Vzw K.A.K. krijgt 15.000 euro van VGC

Thierry Debels
Thierry DebelsGastprofessor at Vrije Universiteit Brussel um Vrije Universiteit Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft voor 2019 subsidies uitgedeeld aan diverse verenigingen.

1
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20182019-0394
28-02-2019
COLLEGEBESLUIT
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten - deel 2
Het College,
Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17
februari 1994;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 8 augustus 1988;
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;
Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de
gemeenschappen en de gewesten;
Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;
Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan
de gewesten en de gemeenschappen;
Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;
Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de
verdeling van het Vlaams Stedenfonds, gewijzigd door het decreet van 1 juni 2012 tot wijziging
van diverse bepalingen van het decreet van 13 december 2002;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2012 tot uitvoering van het
decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling
van het Vlaams Stedenfonds;
Gelet op de verordening nr. 03/01 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 24 april 2003
houdende subsidiëring van kunsten;
Gelet op het collegebesluit nr. 20122013-0515 van 25 april 2013 houdende het organiek reglement
op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies;
Gelet op het collegebesluit nr. 20132014-0051 van 3 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de
beleidsovereenkomst Stedenfonds III (2014-2019);
Gelet op het collegebesluit nr. 20142015-0002 van 20 november 2014 houdende de goedkeuring
van een addendum aan de beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019;
Gelet op het collegebesluit nr. 20152016-0003 van 19 oktober 2015 houdende de goedkeuring van
addendum 2 aan de beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019.
Gelet op het collegebesluit nr. 20152016-0586 van 23 juni 2016 houdende de uitvoering van
verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten;
Gelet op het collegebesluit nr. 20162017-0025 van 27 oktober 2016 houdende de goedkeuring van
addendum 3 aan de beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019;
2
Gelet op het collegebesluit nr. 20162017-0559 van 30 maart 2017 houdende de subsidiëring en de
niet-subsidiëring van kunsten - deel 2;
Gelet op het collegebesluit nr. 20172018-0084 van 26 oktober 2017 houdende de goedkeuring van
addendum 4 aan de beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019;
Gelet op het collegebesluit nr. 20172018-0322 van 25 januari 2018 houdende de subsidiëring van
kunsten – deel 1;
Gelet op het collegebesluit nr. 20182019-0069 van 25 oktober 2018 houdende de goedkeuring van
addendum 5 aan de beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019;
Gelet op het advies van de werkgroep van 5 december 2018, 16 en 31 januari 2019 dat als geheel
wordt onderschreven en integraal deel uitmaakt van het besluit;
Gelet op het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Cultuur, Jeugd en Sport.
Na beraadslaging,
Besluit
Artikel 1
Aan volgende verenigingen wordt een werkingssubsidie toegekend voor hun jaarwerking van
2017 t.e.m. 2019:
- 10.000 EUR aan vzw Blindman (0450.222.332), Sainctelettesquare 18-19 te 1000 Brussel;
- 10.000 EUR aan vzw Zsenne (0825.664.394), Anneessensstraat 2 te 1000 Brussel;
- 10.500 EUR aan vzw Choux de Bruxelles (0466.505.167), Gustave Schildknechtstraat 33 B3 1020
Brussel (Laken);
- 12.000 EUR aan vzw Jubilee (0542.475.468), Koning Albert II-laan 28-30 B40 te 1180 Brussel
(Ukkel);
- 12.500 EUR aan vzw A Two Dogs Company (0867.484.361), Sainctelettesquare 19 te 1000
Brussel;
- 12.500 EUR aan vzw Constant Vereniging voor Kunst en Media (0460.609.646), Fortstraat 5 te
1060 Brussel (Sint-Gillis);
- 12.500 EUR aan vzw Damaged Goods (0452.971.984), Sainctelettesquare 19 te 1000 Brussel;
- 12.500 EUR aan vzw Het Collectief (0469.387.849), Rogierlaan 236 te 1030 Brussel (Schaarbeek);
- 12.500 EUR aan vzw ICTUS (0452.977.132), Van Volxemlaan 164 te 1190 Brussel (Vorst);
