Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang

Thierry Debels
Thierry DebelsGastprofessor at Vrije Universiteit Brussel um Vrije Universiteit Brussel

De kosten voor schoonmaak zijn 40 % hoger dan de raming. De extra uitgave wordt o.a. aangerekend op de budgetsleutel kinderopvang.

Stad Leuven
Stadskantoor – Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven Pagina 1 van 3
Commissie onderwijs, economie, diversiteit,
groen en stadsgebouwen
zitting van 16 oktober 2019
DATA- EN FACILITAIR BEHEER
Logistiek
Ontwerpbesluit
2019_GR_00508 - Uitgave hoger dan de raming - Dagelijkse schoonmaak en
ramenpoets van diverse stadsgebouwen - Goedkeuring
Inhoudelijk verantwoordelijke
Tonny Verhamme
Beschrijving
Beknopte samenvatting
De initiële raming bedroeg 530.000 euro, inclusief btw. Na het ontvangen van de offertes blijken de
ingediende prijzen veel hoger te liggen, dat de raming afgerond op 750.000 euro, inclusief btw, brengt.
De uitgave van 40% hoger dan de raming dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
Juridische grond
- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen
- het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen
- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen
- het artikel 41, 8°, van het decreet lokaal bestuur en het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019
inzake het dagelijks bestuur
- het artikel 41, 10°, en artikel 56 van het decreet lokaal bestuur inzake de bevoegdheden van het
college en gemeenteraad
- het artikel 266 van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de voorgenomen financiële
verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom onderworpen zijn aan een voorafgaand
visum van de financieel directeur in het kader van zijn opdracht zoals vermeld in artikel 177 van het
decreet lokaal bestuur, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan
- de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2007 betreffende de vaststelling van de
voorwaarden voor het verlenen van advies en visum door de financieel beheerder
Argumentatie
Het huidige contract voor de dagelijkse schoonmaak en ramenpoets van diverse stadsgebouwen loopt
af op 31 december 2019.
Het is daarom aangewezen over te gaan tot een nieuwe gunning (openbare procedure met Europese
bekendmaking) voor een periode van 12 maand verlengbaar met 3 maal 12 maand, van 1 januari
2020 tot en met 31 december 2023. Het bestek met de gunningsvoorwaarden wordt in bijlage
toegevoegd.
De stad Leuven zal, als aankoopcentrale, de opdracht eveneens voeren voor: AG Stadsontwikkeling
Leuven, AG Museum Leuven, politiezone Leuven, OCMW en zijn huidige en toekomstige gelinkte
Stad Leuven
Stadskantoor – Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven Pagina 2 van 3
entiteiten, Zorg Leuven en zijn huidige en toekomstige gelinkte entiteiten, Erfgoedsite Abdij van Park
en alle aan de stad Leuven gelinkte organisaties.
De gunningswijze, lastvoorwaarden en raming werden goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van datum 29 april 2019 met een vermeerderingscoëfficiënt van 1,2.
De opening van de offerte vond plaats op datum 16 juli 2019 (erratum 17 juni 2019) Er zijn 6 offertes
toegekomen voor perceel 1 en 7 offertes voor perceel 2. De offertes liggen meer 40% hoger dan de
raming, wat afgerond op een raming van 750.000 euro komt. Deze uitgave hoger dan de raming dient
te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
Reden waarom de uitgave hoger is dan de raming is omdat we zijn uitgegaan van de huidige
kostprijzen en de 50.000 euro die nu aan Wonen & Werken wordt betaald voor het onderhoud van de
buurtcentra. Vaststellingen die we maken zijn:
- de aangerekende prijzen van vandaag liggen onder de marktprijs;
- de firma's hebben nu een realistischer bedrag ingediend voor het onderhoud;
- door de verplichting van het sociale luik rekenen de hoofdaannemers meer aan dan voorzien voor dit
