Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư Phân xưởng xử lý chất thải nguy hại tỉnh Yên Bái" 0918755356

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
CTY CP MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
của Dự án ĐẦU TƯ PHÂN XƯỞNG XỬ ...
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại”
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TR...
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại”
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TR...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 294 Anzeige

DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư Phân xưởng xử lý chất thải nguy hại tỉnh Yên Bái" 0918755356

Herunterladen, um offline zu lesen

Dịch vụ lập báo cáo môi trường ĐTM | Xử lý nước thải | 0903034381
Thiết kế quy hoạch
Lập báo cáo môi trường
Lập dự án
Xử lý nước thải
http://lapduandautu.com.vn

Dịch vụ lập báo cáo môi trường ĐTM | Xử lý nước thải | 0903034381
Thiết kế quy hoạch
Lập báo cáo môi trường
Lập dự án
Xử lý nước thải
http://lapduandautu.com.vn

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư Phân xưởng xử lý chất thải nguy hại tỉnh Yên Bái" 0918755356 (20)

Anzeige

Weitere von CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

DTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư Phân xưởng xử lý chất thải nguy hại tỉnh Yên Bái" 0918755356

  1. 1. CTY CP MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG của Dự án ĐẦU TƯ PHÂN XƯỞNG XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Địa điểm: Thôn Ngòi Sen, xã Văn Tiến, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Yên Bái
  2. 2. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI ii MỤC LỤC MỤC LỤC........................................................................................................................i DANH MỤC BẢNG BIỂU......................................................................................... viii DANH MỤC HÌNH ẢNH........................................................................................... xiii DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT..............................................................................xv MỞ ĐẦU .........................................................................................................................1 1.Xuất xứ của dự án.........................................................................................................1 1.1.Hoàn cảnh ra đời của dự án.......................................................................................1 1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư........................2 1.3. Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.......................................................2 2. Căn cứ để lập báo cáo đánh giác tác động môi trường của dự án ..........................3 2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của dự án....................................3 2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về dự án. ...........................................................................................................................7 2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình đánh giá tác động môi trường..........................................................................................................7 3. Tổ chức thực hiện ...................................................................................................8 4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM...........................................................9 CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN ...................................................................11 1.1. Tên dự án ...............................................................................................11 1.2. Chủ dự án...............................................................................................11 1.3. Vị trí địa lý của dự án............................................................................11 1.3.1. Vị trí địa lý.......................................................................................11 1.3.2. Hiện trạng sử dụng đất.....................................................................12 1.3.3. Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội..........12
  3. 3. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI iii 1.3.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật..............................................................13 1.4. Nội dung chủ yếu của Dự án. ................................................................14 1.4.1. Mục tiêu của dự án ................................................................................14 1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án ..........................................14 1.4.2.1. Quy mô xây dựng các hạng mục công trình chính ................................14 1.4.2.2. Khối lượng công trình............................................................................16 1.4.2.3. Phương án khai thác và sử dụng công trìnhError! Bookmark not defined. 1.4.2.4. Phương án khai thác và sử dụng công trình...........................................25 1.4.2.5. Trách nhiệm của Chủ đầu tư trong quá trình vận hành .........................25 1.4.3. Công nghệ sản xuất, vận hành ...............................................................26 1.4.3.1. Phương án xử lý thiết bị điện – điện tử .................................................26 1.4.3.2. Phương án tái chế dung môi ..................................................................28 1.4.3.3. Phương án tái chế dầu............................................................................32 1.4.3.4. Phương án xử lý bóng đèn huỳnh quang ...............................................36 1.4.3.5. Phương án thu hồi kim loại từ dung dịch, bùn có chứa kim loại...........38 1.4.3.6. Phương án súc rửa, tái chế thùng phuy..................................................44 1.4.3.7. Hệ thống phá dỡ ắc quy thải ..................................................................46 1.4.3.8. Phương án tẩy rửa bao bì, kim loại........................................................48 1.4.3.9. Phương án đốt chất thải .........................................................................52 1.4.3.10. Phương pháp xử lý nước thải và chất thải lỏng.....................................60 1.4.3.11. Phương án hóa rắn, đóng gạch...............................................................62 1.4.3.12. Phương án đóng kén ..............................................................................64 1.4.4. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến .....................................................65 1.4.4.1. Máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn thi công: ......................................65 1.4.4.2. Trang thiết bị máy móc phục vụ giai đoạn đi vào hoạt động của dự án66 1.4.5. Nhu cầu sử dụng nước ...........................................................................67 1.4.6. Nhu cầu sử dụng điện ............................................................................69 1.4.7. Nhu cầu lao động...................................................................................70
