Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Belgische inlichtingendiensten moeten versterkt worden

De aanslagen van 22 maart 2016 hebben ons geleerd dat we onze inlichtingendiensten moeten versterken. Dat is uiteraard een heel ander standpunt dan dat van Renaat Landuyt (SP.A) en Philippe Moureaux (PS) die in 2013 nog openlijk pleitten voor het afschaffen van de Veiligheid van de Staat (VSSE), de Staatsveiligheid dus in de volksmond. Volgens Landuyt harkt de VSSE ‘toch maar krantenknipsels en roddels bijeen’. Een bijzonder laag-bij-de-grondse aanval en vooral volledig verkeerd.

ECHELON

Even terug in de tijd. In 1998 barst de zogeheten ECHELON-zaak uit. De VSSE is niet op de hoogte van het bestaan van dit programma uitgaande van de Verenigde Staten waarbij onder meer Europees telefoon-, fax- en e-mailverkeer wordt onderschept. De VSSE wijt dit aan een gebrek aan personele en materiële middelen en aan het feit dat de bescherming van het Wetenschappelijk en Economisch Potentieel (WEP) haar net daarvoor als opdracht was toegewezen.
De militaire inlichtingendiensten ADIV (Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid) was voor het uitbreken van de ECHELON-zaak wél op de hoogte van de samenwerking die bestond tussen de zogenaamde FIVE EYES (ook: FVEY, te weten VS, GB, Australië, Canada, Nieuw Zeeland). Tussen deze landen wordt gecapteerde data-communicatie quasi ongelimiteerd uitgewisseld.

SWIFT

Ook in 2006 was de VSSE vóór de berichtgeving in de pers niet op de hoogte van het feit dat Amerikaanse diensten op massale wijze gegevens van financiële transacties die via SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) werden uitgewisseld, konden inkijken. Dat proces verliep immers via Groot-Brittannië dat op basis van de RIPA-wetgeving (Regulation of Investigatory Powers Act) de encryptie-sleutels kon opvragen om de nationale veiligheid of de economische welvaart van het land te verdedigen.

