Mitglieder, denen Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận 8 folgt