR HUDUT<br />
OVER BERRAK HÜCRELİ TÜMÖR HUDUT<br />
OVERİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOMU<br />
OVERİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOMU<br />
OVERİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOMU<br />
OVERİN BENİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />
OVERİN BENİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />
OVERİN HUDUT BRENNER TÜMÖRÜ<br />
OVERİN MALİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />
OVERİN MALİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />
OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR BENİGN<br />
OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR BENİGN<br />
OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER TEKOMA<br />
OVER FİBROM<br />
OVER GRANÜLOZA TEKA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
OVER TEKOMA<br />
OVER TEKOMA YAĞ BOYASI <br />
MATÜR KİSTİK TERATOM<br />
MATÜR KİSTİK TERATOM<br />
MATÜR KİSTİK TERATOM<br />
MATÜR TERATOM<br />
TERATOM<br />
STRUMA OVARİİ<br />
STRUMA OVARİİ<br />
İMMATÜR TERATOM<br />
İMMATÜR TERATOM<br />
ENDODERMALSİNUS TÜMÖRÜ<br />
ENDODERMALSİNUS TÜMÖRÜ<br />
ENDODERMALSİNUS TÜMÖRÜ<br />
DİSGERMİNOM<br />
DİSGERMİNOM<br />
DİSGERMİNOM<br />
GONADOBLASTOM<br />
GONADOBLASTOM<br />
MEME PRATİĞİ<br />
YAĞ NEKROZU<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİK (FKD)<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
FİBROADENOM<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
FİBROADENOM<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
FİBROADENOM<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
FİLLOİD TÜMÖR<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
İNTRADUKTAL PAPİLLOM<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
DCIS (KOMEDO TİP)<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
DCIS (SOLİD TİP)<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
İNVAZİV MEME CARSİNOMU (IDC)<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
NORMAL<br />
YAĞ NEKROZU<br />
YAĞ NEKROZU<br />
FKD<br />
FKD<br />
FKD<br />
FKD<br />
FKD<br />
FKD<br />
FKD<br />
FKD+ADENOSİS<br />
FİBROADENOM<br />
FİBROADENOM<br />
FİBROADENOM<br />
FİBROADENOM<br />
FİBROADENOM<br />
FİBROADENOM<br />
FİBROADENOM<br />
FİBROADENOM<br />
FİLLOİD TÜMÖR<br />
FİLLOİD TÜMÖR<br />
FİLLOİD TÜMÖR<br />
MALİGN FİLLOİD TÜMÖR<br />
İNTRADUKTAL PAPİLLOM<br />
İNTRADUKTAL PAPİLLOM<br />
İNVAZİV PAPİLLER CA<br />
DCIS (KOMEDO TİP)<br />
DCIS (KOMEDO TİP)<br />
DCIS (KOMEDO TİP)<br />
DCIS (KOMEDO TİP)<br />
DCIS (KOMEDO TİP)<br />
DCIS (SOLİD TİP)<br />
DCIS (KRİBRİFORM TİP)<br />
DCIS (KRİBRİFORM TİP)<br />
DCIS (SOLİD TİP)<br />
DCIS (MİKROPAPİLLER TİP)<br />
DCIS (MİKROPAPİLLER TİP)<br />
LCIS<br />
LCIS<br />
LCIS<br />
LOBULER NEOPLAZİ PAGETOİD YAYILIM<br />
MEME CA<br />
FİBROADENOM<br />MEME CA<br />
IDC<br />
IDC<br />
IDC<br />
IDC<br />
IDC<br />
ILC<br />
ILC<br />
ILC<br />
ILC<br />
ILC<br />
ILC<br />
TUBULER CA<br />
TUBULER CA<br />
KOLLOİD CA (MÜSİNÖZ CA)<br />
KOLLOİD CA (MÜSİNÖZ CA)<br />
KOLLOİD CA<br />
MEDÜLLER CA<br />
MEDÜLLER CA<br />
MEDÜLLER CA<br />
MEDÜLLER CA<br />
MEDÜLLER CA<br />
İLTİHABİ MEME CA<br />
İLTİHABİ MEME CA<br />
İLTİHABİ MEME CA<br />
İLTİHABİ MEME CA<br />
İLTİHABİ MEME CA<br />
LNM<br />
LNM<br />
KEMİK İLİĞİ METASTAZI<br />
TESTİS PAtolojisi<br />
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya

3.586 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung, Reisen, Seele & Geist
 • Als Erste(r) kommentieren

E4 b4 patoloji_pratik-tipciyizbiz-ramazankaya

 1. 1. PATOLOJİpratiği<br />CopyRight By Ramazan KAYA<br />
 2. 2. JİNEKOPATOLOJİPRATİĞİ-I<br />
 3. 3. Skuamöz hiperplazi<br />Epidermiste hiperplazi<br />Lenfositik infiltrasyon<br />Vulva biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 4. 4. Skuamöz hücreli karsinom<br />Histerektomi materyalinde makroskobik tanınız nedir?<br />
