Vroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extra

Thierry Debels
Thierry DebelsGastprofessor at Vrije Universiteit Brussel um Vrije Universiteit Brussel

Het budgettair resultaat van het boekjaar 2018 van de gemeente Overijse bedraagt -5.499.363 euro. Een deel van de verklaring ligt bij de vroegtijdige sluiting van het Begijntjesbad. Dat zorgde voor minder inkomgelden ten opzichte van het budget: -100.000 euro.

GEMEENTERAAD
Ontwerpnotulen
22
 Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn
 Decreet van 15 juli 2011 houdende de vaststelling van de algemene regels
waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2019
houdende voorbereiding van de beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2019
houdende vaststelling van de jaarrekening 2018
Relevante documenten
 Jaarrekening 2018 gemeente Overijse
Feiten
Naast de weergave van de financiële gevolgen van het gevoerde beleid heeft de
jaarrekening een drievoudige functie:
 een evaluatiefunctie met betrekking tot het gevoerde beleid;
 een evaluatiefunctie met betrekking tot de autorisatie van het budget. Via de
jaarrekening wordt nagegaan of het bestuur binnen de toegekende kredieten is
gebleven;
 een financiële functie omdat de jaarrekening een goed beeld geeft van de financiële
situatie van het bestuur.
De jaarrekening is grotendeels identiek opgebouwd als de beleidsrapporten van het budget
en het meerjarenplan.
Het budgettair resultaat van het boekjaar 2018 bedraagt -5.499.363 euro. Dit budgettair
resultaat is negatief omdat er een bedrag van 9.318.869 euro werd geïnvesteerd zonder
financiering (in 2018 werden geen nieuwe leningen opgenomen).
Het (gecumuleerd) resultaat op kasbasis 2018 (=inclusief resultaten vorige boekjaren)
bedraagt 7.954.386 euro.
De jaarrekening 2018 eindigt met een positieve autofinancieringsmarge van 3.819.506 euro.
De algemene boekhouding 2018 eindigt met een balanstotaal van 166.039.696 euro en een
overschot van het boekjaar van 2.795.780 euro.
De jaarrekening verhoudt zich als volgt t.o.v. het vooropgestelde budget:
 In het exploitatiebudget werd 2,3 miljoen euro minder uitgegeven dan gebudgetteerd.
De exploitatieontvangsten bedragen 0,7 miljoen euro minder dan gebudgetteerd. Dit
wordt o.m. verklaard door volgende minderontvangsten:
o lagere verkoop van huisvuilzakken: -86.450 euro. Door de verkoop van roze
afvalzakken is de opbrengst van restafvalzakken gedaald;
o de BOT-bijdrage (riolering) was minder dan geraamd wegens daling van het
waterverbruik: -60.000 euro;
o minder rioolaansluitingen: -37.000 euro;
o de vroegtijdige sluiting van het Begijntjesbad zorgde tevens voor minder
inkomgelden -100.000 euro.
 Proportioneel doet de grootste discrepantie tussen de gebudgetteerde en werkelijke
uitgaven zich voor in het investeringsbudget (8,8 miljoen euro). Ten opzichte van de

Recomendados

SoBru scheurde broek aan Riverdance von
SoBru scheurde broek aan RiverdanceSoBru scheurde broek aan Riverdance
SoBru scheurde broek aan RiverdanceThierry Debels
109 views1 Folie
Balans van Actiris klopt niet von
Balans van Actiris klopt nietBalans van Actiris klopt niet
Balans van Actiris klopt nietThierry Debels
105 views1 Folie
Gentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijten von
Gentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijtenGentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijten
Gentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijtenThierry Debels
138 views6 Folien
Rekenhof keurt rekeningen van Brusselse regering af von
Rekenhof keurt rekeningen van Brusselse regering afRekenhof keurt rekeningen van Brusselse regering af
Rekenhof keurt rekeningen van Brusselse regering afThierry Debels
276 views1 Folie
Ppt rendement beleggingsvastgoed - met & zonder krediet von
Ppt  rendement beleggingsvastgoed - met & zonder kredietPpt  rendement beleggingsvastgoed - met & zonder krediet
Ppt rendement beleggingsvastgoed - met & zonder kredietAccountancy Dewaele & Partners
369 views25 Folien
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners von
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leeflonersRegering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leeflonersThierry Debels
156 views1 Folie