  4. 4. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI iv Chi tiết phân công công nhân viên trong nhà máy như sau: .........................................71 1.4.8. Tiến độ thực hiện dự án .........................................................................72 1.4.9. Vốn đầu tư .............................................................................................72 1.4.10. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án.......................................................74 CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN..........................................................................................76 2.1. Điều kiện tự nhiên..................................................................................76 2.1.1. Vị trí địa lý.......................................................................................76 2.1.2. Đặc điểm khí hậu.............................................................................76 2.1.2.1. Nhiệt độ.........................................................................................76 2.1.2.2. Độ ẩm............................................................................................77 2.1.2.3. Vận tốc gió, hướng gió, tần suất gió.............................................78 2.1.2.4. Nắng và bức xạ .............................................................................78 2.1.2.5. Lượng mưa....................................................................................79 2.1.2.6. Điều kiện thủy văn........................................................................79 2.1.3. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí .........................................................................................................80 2.1.3.1. Chất lượng môi trường không khí xung quanh ............................80 2.1.3.2. Chất lượng nước mặt ....................................................................83 2.2. Điều kiện kinh tế xã hội .....................................................................84 2.2.1. Điều kiện về kinh tế.........................................................................84 2.2.2. Điều kiện về xã hội..........................................................................84 2.3. Đánh giá sự phù hợp của dự án với đặc điểm kinh tế - xã hội của khu vực ............................................................................................................84 2.3.1. Thuận lợi..........................................................................................84 2.3.2. Khó khăn..........................................................................................84 Đánh giá, dự báo tác động.........................................................................................85 3.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị thi công.........85 3.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải.....................................85
  5. 5. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư phân xưởng xử lý chất thải nguy hại” CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI v 3.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải...............................88 3.2. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng........89 3.2.1. Đánh giá, dự báo nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải .........89 3.2.1.1. Nguồn tác động......................................................................................89 3.2.1.2. Tác động đến môi trường.......................................................................91 3.2.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải.............................101 3.2.2.1. Ô nhiễm tiếng ồn từ thiết bị thi công trong giai đoạn xây dựng..........101 3.2.2.2. Tác động do độ rung............................................................................105 3.2.2.3. Ô nhiễm nhiệt.......................................................................................105 3.2.2.4. Tác động do nước mưa chảy tràn ........................................................106 3.2.2.5. Tác động đến cảnh quan môi trường ...................................................107 3.2.2.6. Tác động giao thông ............................................................................108 3.2.2.7. Tác động do sạt lở, sụt lún đất, tắc nghẽn dòng chảy, ngập lụt...........108 3.2.2.8. Tác động tới kinh tế - xã hội................................................................108 3.2.2.9. Mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và người dân địa phương .........109 3.2.2.10. Tác động đến sức khỏe cộng đồng.......................................................109 3.2.2.11. Tác động đến chất lượng đất................................................................110 3.2.3. Đánh giá tổng hợp tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng dự án .............................................................................................................110 3.3. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án..112 3.3.1. Đánh giá chung....................................................................................112 3.3.1.1. Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải.............................112 3.3.1.2. Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải ......................119 3.3.2. Đánh giá tác động ................................................................................124 3.3.2.1. Nguồn tác động có liên quan đến chất thải.............