- 12.500 EUR aan vzw Marcel (Offscreen Film Festival) (0859.655.075), de Moranvillestraat 63 te
1090 Brussel (Jette);
- 12.500 EUR aan vzw Overtoon (0876.040.157), Luchtvaartsquare 19 te 1070 Brussel (Anderlecht);
- 12.500 EUR aan vzw Rosas (0431.663.856), Van Volxemlaan 164 te 1190 Brussel (Vorst);
- 12.500 EUR aan vzw Ultima Vez (0432.536.163), Zwarte Vijversstraat 97 te 1080 Brussel (Sint-
Jans-Molenbeek);
3
- 13.000 EUR aan vzw Brusselse Werkplaats voor Podiumkunsten (0884.010.092), Onze-Lieve-
Vrouw van Vaakstraat 83 te 1000 Brussel;
- 15.000 EUR aan vzw Moussem (0473.364.948), Ravensteinstraat 46 te 1000 Brussel;
- 175.000 EUR aan vzw Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg (0414.042.520), Auguste
Ortsstraat 20-28 te 1000 Brussel;
- 190.000 EUR aan vzw Kunstenfestivaldesarts (0446.277.303), Handelskaai 18 bus 4 te 1000
Brussel;
- 20.000 EUR aan vzw Danscentrum Jette (0460.182.252), Gillebertusstraat 16 te 1090 Brussel
(Jette);
- 20.000 EUR aan vzw MET-X (0422.914.852), De Lenglentierstraat 20 te 1000 Brussel;
- 20.000 EUR aan vzw Muziekpublique (0475.962.172), Bolwerksquare 3 te 1050 Brussel (Elsene);
- 20.000 EUR aan vzw Nadine (0470.189.088), Locquenghienstraat 41 te 1000 Brussel;
- 25.000 EUR aan vzw Les Ateliers Claus (0889.040.929), Crickxstraat 15 te 1060 Brussel (Sint-
Gillis);
- 280.000 EUR aan vzw Kaaitheater (0418.716.633), Akenkaai 2 te 1000 Brussel;
- 30.000 EUR aan vzw Globe Aroma (0852.034.241), Moutstraat 26 te 1000 Brussel;
- 40.000 EUR aan vzw Recyclart (0462.375.838), Vestje 7 te 1000 Brussel;
- 50.000 EUR aan vzw Argos (0431.119.765), Werfstraat 13 te 1000 Brussel;
- 8.000 EUR aan vzw Crew Creative Workers - Creatieve Werkers (0446.917.602),
Vandernootstraat 23 B8 te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek);
- 8.000 EUR aan vzw Sabzian (0563.856.545), Van Volxemlaan 9 te 1190 Brussel (Vorst);
- 90.000 EUR aan Paleis voor Schone Kunsten nvso Bozar (0895.408.978), Ravensteinstraat 23 te
1000 Brussel;
- 96.000 EUR aan vzw Ancienne Belgique (0430.973.770), Anspachlaan 110 te 1000 Brussel.
Artikel 2
Aan volgende verenigingen wordt een werkingssubsidie toegekend voor hun jaarwerking in 2019:
- 7.500 EUR aan vzw Accattone Films (0.597.875.039), Waterloosesteenweg 37 te 1060 Brussel
(Sint-Gillis);
- 12.500 EUR aan vzw Plus tôt te laat (0.473.503.322), Jacobs-Fontainestraat 25 te 1020 Brussel
(Laken);
- 25.000 EUR aan vzw Cinemaximiliaan (0.649.697.486), Luchtvaartsquare 7 te 1070 Brussel
(Anderlecht);
- 12.500 EUR aan vzw Etablissement d'en Face (0.478.132.695), A. Dansaertstraat 161 te 1000
Brussel;
- 5.000 EUR aan vzw Komplot (0.477.689.762), Vorstsesteenweg 90 te 1060 Brussel (Sint-Gillis);
4
- 15.000 EUR aan vzw Art@AZIRA (0.848.321.220), Sleutelstraat 26 te 1000 Brussel;
- 8.000 EUR aan vzw Cohort (0836.604.709), Van Volxemlaan 164 te 1190 Brussel (Vorst);
- 10.000 EUR aan vzw La Loge (0.836.519.387), Kluisstraat 86 te 1050 Brussel (Elsene);
- 12.500 EUR aan vzw Q-02 (0.454.501.418), Koolmijnenkaai 30-34 te 1080 Brussel (Sint-Jans-
Molenbeek);
- 5.000 EUR aan vzw Labo Bxl (0.700.599.524), R. Scottstraat 41 te 1180 Brussel (Ukkel);
- 15.000 EUR aan vzw K.A.K. (0.636.937.929), Vandenboogaerdestraat 25/8 te 1080 Brussel
(Molenbeek);
- 17.500 EUR aan vzw Walter Werkt (0.875.606.528), Elektriciteitsstraat 34 te 1070 Brussel
(Anderlecht);
- 40.000 EUR aan vzw Tristero (0.449.832.847), Koninginnelaan 225 te 1000 Brussel;
- 10.000 EUR aan vzw Kaos (0.838.341.997), Opperstraat 73 te 1050 Brussel (Elsene);
- 12.500 EUR aan vzw Robin (0.635.721.865), Strijdersgang 23 te 1081 Brussel (Koekelberg);
- 100.000 EUR aan vzw Wiels (0.478.422.608), Van Volxemlaan 354 te 1190 Brussel (Vorst);
- 25.000 EUR aan vzw Cinema Nova (0.459.652.514), Arenbergstraat 14 te 1000 Brussel;
- 7.500 EUR aan vzw Brussel Jazz Orchestra (0.457.650.750), E. Flageyplein 18 te 1050 Brussel
(Elsene);
- 17.500 EUR aan vzw Gc De Vaartkapoen (0.449.229.764), Sint-Jozefstraat 14 te 1080
Brussel (Sint-Jans-Molenbeek);
Artikel 3
Er wordt geen subsidie toegekend aan:
- vzw Atelier 34zero Muzeum;
- vzw Compagnie Barbarie;
- vzw E.L.S.;
- vzw Ensemble Leporello;
- vzw Festival van Vlaanderen Brussel-Europa (Klara);
- vzw Géopolis;
- vzw Great Investment;
- vzw NICC.