Más contenido relacionado

Similar a Vroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extra

Voorraadbeheer Defensie waardeloos von
Voorraadbeheer Defensie waardeloosVoorraadbeheer Defensie waardeloos
Voorraadbeheer Defensie waardeloosThierry Debels
71 views6 Folien
Besluit van de Vlaamse Regering BBC von
Besluit van de Vlaamse Regering BBCBesluit van de Vlaamse Regering BBC
Besluit van de Vlaamse Regering BBCVereniging Vlaamse Jeugddiensten
1.8K views51 Folien
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting von
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begrotingAsielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begrotingThierry Debels
42 views1 Folie
Advies Commissie over Belgische begroting 2019 von
Advies Commissie over Belgische begroting 2019Advies Commissie over Belgische begroting 2019
Advies Commissie over Belgische begroting 2019Thierry Debels
75 views5 Folien
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels von
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadelsIslamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadelsThierry Debels
206 views6 Folien
Geconsolideerde brutogewestschuld van Brussel nam fors toe von
Geconsolideerde brutogewestschuld van Brussel nam fors toeGeconsolideerde brutogewestschuld van Brussel nam fors toe
Geconsolideerde brutogewestschuld van Brussel nam fors toeThierry Debels
116 views1 Folie

Similar a Vroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extra(20)

Voorraadbeheer Defensie waardeloos von Thierry Debels
Voorraadbeheer Defensie waardeloosVoorraadbeheer Defensie waardeloos
Voorraadbeheer Defensie waardeloos
Thierry Debels71 views
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting von Thierry Debels
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begrotingAsielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting
Thierry Debels42 views
Advies Commissie over Belgische begroting 2019 von Thierry Debels
Advies Commissie over Belgische begroting 2019Advies Commissie over Belgische begroting 2019
Advies Commissie over Belgische begroting 2019
Thierry Debels75 views
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels von Thierry Debels
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadelsIslamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels
Thierry Debels206 views
Geconsolideerde brutogewestschuld van Brussel nam fors toe von Thierry Debels
Geconsolideerde brutogewestschuld van Brussel nam fors toeGeconsolideerde brutogewestschuld van Brussel nam fors toe
Geconsolideerde brutogewestschuld van Brussel nam fors toe
Thierry Debels116 views
Rekenhof vernietigend voor boekhouding Brusselse brandweer von Thierry Debels
Rekenhof vernietigend voor boekhouding Brusselse brandweerRekenhof vernietigend voor boekhouding Brusselse brandweer
Rekenhof vernietigend voor boekhouding Brusselse brandweer
Thierry Debels88 views
Vlaams Brusselfonds betaalt 129.000 euro onkostennota's von Thierry Debels
Vlaams Brusselfonds betaalt 129.000 euro onkostennota'sVlaams Brusselfonds betaalt 129.000 euro onkostennota's
Vlaams Brusselfonds betaalt 129.000 euro onkostennota's
Thierry Debels179 views
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen von Thierry Debels
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Thierry Debels260 views
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018 von Thierry Debels
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
Thierry Debels71 views
Begeleidende brief Trudo jaarverslag 2011 von Sint Trudo
Begeleidende brief Trudo jaarverslag 2011Begeleidende brief Trudo jaarverslag 2011
Begeleidende brief Trudo jaarverslag 2011
Sint Trudo1.2K views
Begroting 2018 islamitische gemeenschap Ensarija von Thierry Debels
Begroting 2018 islamitische gemeenschap EnsarijaBegroting 2018 islamitische gemeenschap Ensarija
Begroting 2018 islamitische gemeenschap Ensarija
Thierry Debels126 views
Rekenhof tikt Brusselse regering op de vingers von Thierry Debels
Rekenhof tikt Brusselse regering op de vingersRekenhof tikt Brusselse regering op de vingers
Rekenhof tikt Brusselse regering op de vingers
Thierry Debels63 views
UNIA kreeg 8,1 miljoen euro in 2017 von Thierry Debels
UNIA kreeg 8,1 miljoen euro in 2017UNIA kreeg 8,1 miljoen euro in 2017
UNIA kreeg 8,1 miljoen euro in 2017
Thierry Debels256 views
Workshop Financien M50 - Menno de Graaf - BZK.pptx von ssuser5e8e84
Workshop Financien M50 - Menno de Graaf - BZK.pptxWorkshop Financien M50 - Menno de Graaf - BZK.pptx
Workshop Financien M50 - Menno de Graaf - BZK.pptx
ssuser5e8e8422 views
Novelle begroting 2015 von Gilbert Okx
Novelle begroting 2015Novelle begroting 2015
Novelle begroting 2015
Gilbert Okx224 views
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EU von Thierry Debels
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EUOntslagronde in banksector door globalisering volgens EU
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EU
Thierry Debels42 views

