Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Implementationssupport

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Socialmovement
Socialmovement
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Implementationssupport (20)

Anzeige

Implementationssupport

 1. 1. Implementationsstöd vid förändringsprojekt Att snabbare nå nyttan med era projekt
 2. 2. Sammanfattning <ul><li>Många goda idéer har slutat i papperskorgen för att omgivningen inte har förstått hur bra idéerna är. </li></ul><ul><li>Ska ni lyckas med ert projekt måste ni får med er människorna som berörs av projektet. </li></ul><ul><li>Vi kan hjälpa er lyckas med ert projekt genom kommunikativt stöd. </li></ul><ul><li>Vi har god förståelse om moderna IT-verktyg och de speciella krav detta ställer på arbetet med att skapa acceptans i en organisation. </li></ul><ul><li>Vårt startpaket för ert projekt: </li></ul><ul><li>Vi har samlat några av de viktigaste verktygen som vi använder oss av i ett enkelt startpaket för den vise projektledare. </li></ul><ul><li>Startpaketet innehåller: </li></ul><ul><li>Målgruppsanalys – Analys av vem vänder ni er till och hur når ni dem. </li></ul><ul><li>Storytellingkoncept – Upplägg för hur ni använder användarnas, målgruppens egna tankar och åsikter för att vinna gehör för ert projekt. </li></ul><ul><li>Kommunikationsplan – En struktur för arbetet där hänsyn tas till de etablerade kanaler som finns. </li></ul><ul><li>Slagkraftig presentation – En grundpresentation av ert projekt. </li></ul><ul><li>En fysisk och virtuell ”väggplansch” där ni i projektgruppen visuellt se att ni kommer framåt, dag för dag. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Framtidens marknad </li></ul><ul><li>Två viktiga trender kommer prägla morgondagens marknad: </li></ul><ul><li>Överflöd av leverantörer , på grund av globalisering, digitalisering och flexibel IT-teknologi. </li></ul><ul><li>Förändrade beteenden för kommunikation . Direktkommunikation med människor blir enklare, men också det blir också svårare att nå igenom bruset. </li></ul><ul><li>Tillsammans innebär det att företag blir allt mer beroende av människors frivilliga stöd och engagemang. Procter and Gamble konstaterar krasst att den som inte anpassar sina affärsprocesser därefter inte kommer överleva konkurrensen (HBR mars 2006) . </li></ul>The Story Lab Vi är experter på hur man lockar många människor att delta frivilligt och bidra i processer. Sedan starten 2001 har vi arbetat med kommunikationsstrategi, processedesign och kommunikationsformer som får människor att vilja bidra aktivt. Vårt perspektiv är att varje organisation, nätverk eller företag är beroende av att locka människor att bli medskapare på olika sätt. Aktieägare, kunder, leverantörer och personal de klassiska gruppera av medskapare. Hur får ni mer bidrag från dessa till en lägre kostnad? Utöver att detta är ett roligt sätt att utveckla en organisation är det också ett bra perspektiv för den som vill anpassa sig till framtidens marknad. Människor skapar dina affärer. Var därför nogrann när du bygger din community och ditt nätverk..
 4. 4. Förändringsprocessen hos människor Omedveten optimism Tvivel Självsäkerhet Hoppfull realism Tid Prestation När en människa ställs inför förändringar påbörjas en process som påverkar prestationen. Processen måste gås igenom innan prestationen återkommer. Tydlig kommunikation i olika former är viktigt för att hantera de olika faserna. Rätt stöd i form av kommunikation betalar sig snabbt genom att värdet av förändringen nås snabbare. Med andra ord är vårt jobb att hjälpa er att snabbare visa upp vinst i projektet.
