Successfully reported this slideshow.

เลือกตั้งผู้ว่า กทม 51

963 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Design, Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

เลือกตั้งผู้ว่า กทม 51

 1. 1. เลือกตั้งผู้ว่า กทม . 51 : กับบทบาทของ New Media Jr 202 September 2008
 2. 2. New Media กับการเลือกตั้งผู้ว่า กทม . 51 <ul><li>สื่อนิวมีเดีย เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเลือกตั้งผู้ว่า กทม . ครั้งนี้ เพราะจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยที่มีมากขึ้นถึงกว่า 10 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วย </li></ul><ul><li>การใช้สื่อแนวใหม่ นอกจากจะทำให้การหาเสียงทำได้อย่างครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่า ว่ามีความคิดทันสมัย เล็งการณ์ไกล มองถึงอนาคตของมหานครได้อย่างมีวิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>นอกจากนี้ การใช้สื่อแนวใหม่ ยังทำให้ผู้สมัครผู้ว่า ได้สื่อสารข้อมูลที่ละเอียด เจาะลึก ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงคะแนนได้มากยิ่งขึ้น </li></ul><ul><li>มีการใช้เวบไซต์ Social NetWorking ที่เข้าถึงและทรงพลังในการเผยแพร่ข้อมูล ประกอบกับการใช้เวบไซต์ส่วนตัวของผู้สมัครด้วย </li></ul>
 3. 3. โฆษณาเลือกผู้ว่าฯฝืด + สมาคมป้ายฯ ชี้เม็ดเงินหดกว่า 50% ผู้สมัครลุยหลักสื่อใหม่ <ul><li>นายก สมาคมป้ายฯชี้ ข้อจำกัด กกต . ห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ ใช้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เกิน 1.20-1.30 เมตร ส่งผลเม็ดเงินธุรกิจป้ายช่วงเลือกตั้งหดหายกว่า 50% </li></ul><ul><li>ด้าน รองปลัด กทม . เผย ด้วยระยะเวลาจำกัด ส่งผล ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เลือกใช้สื่อที่เข้าถึงตัวกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ และการรุกเข้าพื้นที่ชุมชน ทั้งตลาดนัดและศูนย์การค้า ภายใต้งบ 39 ล้านต่อคน </li></ul><ul><li>ขณะที่ กทม . ใช้งบ 20 ล้านบาท เร่งประชาสัมพันธ์ รณรงค์คนกทม . ออกมาใช้สิทธิ์ เผยงบเกือบ 50% อัดลงสื่อแมส ทีวีและวิทยุ หวังดึงคนใช้สิทธิ์มากกว่า 70% ในระยะเวลาสั้นๆ พร้อม </li></ul>
 4. 4. www.futurebangkok.net
 5. 7. Link to Social NetWorking Web-Site
 6. 10. www.drdancando.com
 7. 14. เรามาถึงที่นี่ได้อย่างไร
 8. 15. www.prapat10.com
 9. 17. www.chuwit.com
 10. 18. http :// www . chuvitbangkok . com
 11. 21. สถานการณ์ในวันนี้ http :// www . 2bangkok . com / chuwit . shtml http :// hi5 . com / friend / 32047829--Chuwit -- Profile - html
 12. 24. <ul><li>www . hi - soleena . com / history / </li></ul>
 13. 28. www.changebangkok.com

×