Raad wijst Marokkaanse 'asielzoeker' terecht

Thierry Debels
Thierry DebelsGastprofessor at Vrije Universiteit Brussel um Vrije Universiteit Brussel

'De (Marokkaanse) verzoeker lijkt te willen aangeven dat de toegankelijkheid inhoudt dat de kwaliteit van de gezondsheidszorg (in Marokko) vergelijkbaar moet zijn met de medische zorgen die hij in België krijgt en dat de medische verzorging kosteloos moet zijn'

XIV-37.712-1/3
RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK
VOORZITTER VAN DE XIVe KAMER
BESCHIKKING BETREFFENDE DE TOELAATBAARHEID
IN ADMINISTRATIEVE CASSATIE
nr. 12.921 van 12 juli 2018
in de zaak A. 225.146/XIV-37.712
In zake : XXXXX
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Samir Baki
kantoor houdend te 2100 Antwerpen
Gallifortlei 70
bij wie woonplaats wordt gekozen
tegen :
de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door
de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het cassatieberoep, ingesteld op 8 mei 2018, strekt tot de cassatie
van het arrest nr. 202.193 van 10 april 2018 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Het administratief dossier is op 8 juni 2018 aangekomen ter griffie.
Er is toepassing gemaakt van artikel 20 van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State en van de artikelen 7 tot en met 11 van het koninklijk besluit
van 30 november 2006 ‘tot vaststelling van de cassatieprocedure bij de Raad van State’.
Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen,
vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973.
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen merkt in het bestreden
arrest op dat de ambtenaar-geneesheer in zijn advies, waarbij in voetnoot wordt verwezen
naar zijn bron voor deze informatie, motiveert “dat er in Marokko eveneens een vorm van
sociale zekerheid bestaat voor personen die zich inschrijven in het systeem” waaronder
“vergoedingen [zijn] vervat voor arbeidsongeschiktheid bij ziekte en werkloosheid”. De
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is van oordeel dat “[u]it dit motief blijkt […] dat de
XIV-37.712-2/3
verzoeker, zelfs al is hij arbeidsongeschikt, gebruik kan maken van het sociale
zekerheidssysteem en daardoor ook van één van de twee gezondheidssystemen in Marokko”.
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen merkt dan ook op wettige wijze op dat de al dan
niet kennelijke onredelijkheid van het motief van de ambtenaar-geneesheer die stelt dat hij in
het dossier geen enkel medisch onderbouwd functioneel onderzoek vindt waardoor
verzoekers arbeidsongeschiktheid wordt onderbouwd, niet tot de nietigverklaring van de
eerste aanvankelijk bestreden beslissing kan leiden. In de mate dat verzoeker thans betwist
dat hij aanspraak zou kunnen maken op één van de twee “gezondheidssystemen”, raakt zijn
uiteenzetting de grond van de zaak terwijl de Raad van State als administratieve
cassatierechter niet bevoegd is om in de beoordeling van de feiten te treden. In het bestreden
arrest wordt, blijkens het bovenstaande, aldus vastgesteld dat de toegankelijkheid van de
nodige medische zorgen werd onderzocht. Het is niet strijdig met de bewijskracht van het
verzoekschrift, dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vervolgens oordeelt dat
“verzoeker lijkt te willen aangeven dat de toegankelijkheid inhoudt dat de kwaliteit van de
gezondsheidszorg vergelijkbaar moet zijn met de medische zorgen die hij in België krijgt en
dat de medische verzorging kosteloos moet zijn”. Het bestreden arrest voldoet aan de
motiveringsplicht als vormvereiste voor jurisdictionele beslissingen en verzoeker maakt geen
schending aannemelijk van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 ‘betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen’.
Het enige middel is, voor zover ontvankelijk, kennelijk ongegrond.
B E S L U I T :
1. Het cassatieberoep is niet-toelaatbaar.
2. Verzoeker wordt verwezen in de kosten van het cassatieberoep, begroot op een
rolrecht van 200 euro en een bijdrage van 20 euro.
XIV-37.712-3/3
Deze beschikking is, na beraad, uitgesproken te Brussel op twaalf juli tweeduizend achttien,
door:
Carlo Adams, wnd. kamervoorzitter,
staatsraad,
bijgestaan door
Joris Casneuf, griffier.
De griffier De voorzitter
Joris Casneuf Carlo Adams