5
Artikel 4
De subsidies vanaf 40.000 EUR vermeld in artikel 1 en artikel 2 worden trimestrieel uitbetaald. De
betalingen gebeuren telkens in de eerste maand van elk trimester. De betaling van het vierde
trimester wordt verricht na het indienen van de inhoudelijke en financiële verantwoording van
het voorgaande jaar zoals bepaald in het uitvoeringsbesluit. De andere subsidies worden in één
schijf uitbetaald.
Artikel 5
De gesubsidieerde verenigingen vermelden in hun communicatie de steun van de VGC via het
Nbrussel-logo en volgen daarvoor de richtlijnen van de huisstijlgids op www.vgc.be/huisstijlgids.
Artikel 6
De gesubsidieerde verenigingen dienen uiterlijk op 31 maart 2020 een inhoudelijke en financiële
verantwoording in.
Artikel 7
De uitgaven worden aangerekend op artikel 51002/332-01 “Subsidies voor kunsten” van de
begroting 2019 waar een krediet van 1.894.500 EUR is uitgetrokken.
Artikel 8
De uitgaven voor vzw Choux de Bruxelles, vzw Ultima Vez, vzw Moussem, vzw Muziekpublique,
vzw MET-X, vzw Nadine, vzw Ateliers Claus, vzw Globe Aroma en vzw Recyclart worden
gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD7 de
beleidsovereenkomst.
De collegeleden,
Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL

Recomendados

Kaaitheater krijgt 280.000 euro van Vlaamse Gemeenschapscommissie von
Kaaitheater krijgt 280.000 euro van Vlaamse GemeenschapscommissieKaaitheater krijgt 280.000 euro van Vlaamse Gemeenschapscommissie
Kaaitheater krijgt 280.000 euro van Vlaamse GemeenschapscommissieThierry Debels
160 views4 Folien
Geen subsidie voor Oxalys van Vlaamse Gemeenschapscommissie von
Geen subsidie voor Oxalys van Vlaamse GemeenschapscommissieGeen subsidie voor Oxalys van Vlaamse Gemeenschapscommissie
Geen subsidie voor Oxalys van Vlaamse GemeenschapscommissieThierry Debels
131 views3 Folien
KAKTV krijgt 8.000 euro van VGC von
KAKTV krijgt 8.000 euro van VGCKAKTV krijgt 8.000 euro van VGC
KAKTV krijgt 8.000 euro van VGCThierry Debels
144 views3 Folien
Geen steun voor Vlaamse documentairefotografie von
Geen steun voor Vlaamse documentairefotografieGeen steun voor Vlaamse documentairefotografie
Geen steun voor Vlaamse documentairefotografieThierry Debels
69 views4 Folien
Vzw Halolalune krijgt geen subsidie van Pascal Smet von
Vzw Halolalune krijgt geen subsidie van Pascal SmetVzw Halolalune krijgt geen subsidie van Pascal Smet
Vzw Halolalune krijgt geen subsidie van Pascal SmetThierry Debels
125 views3 Folien
VOEM krijgt extra geld van VGC von
VOEM krijgt extra geld van VGCVOEM krijgt extra geld van VGC
VOEM krijgt extra geld van VGCThierry Debels
214 views3 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Vanhengel subsidieert reis naar New Mexico von
Vanhengel subsidieert reis naar New MexicoVanhengel subsidieert reis naar New Mexico
Vanhengel subsidieert reis naar New MexicoThierry Debels
342 views2 Folien
Leuven voert voederpas in von
Leuven voert voederpas inLeuven voert voederpas in
Leuven voert voederpas inThierry Debels
154 views2 Folien
Pascal Smet geeft eerbetoon Bob Marley geen geld von
Pascal Smet geeft eerbetoon Bob Marley geen geldPascal Smet geeft eerbetoon Bob Marley geen geld
Pascal Smet geeft eerbetoon Bob Marley geen geldThierry Debels
137 views2 Folien
Bianca Debaets subsidieert Globe Aroma von
Bianca Debaets subsidieert Globe AromaBianca Debaets subsidieert Globe Aroma
Bianca Debaets subsidieert Globe AromaThierry Debels
24 views2 Folien
VGC geeft subsidie van 70.000 euro aan Visit Brussels von
VGC geeft subsidie van 70.000 euro aan Visit BrusselsVGC geeft subsidie van 70.000 euro aan Visit Brussels
VGC geeft subsidie van 70.000 euro aan Visit BrusselsThierry Debels
93 views2 Folien
Vzw Tralala krijgt subsidie voor dag van Métis von
Vzw Tralala krijgt subsidie voor dag van MétisVzw Tralala krijgt subsidie voor dag van Métis
Vzw Tralala krijgt subsidie voor dag van MétisThierry Debels
74 views1 Folie

Was ist angesagt?(11)

Vanhengel subsidieert reis naar New Mexico von Thierry Debels