Más de Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew von
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewThierry Debels
2.3K views49 Folien
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez von
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezThierry Debels
1K views12 Folien
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel von
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelThierry Debels
906 views52 Folien
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel von
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelThierry Debels
714 views65 Folien
AVROX - Modification non statutaire de mandataires von
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesThierry Debels
286 views5 Folien
AstraZeneca - Transparency register EU von
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUThierry Debels
374 views7 Folien

Más de Thierry Debels(20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew von Thierry Debels
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Thierry Debels2.3K views
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez von Thierry Debels
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Thierry Debels1K views
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel von Thierry Debels
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Thierry Debels906 views
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel von Thierry Debels
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Thierry Debels714 views
AVROX - Modification non statutaire de mandataires von Thierry Debels
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
Thierry Debels286 views
AstraZeneca - Transparency register EU von Thierry Debels
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
Thierry Debels374 views
Kamerbrief erkenning Stay Behind von Thierry Debels
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Thierry Debels346 views
Financiering moskeeën in Vlaanderen von Thierry Debels
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Thierry Debels389 views
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21 von Thierry Debels
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
Thierry Debels1.1K views
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21 von Thierry Debels
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Thierry Debels814 views
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018 von Thierry Debels
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Thierry Debels186 views
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i... von Thierry Debels
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
Thierry Debels471 views
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,... von Thierry Debels
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
Thierry Debels197 views
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases von Thierry Debels
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
Thierry Debels239 views
Démission administrateur Avrox von Thierry Debels
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
Thierry Debels224 views
Registratie BioNTech in lobbyregister EU von Thierry Debels
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Thierry Debels285 views
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL von Thierry Debels
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
Thierry Debels1K views
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot von Thierry Debels
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Thierry Debels430 views
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network von Thierry Debels
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Thierry Debels209 views

Vroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extra

 • 1. GEMEENTERAAD Ontwerpnotulen 22  Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn  Decreet van 15 juli 2011 houdende de vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd  Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2019 houdende voorbereiding van de beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2019 houdende vaststelling van de jaarrekening 2018 Relevante documenten  Jaarrekening 2018 gemeente Overijse Feiten Naast de weergave van de financiële gevolgen van het gevoerde beleid heeft de jaarrekening een drievoudige functie:  een evaluatiefunctie met betrekking tot het gevoerde beleid;  een evaluatiefunctie met betrekking tot de autorisatie van het budget. Via de jaarrekening wordt nagegaan of het bestuur binnen de toegekende kredieten is gebleven;  een financiële functie omdat de jaarrekening een goed beeld geeft van de financiële situatie van het bestuur. De jaarrekening is grotendeels identiek opgebouwd als de beleidsrapporten van het budget en het meerjarenplan. Het budgettair resultaat van het boekjaar 2018 bedraagt -5.499.363 euro. Dit budgettair resultaat is negatief omdat er een bedrag van 9.318.869 euro werd geïnvesteerd zonder financiering (in 2018 werden geen nieuwe leningen opgenomen). Het (gecumuleerd) resultaat op kasbasis 2018 (=inclusief resultaten vorige boekjaren) bedraagt 7.954.386 euro. De jaarrekening 2018 eindigt met een positieve autofinancieringsmarge van 3.819.506 euro. De algemene boekhouding 2018 eindigt met een balanstotaal van 166.039.696 euro en een overschot van het boekjaar van 2.795.780 euro. De jaarrekening verhoudt zich als volgt t.o.v. het vooropgestelde budget:  In het exploitatiebudget werd 2,3 miljoen euro minder uitgegeven dan gebudgetteerd. De exploitatieontvangsten bedragen 0,7 miljoen euro minder dan gebudgetteerd. Dit wordt o.m. verklaard door volgende minderontvangsten: o lagere verkoop van huisvuilzakken: -86.450 euro. Door de verkoop van roze afvalzakken is de opbrengst van restafvalzakken gedaald; o de BOT-bijdrage (riolering) was minder dan geraamd wegens daling van het waterverbruik: -60.000 euro; o minder rioolaansluitingen: -37.000 euro; o de vroegtijdige sluiting van het Begijntjesbad zorgde tevens voor minder inkomgelden -100.000 euro.  Proportioneel doet de grootste discrepantie tussen de gebudgetteerde en werkelijke uitgaven zich voor in het investeringsbudget (8,8 miljoen euro). Ten opzichte van de