Recomendados

Raad hecht geen geloof aan asielrelaas von
Raad hecht geen geloof aan asielrelaasRaad hecht geen geloof aan asielrelaas
Raad hecht geen geloof aan asielrelaasThierry Debels
36 views2 Folien
NMBS weigert effectief gereden tijden mee te delen von
NMBS weigert effectief gereden tijden mee te delenNMBS weigert effectief gereden tijden mee te delen
NMBS weigert effectief gereden tijden mee te delenThierry Debels
20 views4 Folien
Vrouw vecht uitlevering aan Marokko tevergeefs aan von
Vrouw vecht uitlevering aan Marokko tevergeefs aanVrouw vecht uitlevering aan Marokko tevergeefs aan
Vrouw vecht uitlevering aan Marokko tevergeefs aanThierry Debels
161 views5 Folien
Geen dringende noodzakelijkheid bij vordering tegenstanders asielcentrum Dormaal von
Geen dringende noodzakelijkheid bij vordering tegenstanders asielcentrum DormaalGeen dringende noodzakelijkheid bij vordering tegenstanders asielcentrum Dormaal
Geen dringende noodzakelijkheid bij vordering tegenstanders asielcentrum DormaalThierry Debels
151 views7 Folien
Guido Wolters vecht uitlevering aan Rusland aan von
Guido Wolters vecht uitlevering aan Rusland aanGuido Wolters vecht uitlevering aan Rusland aan
Guido Wolters vecht uitlevering aan Rusland aanThierry Debels
1.1K views5 Folien
Eritrese 'minderjarige' asielzoeker is meerderjarig von
Eritrese 'minderjarige' asielzoeker is meerderjarigEritrese 'minderjarige' asielzoeker is meerderjarig
Eritrese 'minderjarige' asielzoeker is meerderjarigThierry Debels
35 views6 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Raad wijst Marokkaanse 'asielzoeker' terecht

Turkse imam die in België wil preken moet 900 euro betalen von
Turkse imam die in België wil preken moet 900 euro betalenTurkse imam die in België wil preken moet 900 euro betalen
Turkse imam die in België wil preken moet 900 euro betalenThierry Debels
116 views12 Folien
PwC verliest zaak tegen Vlaams Gewest von
PwC verliest zaak tegen Vlaams GewestPwC verliest zaak tegen Vlaams Gewest
PwC verliest zaak tegen Vlaams GewestThierry Debels
252 views20 Folien
Asielzoeker loog over nationaliteit von
Asielzoeker loog over nationaliteitAsielzoeker loog over nationaliteit
Asielzoeker loog over nationaliteitThierry Debels
33 views3 Folien
Eigenaar verwaarloosde ezels vangt bot bij Raad van State von
Eigenaar verwaarloosde ezels vangt bot bij Raad van StateEigenaar verwaarloosde ezels vangt bot bij Raad van State
Eigenaar verwaarloosde ezels vangt bot bij Raad van StateThierry Debels
152 views7 Folien
Liegende Afghaan moet kosten proces betalen von
Liegende Afghaan moet kosten proces betalenLiegende Afghaan moet kosten proces betalen
Liegende Afghaan moet kosten proces betalenThierry Debels
101 views7 Folien
Asielzoeker die loog over leeftijd verliest zaak bij Raad van State von
Asielzoeker die loog over leeftijd verliest zaak bij Raad van StateAsielzoeker die loog over leeftijd verliest zaak bij Raad van State
Asielzoeker die loog over leeftijd verliest zaak bij Raad van StateThierry Debels
364 views7 Folien

Similar a Raad wijst Marokkaanse 'asielzoeker' terecht(13)