onderdeel, omdat dit veel bijkomende controle, begeleiding en dus tijdsinvestering vergt.
De goedkeuring van de gunningswijze en gunningsvoorwaarden wordt aan dit besluit gekoppeld.
Financiële en beleidsinformatie
Visum: Visum niet van toepassing
advies ipv visum
Financiële informatie
De uitgave hoger dan de raming voor een bedrag van 750.000 euro inclusief btw, dient te worden
goedgekeurd.
De uitgave kan aangerekend worden op de budgetsleutels:
- raming 2020141738 - FB/2020/6103003000/2/0119/9999 - Overige algemene diensten / Overig -
178.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141744 - FB/2020/6103003000/5/0820/9999 - Kunstonderwijs / Overig - 18.000 euro,
inclusief btw;
- raming 2020141747 - FB/2020/6103003000/5/0800 - Gewoon basisonderwijs - 5.500 euro, inclusief
btw;
- raming 2020141749 - FB/2020/6103003000/5/0801 - Buitengewoon onderwijs - 5.500 euro, inclusief
btw;
- raming 2020141750 - FB/2020/6103003000/6/0740/0200 - Sport/Sportaccommodatie - 127.500
euro, inclusief btw;
- raming 2020141754 - FB/2020/6103003000/4/0680 - Groene ruimte - 28.500 euro, inclusief btw;
- raming 2020141755 - FB/2020/6103003000/6/0703 - Openbare bibliotheken - 237.000 euro, inclusief
btw;
- raming 2020141757 - FB/2020/6103003000/6/0702 - Schouwburg, concertgebouw, opera - 3.500
euro, inclusief btw;
- raming 2020141763 - FB/2020/6103003000/5/0909/0100 - Overige verrichtingen inzake sociaal
beleid/Buurtwerking - 100.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141764 - FB/2020/6103003000/5/0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst
- 3.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141765 - FB/2020/6103003000/5/0945 - Kinderopvang - 8.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141766 - FB/2020/6103003000/4/0300/9999 - Ophalen en verwerken huishoudelijk
Stad Leuven
Stadskantoor – Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven Pagina 3 van 3
afval/Overig - 27.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141774 - FB/2020/6103003000/4/0990- Begraafplaatsen - 500 euro, inclusief btw.
Besluit
Artikel 1
De uitgave hoger dan de raming voor de dagelijkse schoonmaak en ramenwas van diverse
stadsgebouwen, voor een bedrag van 750.000 euro inclusief btw (vermeerderingscoëfficiënt 1,20)
goed te keuren.
Artikel 2
De uitgave kan aangerekend worden op de budgetsleutels:
- raming 2020141738 - FB/2020/6103003000/2/0119/9999 - Overige algemene diensten / Overig -
178.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141744 - FB/2020/6103003000/5/0820/9999 - Kunstonderwijs / Overig - 18.000 euro,
inclusief btw;
- raming 2020141747 - FB/2020/6103003000/5/0800 - Gewoon basisonderwijs - 5.500 euro, inclusief
btw;
- raming 2020141749 - FB/2020/6103003000/5/0801 - Buitengewoon onderwijs - 5.500 euro, inclusief
btw;
- raming 2020141750 - FB/2020/6103003000/6/0740/0200 - Sport/Sportaccommodatie - 127.500
euro, inclusief btw;
- raming 2020141754 - FB/2020/6103003000/4/0680 - Groene ruimte - 28.500 euro, inclusief btw;
- raming 2020141755 - FB/2020/6103003000/6/0703 - Openbare bibliotheken - 237.000 euro, inclusief
btw;
- raming 2020141757 - FB/2020/6103003000/6/0702 - Schouwburg, concertgebouw, opera - 3.500
euro, inclusief btw;
- raming 2020141763 - FB/2020/6103003000/5/0909/0100 - Overige verrichtingen inzake sociaal
beleid/Buurtwerking - 100.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141764 - FB/2020/6103003000/5/0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst
- 3.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141765 - FB/2020/6103003000/5/0945 - Kinderopvang - 8.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141766 - FB/2020/6103003000/4/0300/9999 - Ophalen en verwerken huishoudelijk
afval/Overig - 27.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141774 - FB/2020/6103003000/4/0990- Begraafplaatsen - 500 euro, inclusief btw.
Bijlagen
1. inschrijvingen.docx