 5. 5. MOL HİDATİFORM<br />Endometrial küretaj materyalindeki tanınız nedir?<br />
 6. 6. Liken skleroz<br />Epidermiste atrofi (incelme)<br />Bazal tabakada hidropik dejenerasyon<br />Dermada skleroz<br />Vulva biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
 7. 7. Liken skleroz<br />VULVA<br />Liken skleroz<br />
 8. 8. Liken skleroz<br />Dermada skleroz<br />Lenfositik infiltrasyon<br />Vulva biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
 9. 9. Skuamöz hücreli karsinom<br />Vulva biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
 10. 10. Skuamöz hücreli karsinom<br />Stroma içinde skuamöz epitel adaları<br />Vulva biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
 11. 11. Vaginal adenozis<br />Skuamöz epitel<br />Adenozis odakları<br />Vagina biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
 12. 12. SERVİKS<br />
 13. 13. Normal Pap Smear<br />Serviksten alınan testin adı nedir?<br />
 14. 14. ASC-US<br />
 15. 15. Düşük dereceli intraepitelyal lezyon koilositoz<br />
 16. 16. Düşük dereceli intraepitelyal lezyon<br />Serviks biyopsi materyalinde tanınız nedir?<br />
 17. 17. Yüksek dereceli intraepitelyal lezyon<br />
 18. 18. Yüksek dereceli intraepitelyal lezyon<br />
 19. 19. Skuamöz hücreli karsinom<br />
 20. 20. Skuamöz hücreli karsinom<br />
 21. 21. Skuamöz hücreli karsinom<br />
 22. 22. Skuamöz hücreli karsinom<br />
 23. 23. Endometrioz<br />Endometrial glandlar veya yüzey epiteli<br />Endometrial stroma<br />Hemosiderin yüklü histiositler<br />
 24. 24. Overien endometrioz<br />
 25. 25. Endometrioz<br />Tuba uterinada endometrioz odağı<br />Tubal lumen<br />
 26. 26. Endometrioz<br />Endometrial epitel<br />Hemosiderin ile yüklü histiositler<br />
 27. 27. Adenomyoz<br />
 28. 28. AKUT SALPENJİT<br />
 29. 29. AKUT SALPENJİT<br />
 30. 30. TUBAL GEBELİK<br />EKTOPİK GEBELİK<br />EMBRYO<br />
 31. 31. EKTOPİK GEBELİK<br />VİLLUSLAR<br />
 32. 32. EKTOPİKGEBELİK<br />ARİAS-STELLA REAKSİYONU<br />
 33. 33. Mol hidatiform morfolojisi<br />Villuslarda değişik derecelerde hidropik değişiklikler<br />Villöz damarlarda azalma veya kayıp<br />Villöz trofoblastik hücre proliferasyonu<br />Trofoblastik hücrelerde atipi (prognoz etkilenmez)<br />Overlerde multipl teka lutein kistleri<br />
 34. 34. MOLHİDATİFORM<br />
 35. 35. MOLHİDATİFORM<br />
 36. 36. MOLHİDATİFORM<br />
 37. 37. MOLHİDATİFORM<br />
 38. 38. Koryokarsinom morfolojisi<br />Makroskobi:<br />Hemorajik nekrotik kitle<br />Mikroskobi<br />Bifazik, dimorfik patern (sito, sinsisyotrofoblast)<br />Nükleer pleomorfizm<br />Yaygın nekroz<br />Sinsityotrofoblast maternal kanla dolu boşlukların çevresinde<br />Tanı için ST ve SST +, villus -<br />
 39. 39. KORYOKARSİNOM<br />
 40. 40. KORYOKARSİNOM<br />
 41. 41. KORYOKARSİNOM<br />
 42. 42. KONDİLOMA AKUMİNATUM<br />
 43. 43. KONDİLOMA AKUMİNATUM<br />
 44. 44. KONDİLOMA AKUMİNATUM<br />
 45. 45. JİNEKOPATOLOJİ PRATİĞİ-II<br />
 46. 46. LEİOMYOM NODÜLLERİ<br />Histerektomi materyalinde makroskobik tanınız nedir?<br />
 47. 47. UTERUS LEİOMYOSARKOM<br />Histerektomi materyalinde mikroskobik tanınız nedir?<br />
 48. 48. UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />CD10 poztifliği gösteren histerektomi materyalindeki tümör nedir?<br />CD-10<br />
 49. 49. ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />Histerektomi materyalinde makroskobik tanınız nedir?<br />
 50. 50. ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />Histerektomi materyalinde mikroskobik tanınız nedir?<br />
 51. 51. OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />Tümoral overde tanınız nedir?<br />
 52. 52. OVERİN BENİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />Over dokusunda izlenen lezyonda tanınız nedir?<br />