Turkse imam die in België wil preken moet 900 euro betalen von Thierry Debels
Turkse imam die in België wil preken moet 900 euro betalenTurkse imam die in België wil preken moet 900 euro betalen
Turkse imam die in België wil preken moet 900 euro betalen
Thierry Debels116 views
PwC verliest zaak tegen Vlaams Gewest von Thierry Debels
PwC verliest zaak tegen Vlaams GewestPwC verliest zaak tegen Vlaams Gewest
PwC verliest zaak tegen Vlaams Gewest
Thierry Debels252 views
Asielzoeker loog over nationaliteit von Thierry Debels
Asielzoeker loog over nationaliteitAsielzoeker loog over nationaliteit
Asielzoeker loog over nationaliteit
Thierry Debels33 views
Eigenaar verwaarloosde ezels vangt bot bij Raad van State von Thierry Debels
Eigenaar verwaarloosde ezels vangt bot bij Raad van StateEigenaar verwaarloosde ezels vangt bot bij Raad van State
Eigenaar verwaarloosde ezels vangt bot bij Raad van State
Thierry Debels152 views
Liegende Afghaan moet kosten proces betalen von Thierry Debels
Liegende Afghaan moet kosten proces betalenLiegende Afghaan moet kosten proces betalen
Liegende Afghaan moet kosten proces betalen
Thierry Debels101 views
Asielzoeker die loog over leeftijd verliest zaak bij Raad van State von Thierry Debels
Asielzoeker die loog over leeftijd verliest zaak bij Raad van StateAsielzoeker die loog over leeftijd verliest zaak bij Raad van State
Asielzoeker die loog over leeftijd verliest zaak bij Raad van State
Thierry Debels364 views
Belgische Staat verliest tegen Vlaams Gewest von Thierry Debels
Belgische Staat verliest tegen Vlaams GewestBelgische Staat verliest tegen Vlaams Gewest
Belgische Staat verliest tegen Vlaams Gewest
Thierry Debels119 views
Vilvoords gemeenteraadslid UF brengt zaak bij Raad van State von Thierry Debels
Vilvoords gemeenteraadslid UF brengt zaak bij Raad van StateVilvoords gemeenteraadslid UF brengt zaak bij Raad van State
Vilvoords gemeenteraadslid UF brengt zaak bij Raad van State
Thierry Debels76 views
Ordemaatregel politie Antwerpen krijgt vervolg voor Raad van State von Thierry Debels
Ordemaatregel politie Antwerpen krijgt vervolg voor Raad van StateOrdemaatregel politie Antwerpen krijgt vervolg voor Raad van State
Ordemaatregel politie Antwerpen krijgt vervolg voor Raad van State
Thierry Debels2.7K views
Platform-K vecht subsidiebeslissing aan bij Raad van State von Thierry Debels
Platform-K vecht subsidiebeslissing aan bij Raad van StatePlatform-K vecht subsidiebeslissing aan bij Raad van State
Platform-K vecht subsidiebeslissing aan bij Raad van State
Thierry Debels130 views
VUB heeft probleem met visitatierapport von Thierry Debels
VUB heeft probleem met visitatierapportVUB heeft probleem met visitatierapport
VUB heeft probleem met visitatierapport
Thierry Debels104 views
Raad van State tikt asielzoeker op vingers von Thierry Debels
Raad van State tikt asielzoeker op vingersRaad van State tikt asielzoeker op vingers
Raad van State tikt asielzoeker op vingers
Thierry Debels72 views
Vlaamse Energieholding procedeert tegen Belgische Staat von Thierry Debels
Vlaamse Energieholding procedeert tegen Belgische StaatVlaamse Energieholding procedeert tegen Belgische Staat
Vlaamse Energieholding procedeert tegen Belgische Staat
Thierry Debels60 views

Más de Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew von
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewThierry Debels
2.3K views49 Folien
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez von
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezThierry Debels
1K views12 Folien
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel von
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelThierry Debels
909 views52 Folien
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel von
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelThierry Debels
714 views65 Folien
AVROX - Modification non statutaire de mandataires von
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesThierry Debels
286 views5 Folien
AstraZeneca - Transparency register EU von
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUThierry Debels
374 views7 Folien

Más de Thierry Debels(20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew von Thierry Debels
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Thierry Debels2.3K views
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez von Thierry Debels
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Thierry Debels1K views
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel von Thierry Debels
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Thierry Debels909 views
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel von Thierry Debels
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Thierry Debels714 views
AVROX - Modification non statutaire de mandataires von Thierry Debels
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
Thierry Debels286 views
AstraZeneca - Transparency register EU von Thierry Debels
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
Thierry Debels374 views
Kamerbrief erkenning Stay Behind von Thierry Debels
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Thierry Debels347 views
Financiering moskeeën in Vlaanderen von Thierry Debels
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Thierry Debels389 views
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen von Thierry Debels
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Thierry Debels260 views
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21 von Thierry Debels
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
Thierry Debels1.1K views
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21 von Thierry Debels
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Thierry Debels814 views
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018 von Thierry Debels
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Thierry Debels186 views
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i... von Thierry Debels
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
Thierry Debels471 views
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,... von Thierry Debels
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
Thierry Debels197 views
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases von Thierry Debels
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
Thierry Debels239 views
Démission administrateur Avrox von Thierry Debels
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
Thierry Debels224 views
Registratie BioNTech in lobbyregister EU von Thierry Debels
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Thierry Debels285 views
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL von Thierry Debels
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
Thierry Debels1K views
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot von Thierry Debels
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Thierry Debels430 views