Recomendados

Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater von
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwaterAntwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwaterThierry Debels
150 views13 Folien
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout von
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in BorgerhoutSubsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in BorgerhoutThierry Debels
92 views3 Folien
VZW Amana kreeg subsidie van districtscollege Borgerhout von
VZW Amana kreeg subsidie van districtscollege BorgerhoutVZW Amana kreeg subsidie van districtscollege Borgerhout
VZW Amana kreeg subsidie van districtscollege BorgerhoutThierry Debels
1.2K views3 Folien
Districtsraadsleden Borgerhout kregen 7.751,78 euro presentiegelden von
Districtsraadsleden Borgerhout kregen 7.751,78 euro presentiegeldenDistrictsraadsleden Borgerhout kregen 7.751,78 euro presentiegelden
Districtsraadsleden Borgerhout kregen 7.751,78 euro presentiegeldenThierry Debels
133 views2 Folien
De Roma krijgt 2.000 euro subsidie voor iftar von
De Roma krijgt 2.000 euro subsidie voor iftarDe Roma krijgt 2.000 euro subsidie voor iftar
De Roma krijgt 2.000 euro subsidie voor iftarThierry Debels
183 views3 Folien
Projectontwikkeling altijd een overheidsopdracht? von
Projectontwikkeling altijd een overheidsopdracht? Projectontwikkeling altijd een overheidsopdracht?
Projectontwikkeling altijd een overheidsopdracht? AKD
865 views10 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019 von
Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019
Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019Thierry Debels
104 views2 Folien
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen von
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenThierry Debels
260 views6 Folien
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra op von
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra opLeuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra op
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra opThierry Debels
170 views4 Folien
Informatie en inspraakronde 2013 von
Informatie en inspraakronde 2013Informatie en inspraakronde 2013
Informatie en inspraakronde 2013Knokke-Heist
1.1K views106 Folien
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e... von
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...Ruimte Vlaanderen
764 views29 Folien
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners von
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leeflonersRegering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leeflonersThierry Debels
156 views1 Folie

Was ist angesagt?(20)

Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019 von Thierry Debels
Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019
Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019
Thierry Debels104 views
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen von Thierry Debels
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Thierry Debels260 views
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra op von Thierry Debels
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra opLeuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra op
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra op
Thierry Debels170 views
Informatie en inspraakronde 2013 von Knokke-Heist
Informatie en inspraakronde 2013Informatie en inspraakronde 2013
Informatie en inspraakronde 2013
Knokke-Heist1.1K views
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e... von Ruimte Vlaanderen
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
Ruimte Vlaanderen764 views
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners von Thierry Debels
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leeflonersRegering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners
Thierry Debels156 views
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro von Thierry Debels
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euroPolitieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro
Thierry Debels404 views
Waarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurd von Thierry Debels
Waarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurdWaarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurd
Waarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurd
Thierry Debels128 views
Stichting Marc Sleen krijgt 200.000 euro van Brusselse regering von Thierry Debels
Stichting Marc Sleen krijgt 200.000 euro van Brusselse regeringStichting Marc Sleen krijgt 200.000 euro van Brusselse regering
Stichting Marc Sleen krijgt 200.000 euro van Brusselse regering
Thierry Debels93 views
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering von Thierry Debels
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regeringFederaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering
Thierry Debels116 views
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro von Thierry Debels
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euroAnti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro
Thierry Debels170 views
Securitas mag Gentse parkings bewaken von Thierry Debels
Securitas mag Gentse parkings bewakenSecuritas mag Gentse parkings bewaken
Securitas mag Gentse parkings bewaken
Thierry Debels26 views
Beheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euro von Thierry Debels
Beheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euroBeheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euro
Beheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euro
Thierry Debels168 views
Leuven vermindert investeringstoelagen aan kerkfabrieken von Thierry Debels
Leuven vermindert investeringstoelagen aan kerkfabrieken Leuven vermindert investeringstoelagen aan kerkfabrieken
Leuven vermindert investeringstoelagen aan kerkfabrieken
Thierry Debels151 views
Toeristenbelasting dongeradeel hans schiphorst von Pleisureworld1
Toeristenbelasting dongeradeel  hans schiphorstToeristenbelasting dongeradeel  hans schiphorst
Toeristenbelasting dongeradeel hans schiphorst
Pleisureworld1748 views
Boekhouding Brusselse bestuursinstellingen niet op orde von Thierry Debels
Boekhouding Brusselse bestuursinstellingen niet op ordeBoekhouding Brusselse bestuursinstellingen niet op orde
Boekhouding Brusselse bestuursinstellingen niet op orde
Thierry Debels144 views
Politiezone Brussel Elsene betaalde takelfirma’s 2 miljoen te veel von Thierry Debels
Politiezone Brussel Elsene betaalde takelfirma’s 2 miljoen te veelPolitiezone Brussel Elsene betaalde takelfirma’s 2 miljoen te veel
Politiezone Brussel Elsene betaalde takelfirma’s 2 miljoen te veel
Thierry Debels266 views
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil von Thierry Debels
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor FedasilRegering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil
Thierry Debels112 views
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar von Thierry Debels
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaarBrussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
Thierry Debels111 views
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018 von Thierry Debels
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Thierry Debels186 views