  • Als Erste(r) kommentieren

Belgische inlichtingendiensten moeten versterkt worden

  1. 1. Belgische inlichtingendiensten moeten net versterkt worden Thierry Debels @thierryd 29/3/16 De aanslagen van 22 maart 2016 hebben ons geleerd dat we onze inlichtingendiensten moeten versterken. Dat is uiteraard een heel ander standpunt dan dat van Renaat Landuyt (SP.A) en Philippe Moureaux (PS) die in 2013 nog openlijk pleitten voor het afschaffen van de Veiligheid van de Staat (VSSE), de Staatsveiligheid dus in de volksmond. Volgens Landuyt harkt de VSSE ‘toch maar krantenknipsels en roddels bijeen’. Een bijzonder laag-bij-de-grondse aanval en vooral volledig verkeerd. ECHELON 1
  2. 2. Even terug in de tijd. In 1998 barst de zogeheten ECHELON-zaak uit. De VSSE is niet op de hoogte van het bestaan van dit programma uitgaande van de Verenigde Staten waarbij onder meer Europees telefoon-, fax- en e-mailverkeer wordt onderschept. De VSSE wijt dit aan een gebrek aan personele en materiële middelen en aan het feit dat de bescherming van het Wetenschappelijk en Economisch Potentieel (WEP) haar net daarvoor als opdracht was toegewezen. De militaire inlichtingendiensten ADIV (Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid) was voor het uitbreken van de ECHELON-zaak wél op de hoogte van de samenwerking die bestond tussen de zogenaamde FIVE EYES (ook: FVEY, te weten VS, GB, Australië, Canada, Nieuw Zeeland). Tussen deze landen wordt gecapteerde data-communicatie quasi ongelimiteerd uitgewisseld. 2
  3. 3. SWIFT Worldwide Interbank Financial Telecommunication) werden uitgewisseld, konden inkijken. Dat proces verliep immers via Groot-Brittannië dat op basis van de RIPA- wetgeving (Regulation of Investigatory Powers Act) de encryptie-sleutels kon opvragen om de nationale veiligheid of de economische welvaart van het land te 3
  4. 4. verdedigen. VSSE Misschien hebben beide bovenstaande elementen Landuyt verleid tot het doen van zijn uitspraak in 2013. Toch is dat niet het correcte beeld. Hoe werken onze inlichtingendiensten écht? Dat gaat uiteraard veel verder dan het bijeenharken van het bijeenharken van krantenknipsels en roddels. De internationale partners van de VSSE zijn de (‘civiele’) Amerikaanse FBI en CIA en de British Security Service (MI5) en de Secret Intelligence Service (MI6).’ Er wordt wel niet rechtstreeks gewerkt met de NSA en het GCHQ (Government Communications Headquarters). Wanneer via deze partners bepaalde inlichtingen de VSSE bereiken en de VSSE deze eventueel aan de parketten doorspeelt, dan is de oorspronkelijke bron (bijvoorbeeld vanuit de NSA of het GCHQ) reeds meerdere stappen verwijderd. Ook is het zo dat de VSSE de ontvangen buitenlandse gegevens niet zonder meer doorzendt naar andere Belgische diensten. De informatie wordt in principe geëvalueerd en eventueel aangevuld of genuanceerd. ADIV De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), of in het Frans Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS), is de militaire inlichtingendienst van België. 4
  5. 5. Er is ook medewerking door de ADIV aan internationale programma’s waaraan ook de NSA deelneem De medewerking beperkt zich tot het in zeer specifieke en uitzonderlijke gevallen participeren aan intercepties en tot het doorgeven van geïntercepteerde SIGINT- informatie aan de NSA als partnerdienst in bi- of multilateraal verband. Sigint Sigint of SIGINT is een samentrekking van Signals Intelligence en zijn inlichtingen die verzameld worden door het onderscheppen van elektronische signalen. Het is hét specifieke terrein van de inlichtingendiensten. SIGINT omvat onder andere COMINT (Communications Intelligence), waarbij elektronische communicatie tussen mensen onderschept wordt, een essentieel onderdeel in de strijd tegen terrorisme. Ook in ons land worden elektronische signalen onderschept. Internationale samenwerking is kwantitatief zeer belangrijk voor de Belgische SIGINT-afdeling. Een grote meerderheid van de informatie die deze afdeling onder de vorm van rapporten doorzendt naar in- of externe klanten, is wel afkomstig van buitenlandse partners. Aanslagen voorkomen Een tijdje terug werd de NSA onmiddellijk bijgetreden toen die publiekelijk verklaarde dat er in België op basis van zijn informatie drie aanslagen waren voorkomen. Het toont aan dat de informatie van NSA en GCHQ 5
  6. 6. relevant is bij onze strijd tegen terrorisme. Betere samenwerking tussen VSSE en ADIV Gezien het feit dat de ADIV samenwerkt met de NSA en de GCHQ is het logisch dat er op Belgisch niveau ook een betere samenwerking moet komen tussen de VSSE en de ADIV. Er is reeds een onderling samenwerkingsakkoord (Protocolakkoord van 12 november 2004) dat er net op gericht is om spontaan informatie door te geven die tot de bevoegdheidssfeer van de andere dienst behoort. In het protocol is ook de mogelijkheid opgenomen om een zogenaamd ‘ad hoc samenwerkingsplatform’ op te richten waarbinnen gezamenlijke analyses kunnen worden opgesteld. Besluit Voor wie er na de aanslagen van 22 maart 2016 nog aan mocht twijfelen: dit is een oorlogssituatie en binnen dat kader moeten alle middelen ingezet worden om deze te winnen. Het verleden heeft uitgewezen dat het verzamelen en verwerken van informatie over de vijand doorgaans leidt tot het winnen van deze oorlog. Dat moet ook nu het geval zijn. 6
  7. 7. relevant is bij onze strijd tegen terrorisme. Betere samenwerking tussen VSSE en ADIV Gezien het feit dat de ADIV samenwerkt met de NSA en de GCHQ is het logisch dat er op Belgisch niveau ook een betere samenwerking moet komen tussen de VSSE en de ADIV. Er is reeds een onderling samenwerkingsakkoord (Protocolakkoord van 12 november 2004) dat er net op gericht is om spontaan informatie door te geven die tot de bevoegdheidssfeer van de andere dienst behoort. In het protocol is ook de mogelijkheid opgenomen om een zogenaamd ‘ad hoc samenwerkingsplatform’ op te richten waarbinnen gezamenlijke analyses kunnen worden opgesteld. Besluit Voor wie er na de aanslagen van 22 maart 2016 nog aan mocht twijfelen: dit is een oorlogssituatie en binnen dat kader moeten alle middelen ingezet worden om deze te winnen. Het verleden heeft uitgewezen dat het verzamelen en verwerken van informatie over de vijand doorgaans leidt tot het winnen van deze oorlog. Dat moet ook nu het geval zijn. 6

×