Raad wijst Marokkaanse 'asielzoeker' terecht

 • 1. XIV-37.712-1/3 RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VOORZITTER VAN DE XIVe KAMER BESCHIKKING BETREFFENDE DE TOELAATBAARHEID IN ADMINISTRATIEVE CASSATIE nr. 12.921 van 12 juli 2018 in de zaak A. 225.146/XIV-37.712 In zake : XXXXX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Samir Baki kantoor houdend te 2100 Antwerpen Gallifortlei 70 bij wie woonplaats wordt gekozen tegen : de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het cassatieberoep, ingesteld op 8 mei 2018, strekt tot de cassatie van het arrest nr. 202.193 van 10 april 2018 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het administratief dossier is op 8 juni 2018 aangekomen ter griffie. Er is toepassing gemaakt van artikel 20 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en van de artikelen 7 tot en met 11 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 ‘tot vaststelling van de cassatieprocedure bij de Raad van State’. Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen merkt in het bestreden arrest op dat de ambtenaar-geneesheer in zijn advies, waarbij in voetnoot wordt verwezen naar zijn bron voor deze informatie, motiveert “dat er in Marokko eveneens een vorm van sociale zekerheid bestaat voor personen die zich inschrijven in het systeem” waaronder “vergoedingen [zijn] vervat voor arbeidsongeschiktheid bij ziekte en werkloosheid”. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is van oordeel dat “[u]it dit motief blijkt […] dat de
 • 2. XIV-37.712-2/3 verzoeker, zelfs al is hij arbeidsongeschikt, gebruik kan maken van het sociale zekerheidssysteem en daardoor ook van één van de twee gezondheidssystemen in Marokko”. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen merkt dan ook op wettige wijze op dat de al dan niet kennelijke onredelijkheid van het motief van de ambtenaar-geneesheer die stelt dat hij in het dossier geen enkel medisch onderbouwd functioneel onderzoek vindt waardoor verzoekers arbeidsongeschiktheid wordt onderbouwd, niet tot de nietigverklaring van de eerste aanvankelijk bestreden beslissing kan leiden. In de mate dat verzoeker thans betwist dat hij aanspraak zou kunnen maken op één van de twee “gezondheidssystemen”, raakt zijn uiteenzetting de grond van de zaak terwijl de Raad van State als administratieve cassatierechter niet bevoegd is om in de beoordeling van de feiten te treden. In het bestreden arrest wordt, blijkens het bovenstaande, aldus vastgesteld dat de toegankelijkheid van de nodige medische zorgen werd onderzocht. Het is niet strijdig met de bewijskracht van het verzoekschrift, dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vervolgens oordeelt dat “verzoeker lijkt te willen aangeven dat de toegankelijkheid inhoudt dat de kwaliteit van de gezondsheidszorg vergelijkbaar moet zijn met de medische zorgen die hij in België krijgt en dat de medische verzorging kosteloos moet zijn”. Het bestreden arrest voldoet aan de motiveringsplicht als vormvereiste voor jurisdictionele beslissingen en verzoeker maakt geen schending aannemelijk van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 ‘betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen’. Het enige middel is, voor zover ontvankelijk, kennelijk ongegrond. B E S L U I T : 1. Het cassatieberoep is niet-toelaatbaar. 2. Verzoeker wordt verwezen in de kosten van het cassatieberoep, begroot op een rolrecht van 200 euro en een bijdrage van 20 euro.
 • 3. XIV-37.712-3/3 Deze beschikking is, na beraad, uitgesproken te Brussel op twaalf juli tweeduizend achttien, door: Carlo Adams, wnd. kamervoorzitter, staatsraad, bijgestaan door Joris Casneuf, griffier. De griffier De voorzitter Joris Casneuf Carlo Adams