Similar a Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang

209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie von
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politieThierry Debels
57 views5 Folien
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken' von
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'Thierry Debels
98 views5 Folien
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen von
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenStad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenThierry Debels
197 views138 Folien
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen op von
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen opKosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen op
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen opThierry Debels
114 views2 Folien
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten von
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenMortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenThierry Debels
71 views4 Folien
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen von
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenAG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenThierry Debels
338 views3 Folien

Similar a Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang(20)

209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie von Thierry Debels
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
Thierry Debels57 views
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken' von Thierry Debels
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'
Thierry Debels98 views
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen von Thierry Debels
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenStad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Thierry Debels197 views
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen op von Thierry Debels
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen opKosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen op
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen op
Thierry Debels114 views
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten von Thierry Debels
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenMortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Thierry Debels71 views
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen von Thierry Debels
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenAG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
Thierry Debels338 views
Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout von Gazet van Turnhout
Presentatie strategisch meerjarenplan stad TurnhoutPresentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout
Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout
Stad Antwerpen wil nudging implementeren von Thierry Debels
Stad Antwerpen wil nudging implementerenStad Antwerpen wil nudging implementeren
Stad Antwerpen wil nudging implementeren
Thierry Debels341 views
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne' von Thierry Debels
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
Thierry Debels706 views
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050 von Thierry Debels
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050
Thierry Debels372 views
Brusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementen von Thierry Debels
Brusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementenBrusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementen
Brusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementen
Thierry Debels87 views
Leuven keurt herziening lening OHL goed von Thierry Debels
Leuven keurt herziening lening OHL goedLeuven keurt herziening lening OHL goed
Leuven keurt herziening lening OHL goed
Thierry Debels173 views
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan von Thierry Debels
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aanAntwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Thierry Debels450 views
Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011 von Friso de Jong
Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011
Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011
Friso de Jong639 views
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro von Thierry Debels
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euroVeegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro
Thierry Debels48 views
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas von Thierry Debels
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgasVlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas
Thierry Debels457 views
Kostprijs renovatie KMSKA opgelopen tot 108 miljoen euro von Thierry Debels
Kostprijs renovatie KMSKA opgelopen tot 108 miljoen euroKostprijs renovatie KMSKA opgelopen tot 108 miljoen euro
Kostprijs renovatie KMSKA opgelopen tot 108 miljoen euro
Thierry Debels309 views
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa von Thierry Debels
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
Thierry Debels310 views
De voordelen van elektronische facturering voor europa benutten von Friso de Jong
De voordelen van elektronische facturering voor europa benuttenDe voordelen van elektronische facturering voor europa benutten
De voordelen van elektronische facturering voor europa benutten
Friso de Jong567 views
EU schuift met half miljard euro von Thierry Debels
EU schuift met half miljard euroEU schuift met half miljard euro
EU schuift met half miljard euro
Thierry Debels140 views

Más de Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew von
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewThierry Debels
2.3K views49 Folien
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez von
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezThierry Debels
1K views12 Folien
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel von
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelThierry Debels
909 views52 Folien
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel von
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelThierry Debels
714 views65 Folien
AVROX - Modification non statutaire de mandataires von
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesThierry Debels
286 views5 Folien
AstraZeneca - Transparency register EU von
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUThierry Debels
374 views7 Folien