 53. 53. MATÜR KİSTİK TERATOM<br />Bilateral ooferektomi mi (over) materyallerindeki tanınız nedir?<br />
 54. 54. LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
 55. 55. LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
 56. 56. LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
 57. 57. LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
 58. 58. LEİOMYOM NODÜLÜ<br />
 59. 59. UTERUS<br />ATİPİK LEİOMYOM<br />
 60. 60. UTERUS<br />ATİPİK LEİOMYOM<br />
 61. 61. LEİOMYOSARKOM<br />
 62. 62. LEİOMYOSARKOM<br />
 63. 63. UTERUS<br />LEİOMYOSARKOM<br />
 64. 64. UTERUS<br />LEİOMYOSARKOM<br />
 65. 65. LEİOMYOSARKOM<br />
 66. 66. MYOMETRİUM<br />ENDOMETRİAL STROMAL TÜMÖR<br />
 67. 67. UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />
 68. 68. UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />DKA<br />
 69. 69. UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />Desmin<br />
 70. 70. UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />CD-10<br />
 71. 71. UTERUS LOW GRADE<br />ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM<br />
 72. 72. ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />
 73. 73. ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />
 74. 74. ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />
 75. 75. ENDOMETRİUM KARSİNOMU<br />
 76. 76. OVER SERÖZ KİST ADENOM BENİGN<br />
 77. 77. OVER SERÖZ KİST ADENOM BENİGN<br />
 78. 78. OVER SERÖZ PAPİLLER KARSİNOM<br />
 79. 79. OVER SERÖZ PAPİLLER KARSİNOM<br />
 80. 80. OVER SERÖZ PAPİLLER KARSİNOM<br />
 81. 81. OVER BENİGN MÜSİNÖZ KİST ADENOM<br />
 82. 82. OVER BENİGN MÜSİNÖZ KİST ADENOM<br />
 83. 83. OVER BENİGN MÜSİNÖZ KİST ADENOM<br />
 84. 84. OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
 85. 85. OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
 86. 86. OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
 87. 87. OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
 88. 88. OVARİAL SERÖZ KİST ADENOM HUDUT<br />
 89. 89. OVER BERRAK HÜCRELİ TÜMÖR HUDUT<br />
 90. 90. OVER BERRAK HÜCRELİ TÜMÖR HUDUT<br />
 91. 91. OVER BERRAK HÜCRELİ TÜMÖR HUDUT<br />
 92. 92. OVERİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOMU<br />
 93. 93. OVERİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOMU<br />
 94. 94. OVERİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOMU<br />
 95. 95. OVERİN BENİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />
 96. 96. OVERİN BENİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />
 97. 97. OVERİN HUDUT BRENNER TÜMÖRÜ<br />
 98. 98. OVERİN MALİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />
 99. 99. OVERİN MALİGN BRENNER TÜMÖRÜ<br />
 100. 100. OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR BENİGN<br />
 101. 101. OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR BENİGN<br />
 102. 102. OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
 103. 103. OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
 104. 104. OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
 105. 105. OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
 106. 106. OVER ENDOMETRİOİD TÜMÖR HUDUT<br />
 107. 107. OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 108. 108. OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 109. 109. OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 110. 110. OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 111. 111. OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 112. 112. OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 113. 113. OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 114. 114. OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 115. 115. OVER GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 116. 116. OVER TEKOMA<br />