Vanhengel subsidieert reis naar New MexicoVanhengel subsidieert reis naar New Mexico
Vanhengel subsidieert reis naar New Mexico
Thierry Debels342 views
Pascal Smet geeft eerbetoon Bob Marley geen geld von Thierry Debels
Pascal Smet geeft eerbetoon Bob Marley geen geldPascal Smet geeft eerbetoon Bob Marley geen geld
Pascal Smet geeft eerbetoon Bob Marley geen geld
Thierry Debels137 views
Bianca Debaets subsidieert Globe Aroma von Thierry Debels
Bianca Debaets subsidieert Globe AromaBianca Debaets subsidieert Globe Aroma
Bianca Debaets subsidieert Globe Aroma
Thierry Debels24 views
VGC geeft subsidie van 70.000 euro aan Visit Brussels von Thierry Debels
VGC geeft subsidie van 70.000 euro aan Visit BrusselsVGC geeft subsidie van 70.000 euro aan Visit Brussels
VGC geeft subsidie van 70.000 euro aan Visit Brussels
Thierry Debels93 views
Vzw Tralala krijgt subsidie voor dag van Métis von Thierry Debels
Vzw Tralala krijgt subsidie voor dag van MétisVzw Tralala krijgt subsidie voor dag van Métis
Vzw Tralala krijgt subsidie voor dag van Métis
Thierry Debels74 views
Daddy K krijgt 'dankbaarheidsmedaille' van stad Brussel von Thierry Debels
Daddy K krijgt 'dankbaarheidsmedaille' van stad BrusselDaddy K krijgt 'dankbaarheidsmedaille' van stad Brussel
Daddy K krijgt 'dankbaarheidsmedaille' van stad Brussel
Thierry Debels70 views
Dar Al Amal krijgt 20.100 euro van de VGC von Thierry Debels
Dar Al Amal krijgt 20.100 euro van de VGCDar Al Amal krijgt 20.100 euro van de VGC
Dar Al Amal krijgt 20.100 euro van de VGC
Thierry Debels159 views
Geen subsidie voor Koerdistan Cultuurweek 2019 von Thierry Debels
Geen subsidie voor Koerdistan Cultuurweek 2019Geen subsidie voor Koerdistan Cultuurweek 2019
Geen subsidie voor Koerdistan Cultuurweek 2019
Thierry Debels86 views
Vzw Ras El Hanout krijgt 2.000 euro subsidie van stad Brussel von Thierry Debels
Vzw Ras El Hanout krijgt 2.000 euro subsidie van stad BrusselVzw Ras El Hanout krijgt 2.000 euro subsidie van stad Brussel
Vzw Ras El Hanout krijgt 2.000 euro subsidie van stad Brussel
Thierry Debels94 views

Similar a Vzw K.A.K. krijgt 15.000 euro van VGC

Cooking with Abu krijgt geld van Debaets von
Cooking with Abu krijgt geld van DebaetsCooking with Abu krijgt geld van Debaets
Cooking with Abu krijgt geld van DebaetsThierry Debels
139 views3 Folien
Stad Brussel geeft 10.000 euro aan burgerplatform voor vluchtelingen von
Stad Brussel geeft 10.000 euro aan burgerplatform voor vluchtelingenStad Brussel geeft 10.000 euro aan burgerplatform voor vluchtelingen
Stad Brussel geeft 10.000 euro aan burgerplatform voor vluchtelingenThierry Debels
32 views1 Folie
Stad Brussel geeft subsidie aan vzw SOS Migrants von
Stad Brussel geeft subsidie aan vzw SOS MigrantsStad Brussel geeft subsidie aan vzw SOS Migrants
Stad Brussel geeft subsidie aan vzw SOS MigrantsThierry Debels
120 views3 Folien
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -... von
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Thierry Debels
474 views3 Folien
Vlaanderen geeft 2,7 miljoen euro aan clowns en jongleurs von
Vlaanderen geeft 2,7 miljoen euro aan clowns en jongleursVlaanderen geeft 2,7 miljoen euro aan clowns en jongleurs
Vlaanderen geeft 2,7 miljoen euro aan clowns en jongleursThierry Debels
81 views1 Folie
Centre Culturel Islamique Arrayan krijgt toelage von
Centre Culturel Islamique Arrayan krijgt toelageCentre Culturel Islamique Arrayan krijgt toelage
Centre Culturel Islamique Arrayan krijgt toelageThierry Debels
47 views1 Folie

Similar a Vzw K.A.K. krijgt 15.000 euro van VGC(15)

Cooking with Abu krijgt geld van Debaets von Thierry Debels
Cooking with Abu krijgt geld van DebaetsCooking with Abu krijgt geld van Debaets
Cooking with Abu krijgt geld van Debaets
Thierry Debels139 views
Stad Brussel geeft 10.000 euro aan burgerplatform voor vluchtelingen von Thierry Debels
Stad Brussel geeft 10.000 euro aan burgerplatform voor vluchtelingenStad Brussel geeft 10.000 euro aan burgerplatform voor vluchtelingen