Más de Thierry Debels(20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew von Thierry Debels
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Thierry Debels2.3K views
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez von Thierry Debels
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Thierry Debels1K views
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel von Thierry Debels
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Thierry Debels909 views
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel von Thierry Debels
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Thierry Debels714 views
AVROX - Modification non statutaire de mandataires von Thierry Debels
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
Thierry Debels286 views
AstraZeneca - Transparency register EU von Thierry Debels
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
Thierry Debels374 views
Kamerbrief erkenning Stay Behind von Thierry Debels
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Thierry Debels347 views
Financiering moskeeën in Vlaanderen von Thierry Debels
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Thierry Debels389 views
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21 von Thierry Debels
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
Thierry Debels1.1K views
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21 von Thierry Debels
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Thierry Debels814 views
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i... von Thierry Debels
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
Thierry Debels471 views
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,... von Thierry Debels
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
Thierry Debels197 views
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases von Thierry Debels
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
Thierry Debels239 views
Démission administrateur Avrox von Thierry Debels
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
Thierry Debels224 views
Registratie BioNTech in lobbyregister EU von Thierry Debels
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Thierry Debels285 views
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL von Thierry Debels
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
Thierry Debels1K views
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot von Thierry Debels
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Thierry Debels430 views
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network von Thierry Debels
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Thierry Debels209 views
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -... von Thierry Debels
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Thierry Debels474 views

Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang

 • 1. Stad Leuven Stadskantoor – Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven Pagina 1 van 3 Commissie onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen zitting van 16 oktober 2019 DATA- EN FACILITAIR BEHEER Logistiek Ontwerpbesluit 2019_GR_00508 - Uitgave hoger dan de raming - Dagelijkse schoonmaak en ramenpoets van diverse stadsgebouwen - Goedkeuring Inhoudelijk verantwoordelijke Tonny Verhamme Beschrijving Beknopte samenvatting De initiële raming bedroeg 530.000 euro, inclusief btw. Na het ontvangen van de offertes blijken de ingediende prijzen veel hoger te liggen, dat de raming afgerond op 750.000 euro, inclusief btw, brengt. De uitgave van 40% hoger dan de raming dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Juridische grond - de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen - het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen - het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen - het artikel 41, 8°, van het decreet lokaal bestuur en het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 inzake het dagelijks bestuur - het artikel 41, 10°, en artikel 56 van het decreet lokaal bestuur inzake de bevoegdheden van het college en gemeenteraad - het artikel 266 van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom onderworpen zijn aan een voorafgaand visum van de financieel directeur in het kader van zijn opdracht zoals vermeld in artikel 177 van het decreet lokaal bestuur, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan - de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2007 betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor het verlenen van advies en visum door de financieel beheerder Argumentatie Het huidige contract voor de dagelijkse schoonmaak en ramenpoets van diverse stadsgebouwen loopt af op 31 december 2019. Het is daarom aangewezen over te gaan tot een nieuwe gunning (openbare procedure met Europese bekendmaking) voor een periode van 12 maand verlengbaar met 3 maal 12 maand, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023. Het bestek met de gunningsvoorwaarden wordt in bijlage toegevoegd. De stad Leuven zal, als aankoopcentrale, de opdracht eveneens voeren voor: AG Stadsontwikkeling Leuven, AG Museum Leuven, politiezone Leuven, OCMW en zijn huidige en toekomstige gelinkte
 • 2. Stad Leuven Stadskantoor – Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven Pagina 2 van 3 entiteiten, Zorg Leuven en zijn huidige en toekomstige gelinkte entiteiten, Erfgoedsite Abdij van Park en alle aan de stad Leuven gelinkte organisaties. De gunningswijze, lastvoorwaarden en raming werden goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van datum 29 april 2019 met een vermeerderingscoëfficiënt van 1,2. De opening van de offerte vond plaats op datum 16 juli 2019 (erratum 17 juni 2019) Er zijn 6 offertes toegekomen voor perceel 1 en 7 offertes voor perceel 2. De offertes liggen meer 40% hoger dan de raming, wat afgerond op een raming van 750.000 euro komt. Deze uitgave hoger dan de raming dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Reden waarom de uitgave hoger is dan de raming is omdat we zijn uitgegaan van de huidige kostprijzen en de 50.000 euro die nu aan Wonen & Werken wordt betaald voor het onderhoud van de buurtcentra. Vaststellingen die we maken zijn: - de aangerekende prijzen van vandaag liggen onder de marktprijs; - de firma's hebben nu een realistischer bedrag ingediend voor het onderhoud; - door de verplichting van het sociale luik rekenen de hoofdaannemers meer aan dan voorzien voor dit onderdeel, omdat dit veel bijkomende controle, begeleiding en dus tijdsinvestering vergt. De goedkeuring van de gunningswijze en gunningsvoorwaarden wordt aan dit besluit gekoppeld. Financiële en beleidsinformatie Visum: Visum niet van toepassing advies ipv visum Financiële informatie De uitgave hoger dan de raming voor een bedrag van 750.000 euro inclusief btw, dient te worden goedgekeurd. De uitgave kan aangerekend worden op de budgetsleutels: - raming 2020141738 - FB/2020/6103003000/2/0119/9999 - Overige algemene diensten / Overig - 178.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141744 - FB/2020/6103003000/5/0820/9999 - Kunstonderwijs / Overig - 18.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141747 - FB/2020/6103003000/5/0800 - Gewoon basisonderwijs - 5.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141749 - FB/2020/6103003000/5/0801 - Buitengewoon onderwijs - 5.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141750 - FB/2020/6103003000/6/0740/0200 - Sport/Sportaccommodatie - 127.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141754 - FB/2020/6103003000/4/0680 - Groene ruimte - 28.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141755 - FB/2020/6103003000/6/0703 - Openbare bibliotheken - 237.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141757 - FB/2020/6103003000/6/0702 - Schouwburg, concertgebouw, opera - 3.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141763 - FB/2020/6103003000/5/0909/0100 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking - 100.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141764 - FB/2020/6103003000/5/0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst - 3.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141765 - FB/2020/6103003000/5/0945 - Kinderopvang - 8.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141766 - FB/2020/6103003000/4/0300/9999 - Ophalen en verwerken huishoudelijk
 • 3. Stad Leuven Stadskantoor – Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven Pagina 3 van 3 afval/Overig - 27.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141774 - FB/2020/6103003000/4/0990- Begraafplaatsen - 500 euro, inclusief btw. Besluit Artikel 1 De uitgave hoger dan de raming voor de dagelijkse schoonmaak en ramenwas van diverse stadsgebouwen, voor een bedrag van 750.000 euro inclusief btw (vermeerderingscoëfficiënt 1,20) goed te keuren. Artikel 2 De uitgave kan aangerekend worden op de budgetsleutels: - raming 2020141738 - FB/2020/6103003000/2/0119/9999 - Overige algemene diensten / Overig - 178.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141744 - FB/2020/6103003000/5/0820/9999 - Kunstonderwijs / Overig - 18.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141747 - FB/2020/6103003000/5/0800 - Gewoon basisonderwijs - 5.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141749 - FB/2020/6103003000/5/0801 - Buitengewoon onderwijs - 5.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141750 - FB/2020/6103003000/6/0740/0200 - Sport/Sportaccommodatie - 127.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141754 - FB/2020/6103003000/4/0680 - Groene ruimte - 28.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141755 - FB/2020/6103003000/6/0703 - Openbare bibliotheken - 237.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141757 - FB/2020/6103003000/6/0702 - Schouwburg, concertgebouw, opera - 3.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141763 - FB/2020/6103003000/5/0909/0100 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking - 100.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141764 - FB/2020/6103003000/5/0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst - 3.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141765 - FB/2020/6103003000/5/0945 - Kinderopvang - 8.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141766 - FB/2020/6103003000/4/0300/9999 - Ophalen en verwerken huishoudelijk afval/Overig - 27.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141774 - FB/2020/6103003000/4/0990- Begraafplaatsen - 500 euro, inclusief btw. Bijlagen 1. inschrijvingen.docx