 5. 5. Skräddar sytt projekt efter ert behov Varje situation är unik. Utifrån ert behov skräddarsyr vi ett projekt efter den situation som råder. Vår utgångspunkt är att den snabbaste förändringen nås genom att hitta och stödja de människor som vill bli ambassadörer för projektet. När de ser nyttan och börjar prata om det med sin omgivning har ni nått långt. Speciellt arbetar vi därför gärna med storytelling som handlar om att på olika sätt göra det lätt för människor att komma ihåg projektet och sprida det vidare till sin omgivning.
 6. 6. Seminarier Workshops Situationsträning och rollspel Skarp träning Olika former av kommunikativt stöd Coachning
 7. 7. Kanaloberoende Vi anlitar kanalexperter när så behövs Fysiska kanaler som mötesrum, korridorer, fika-rum, fordon. Traditionella kanaler som intranät, personaltidningar, brev och anslagstavlor Digitala kanaler som webb, e-post, bloggar, wikis, communities
 8. 8. Masskollaboration: Nya möjligheter med nya verktyg <ul><li>De nya digitala verktyg som kommit fram under åren har en stor förmåga att vara stöd i förändringar. </li></ul><ul><li>Exempel på sådana verktyg är: </li></ul><ul><li>Sociala nätverkstjänster som communities </li></ul><ul><li>Bloggar </li></ul><ul><li>Enkla dokumentationsverktyg som wikisar etc </li></ul><ul><li>Det speciella med dessa verktyg är att de underlättar för dina ambassadörer att hitta varandra och direkt börja samarbeta med varandra, så kallad masskollaboration. </li></ul>I en stor organisation är det svårt för människor att hitta varandra. Det är precis vad de nya Web 2.0 verktygen hjälper till med och ni kan dra nytta av.
 9. 9. Exempelprocess Att införa en wiki i en organisation Fas 4 Fas 3 Fas 2 Fas 1 Systematik Community Manager Introduktion Analys <ul><li>Hitta smidigaste sättet att nå nyttan med projektet </li></ul><ul><li>Quick- wins </li></ul><ul><li>Kännedom och kompetens </li></ul><ul><li>Attityd, Beteendeförändring </li></ul><ul><li>Hjälpa gruppen hitta i materialet </li></ul>Under hela processen kan The Story Lab vara med och stödja projektledningen så att organisationen känner sig trygg med projektet. Exemplet ovan anger hur vi stödjer införandet av wikisar på en arbetsplats, samma form av verktyg som Wikipedia använder sig av. Sök gärna i Computer Sweden på artiklar om wikis för att se kraften i verktyget. <ul><li>Nyttonanalys </li></ul><ul><li>Scope </li></ul><ul><li>Strategi för införande </li></ul><ul><li>Presentation för målgrupp </li></ul><ul><li>Utbildning </li></ul><ul><li>Eldsjäl som hands-on tränar sina kollegor. </li></ul><ul><li>Strukturera informationen </li></ul>VAD MÅL <ul><li>Målgruppsanalys </li></ul><ul><li>Beställarstöd </li></ul><ul><li>Guidning </li></ul><ul><li>Utbildning </li></ul><ul><li>Stöd till projektledare </li></ul><ul><li>Coachning </li></ul><ul><li>Olika former av stöd för att hitta rätt </li></ul>The Story Lab
 10. 10. Enkla projektpaktet för den moderna projektledaren <ul><li>Vårt baspaket: </li></ul><ul><li>Målgruppsanalys – vem vänder ni er till </li></ul><ul><li>Storytellingkurs – hur ska ni agera för att bli lyssnade på </li></ul><ul><li>Kommunikationsplan – hur når ni alla på rätt sätt </li></ul><ul><li>Slagkraftig presentation – en grundpresentation </li></ul><ul><li>Allt inritat på en väggplansch där ni kan bocka av ert projekts kommunikation. </li></ul><ul><li>Lägg gärna till: </li></ul><ul><li>Individuell coaching </li></ul><ul><li>Enkla moderna verktyg </li></ul><ul><ul><li>Ett nyhetsbrev </li></ul></ul><ul><ul><li>En blogg </li></ul></ul><ul><ul><li>Kort utbildning </li></ul></ul><ul><li>Avancerade moderna verktyg </li></ul><ul><ul><li>Forum </li></ul></ul><ul><ul><li>Wiki </li></ul></ul>Fas 4 Fas 3 Fas 2 Fas 1 Fas 5 Genomförande Produktion, prak-tiska förberedelser Detaljering av koncept Utveckling av koncept Uppföljning