Stad Brussel geeft 10.000 euro aan burgerplatform voor vluchtelingen
Thierry Debels32 views
Stad Brussel geeft subsidie aan vzw SOS Migrants von Thierry Debels
Stad Brussel geeft subsidie aan vzw SOS MigrantsStad Brussel geeft subsidie aan vzw SOS Migrants
Stad Brussel geeft subsidie aan vzw SOS Migrants
Thierry Debels120 views
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -... von Thierry Debels
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Thierry Debels474 views
Vlaanderen geeft 2,7 miljoen euro aan clowns en jongleurs von Thierry Debels
Vlaanderen geeft 2,7 miljoen euro aan clowns en jongleursVlaanderen geeft 2,7 miljoen euro aan clowns en jongleurs
Vlaanderen geeft 2,7 miljoen euro aan clowns en jongleurs
Thierry Debels81 views
Centre Culturel Islamique Arrayan krijgt toelage von Thierry Debels
Centre Culturel Islamique Arrayan krijgt toelageCentre Culturel Islamique Arrayan krijgt toelage
Centre Culturel Islamique Arrayan krijgt toelage
Thierry Debels47 views
Centrum ter Preventie van Zelfdoding krijgt geen subsidie von Thierry Debels
Centrum ter Preventie van Zelfdoding krijgt geen subsidieCentrum ter Preventie van Zelfdoding krijgt geen subsidie
Centrum ter Preventie van Zelfdoding krijgt geen subsidie
Thierry Debels401 views
Vrijmetselaars krijgen subsidie van stad Brussel von Thierry Debels
Vrijmetselaars krijgen subsidie van stad BrusselVrijmetselaars krijgen subsidie van stad Brussel
Vrijmetselaars krijgen subsidie van stad Brussel
Thierry Debels21 views
VRT krijgt 50.000 euro van stad Brussel voor de MIA's von Thierry Debels
VRT krijgt 50.000 euro van stad Brussel voor de MIA'sVRT krijgt 50.000 euro van stad Brussel voor de MIA's
VRT krijgt 50.000 euro van stad Brussel voor de MIA's
Thierry Debels93 views
Kandidaat provincieraad Antwerpen mag 14.706,79 euro uitgeven von Thierry Debels
Kandidaat provincieraad Antwerpen mag 14.706,79 euro uitgevenKandidaat provincieraad Antwerpen mag 14.706,79 euro uitgeven
Kandidaat provincieraad Antwerpen mag 14.706,79 euro uitgeven
Thierry Debels37 views
Stad Brussel koopt voor 45.000 euro kasten von Thierry Debels
Stad Brussel koopt voor 45.000 euro kastenStad Brussel koopt voor 45.000 euro kasten
Stad Brussel koopt voor 45.000 euro kasten
Thierry Debels84 views
Stad Brussel spendeert 27.225 euro aan maquette von Thierry Debels
Stad Brussel spendeert 27.225 euro aan maquetteStad Brussel spendeert 27.225 euro aan maquette
Stad Brussel spendeert 27.225 euro aan maquette
Thierry Debels50 views
Salam Festival krijgt subsidie van VGC von Thierry Debels
Salam Festival krijgt subsidie van VGCSalam Festival krijgt subsidie van VGC
Salam Festival krijgt subsidie van VGC
Thierry Debels88 views
VGC vordert subsidie terug van Molenbeek von Thierry Debels
VGC vordert subsidie terug van MolenbeekVGC vordert subsidie terug van Molenbeek
VGC vordert subsidie terug van Molenbeek
Thierry Debels140 views
Kaaitheater krijgt 100.000 euro van Brusselse regering von Thierry Debels
Kaaitheater krijgt 100.000 euro van Brusselse regeringKaaitheater krijgt 100.000 euro van Brusselse regering
Kaaitheater krijgt 100.000 euro van Brusselse regering
Thierry Debels188 views

Más de Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew von
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewThierry Debels
2.3K views49 Folien
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez von
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezThierry Debels
1K views12 Folien
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel von
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelThierry Debels
906 views52 Folien
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel von
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelThierry Debels
714 views65 Folien
AVROX - Modification non statutaire de mandataires von
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesThierry Debels
286 views5 Folien
AstraZeneca - Transparency register EU von
