Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

เลือกตั้งผู้ว่า กทม 51

969 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Design, Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

เลือกตั้งผู้ว่า กทม 51

 1. 1. เลือกตั้งผู้ว่า กทม . 51 : กับบทบาทของ New Media Jr 202 September 2008
 2. 2. New Media กับการเลือกตั้งผู้ว่า กทม . 51 <ul><li>สื่อนิวมีเดีย เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเลือกตั้งผู้ว่า กทม . ครั้งนี้ เพราะจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยที่มีมากขึ้นถึงกว่า 10 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วย </li></ul><ul><li>การใช้สื่อแนวใหม่ นอกจากจะทำให้การหาเสียงทำได้อย่างครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่า ว่ามีความคิดทันสมัย เล็งการณ์ไกล มองถึงอนาคตของมหานครได้อย่างมีวิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>นอกจากนี้ การใช้สื่อแนวใหม่ ยังทำให้ผู้สมัครผู้ว่า ได้สื่อสารข้อมูลที่ละเอียด เจาะลึก ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงคะแนนได้มากยิ่งขึ้น </li></ul><ul><li>มีการใช้เวบไซต์ Social NetWorking ที่เข้าถึงและทรงพลังในการเผยแพร่ข้อมูล ประกอบกับการใช้เวบไซต์ส่วนตัวของผู้สมัครด้วย </li></ul>
 3. 3. โฆษณาเลือกผู้ว่าฯฝืด + สมาคมป้ายฯ ชี้เม็ดเงินหดกว่า 50% ผู้สมัครลุยหลักสื่อใหม่ <ul><li>นายก สมาคมป้ายฯชี้ ข้อจำกัด กกต . ห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ ใช้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เกิน 1.20-1.30 เมตร ส่งผลเม็ดเงินธุรกิจป้ายช่วงเลือกตั้งหดหายกว่า 50% </li></ul><ul><li>ด้าน รองปลัด กทม . เผย ด้วยระยะเวลาจำกัด ส่งผล ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เลือกใช้สื่อที่เข้าถึงตัวกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ และการรุกเข้าพื้นที่ชุมชน ทั้งตลาดนัดและศูนย์การค้า ภายใต้งบ 39 ล้านต่อคน </li></ul><ul><li>ขณะที่ กทม . ใช้งบ 20 ล้านบาท เร่งประชาสัมพันธ์ รณรงค์คนกทม . ออกมาใช้สิทธิ์ เผยงบเกือบ 50% อัดลงสื่อแมส ทีวีและวิทยุ หวังดึงคนใช้สิทธิ์มากกว่า 70% ในระยะเวลาสั้นๆ พร้อม </li></ul>
 4. 4. www.futurebangkok.net
 5. 7. Link to Social NetWorking Web-Site
 6. 10. www.drdancando.com
 7. 14. เรามาถึงที่นี่ได้อย่างไร
 8. 15. www.prapat10.com
 9. 17. www.chuwit.com
 10. 18. http :// www . chuvitbangkok . com
 11. 21. สถานการณ์ในวันนี้ http :// www . 2bangkok . com / chuwit . shtml http :// hi5 . com / friend / 32047829--Chuwit -- Profile - html
 12. 24. <ul><li>www . hi - soleena . com / history / </li></ul>
 13. 28. www.changebangkok.com

×