 117. 117. OVER FİBROM<br />
 118. 118. OVER GRANÜLOZA TEKA HÜCRELİ TÜMÖR<br />
 119. 119. OVER TEKOMA<br />
 120. 120. OVER TEKOMA YAĞ BOYASI <br />
 121. 121. MATÜR KİSTİK TERATOM<br />
 122. 122. MATÜR KİSTİK TERATOM<br />
 123. 123. MATÜR KİSTİK TERATOM<br />
 124. 124. MATÜR TERATOM<br />
 125. 125. TERATOM<br />
 126. 126. STRUMA OVARİİ<br />
 127. 127. STRUMA OVARİİ<br />
 128. 128. İMMATÜR TERATOM<br />
 129. 129. İMMATÜR TERATOM<br />
 130. 130. ENDODERMALSİNUS TÜMÖRÜ<br />
 131. 131. ENDODERMALSİNUS TÜMÖRÜ<br />
 132. 132. ENDODERMALSİNUS TÜMÖRÜ<br />
 133. 133. DİSGERMİNOM<br />
 134. 134. DİSGERMİNOM<br />
 135. 135. DİSGERMİNOM<br />
 136. 136. GONADOBLASTOM<br />
 137. 137. GONADOBLASTOM<br />
 138. 138. MEME PRATİĞİ<br />
 139. 139. YAĞ NEKROZU<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 140. 140. FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİK (FKD)<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 141. 141. FİBROADENOM<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 142. 142. FİBROADENOM<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 143. 143. FİBROADENOM<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 144. 144. FİLLOİD TÜMÖR<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 145. 145. İNTRADUKTAL PAPİLLOM<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 146. 146. DCIS (KOMEDO TİP)<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 147. 147. DCIS (SOLİD TİP)<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 148. 148. İNVAZİV MEME CARSİNOMU (IDC)<br />Meme biyopsi materyalindeki tanınız nedir?<br />
 149. 149. NORMAL<br />
 150. 150. YAĞ NEKROZU<br />
 151. 151. YAĞ NEKROZU<br />
 152. 152. FKD<br />
 153. 153. FKD<br />
 154. 154. FKD<br />
 155. 155. FKD<br />
 156. 156. FKD<br />
 157. 157. FKD<br />
 158. 158. FKD<br />
 159. 159. FKD+ADENOSİS<br />
 160. 160. FİBROADENOM<br />
 161. 161. FİBROADENOM<br />
 162. 162. FİBROADENOM<br />
 163. 163. FİBROADENOM<br />
 164. 164. FİBROADENOM<br />
 165. 165. FİBROADENOM<br />
 166. 166. FİBROADENOM<br />
 167. 167. FİBROADENOM<br />
 168. 168. FİLLOİD TÜMÖR<br />
 169. 169. FİLLOİD TÜMÖR<br />
 170. 170. FİLLOİD TÜMÖR<br />
 171. 171. MALİGN FİLLOİD TÜMÖR<br />
 172. 172. İNTRADUKTAL PAPİLLOM<br />
 173. 173. İNTRADUKTAL PAPİLLOM<br />
 174. 174. İNVAZİV PAPİLLER CA<br />
 175. 175.
 176. 176. DCIS (KOMEDO TİP)<br />
 177. 177. DCIS (KOMEDO TİP)<br />
 178. 178. DCIS (KOMEDO TİP)<br />
 179. 179. DCIS (KOMEDO TİP)<br />
 180. 180. DCIS (KOMEDO TİP)<br />
 181. 181. DCIS (SOLİD TİP)<br />
 182. 182. DCIS (KRİBRİFORM TİP)<br />
 183. 183. DCIS (KRİBRİFORM TİP)<br />
 184. 184. DCIS (SOLİD TİP)<br />
 185. 185. DCIS (MİKROPAPİLLER TİP)<br />
 186. 186. DCIS (MİKROPAPİLLER TİP)<br />
 187. 187. LCIS<br />
 188. 188. LCIS<br />
 189. 189. LCIS<br />
 190. 190. LOBULER NEOPLAZİ PAGETOİD YAYILIM<br />
 191. 191. MEME CA<br />
 192. 192. FİBROADENOM<br />MEME CA<br />
 193. 193. IDC<br />
 194. 194. IDC<br />
 195. 195. IDC<br />
 196. 196. IDC<br />
 197. 197. IDC<br />
 198. 198. ILC<br />
 199. 199. ILC<br />
 200. 200. ILC<br />
 201. 201. ILC<br />
 202. 202. ILC<br />
 203. 203. ILC<br />
 204. 204. TUBULER CA<br />
 205. 205. TUBULER CA<br />
 206. 206. KOLLOİD CA (MÜSİNÖZ CA)<br />
 207. 207. KOLLOİD CA (MÜSİNÖZ CA)<br />
 208. 208. KOLLOİD CA<br />
 209. 209. MEDÜLLER CA<br />
 210. 210. MEDÜLLER CA<br />
 211. 211. MEDÜLLER CA<br />
 212. 212. MEDÜLLER CA<br />
 213. 213. MEDÜLLER CA<br />
 214. 214. İLTİHABİ MEME CA<br />
 215. 215. İLTİHABİ MEME CA<br />
 216. 216. İLTİHABİ MEME CA<br />
 217. 217. İLTİHABİ MEME CA<br />
 218. 218. İLTİHABİ MEME CA<br />
 219. 219. LNM<br />
 220. 220. LNM<br />
 221. 221. KEMİK İLİĞİ METASTAZI<br />
 222. 222.
 223. 223. TESTİS PAtolojisi<br />

×