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUThierry Debels
374 views7 Folien

Más de Thierry Debels(20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew von Thierry Debels
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Thierry Debels2.3K views
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez von Thierry Debels
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Thierry Debels1K views
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel von Thierry Debels
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Thierry Debels906 views
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel von Thierry Debels
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Thierry Debels714 views
AVROX - Modification non statutaire de mandataires von Thierry Debels
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
Thierry Debels286 views
AstraZeneca - Transparency register EU von Thierry Debels
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
Thierry Debels374 views
Kamerbrief erkenning Stay Behind von Thierry Debels
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Thierry Debels346 views
Financiering moskeeën in Vlaanderen von Thierry Debels
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Thierry Debels389 views
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen von Thierry Debels
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Thierry Debels260 views
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21 von Thierry Debels
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
Thierry Debels1.1K views
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21 von Thierry Debels
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Thierry Debels814 views
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018 von Thierry Debels
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Thierry Debels186 views
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i... von Thierry Debels
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
Thierry Debels471 views
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,... von Thierry Debels
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
Thierry Debels197 views
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases von Thierry Debels
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
Thierry Debels239 views
Démission administrateur Avrox von Thierry Debels
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
Thierry Debels224 views
Registratie BioNTech in lobbyregister EU von Thierry Debels
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Thierry Debels285 views
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL von Thierry Debels
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
Thierry Debels1K views
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot von Thierry Debels
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Thierry Debels430 views

Vzw K.A.K. krijgt 15.000 euro van VGC

 • 1. 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20182019-0394 28-02-2019 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten - deel 2 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming; Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds, gewijzigd door het decreet van 1 juni 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 december 2002; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2012 tot uitvoering van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds; Gelet op de verordening nr. 03/01 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 24 april 2003 houdende subsidiëring van kunsten; Gelet op het collegebesluit nr. 20122013-0515 van 25 april 2013 houdende het organiek reglement op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies; Gelet op het collegebesluit nr. 20132014-0051 van 3 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de beleidsovereenkomst Stedenfonds III (2014-2019); Gelet op het collegebesluit nr. 20142015-0002 van 20 november 2014 houdende de goedkeuring van een addendum aan de beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019; Gelet op het collegebesluit nr. 20152016-0003 van 19 oktober 2015 houdende de goedkeuring van addendum 2 aan de beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019. Gelet op het collegebesluit nr. 20152016-0586 van 23 juni 2016 houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten; Gelet op het collegebesluit nr. 20162017-0025 van 27 oktober 2016 houdende de goedkeuring van addendum 3 aan de beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019;