 11. 11. Exempel på vad vi gör <ul><li>PR och Marknadsföring </li></ul><ul><ul><li>Opinionsbildning </li></ul></ul><ul><ul><li>Marknadsföringskampanjer </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommunikationsstrategi </li></ul></ul><ul><li>Communites </li></ul><ul><ul><li>Uppbyggnad </li></ul></ul><ul><ul><li>Upphandlingsstöd </li></ul></ul><ul><ul><li>On-line strategi </li></ul></ul><ul><li>Internkommunikation </li></ul><ul><ul><li>Förändringskommunikation </li></ul></ul><ul><ul><li>Kulturförstärkning </li></ul></ul><ul><ul><li>Utbildning och ledningsstöd </li></ul></ul><ul><li>Case: Nationell organisation </li></ul><ul><li>Utmaning: Ompositionering </li></ul><ul><li>Lösning: Rekrytera personal inom kommunikation och positionera om deras marknadsarbete </li></ul><ul><li>Case: SVT </li></ul><ul><li>Utmaning: Marknadsföra TV-serie </li></ul><ul><li>Lösning: Buzz-strategi med skräddarsytt Alternate Reality Game </li></ul><ul><li>Case: Yrkesnätverk </li></ul><ul><li>Utmaning: Rätt verktyg för att locka nätverket att delta </li></ul><ul><li>Lösning: Användaranalys och interaktions process </li></ul><ul><li>Case: Futuredrome </li></ul><ul><li>Utmaning: Skapa en community runt kulturprojekt </li></ul><ul><li>Lösning: Kravspecifikation för webblösning med open content innehåll och events </li></ul><ul><li>Case: Fortum </li></ul><ul><li>Utmaning: Engagera personal i att genomföra ny strategi </li></ul><ul><li>Lösning: Kommunikationsstrategi, konferens </li></ul><ul><li>Case: Svenska Volkswagen </li></ul><ul><li>Utmaning: Engagera och få feedback från ÅF </li></ul><ul><li>Lösning: Konferens och workshopverktyg </li></ul>
 12. 12. Metoder; hur vi arbetar <ul><li>Målgruppsstrategi </li></ul><ul><li>Ta fram strategi för att öka inslaget av medskapande från olika målgrupper. Skapar förståelse för hur målgrupper kan engageras och värdet av deras engagemang. Vet ni vilka som är era medskapare? </li></ul><ul><li>Corporate Storytelling </li></ul><ul><li>Stärka berättandet genom att bidra med verktyg, metoder, utbildning och coaching samt paketering av berättelser. Hjälper individer att lysa mer i organisationen. Vet ni vad människor berättar om er idag? </li></ul><ul><li>Interaktiva möten och events </li></ul><ul><li>Konferenser, kick-offer etc med stora inslag av medskapande. Ökar engagemang och delaktighet inför projekt, förändringar, kampanjer etc. </li></ul><ul><li>Masskollaboration </li></ul><ul><li>Vi projektleder och guidar er bland satsningar på sociala medier, communities och andra satsningar där stora målgrupper ska engageras. Vi ser till att människornas drivkrafter och intressen inte försvinner i tekniken. </li></ul><ul><li>Skräddarsydda simuleringar och spel </li></ul><ul><li>Skräddarsydda spel och simuleringar för att skapa upplevelser som målgruppen minns hela livet eller för att undersöka och stärka sociala mekanismer i en grupp. </li></ul>Alla våra projekt handlar om att Engagera många människor att bidra med unik input i en process eller aktivitet . Det ordnar vi genom skräddarsydda projektförslag. Nedan listar vi de metoder vi använder av oss av. Gestaltning och affärskunnande är generella kompetenser hos våra medarbetare som genomsyrar allt vi gör
 13. 13. Medvetet okunnig Medvetet kunnig Omedvetet okunnig Omedvetet kunnig Stöd Stöd Stöd Stöd Stöd Vi strävar alltid efter att utveckla er egen förmåga.
 14. 14. Referenser – några av våra kunder Investerare/ ägare Tillväxt- företag Stora företag Offentliga organisationer
 15. 15. Kontakt Stockholm Kungsgatan 26 111 35 Stockholm Telefon: 08 723 87 00 Telefax: 08 723 87 01 Tokyo 1-41-7-2002 Tomigaya, Shibuya-ku Tokyo 151-0063 JAPAN Telefon: +81 (0)80 5512 9722 http://www.thestorylab.se Nils Hannerz [email_address] 070 77 99 844

×