 • 2. 2 Gelet op het collegebesluit nr. 20162017-0559 van 30 maart 2017 houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten - deel 2; Gelet op het collegebesluit nr. 20172018-0084 van 26 oktober 2017 houdende de goedkeuring van addendum 4 aan de beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019; Gelet op het collegebesluit nr. 20172018-0322 van 25 januari 2018 houdende de subsidiëring van kunsten – deel 1; Gelet op het collegebesluit nr. 20182019-0069 van 25 oktober 2018 houdende de goedkeuring van addendum 5 aan de beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019; Gelet op het advies van de werkgroep van 5 december 2018, 16 en 31 januari 2019 dat als geheel wordt onderschreven en integraal deel uitmaakt van het besluit; Gelet op het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Cultuur, Jeugd en Sport. Na beraadslaging, Besluit Artikel 1 Aan volgende verenigingen wordt een werkingssubsidie toegekend voor hun jaarwerking van 2017 t.e.m. 2019: - 10.000 EUR aan vzw Blindman (0450.222.332), Sainctelettesquare 18-19 te 1000 Brussel; - 10.000 EUR aan vzw Zsenne (0825.664.394), Anneessensstraat 2 te 1000 Brussel; - 10.500 EUR aan vzw Choux de Bruxelles (0466.505.167), Gustave Schildknechtstraat 33 B3 1020 Brussel (Laken); - 12.000 EUR aan vzw Jubilee (0542.475.468), Koning Albert II-laan 28-30 B40 te 1180 Brussel (Ukkel); - 12.500 EUR aan vzw A Two Dogs Company (0867.484.361), Sainctelettesquare 19 te 1000 Brussel; - 12.500 EUR aan vzw Constant Vereniging voor Kunst en Media (0460.609.646), Fortstraat 5 te 1060 Brussel (Sint-Gillis); - 12.500 EUR aan vzw Damaged Goods (0452.971.984), Sainctelettesquare 19 te 1000 Brussel; - 12.500 EUR aan vzw Het Collectief (0469.387.849), Rogierlaan 236 te 1030 Brussel (Schaarbeek); - 12.500 EUR aan vzw ICTUS (0452.977.132), Van Volxemlaan 164 te 1190 Brussel (Vorst); - 12.500 EUR aan vzw Marcel (Offscreen Film Festival) (0859.655.075), de Moranvillestraat 63 te 1090 Brussel (Jette); - 12.500 EUR aan vzw Overtoon (0876.040.157), Luchtvaartsquare 19 te 1070 Brussel (Anderlecht); - 12.500 EUR aan vzw Rosas (0431.663.856), Van Volxemlaan 164 te 1190 Brussel (Vorst); - 12.500 EUR aan vzw Ultima Vez (0432.536.163), Zwarte Vijversstraat 97 te 1080 Brussel (Sint- Jans-Molenbeek);
 • 3. 3 - 13.000 EUR aan vzw Brusselse Werkplaats voor Podiumkunsten (0884.010.092), Onze-Lieve- Vrouw van Vaakstraat 83 te 1000 Brussel; - 15.000 EUR aan vzw Moussem (0473.364.948), Ravensteinstraat 46 te 1000 Brussel; - 175.000 EUR aan vzw Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg (0414.042.520), Auguste Ortsstraat 20-28 te 1000 Brussel; - 190.000 EUR aan vzw Kunstenfestivaldesarts (0446.277.303), Handelskaai 18 bus 4 te 1000 Brussel; - 20.000 EUR aan vzw Danscentrum Jette (0460.182.252), Gillebertusstraat 16 te 1090 Brussel (Jette); - 20.000 EUR aan vzw MET-X (0422.914.852), De Lenglentierstraat 20 te 1000 Brussel; - 20.000 EUR aan vzw Muziekpublique (0475.962.172), Bolwerksquare 3 te 1050 Brussel (Elsene); - 20.000 EUR aan vzw Nadine (0470.189.088), Locquenghienstraat 41 te 1000 Brussel; - 25.000 EUR aan vzw Les Ateliers Claus (0889.040.929), Crickxstraat 15 te 1060 Brussel (Sint- Gillis); - 280.000 EUR aan vzw Kaaitheater (0418.716.633), Akenkaai 2 te 1000 Brussel; - 30.000 EUR aan vzw Globe Aroma (0852.034.241), Moutstraat 26 te 1000 Brussel; - 40.000 EUR aan vzw Recyclart (0462.375.838), Vestje 7 te 1000 Brussel; - 50.000 EUR aan vzw Argos (0431.119.765), Werfstraat 13 te 1000 Brussel; - 8.000 EUR aan vzw Crew Creative Workers - Creatieve Werkers (0446.917.602), Vandernootstraat 23 B8 te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek); - 8.000 EUR aan vzw Sabzian (0563.856.545), Van Volxemlaan 9 te 1190 Brussel (Vorst); - 90.000 EUR aan Paleis voor Schone Kunsten nvso Bozar (0895.408.978), Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel; - 96.000 EUR aan vzw Ancienne Belgique (0430.973.770), Anspachlaan 110 te 1000 Brussel. Artikel 2 Aan volgende verenigingen wordt een werkingssubsidie toegekend voor hun jaarwerking in 2019: - 7.500 EUR aan vzw Accattone Films (0.597.875.039), Waterloosesteenweg 37 te 1060 Brussel (Sint-Gillis); - 12.500 EUR aan vzw Plus tôt te laat (0.473.503.322), Jacobs-Fontainestraat 25 te 1020 Brussel (Laken); - 25.000 EUR aan vzw Cinemaximiliaan (0.649.697.486), Luchtvaartsquare 7 te 1070 Brussel (Anderlecht); - 12.500 EUR aan vzw Etablissement d'en Face (0.478.132.695), A. Dansaertstraat 161 te 1000 Brussel; - 5.000 EUR aan vzw Komplot (0.477.689.762), Vorstsesteenweg 90 te 1060 Brussel (Sint-Gillis);
 • 4. 4 - 15.000 EUR aan vzw Art@AZIRA (0.848.321.220), Sleutelstraat 26 te 1000 Brussel; - 8.000 EUR aan vzw Cohort (0836.604.709), Van Volxemlaan 164 te 1190 Brussel (Vorst); - 10.000 EUR aan vzw La Loge (0.836.519.387), Kluisstraat 86 te 1050 Brussel (Elsene); - 12.500 EUR aan vzw Q-02 (0.454.501.418), Koolmijnenkaai 30-34 te 1080 Brussel (Sint-Jans- Molenbeek); - 5.000 EUR aan vzw Labo Bxl (0.700.599.524), R. Scottstraat 41 te 1180 Brussel (Ukkel); - 15.000 EUR aan vzw K.A.K. (0.636.937.929), Vandenboogaerdestraat 25/8 te 1080 Brussel (Molenbeek); - 17.500 EUR aan vzw Walter Werkt (0.875.606.528), Elektriciteitsstraat 34 te 1070 Brussel (Anderlecht); - 40.000 EUR aan vzw Tristero (0.449.832.847), Koninginnelaan 225 te 1000 Brussel; - 10.000 EUR aan vzw Kaos (0.838.341.997), Opperstraat 73 te 1050 Brussel (Elsene); - 12.500 EUR aan vzw Robin (0.635.721.865), Strijdersgang 23 te 1081 Brussel (Koekelberg); - 100.000 EUR aan vzw Wiels (0.478.422.608), Van Volxemlaan 354 te 1190 Brussel (Vorst); - 25.000 EUR aan vzw Cinema Nova (0.459.652.514), Arenbergstraat 14 te 1000 Brussel; - 7.500 EUR aan vzw Brussel Jazz Orchestra (0.457.650.750), E. Flageyplein 18 te 1050 Brussel (Elsene); - 17.500 EUR aan vzw Gc De Vaartkapoen (0.449.229.764), Sint-Jozefstraat 14 te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek); Artikel 3 Er wordt geen subsidie toegekend aan: - vzw Atelier 34zero Muzeum; - vzw Compagnie Barbarie; - vzw E.L.S.; - vzw Ensemble Leporello; - vzw Festival van Vlaanderen Brussel-Europa (Klara); - vzw Géopolis; - vzw Great Investment; - vzw NICC.
 • 5. 5 Artikel 4 De subsidies vanaf 40.000 EUR vermeld in artikel 1 en artikel 2 worden trimestrieel uitbetaald. De betalingen gebeuren telkens in de eerste maand van elk trimester. De betaling van het vierde trimester wordt verricht na het indienen van de inhoudelijke en financiële verantwoording van het voorgaande jaar zoals bepaald in het uitvoeringsbesluit. De andere subsidies worden in één schijf uitbetaald. Artikel 5 De gesubsidieerde verenigingen vermelden in hun communicatie de steun van de VGC via het Nbrussel-logo en volgen daarvoor de richtlijnen van de huisstijlgids op www.vgc.be/huisstijlgids. Artikel 6 De gesubsidieerde verenigingen dienen uiterlijk op 31 maart 2020 een inhoudelijke en financiële verantwoording in. Artikel 7 De uitgaven worden aangerekend op artikel 51002/332-01 “Subsidies voor kunsten” van de begroting 2019 waar een krediet van 1.894.500 EUR is uitgetrokken. Artikel 8 De uitgaven voor vzw Choux de Bruxelles, vzw Ultima Vez, vzw Moussem, vzw Muziekpublique, vzw MET-X, vzw Nadine, vzw Ateliers Claus, vzw Globe Aroma en vzw Recyclart worden gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD7 de beleidsovereenkomst. De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL